Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • İstanbulini senelerdir görmediği bir eğlence Ayılar9 kaplanlar,filler,atlar,maymun ların marifetlerini halk pek beğendi Birlide bir canbazhk [Yazısı 7 nci sayfada]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Dehşet rejimi Kızılların esir işçi sistemi gittikçe korkunçlaşıyor Nevyork,21 Nafen)Birleşmiş Milletler hususi komisyonları önünde,Sovyet Rusyaıun esir kampları na ait bütün tafsilat açıklanmaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Mussolini nihayet mezarlığa gömülüyor Yedi sene evvel Şimalî İtalyada idam edilmiş olan sabık İtalyan Diktatörü Mussolini'nin cesedi pek yakında,Predappio yakınındaki Sau Casino Mezarlığına ebeveyni y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • l/VWW-Mısır kaynaklarından verilen bir haber Orta Doğunun müdafaası için müşterek nota hazırlıyoruz Türkiye,Amerika.İngiltere ve Fransa önümüzdeki aylarda Arap memleketlerine yeni bir teklifte bulunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Eli z a b et h Taylor hamile 20 yaşındaki artistin ocak ayında doğuracağı dün açıklandı Hollyvvood,21 AP)Aslen ingiliz olan tanınmış film yıldızı Elizabeth Taylor 20 yaşındadır)bugün,Ocak ayında bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Halk Partisi merkezinde dünkü içtima C.H.P.li milletvekillerine yeni talimat verildi Ankara,21 Milliyet)Halk Partisi Genel İdare Kurulu,Meclis Grupunun iştirakiyle bugün saat 15 de bir toplantı yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Tekel Bakanı geliyor Ankara,21 Milliyet)Güm rük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcah bu akşamki ekspresle îstanbula müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Güzellere verilecek olan anahtarlar Film yıldızı Shirley Russell'in boynuna geçirdiği halkadaki anahtarlar,23-29 Haziran arasında Amerikanın Long Beach şehrinde,yapılacak olan dünya güzellik müsabakas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Şimalî Koreli esirler,Kojo adasındaki esir kampında bir sahadan diğerine sevkedilirkea dikenli tel altında muhafaza edilmişlerdir-Halen,Birleşmiş Milletler kuvvetleri 80000 kişilik bu kampta kati olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Dördüncü İstanbul sergisi dün açıldı Sergiye yerli sanayicilerin iştirak etmemesine rağmen,eğlence bakımından bir çok yenilikler göze çarpıyor Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Sergisini açarken Dördüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Atatürk'ün "Yurddalulh,cihanda sulh!»düstûru Yeni nesi:ölmez varlığı her Türk'ün hâlâ ümit ve heyecan kaynağı olan Atatürk'ün yaptıklarını ve bütün beşeriyet tarihindeki mevkiini dikkatle basiretle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Türk Yunan mü za ke re le ri Dışişleri Bakanlığı bir tebliğ yayınladı Ankarada çalışan muhtelit komisyonda anlaşmalara varıldı Ankara,21 A.A.Dışişleri Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Ekselans Venizelo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • En Güzel Bayram Hediyesi ÇİÇEKTİR Çiçekçilik kooperatif şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Olimpiyad güreş seçmeleri başladı Olimpiyat güreş seçmeleri dün Mithatpaşastadmda başlamıştır-Resimde Gazanfer Bilge ile yendiği Necati Morgül'ü bir arada görüyorsunuz-Foto Sami önemli)Güreşlerin ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1952
  • Adana ve civarında taşıt kazaları çoğaldı Bir günlük kazalar neticesinde dört kişi öldü 68 kişi de ağır surette yaralandı Adana,21 Milliyet)Ada-60 amele ile Adanadan Besna ve civarında vuku bulan dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Bayram Namazı 24 haziran 1952 tarihine müsadif salı günü mübarek Ramazanı Şerif Bayramının ilk günü olduğu ilân olunurîstanbulda Bayram namazı S-D-5 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • 29 Haziran 9 Rama 1952 Haz.137i Pazar 1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 4.29 8.44 12.16 4.31 16.17 8.32 19.44 12.00 21.48 2.04 2.08 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Dünyanın bu karışık durumunda;tehlike çanları çalınırken bazı açık ve güven verici sözler işitmek şüphesiz iyi ve tatmin edici bir şeydir.Yugoslavyanın Ankara Büyükelçisinin bir kaç gün evvel yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapamg Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 04.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 001.876 9.73.90 790.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Cemiyet K O N G R E Milletlerarası Verem Kongresi 25 haziranda Lübnan'da toplanacaktır.Kongreye memleketimizden de 16 doktor iştirak etmektedir.Kadın Hukukçular Kongresi 5 temmuzda şehrimizde Şale Köş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • rFIKRA Polislerimizin,salâhiyetsizliği Allah hepimizi görünmez kazalardan* belâlardan saklasın!Evvelki gün Mercanda masum bir ana babanın başına gelenleri okuyuncabu duayı etmekten kendimi alamadım* Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • POLİSTE ¦fc Güreba Hastahanesinde çalışırken işinden çıkarılan Halim Yapıcı adında biri,iki doktoru ölümle tehdit ettiği iddiasiyle yakalanmış,tahkikata başlanmıştır.1ç Kasımpşada Mektep Sokağında otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Taksi içinde bırakılan çocuk cesedi Emniyet Müdürlüğü,şık bir bayan tarafından,bir taksi otomobilinde paket içinde bırakılan bir çocuk cesedi etrafında tahkikata başlamıştır-11965 plâkalı taksinin şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • HALKIN SESİ Bir telgrafın macerası Ankara Caddesi 4 numarada Bedri Erdil yazıyor:15.6.952 günü sabah saat onda Haydarpaşadan kal kan motorlu tren ile oğlumu Ankaraya gönderdim.Çocuğun salimen muvasala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • gemilerin tamirleri Tamir işleri sıraya konulacak.İşe yarsnıyan gemiler kadrodan çıkarılıyor Son günlerde sık sık arıza yapan şehir hattı vapurlarının yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır-Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Bir günde üç intihar întihara teşebbüs edenlerin ikisi hastahaneye kaldırıldı Evvelki gece birisi ölümle neticelenen 3 intihar hâdisesi olmuştur-Anadoluhisarıııda Nişanlı so kağında oturan Musa adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Mayıs ayı içinde ele geçen kaçak eşya Mayıs ayı içinde kaçakçılıkla yapılan mücadelede 327327 lira değerinde kaçak eşya ele geçmiştir-Gümrük Muhafaza teşkilâtı tarafından alınay ter» tibat neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Bunaltıcı?sıcaklar Dun hararet gölgede 31 güneşte 55 derece idi Bir müddetten beri devam etmekte olan sıcaklar dûn son haddini bulmuştur.Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan aldığımız malûmata göre.dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • KISA HABER LER it Dün saat 16.30 da Kasımpaşa Yemiş arasında dolmuş ya pan bir sandal yamndan geçen bir motorun dalgalarına kapılarak batmıştır.Sandalda bulunan 3 erkek ve bir kadın,bir askerî vasıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Denizcilik Bankasına alınacak memurlar Denizcilik Bankası idare mec lisi dün saat 10-30 da toplanmış ve kadro durumunu münakaşa mevzuu etmişlerdir-Tamamen tesbit edilmiş bulunan yeni kadroya göre tayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • İki kişi boğuldu Dün şehrimizde ölümle neticelenen 2 hâdise olmuştur.Maslak yolunda tuğla fabrikalarından birinde çalışan Hakkı Sürücü adında bir işçi yüzmek için girdiği fabrika havuzunda boğulmuş,su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Tarih Bahisleri 1 Marsigli)ye göre eski Türk yemekleriyle ismail Hami DANİŞMEND Eski Türkler bir çok sahalarda olduğu gibi yemek medeniyetinde de Garb'ı çok geri bırakmışlardır;muhterem dostum Profesö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Sirkin motosikleti çalındı Bir kaç gün önce sergi münasebetiyle şehrimize gelen Medrano sirkinin,posta servisini yapan Romolo adındaki cücenin motosikleti meçhul şahıslar tarafından çalınmıştır-Romolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • tzmirde yapılacak yeni Adalet Sarayı tzmir.21 T.H.A.Yeniden yapılmasına karar verilen İzmir Adalet Sarayı için incelemeler devam etmektedir.Yeni binanın yeşil bir saha ortasında inşa edilmesi için ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Şüpheli görülen bir Ölüm hadisesi Savcılık» 6 yaşında bir kız ço cugunun ölüm hâdisesine el koymuştur-Lüleburgazın Yeni Taşlı köyünden Osman Kendi adında bi rinin kızı olan Sabahat.zehirlenmekten hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Sebze ve meyva fiatları devamlı kontrol ediliyor Son günlerde sebze ve meyva fiatlarının yüksekliğinden dolayı vaki olan şikâyetler üzerine Vali ve Belediye Başkanı İktisat Müdürlüğüne emir vererek ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1952
  • Lüks bira satışı başladı Bomonti bira fabrikasının ha zırladığı fazla alkollü lüks bira 1952 istanbul Sergisinde satılmaya başlanmıştır-Bayilerde şişe parası hariç.75 kuruşa satılacak olan bu biraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Si/asî İcmal tos e Mary müsaderesinin akisleri Aden yüksek mahkemesi,isviçrelilerin İrandan aldıkları ham petrolleri naklederken İngiliz donanması tarafından tevkif olunarak limana getirilen İsviçre b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • 20 Fransayı ilk defa görüyordu.Barbaıamn ise bu seyahati yirminciyi aşmıştı.Barbara,usta,tecrübeli bir rehber gibi,Sabaya,Parisi en güzel tarafları ile gösteriyordu.Pariste geçirdiği ilk günler,beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Askerlik Daireleri kalkmıyor Ankara,21 ANKA)Milli Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Ulus gazetesinin 19 Haziran 1952 tarihli nüshasının birinci sahife 4 üncü sütununda askerlik dairel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Bröve verilecek Ankara,21 ANKA)9 uncu Dönem birinci devre Topçu Pilot Kursunu başarı ile bitiren Topçu Pilot adaylarına 23 haziran pazartesi günü saat 11 de Bröve verme töreni yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Türkiye Boks Birincilikleri 27 haziranda Ankarada 19 Mayıs Stadında başlanacak olan Türkiye boks ^birincilikleri müsabakaları 29 haziranda nihayet lenecektir.Muhtelif bölgelerin iştirak edeceği bu kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • İngiliz işçi Partisi iktidara hazırlanıyor Filey İngiltere)21 AP)işçi Partisinin eski Maliye Bakam Fugh Dalton,partisi tekrar iktidara gelirse,İngilterede yeniden devletleştirme siyaseti takip edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Futbol Federasyona üç kişiden tenkil edilebildi Beden Terbiyesi Genel Müdür Muavini ve Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik ve Beden Terbiyesi Müdürü Mehmet Arkanın;Futbol Fer"?rasvonu nasbedilinceye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Selekaiyon Komitesinin vazifesi nihayet boldu İstifa eden Futbol Federasyonu tarafından tavzif edilen Selekaiyon Komitesinin görevi;Federasyonun işbaşından aynlmasiyle nihayet bulmuştur.Teşkil edildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Portekizie anlaşma Amerika Asor adalarındaki üsleri kullanacak Vaslüngton,21 USIS)Por tekiz ve Birleşik Amerika hükümetleri dün bir harp vukuunda Azor Adalarındaki üslerin Birleşik Amerika tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Ingrid BergmaıTın kızı mesöle oldu Roma,21 AP)Roberto Rosselini,karısının,kızı Pia'nm yaz aylarında kendisine verilmesi için açtığı dâvada,eşi îngrid Bergman'ı müdafaa için kendisine vakit vermemiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Göm Mesken kiraları Adalet Encümeninin,ev kiralarının yüzde yüz,diğer kiraların yüzde iki yüz nisbetmde artırılmasını kabul ettiğini ve kanun projesini bu esasa göre tadil eyliyerek umumi heyete gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Ko je esir kampında tahkikat Koje adasında esir kamplarındaki hadiseler tahkik edilecek Yeni Delhi,21 A.A.Başbakan Nehru bugün yaptığı basın toplantısında,Koje adası esirler kampına askeri bir müşavir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • İsyan eden mahkûmlar Sao Pauluda 400 e yakın mahkûm ayaklanıp gardiyanları öldürdüler Rio de Janeiro,21 AP)Sao Paulo'dan gelen haberlerde Anchieta adasındaki mahkûmlardan 400 kişi,cür'etkâr bir kaçma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • 600 sene evvel yazılmış M* Kur'am Kerîm izmir,21 T.H.A.ödemişten bildirildiğine göre,Birgi bucağında mazisi 600 küsur seneye dayanan el yazısı ile yazılı bir Kur'an bulunmuştur.Kur'an,hâlen Belediye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • İKTİBAS Dünyanın en garip anketi:Hitleri ne yapardınız İngiltere de bir gazetenin yaptığı bu ankette birinciliği "Affederim,diyen bir kadın kazındı.İşin garibi bu kadın harpte kocasını ve oğlunu kaybe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ San'at Sfl" günlerimi bir kütüphanede geçirdim-Masa komşularımın hepsi de hepsi deün i ver si teli idiler-Harıl harıl okuyorlardı,ders kitaplarını,ders notlarını okuyorlardı* kısacas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Doğu Aimanyada zecrî tedbirler alınıyor Hitier zamanın şiddetli tahd Berlin,21 AP)Komünistler bugün Doğu Almanya üzerindeki polis kontrolünü,yeni seyahat tahdidatı ile şiddetlendirmişler ve Alman genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • Kurt Carlsen Danimarkaya döndü Kopenhag,21 AP)s-Kaptan Kurt Carlesen,bugün memleketi Danimarkada çok sıcak bir hüsnü kabul görmüştür.Carlsen'in yeni gemisi «Flying Enterprise II» Rotterdam'dadır.Kapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER RUSYA Birleşik Amerika'nın Moskova Büyükelçisi G.Kennan bugün Londraya müteveccihen uçakla buradan ayrılmıştır.G.Kennan Londrada Dışişleri Bakanı Dean Acheson ile görüşecektir.YUG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.06.1952
  • Medrano sergisinde seyirci* 1er kahkahalarla gülüyorlar.Foto:I.F.A.rtVali,sirkin gala gecesinde "hazır bulunmuştur.Foto:I.F.A.3 At canbazları ve can baz atar hünerlerini gösteriyorlar.4 Medrano hemşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1952
  • Hollyuood'da yeni danslariyle nazarı dikkati celbeden Rosalînd Hudson,Kalifoı niyanın «cak ıklimine uy gun yeni kıyfetler de lanse etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A GENERALİN KILICI General Napolyon kılıcı al,fakat sen sav Mısırdan henüz dönmüş.İtalyan harplerinde büyük zaferler kazanmış,ünlü kuman dan General Bonapartın Parise d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.06.1952
  • Su sporlarının 1952 yılı faaliyet programı Federasyon senelik yüzme,atlama,sutopu kürek ve yelken programını ilân etti Dün yapılan güreşlerin tribünden tesblt edilen bir sahnesi Mithatpaşa Stadında ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.06.1952
  • MİLLİYET 22 HAZİKAN 1,952,Valide kalktı eteklerini düzeltti ve doğruca Sultan Ibrahimin yanına gitti İstanbul 20^ Hüseyin P&şanm nükte pervazhklan meşhurdur-Meşhurdur.Sultanım,bu söz çok hoşa gitmiş,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Fena usul değil dedim-Birinci Salomon kendisine halef olarak beş yaşında bir çocuk seçtikten sonra 1889 da ölmüş-Veliahdi on altı yaşına geldiği zaman Bag'ın şefi ilân olunmuş ve ikinci Salomon ismi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Yurda sokulacak traktör lastikleri Ankara,21 ANKA)Yu da sokulacak ola ntraktörlerdı n Hanomak Lans traktörleriyle Hanomak,Normak ve Deutz traktörleri ön lâstiklerinin de yurda ithaline Gümrük ve Tekel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Milletlerarası iş konferansında Hükümetimizin görüşü Cenevre,21 A.A.Milletlerarası îş Konferansında konuşan,Türk hükümeti temsilcisi Azak,bugün noktai nazarını belirtmiştir.Azak,kötü iktisadî şeraitin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Adana ve civarında [Baş tarafı 1 incide)tinde devrilerek 2 kişinin ölümüne ve 58 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur-Aynı gün.Zeki Bucıkısa idaresindeki kamyon da 37 ameie ile Kozan'a gelirken şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Mercandaki arsa satışı suiistimali o Danıştay,eski daimî encümen azaları hakkındaki lüzumu muhakeme kararını tasdik etti Mercandaki arsa hâdisesi dolayısiyle,Vilâyet idare Kurulun ca.haklarında lüzumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Bâlâ'da bir kadın,hayalet görmüş Bâlâ,21 ANKA)İlçemizin Büyükbalık köyünde oturan bir kadın,altı yedi aydanberi geceleri,bir hayalet gördüğünü ve kendisine bir takım hediyeler getirdiğini iddia etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • •VWV/WW Dehşet rejimi [Baş tarafı 1 incide] mislerdir.Rusyanın tatbik etmekte olduğu bu «esir rejimi» etrafındaki açıklamalar Sovyet diplomatlarını ziyadesiyle sinirlendirmeye başlamıştır.6u şekilde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Doğu Almanyada yasak kordonu Ruslar,Batıya ilticaları durdurmak için tehcire A başvuruyorlar Berlin,21 Nafen)Sovyetlerin.Doğu Almanyadan Batı Almanyaya kaçanları dur durmak maksadiyle bütün sınır boyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • istanbulini senelerdir görmediği bir eğlence Kendisinden bahsedeceğimi anlamış olmalı ki birden elimden kalemi kaptı,başımı çevirince de yüzüme söyle bir baktı,sonra da gülerek uzaklaştı-Ne olduğumu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • İsveç'in yeni bir notası İsveç halkı,hükümetin sert hareketini hararetle tasvip ediyor Londra,21 Nafen)Stokholm'den gelen haberlere göre.İsveç hükümeti bir iki güne kadar Sovyet Rusyaya yeni bir nota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Fransa Tunus a geniş muhtariyet vermiyor Robert Schumanın teklifini Fransız MİLÎ Meclisi dün kat'î olarak reddetti Paris,21 AP)Fransız Milli Meclisi bu akşam,Dışişleri Bakam Robert Schuman'a,zoraki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Lüleburgazda meraklı bir dâvanın duruşması Lüleburgaz 21 Hususî)Dün sabahın erken saatlerinden itibaren Lüleburgazlı partili ve partisiz bir meraklı kalabalığı bir dâva münasebetiyle,Adliye koridorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Kore müzakereleri [Baş tarafı 1 incide] Harrison şunları söylemiştir:«Çinli ve Kuzey Kore'li delegeler muhtelif vesilelerle,ihtiyarî iade prensibini destekliyecek her hangi bir memleket ve milleti anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Elizabet Taylor [Baş tarafı 1 incide] tır.Artist,kocası 39 yaşnda olan ingiliz sinema artisti Michael Wilding ile îngiltereden iki gün önce avdet etmiştir.Miss Taylor'un Otelci Nick Hilton ile ilk izd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • İsmail Hadımoğlu Adalet Müsteşarı oldu Ankara,21 Milliyet)Yargıtay Üyelerinden İsmail Hadımoğlu münhal bulunan Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edilmiştir.Yargıtay İkinci Başkanlığına Osman Yeten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Hulusi Köymen tetkik seyahatine çıktı Ankara,21 Milliyet)Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen,bugün tetkiklerde bulunmak üzere Bursaya gitmiştir.Bakan,Bursadan Marmara bölgesi vilayetlerine geçecek ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] harbleri önlemek,dünya sulhunu temin etmek gayesiyle birleşmiş devletler olursa onlarla müsavi hak ve şartlar dairesinde teşriki mesai etmek» Atatürk büyük devletlerin büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Tekel Bakanı geliyor Ankara 21 Milliyet)Güm rük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı bu akşamki ekspresle îstanbula müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Tallal krallıktan düşüyor Kral memleketine dönmezse oğla prens Hüseyin Kral ilân edilecek Beyrut,21 AP)Halen Isviçrede bulunan Ürdün Kralı Tallal,Başbakan Tevfik Ebiil-Lüda Paşanın bir mesajına cevabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Türk Yunan müzakereleri [Baş tarafı 1 incide] lerde aynı kolaylıklardan istifade edebilmelerine müteallik anlaşma tasarısır,3—Karşılıklı olarak ilk ve or ta tedrisat mektep kitaplarından her iki memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Orta Doğunun müdafaası [Baş tarafı 1 incide] lomatları tarafından tetkik edildiğini ilâve etmektedirler-Mısır gazeteleri,Türk Başbakanı Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fuat Köprülünün Orta Şark mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Iskenderiyeye giden Amerikalı gazeteciler İskenderiye,21 A.A.T 33 kişiden mürekkep bir Amerikan gazeteciler heyeti,Ortaşarkta yapılacak tetkik seyahatinin ilk merhalesi olmak üzere bugün buraya gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Öğretmenlerin teşekkürü Ankara,21 A.A.Maaşlı 4300 öğretman kadrosunu ilk öğretim emrine vermeği hedef tutan ve bu arada bir müddetten beri kadrosuzluk yüzünden terfih edemiyen 2300 öğretmenle önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.06.1952
  • Mısır'da gezme yasağı kaldırıldı Kahire,21 ANKA)26 Ocak hâdiselerini müteakip İskenderiye ve Kahirede örfi İdare ile beraber ihdas edilen gezme yasağı ile ticari müesseselerin muayyen vakitte kapatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.06.1952
  • MOTOSİKLET ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ EN MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI İNSANI YORMİYAN YOLCULUK] YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT M ŞAHANE MOTOSIKIULUIN BASLİCA VASIFUMIOM IMKIYI MÜNHASIR İTHALATÇISI MKIIMK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden ver.len Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı et kapalı zarfla 30"6"1952 pazartesi günü saat 15 de Sivas As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Şartnamesi Ko-da görülür-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • ^SadiJ Sadi Tek Tiyatrosu Maksimde Bu gece 21.30 da pazar 16 da operamüzikleri,husıutf dekor"ve kostümleri ile:HAMLET 7 perde.Yazan:W.Shekspear Bayramda gündüz ve gece sürprizli büyük program Numarah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • Acık eksiltme Hânı İst.Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü ağıl ikmali inşaatı a" çık eksiltmeye çıkarılmıştır-Kesit bedeli '14829)lira 37)kuruştur-Eksiltme 30 6-952 tarihinde p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • İzmit Belediye Başkanlığından:1 izmit şehrinin merkezinde ve en mutena yerinde ve senelerden beri otel ve gazino cJarak işletilmekte bulunan ahşap otel ve gazino binası yerinde önü deniz ve rıhtım,ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılara,karşı.GRİ İPİ son derece faydalıdır!0' GRiPiN Baş,diş,adale,sini» ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangı* çında bir çok fenalıklar» önler.Romatizma,siyatik ve lum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • Elektrik tesisatı y a p f d f j I a c a k t m/Adana Belediyesi hudutları dahilinde muhammen be-deli cem'an 82-62610)lira tutarında olan muhtelif şebeke temdit ve takviye işleri yaptırılacaktır-Yaptırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • um la PfMİNC akla X gelir!Zira,ALMAN MAL!PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhasso Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı ile,haklı bir şöhret kazanmıştır Hakik!PETROMAX YEDEK PARÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • iı.¦Minim.m ı mıoıı.mi—«1111111.¦mu 1952 İstanbul Sergisi Acildim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • ZAYİ Vefa lisesi orta kısım l/A sınıfı 487 Nail ÜlçUn ve Fatih îkinci ilkokul 2/B sınıf 229 Nolu Yurdaer ÜlçUn'Un pasoları kaybolmuştur.Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur.487 Nail 229 Yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • Bolu İli Daimî Komisyonundan 1 Abant gölü kenarında bulunan ve özel idareye devro* lunan orman evi iîe 2 adet bina otel.lokanta ve gazino olarak kullanılmak şartile tesisleriyle birlikte yıllık 3000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüğünden:3656 sayılı barem kanunu hükümleri dahilinde ve asil maagı 80 lirayı geçmemek şartiyle birer elektronik,elektrik* makine ve tekne yüksek mühendisine ihtiyaç vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.06.1952
  • İst.Belediyesi ilânları Okul tamir ettirilecek Keşif bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 12261 33 919 60 Kadıköy ilçesi dahilinde Moda,Baha-1 riye;Osmangazi,Ibıahimağa ilk okulları binalarının l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan