Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • 'fiufaum Bugün şehrimizde hava;çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek,fırtına biraz nafifliyecek,hava sıcaklığı azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Atatürk sofrasına bir maksatla davet ederdi Atatürk en çok omlet,karnı yarık ve kuru fasulyeyi severdi.Gece yarısı uyanıp mutfağa giderek omlet pişirttiği çok görülmüştür.23 Atatürk sevdiği şarkıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Batı Trakyada kurulacak olan Boyar j Lisesi Kral Paul,Lisenin bir an önce inşası için emir verdi Atina,26 T.H.A.Batı Trakyada Müslümanların iskân edilmiş olduğu Komdtini mıntakasında Türkiye Cumhurbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Cerrahpaşada dün bir yangın çıktı Cerrahpaşa Caddesinde Haseki Kadın sokağında 16-18 numa ra alan zemin ile üç katlı tamamen ahşap Nafiz Erene ait evin üst katında kiracı Naimenin odasında gaz ocağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Kore birliğimizin kullandığı yeni silâhlar ^**1S Tokyo'daki Türk Askerî İrtibat Grubunun Başkomutanı Tümgeneral Rüştü Erdelhun Tugay Karargâhımızı ziyaret etmiştir-Resimde bu ziyaret esnasında 57 mili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Havalar 2 gündür iyiden iyiye soğdu DUn bir çok alçak semtleri sular bastı Karadenizde vapur seferleri aksadı Dünkü yağmur esnasında ana caddelerden bîri-Şehrimizde son günlerde sı-lan yüzünden harare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • adlî tıbba gönderildi Kızıl uşağı Vartan mahkemede ve yolda da Propaganda yapmağa yeltendi Komünist uşağı deli adliyeye götürülürken Tazısı yedincide)798546
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Emekli maaşları Aradaki farkların kaldırılması için Meclise 100 imzalı bir tasarı verildi Muhtelif tarihlerde emekliye ayrılmış bulunan aynı derecedeki sivil ve subay memurların tekaüt aylıkları arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Bir Prodüktör Stalinden davacı Londra,26 Nafen)«Tarzan filmlerinin bütün haklarına sahip bulunan Mr.Lesser adında bir Holly\vood prodüktörü Stalin'den davacı olduğunu söylemiştir.Buraya gelen Mr.Lesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • General Juine ihtar verildi Paris,26 A.A.Gazetele-rln yazdığına göre,Fransa Milli Savunma Bakanı Rene Pleven General Alphonse Juin'e bir mektup göndererek,kendisine generallerin yazı ve nutuklarıuın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Saray soytarısı olmak istiyormuş Londra,26 Nafen)İngiltere Kraliçesi,17 yaşında Clive Val adında bir îngilizin yaptığı teklif reddetmiştir.Vlive Vale,Kraliçeden,kendisini saray soytarısı olarak tayin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Gülcemalin çeliğinden jilet yapılacak Roma,26 T.H.A.İtalyan firmaları tarafından satın alınan Türk bandıralı Gülcemal vapurunun bütün aksamı şimdi tamamen sökülmüş bulunmaktadır.Çok sağlam bir yapıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • a Kudret'in,uydurma neşriyafı Celâl Bayarın hastalığına dair haber tamamen asılsızdır Kudret gazetesinin uydurulmuş bir hastalık hikâyesi üzerinde ehemmiyetle durması bu yazının hususî maksatlarla ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Korede siyasi ve askeri savaş şiddetini artırdı Yalu nehrinin bombalanması İngiltere ve Amerika arasında siyasî bir mesele oluyor Felt Mareşal Alexander Kore cephesine yaptığı teftiş seyahatinden dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Balıkçılarımızın iş sahası genişliyor Türk-Yunan balık avlama tasarısı balıkçılığımızın istikbalini garantilemektedir Ankara,26 A.A.Türk raf e edilmjş bulunan müşterek Yunan muhtelit komisyonunca balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Bayramı nasıl geçirdim Uç bayram gününü evimde,duvarları resimler ve kitap dolu raflarla çevrili kütüphanemin içinde geçirdim.Kapıyı kapadım.Arkadaki bahçeden gelen yeşil aydınlığa açılmış tek pencere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Eva Peron ağır hasta Arjantin Cumhurbaşkanının karısı için 580 yerde âyin yapıldı Buenos Aires.26 AA)Umumiyetle güvenilir kaynaklardan haber verildiğine göre,Cumhurbaşkanı Peron'un eşi bayan Eva Peron
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1952
  • Eden Başbakan Muavini oluyor Londra 26 A.A.Hükümet çevrelerinden dün bildirildiğine göre,Başbakan Churchill,Kabinesinde Dışişleri Bakanı Anthony Eden'in mevkii ve salâhiyetlerini genişletip,onu ismen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • r MAKALE n Tarihe borcumuz İsmail Hami DANİŞMEND Siyasî bir yaygara halinden resmi bir dâva şekline dökülen Kıbrıs meselesinin şu alevli manzarası karşısın da,o zavallı vatan parçasının vaktiyle bize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Şehrimizde bulunan Bakanlar dönüyorlar Bayram münasebetile şehrimize gelmiş bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr-Ekrem Hayri Üstündağ ve Maliye^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Hic.27 Haziran 1952 Cuma Ru 4 Şev.14 Haz.1368 VAKtT VASATI EZANI Güneş 4.30 8.45 Öğle 12.18 4.33 İkindi 17.18 8.32 Akşaıc 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 İmsak 2.10 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • FIKRA Aman dikkat!Karayolları Genel Müdürlüğü «1951 trafik kazaları» ıu belirten muhtelif istatistikleri bir broşür halinde yayınlamış.Broşürde,1951 yılında,yol kazalarında verdiğimiz insan kaybının ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • YEMEK Kabataş Lisesi Mezunları tarafından bayram münasebetiyle dün okul binasında bil' yemek tertip edilmiştir.TOPLANTI Cami ve Hayrat Derneği mensupları 29 haziran pazartesi günü saat 15 de Sirkecide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • KISA HABER LER Sisli günlerde bazı uzak seferlerdeki müşkülât göz önüne alınarak bazı hatlarda çalışan Şehir Hattı vapurlarına su üstü radarların montesi düşünülmektedir.Bunun için lüzumlu mürettebatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • İnsanların ne zamandanberi müskirat kullandıklarını araştırırsak kendimizi efsane devirlerinde buluruz-Bacchus'den Bekri Mustafa zamanına kadar,kûul hakkında yazılıp söylenenler bir araya getirilse mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • HALKIN SESİ Yayaların seyrüsefer talimatına riayetleri lâzımdır H.Nazım Erişkin yazıyor:«Otomobiller,işaret lâmbalarının ve memurların emirlerine itaat ediyor,seyrüsefer intizamının geçit yerlerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Kadıköy iskelesinin gişesini soydular Maymuncukla çekmeceleri açan ve 454 lirayı çalan hırsızlar aranıyor Emniyet Müdürlüğü 2-nci Şube memurları cüretkârane bir hırsızlık hadisesine el koymuş ve tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • ithaline müsaade edilen maddeler Çekoslovakya'dan ithal maksadıyla 15-Mayıs günü akşamına kadar Türkiye Cumhuriyet Merekez Bankasına tevdi edilmiş bulunan akreditifli veya vesaik mukabili ithal talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Dünya Eski Muharipler Federasyonu şehrimizde toplanacak Türkiye «Malûl Gaziler Birliğinin» de azası bulunduğu «Dünya Eski Muharipler Fede rasyonu» bu yılki toplantısını şehrimizde yapacaktır-Kongre 5-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Üniversite bahçesine dikilecek Atatürk heykeli Millî Türk Talebe Birliği tarafından Üniversite bahçesine diktirilecek «Atatürk Anıtı» için proje müsabakasına sekiz Türk heykeltrası iştirak etmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Şehir Meclisi bugün fevkalâde toplantı yapıyor Şehir Meclisi bugün saat 15 te fevkalâde bir toplantı yaparak Meclis Gurup Başkanlık divanını seçecektir-Diğer taraftan belirtildiğine göre.bu toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Okullarda imtihanlar bu hafta içinde sona eriyor İstanbul Üniversitesi.Teknik Üniversite ve Yüksek Okuîlar ile Orta Öğretim tedris müesseselerinde 1952 Haziran dönemi imtihanları önümüzdeki hafta için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • POLİSTE fc Üsküdarda oturan Bediî Cankay adında biri bir kavga so nunda aynı semt sakinlerinden Orhan Nikbolu bıçakla yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.•fr Galatadaki genelevlerden birine giden Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Patates fiatları düşmeye başladı İstihsal bölgelerinden şehrimize devamlı olarak taze patates gelmeğe başlamıştır-Bu yüzden f^atlar bir miktar düşmüştür-Fatsa ve Ordu mal lan son günlerde piyasada çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Amer ikaya gidecek olan subay ve erler Amerikadan almaya karar,verdiğimiz denizaltı ana ve ma ym gemilerini memleketimize getirecek mürettebat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Şubesi Başkanlığınc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Fındık ve çay ziraatı için ayrıian para Memleketimizde fındık ve çay ziraatini geliştirmek,bakım ve koruma işlerini tenvir etmek için karşılıklı Paralar Fonundan 250 bin lira tahsis edilmiştir-Bu tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Genç bir kadın kendisini asarak intihar etti Unkapanında Hızırbey sokağında 1 sayılı evde oturan 25 yaşlarında Çevriye Öztürk adında bir kadın bir sinir buhranına kapılarak kendisini yatak odasının ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Şilepçilik konferansı Almanyadan dönen Ulvi Yenal alınan neticeler hakkında izahat verdi Bir müddetten evvel Almanya'ya Şilepçilik konferansına giden Denizcilik Bankası Genel Müdür vekili Ulvi Yenal v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Ekmek sıkıntısı Bayramın birinci ve ikinci günleri bir çok semtlerde ekmek bulunamadı Dün ve bilhassa evvelki gün şehrimizin belli başlı semtlerinde bir ekmek sıkıntısı meydana gelmiş ve akşam üzerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1952
  • Enver Kayanın ilhamlarına verilen cevap Demokrat Parti İl Haysiyet Divanı tarafından partiden ihraç edilen Şehir Meclisi üyelerinden Enver Kaya'nın bir müddet evvel biı* akşam gazetesine beyanatta bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Siyasî İcmal Tunus ihtilâfının neticeleri Nehru,Birleşmiş Milletlerin Tunus dâvasını ele almasından çikâyet eden çok mühim bir nutkunda:«Asya ve Afrika milletlerinin,kendilerini alâkadar eden meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Bu sene arpa mahsulü çok bereketli Ankara,26 THA)istin sâl bölgelerinden Toprak Mahsulleri Ofisine ^jelen haberlere göre arpa mahsulü bu sene geqen yıldan çok bereketli olarak idrak edilecektir-Kat'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Sahibini Arai|an».n^ 23 «Franz bu sabah tekrar Bazel'e gitti,diye yazdı.İki gün sonra dönecek.Bu akşam gene yalnızım.Tamız yemek yiyeceğim.O gece Saba yemeğe indiği vakit,her zamankinden daha itinah g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Soru ve cevap Küçük Dergt'nin anketini hazırlayanlar şakadan bir az fazlaca hoşlanan kimseler olmalı-Sayın üstadlara» ulütfen kısaca cevaplandırınız» dedikten sonra soruyorlar:1:Sizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • İSTANBUL SERGİSİNDE MEDRANO KARDEŞLER SİRKt'nin BÜYÜK MUVAFFAKİYETLERİ Her gün saat 17 ılc MATİNE ve saat 21 de SUARE Canbazhaneyi ziyaret ediniz-Hayvanların yemekleri 11 dedir Numaralı biletler SÜMER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • İKTİBAS PeyklerMi Rus memurlar krallar gibi yaşıyorlar Bunların bir çoğu,Rusyada alım satımı yasak olnan a'tın ve ziynet eşyası toplamak merakında'ar.Heps?de tam bir aristokrat hayatı sürüyor Demir pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Kudüs ihtilâfı Mısır Kudüs'ün beynelmilel şehir olarak ilânında ısrar ediyor Kahire,26 T.H.A.Mısır hükümeti,Filistin Arabulucu Komisyonu âzası olan Amerika,Türkiye ve Fransa'ya nota tevdi ederek,Kudüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Yunan P.T.T memurları grev yapıyorlar Atina,26 AP)Yunanistan telgraf ve radyo operatörleri evvelden haber vermiş olduk lan 3 günlük greve bugün başlamışlardır.Bu grev neticesi gerek memleket içi,gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Boğazlara yunus sürüleri akın ediyor Hopa,26 T.H.A.Bütün geçimini balık yağı istihsal etmekle temin eden Zelek köyü balıkçıları,bu sene yunus balığının büyük sürüler halinde çıktığını ve bunların Boğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Zimmetine geçirdiği parayı piyangodan alamayınca intihar etti Londra,26 T.H.A.Büyük bir şirkette çalışan bir vez nedar zimmetine geçirdiği paraları ödemek için 1500 aded piyango bileti satın almış,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Balıkesir Bandırma yolunun bozuk kısımları yaptırılıyor Ankara,26 T-H-A-Bayındırlık Bakanlığı,Balıkesir Bandırma yolunun mükemmel bir hale getirilmesi için gerekli tahsisatı ayırmış ve bu nu Bahkesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Acı bir ölüm Altıncı dairei Belediye reisi merhum Cihangirli Hacı ihsan beyin torunu,çiftçi merhum Mukbil Ertürk'ün oğlu,keresteci Hacı beyzade merhum Halil beyin damadı.Nurinnisa Uras.Burhanettin,üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Altın istihsalinde rekor kırıldı Londra,26 DHA)1951 Yılında Dünya altın istihsâli bir rekor teşkil etmiştir-Sovyetler Birliği hariç bütün Dün yada elde edilen altının kıymeti takriben 300 milyon îngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • 6Wi Yanlış imtihan sualleri Millî Eğitim Bakanlığından gönderilen imtihan suallerinden ikisinin yanlış tanzim edilmiş olması epey dedikoduya meydan verdi.Bunlar kontrol edilmez mi,nazı rlıy anlar mari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER da yüzde 11,5 nısDetınae Dir azalma olduğu kaydedilmektedir.MACARİSTAN Macaristanm Helsinki Olimpiyatlarına 360 sporcu ve 98 ida reci göndereceği açıklanmıştır.Bu idarecilerin «ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Yerli kibritlerin satışı artıyor Kibritin Tekelden çıkmasına ve bugüne kadar memleketimize iki firma tarafından iki yeni tip kibrit getirtilmesine rağmen yerli kibritlerin satışı gittikçe artmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Sovyetler Karadenizde manevra yapıyorlar Hopa sahillerinden Rus donanmasının şiddetli top atışları duyuluyor Sahilden Rus donanmasına ait projektörlerin huzmeleri farke-Hopa,26 T.H.A.Son 24 saat zarfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Bir deve 7 yaşındaki bir çocuğu parçalıyarak öldürdü Aydın,26 ANKA)Çine'nin Kabataş köyünde Hamit Mutlu adında bir şahsa ait deveyi gütmekte olan 7 yaşındaki oğlu Enveri birdenbire ısıran deve çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Dünya boks şampiyonası o-Joe Ma\iııı dün Kay Robinson'u teknik navat ile mağlûp etti Nev-York,26 AP)Joe Maxim dün gece buradaki meşhur Yankee stadyomunda,gayet sıcak bir havada yapılan maçta Sugar Ray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1952
  • Timsahlar mücadelesi o-Londra Hayvanat bahçesinde bir timsah diğer timsahlara meydan okuyor Londra,26 Nafen)Senelerden beri Londra hayvanat bahçesinde yaşamakta olan bir Hintli timsah,havuzuna başka h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.06.1952
  • Kabataş Erkek Lisesi mezunları Şeker Bayramı dolayısiyle bir toplantı tertip etmiş ve bir arada yemek yemişlerdir.Samimî ve neşe içinde yenen yemekte talebe ve öğretmenler hâtıralarını anlatmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1952
  • SALİH ALEYHISSELAM VE SEMUD KAVMİ "Hud„ kavmi gibi Semud kavmi de haki helake serilmişti.Çünkü bu kavm dahi birliğe "Tevhide,isyan etmiş,putları Tanrıya şerik koşmuştu Salih aleyhisselâm Semud kav min
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1952
  • Oört ay önceye kadar Chicago şehrinde daktiloluk yapmakta olan Shirley Bisslnger birdenbire Bollyvvood'da ismi en çok bahsedilen insanlar arasına geçmiştir.Banyo almak,Xavier Cugat or-estrasıııt dinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.06.1952
  • 25 Haziran çarşamba günii sabahı saat 8.3G da Olempiya dağından yola çıkarılan meş'ale gece saat 21 de Averof stadına getirilmiş ve 80.000 kişilik statta muazzam bir merasimden sonra Helsinki'ye mütev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.06.1952
  • SAYFA:6 MİLLİYET 27/Haziran/195' Paşa,kutusundan bir enfiye çekip az sonra işleyeceği cinayetle bahçenin hayaline daldı 23-14 MİRG t NÜN KATLİ Mirgün Han r Yusuf Paşa,IV-Murad'ın gözdelerinden sefih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Saray soytarısı [Baş tarafı 1 incide] düğünü de hatırlatmış ve şimdi aynı yolda yürünebileceğinden de bahsetmişti.Saray mabeyincisi,artık soytarılar devrinin geçtiğini,ve böy le bir teklifin kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • İTİZAR Yazımızın çokluğundan «Katil Aranıyor» romanımızı koyamadık.Aziz okuyucularımızdan özür dileriz.VMMVIMVir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Bayramı nasıl geçirdim?[Başmakaleden devam] mânâ ifade edebilirdi?Mecelle:«Kadim İademi üzre terkolunur!diyordu.Doğru idi.«Bir iş zıyk oldukta müttesi olur» diyordu.Doğru idi.Türkiye yirmi beş yıl dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Komünizm hayranı deli Rus Sefarethanesi önünde Var tan Âşıkyan adında bir Ermeni terzinin komünizm propagandası yaptığını ve kendisini linç etmek istiyen halkın elinden kurtarılarak Emniyet Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Balıkçıların iş sahası genişliyor [Baş tarafı 1 incide] yazılar hakkında fikrini sorduğumuz Dışişleri Bakanlığı yetkili sözcüsü bize şu beyanatta bulunmuştur:Bütün vatandaşların tetkikına arz edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Yükleme boşaltma ve taşı m a iş leri yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Mge Müdürlüğünden:1 İstanbul Şehir ve Limanı dahilinde ofisimiz namına yapılacak hububat,bakliyat ve sair maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Paris,26 ANKA)Londraya gitmek üzere Fransız Dış işleri Bakanı Robert Schuman bugün trenle Paristen ayrılmıştır.Üç Dışişleri Bakanının Londrada aktedecekleri toplantılarda,Almanya meselesi,dolayısiy le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Bolu ili Daimî Komisyonundan 1 Abant gölü kenarında bulunan ve özel idareye devrolunan orman evi ile 2 adet bina otel.lokanta ve gazino olarak kullanılmak şartile tesisleriyle birlikte yıllık 3000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİGİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI 100 ton sığır eti kapalı zarfla 4 Temmuz 1952 cuma günü saat 11 de Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 140.000 lira,geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Tunusta Mahkûmlar isyan etti Kadın ve erkek siyasî mah kûmlar dün nümayiş yaptılar Tunus,26 AP)Dün gece Kuzey Tunusta meçhul şahıslar 500 dönümlük bir buğday tarla sim ateşe vermişlerdir.Ayrıca,şehird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • IBaş tarafı 1 incide] Dünya var imiş yaki.yoğ olmuş ne umurun!Atatürk'ün kendilerine mah-j sus telâffuz ettiği bazı keli-meler vardır-Meselâ:Tabancaya tapanca,kırbaca kırpaçlıenüze henus.muhakkaka,muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Yalvaç kasabası için 1 adet 284 beygirlik Pelton tipi türbo alternatör grubu ile yüksek tansiyon hava hattı ve alçak tansiyon şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Bir prodüktör Stalinden davacı [Baş tarafı 1 incide] Amerika Dışişleri Bakanlığı Moskovada bu filmlerin ne şekilde tedarik edildiğini sormuş fakat cevap alamamıştır.Şimdi,ben de Staline mektup yazdım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Havalar soğdu [Baş tarafı 1 incide] Karayel fırtınası denizlerde de tesirini göstermiş Karadeniz ve Akdenizde şiddetli fırtınalar başlamıştır,bu münasebetle Karadenize açılmak üzere yola çıkan üç moto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Celâl Bayarın hastalığına dair haber asılsızdır [Baş tarafı 1 incide] I sî kalem müdürlüğünce teyit edilmek şöyle dursun aksine olarak malûmattar bulunmadıkları haberiyle karşılanmış olmasına rağmen K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1952
  • Korede savaş [Baş tarafı 1 incide] verilen haberlere göre Tokyoda general Mark Clark'ın karargâhına tayin edilmesi teklif edilecek İngiliz subayının ismi evvelâ VVashington'a bildirilecektir-KORE SAVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.06.1952
  • 6,12,ve24 Voltluk\İstanbul Sergis,Sergi Sarayındaki Hususî Paviyonunıuzda teşhir ve satışı yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden ver.len Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 190 ton Sığır eti 12/7/952 günü saat 11 de Manisa As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Muhammen bedeli 228000 Lira geçici teminatı 12650 Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.06.1952
  • Hasır süpürge satın alınacaktır Adapazarı D.D.Vagon atelyesi satmalına komisyonundan 1 Satm alınacak malzemenin miktar,muhammen badeli,ilk inanca ihale gün ve saatleri aşağıda yazılıdır.2 Şartname ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.06.1952
  • Maliye müfettişlik muavinliği müsabaka im t i h a n ı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ndan 1 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 Eylül 1952 çarşamba günü Ankara,İstanbul ve İzmirde,Maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.06.1952
  • I MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI.V Y W Baş,diş,adale,jinir ağrılarına karşı «on derece faydalıdır.O Romatizma ve lumbago ağrılannı teskin edenfi Süratle hazmolor ve derhal tesirini gösterir.Kini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.06.1952
  • Erzurum İl Daimî Komisyonundan:1 Köy içme su yollarında kullanılmak üzere 13269)metre galvanizli ve her türlü irtibat malzemesini havi demir boru alınacaktır.2 Muhammen bedeli 64997)lira 75 kuruş ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.06.1952
  • Koç Ticaret T.A.Ş.II.UICI I rn.y.ankara istanbul eskIşehir Büro l.vaıımı Şubesi Galata,Rıhtım Cad.Kozluca Han Kat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.06.1952
  • Haydarpaşa Numune Hastahanesi Başhekimliğinden Hastahanemizde münhal bulunan aylık 150 lira ücretli maram gozluğa talip olanların Başhekimliğimize acele müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.06.1952
  • Millî Eğitim Bakanlığından:1 1072749.45 lira keşif bede İli İzmir Motor ve Makine Okulu yapımı işi kapalı zarf usulü ile 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İhale 10 Temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan