Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • •f/4 Ht\Bugün şehrimizde ve dvarın* da hava umumiyetle bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Atatürkün sofrasında geçen manidar hâdiseler Recep Peker,Millî MUdafaa Vekili iken hakkında çıkan suiistimal şayiaları için Atatürkün yaptığı imayı anlamamıştı İsmet Paşa için F.Köprülünün Atatürke sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Bayar refikalarını kalyaya uğurladı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar» dün saat 12 de Ankara vapuru ile ve oğlu Turgut Bayar'm refakatinde Avmpaya tedaviye gi tnıekte olan refikasını uğurlamı ştır* Cumhurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Ticaret rejimi Memleketimizin ekonomik durumu salahiyetli bir heyet tarafından tesbit edilecek Ankara 27 THA)Son yıllarda artan istihsale muvazi olarak değişen ekonomik şartlar muvacehesinde dış ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • fokyodaki askerî irtibat heyetimiz Japonyada bulunan Türk irtibat heyeti Yokohama şehrinde General Franklin C Bvtter ile Kore vaziyeti hakkında bir konuşma yapmışlardır-Resimde General Butler ve heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Dünya güzellik kraliçesi bugün seçiliyor Dünya Güzellik Müsabakası seçmeleri bugün Amerikada yapılacaktır.Bu mttnasebetle S4 memlekete mensup güzeller Californianıu Long Beach şehrinde toplanmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Kral Tallal dün Ünlüne hareket etti Kral İsviçreden Kraliçe ile barışmadan ayrıldı Napoli,27 AP)îsviçreden memleketine dönmekte olan Ürdün Kralı Tallâl bugün Semplon ekspresine bağlanan özel vagonla N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Abidin Dino tevkif edilecek Ankara 27 Milliyet)Bir müddet önce ressam Abidin Dinonun bazı resimlerinde ve bilhassa seramiklerinde komünizm propagandası maksadiyle orak ve çekiç bulunduğu ihbar edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Bir ırz düşmanı o-isviçreli bîr genç kız zorla kirletildi Dün sabah Mecidiyeköyünde çok çirkin ve müessif bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan ve gelirimizdeki yabancı bankalardan birinde şef olan M.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Üçler toplantısı tam anlaşma ile sona erdi Üç büyükler Kore harekâtında daha sıkı istişarelerde bulunacaklar Londra.27 AP)Birleşik Amerika.İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları bu gece Kore'deki ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Yeni Bakanlar vazifelerine başladılar Münhal bulunan Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına tayin edilen Enver Güreli ile Devlet Bakanlığına tayin edilen Muammer Alakant dün vazifelerine başlamışlardır-Besimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Bir ingiliz kaptanı ölü olarak bulundu Çok haşin olarak tanınan kaptanın tayfaları tarafından öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü cinayet masası memurları esrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • İngiliz Mısır ihtilâfı Amerikanın tavassutu ile müzakerelere pek yakında j başlanacak Londra 27 T.H.A.İn-1;giliz Mısır ihtilâfının halli için Amerikanın tavassutta bulunacağı ve kesilmiş olan j| ingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Şehir meclisi D.Pgrup toplantısı Başkanlık divanı seçilemedi Demokrat Parti Şehir Meclisi grupu,grup başkanlık divanını seçmek üzere dün saat 15 te bir toplantı yapmıştır-Toplantı başlarken il haysiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Adanada şiddetli ya ğm urlar o-Sular 8 evin yıkılmasına ve tren yollarının kapanmasına sebep oldu Adana 27 A.A.Toroslara yağan şiddetli ve devamlı yağmurlar sebebiyle Sarıçam deresi bu akşam taşmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • İngiltere Büyük Elçisi dün Londradan geldi Dün şehrimize gelen İngiliz Büyükelçisi Geçen hafta Londrada toplanan ingiltere Ortaşark siyasi temsilcileri içtimaına katılan îngilterenin Türkiye Büyükelçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Dağ başında değiliz r\n '"et I iirt's'nm organı olll^^ll duSu söylenen «Kudret» U gazetesi evvelki günkü sayısında,sahifeyi baştan başa kaplayan harflerle,sansasyonel bir haber neşretti.Türk milletine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1952
  • Kore harbi yepyeni bir safhaya girdi ^V^^W^A/Müttefikler Yalu santralını dün tekrar bombaladılar Bu hücumlar sonunda dokuz fabrika ağır hasara uğradı Mütareke müzakereleri 3 gün için kesildi Dün üq gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • MAKALE Otomatik bir Vartan İsmail Hami DANİŞMEND Bolşevik diplomasisi de-j mek,dünyanın her yerinde j!her zaman ve hiç durmadan mesele çıkarmak siyaseti de iı inektir:Sinir harbinde,hür I» milletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Tranvayda göbek atan sarhoş Evvelki gece Alemdarda garip bir lıadise cereyan etmiştir.Vat man Niyazi Çakırın idaresindeki tramvay saat 20.30 da Alemdaı caddesinden geçerken yolcular arasında bulunan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Hic.28 Haziran 1952 Cumartesi Hu.5 ş -v.137i 15 Haz.1368 VAİ îT VASATI EZAMI Güne?Öğle İkincil Akşaı Yatsı İmsak 4.31 12.17 17.18 n 19.45 21.48 2.10 8.46 4.32 8.33 12.00 2.03 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • İkinci Dünya Savaşı arefesinde,Baltık denizi ile Şimal denizini birleştiren muazzam bir kanalın inşasını.300 binden 500 bine kadar «Siyasî mahkûma harcayarak,tamamlamaya muvaffak olan Sovyetler Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • TÖREN Köylü Partisin istanbul İl Merkezi yarın saat 15 te törenle açılacaktır.¦fa İçtimaiyatçı ve hürriyet mücahidi Prens Sabahattinin 4 üncü ölüm yılı münasebetiyle 30 haziran pazartesi günü ja/ıt 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Maarif siste-i mimiz hamleye l muhtaçtır Mekteplerin tatil devre-J!sine girmesiyle yeni bir ine-sele çıktı:Üniversite de da-j hii okullarımızda muvaffak j i olmuş gençlerin adedi her yıl biraz daha az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • KISA HABER LER Amerikan bandıralı Orcades transatlantiği pazartesi günü 750 turisti hâmil olarak limanımıza gelecektir.•fc Dünya Eski Muharipler Federasyonunun 4-6 temmuzda şehrimizde yapacağı toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • POLİSTE İf Ziya ve Necdet adında iki serkeş evvelki gece Çarşıkapıda oturan Mehmet Caymaz adında birini başından demirle yaralamışlardır.Yaralı tedavi altına alınmış,sanıklar yakalanmıştır.¦fa Bakırkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Sağlık Bakanının dünkü tetkikleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Ustündağ beraberinde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Abdürrahim Bayraktar olduğu halde dün Baltalimanında yapılmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • HALKIN SESİ AtatürkUn heykeli bulunmıyan şehîr,Fatih camiinin avlusu Akdeniz caddesi 9 numarada oturan Ziya Sirmen yazıyor:Vatanî vazifemi ifa ederken Anadolunıın bir çok yer lerini gezdim.Hepsinde At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Sosyalist Partisi kurucularından biri daha tevkif edildi Bundan bir müddet evvel Türkiye sosyalist Partisi hakkında yapılan tahikkatı ve parti idare heyetinin 14 üyesinin tevkif edildiğini bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Dekan seçimleri Dün Teknik Üniversitede ve Hukuk Fakültesinde seçimler yapıldı Üniversiteler kanunu gereğince dekanlık süresi dolan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Şevket M.Ali Bilgisev'in yerine dün Fakü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • 15 bin lirabk mücevher çalan hırsız yakalandı Bir kaç gün evvel Tepebaşında bir hırsızlık hâdisesi olmuş ve Jurnal sokağında Hamsim apartmanında oturan Amiros admda bir terzinin dairesine giren bir hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • İstanbul Sergisi Sergi gazinosunda yüksek fiath tarife tatbiki şikâyetlere yol açtı Dördünpü İstanbul Sergisi halk tarafından büyük rağbet görmektedir.Beş gün içinde sergiyi gezenlerin yekûnu 213 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Temaslarını bitiren dericiler Ankaradan döndüler Avrupa menşeli vidala ve benzeri mamul deri ithalinin durdurulması yolunda temaslarda bulunmak üzere Ankaraya giden yedi kişilik heyet dün şehrimize dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Millî Eğitim Müdürlüğünde gazetecilere çıkarılan güçlük Şehrimiz Milli Eğitim Müdürlüğünce,efkârı umumiyeye duyurulması icabeden bazı haberleri ihtiva eden basın bülteninin son zamanlarda mahdut sayıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Belediye Reis muavinliği Bir müddet evvel bir sabah refikimiz,aym zamanda D.P.Beşiktaş ilçe başkam bulunan Belediye Mezarlıklar Müdürünün Belediye Reis Muavinliğine tayin edileceğini yazmıştı.Vali,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Eroinciler sıkı ba şekilde takip edilecel Dün vilâyette valinin başkanlığında yapılan toplantıda bazı kararlar alındı Vali,dün sabah Emniyet Müdürlüğü ileri gelenleri ile şehrin asayişi mevzuunda görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Temizlik işleri vasıtaları takviye ediliyor Temizlik işleri müdürlüğü,vasıtalarının gece ve gündüz devamlı çalışmalarını temin için kadrosunu 10 şoförle takviye etmiştir.Ayrıca şehrin muhtelif semtler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Beyoğlunda halkı heyecana düşüren bir infilâk oldu Evvelki gece saat 24 sıralarında Beyoğlunda halkı heyecana düşüren bir infilâk hâdilesi olmuştur.Bu semtte,Alyon sokağında Torna adında birine ait sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmiı.Eskoudes ve Csham Açılış Kapanış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0*44.80 0.01.876 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Valiye Paristen gönderilen acayip telgraf Sol tamayüllü olmakla tanm mış Fransadaki ileri İşçi Türkler Cemiyeti,Valiye bir telgral göndererek geçenlerde yapılmak istenen işçi mitingine mâni ol duğu iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1952
  • Ankara vapuru dün gitti Denizcilik Bankasına ait Ankara vapuru dün saat 12 de 380 yolcu ve 172 ton yükle Batı Akdeniz seferine kalkmıştır.Gemi ile gidenler arasında Hazine Müdürü Nail Gidel ve Şehir T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • 5k TÜRKİYE TURİZM KURUMU ŞİLE PİKNİĞİ 29 Haziran:Pazar Yemekli ucuz gezi:10 T.L.o-Biletlerinizi bayram günlerinde de seyahat açentalarından alabilirsinizç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • 24 Franz'ı düşünürken ürperiyorum.Franz gelince vaziyetim ine olacak?Henüz mühim bir şey yok.Ali ile alâkam sırf bir arkadaşlıktan ibaret.Belki de onun ile tanışmamm sebebi gene Franz.Ona karşı bir hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Obür sorular Tarak BUĞRA Dün ilk ikisinden bahsettiğini Küçük Dergi anketini* kalan üç sorusu şunlardı:3:Sizce cemiyete en çok faydası dokunan sanat kolu hangisidir?4:Sanatta konu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Mac Arthurun azli meselesi tekrar ortaya çıktı Londra,27 AP)Eski Savunma Bakanı Emmanuel Shinvell,bugün,İngiliz İşçi Hükümetinin yapmış olduğu tesir neticesinde General Mc Arthur'ün Uzak Doğu Başkomut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Hapishanelerde kargaşalıklar artıyor Eddyville Kentucky)27 A P)Kentucky eyalet hapishanesinde isyan etmiş olan 300 mahkûm,bu akşam sekiz saat süren,ve bir gardiyanın yaralan masına sebebiyet veren kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Denizcilik Bankasının kiraya verilen gemileri Denizcilik Bankasına ait,uzun mûddettenberi iş bulamıyan Ça ruh ve Yozgat şilepleri kiralanmış bulunmaktadır.Gemiler Derince ve îskenderundan Karaşi liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Mevlânâ için mevlut okutuluyor Konya,27 T.H.A.önümüzdeki pazar günü Konya Sultanselim camiinde Büyük Türk Mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin-i Rumi'nin ruhu içüı mevlutokunacaktır.Bu mevlûde,Ankaradan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Fransa ölü generallere mareşallik tevcih ediyor Paris,27 AP)Fransız Millî Meclisi bugün,müteveffa Philippe Leclerc de Hautecloque'un Fransa Mareşalliği rütbesine yükseltilmesini kabul et« mistir.Mareş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Leyla Murat,kocasından aynldı Kahire.27 T.H.A.Mısır'ın tanınmış sinema artistlerinden Leylâ Murat,kocası Enver Vecdi'den ayrılmıştır.Bu iki artist,beş seneden beri evli bulunuyorlardı.Leylâ Murat,asle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Baruthane civarındaki arsalar satılacak Eakırköydeki Baruthane ar sasından istifade şekillerini tesbit etmek üzere dün akşam vilâyette,Vali Gökay'ın başkanlığında bir toplantı yapılmıştır.AnkaLradan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Yugoslavya batılılarla sıkı işbirliği Mareşal Tito:Barışın muhafazası için kendimizi bati Ue müttefik farzediyoruz dedi Brioni,27 AP)Yugoslav Mareşali Tito ve îngilteıenin Akdeniz filosu komutanı Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • İşsizlik ile mücadele o-Ankarada 2194 işsize iş temin edildi Ankara,27 ANKA)Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğü işçi ve İşveren münasebetlerini tanzimetmek ve ahenkleştirmek hususundaki çalışmalarına hız v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Amerikada sıcaklar o-Vaşingtonda sühunet gölgede 38 dereceyi buldu Vashington.27 A.A.Vashington'da sıcaklar son raddeye varmıştır.Yalnız dünkü gün,35 kişiyi güneş çarpmıştır.Resmî bir tebliğde büdiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Komünist Almanyada hazırlık Sovyetler» Doğu Alman ordusunu zırhlı birliklerle teçhize karar verdiler Francfurt,27 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Sovyetler,Doğu Almanyada teşkil edilen komünist birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • Faslıların Fransadan istedikleri Fas Sultanı Fransaya bir memorandum vererek her iki memleketin müstakbel münasebetleri hakkındaki görüşlerini bildirmiştir.Milliyetperverler topluluğu olan İstiklâl Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • "S Göm Soytarı namzedi Clive Val ismimle on yedi yaşlarında bir İngiliz delikanlısının Kraliçeye müracaat ederek «Saray soytarılığı» vazifesine talip olduğunu ve bu mühim hizmete!tayinini rica ettiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • İngrid Bergmanm Amerika seyahati Holly\vood,27 AP)Avukatı Greg Bautzer tarafından bildirildiğine göre,imkân bulur bulmaz,îngirid Bergman California'ya gelecektir.Avukat,artistin «burada olduğu müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1952
  • İKTİBAS n süratli ve en üks gemisi sefere başlıyor United States ismindeki bu transatlantik 3 temmuzda ilk seferine çıkıyor.Birinci mevki salonlu kamaralar bizim paramızla 2.500 Kiraya tutuluyor Bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.06.1952
  • *i Cumhurbaşkanı Celâl Ba-yar dün vilâyete giderek Vali ve Belediye Başkanı ile görüşmüş ve öğle yemeğini birlikte yemişlerdir.O Koje adasındaki esir kamp lan basıldığı sırada üç komünist kadın da yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1952
  • Bir yıl içinde Uç defa güzellik kraliçeliği kazanmış olan trene Dunn bir ay içinde hayranlanna 7-800 fotoğraf göndermekle yeni bir rekor kırmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A "Berlinde hakimler var!Jl Büyük Frederîk hayretle köylüye [baktı "Niçin satmazsın,istersem seni çıkartırım deyince değirmenci pervasızca cevap verdi Evet ama,Berlinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.06.1952
  • Milliyet Helsinki Olimpiyatlarında 1948 de 400 metrenin 1 inci ve 2 ncisi Jamaicalı idi 400 Metre:Dünya rekoru:R.Harbing Almanya)46.0 1939)Dünya rekoru:G.Klemmer U.S.A.46.0 1941)Olimpiyat rekoru:W.Car
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.06.1952
  • SAYFA:G MİLLİYET 28/IIAZİRAN/1952 Bir çocuk gibi sevinen padişah Arnavut lalasının boynuna heyecanla sarıldı 24 Böyle habersiz teşrif.Bendenizi mahcup ettiniz-Emir buyurun,irade edin,arzularınızın yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Kral Tallal [Baş tarafı 1 incide] Kral Tallâl ve beraberindeki heyet,yann «Esperio» vapuru ile Beyrut'a hareket edecektir.Ürdün Başbakanı Tevfik Ebulhüda Paşa da yarın uçakla Ürdün'e müteveccihen Loza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • İngiliz Mısır ihtilâfı [Baş tarafı 1 incide] halinde hükümetine verdiği ve bu raporda ingiliz Mısır ihtilâfının halledilmesi meselesinin başta geldiği,ay nı kaynaklarca büdirilmek-I tedir.Londrada bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Verdiğim karardan dönmek istemedim,kalktım kurulandım-Yediye on vardı-Barda kimseler yoktu-Yüksek bir iskemleye çıkarak viski ısmarladım-Barman beni ilk defa görmüş gibi davrandı-Küçük bir radyodan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazStecilîk Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • 2 adet l*Ianya tez&âhı 1 Şerit testere tezgâhı 1 Fırıldak makinesi 2 u Kalınlık rende makinesi alınacaktır* İ.E.T.T.İşletmelerinden:1 Muhammen bedeli 17050.lira olan yukarıda yazılı tezgâhlar 10 temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • inşaat ilânı Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdürlüğünden 1 işletmemizin Karadon'da yaptıracağı Transfer istasyonu inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiyat esası ile eksiltmeye konulmuştur-2 Bu inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:Cinsî Miktarı Fiatı Tutarı 3-teminat AziukiIo»Çoğu Lira Kr-Azı (LiKr»Çoğu Lira Kr-Sade yağ 7000 SOüÖ 4-20 29400 33600 2520 00 79-81 randımanlı ekmekfclik un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Dağ başında değiliz [Başmakaleden devanı] fet gazetesinin dıırurp dururken memleket halkına Devlet Reisini prostat kanserinden muztarip e mahkûm bir hasta vaziyetinde göstermesinin acaba maksadı ve mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • r Dıştan Takma Deniz Motorlarımız gelmiştir-SAHİBİNİN SESİ VAHRAM GESAR ve ORTAKLARI Beyoğlu.İstiklâl caddesi S3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • ZAYl Türkiye iş Bankası defterlerinde namıma kayıtlı olan iki adet 37569 37570)numaralı îş Bankası asli hisse senetlerini zayi ettim Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur-Refik Münür Keskingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Tunuslu müfritler yine taarruza geçtiler Başkentte ve Sus şehrinin muhtelif yerlerinde saatli bombalar patladı Tunus 27 AP)Tunuslu milliyetçilerin memleketin muhtelif yerlerinde giriştikleri bomba taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Emeklilik kanununa itirazlar Ankura,27 T.H.A.Emeklilik Kanununun değişmesinden sonra,eski emeklilerle yeni emekliler arasındaki fark kaldırılmış ve bu suretle büyük şikâyetlere sebep olan mevzu halled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] kendisini Atatürkün gözünden düşürmek için yapılan iftira lardan ibaret olduğuna inanıyordum-Çok muhtemeldir ki» açıktan açığa ifade etmemekle ve kendisini bir nevi siğaya çekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Bir ingiliz kaptanı ölü bulundu [Baş tarafı 1 incide)tebatı sorguya çeken cinayet masası memurlarının yaptığı incelemeye göre süvari tynn,üç giindenberi ortalıkta gözükmemekte ve mürettebatın pek çoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Müttefikler Yalu santralını tekrar bombaladılar [Baş tarafı 1 incide] ra uğramışlardır-Bu fabrikalar ve baraj.Kuzey Kore ve Mançuryadaki Ko münist Çin harp malzemesi fabrikalarına cereyan vermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Ticaret rejimi [Baş tarafı 1 incide] teveccihen şehrimizden ayrılmıştır-Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Umumî Kâtibi Faruk Sunter,Hazine Genel Müdür Muavini Burhan Ulutan.Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Üçler toplantısı [Baş tarafı 1 incide] Londrada yapmakta oldukları toplantıların sonunda,bu gece yayınlanan kısa tebliğde Rusyaya verilecek cevabın mani yeti belirtilmemiştir-Ancak,üç Batılı devlet Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Bir ırz düşmanı [Baş tarafı 1 incide] lâ 9,30 arasında evden çıkmakta ve yarım saat kadar yürüyüş yapmaktadır.Genç kız dün de yürüyüşe çıkmış ve tenha bir yerde Muhsin Ersan adında biri ile karşılaşmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.06.1952
  • Şehir l [Baş tarafı 1 incide mistir-Neticede grup.henüz genel kurulun bu hususta bir karar vermemiş olduğunu nazarı dikkate alarak,bu üyeleri de Meclise almayı kararlaştırmıştır-Müteakiben seçimlere g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.06.1952
  • l^.¦teji'lÜ' ¦v îti,MOTOSİKLET JAWA 250 350 500 cu cc.SANAYİİNİN ÇEKOSLOVAK I EN MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI İNSANI YORMIYAN YOLCULUK)J)YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT »U ŞAHANE MOTOSİKLETLERIK BASLİCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.06.1952
  • h 6a ,diş,adale,tlnir.lumbago,romatizma ağrılarım,bütün sancı ve sızılan derhal teskin eder.Süratle hazmolur ve derhal tesi-Mİdeyi bot* a\di.kalbi re böbrekleri formam rini gösterir Kininli GRiPiK 4 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.06.1952
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit SUDKOSTIK YENİ HATLARIMIZ* Fabrikamızda teslim tonu 30© L'radır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.06.1952
  • Beyoğlu ajansımızda 150 liralık hesap açtıranlar arasında yapılacak kurada talihlisine hediye edilecek olan Lüks Mercury otomobili Taksim Ford Acentesinin satış salonunda teşhir edilmektedir 18.Eylüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.06.1952
  • İzmit Belediye Başkanlığından:1 izmit şehrinin merkezinde ve en mutena yerinde ve senelerden beri otel ve gazino cJarak işletilmekte bulunan ahşap otel ve gazino binası yerinde önü deniz ve rıhtım,ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.06.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden Askerî Kıtaat ilânları N*%1/Aşağıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün tre saatlerde Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan