Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • FLOR YADA Yeni yapılan plaj evleri yanındaki BELEDİYE PLAJI Yeniden tevsi edilen gazino ve iiâvelerile sayıa halkımıza açılmıştır.9731)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Atatürkün sofrasına kimler gelebilirdi Hiç kimse istizansız,davetsiz bu sofraya gelemezdi.Yalnız İsmet Paşa,Tevfik Rüştü ve Şükrü Kayanın istisnaî vaziyetleri vardı.İsmet Paşa sonraları bu sofraya ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Yarın bayram Gazetemiz bayramın birinci ve ikinci günleri intişar etmeyecek Yeni kanunun vaa ettiği hükümlere göre» bayramın birinci ve ikinci günleri gazetelerimiz çıkmayacak ve o günler yalnız «Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Bütün güzeller da toplandılar Dünyanın on beş.memleketine mensup güzeller Caltforniada toplanmışlardır.Resimde Türkiye güzeli Gelengttl Tayfuroğluaua da dahil bulunduğu dünya güzelleri görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Millî Birliğe davet!ugün arefe,yarın bayramdır.Milletçe lıep beraber kutlamağa hazırlandığımız bayramın bu arefe sabahında masamızın üzerini dolduran sayısız gazetelere baktığımız zaman,görüyoruz ki,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Devlet borçları ve hazine durumu hakkında Maliye Vekilinin mühim beyanatı Polafkan dediki:"Devlet hazinesi devamlı çalışmalar neticesinde yıllardan beri varamamış olduğu merhaleye ulaşmıştır,Ankara,22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Albay Nuri Pamir'in cenaze törenine ait ilk resim C V-yJj L_Kore Birliğimizi teftiş sırasında şehit düşen Albay Nuri Pamir'in cenazesi törenle kaldırılmıştır.Resimde şehit albayımıza yapılan cenaze tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Yunanistanla aramızdaki en güç mesele de halledildi Türkiye ile Yunanistan arasında balık avcılığına dair anlaşma tasarısı tasdik edilmek üzere meclise sunuldu Ankara 22 Milliyet)Türkiye ile Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Türk Fransız ilmî işbirliği gelişiyor Pariste "Tarih ve istikbal memleketi Türkiye,mevzulu bir konferans verildi Paris.22 AA-Türk I yük anfisinde.Türkiyenin Pa-Fransız Birliği ilmî Heyet Baş ris Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Dünkü güreş seçmeleri Serbest ve Greko-Romen s t ilindeki güreg seçmelerine dün de Dolmabahçe stadında devam edilmiştir.Seçmelerin tafsilâtı spor Boynuzdadır)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Türkiyenin azimli dış politikası Times gazetesi* Türk hükümeti liberal görüşlü zevattan müteşekkildin diyor Londra 22 A.A.Times gazetesi,Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş ve menfaat birliği ve Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Celâl Bayar j tstanbula!I geliyor Ankara 22 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,beraberinde Maliye Bakanı Hasan Polatkan,Ekonomi ve Ticaret Bakanı Prof.Muhlis Ete ve bazı milletvekilleri olduğu halde,bu akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Rusyada iktidar savaşı!o-Slalmin iktidardan çekil-j meşine dair söylentiler Molotof-Malenkof mücadelesini ortaya çıkardı Londra,22 Nafen)Demirperdenin her tarafın dan sızan haberlere göre.Romanyada.Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Tallal ürdüne dönüyor O-Başbakan kralı ikna için anî olarak Lozana gitti Amman,22 THA-Ürdün Başbakanı Ebulhüda Paşa,bugün Hususî Kalem Müdürü ile birlikte askerî uçakla Lozan'a hareket etmiştir-Başbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Güney Avrupa Karargâhının birinci yıldönümünde yapılan törene.Türk ve Yunan delegeleri de katılmışlardır-Resimde Carney Karargâhımla bulunan emir subayımız Sadi Atikhan ve bir Yunan subayı görülmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Arap İsrail ihtilâfı yeni bir safhaya girdi İsrail Ulaştırma Bakanı Zwi Pinkas'a dün bir suikast teşebbüsünde bulunuldu Kahire 22 T.H.A.Birle-Sekreteri Azzam Paşayı hususî gik Amerika Hristiyan Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1952
  • Kıbrıs için Yunanistanın resmî görüşü Yunanistan bu meseleyif barışçı yoldan halledecek Atina 22 A.A.Dışişleri Bakanlığının bugün yayınladığı resmî tebliğde şöyle denilmektedir:«Millî hissiyatın tercü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • MAKALE Akıl vaziyetimiz ismail Hami DANİŞMEND 1 önümde iki İstanbul gazetesinin birinci sabitelerinden kesilmiş iki resimle bir karikatür var;yauyana neşredilen iki resmin altındaki satın aynen iktiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • eni tesis edilen telefon hatları Ulaştırma Bakanlığı PTT-İdaresi bazı şehirler arasında yeni telefon hatları tesis etmiştirlstanbulla irtibatı temin edilen merkeıler arasındaki telefon mukaleıne ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Bay ran Namazı 24 haziraıi 1952 tarihine müsadif salı Eünü mübarek Ramazanı iŞerif Bayramının ilk günü olduğu ilân olunur-Istanbulda Bayram namazı S-D-5 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Be.23 Haziran 1952 Pazartesi Ru 30 Rama 137i 10 Haz.1368 VAKİT VASAT!EZANİ Güne.4.29 8.44 öğle 12.16 4.31 İkindi 16.17 8.32 Akşam 19.45 12.00 Yataı 21.49 2.04 tm.sak 2.03 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • i VN/IKRA İtibârımıza leke sürenler Gün geçiniyor ki dış memleketlerde milli itibarımızı zedeleyen hâdiselerin üzüntüsünü dııymıyalım.Cenubi Amer ikada kavga çıkarıp ortalığı altüst eden denizcilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • YENİ BİR DERNEK Şehrimizde «Haliç Feneri ve Civarını Güzelleştirme Derneği» adiyle yeni bir dernek kurulmuştur.DİPLOMA TEVZİİ İlk öğretim müesseselerinde diploma tevzi törenlerine başlanmıştır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Taksim ANKARA PAZARI Bakkaliyesi Şeker Bayramı münasebetiyle Sayın ve Kıymetli Müşterilerine tebriklerini sunar A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Meyve ve sebze Halinin tevsiine başlandı Meyva Hal'inin tevsi edilme sine başlanmıştır-Bilindiği gibi buraya inşa edilecek 40 dük kân ve diğer tesislerin ihalesi bir müddet evvel müteahhide ihale olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Yumurta ihracatı Yumurta nakliyatındaki zor lukları önlemek için.yumurta ların kabuklarından ayrılara.k mayi halde ihracı için çalışma lara başlanmıştır-Yumurtların sarısı ve beyazı ayrı olarak hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Bundan evvelki yazılarımda Q» istanbul Belediye konservatuarına dair bazı düşüncelerimi kaydetmiştim-Orada Şehir Umumî Meclisinin 1943 tarihli bir kararından bahsediyordum-Karar.Türk musikisinin gitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Cinayet mi intihar mı?o Asılı olarak bulunan işçinin cesedi morga kaldırıldı Savcılık ve Emniyet makam lan dün şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuş ve tahkika ta başlamışlardır-Beykozda ikamet eden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Peynir piyasası Bir müddetten beri durdun giden peynir piyasası birdenbire canlanmıştır-Toptan kaşar 300.tam yağlı beyaz peynir 160 170 kuruştan mu amele görmekte ve müşteri bulabilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Sergiyi 24 saat içinde 150 bin kişi ziyaret etti Evvelki akşam saat 17 de açılan Dördüncü İstanbul Sergisi,son 24 saat zarfında 150 bin-kişi tarafından gezilmiştir-Halk.bilhassa devlet müesseselerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Masonlar kulübü o Ankara İzmir ve Adanada birer şubesi açılıyor Şehrimizde bulunan farmasonlar bir kulüp rmak istemekte ve hazırlıklara başlamış bulunmaktadırlar-Hiçbir siyasî gayesi olmayan ve yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • KISA HABERLER ¦jc Bayram münasebetiyle vapur ve trenlerdeki yolcu miktarı artmıştır.Bilhassa Ankaradan İstanbula gelmekte olan trenlerdeki izdiham çok fazladır.Alâkalılar bu hususta bazı önleyici tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • POLİSTE ¦Jç Ayasofya Müzesinin yan kubbelerinden kurşun levhalar çalan Rasim Artar adında biri yaklanmış,ve Adliyeye verilmiştir.Cağaloğlunda Molla Fenarî Sokağında Halûk Keskingül adında birinin otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • HALKIN SESİ Meraklı bîr okuyucunun suali Amatör avcılardan Hüseyin Nişancı diyor ki:Bizim memleketimizde atmaca ve doğanın ehlileştirilerek avda bir nevi tazı gibi kullanıldıklarını duydum.Hattâ Yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Pendikte açılacak olan ilkokul kampı Darülacezedeki Okmeydanı pansiyonlu ilkokkul öğrencileri için Pendik civarında yaz tatilinden istifade olunarak bir kamp kurulacaktır-Bu husustaki hazırlıklar tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Yabancı memleketlerde yapılan ticarî teklifler Son.günlerde muhtelif yabancı firmalar Ticaret Odasına bazı tekliflerde bulunmuşlardır-Bir Hint firması kumaş,bir diğeri jüt mamulleri,mika,ka rabiber ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Türk Tıb Kongresi eylülde toplanıyor 12 nci Tıp Kongresinde romatizma ve çocuk sağlığı mevzuları görüşülecek 12 nci Türk Tıb Kongresi Adasal ve Dr-Mukadder Şenönümüzdeki eylül ayında îs-gir ve okul ij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Önümüzdeki yıl orta okullarda ziraat dersleri okutulacak Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullarda ziraat derseleri ihdasına karar vermiş ve bu hu susta hazırlıklara başlamıştır-Bundan başka,Bakanlığa bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1952
  • Şoförler bugün olağanüstü bir toplantı yapacaklar İstanbul Şoförler Cemiyeti mensupları bugün Anadolu yakası şoförlerinin de iştirakiyle olağanüstü bir toplantı yapacaklardır-Bu toplantıda,arttırılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • «ji 21 Bütün fakirler bilse ki dünyanın en zengin insanı bile işsiz durmuyor.Meselâ hayatını şoförlük yaparak kazanan bir insan bilse ki,zengin olsa idi,aynı şekilde,fakat bu sefer can sıkıntısını gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • I İKTİBAS Yirminci asırda meydana çıkan yeni bir hastalık "Gizli açtık,adı verilen derde tutulanlar günde üç övün yemek yedikleri halde doy mamaktadırlar Toprak kavgası insan toplulukları arasında en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • Avrupa ve Amcrikaya tahsile gidecek talebeler Millî Eğitim Bakanılğı bu yıl muhtelif Avrupa ve Ameri ka memleketlerinde gerek ken di paraları ile ve gerek devlet hesabına okuyacak talebelerin durumu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • ingiltere Savunma Koleji talebeleri şehrimize geliyor îngiltere Kraliyet ve Savunma Koleji tnczunlanndan askerî bir öğrenci grupu temmuz ayı içinde şehrimize gelecektir.Bu askerî kolejde muhtelif mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • Emekli dul ve yetimlerin 952 yılı yoklamaları Emekli» dul ve yetimlerin 1952 yılı yoklamalarına temmuz ayı başından itibaren baş lanacaktır-Bu sebeple maaş sahipleri alâkalı bankalardan alacakları ilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA İlim adamları,uzun çalışmalardan sonra diş dolgusu için İrilium adında madenî bir halita keşfetmişlerdir.İrilium'un altına göre,daha dayanıklı olduğu,daha ucuza mal olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • Eisenhower Taftsavaşı_General,Taft taraftarı delegeleri gayrimeşru addediyor Nev-York,22 Nafen)Birleşik Amerika başkanlık seçimleri etrafında başlamış olan mücadelenin ilk ihtilâfı vukua gelmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • Uçan daire muamması o-Amerikan âlimleri acz İçinde bulunduklarını itiraf ediyorlar Vashington,22 Nafen)«Uçan daireler» yeniden ^örüldüğünden,bunların ne olduğunu kati bir şekilde tesbit edebilmek maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ya Bayezid İnsanoğlu insanlık için «n güzel şeyi sau'atla yapıyor.Bir İngiliz politikacısına bakıyorsuauz,donanması ile değil,Şekispir'le övünüyor.Bir medeniyet tarihtin okuyorsunuz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • Aşk uğruna dünya turu o-Bir genç 14 ayda dünyayı dolaşmak için bahse e irdi Roma,22 Nafen)Fred W,Lambert adında 22 yaşın da bir gene,dünya turunu 14 ayda tamamlamaya muvaffak olduğu takdirde sevmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • Tekel ve Gümrük Bakanı dün şehrimize geldi Tekel ve Gümrük Bakanı Sat ki Yırcalı dün sabah ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • Siyâsî İcmal Tunus buhranının neticeleri Tunusluların istiklâl mücadeleleri bektenmiyen bir safhaya girmektedir.Bir kaç gün evvel bu sütunlarda Fransa Dışişleri Bakam Schuman'ın Meclise Tunusun müstak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • Kızıllar Müslümanlar arasına nifak sokuyor Beynelmilel İslâm Akademisine ait mühim bir vesika ele geçirildi 1 Haydarabat İlimler ve Münih,22 T-H-A-Münih hususî muhabirimiz bildiriyor:«Müttefik makamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1952
  • AAA^A^VVVVVVVVSAAAA/ISA 6 ÖRE Umumî sıhhatle alâkalı bir kanun Büyük Millet Meclisi tatilden evvel çok mühim bir kanun kabul etti.Bundan sonra tahsilini ikmal eden doktor,eczacı ve dişçiler,devlet hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.06.1952
  • «üst Hollvvvoodda güzel RÖKÜslerivIe uzun zaman dillere destan olan Jane Russel e yeni bir rakip çıkmıştır-Medeleine Castle adını taşıyan bu genç kızın Jane Kussel'den daha dolgun ve cinsi cazibe taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ESRİ USUL KARAGÖZ FASILLARI NASIL IDI Karagöz,karagöz oluncaya kadar hayli istihale geçirmişti.Ramazan gecelerinde seyrine koşuları Karagöz,o eski Karagöz oyuniyle or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.06.1952
  • Birinci olimpiyat güreş seçmeleri dün sona erdi Dün yapılan müsabakalar zaman zaman heyecanlı oldu.İsmet Atlı Celâli yendi 1952 Türkiye boks birincilikleri Ankara.22 AA.Bu hafta sonu başlıvacak olan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.06.1952
  • SAYFA:6 MİLLİYET 23 HAZİRAN 1S52 rnrnu m wwm\Sultanın ağız suyu akıyordu.Kızın yanlarına gelmesini zor beklediği duruşundan belli idi 21 Artık işi bitmişti;oğlunun nazuianıp hazırlanmadığını anlamak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Galvanizli boru alınacaktır Çankırı Daimî Komisyonumdan:Çankırı ili köylerine getirilecek içme su işlerinde kullanılmak üzere iç çapları ile uzunlukları,aşağıda gösterilmiş olan galvanizli borular alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Yeşil sabahlık giymiş kumral bir kadın kapıyı açtı-Saçları oksijenle boyanmış,mısır püskülü renginde idi.Tuvalet masasında-ne kadar boya.varsa hepsini yüzüne gözüne sıvamıştı-Allahaısmarladık yavrum-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Hasır süpürge satın alınacaktır Adapazarı D.D.Vagon atefyesi salınalma komisyonundan 1 Satın,alınacak malzemenin miktar,muhammen bedeli,ilk inanca ihale gün ve saatler!aşağıda yazılıdır.2 Şartname ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Arap israil ihtilâfı [Baş tarafı 1 incide] bir mülakatta bulunmuşlardır.Bu heyete,refakat eden Amerikalı gazetecilerin sordukları suallere cevap veren Azzam Paşa,demiştir ki:«Arap îsrail gerginliği de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • [Başmakaleden devam] fınds büyük bir faaliyetle çalışılmakta olmasıdır.Hangi köşeye kulak verseniz bir çekiç sesi gelmekte,toprağın kazıldığı,yolların yapıldığı,köprüler kurulduğu,limanların doldurula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Sovyetlerin Almanyaya tecavüzü Bir Rus müfrezesi Batıya tecavüz ederek 40 isçiyi Sovyet bölgesine götürdü Helmstedt 22 A.A.Bu sabah hudut bölgesinde Haknsleben yakınında Bruns\vick kumpanyasına ait bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Talkl İîrdiine dönüyor [Baş taraf» 1 incide] dün'e dönmeğe karar verdiği takdirde şayet Naipler Meclisince kendisi hakkında hal kararı verilirse,Prens Hüseyin'i hükümetin Krallığa getirme teşebbüsleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • dün taarruza geçtiler Chorv/on civarında Amerikan birlikleri takviyeli bir Çin bölüğünü imha ettiler Seoul.22 AP)Amerikan 45 nci Piyade Tümenine mensup tank ve piyade birlikleri Batı cephesinde komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Erzurum treni kaza atlattı Mamakta posta treni bir banliyö treniyle ça£ ıgacaktı Ankara 22 ANKA)Bugün saat 18.40 ta Erzurum posta katarı Ankaraya gitmek üzere Mamak istasyonunda yol beklerken makasçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Türk Fransız yici kütlesi önünde Tarih ve istikbal memleketi Türkiye* mevzulu ve projeksiyonlu büyük bir konferans vermiştir-Profesör Jacquec Neukirch.Türkiyedeki Fransız ilmî neye tinin tetkiklerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • 1 Rusyada iktidar savası [Baş tarafı 1 incide] göstermektedir-Aynı zamanda Sâvyet haricî sivar setinde de bir istikrarsızlık müşahede edilmektedir ki bunun da sebebi gene bu taht kavgasında görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Kıbrıs için Yunanistanm görüşü [Baş tarafı 1 incide] gözönüne alarak ve elindeki barışçı vasıtaların hepsinden faydalanarak bu meselenin memnunluk verecek tarzda halli yolunu ai'astırmağa devam edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] velce fej'iz ve zevk aldığı o sofraya somaları adetâ tenkitkâr bir tavır takınmış gibi görünmekte idi.Tevfik Rüştü Araş,Şükrü Kaya ise sofraya sık sık gelirlerdi;Atatürk çok munt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Türkiyenin politikası [Baş tarafı 1 incide] Majeste Yunan Kral ve Kraliçesinin Türkiyeye,Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanımız Fuat Köprülünün Yunanistana yaptıkları ziyaretlerin ehemmiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • İst.Belediyesi ilânları Büfe kimya verilecek Harbiyedeki Açık Hava TÎ3'atrosunun büfesi eylül 1952sonuna kadar devam edecek yaz mevsimi için beher iş günü 50 lira hesabiyle 3000 lira muhammen bedel üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Yunanistanla aramızda [Baş tarafı 1 incide] Millî Savunma,Ekonomi ve Ticaret Bakanhklariyle Harita Genel Müdürlüğü tarafından tesbit edilecektir.Midilli,Sisam ve Oniki ada mıntakaları ise müşterek mın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1952
  • Maliye Vekilinin mühim beyanatı [Baş tarafı 1 incide] Eski iktidar bu sahada klâsik veya modern bir prensibe değil,münhasıran günlük ihtiyaçlara uymuştur.Malûm olduğu üzere devlet borçlanmalarında büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.06.1952
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:öğrencileri muafiyet imtihanlarına hazırlamak üzere ya^ pılacak olan yabancı dil tati!kurları 1 Temmuz 1952 salı günü bağlıyacak,13 Eylül 1952 cumartesi günü sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1952
  • TUZLA i Ç M ELERİ j Hususî trenlerin devamiyle otomobil yjolu da açılarak ziyaretçi-5 lerini her hususta memı un etmektedir.lı^MaaBaBB—ihin B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazın 6 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gii ve saatlerde Yassıviran As.Sa.Ah Ko.da satın alınacaktır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1952
  • Muayyen zamanlardaki ğt sancılara karşı.kininli GRİPÎN ba şan ile kullanı lir.GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını Jeskin eder,romatizma ve siya* tik tedavisinde faydalıdır.KİNİNLİ mr#m 4 saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.06.1952
  • Beyoğlu ajansımızda 150 liralık hesap açtıranlar arasında yapılacak kurada talihlisine hediye edilecek olan Lüks Mercury otomobili Taksim Ford Acentesinin satış salonunda teşhir edilmektedir 18.Eylüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan