Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava;umumiyetle acık geçecek hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Atatürkiin içki sofrası ve eğlence âlemleri O,hiç bir şeyi milletinden gizli olarak yapmazdı.Vazifeleri ve memleket endişeleri dışında her vatandaş gibi eğlenmek isterdi.Onun kapalı hiç bir tarafı yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Kuzey Korede deniz muharebeleri Amerikaa Uzak Doku filosuna mensup Iowa harp gemisi Kuzey Kore sahillerini bombalamıştır» Resimde Ioıva atılışından top ateşi yapı rken görülmektedir-VV\AAAA/sA^VSA/WS/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • 1 kasım 1952 de toplanmak üzere Meclis dün yaz tatiline başladı Dün,hekimlerin mahrumiyet bölgelerinde mecburî hizmete tâbi tutulması kabul edildi Çiftçi Partisinden Cezmi Türk,Seyhan barajı teşebbüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • [Karılı kocalı hırsız şebekesi Şelırimizdeki manifatura mağa/alarma dadanan kardı kocalı bir hırsız şebekesi yakalanmıştır-Besimde şebeke erkânı bir arada görülmektedir* Foto:Emniyet)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • jl genel Meclisinin dünkü toplantısı Şehrin seyrüsefer işleri müzakere edilerek komisyona havale edilecek Şehir Meclisinin dünkü istim aında bulunanlardan bir urup Foto:Milliyet Sami önemli)ilk Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Makarios tekrar sahnede Piskopos Kibrisin Yunanistana ilhakı için hühûmet nezdinde teşebbüse geçti Atina,20 AA.Yunan hükümeti,bütün memleketten ve Kıbrıs adasından.Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Ridgway Almanyaya gidiyor İtalyadan Parise dönen Generali ziyaretinden çok memnun kaldığını bildirdi Paris 20 A.A.Kuzey Atlantik Paktı Kuvvetleri Başkomutanı General Matthevvs Ridgvvay dün gece italya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Milada bulunan tarihî eserler Urfa,20 A.A.Urfanın Sultantepe köyünde yapılan kazıda Türk İngiliz arkeoloji Heyeti tarafından çok mühim vesikalar elde edilmiştir.Kazı başkanı Ankara Arkeoloji Müzesi Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Oünyanın en süratli gemisi Washington 20 AP)Amerikan hükümeti bugün Birleşik Amerika Denizyollarına cUnited States» adlı yeni lüks yolcu gemisini resmen devir ve teslim etmiştir.Ticaret Bakam bu münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Yeni şehit ve yaralı listesi Son zamanlarda 5 şehit 20 yaralı verdik Ankara 20 A.A.M.S.B.Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Kore savaş birliğimizin 7 haziran 1952 tarihinden 20 haziran 1952 gününe kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • İngiliz uçaklarının muharebe kudreti İncili/uçaklarının savaş kabiliyetini artırmak için çalışmalara devam edilmektedir* Resimde son model bir İngiliz uçağı görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Alman Federal Konseyi dün bir tebliğ neşretti Eyalet temsilcileri barış andlaşmasının müzakeresini bazı kayıtlara tâbi tuttu Bonn,20 AA)Batı ki Paris andlaşmasma müte Almanyadaki dokuz eyalet Baş dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Kral Tallalın günlük masrafı 350 İsterlin Beyrut 2ü AP)Amman'ın yetkili çevrelerinden bildirildiğine göre,Ürdün Başbakanı Ebulhüda,halta sonunda îsviçrede Kral Tallâl'ı ziyaretle kendisini bir sanator
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • General de Gaulîe tstifası İslenen Schumann Tunus işinin Fransada yarattığı buhran De Gaulie taraftarları Dışişleri Bakanı Scnııman'ın istifasını istiyorlar Paris 20 AF)Fransıa ı daha geniş bir muhtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • müdafaası için yeni gayretler göre:Türkiye,Yunanistan ve üçlü bir pakt imzasına çalışılıyor Londra,20 Nafen)Times gazetesinin diplomatik muhabirine göre,Balkanların savun* masını sağlamak maksadiyU Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1952
  • Korkunç birvak'a Çocuk kaçırmağa kalkan bir esrarkeş» küçüğün ana ve babasını vurdu-«Bu işi açlıktan yaptım» diyor* Dün Beyazıtta sonu kanlı bir gekle dökülen bir çocuk kaçırma hâdisesi olmuştur.Bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • MAKALE Eski Türklerin dört öğün yemekleri İsmail Hami DANİŞMEND İnsanı hayvandan ayıran farkların en mühimlerinden biri de yemektir:Çünkü yemek denildiği zaman akla pişmiş aş gelir.Yiyeceğini pişirdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • italya ile tica den güne in] İtalyan Yakın ve Ortaşark Ticaret Odası Umumi Kâtipliği tarafından ataşeliğimize gönderilen bir mektupta,Türkiye ile İtalya arasındaki ticarî münasebetlerin iki memleket m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Bayram Namazı 2-Hıaziran 1952 tarihine müsadif salı £ünü mübarek Ramazanı Şerif Bayramının ilk f.iinü olduğu ilân olunur-Istanbulda Bayram namazı S D 5 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Steıiing Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64,03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • MEVLİT ¦fr Elektrik,Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Üsküdar Şubesi işçileri tarafından yarın Kore şehitlerimizin ruhlarına ithaf olunmak üzere bir mevlit okutulacaktır.KONGRE Haliç Gençlik Kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Yaz ayları için j çocuk yuvaları Çocuk Esirgeme Kurumu küçük çapta da olsa ilk defa gayesine uygun yetiştirme i faaliyetlerinden birini ortaya koydu.Kurumun Cağaloğ-jl lundaki merkezinde 3 yaşın-i dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Karadeniz hattı yaz seferleri programı Karadeniz yaz seferleri prog ramının tatbikına 27 haziranda başlanacaktır-Yeni tarifeye göre izmire cumartesi günleri kalkan posta ile iltisakı olan Karadeniz sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • HALKIN SESİ Seyrüsefer memurlarının yeni kıyafeti İntizamı seven eski valiler den biri imzasile aldığımız mektupta deniliyor ki:cBenim gibi eski düşünceli,daha doğrusu eski usullere alışık olanlara se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • VJŞ Tuğralar padişahlarımızın bir nevi imzalarıdır-Onun namına hazırlanan vakıfnameler,emirnameler ve höccetlerde çok defa üst köşeye yazılır-Tuğranın şekli hakkında muhtelif rivayetlerden biri de güy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Uçaklarda yaz tarifesi O-Yeni Haya seferlerine bugün itibaren başlanıyor Benzin tahdidatı dolayısiyle kaldırılan hava seferleri yeniden ihdas edilmiş ve yaz uçuş tarifesi hazırlanmıştır.Yeni hava sefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • KISA HABERLER Bayram münasebetiyle vatandaşlarımız şehrimizdeki sosyal yardım müesseselerine teberrulara başlamışlardır.Perapalas Oteli sahibi tarafından Darülacezedeki yoksullara 430 metre dril,216 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Bayram münasebetiyle motorlu trenlerin vagonları arttırıldı Bayram münasebetiyle vatandaşların sür'at ve kolaylıkla şehrimize gelip gitmesi için Devlet Demiryolları 21 hazirandan 29 hazirana kadar Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Çinko fiatları düşüyor Son günlerde dünya çinko istihsalinin gün geçtikçe artmak ta olduğu müşahede edilmektedir-Belçika ve Avrupa kıt'asmm en büyük çinko fabrikası olan «Mines et Fortierics de Zinc d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Bir deniz kazası Dün saat 1615 de Harem iskelesinden kalkan 58 No-lu vapur Kızkulesi önlerinde balık avlayan iki kişinin bindiği bir sandalın pek yakınından geçerek,dalganın tesiriyle sandalın batması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • POLİSTE Eyüpte bir fırında çalışan İsmail Ulaş adında biri bir kavga sonunda aynı yerde çalışan Ahmet Yiğiti bıçakla karnından yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.•fc Beşiktaşta oturan Hamdi Sözenin evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Haysiyet Divanına verilen Şehir Meclisi azaları Dün bir akşam refikimiz Mer can skandalini efkârı umumiye ye duyurmak suçu ile DP-il haysiyet divanına verilen altı Şehir Meclisi üyesinin partiden ihra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • ahır Törüıııküney bir kalb krizi geçirdi Basın ve Yayın Umum Müdürlüsü istanbul Bölge Müdürü arkadaşımız Zahir Törümküney dört gün evvel bir kalb kri zi geçirmiştir-Halen istirahat halinde olup.yatakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • üniversitede dekan seçimi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan seçimi» Fakülte Profesörler Kurulu tarafından dün yapılmıştır-Üniversite Kanununun sekizinci raaddey gereğince Dekanlık süresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Hic.28 Rama 137i VAKİT VASATİ EZANI Güneş 4.28 8.44 Öğle 12.16 4.31 ikindi 16.16 8.32 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 îmsak 2.08 6.23 21 2i Hazirdn 8 1952 Haz.Cumartesi 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Mes'ut bir nikâh Arkadaşımız Doğan Tanyel'in kardeşi teğmen Hilmi Yılmaz Tanyel ile ismet Kaynakçıoğlu'nun nihâk töreni dün Beyoğlu evlenme memurluğunda yapılmıştır-Gene.evlilere saadetler dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Haliç Fenerini Güzelleştirme Derneği faaliyete geçti Belediye ile işbirliği yaparak Haliç Feneri ve civarını güzelleştirmek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir dernek kurulmuştur-Dernek üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Denizcilik Bankasın yeni kadro hazırlığı Merkez ve şehir hatları işletmesi kadroları idare meclisine sevkedîldi Denizcilik Bankasının yeniden çaktırhazırlanan merkez ve şehir hatları işletmesi kadrola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Türk Devrim Ocakları yönetim kurulundan Türk Devrim Ocakları genel başkanının Istanbula vazife nakli ve yönetim kurulunun ge nişletilmesi lüzumu üzerine yeniden seçim yapılmış ve yeni yönetim kurulu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • Liman işlerindeki aksaklıklar giderilecek Denizcilik Bankası liman işletmesinde haftada üç gün işletme müdürü Ethem İzzet Arsal'ın reisliği altında servis seferlerinden mürekkep bir komite toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1952
  • İstanbul Sergisi Bugün açılacak olan serginin hazırlıkları bitti Üçüncü İstanbul Sergisi bugün saat 17.30 da muhtemelen Ticaret ve Ekonomi Bakanı Prof Dr.Muhlis Ete tai'afmdan törenle açılacaktır.Serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Sosyetede dedikodu uyandıran bir boşanma davası Şehrimiz sosyete âleminde uzun zamandan beri dedikodusu yapılan bîr boşanma dâvasının duruşmasına dün 12 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Bayramda dilenciler İş görmlyeoek Ankara,20 ANKA)Bugün Emniyet mensuplarına ait Jeeplerle şehrimizin sekiz semtinden 85 tane dilenci yakalanmıştır.Yakalanan bu dilenciler belediye tarafından itfaiye m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Atlı karıncalara cereyan verirken öldü Ankara,20 ANKA)Cebeci çayırında bulunan çocuk parkında atlı karıncalara cereyan veren Hasan Şimşek adında bir şahıs bugün elektrik çarpma sından ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Güreş seçme müsaj bakalarının biletlerî Böden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden:Bugün ve yarın Mitbatpaşa stadında saat 14-30 da yapılacak Olimpiyat Serbest ve Greko-Romen güreş seçme müsabakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Yıldönümleri Tarık BUĞRA Doğ-nm veya ölüm günleri gel dikçe,yılda bir iki kere de olsa,büyükleri anmak,isimlerini,değerlerini yaymak çok yerinde,çok güzel bir gelenek:Toplulukları ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Fransız Komünistleri arasında hizipleşme Parti içinde geniş fikir ayrılıkları belirdi Thorez liderlikten uzaklaştırılıyor Paris,20 Nafen)Fransız komünist partisi içindeki mücadelenin şiddetlendiği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Türk-Irak petrol görüşmeleri Bu yıl Musul petrollerinden 8 milyon lira alacağız Ankara,20 ANKA)Bir müddetten beri Irak hükümeti ile hükümetimiz arasında yapılmakta olan Musul petrlolerine ait görüşmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • İzmir Fuarı hazırlıkları o-Ecnebi ve yerli firmaların müracaatları fazlalaştı îzmir,20 A.A.1952 yılı İzmir Enternasyonal Fuar hazırlıkları bir hayli ilerlemiştir.Buna muvazi olarak son günlerde ecnebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Bir kadın kezzapla uyuyan kocasını öldürdü Roma,20 T.H.A.Burada feci bir cinayet olmuştur.Yeni evlenmiş bulunan bir kadın uyumakta olan kocasının ağzından ve burun deliklerinden kezzap dökmek suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Kaymakamlar arasında yeniden nakil ve tayinler yapıldı Ankara,20 T.H.A.İçişleri Bakanlığı.Kaymakamlar arasın da yeniden aşağıdaki nakil ve tayinleri yapmıştır.Neşredile'n kararnameye göre;Karayazı Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Fikir işçileri kanuna yürürlüğe girdi Ankara,20 T.H.A.Büyük Millet Meclisince bir kaç gün evvel kabul edilmiş bulunan fikir işçileri ile çalıştıranlar arasındaki mtinasebatı tanzim eden kanun,bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • ÖÖRE Kontrolsuz şehir Hemen bir buçuk aydır dikkat ediyoruz.Evimize yakın bir asri mezeci var.vitrinleri buz dolabıdır.İçerisine temizliyerek koyduğu zeytinyağının içine atılmış çiroz,fıçı sardalyesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • 19 Refik acele ederek,Sabanın omuzlannda duran kürkü çıkarıp,yüklü duran bir kanapenin üze Tine attL Kadını yanına,yatağa çekti.Görüyor musun,hep acele «diyorum,dedi.Ancak birkaç sa at için benimsin.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Von Papenin hatıraları o-Sabık şansöliye,Nazilere ait mühim ifşaatta bulunacak Londra,20 Nafen)Almanyanın eski Türkiye Büyükelçisi Fritz Von Papenin hatıraları tefrika halinde Londra gazetesi «Üeople»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Değişen zihniyet Bir ajans telgrafı Cenubi Afrikada Orange'de yerlilerle beyazlar arasmda müsademeler olduğunu,bir kaç kişinin yaralandığını bildirdi.Bu memleketin yerli balkı bep zencidir.Yedi yüz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • 1200 lira çalan bir yankesici yakalandı Sirffecide Şan otelinde oturan Bayburt tacirlerinden Şaban Kutlu.Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek dün sabah 715 te Haydarpasadan Köprüye gelirken vapurda,yel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • Fransada şarap fiyatları arttırıldı Paris,20 D.H.A.Fransa hükümeti şarap müstahsillerinin kalkınmasını temin etmek maksadı ile şarap fiyatlarında c/c 10,15 nisbetinde bir arttırma yapmayı düşünmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Son istatistiklere göre,Birleşik Amerikada hayat pahalılığı 15 nisandan beri yüzde bir nisbetinde artmıştır.Böylelikle endeks 188,8 iken 189 olmuştur.İNGİLTERE Sardar Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1952
  • İKTİBAS Dünyanın en uzun otomobil yarışı altı ay sürmüştü Newyorktan yola çıkan 6 kişiden ancak ikisi Bering Boğazının donmasından istifade ederek hiç vapura binmeden 6 ayda Parise gelebilmişlerdi.Bfr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.06.1952
  • w Iİran İngiliz petrol ihtilâfı Lfthey Adalet.Divanı tarafından müzakereye başlanmıştır.Kesimde İngilterenin haklarını müdafaa eden heyet görülmektedir.AP)2 İstanbul Sergisinin bugün yapılacak olan aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1952
  • Karışık kanlı kadınlar Amerika da büyük bir rağbet görmektedir.Damarlarında Alman vt tskof} kam karışmış bulunan Carolyn en mükemmel Amerikan tipi olarak kabul edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Peruz,devrinin en güzel ve en civelek artistiydi Terlikçi Büyük ismail,ona yaptığı terliklere şarap doldurarak içer,vuslatı böyle tadardı.Binbaşı Haydar Bey de hicran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.06.1952
  • Millî Güreş takımını tesbit etmek İçin Güreş Federasyonunun tertiplediği Olimpiyat seçmeleri bugün Mithâtpaşa Stadında başlıyor Seçmelere44güreşçi iştirak ediyor-Celâl Atik1 in güreşi merakla bekleniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.06.1952
  • BAYFA:6 MİLLİYET 21 HAZİRAN 1952 Fa'dan yalnız Su!tan İbrahim değil,Valde Sultan da son derece memnun kalmıştı 19 Kendilerine tenbih ederim arslanım.dedi.böyle işler İçin gönlünü üzme.Yine tenbih eded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] arkadaşlarının evlerine uğrayıp orada istirahat ederler-Eğer Yalovada iseler ekseriyetle Millet köşküne,yahut da Baltacı çiftliğine giderler-Flor yada bulundukları zaman banyodan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Isveç-Rus ihtilâfı genişliyor İki hükümet arasında dün de nota teatisine devam edildi Moskova,20 AP)Sovyet hükümeti bugün isveç'in Baltık'daki hâdise hakkındaki görüşünün yanlış olduğunu söyliyerek İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Pamuk ekiminin ıslahı ı-Standart pamuk istihsaline ait çalışmalara başlandı îzmir 20 A.A.Eylül ayında tatbik mevkiine girecek olan pamuk standardizasyonu mevzuunda şehrimizdeki çalışmalar devam etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Tanınmış bir İngiliz müellifi yeni bir roman yazarken kalb krizi neticesinde öldü Londra.20 TH-A)Tanınmış İngiliz yazar ve gazetecilerinden Esmond Mc Carthi.73 yaşında olduğu halde Cambridge'deki evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girdi [Baş tarafı 1 incide] gündeme ithaliyle ivedilik ve öncelikle görüşülmesini arz ye istirham ediyorum» Bayındırlık Bakanının alkışlarla karşılanan bu konuşmasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Kocaelide yapılacak güreşler 25 6 952 çarşamba günü Kocaeli Derbent Bucağının Balaban köyünde Kocaelinin bu sene Kırkpmar güreşlerine iştirak etmiyen güreşçileriyle bu senenin Kırkpmar birincileri ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Yeni şehit ve yaralı listesi [Baş tarafı 1 incide] Yaralılar:Kd.Yzb.Vehbi önder,Ast.Sb Çvş.Adnan Kellican,Çvş.Mevlût Akkaç,Onb.Ali Çekiç,eı Haydar Çağlar,er Mehmet Ertunç,er İsmail Karakaya,et Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • iran basını ingiltereyi a itham etti Rose Mary'nin tevkifi Iran gazetelerinde şiddetti tenkidlere yol açtı 'ahran,20 AP)İran ba-sanlarla mücadele eden bi Tahran,20 AP)İran ba sini bugün.İngiltereyi aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Tunus işinin yarattığı buhran o-[Baş tarafı 1 incide] Mecliste hükümet namına konuşan Bakan,Tunuslulara sadece Tunuslulardan müteşekkil bir istişare Meclisi,belediye seçimleri ve sivil idare hizmetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Karılı kocaı hırsız şebekesi Sultanhamamı,Yenicami Caddesinde 31 sayılı Hasan Basri Yıldız İpek ve Halefleri mağazasından 24Ü lira kıymetinde bir top ipekli emprime kumaşın çalınmış olduğu mağaza memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Çok muannit bir adam-Ve çok zengin-Ellerini o.ğuşturarak yüzüme bakıyordu-Ne demek istediğimi anladığına emindim-Sözlerimi daha iyi izah edebilmek için:Tabiî bize yapacağınız hizmetlerin mukabili bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Üniversite talebelerinin pasoları hakkında yeni bir karar Ankara 20 T.H.A.İstanbul ve Ankara Üniversiteleri öğrenci yönetmeliğine yeni bir madde ilâve edilmiştir.Bu maddeye göre,Üniversite öğrencileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • îsviçrcde günde iki kişi taşıt kazasında ölüyor Zürich,20 T.H.A.İsviçre hükümetince yayınlanan en son raporlara göre,îsviçrede bir sene zarfında 34750 taşıt kazası olmuştur.Bu kazalar neticesinde 21 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Kral Tallal'ın günlük masrafı o-[Baş tarafı 1 incide] günde 350 sterling olan masrafını,tedavi görmediği surette haksız bulmaktadır.İSVİÇRE HÜKÜMETİNİN TEŞEBBÜSÜ Lausanne 20 AP)Federal 'içre hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Konya Harasından at ve kısrak satışları yapılması kararlaştınldı Ankara 20 T.H.A.Tarım Bakanlığı haralarda yetiştirilmiş bulunan at ve kısrakları satışa çıkarmağa karar vermiştir.Bu arada,Konya harası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Urfada bulunan eserler [Baş tarafı 1 incide] olan ay tanrısı,Sin mabedinin de Sultantepede olduğu anlaşılmıştır.Heyet mabedin bir kısmını meydana çıkarmıştır.Mabedin bir odasında altm yaldızlı ve mavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Korkunç bir vak'a [Baş tarafı 1 incide] da-10 sayılı evde oturan Fuat Otku'nun 4 yaşındaki oğlu Erol,kapılarının önünde oynadığı sırada,yanma yaklaşan korkunç yüzlü bir şahıs tarafından kucaklanarak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • îl genel meclisi [Baş tarafı 1 incide lerinde bazı caddelerde işlememesi ve anacaddeierdeki tahmil ve tahliye işlerinin de tahdidi hususundaki teklifi ilgili komisyonlara havale edilmiş,ayrıca Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Hollanda Kraliçesinin kocası attan düşerek ağır surette yaralandı La Haye,20 TVELA.Hollanda Kraliçesi Julyanamn kocası Bernar,bir gezinti esnasında attan düşmüş ve muhtelif yerlerinden ağır surette ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Silâhları azaltma meselesi Güvenlik Konseyinde Sovyet teklifine dün Türk delegesi cevap verdi Birleşmiş Milletler New York)20 A.A.Bugün Güvenlik Konseyinde mikrop silâhlarının meni hakkındaki 1925 Cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.06.1952
  • Alman Federal konseyi [Bag tarafı 1 fncidc] etmişlerdir-Bu beyannamede eyalet temsilcileri şu noktalan belirtmektedirler:1—Eyalet temsilcilerinden müteşekkil federal konseye,federal hükümetin sunduğu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • Z_ft Birleşik Amerikada deniz hastahaneleri m-Üniversite ayarında bir araştırma enstitüsü mahiyetini arze i den bu hastahaneler deniz personelinin randımanını arttınr de faydalı olup lmayacağı he-suba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • Sndi Tek Tiyatrosu ^¦¦PHIV Maksimde ^UflUr Bu gece 21.30 da pazar 26 da opera dT müzikleri,hususî lekoı ve kostümleri ile:HAMLET 7 perde.Yazan:W.Shekspear Bayramda gündüz ve gece sürprizli büyük progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • Seyhan Valiliğinden II daimî komisyonunun 21/5/952 gün ve 397 sayılı kararı ile 11/6/952 çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf usulü ilo ve eksiltme suretiyle ihalesi mukarrer olan «23000» lira keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • GRİPİN Ba)di},adale,sinir,lumbago romatizma ağrılarıno kar}i başarı ile kullanılır.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.GRıPı o o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilânları 20 ton Koyun eti kapalı zarfla 12/7/952 cumartesi günü saat 11 de Balıkesir As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Tutarı 46000 Lira geçici teminatı 25 fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • Yeni Neşriyat Musiki Mecmuası İleri Türk Musikisi Konservatuarının neşir vasıtası olan Musiki Mecmuasının 52 nci sayısı çıktı.Yalnız musiki meraklılarının değil,her münevverin kütüphanesinde bulunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • DOKTOR HATlCE EKREN fç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 952/121 Kendi arzusu üzerine İstiklâl caddesi Nuri Ziya sokağı Polonya Ap-6 No-da oturan îtalyan tabiiyetinden Elen Dapey'e yaşlılığı sebebiyle ve gayrimenkul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • ZAYİ:43923 sayılı okul pasomu kaybettim.Yenisini alacağım.Eskisi değersizdir.Okçumusa O.öğrencisi Fethi Arda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • ABONE ŞERAÎTÎ MİLLİYET Lr.Ki-Senelik 42 mi Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci savf a sant.2,50 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.06.1952
  • Osmanlı Bankası ilan Osmanlı Bankası Galata Merkeziyle Yenicamı,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri ŞEKER BAYRAMI münasebetiyle 24,25 ve 26 Haziran 1952 Salı,Çarşamba ve Perşembe günleri kapalı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8