Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • *£ itfa HtH Bugün şehrimizde hava;umumiyetle bulutlu ve rüzgârlı geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Atanın sevdiği,söylediği şarkı,türkü ve gazeller Atatürk alaturka sazdan hoşlanır,ekseri zaman kendisi de şarkılara iştirfik ederlerdi.Ellerini yüzüne koyarak bizzat söylediği iki de gazel vardı 22 At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Eşekle inat yarışma giren adam O-Eşek daha baskın çıkınca hayvanı bıçakla yaraladı Dün Heybeliadada eşine ender tesadUf edilen garip bir hadise olmuştur:Yeni tanıştığı bir kadınla adaya giden Ömer Çim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Bugün Bayramın son günüdür-Düne kadar havanın açık.ve güneşli geçmesi küçüklerin neşesini bir kat dans arttırmıştır-Yukarda Bayram yerterinden bir köşe görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Amiral Mountbatten Yugoslavyada Rijeka.25 A-A-Amiral Lord Montbatten'nin forsunu taşıyan Glasgovv kruvazörü bu sabah saat 815 de Fiume'de Rijeka limanına gelmiştir-Akdeniz İngiliz filosu başkomutanı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Tunus meselesi o-1-Hükümetimiz görüşünü bir kaç güne kadar açıklıyacak Ankara,25 Milliyet)Birleşmiş Milletlere dahil bazı üye devletlerin Tunus meselesinin halli için Birleşmiş Alilletlerin toplanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • %mâ 952 Türkiye güzellik kraliçesi Gelen gül Tayfuroğlu Nevyorkta Türk Haberler Servisi tarafından verilen ziyafette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • İzninde üç kanlı hâdise Bir genç.kızkardcsini öldürdü* İki kişi de iren allında kalarak parçalandı îzmir,25 Milliyet)Bayramın ikinci günü olan bugün şehrimizde üç kanlı hâdise olmuştur:Kırçayda oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Rus Sefarethanesi önünde propaganda yapan Ermeni Hepinizi kurtaracak adam Stalindir diye bağıran küstah Ermeni gencini polis linç edilmekten zor kurtardı Kus Sefarethanesi önünde propaganda yaparken y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Korede bugünkü durum İngiliz Dışişleri Bakanı dün Avam Kamarasında beyanatta bulundu Londra,25 AA)A-vam Kamarasının bugün öğleden sonraki toplantı-I smda Dışişleri Bakanı Eden.j Kuzey Kore bombardıman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Winston Chıırchill Churchill' in Ankaraya gelmesi muhtemel Menderes Londra seyahatinde İngiliz Başbakanını Ankaraya davet edecek Ankara 25 ANKA)İngiltere hükümetinin vâki daveti üzerine Başbakan Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Sağlık Bakanının Dünkü basın toplantısı Teremle mücadeleye yeni şekil veriliyor Dr.Ekrem Hayri Ostimdağ veremli hastalar» Şikâyetleri hakkında geniş izahat verdi.Sağlık Bakanı gazetecilere i/aha t ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • İsveç uçaklarının düşürülmesi Totaliter devletlerin koyu uıiliyctciliğc yahut komünizme istinad eder görünmeleri onların dahilî idare ve haricî siyasetlerinde aynı usulleri tatbiklerine bir mâni teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Türk Yunan iktisadî vahdetinin tahakkuku Venizelos muhtelit komisyonun mesaisini Atinada tamamiıyacağını söyledi Sofokles Venizelos Atina 25 A.A.Başbakan vekili Venizelos dün basına verdiği beyanatta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Atatürk heykeline saldıran adam Gülhane parkındaki heykeli çekiçle kırmak isteyen birisi halkın hücumuna inanı/kakll Dün Gülhane Parkında halkı galeyana getiren bir hâdise olmuş ve Reşat adında biri l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1952
  • Kabinedeki mUnhallere yapılacak yeni tayinler «ı-|Şİ I-içişleri ve işletmeler Bakanlıklarına Menderesin Londra seyahatinden önce tayinlerin yapılması muhtemel Bakan namzetleri arasında Emin Kalafat,Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Tarih Bahisleri n Eski bayramlarda muâyede garabetleri İsmail Hami DANİŞMEND Osmanlı tarihinin son devirlerinde halk arasındaki Bayramlaşma)âdetleri mühim bir değişikliğe uğramadığı halde Muâyede)usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Anafartalar savaşının 37 inci 1 yıldönümü Birinci Cihan Harbinde Çanakkale harekâtının dönüm nok tasını ifade eden Anafartalar muharebelerinin 37 nci yılında 1.Or.Temsil Bürosunun teşebbüsü ile Çanakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Otomobil kazalarını önlemek için yeni tedbirler alınıyor Son zamanlarda Boğazda sık sık vuku bulan otomobil kazalarını önlemek maksadiyle Altıncı Şube Müdürlüğü tarafından bazı tedbirler alınmışta".İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Cemiyet YEMEKLİ TOPLANTI ¦fr Kabataş Lisesi mezunlarının senelik yemekli toplantısı bayramın üçüncü g'ûnu.Ortaköydeki mektep binasında yapılacaktır.KONGRE •jç Milletlerarası pamuk kongresi eylül ayı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.58 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.58 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Hic.2 şev.157i VAKİT VASATİ EZANI Güneş 4.30 8.45 Öğle 12.17 4.32 İkindi 16.17 8.32 Akşam 19.45 12.06 Yatsı 21.49 2.03 İmsak 2.09 6.24 I-26 îi Haziran 3 1952 Haz.Perşembe 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Dünyanın neresine kulak verilse bir tehlike çanı sadası işitiliyor.Korede,Çin Hindinde,Malezyada,Birmanyada,Hindistanda Yakın ve Orta Doğularda,Orta ve Batı Avrupalarda,tskandinavyada ve başka yerlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Şehir tiyatrosu tiyatronun yeni rejisörü yakında şehrimize gelecek 1 hazirandan itibaren İstanbul Şehir Tiyatrolarh Baş rejisörlüğü için angaje edilmiş olan Viyanalı Max Meinecke'nin yol masrafları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Harman makinesi Mersinde faaliyette bulunan nal ve çivi fabrikası Türk tipi yeni bir harman makinesi yapmağa muvaffak olmuştur.Makinenin tecrübeleri müsbet netice vermiş olup dolgun başaklı bir harman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Bakır istihsalâtı süratle arttırılacak Yabancı firmalar memleketimizden bol miktarda bakır talep ediyorlar Amerika ve muhtelif Avrupa memleketleri memleketimizden bol miktarda bakır istemekte ve bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Limandaki tıkanıklık had bir safhaya girdi Son günlerde limanımızdaki tıkanıklık had bir safhaya varmıştır.Bu tıkanıklığın giderilebilmesi için antrepolarda fazlaca birikmiş olan ithal mallarının çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • KISA HABERLER İT II dahilinde ev durumlai'i ve diğer sebepler dolayısiyle okullarını değiştirmek istiyen ilk ve ortaokul mensuplarının dilekçelerinin incelenmesini bitirmiş olan Millî Eğitim Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Çenberlitaşta cereyan eden kanlı hadise Dün sabah Çemberlitaşta kan gütme yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Mahmutpaşada Mahkeme sokak 17 numarada oturan Turan Çelikle aralarında eskiden beri kan güt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • P O L İST •fc Bayramın birinci ve ikinci günü şehrimizde 108 muhtelif zabıta vukuatı olmuştur.•fr Emniyet İkinci Şube memullarının üç günlük arama ve taramada ele geçildiği eroin içici ve satıcı mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Hukuk Fakültesinie Dekan seçimi yapılacak Üniversiteler Kanunu gereğin ce dekanlık süresi sona eren Hukuk Fakültesi Dekarımın yerine yakında yapılacak seçim sonunda Profesör Abdülhak Kemal Yörük'ün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • HALKIN SESİ Bayram ve çocuklara dair Okuyucumuz Ali Tezeanlı diyor ki:«Bayram çocuklarındır der dururuz.Maalesef bu bayramda çocukların eğlence imkânları her seneden daha azdı.Kurulan bayram yerleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Ortaköy Bebek arasındaki yolçöktü Biv müddet evvel açılmış olan Ortaköy Bebek yolu bir çökme neticesinde seyrüseferin durumunu güçleştirmiştir.Bilhassa Kuruseçme Şifayurdu arasındaki tramvay hattının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Sadeyağı fiaÜarı Yurdun muhtelif bölgelerinden gelen haberlere göre sadeyağı fiatları yeniden yükselmeye başlamıştır.Bu fiat artışının müstahsilin malını piyasaya arz etmediğinden ileri geldiği alâkah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Gümrük tarifesi o Yapılacak değişiklik sanayiciler arasında memnunluk yarattı Gümrük Tarife Kanununda yapılması düşünülen değişiklik şehrimizde ki tacir ve sanayiciler arasında gayet müsbet bir intiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Yerli 'ilimciliğimizin inkişafı için çalışılıyor Filimcihğimizin san'at bakımından yükselmesini temin mak sadiyle kurulmuş olan «Türk Film Dostları Derneği» nin nizamnamesi tasdikten çıkmıştır.Bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Tekel mamullerinin satışı son günlerde arttı Alâkalıların verdiği malûmata göre bütün Tekel mamullerin de artış fazlalığa kaydolunmakta dır.Her nevi Tekel rakıları,¦şarapları geçen sene bu mevsime naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1952
  • Öğretmen ve öğrenciler için kurulan kamplar Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencileri için biri Pendikte diğeri Silivrinin Celâliye köyünde olmak üzere iki kamp kurulmuştur.Ayrıca.Vakıflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Siyasî İcmal Azzam Paşanın yani beyanatı Uzun müddetten beri siyasî beyanatta bulunmayan Arap Birliği umumi kâtibi bir «Amerikan Hıristiyan teşekkülü» âzalariyle konuşurken* Arap İsrail gerginliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Japonya kalkmıyor Tokyo,Batı Almanya ile geniş ölçüde anlaşmalara hazırlanıyor Tokyo,25 Nafen)Japonyanın her gün daha fazla Batı Avrupaya ve bilhassa Almanya ya dönmekte olduğu görülmekte dir.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Bebekle Levent arasında inşa edilecek yol Şebekle Levent arasındaki yo lun inşasına yakında başlanacaktır.Bu suretle Levent civarında oturanlar muntazam bir otomobil yoluna kavuşmuş olacaklardır.Bu yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • ingiltere Yunanistana bir nota verdi Londra,25 ANKA)Dışişleri Bakanlığına mensup bir sözcü bugün Yunanistanın Kral Faruk'u Mısır ve Sudan Kralı tanıması dolayısiyle ingiliz görü şünü açıklayan bir bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Senirkentin ilçe olması tahakkuk etti Ankara 25 ANKA)Uluborlu ilçesinin Senirkent bucağında ilçe kurulması Meclis tarafından kabul edilmiş ve kanun resmi gazetede çıkmıştır.Yeni Senirkent ilçesi 1 tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Hava haber alma teşkilâtımız modernleşti Ankara 25 ANKA)Memleketimizin hava taarruzlarına karşı müdafaasını temin maksadiyle kurulmuş olan hava haber alma teşkilâtının son modem teşkilâta göre organiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER ALMANYA Bonn'da neşredilen resmî bir tebliğ1,Batı Almanya ordusunun mevcudu hakkında malûmat ver mektedir.Kurulacak olan bu ordu,sulh zamanında,410.000 kişiden mürekkep olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Küçük Dergi'nin anketi Her ayın on beşinde çıkan Küçük,üçüncü sayısını da yayınladı.İçindeki yazılardan kısaca bahsettikten sonra anketi üzerinde dı.vmak istiyorum:Dergi,geçen ay içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Van ili Daimî Komisyon Başkanlığından:inşaat mahalli Keşif tutarı Geçici teminat Eksiltme Lira Kr-Lira Kr-Tarihi Gün Saat-Başkale Elbis 22824 80 1711-87 10/7 952 perşembe 10 Çatak Narlı 22481-22 1686-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • 22 Münakaga etmeği çok seviyorum.Kendi fikirlerim o kadar hoşuma gider ki,sonunda onlarla sükûnet buluyorum.Fakat bugün istemeden ağır bir söz sarf ettim.Artık bıktım)dedim.Franz beni dinledikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Kıbrıs meselesine dair Mısırın noktai nazarı Kahire Hükümeti ve Arap Birliği,Adanın Yunanistana ilhakını destektemiyecek Kahire,25 ANKA)Bazı gazetelerde Yunanistanın Kral Faruk'u Mısır ve Sudan Kralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Al m an ajanları O-Hususî surette yetiştirilen sabotajcılar Kuzey Afrikaya sokuluyorlar Londra,25 Nafen)Doğu Almanyada hususi surette yetiştirilmekte olan sabotajcı ajanların gizlice Kuzey Afrikaya so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Çekoslovak silâhları Çek fabrikalarının imal ettiği silâhlar Kızıl Çin'e gönderiliyor Londra,25 Nafen)Françfurftan gelen raporlara göre,Çekoslovakya silâh sanayii genişletilmiş ve sevkıyatının büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Ye Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ankaraya gidiyor Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına tâyin edilen Enver Güreli vazifesine başlamak üzere bugün Ankaraya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Mısır ve Sudan Krallığı Londra 25 Nafcn)Yunan hükümetinin,Kral Faruk'u Mısır ve Sudan Kralı olarak tanıması İngiliz çevrelerinde derin bir hayal sukutu yaratmıştır.Sudan ile Mısırlıların,dış tesirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Kadı köydeki altıyol bölgesi genişletiliyor Bir müddet evvel genişletilme sine başlanılmış olan Kadıköy Altıyol ağzı ile Yoğurtçu arasındaki binaların yıkılmasına devam edilmektedir.Yaz sonuna kadar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • 6ÖRE Sonu şüpheli evlenmeler Bayramda otobüste gördük.Genç kadın,giyinişi,duruşu,boyanışı,şehrimizin küçük hanımlarına mahsus şirin,tatlı konuşmasıyla tam bir İstanbul çocuğu idi.Kendisinden emin,otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • Gsııç boksör yetiştirme kursu Hiç boks yapmamış genç heveskârları yetiştirmek üzere Ankara Bölgesi Boks Ajanlığı 1 temmuzdan itibaren Ankarada bir kurs açmaya karar vermiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1952
  • İKTİBAS Amerikada halk kuşlarla baş edemez hale geldi Kanunların himayesi altına sığınmış olan bu küçücük mahluklar,yanında ağ ç olan evlere uykuyu haram ediyorlar.Bu işte Shakespeare hayranlarınında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1952
  • Fransız gazino ve barlarında çıplak kadın numaraları en fazla rağbet kazanan ptfsteriler olmakta devanı etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1952
  • Ramazandan sonra Şeker Bayramı da dinî günlerdendir ^33-Bugün bayram ayının üçüncü güns oruç tutmazlar varsa bile Şeker bayramı.Ramazandan sonra gelir-Bu,ilk güc nünde oruç tutulması yasak olan bir ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.06.1952
  • ©îl Terbiyesi gen müdürlüğü mefluç durum Teşkilât mensupları,kendilerini taksitle ölüme mahkûm addederek yalnız bugünü düşünüyor,yarını hiç nazara almıyorlar Türk Silâhlı Kuvvetleri futbol şampiyonası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.06.1952
  • SAYFA:G MİLLİYET 26 HAZİRAN 1952 Belinden hançeri çekti Bismillâhirrahmanirra him diyerek bıçağı dervişin gırtlağına dayadı İstanbul 22 yattı;yer öptü-Yanında cücesi Hacı Mehmet ile Sünbül ağa bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • O içerde yatarken şeriikleri de eskisi gibi işlerine devam ederler-Pug'un ortaklıktan ne kazan dığını sordum-Tahminine göre eline ayda beş bin dolar kadar geçmektedir-Tabiî arslan payını ötekiler alıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Hidro elektrik tesisa ti yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hldto-elektrik tesisi için fennî şartaame&iiıe göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Kapalı zarf ile eksiltme ilânı İsparta İli Daimî Komisyonundan 1 Eksiltme konulan iş:Beyşehir ğ• Karaağaç yolunun 47 199 58" 000 kilometreleri arasındaki kışının stabilize yol inşası işidir-Bu işin ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • isveç uçaklarının düşürülmesi [Başmakaleden devam] kadar onlara yaklaşmak,ingiltere ve Fransa üslerinin hemen civarında yeni üsler elde etmek» Batı Almanyayı yandan vurabilecek bir memlekete yerleşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Tunus meselesi [Baş tarafı 1 incide] Iere,bu hususta,fikirlerini almak üzere telgrafla kendilerine müracaat edilmiştirğrendiğimize göre,hükümetimize de,bu husustaki fikrini soran telgraf gelmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Londrada yapılan gizli toplantılar Londra 25 A.A.İngiliz imparatorluk topluluğu ve anavatanı ilgilendiren meseleler Çizerinde bugün VVilthsire'de Klarkhill'de topçu okulunda gizli olarak mühim görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Rus Seferethanesi [Baş tarafı 1 incide] dır.Kalabalığın iyice kesifleştiği bir sırada vak'a yerine yetişen Polis Vartan'ı kurtarmıştır.An cak,Vartan polisler tarafından dışarıya çıkarılırken Sefaretha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Cami ve Hayrat Derneği Başkanlığından:Sirkecide Şahinpaşa oteli karşısında Kareki Hüseyin Çelebi camü avlusundaki yeni merkez binamızda 29 haziran 952 pazar günü saat 15 de fevkalâde kongremiz yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Korede bugünkü durum [Baş tarafı 1 incide] Bugün komünist kuvvetleri bir milyon kadardır-Bunların 500 tankı,otomatik toplan ve takriben 1000 tepkili uçakları vardır-Beyanatına devam eden Eden» komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Atatürk heykeli [Baş tarafı 1 incide] temin etmiş ve halkın elinden güçlükle kurtardıkları sanığı ya ralı bir halde Esnaf Hastahanesine götürmüşlerdir.Hâdiseye el konulmuş,tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Dıs isleri teşkilâtında yapılan değişiklikler Elçilik ve Başkonsolosluk olarak yeniden 14 memuriyet kadrosu ihdas edildi Ankara,25 ANKA)San Francisco'da imzalanmış ve hükümetimiz tarafından da iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • İzmirde kanlı bir hâdise [Baş tarafı 1 incide] taşlı isminde genç bir kız nişanlısı Alinin evine giderek kayınpederinin elni öpmüş;fakat Ali,Gülenin evine gelip babasının elini öpmemiştir.Bu duruma kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] Atatürkün sofrasında eski arkadaşlarından biri davet.edilmiş bulunursa o gecenin bütün görüşme mevzuu ekseriyetle o arkadaşı ile gecen hâtıraların tekrarından ibaret o-Jurdu-Kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Eşekle inat [Baş tarafı 1 incide] Kendi eşeğinin bayanın eşeğinden geri kaldığına fena halde kızan Ömer bir ara yere atlamış ve hayvanı tekmelemeye başlamıştır.Bu defa yediği dayaktan asabileşen eşeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Çorçil IBai?tarafı 1 incidel memleketimize davet edileceğine muhakkak nazariyle bakılmakta bu takdirde İngiliz Başbakanının Cumhuriyet bayramında memleketimizi ziyareti muhakkak görülmektedir.Diğer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • [Baş tarafı 1 İncide] Türk-Yunun [Baş tarafı 1 incide] dan ve uhdesine tevdi edilen vazifede ele aldığı işlerin başarılması için muvazenenin tamamiyle muhafaza edilmiş bulunmasından dolayı da ayrıca d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Kabinedeki münhaller [Baş tarafı 1 İncide] önce tayinleri yapılması ihtimali vardır-Bu Bakanlıklara kimlerin getirileceği henüz kat'î olarak bilinmemekle beraber.Emin Kalafat,Fikri Apaydın.Osman Şevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Veremle [Baş tarafı 1 incide] şikâyetler üzerinde ehemmiyetle durmuş ve işin iç yüzünü umumî efkâra arzetmeyi faydalı ve lüzumlu bulmuştur:Bilindiği gibi memleketimizdeki verem yatakları henüz,mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Kırklareli daimî komisyonu Başkanlığından Memleket Hastahanesi için alınacak bir aded Filips veya Siemens marka röntgen cihaz ve teferruatı kapalı zarf usuliyle eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • Harika ilâçlar birbirini takibe devam ediyor ACTH ismi verilen yeni bir ilâç mafsal iltihaplarını,kısa zamanda iyileştiriyor Charles'in tedavi esnasında alınmış bir resmi Bu ilâç mikroplan öldürmekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN 'Bu nüshada Me's Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AK' ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • Muayyen zamanlardaki Şancılara Karşı.KULLANINIZ!Gripin Bas,di»,adale,sinir,ağrılarına karfi feafarı ile kullanılır.Grip ve nezle baflangıemda bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmoiur.ve derhal tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • Her amatörün rüyası olan.ADOX ve ADOX v/e Kâğıttan ADOX MEŞHUR ALMAN MARKASI Dünyanın en eski ve en tecrübeli fotoğraf malzemesi fabrikasj Genel Deposu IBAD EB.L EB S" it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • r EVLERE BAHÇELER ARSALARA İNŞAATLA FABRİKALA İT,2 ve 3 Parmak X Gaz ve Benzin Motorlu SEYYAR TULUMBALAR ttOf**5* t tftfrA^ Sİ çi\Ül BURLA BİRADERLER.V EN KÜÇÜĞÜNDEN EN BÜYÜĞÜNE KADAR ELEKTRİK MOTORL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • MÜREKKEPLERİNİN TAM ÇEŞİDİ,ı «EMERDE SATILMAKTAN*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • Taşkızak Tersanesi Gene!Müdürlüğünden:3656 sayılı barem kanunu hükümleri dahilinde ve asli maaşı 80 lirayı geçmemek şartiyle birer elektronik,elektrik,makine ve tekne yüksek mühendisine ihtiyaç vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • Sünıerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit YENİ FUTLARIMIZ Fabrikamızda teslim tonu 300.L'radır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • t «mit Belediye Başkanlığından:1 izmit şehrinin merkezinde ve en mutena yerinde ve senelerden beri otel ve gaz no olarak işletilmekte bulunan ahşap otel ve gazino binası yerinde önü deniz ve rıhtım,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Eskişehir Hava garnizonunda bir uçuş kulesi inşaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 43286,15 lira geçici teminatı 3246,46 liradır.İha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • Galvanizli boru alınacaktır Çankırı Daimî Komisyonundan:Çankırı ili köylerine getirilecek içme su işlerinde kullanılmak üzere îc çapları ile uzunlukları aşağıda gösterilmiş olajj galvanizi!borular ahn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.06.1952
  • Satılık Emlâk istanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No-Cinsi Lira Lira 5213-2229 Kartal.Pendik.Derviş İbrahim,2913 21846 Batı mah-Derviş ibrahim so-92 pafta.839 ada,5 parsel sayılı 271 M2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8