Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Atanın hususiyetlerinden bir tanesi:Sabah keyfi Atatürk ince ketenden yapılmış kısa entari ile uyur,uykudan kalktıktan sonra da bir müddet bu kıyafetle divan üzerinde bağdaş kurup oturmaktan zevk alır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Adanada bir cinayet Bir simsar namzedi borsa başkanını öldürdü Adana,19 ANKA)Bugün şehrimizde teessürle karşılanan bir cinayet işlenmiştir.Hâdise şudur:Bir müddet evvel Borsa da simsarlık imtihanına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • "V Thomas Mc.Donald'ın basın toplantısı Amerika Federal Yollar İdaresi Başkanı Thomas McDonald dün saat 17.30 da Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı vaparak tetkikleri hakkında izahlarda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Akdeniz Komutanlığı genel karargâhı Ingilterenin teklifi kabul edildiği takdirde genel karargâh Maltaya nakledilecek Londra,19 A.A.r Dün bu-lantik Paktı milletlçri,îngiltereıada salahiyetli bir kaynak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Dün gece mübarek kadir gecesi idi Dün gece Kuranın nazil olmağa başladığı mübarek Kadir gecesiydi' Bütün Müslümanlar için büyük bir dhıî mâna taşıyan bn gecede bütün camiler dolmuş ve sabaha kadar iba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Prenses Margaret'ln cazip kostümü Prenses Margaret Apsomda yapılan bir toplantıda dikkati çekecek derecede şık giyinmiştir.Resimde açık bir araba ile Apsom toplantısına giden Prenses görülmektedir.Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Bayram hazırlığı O-Giyim eşyası piyasasında büyük bir canlılık göze çarpıyor Bayramın yaklaşması munasetiyle şehrimiz manifatura ve giyim eşyası piyasasında büyük bir canlılık görülmektedir.Bilhassa K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • CH.P.mallarını elden çıkarmaya çalışıyor Gayrimenkullerin çok ucuz satıldığı veya hibe edildiği haber alındı.Kanuna bunu önleyici maddeler konuyor Halk Partisinin İstanbul 11 merkezi Ankara 19 Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • [Seyhan Barajı İçin 25 milyon dolarlık istikraz Kalkınma Bajkası ile anlaşma yapıldı Ankara,19 A.A.Maliye Bakanlığına Vaşingtondan telgrafla bildirildiğine göre,Çukurova mmtakasında sulama ve ucuz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Ca Rüyam kotrası Atlan t iğe açıldı Nevyork,18 AP)Haşim Mardin ve Nihat Bekdik idaresinde olan «Rüyam» kotrası,doğu saati ile öğleden biraz evvel Atlantik Denizini geçmek üzere hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Belediyede üç milyonluk bir suiistimal İl Genel Meclisine bundan bir müddet evvel vuku bulmuş üç milyon lira civarında olduğu bildirilen bir suiistimal hâdisesi daha ihbar edilmiştir.Meclisi durumdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • «v.W Başmuharririmiz Ankaradan bildiriyor tıKIfTIHII Münhal bulunan bakanlıklara tayinler mevzuubahs değildir Kabinedeki tayin ve tadilât keyfiyeti ancak Başbakanın 20 temmuzda yapması mukarrer Karade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • B.M.M.sabahları daj toplanacak Bu suretle eldeki işler I bitirilmiş olacak Ankara,19 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Celâl Yardımcının Başkan lığında toplandı.Kanun tasarılarının sorula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Yunan Barbakan Muavini Sofokles Venizelos Türk Elen dostluğu Venizelos,Bayar'ın Atina seyahatine dair mühim beyanatta bulundu Atina,19 A.A.Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayann Yunan Kralına göndermiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • ingiliz Iran petrol ihtilâfı yepyeni bir safhaya giriyor Adende tevkif edilen Rose Mary tankerinin ha mulesiyle birlikte haczediimesine karar verildi Aden,19 ANKA)Anglo îranian Petrol Kumpanyası,îran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1952
  • Gl.Rüştü Erdelhun'un Küredeki tetkikleri Tokyo'daki askeri irtibat grubunun başkomutanı Tümgeneral Rüştü Erdelhun tugay karargâhım ziyaret etmiştir.Resimde başkomutan Türk erlerine verilen yemeğin tad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • MAKALE Osmanlı hanedanı hakkındaki yeni kanun İsmail Hami DANİŞMEND Üç gün evvelki gazeteler-de Ankara'dan iki mühim haber vardı.Biri şöyleydi:cMülga hilâfet ve mün-derıs Osmanlı saltanatı hâ-nedâmnın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Bayram Namazı 24 haziratı 1952 tarihine müsadif salı günü mübarek Ramazanı Şerif Bayramının ilk günü olduğu ilân olunurtstanbulda Bayram namazı S-D-5 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Hic 20 Haziran' Bu.27 7 Rama 1952 Haz.»7i Cuma 1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 4.28 8.44 Öğle 12.15 4.31 İkindi 16.16 8.32 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 İmsak 2.07 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kı\Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • S E Y A H AT fc Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafından hazırlanan yurt dışı seyahatleri hakkında Milli Eğitini Bakanlığından izin alınmış ve döviz için alâkalı ma kamlara müracaat edilmiştir.KONG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • KISA HABERLER Şehir Hatları İşletmesinin yeni kadrosunda teknik elemana geniş mikyasta yer verilmiştir.Bu elemanların yakında tâyi ni çıkacak ve işe başlıyacaklardır.Tekel Genel Müdürlüğü üstün kalite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • ilk okul kamplarında çalışacak doktorlar İlk Öğretim Sağlık Müfettişleri dün Milli Eğitim Müdürlüğünden bir toplantı yapmışlardır.Bu toplantıda ilkokullar dinlenme kamplarıyla Yavru kurt kamplarında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • İstanbul Sergisi yarın açılıyor Yarın törenle açılacak olan İstanbul Sergisinde hazırlıklara hummalı bir şekilde devam edilmektedir.Serginin büyük kapısı bir tak seklinde inşa olunmuştur-Bu sene Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • İthal malı kibritler rağbet görmüyor Bir müddet önce îtalyadan ithal edilmiş bulunan ve ilk geldiği günlerde 25 kuruş olduğu halde büyük bir rağbet bulan kibritlerin satşı son günlerde tamamen durmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Bir katil 22 yıla mahkûm oldu Şilede bir arazi meslesi yüzünden Ahmet Çanakçıyı öldüren Vahdettin Sevcan'ın mahkemesi dün karara bağlanmıştırtddia makamı Vahdettinin idamım istemişse de hafifletici se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • F WWVı HALKIN SESİ Galen cevaplar Üsküdar havalisi Hulk Tramvayları Müdürlüğünden gönderilmiştir:Gazetenizin 23.5.952 tarih li nüshasında:«Üsküdar tramvaylarından bir rica» başlığı ile çıkan yazı ince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Denizcilik Bankası yeni kararlar verdi Halkın dileklerini yerine getirebilmek için bütün imkânlara başvurulacak Halkın lehine en iyi neticeyi sağlamak üzere Denizcilik Bankası şehir hatları işletmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • MEDRANO KARDEŞLER SİRKİ Bu Akşam İSTANBUL SERGİSİNDE f ilk büyük Gala temsilini umuru hayriyo menfaatine veriyor-KAPLANLAR,FİLLER.MAYMUNLAR.ATLAR,BOĞA YILANLARI,LAMALAR,ve saire ile HAVA BA-LETİ,CANCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Kanlı bir hadîse o Ağız kavgası ile başlıyan kavga sonunda iki kişi yaralandı Evvelki gece Tahtakalede iki kişini ağır surette yalanmasıyla neticelensn kanlı bir hâdise olmuştur.Şehzadebaşında oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • ihtiyar yaşlarda kalb hastalığından ölüm seneden seneye artmaktadır.Bir taraftan tıp ve medeniyet ölüme çare ararken bir taraftan ölüm beşeriyetin karşısına başka başka şekillerde dikilmekte ve bu har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • FIKRA Üç aksaklık esini mesai saatleri dışında,unıınui hayatla da bir duraklama yarmış gibi âmme hizmetlerinin şehrin yaşayışıyla birlikte devam etmesi ieabeden en mühim kısımları duruveriyor.Bunun en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • POLİSTE Evvelki akşam Sirkecide Bursa Garajında çalışan işçilerden Hayri,arkadaşı Talât Akdere ile bir otomobil tamiri yüzünden kavgaya tutuşmuşlar ve Hayri tamir âletleri ile Talâtı muhtelif yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Kara yolları o-Amerikalı mütehassıs Mac Donald dün basın toplantısı yaptı Bir müddettenberi memleketimizde bulunan Amerikalı kara yolları mütehassısı H.Mac Donald dün Gazeteciler Cemiyetinde bir basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Yunanistan Muallimler Birliği Reisi şehrimizde Yunanistan Muallimler Birliği Reisi Plastradis dün-Türkiye Muallimler Birliğini ziyaret etmiştir-Bu ziyaret esnasında elli kadar birlik azasının yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Karısı tarafından dövülen ressam Fatihte Alyan sokak 17 numaralı evde oturan Ressem ömer dün polise müracaatla karısı Melike tarafından dövüldüğünü ve muhtelif yerlerinden yaralandığını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Bursada işçilerin yapacağı bir toplantı Bursa Sanayi Odasının da-veti üzerine İstanbul İzmir ve Eskişehir Sanayi Odaları mümessilleri bugünlerde Bursada meslekî bir toplantı yapacaklardır-Bu toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1952
  • Kazaya uğrayan vapurlar Dün gece-21.40 da Ortaköy iskelesine yanaşmak üzere bulujlan 58» numaralı şehir hatları vapuru iskele önünde bulunan bir sandala çarpmamak için tor nistan yaparken akıntı tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • 18 Yemeğini bitirip,içkisinin son damlasını içen Barbara:Böyle patırdılı yerlerden nefret ederim,dedi.Daha sakin,müzikli bir yere gitsek nasıl olur?Refik,Sabanın elini okşayarak:Nereye gitmek İstiyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Övünme ler Tarık BUĞRA Övünme her devirde kötü karşılanılmış.Övünme her demirde gurura eş tutulmuş ve kötü karşılanmış,ö\üııenler,gururlular açıktan açığa yerilmiş.Bu yergiden padişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • İKTİBAS Amerikadâ çamaşırları yağma ediliyor PoLds,yeni başlayan bu sapıklıkları önlemek için hayli ter döküyor.Kızların yatakhanelerine yapılan baskınlarda en fazla çamaşır iğtinam eden günün kahrama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Balkanlar karışıyor Yugoslavya Bulgaristan la diplomatik münasebetlerini kesti Belgrad,19 AP)Yugoslavya bu akşam,komşusu Bulgaristan ile diplomatik «haberci» 1er müstesna bütün diplomatik münasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Verem Kongresine katılacak doktorlarımız 23 ilâ 28 haziran tarihleri arasında Lübnanda toplanacak olan ilmî ve sosyal tüberküloz haftasına iştirak edecek olan doktorlarımızdan mürekkep bir grup bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Orta-Doğu ingiliz Elçilerinin topiantısı Londrada dün başlayan toplantıya Ankara Sefiri Knox Heim de iştirak etti Londra,19 AP)Yakın ve Orta Doğu memleketlerinde vazifeli İngiliz diplomatik misyon şef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Anna Pauker kayboldu Sabık Rumen diktatörünün nerede olduğu bilinmiyor Viyana 19 AA.Viyanadan gelen ve henüz teyid edilmeyen haberlere göre» Anna Pauker Bükreşte ortadan kaybolmuştur.Bir habere göre,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Şehir Meclisi bugün toplanacak Şehir Meclisi bu sabah saat 10 dan itibaren akşama kadar bir toplantı yaparak haziran dönemi çalışmalarını bitirecektir-Bu toplantıda,tekliflerden başka komisyonlardan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Bir' randevu evi daha basıldı Tanınmış randevuculardan ma dam Atinanın Taksim Şehitmuh tar caddesindeki Edirne apartımanında yeniden faaliyete geçtiği haber alınmıştır.Dün gece fuhuş yuvasına anî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Senede 12 Ev Dolgun Para İkramiyeleri 25 Ağustos 3 Kasım 29 Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Medrano sirki sahiplerinin dünkü' kokteyli Yakında açılacak olan İstanbul Sergisi münasebetiye şehrimize gelmiş olan İtalyan Medrano sirki sahipleri dün akşam saat 18 de Taksim Belediye gazinosunda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Fazla açıkgözlüğün sonu Gazetelerde okuduk.İznimle Halil Hoca,Fatma Güldiken ve Hakkı Çavuş isminde üç açıkgöz,ellerine geçirdikleri sekiz parça tuncu altın diye satmak için bir plân hazırlamışlar.Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • köse Nlary hâdisesi L.ahey'de Abadan dâvası tetkik edilirken bu işin mabadı mahiyetinde olan Aden'de de bir Rose Mary hadisesi cereyan eylemektedir.Petrol kumpanyası İrandan çıkarıldığı günlerde İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • illi»» m»—tf» KISA HARİCİ HABERLER mı ı Jia—mOMi ı AMERİKA Minneapolis'de ikamet eden ob çocuk babası Max Konrad adında bir adam küçücük bir uçakla tek başına Atlantik Okyanusunu geçmek için yola çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Belçika Davis Kupasında İsveç'i 3-2 yendi Belçika ve İsveç takımlan arasmda yapılan Davis Kupası maçında Belçikablar İsveç'i 3-2 yenmişlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1952
  • Siyah-Beyaz mücadelesi Güney Afrikada 3 bine yakın yerli,beyazlar aleyhinde nümayiş yaptılar Johannesburg.19 ^AP)Orange serbest devletinde bu akşam bir yerli ölmüş ve üç yerli de Odendelsus'da vuku bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.06.1952
  • Kavuklu Hamdi Efendi esprilerile kahkaha saçardı [JHer kıssası aşağı yukarı bir rüyaya dayanırdı.Fakat "Rüya {kelimesini söyleyinciye kadar bütün seyircileri ve arkadaşları onu dikkatle dinlerler,sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1952
  • r I 19 HoIlywood yıldızlarından Pat Hall'un £Ö zel bir pozo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.06.1952
  • Bundan evvelki seçimlerde Celâl Atik'Ie N-Morgül güreşirken Mithatpaşa stadında güreş karşılaşmaları yapılacak seçmeleri yarın başlıyor Celâl Atik de müsabakalarına Dünyanın en zengin boksörü Ray Robı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.06.1952
  • S A İTA:6 MİLLİYET 20 HAZİRAN 1952 Valide Sultan padişahın gazaba gelmesinden değil deliliğe sapmasından korkuyordu 18 Masal söyler,karşısındakileri hayran bırakırdı;fal bakar,en zeki kimseleri olmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • B.M.M.sabahları da toplanacak [Baş tarafı 1 incide] nin doğruluğunu ispat etti.Bu arada Başkanlık Divanı,Meclis çalışmalarına yarın sabah saat 10 dan itibaren devam edilmesi için Meclisin reyine başvu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Futbol Federasyonuna başkan bulunamadı Şimdilik bu vazifeyi izci Teşkilâtı Müdürü Orhan Arkan idare edecek Dün de bildirdiğimiz gibi Mum ı taz Tarhan'm Futbol Federasyo-1 nu Başkanlığını kabul etmemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Hilâli Paşa Fransz elçisi ile görüştü Kahire,19 ANKA)Fransanın Kahire elçisi bugün-Başbakan Hilâli ve Dışişleri Bakanı Hassune Paşa ile görüşmüştür.Görüşmeleri müteakip verdiği beyanatta Fransız elçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • ingiliz iran petrol ihtilâfı [Baş tarafı 1 incide] rek;duruşmanın temmuz ayı ortasına bırakılmasına ve bu müddete kadar geminin hamulesiyle birlikte haczine karar vermiş ve Anglo Iranian şir-keti tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Güney Korede iç buhran Kızıllarla işbirliği yapan milletvekilleri mahkemeye verildiler Pusan,19 A.A.Komünist suikastçılariyle işbirliği yapmak tan sanık Güney Koreli mebusların muhakemelerine bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Al [Baş tarafı 1 incide] olmaktan zevk duyarlardı-Meselâ oğlum Demir küçüktü-Yazı ve şiir yazmağa hevesliydi-Hatay için bir şeyler yazmıştı-Bir gün çocuğu karşısına aldı-Hiçbir usanma alâmeti gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Arnavutlar B.Milletlere nota verdiler Nevyork.19 AP)Arnavutluk bugün Birleşmiş Milletler Teşkllatyıa verdiği yeni bir notada Yugoslavyadan şikâyet etmiş ve mayıs ayı zarfında bir Yugoslav uçağının Arn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Türk-Elen dostluğu [Baş tarafı 1 incide] nin dost Türk milletinde yarattığı harikulade hissiyatın parlak bir delilidir.İki millet münasebetleri üzerindeki siyasî neticelerin istikbal için muazzam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Yeni dördüzler Leymouth Massachussetts)19 A.A.27 yaşlarında ve 3 çocuk anası Marion Mavning adında bir kadın bugün bir batın da biri kız,UçU oğlan olmak üzere 4 çocuk doğurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Güzellik kraliçesi New-York'a vardı New-York,19 A.A.Kaliforniyada yapılacak olan dünya güzellik müsabakasına iştirak edecek olan Türkiye güzeli Gelengül Tayfuroglu bu sabah Londradan buraya gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Doktor subayların tatbikatı Dün Ankarada 28 inci tümen doktorları tatbikat yaptılar Ankara,19 A.A.Tıb ve Veteriner Akademileri stajiyer subaylarının iki gün sürecek olan tatbiki eğitimine 28.ci tümeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Avustııryaya sattığımız limonlar Ekonomi Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesinden bildirildiğine göre,Viyana elçiliğimizden Dışişleri Bakanlığına gelen bir yazıda^ Avusturya'ya ihraç etmekte olduğumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Kınkkalenin ismi «Çelikkale» olarak değiştirildi Ankara,19 ANKA)Kırıkkale Belediye Meclisi evvelki günkü toplantısında aldığı bir kararla ilçenin ismini eÇelikkale olarak değiştirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Mac Gee'in yazıhanesi büyük bir tuğla binanın dördüncü katında idi-Bekleme salonundaki büronun başında gene bir kadın oturmuştu-Kırmızı dudakları nemli ve mavi gözleri dumanlı bir kadındı-Selâmıma teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Ankara Karması tsrailde mağlûp Tel Aviv,19 AP)Burada misafir olan Ankara karması futbol takımı,îsraildeki son ma çında bugün,Tel Aviv karması tarafından 2-1 mağlûp edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • KUrtajla ölüme sebebiyet veren bir doktorla Ur hastabakıcı tevkif «dildi Ankara,19 ANKA)Bugün Devlet Demiryolları hastahanesinde Dr.Şemsettin Şanlı ve yamada çalışan Huriye özfidan adındaki hastabakıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Seyhan barajı [Baş tarafı 1 incide] zırlanan "Sej'han projesi için,Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasından aktedilecek yirmi beş milyon iki yüz bin dolarlık istikraz anlaşması mezkûr ban ka İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • C.H.P.Malları [Baş tarafı 1 incide] yeni bir hüküm eklenmektedir-Kanunun çıkacağı şayiası başladıktan sonra Halk Partisinin yurdun muhtelif yerlerindeki sayrı menkullerini ya çok cüz'i fiatlarla satma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Arap Asya Blokuna Suriye vo Iflbnan da iltihak etti New York,19 ANKA)Tunus meselesini görüşmek için Birleşmiş Milletler Genel Meclisinin özel bir toplantıya davetini istiyen Arap Asya blokuna bugün Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Yugoslavya İzmir Fuarına geniş ölçüde iştirak ediyor İzmir,19 T.H.A.Yugoslav hükümeti aldığı bir kararla dördüncü defa olarak İzmir Enternasyonal Fuarına geniş ölçüde iştirak edeceğini bildirmiştir.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Eski karısını bıçakladı Sirkeci,Orhaniye mahallesinde oturan Mehmet Ali Gökgöz adında birisi mahkeme kararı ile ayrıldığı karısı Mürüvvet Kuş çuyu dün Mustafa isimli bir gençle dolaşırken görünce tees
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Avrupanın Kuzeyinde manevra Nato kuvvetleri sonbaharda çok geniş mikyasta bir tatbikat yapacakîar Ankara.19 AA.Kuzey Atlantik Andlasması teşkilâtı NATO)Atlantik Bölgesi Başkomutanlığından bildirilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Belediyede bir suiistimal [Baş tarafı 1 incide] kanlığı zamanında;Eminönü Meydanının açılması sırasında vuku bulmuştur.Meydanda bulu nan bir kısım dükkân ve hanlara kıymeti t in birkaç misli fiat konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • İtalyada da boğ» güreşleri yapılacak Roma,19 Nafen)îtalyada boğa güreşleri için hazırlıklar yapıldığı bildirilmektedir.Hu susî surette boğalar yetiştirildiği gibi,İspanyadan antrenör olarak 14 toreado
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Fransada komünist memurlar azlediliyor Komünistlerin yapacakları nümayişlere iştirak edecek olanlar tesbit edilecek Paris,19 Nafen)Fransız İçişleri Bakanı,devlet memuri-yetinde bulunan komünistlerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Drevv Pearson dayak yedi Vaşington,19 A.A.Dün Mayflower Otelinin salonunda,Charles Patrick adında bir avukat bir gün evvel aleyhinde bir yazı yazdığı için meşhur radyo tefsircisi ve fıkra Ijnuharriri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Tabiî ilimler müzesi kurulacak Avrupa ve Amerikada olduğu gibi memleketimizde de bir tabiî ilimler müzesinin kurulması hususunda tetkiklere baş lanmıştır-Müze memleketin coğrafî ve jeolojik durumunu,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Bayram hazırlığı [Baş tarafı 1 incide] Bayram alışverişi dolayısiyle her çeşit kadın,erkek ve çocuk giyim eşyası Hatlarında hissedilir bir yükselme göze çarpmaktadır.Belediye murakabe teşkilâtı,fiat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.06.1952
  • Akdeniz komutanlığı [Bas tarafı 1 incide] kabul ettikleri takdirde,Akdeniz Başkomutanlığı genel karargahının Maltada kurulması ihtimali vardıringiltere,harp zamanında Orta Doğu ve ötesine hayatî mal z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.06.1952
  • ENDÜSTRİDE YENiLiK KÖPÜK KAUÇUK Bir Amerikan fabrikasında çalışan isçi.yastık olarak kullanılacak fırınlanmış bir kauçuk dilimini kalıptan çıkarıyor-Yumuşak,dayanıklı,ve elâstiki kauçuk vücude getirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.06.1952
  • Amerikan piyadesinin meşhur korosu Amerikanın en meşhur şarkıcı gruplarından birini teşkil eden «De Paur» Piyade Korosu* İkinci Dünya Savaşında şarkı söylemeği uykuya tercih eden dört Amerikan eri tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.06.1952
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları Müdürlüğünden 1 Çemberli taş Fuacpaea türbesi karşısı talebe yurdu yemekhanesi kesil bedeli 17485 lira 44 kuruş-Eksiltme:27/6/952 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.06.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.06.1952
  • Kadi Tek Tiyatrosu Maksimde Bu gece 21.30 da pazar 16 da opera müzikleri,hususi dekor ve kostümleri ile:HAMLET 7 perde.Yazan:W.Shekspear Bayramda gündüz ve gece sürprizli büyük program Numaralı yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.06.1952
  • 1 Baş,diş,adale,iinir ağrılarınc karşı ton derece faydalıdırfjr Romatizma ve lumbago ağrı* larını teskin eden.4f Süratle hazmolur V© derhal tesirini gösterir.Kininli GRIPI 4 saat ara ile günde 3 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.06.1952
  • Kanunun verdiği haklar dairesinde ve eskiden olduğu gibi istanbul'da «Gazeteciler Cemiyeti» tarafından çıkarılacaktır.BAYRAM GAZETESİ Bütün sabah ve akşam gazeteleri yazı ailelerinin iştiraki ile renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 55 ton sığır eti 1 Temmuz 1952 salı günü saat 11 de Bornova As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosu 150 kuruş olup geçici teminatı 6187
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8