Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • 4/U}Ui4H\t Bugün şehrimizde ve civarın-1 da hava;umumiyetle bulutlu ve hafif yağışlı geçecek,hava 1 ı sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Atatürkün yüzünü görmediği vekiller vardı AtatUrkiin Kemal Gedeieç'i sevmemesinin sebepleri Güreş merakı ve kendisinin bizzat yaptığı gllreşler BUyUkadada Vasıf Çınarla Refik Koraltan arasındaki heyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Güzeller California plajlarında Dünya güzellik kraliçesi bugün seçilmiş olacak.Resimde bizim güzel de dahil altı güzeli Long Be açta plajında görüyorsunuz.Bu hususa dair A.P.Ajansı da dün gece su habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Londra ve Paris Belediye Reisleri davet edildi Ankara,28 Milliyet)Ankara Belediye Meclisi bugün aldığı bir kararla Londra ve Paris Belediye Başkanlarını yanlarında üçer kişilik Belediye Üyeleri olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Mareşal Tito,kendisiyle görüşmeğe gelen Avusturya Dışişleri B kam Pigl'le konuşuyor Foto:A.P.Nihayet bir formül bulundu Ortaşark müdafaa bloku kuruluyor Mısırdan başka bütün Arap devletleri bu bloka g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Cumhurbaşkanı deniz müzesini gezdi Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün öğleden sonra Dolmabahcedeki deniz müzesini gezmiş ve müzedeki eserler hakkında Müdür Halûk Şehsüvaroğlıından izahat almıştır.Sayın Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Beyoğlu Kız Lisesinin mezunlar günü münasebetiyle dün mektepte bir müsamere tertip edilmiş Ve genç kızlarımız millî oyunlarımızla muhtelif memleketlere ait mahalli danslar yapmışlardır.Foto:Sami Önenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Koredeki savaşlar gittikçe kızışıyor Kızılların tesisleri mahvoldu Müttefik uçakları dûn yaptıkları akınlarda tonlarca bomba attılar Seul Kore)28 AP)Müttefik uçakları.Kuzey Kore'deki elektrik santrall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Asabi bir bastabkla malûl olduğu iddia edilen Kral Tallâl'ıu oğluyla çektirdiği en so nresml Foto:A.P.Kral Tallal Dan Italyadan ayrılan kralın durumu yakında belli olacak Venedik,28 AP)Ürdün kralı Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • 300 odalı otelin inşası Şehrimizde bulunan Mr Carpenter hazırlıklar hakkında izahat verdi Beynelmilel Hilton otelleri Şirketi Müdür Muavini ve aynı şirketin Avrupa hususî mümessili Mr-Dean Carpenter d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Üçler toplantısı tam bir anlaşma ile sona erdi Amerika,İngiltere ve Fransa Almanyadaki serbest seçimler için Rusyaya bir teklif yapacaklar Londra,28 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Talebe bursları Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan tasanda bazı değişiklikler yapıldı Ankara,28 Milliyet)Fakir ve dar imkânlar içinde bulunan gençlerin yüksek tahsillerini yapabilmelerini sağlamak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1952
  • Müteferrikadan gazetelere akseden ilk fotoğraf Geçen hafta Mercanda bir eroinmanın masura bir ana babayı bıçaklamasından sonra polis,eroincilerle mücadeleyi şiddetlendirmiştir.Her gün bir sürü eroin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • MAKALE Tunus plânları İsmail Hami DANİŞMEND Fransa Hâriciyye nazırı Schuman'ın Tunus meselesit ni güya halletmek için Fran l sız Meclisine teklif ettiği plâ î tonik muhtariyet projesine Tunus plânı)de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • GJitepa öğretmenler kampı açılıyor Beş yıldan beri her sene Göztepe MııaHîmleT Birliği tarafından açılan öğretmen kampı bu sene de 1 Temmuz 1952 de açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Hic.29 Haziran 1952 Pazar Ru 6 Şev.137i 16 Haz.1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 4.31 8.46 öğle 12.17 4.32 ikindi 16.18 8.33 Akşam 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 imsak 2.11 6.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • İki yıl önce,24 haziran 1950 günü Sovyet Rusya fabrikalarında yapılmış tanklarla yine Moskovanm teşkilâtlandırıp silâhlandırdığı oldukça kuvvetli bir Kuzey Kore ordusu,38.arz dairesini ansızın ve hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Cemiye* KONGRE Eski Muharipler Birliği kongı*esi 7 Temmuz 1952 pazartesi günü saat 14 de Kadıköy Süreyya salonunda yapılacaktır.TÖREN •fa Türkiye Eski Muharipler Birliğinin yeni lokal binası yarın saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • V.FIKRA Bir iyi niyet ve biigisizflik iraat Bankası,yerinde bir kadirbilirlik göstererek,banisi bulunan,hürriyet şehidi merhum Mithat Paşa için bir Anıt-Mezar)inşasına karar vermiş ve bu iş için de mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Denizcilik Bayramı Bu seneki bayramın parlak bir şekilde kutlanması için tedbirler alındı Ulaştırma Bakanlığı» bu sene 1 Temmuz Denizcilik Bayramının diğer yıllara nazaran daha parlak bir şekilde kutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Millî Türk talebe birliği miting yapacak Şehrimizde çıkan bir sabah gazetesi,dünkü nüshasında Tür kiye Millî Talebe Federasyonuna ç.'itan bir makale neşretmiş ve bu makale üniversite gençliği arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • HALKIN SESİ Has ta h an eye kabul edîlmiyen kadın Çorluda Hükümet cadde* sinde Bahri Olcay yazıyor:«İlçemizin dört kilometre Kuzeyinde göçmenler için yeni inşa edilen Sağlık köyünden Mustafanın eşi Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Kütüphaneler tatil günleride açık bulunacak Kütüphanelerimizin hafta tatili günlerinde halka açık bulun durulması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca alâkalılara bir tamim,gönderilmiştir.Bu tamime göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Emekliye ayrılan öğretmenler Şehrimiz ilk öğretim müesseselerinde çalışan on üç öğretmen daha emekliye ayrılmıştır.Emekliye ayrılan ilkokul öğretmenleri şunlai'dır:Tahsin Ağırbaş,Nihat Erginbaş,Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Garip bir hırsızlık o—Koyunların melemesini susturamayan sabıkalı hırsız nihayet yakayı ele verdi Dün Tahtakalede enteresan bir hâdise olmuş,iki koyun,kendilerini çalan hırsızı polise yakalatmıştır-Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • POLİSTE •jç Sirkeci meydanında,evvelki gün Gülsüm Kaplan adında bir kadm kavga ettiği kocası Hüseyini çakıyla yüzünden yaralamış,sanık hakkında takibata geçilmiştir.Davutpaşada bir kahvede oyun yüzünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Büyükderede tecavüze maruz kalan kız bakire imiş Muhsin Nazşen isminde birisinin Büyükdere Fidanlığı civarın da Amalya adında £fenç bir j^za tecavüz etmiş olduğunu dün bildirmiştik.Bu mevzuda Sarıyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Yabancı firmaların müracaatları Bölge Ekonomi ve Ticaret Mü dürlüğüne gelen bir mektupta;Milano'da «Aestas» firmasının imal ettiği gaz ocaklarının,memleketimizde satışı için firmalarımızla temas etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Yabancı memleketlere sefer yapan şileplerimiz Denizcilik Bankasının Karaşiye buğday nakletmek üzere kiraya vermiş olduğu gemilerden Çoruh şilebi dün Derinceye hareket etmiştir.Yozgat gemisi de bugün I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Seyrüsefer kazalarını önleyecek tedbirler 6 ncı Şube Müdürlüğünün tek lifi üzerine Boğazdaki tehlikeli noktalara dikilen beton babaların büyük faydaları görülmektedir.Diğer taraftan,şehir içinde,bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • KISA HABER LER Üsküdar Kadıköy ve Havalisi Tramvay Şirketi,yaz münasebetiyle yeni otobüs seferleri ihdas etmiştir.Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğü görülen lüzum üzerine şehrin muhtelif yerlerinde akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Şehrin yol dâvası hal yoluna girdi Önîlmüzdeki haftadan itibsren ana caddelerin bir kısmının inşasına başlanıyor çeşmeye kadar olan kısmı da bitirilmiş ve bu suretle 5 met-Şehirde yol inşaatına harare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1952
  • Sergide kumara müsaade edilmiyecek İstanbul Sergisindeki stand ve pavyon sahiplerinden bir grup dün Vilâyete müracaat ederek Sergide kumar şeklinde oyun oynatmak için müsaade istemişlerdir.Alâkalılar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • TEŞEKKÜR Pek sevgili aile reisimiz ve büyüğümüz örnek Pazarı bakkaliyesi sahibi İhsan ERTÜRK'ÜN cenazesinde bulunan,bizzat eve kadar gelerek veya telefon,telgrafla büyük acımızı paylaşan akraba,dost v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • 25 Heyecanından zorla yiyebildl gi yemekten sonra Ali,Sabayı oteldeki dairesine davet etti.Ka dm buraya ilk defa geliyordu Bu,otelin en lüks dairesi idiiçeri girince,Ali kadının o muzlarından kapım a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ ileride.Bir vakitler san'atkâr san'-ı at için yaşar,bir çeşit mâ tekile benzermiş-Şimdi ise san'at herhangi bir marifet,hattâ âlet gibi romancının,ressamın,şâirin çıkarına kullanılıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Dün bol miktarda meyva ve sebze geldi Havanın muhalefeti dolayısiy le Sapanca köprüsü arızaya uğramış ve bu yüzden son üç gün zarfında Hale gayet az miktarda mal gelmiştir.Bu sebeplo sebze ve meyva fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Siyâsî İcmal Kore olayları Korede büyük bir barajın Birleşmiş Milletler hava kuvvetleri tarafından tahribi bir siyasi dâva halini aldı.İngilizler prensip itibar ile buna muarız bulunmakta,bu kadar müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Suriyede inkılâp Albay Fevzi Selo Atatürk İnkılâplarım aynen Suriyede tatbik edecek-Şam.28 T-H-A-Yeni Suriye hükümeti,büyük Türk Kurtarıcısı Atatürk'ün yaptığı inkilâpları Suriyede de tatbike başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • İran hükümeti örfi idareyi bir ay uzattı Tahran,28 THA)Hükümet» sıkıyönetimi bir ay daha uzattığını bugün ilân etmiştir-Neşredilen tebliğde,uzatma sebebi hakkında hiçbir açıklamada bulunulmanrştır-Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Sessiz filmin Tarzanı öldü-Los Angeles,28 AP)îlk Tarzan olan Elmo Lincoln,bugün 63 yaşında olduğu halde bir kalb sektesinden vefat etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Ulvi Yena!izahat verdi Denizcilik Bankası idare Meclisi dün saat 10.30 da Genel Müdür Yardımcısı Ulvi Yenalın başkanlığında toplanmıştır.Ulvi Yenal İdare Meclisine Hamburg'da iştirak ettiğimiz şilepçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • j-MEDRANO-KA RDEŞLER SİRKİ istanbul Sergisinde temsillerine devanı ediyor-I Hergün saat 15 de MATİNE ve 21 de SUVARE Hergün saat 9 dan 36 ya kadar açık bulunan hayvanat bahçesini ziyaret ediniz-Biletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Rus Peykleri Yugoslav sınırına asker yığıyor M&car askerlerinin Szegeb havalisinde taarruza hazırlandıkları bildiriliyor Belgrad.28 AP)Yarı resmî Tugoslav Haberler Ajansı «Yug press» bu akşamı komşu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Amerikan ve İngiliz firmaları tiftik istiyor Son günlerde yabancı piyasalardan geniş mikyasta tiftik talepleri yapılmaktadır-Bilhassa Amerikan ve ingiliz firmaları buradaki mümessillerine gönderdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Çıplak artistler İngiliz kanunlarına göre televizyon neşriyatında rol alamıyacaklar Londra.28 A-P-İngiliz Televizyon Şirketi.Londra Gazinosunda dans eden on çiplak kızın,televizyon seanslarında mutlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M E R î K A Ford Motor Company tarafın dan bildirildiğine göre,şirketin karoseri imâl eden bütün atelyeleri ile «Lincoln ve «Mercury» marka otomobil imal eden fabrikalarının dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • CZ& Yobazdan vefa,zehirden şifa Orta Anadolu vilâyet merkezlerinden birinde,evini medrese yaparak eski harflerle ders veren bir yobazın öğrencilerinden yedi yaşında bir kızcağızı kirlettiğini,hâdiseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • lîessamlık kazançlı bir iş değilmiş Londra,28 AP)Royal Academy Of Art'ın Başkanı ve meşhur at ressamı Sir Alfred Munnings.bu gün.Ağa Han'a ait olup Derby'yi kazanmış olan yarış atı «Tulyar» in resmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • Sıcaktan ölenler O-Amerıkada sıcaktan ölenlerin sayısı 82 yi buldu New-York,28 AP-Kanada'dan gelen bir soğuk hava dalgası,müthiş bir sıcağın hüküm sürmekte olduğu Birleşik Amerikanın kuzey ve doğu kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • İngrid Bergman Amerıkaya gidiyor Los Angeles,28 AF)Avukatı Greg Bautzer tarafın dan bildirildiğine göre-İngrid Bergmann bu yaz kızı Pia ile birlikte altı hafta geçirmek üzere Birleşik Amerikaya gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1952
  • İKTİBAS isveç hükümetini asırlık siyasetinden ayırdı Balhk denizinde Ruslar tarafından bir isveç uçağının düşürülmesi üzerine silâhlanma işine hız verildi.Bu sakin milletin kralı bile İcabı halinde so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.06.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı Celâl Bayat dün deniz müzesini ziyaret etmiştir.Foto:I.F.A.f^ Deniz müzesi müdürü Halûk Şehsüvaroğlu,Cumhurbaşkanına izahat veriyor.3 Beyoğlu Kız Lisesinde 951 52 ders yılı bitimi dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ RİR VAK'A Çınar vakası)tarihteki başlıca facialardandır Yeniçerilerin istediği Siyavuş Paşa,sadaret mevkiine gelip te icraat namı altında günahsızları satıra verirken,Defterdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1952
  • ISI WM0/m 'l Cover Girls Albüm mecmuası tarafından tertip edilen güzellik müsabakasını Rene Hortier adlı fovvalı bir genç kız kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.06.1952
  • Fenerbahçenin kongresi bugün 10 da yapılıyor Yeni idare heyetine Ali Muh ttin Hacı j Bekir,Zeki Rıza Sporel ve Raif Dinç-j kökün seçilecekleri muhakkak gibidir Fenerbahçe bugün senelik kongresini Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.06.1952
  • Zatobek Rusyada geçildi Meşhur »Çek atleti Zatopek Rusyada yaptığı 5000 metre ve müsabakasında Rus atletleri tarafından geçilmiştir-10000 metrede ise Zatopek birinci olmuştur-Dereceler şöyledir:5000 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.06.1952
  • Yeni bir futbol federasyonu kuruluyor Profesyonel kulüplerin yeni yon kuracaklarından ısrarla bir federasbahsediliyor Spor çevrelerinde günün mevzuu;profesyonel takımlara sahip kulüplerin yeni bir fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.06.1952
  • Amerikalı W-Davis yüksekte 2 metreyi rahatça geçerken 1952 Helsinki Olimpiyatları ve dünya atletizm durumu Atletizmin her branşında favori olan atletlerin son dereceleri ve takip ettikleri sıra nasıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.06.1952
  • Millî futbol takımımızın italyan antrenörü f\s*S^-j-V P.Sandro neler anlattı?Türk futbolcularının kabiliyetleri takdire değer.Bundan faydalanma,elbette ferden ve takım halinde çalışmalarına bağlıdır S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • 25 Yrrım saat sonra İbo yine bunalmış tepeden tırnağa kadar ter içinde kalmıştı-İkinci deîa Alicodan ayrıldı ve tekrar su kovalarının bulunduğu tarafa doğru yürüdü» Aliço bu defa hasmına fena halde il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • •Okuyucularımıza-I ıce-ri Mm* Bugünkü bulmacamız hediyelidir-Doğru hal edenler arasından 10 kişiye birer kıymetli kitap hediye edilecektir-Hal edilmiş şekilleri G temmuz akşamına kadar «Bulmaca» rümuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • f a££K23?i3@ eoaâSC^öt?Hazırlayan:Saınih Nafiz TANSU 24 Yaşı çok küçük olan çingene kızında,tarif edilmez bir sıcaklık vardı Kocakarı bizi tanıştırınca,Çingene kızı beni tanımakta gecikmedi.Yerli adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • İstanbıs!12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz.eserleri Oyun havaları 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızları «Pl» 14.45 Türküler 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 3 4.40 Samsun 1.8.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yat)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anadolu ekspresi 9.20 Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • Erzurum İl Daimî Komisyonundan:1 Köy içme su yollarında kullanılmak üzere 13269)metre galvanizli ve her türlü irtibat ma İzemesini havi demir boru alınacaktır.2 Muhammen bedeli 64997)lira 75 kuruş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Sıra Mahalle So-Kapı No Verginin İhbarname sene Mükellefin nev'i NO-su ismi 1 Kasım Günani Tanburacı 69 Arsa 69 952 Sünbül 2 Avcıbey Eğri kapı 24 Arsa 80 952 Osman Fener B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • Suitan İbrahim ağzını-bir karış açmış,Voyvodanın anlattığı mcsalı dinliyordu 25 Lala!dedi,bunun mimarı Ben misin?Kaba Arnavudun ruhundan böyle bir inceliğin doğup,dogamıyacağmı düşünmemişti-Sadnâzam:H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1952
  • flPf-ŞwK3 S£?^'ıa i* 4 11 BH ıi m k W Ü[ı H ft 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 SOLDAN SAĞA 1 «Ölmez bu vatan farzımuhal ölse de hattâ Çekemez kürenin sırtı bu tabut-u cesimi» beytinin sahibi ve hâlen berhaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • v [Bas tarafı 1 incide] da o şahsı sevmediklerini veya istemediklerini belirten suallerine yakınları çok defa şahit olmışlardır.Bu suretle kastetmek istedikleri Vekillerden veya şa-I hışiardan hoşlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Yalova kaplıcaları bu sene gecikiyor Yalova Kaplıca ve müesseseleri tamir ve tâdil işlerinin uzun sürmesi yüzünden bu yıl halkın tamamen ihtiyacını karşılayacak şekilde açılamamaktadır.Sıhhat Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Ege denizinde yapdacak müşterek manevra 1 ar Müşterek manevraların programını Türk,Yunan deniz subayları hazırlıyorlar Atina,28 AA-Türkiye Deniz Kuvvetleri Harekât başkanı Albay Ref et Arnen ve Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Kızılların tesisleri mahvoldu [Baş tarafı 1 incide Tokyo,28 A-P-Komünist radyo istasyonları bugün Kuzey Kore'de cereyan eden bombardıman hadiselerine kar şı topyekûn propaganda yayınlarına geçmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Talebe bursları TBaş tarafı 1 incide!tim Bakanlığına tevdi edilecek olan nihaî rapor hazırlanmıştır-Bu rapor,Bakanlığın hazırladığı tasarıda bazı değişiklikler istemektedir-Bilhassa Avrupa memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Kral Tallal [Baş tarafı 1 incide] reket etmiştir-Asabi bir rahatsızlıktan mustarip olduğu bilinen 42 yaşındaki kral Ürdüne döndüğü zaman tahtından feragat edip etmemeği kararlaştıracaktır-Kral.bu sa-b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Tunus meselesi Nevyork,28 AP)Birleşik Amerika,Birleşmiş Milletlerdeki Asya Afrika grupumın Tunus Fransız ihtilafının Genel Kurulun hususi bir celsesinde gtt rüşülmesi için yapmış olduğu teklife muhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Dünyanın en büyük harp gemisi Vaşington.2 8 AP)Birleşik Amerika Donanması bugün,dünyanın en büyük harp gemisi 59900 tonilâtoluk «P'orrestal» uçak gemisinin teknesinin 14 tem muzda inşasına girişileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Harika bir ilâç daha IS-C-C-ismi verilen yeni ilâcın tecrübelerine başlandı Londra,28 Nafen)Mühim ameliyatlarda yapılması elzem olan anesteziye vücutları tahammül edemiyen bazı hastalar için yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Dışarı çıkmış dedi-Siz anlatın-Geldiği zaman söylerlerı Kim konuşuyor?Anlaj dım-Dinleyin-Ben Arcady J oteli Tom Pug'a haber veirin Metresi dün akşamki adamla beraber çıktı-Evet i Ginger-Zannedersem Gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Yeni bir İsrail Arap harbinden korkuluyor Araplar İsrail hükümetini mütareke hükümlerine riayet etmemekle suçtandırıyor Kahire,28 ANKA)Birleşmiş Milletler Filistin Mütareke Murakabe Kondisyonu nezdind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Havaî adalarında bir yanardağ indifaa başladı Honolulu,28 AA)Havaî adalarında sönmüş olduğu zannedilen Kilanea volkanı 1934 senesindenberi ilk defa olarak bu sabah erken saatlerden itibaren indifaa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Amerika yeni hava üsleri kuruyor Vaşington,28 AP)Birleşik Amerika Temsilciler Meclisi bugün anavatanda ve dünyanın muhtelif bölgelerinde Amerikan hava üsleri kurulması için 1 milyar dolarlık munzam ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Çiftçiye verilen kimyevî gübre tahsisatı artırılıyor Ankara,28 Milliyet)Yüksek Ziraat Müdürlüğü her vilâyet hududu dahilinde çiftçinin kimyevî gübre ihtiyacını karşıla inak üzere geçen seneki 200 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • 300 odalı otelin inşası [Baş tarafı 1 incide] meye açılacaktır-Aynı senenin Paskalyasında Komadaki otelimizi de tamamlamış olacağız-Böylece birbirine yakın iki memlekette aynı zamanda iki oteli birden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Kıbrısta tahrikler artıyor Lefkoşe Kıbrıs)28 AP)Yunanistanla birleşme lehinde tahrikler yapan Kıbrıslılar Cemiyeti,îngilterenin Yunan hükümeti ile Kıbrıs meselesini mü zakereden imtina etmesi üzerine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • üçler toplantısı [Baş tarafı 1 incide] Amerika,İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları Rusyaya,Almanyada serbest seçimler ya pılması meselesini müzakere tek lifinde bulunmak hususunda mutabık kalmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Sevdiği kız için islâm olan katolik İzmir,28 Milliyet)D Rousseau isimli bir İtalyan iş adamı uzun zamandan beri seviştiği Safiye isimli güzel bir kızla evlenmek için İslâm dinini kabul etmiştir-Aslen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • İzmit'in kurtuluş bayramı par lak bir şekilde kutlandı îzmit.28 T-HA)İzmit' in kurtuluşunun 31-yıldönümü bugün çok parlak bir şekilde kutlanmıştır-Şehir baştan başa bayraklar,defne dalları ve taklayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Emniyet memurlarının terfi şekli değişiyor Kemal Aygün hazırlanan esaslar hakkında beyanatta bulundu Üç gündür şehrimizde bulunan Ankara Valisi Emniyet Genel Müdür Vekili Kemal Aygündün saat 12 de Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Ankaradaki Ticaret Odası Sarayının inşasına başlanıyor Ankara,28 T.H.A.Yarım milyon liraya çıkacak olan Ankara Ticaret ve Sanayi Odası SaVayının inşasına ağustos ayı içinde başlanacaktır.Ankara Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] cağını bildirmesi dünya siyasi I çevrelerinin nazarlarını yeniden Balkanlar üzerinde toplamıştır.Bu arada şehrimiz siyasi mehafilinde hâkim olan kanaate göre,Türkiye,Yugoslavya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Adliye teşkilâtına yeni nakil ve tâyinler istanbul Adliye teşkilâtında öğrendiğimize göre bazı tâyinler yapılmak üzeredir.İcra Reisliğine 4 üncü Ticaret Mahkemesi âzasından Tahsin Okur,3 üncü Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Fatihte bir yaralama Dün gece Fatihte iki kişinin yaralanması ile neticelenen bir kavga olmuştur-Üç arkadaş bir hayli içtikten sonra bir kadın yüzünden kavga etmişler ve Reşat Dönmez.Ahmet Kara ile te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Rus isveç ihtilâfı Rusya İsveç hükümetinin ithamlarını kabul etmiyor Stockholm,28 A-P)Bu akşam Sovyetler Birliği Stock holmdeki Rus elçiliği memurlarının İsvcçte ceryan eden casusluk hâdiseleri ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1952
  • Şehir hatları yaz tarifesinde aksayan seferler Bu yıl yeni bir şekilde tatbika konulan fakat bazı bölgelerde iyi netice alınmıyarak şikâyetlere sebep olan Şehir Hatları yaz programının bazı seferlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • ZEHİRDEN ŞİFA Ölüm saçan kobra yılanlarının zehrinin çok şifalı hassaları olduğu doktorlar tarafından keşfedildi Yi lanlar,beslendikleri farelerle bit arada Dünya yüzünde hayat başladığından bu güne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Salihli Sulh Hukuk Yargıçlı-|u»d»n:952/7 Salihli Gediz eczalıanesi sahibi İbrahim Hakkı Öztekinin 19,5/952 tarihinde vefatı üzerine eşi Fatma üztekin vekili avukat Süreyya Petekkaya tarafından verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN İç Hastalıkları MUtehassıst Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kahul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük tş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Devlet Orman işletmesi Maraş Müdürlüğünden CİNSİ Adedi M3-D3-Bulunduğu yer Muhammen bedeli Çam lata 1278 167-756 Başıkesik istifi 100 lira Çam lata 1187 16o-656 Başıkesik istifi 100 lira 1 işletmemizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • sirapastal işçisi alinacaktir 30 Haziran pazartesi günü başlayarak 14 Ağustos 1952 tarihine kadar devam edecek Tütün imalâtımız için sirapastal işçisi alınacağı ilân olunur-Müracaat:Recep ğ• Köken Koz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • İLÂN Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden,Metali Basım evimizden verilmek şartiyle 2000 kilo harf açık eksiltme yolu ile dökıürülecektir-Sözü edilen döküm işinin muhammen bedeli 6220 lira.%7-5 muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Birinci Mevki Tramvay Öğrenci tarifesi İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 1/Temmuz/1952 Salı gününden itibaren Birinci mevki tramvaylarda öğrenci bilet ücreti 10)on kuruştur-ikinci mev kide eskisi gibi 3|)kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Kapalı zarf ile eksiltme ilânı İsparta ili Daimî Komisyonundan 1 Eksiltme konulan iş:Beyşehir Ş-Karaağaç yolunun 47 199 58 000 kilometreleri arasındaki kjsrnuı stabilize yol inşası işidir-Bu işin keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.w fi mv% n KULLANINIZ!Gripin 0 Baş,diş,adale,sinir,ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcındo bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur,va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi îstanbul Bürosundan:Büromuzun Bahçekapıdaki Ticaret hanında «Taşhan» bulunan servislerinin 30/G/952 tarihine rasthyan pazartesi sabahından itibaren Yeni Postah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Adapazarı Asliye Hukuk Yar ğıçlığından:952/641 Dâvâlı:İstanbul Şişli Meçi-diyeköy Karkuyusu mahallesi No.55 de Cafer Karaya:Adapazarı Erenler köyünde mukim eşiniz Melek Kara tarafından aleyhinize açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Eyüp Sulh Hukuk Yargıçlığından:1951/959 Davacı:Hazine vekili Dündar Çağanın dâvâlı:Necat Firdevs oğlu ile Cazım Çalışal aleyhlerinde açtığt 201 lira alacak dâvasında:Necatinin Eskişehirde Yıldız oteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLANLARI Kapalı zarfla 50 ton taze Fasulya 2/7/952 çarşamba günü saat 16 da Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 15000 lira geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • 9S2 SÜRPRİZİ AYDA 10 LİRA YALNIZ 10 LİRA TAKSİTLE ÇEŞİTLİ RADYOLAR GALATA ESKİ YOLCU SALONU KARŞISINDA TAHIR HAN ALTINDAKİ SATIŞ MAĞAZAMIZI MUHAKKAK ZİYARET EDİMİZ1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Galvanizli boru alınacaktır Çankırı Daimî Komisyonundan:Çankırı ili köylerine getirilecek içme su işlerinde kullanılmak üzere iç çapları ile uzunlukları aşağıda gösterilmiş olan;galvanizli borular alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Salihli Asliye Hukuk Yargıçlığından:952/411 Davacı:Salihli Mithatpaşa Mden Ali kızı Fatma Güler.Dâvâlı:Salihli Eski mahallesinden olup mahalli ikameti meçhul Mehmet oğlu Zübeydeden dogma 1319 doğumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Kırklareli daimi komisyonu Başkanlığından 1—Memleket Hastahanesi için alınacak bir aded Filips veya Siemens marka röntgen cihaz ve teferruatı kapalı zari usuliyle e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazStecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8