Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • 4/toMkg£ ufai*mi Bugün şehrimizde hava,sabahleyin hafif bulutlu geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Ticaret Bakanının dünkü tetkikleri Şebrinüzde bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete gehrimizdeki temaslarına devam etmektedir.Resimde Bakan Sanayi Kalkınma Bankası idarecileri ile bir arada gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • ingrid Bergman ikiz doğurdu Roma 18 A.A.î İngrid Bergman'ın bu gece ikiz kızı olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Muhtemel bir Rus taarruzuna karşı Danimarka ordusuna hazır ol emri verildi Kopenhag,18 AP)Danimarka hava gücüne bugün vukuu mümkün bir Sovyet taarru zuna karşı müteyakkız ve hazırlıklı bulunması bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • B.M.M.yarın yaz tatiline başlıyor Meclis busene ara seçimleri yapılmamasına karar verdi Bu hususa dair Muammer Alakantın takriri D.P.li milletvekillerinin ittifakı ile kabul edildi Ankara.18 Milliyet)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Olimpiyat meşalesi Atina 18 A.A.Helsinki olimpiyatlarına götürülecek olan olimpiyat meşalesi 25 haziran günü sabahleyin Peloponez'de olimpiya Stadında yakılacaktır.Meşale 374 sporcu tarafından eklen e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Avustralyada sel felâketi Sydney 18 A.A.«Victoria» ve «New South Wales eyaletleri şimdiye kadar görülmemiş derecede mühim sel felaketiyle karşılaşmışlardır.10 bin kişi evlerini terke mecbur olmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Sosyalist Partisi ileri gelenleri adliye koridorunda Sınıf mücadelesi yaratarak iktidarı devirmek isteyen V^'WO^N/N/n-14 Sosyalist Parti üyesi tevkif edildi Partinin diğer üyeleri hakkında da tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Eisenhower Tnftı gene itham etti Denver Colorado)18 AP)General Eisenhower,bugün burada seçme bir gazeteci grupu ile yapmış olduğu konuşmasında,gelecek ay,Cumhuriyetçi Partinin Chicago'da yapacağı kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Kabinedeki münhallere tayin edilecek olan yeni bakanlar Üzerlerinde en çok durulan namzet olarak Enver Güreli ve Emin Kalafat gösteriliyor Ankara.18 Milliyet)D-P-Grupunun son toplantısında Başbakan Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Istonbulun 500.fetih yıldönümü İstanbul Fetih Derneği dün senelik kongresini yaptı îstanbulun Beş Yüzüncü ve Müteakip Yıllarını Kutlama Derneği dün saat 18 de Ticaret Odası konferans salonunda fevkalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Büyük deniz manevraları o-Dün başlayan tatbikata 250 gemi ve 400 uçak iştirak etti Londra 18 Nafen)Harb sonu devresinin en büyük deniz ve hava manevraları bu sabah Manşta ve Kuzey denizinde bağlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • ingiltere ve Hind dominyonu indis]an ve Pakistaıun,dominyon hakları tanındıktan sonra,tngiltereye büyük bir yakınlık gösterecekleri ümit edilmekteydi-Bugün İngiltere tacı etrafında toplanan milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Ağa Han yeni atlar satın alıyor «TulyaT» isimli atının büyük Derbi yarışlarında brrinciliği kazanmasından sonra,Ağa Han yeni atlar satın almağa karar vermiştir-Rosımdo Ağa Han.Paris civarında bir hara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Bütçe komisyonu yeni bir bütçe kanunu tasarısını kabul etti Ankara 18 Milliyet)Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu bugünkü toplantısında 80 milyon liralık yeni bir ek ödenek bütçe kanun tasarısını ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Yeni Anayasa tasarısı Ankara,18 ANKA)Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ve 203 arkadaşının Anayasa teklifi;Anayasa Komisyonunca kabul olunarak Meclis gündemine alınmıştır-Halen matbaada basılmakta olan yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Bunaltıcı sıcaklar dolayısiyle şerbetçi dükkânlarının hali Bunaltıcı sıcaklar dün de devam etti Halk plajlara vt sayfiyelere-akın ediyor-Moda ve Caddebostaumdaki bir kısım plajlarda koli basili bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Mesken kiralarına yüzde yüz zam yapılması kabul edildi Adalet komisyonu diğer gayrimenkul kiralarına da yüzde iki yüz zam yapılmasını kabul etti Ankara.18 Milliyet)Adalet Komisyonunun bugünkü toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1952
  • Atatürkün bir sünnet il ziyareti Bu toplantıya İştirak *den Atatürk,etrafma toplanan davetliler ve ev sahipleriyle neşe içerisinde şarkıtar söylediler,kendilerini Dolmabahçeye davet ettiler 17-Bir yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Bol miktara sebze ve meyva geliyor İstihsal mıntakalarından ve ve civar köylerden şehre sebze ve meyva muvaredatı gün geg-tikçe çoğalmaktadır.Bilhassa Adana,Mersin ve Tarsusdar 30 va^on ve İstanbul ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Gülhane parkında tertip edilen eğlenceler Belediyenin bayram haftası münasebetiyle Gülhane Parkında gündüz ve gece tertip ettiği eğlenceler yarından itibaren;başlayacaktır.Park dahilinde' •çimdilik ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Hic.19 1 Haziran *U.26 6 Rama 1952 'Haz.137i Perşemb» 136B VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4.28 8.44 f\12,15 4.31 ikindi 16.16 8.32 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 imsak 2.07 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • "Kambiyo ve tsrtam 'Kapanış Sterling T)olar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belç ka Frîsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açıl» 790.50;280.30 0.80 64.03 5.60,54.12.50 73.68*40 0.44 J8Ö' 0.01.876 9.73.90 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • istanbul Sergisi Medrano Sirki yana temsillerine başlıyor 2 temmuzda açılacak olan İstanbul Sergisinin hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam edilmektedir.Serginin geçen senelere nisbetle daha güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • C.H.P.II idare kurulunun dünkü toplantısı C.H.P.İl İdare Kurulu,dün ilçe başkanları ile bir toplantı yaparak son günlerin siyasî hû diselerı üzerinde fikir teatisinde bulunmuştur.Geç vakte ka-dar deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • D.P.İl gene!meclisi parti grupu toplantısı D.P.ti Genel Meclisi Parti,Grupu,27.6.1952 cuma günü sa-at 15.30 da Belediye Meclisi sa-8 lonunda toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • İstanbulini imarı îstaribula İç istikraz yolu ite' 50 milyon lira ta-hsis edileceği ve" bu meblâğın imar işine harcanacağı bilinmektedir.Bu husus-taki kanun tasarısı İçişleri ve' Maliye Bakanlıkları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • KISA HABERLER ¦jfc-Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesi,Kuruçeşme araba vapurunun bir an evvel tamir edilerek sefere girmesi için çalışmaktadır.Geminin 15 ilâ 20 temmuzda yola çıkabileceği tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • POLİSTE fc Ali Nihat Göknil adında bir genç evvelki gece "Üsküdara gitmekte olan vapurdan kendisini denize atmış ve intihar etmek istemiştir.Güçlükle kurtarılan Ali Nihat hastahaneye kaldırılmıştır.•f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Denizcilik Bankasının yaptıracağı gemiler Denizcilik Bankası gebir Hat-lan İşletmesi tarafından JHaliç ve İstinye fabrikalarında inşa' ettirilecek olan iki araba ve,on motorlu yolcu vapurunun pro-jele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında aylardanberi hazırlanan ve eski Maadin Umum Müdürü Kemal Galip Balkarın iştirakiyle teşekkül eden komisyonca tekemmül ettirilen yeni bir maden kanununun ana hatları hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Kalyadan ithal edilen pamuklu mensucat Ticaret Bakanı man ifa tur acı I Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete dün saat 10 da Ziraat Bankasında,Manifatura ve Kumaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Şileplerimize Naulun vermek isteyen firmalar Çoruh,Yozgat,Ödemiş ve Kars şileplerine iş bulmak mak sadiyle yapılmış olan teşebbüslere gelen cevaplar Denizcilik Bankasınca tatmin edici görülmemiştir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Sanayiciler Bursada tir toplantı yapacaklar İstanbul,İzmir ve Eskişehir] Sanayi Odalarının mümessillerij yakında Bursaya gidecek vej Bursa Sanayi Odası mensupları;ile bir toplantı yapacaklardır.Bu top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Ceıniyet GEZt Türkiye Turizm Kurumu Bayram münasebetiyle Polonezköye ve ayrıca Şile ve Selânik'e birer gezi tertip etmiştir.Kurum tarafından tertip olunan bu geziler alâka görmektedir.TOPL.A1VTI ¦fr F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • AV«y«^) ı MAKALE muhtelif rolleri İsmail Hami DANÎŞMEND Bundan evvelki iki yazımda Türk dilinin temsil kudretinden bahsederken Fonetik bakımından Türkçelcşıniş Sark ve Garp kelimelerinden bâzı« misall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Fuhuşla mücadele jf—Ahlâk zabıtası kadrosu tamamen değiştiriliyor Emniyet Müdürlüğü fuhuşla mücadele bahsinde bazı yeni kararlar almıştır,ltk iş olarak ahlâk zabıtası kadrosunun tamamen değiştirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • HALKIN SESİ Okuyucularımıza cevapSar H.Bekir Cibali Abdülâzel Paça caddesi 221 numarada.Mektubunuzda bildirdiğiniz mesele hakkında alâkadarla rın nazarı dikkati çekilmiştir.Bir iki gün zarfında size c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1952
  • Yabancı göziyle Orta öğretim programı Kasım aymdanberi Türkiyede bulunan Amerikanın Missouri Üniversitesi Orta Öğretim ve Eğitim Profesörü Dr.Rufi,150 kadar öğretmenin iştirakiyle Yeşilköy Pansiyonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • Siyâsî İcmal İsveç ve kızıllar Napoleos.harfolerinden beri sulh ve sükûn içinde yaşayan İsveç-bunun büyük nimetlerini görmüş,medeniyet ve irfan sabasında dünyanın en müterakki bir memleketi haline gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • MESUD BİR DOĞUM Bursa Futbol Ajanı Rüknettin Akbulut ile Bayan Hamide Akbulut un 16-6-952 günü bir erkek evlâtları dün yaya gelmiş olup.yavı rüya uzun ömürler diler ana ve babayı tebrik ederiz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ya arka plân Arka plâna bakan yok-Dergileri baştan sona kadar,sabırla» dikkatle bir bl?tarayınız» sebep arayan» izaha çalışan,ilgileri bulmak için uğraşan bir tek yazar bulamıyacaksı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • Kibrisin stratejik ehemmiyeti İngiliz Hariciye Müsteşarının beyanata Kıbrıs Piskoposunu hiddetlendirmiş Atina,18 AP)Yunan gazeteleri bugün ingiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı H.A.Nutting'in salı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER ı ı ir.KUDÜS Sanıldığına göre İsrail,kesilmiş olan müzakerelerin başlaması için Batı Almanyanm 3 milyar mark tazminat vermek teklifini kabul edecektir.AVUSTURYA Mart ayı sonuna ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • 20 Haziran yarınki cuma akşamı saat 21 de r I İstanbul Sergisinde ilk büyük Gala temsilini umuru hayriye menfatine veriyor.I ARSLANLAR KAPLANLAR FtLLER MAYMUNLAR I ATLAR BOĞA YILANLARI LAMALAR ve sair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • Kore Komisyonundaki Türle delegesi vazifesi başına hareket etti Ankara,18 ANKA)Birleşmiş Milletler Kore Komisyonundaki Türk delegesi Dr.Kâmil tdil vazifesi basma gitmek üzere bu akşam şehrimizden ay n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • Atatürk Kanunu bugün ilk defa tatbik edildi Ankara.18 ANKA)Bir müddet evvel Kalecik'in Gölkö yünün okulunda bulunan Atatürk büstünü kırıp bozmaksızın sadece kirletmiş olan aynı köy halkından Cemaletti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • Amerikanın hava üsleri O-Hava Bakanı bu işe 250 milyon dolar tahsisini istedi Vaşington,18 AA)Birleşik Amerika Hava Bakanı T-Finletter ve Savunma Bakan Yardımcısı William Foster dün sabah.Ayan Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • Gl.Alexander Londraya dönüyor O ingiliz Savunma Bakanı Küredeki durum hakkında geniş izahat verecek Tokyo,18 AP)İngiltere Savunma Bakanı Mareşal Lord Alexander bugün Kanada Krali yet hava gücüne ait b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • Rose Mary gemisi dün Aden Umanına vardı İngiltere ile Iran arasındaki petrol ihtilâfı yeniden alevlendi Londra 18 AP)«Rose Mary» adlı ve 1000 ton kadar İran petrolü yüklü küçük bir tanker gemisi bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • v_JÖR£ Kral ibni Suudun 64 üncü şehzadesi Bir Ajans telgrafı Kral 1bnissuudun 64 üncü oğlunun dünyaya geldiğini haber veri yordu.Arabistanda kızlara fazla kıymet verilmediği için sultanlarının kaç tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • r-BAYAN KALKÜLATRİ htelif hesap makineleri kullanmakta meleke sahibi bir I bayan' Kalkülatris'e ihtiyaç varda1.Daktilo ve lisan bilenler İ tercih edilir.Taliplerin Kazlıçeşmede Mensucat Santral T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • İhalesi yapılan yollar Belediye Daimi Komisyonu;Eminönü,Sarıyer,Fatih ve Bey kozda inşa edilmesi takarrür eden yeni yollan ihaleye çıkarmış bulunmaktadır.Bu meyanda Kadıköy Mühürdar ve civarı nın kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • 17 Ne mes'utlar,değil mi?dedi.Biz de onlar gibi,sırf bu gece sevişsek nasıl olur?Yarın,bu saat o kadar uzakta olacağım ki» ve o derecede de yalnız.Hele sizi tanıdıktan sonra bu beni çok üzüyor.Erkeğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • İKTİBAS üzerinde yapılan çok acayip bir tecrübe!Unutmamak Ifizımdır ki birçok çiçektan bal almak tabiatında olan erkekler kararsız ve mütecessis olurlar Mauleon isminde bir mucit bir müddet evvel idea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1952
  • Elektrik tesis atı yaptırılacaktır Adana Belediyesi hudutları dahilinde muhammen bedeli cem'an 82 62610)lira tutarında olan muhtelif şebeke temdit ve takviye işleri yaptırılacaktır-Yaptırılacak i&lere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.06.1952
  • r Amerikanın Utah eyaletinin 6 bin nüfuslu Gunnison kasabasında doğan Helen Roner'in en çok hoşlandığı şey yıkanmak ve sabun köpükleriyle vücuduna hafif bir tül örtmektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1952
  • tzmirde eskiden mevcut o-lup sonradan kapanan A.nıerikan Kolejinin mezunları birleşerek yeni bir kolej tesis etmek için bir dernek kuruluşlardır.O 21 haziranda açılacak olan İstanbul Sergisinin hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ka'riye=Kariye Camii,bir âsâr-ı atika şahikasıdır Kimin yaptırdığı bilinmiyorsada,en son ettirenin Teodor Metohit banisi olarak Hadım Ali Paşada bu kiliseyi camie Memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.06.1952
  • Deniz mevsiminin başlamış bulunması münasebetiyle sporlarını kalkındırmak mevzuunda gayret gösterelim İstanbul gibi sporlarına d Su sporları mevsiminin tam başında bulunuyoruz-Bütün dünyada futbol maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.06.1952
  • «AYFA:6 MİLLİYET 19 HAZİRAN 1952.Estağfurullah Sultanım ben hekim başına değil zatışahaneye kavuk sallıyorum 17-Topkapı taraflarında nefesi hoş bir hoca var derler;Jâkabı «Pabucu büyük.imiş-Arzu buyur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Yugoslavya Bulgaristanla siyasi münasebetlerini kesiyor Belgrad,18 A.A.Yugosla hükümeti Sofyadaki siyasi temsil heyetini toptan geri çekmek niyetinde olduğunu bu gece resmen açıklamıştır.Sofyada sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Büyük deniz manevraları l Baş tarafı 1 incide] lerinde üç aydan beri müdafaa hatlarında savaş devam etmekte olduğu arada cereyan ettiği de belirtilmektedir.Tatbikat programı buna göre hazırlanmıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] yapıldığı anlaşıldı-Bir vatandaşın böyle sürurlu gününe tesadüfen iştirak etmiş olmasından dolayı Atatürk'ün' duyduğu memnuniyet yüzünden açık ga okunuyordu-Fakat çocuklara derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Rusların düşürdüğü isveç uçağı Moskova,18 AP)Sovyet gazeteleri bu sabah,İsveç hükümetine tevdi edilen ve Rus hududunun bir İsveç uçağı tarafından ihlâl edildiğine dair olan bir protesto notasının metn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Danimarka ordusu [Baş tarafı 1 incide] Quistgas enirin,Danimarka arazisi dahilinde vukua gelebilecek taarruz veya tecavüz hâdise lerine şamil olduğunu söylemiştir,isveç hava gücüne ait bir Catalina de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • ingiltere ve Hind dominyonu [Başmakaleden devanı] J Hayvanlar ihtiyarlıktan,halk da açlıktan ölmekte,fakat bir j ineğin kesilerek yenilmesi gibi büyük bir günahı söze almağa cesaret eden çıkmamaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Ara seçimleri yapılmayacak [Bas tarafı 1 incide] Millet Partisi grupu adına Arif Hikmet Pamukoğlu,»ecen sene de seçimin yapılmaması yolunda bir temayül bulunduğunu,fakat Meclisteki şiddetli tartışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Eisenhower [Baş tarafı 1 incide]tertip edilen bir yemek sırasında konuşmuştur.Ziyafette hazır bulunanlar tarafından bildirildi güne göre,Eisenho\ver:1 Cumhuriyetçi Partinin,hem kendisi ve hem de Taft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Bunaltıcı sıcaklar [Baş tarafı 1 incide] debostanı plajlarında yapılan muayene sonunda bu plajların sularında tehlikeli surette koli basili bulunduğu müşahede edil mistir.Yapılan tahkikatta bunun,plaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • İZMİRDE YAZ MESAİSİ izmir,18 T.H.A.Sıcakların birdenbire artmış olması yüzünden yeni Vali Sabri Adat tarafından ilk alınan karar cüm leşinden olarak,resmî dairelerde yaz mesai saatlerine bu sabahtan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Istanbulım 500fetih yıldönümü {Baş tarafı 1 incide)ğı şeklinde bir takım yanlış haberler neşretmiştir.Bunların katiyen aslı yoktur.Bundan evvelki idare heyetleri pek çok çalışmışlarsa da hükümetin 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • ^^^^jli Tek Tiyatrosu Maksimde Bu gece 21.30 da ^y pazar 16 da opera yy müzikleri,hususî dekuı ve kostümleri ile:HAMLET 7 perde.Yazan:W.Shekspear Bayramda gündüz ve g-ece sürprizli büyük progTam Numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • 14 Sosyalist Parti üyesi tevkif edildi [Baş tarafı 1 incide] nı müteakip tevkif edilmişlerdir-Aynı zamanda yargıç karariyle Sosyalist Partisi,Cemiyetler Kanunu gereğince faaliyetten muvakkaten menedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • 11 n e y Avrupa karargâhı Londra 18 ANKA)Londra ya Ankaradan gelen haberlere göre,1953 yılı sonunda Atlantik Paktı Güney Komutanlığı Napoliden îskenderuna nakledilecektir.Aynı kaynakların bildirdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • 80 milyon liralık;ek ödenek [Baş tarafı 1 incide] lir tahminlerinin fevkalâde I;bir artış göstermesi ve bu ek bütçeyi karşılayacak duruma gelmiş olmasıdır-80 milyon liralık bu but-çe daha ziyade yatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Kabinedeki münhaller [Baş tarafı 1 incide] resi yeni Kabineyi.Meclise arzedecektir-Filhakika Meclis cu ma günü yaz tatiline başlayacağı için o tarihten sonra teşekkül edecek yeni kabinenin Meclisin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • Henüz hiçbir fabrikanın imaline muvaffak olamadığı nefis,bayıltıcı «Güzel kadın kokusu» «sasnla karışarak etrafa yayılmıştı.Derin derin nefes aldığımı,onun havasını kokladığımı gören prenses yine tebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1952
  • ilk oku!öğretmenleri terfi ve kıdem tasarısı Bütçe komisyonunda dün kabul edilen tasarı gereğince öğretmenlerin baremleri yeni bir şekil alıyor Ankara,18 Milliyet)On binlerce ilkokul öğretmeninin sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.06.1952
  • z 'i UFAK BOY ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN İN ÜSTÜNÜ tjm BASİLE m/işt/mKlNeı&l 2.5 kilo çamaşırı 4 dakikado tertemiz yıkar ve ayrıca şu üstünlüklere sahiptir Çomafirı kafiyen yıpratma!Elektrikli hususi boşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • tiler Bankasından:İller Bankası tarafından 1/1 1952 gününde ilân edilen Eskişehir imar plânı müsabakamı 2/6/1952 tarihinde sona ermiş ve Eskişehirde:Bayındırlık Bakanlığı temsilcisi Y-Müh-Mi " mar Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânüarı mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri.9762-1756)o-300 ton sığır eti kapalı zarfla 21 Temmuz 1952 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • Muayyen zamanlardaki 2 sancılara çkarşı.kininli GRİPÎN ba şan ile kullanılır.GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siya* tik tedavisinde faydalıdır.«W4 PİN a Gf p" wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • Yozgat daimî komisyonundan Çekerek ilçe merkezinde yapılacak dispanser inşaatının yirmi bin liralık kısmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.1 İşin keşif bedeli 21283 lira 52 kuruş olup yir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • ABONE ŞEKAÎTt MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FÎATLARI 2 ve 3 üncii sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda miktarı ve mahalli yazılı kömür nakliyatı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Karaköse As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Kurulu Başkanlığından Tahmin fiafa Bedeli İlk u-ıniııa Cinsi Miktarı Kuruş 200 santim Lir;i Kuruş Lira Kurı 8-10 No-Monta Çivisi 850 kilo OC 1700 00 127 50 12-20 No-Monta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1952
  • Harman makinelerimiz Gelmiş ve satışa arzolunmuştur Lütfen Şube ve temsilcilerimizden izahat isteyiniz* Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Galata Rıhtım caddesi No.7 Telefon 41212
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan