Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • İzmir Valisi vazifesine başladı İzmir Valiliğine tâyin edilen içişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Sabri Adal dün yeni vazifesine başlamıştır.Kesimde Osman Sabri Adal askerî kıtayı teftiş ederken görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • Sosyalist Partisinde dün arama yapıldı Kuruculardan 11 kişi nezaret altına alındı.Birçok mühim evrak ele geçirildi Türkiye Sosyalist Partisi kurucuları hakkında Emniyet Birinci Şube Müdürlüğü tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • Fransız elçilerinin konferansı sona erdi M.Schumann,Fransanın Ortadoğu siyasetinde değişiklik olmıyacağını söyledi Bir haftadan beri şehrimizde toplanmakta olan Fransanın Ortaşark Sefirleri Konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • Yugoslav elcisinin beyanatı Yugoslavya Büyükelçisi ekselans Radovanoviç dün saat 16 30 da Yugoslav Konsolosha-Devamı Sa.7,Sii.8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • CMf.niır gasbetf iği paralar İ| Hazırlanan tasarı adalet i komisyonunda kabul edildi 11 Ankara,17 Milliyet)j Ahmet Güıkan tarafından I;i zimmetine geçirdiği parala-j nn geri alınmasına dair ya-pılan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • il Genel Meclisinde devamsızlık o-Meclis,devam etmeyen azaları tecziyeye karar verdi İl Genel Meclisi,dün saat 15ı30 da toplanarak haziran do nemi çalışmalarına devam etmiştir-Geçen celseye ait tutana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • Ürdün yeni bir buhran arefesinde Amman Hükümeti Kral Tallai'a bir ültimatom gönderecek Londra,17 A.A.Nafen)Amman'dan alman haberlerden istihraç olunduğuna göre,yeni bir siyasî buhran yaklaşmaktadır ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • D.P.iktidarının sanayi politikası Ekonomi ve Ticaret Bakanı dün bu hususta bir konferans verdi Ekonomi ve Ticaret Şehrimizde bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Prof.Muhlis Ete,dün saat 17-30 da Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • Isveçte Rus aleyhtarı nümayişler o-Düşürülen uçak mürettebatı bir Alman gemisi tarafından kurtarıldı Stokholm,17 A.A.Dün akşam bir kaç bin nümayişçi saat 20 ye doğru Sovyet Rusya Büyükelçiliği binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • Başmuharririmiz Ankaradan bildiriyor Refik Şevket hâdisesi dün tasfiye edildi Dünkü grup toplantısında Başbakanın izahatını müteakip R.Şevket İnce yaptığına nadim olarak teessüründen ağladı ve istifas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • Dün Ankaraya giden Cumlîurfiaşkanı Celâl Bayar Yeşilköy hava alanında Kral Paul,Celâl Bayar'a bir teşekkür mesajı gönderdi Müsteşar Averoff da Başbakana gönderdiği mesajda:"Bu tarihî ziyaretin iki mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • Hiç beklemedikleri anda Atatürkü misafir edenler Göksuda kendisini tanıyıp kahve içmeğe davet eden ihtiyar hanımların,ayrılışta yağdırdıkları dualar ve iyi temenniler görülecek bir manzara idi.Bu yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1952
  • îzmirde garip bir dolandırıcılık îzmir,17 Milliyet)Bugün şehrimizde bir dolandırıcılık hâdisesi olmuştur.Halil Hoca,Fatma Güldiken ve Hakkı Çavuş adlarında üç kişi ellerine geçirmiş oldukları sekiz pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • MAKALE 1 Türkçeleşmiş Garp kelimeleri j İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda Türk dilinin temsil kudretinden balı-»ederken Şark dillerinden misaller göstermiştim,Garp ı dillerinden ılığımız kelime-teri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Kadın hukukçular yakında şehrimizde toplanacak Milletlerarası Kadın Hukukçular Konferansı 5 temmuzda şehrimizde Şale Köşkünde yapılacaktır.Kongreye Almanya,Amerika,Japonya,Yunanistan,Manillâ,Havay,İsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Karaköy araba vapuru dün havuza alındı Denizcilik Bankasının ısmarla dığı gemilerden Karaköy araba vapuru birkaç gün evvel şehrimize gelmiş ve dün Istinyede havuza alınmıştır.Ayrıca,Beylerbeyi,İstinye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • DOĞUM Gazeteci arkadaşlarımızdan ressam Bedri Korman ile Bn-Muallâ Kcvraanm bir kız çocuk lan dünyaya gelmiştir-Nevzada ve ebeveynine uzun ömürler ve saadetler dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Hic.18 Haziran V952 Çarşamba Hu.25 Rama 127i 5 Haz.1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.28 8.45 Öğle 12.15 4.32 İkindi 16.16 8.32 Akşam 19.43 12.00 Yatsı 21.47 2.04 İmsak 207 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Birleşik Amerika devletlerinin Başkanlık makamına namzet seçilmek gayesile,Eisenho\ver ve ayan âzası Taft arasında seçim mücadelesi normal olarak devam etmekte ve gittikçe hızlanmaktadır.Birbirine cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • M İ Tİ N G if Şişli Gecekondularını ihya ve Güzeleştirme Derneği mensupları önümüzdeki pazar günü Taksim Meydanında bir miting yapmak istemektedirler.Bu hususta Vilâyete müracaatta bulunulmuş,fakat he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Anafarta Vapuru revizyona tâbi tutulacak Birkaç gün evvel Karadenize çıkmakta iken Büyükdere önlerinde bir arıza yaparak kalan Anafarta vapuru revizyona tâbi tutulmak üzere îstinyede havuza alınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Ticamlerin duruşması gizli yapıldı Ankara,17 ANKA)Muhtelif tarihlerde Ankara ve ilçelerinde Atatürk'ün heykel ve büstlerine tecavüzde bulunarak inkılâp aleyhtarlığı yapmak,beyanname sağılmak,tekke ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Bir ihtiyar tren altında can verili Ankara,17 ANKAr*-Bugün Etimesgut'a bağlı Güvercin istasyonunda bir ihtiyar tren altında kalarak ölmüştür.Yaptı ğımız tahkikata göre;68 yaşlarında Hacı Tuğrul adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Miting yapan şoförlerin duruşması Ankara,17 ANKA)21 Mart 1952 cuma günü Belediyenin vermiş olduğu kararı protesto etmek maksadiyle hükümetten izin almadan miting yapan Recep Dengin ve 22 arkadaşının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Gümrük tarifeleri o-Gümrük resimleri kıymet esasına göre tesbit edilecek Yeni gümrük tarifeleri esasının tesbiti için ilgililerle temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelen Ticaret Bakanlığı Tetkih Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Beyoğlunda kontrol edilen dükkân ve fırınlar Beyoğlu kaymakamlığı geçen on beş gün içinde 1588)esnaf ve müesseseyi teftiş ve kontrol etmiştir.Bunlardan 873)ü temiz görülmüştü!Ayrıca Belediye Zabıta Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • M.Schuraann Vali Gökaya teşekkür etti Şehrimizde toplanan Orta Doğu Fransız Elçileri Konferansı münasebetiyle memleketimizi zi yaret eden Fransa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı M.Maurice Vali ve Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Yanlış sual yüzünden sınıfta kalan öğrenciler Dün,Millî Eğitim Bakanlığın dan Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilen bir telgrafta,19-52 953 haziran dönemi devlet ortaokul matematik imtihanında,suallerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • HALKIN SES Şoförün Başbakanı tebriki «Eski bir İttihatçı» imzasile aldığımız mektuptun:Eski İttihatçıyım.Siyaseti çoktan terkettim.Nerede ise hayattan da elimi çekeceğim.Vaktile bazı devlet işlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Ticaret ve sanayi odalarını temsil edecek heyet Ticaret ve Sanayi Odalarının birbirinden ayrılarak müstakil hale gelmesiyle meydana çıkan meseleleri hal ve bundan böyle karşılıklı münasebetleri tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • İzmir Limanı o-Hazırlanan rapor Denizcilik Bankası Müdürlüğüne yerildi Bir müddet evvel tetkiklerde bulunmak üzere îzmire giden De nizcilik Bankası işletme Müdürlerinden Akif tyidoğan şehrimize gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Yunanistana kasaplık hayvan ihraç edilecek Temmuzdan eylül ayına kadaı Yunanistanın memleketimizden ithal edeceği kasaplık canlı hayvan miktan Yunanistan hükümeti tarafından tesbit edilmiştir.Bu durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • KISA HABERLER İT Her yıl olduğu gibi bu sene de şehrimizde öğretmen,ve talebeler için kamplar açılacaktır.Bu hususta gereken hazırlık lara başlanmıştır.İT Ana caddelerdeki elektrik di reklerinin boyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • POLİSTE Emirgânda oturan Ahmet adında birinin 6 yaşlarındaki oğlu Zafra Beşikli 6 gün evvel kaybolmuştu.Çocuğun cesedi evvelki gün denizden çıkarılmış ve Morga kaldırılarak talıkikata başlanmıştır.fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Ticaret Bakanı dün bir konferans verdi Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Dr.Muhlis Ete;dün Böl ge Ticaret Müdürlüğüne;Ticaret Odasına ve Sanayi Odasına giderek,ilgililerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Yeni kanun Ağustosta yürürlüğe girecek Yeni îş Kanunu 26 ağustosta yürürlüğe girecek ve en az dört işçi çalıştıran yerler bu kanuna tâbi olarak çalışacaklardır.Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1952
  • Sabaha karşı denizde silâhlı bir mücadele 5 azılı hırsız deniz devriyesine çıkan polisler tarafından yakalandı Dün sabaha karşı Üsküdar Emniyet Amirliğinin çıkardığı deniz devriyeleri ile uzun müddett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Sahibini Ara(aniâ || Size Bayan demeden,sırt isminizle çağırsam olur mu?Şu Amerikalılar çok samimî insanlar,aralarında,bay,bayan demek için hiç kendilerini yormazlar.Amerikada bulundunuz mu?Evet,Saba,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Duclos tahliye edilmesini talep etti Paris,17 A.A.Mevkuf bulunan Komünist partisi lideri Jacques Duclos millî meclis başkanı ETdouard Herriot'ya müracaatta bulunarak muvakkaten tahliye edilmesini tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • İKTİBAS ingiltere Kraliçesi para sıkıntısı çekmeye haşladı Kraliçe kendisine tahsis edilen senelik tahsisatın artırılması için müracaatta bulundu.Veliahdlik zamanında ana verilen para miktarı 40.000 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Suriye Başbakanının ilk radyo konuşması Albay Fevzi Selo,I hükümetin gaye Şam,17 A.A.Dün gece radyodan doğrudan doğruya hal ka hitaben,iktidara geldiğinden beri ilk defa beyanatta bulunan Suriye Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Silâhlanma programı o-Batı Almanyanın silâhlanması üç senede 7 milyar dolara malolacak Vashington,17 A.A.Birleşik Amerikanın Almanyadaki yüksek komiseri John McCley'un ayan meclisi dış münasebetler ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Almanyalını Şam elçiliği Şam,17 Xafen)Batı Alüianya hükümeti,Samda bir Elçilik ihdası hususunda Suriye hükümetine teklifte bulunmuşlar ve bu teklif de müsait karşılanmıştır.Suriye siyasî çevreleri,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Çekirgeler Ortaşark'ı istilâ edecek Kahire,17 ANKA)Çekirge Mücadele Merkezi,bugün yayınladığı bir raporda;Iran ve Af ganistanda mevcut çekirgelerin Pakistan ve Hindistanı tehdit ettiğimi,Şarkî Habeşis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir yazı üzerine Tarık BUĞRA On beş günde bir çıkmağa haşlıyan Yeditepenin yeni sayısı nerdeyse bayilerde görünecek Fakat biz,dergiden,derginin on dördüncü sayısından değil,bu sayıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Ankara Muhteliti İsrail'de Tel Aviv muhteliti ile karşılaşacak Tel Aviv,17 T.H.A.îsrailde bulunan Ankara muhteliti yarın Tel-Aviv muhteliti ile bir futbol karşılaşması yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Amerikan gem ileri o Rusya.Amerikanın harbde kendisine üdünç verdiği 670 gemiden 18H sun iade edecek Vaşington,17 A-A-Sovyet Rusya.İkinci Dünya Harbi içinde,ödüne verme ve kiralama kanunu gereğince,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Deve dergisinin satışı yasak ediEdi Ankara,17 ANKA)îstanbulda çocuk yayınları matbaasında yayınlanan Deve dergisinin satışı Millî Eğitim Bakanlığı Özel Komisyonunun ikazı üzerine Ankara Savcılığı tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Yiyanada cereyan eden hava hâdisesi Vaşington,17 A.A.Birleşik Amerikanın Avusturyadaki Yüksek Komiseri Walter Donnelly dün Başkan Truman ile görüşmüştür.Bunu müteakip gazetecüere verdiği beyanatta Wal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerika'nın en kalabalık demir yolu hattı olan Long Island treni pazartesi günü greve başlamış ve 150.000 yolcu taşınamamıştır.İTALYA İtalyan Parlâmentosu,Schuman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • 6 ÖRE Çoban köpeği ihracı İkinci Dünya Harbinden evvel memleketimizde uzun müddet Birleşik Amerika hükümetini temsil eden bir zat çoban köpeklerimizin zekâ ve «sadakatlerine hayran olmuş,bunlardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Irak Krah Amerikaya gidiyor Londra,17 T.H.A.Irak Kralı Faysal II nin bir teşrinde Birleşik Amerikaya resmî bir ziyarette bulunacağı ilân edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Japonyanın Amerika büyük elçisinin basın toplantısı Nev York,17 A.A.Japonyanın Birleşik Amerika Büyükelçisi EHkichi Araki dön yap tığı ilk basın toplamtısıruTS Japonyadaki Amerikan işgal kuvvetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • £isenhowerin seçim mücadelesi Atlantik Orduları sabık Başkumandanı General Eisenîfevver çok çetin bir seçim mücadelesine girişmiştir.Karşısına Taft gibi bir siyaset devi çıkmış,uzun bir mazide öğrendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Iranın yeni petrol anlaşmaları Sözcü,hükümetin,petrol satışları için bir çok mukaveleler imzaladığını söyledi Tahran,İt!AP)Bir hükümet sözcüsü bugün,petrol satışları için bir çok mukavele imzalanmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Motorlu trenlerle gazete sevkedilecek Ankara,17 ANKA)Ankarayı büjfUk merkezlere bağlayan motorlu trenlerle gündelikj gazete sevkiyatını sağlıyacak tartibat alınmıştır,önümüzdeki haftadan itibaren her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Almanya hentbolda dünya şampiyonu oldu Zürich,17 ANKA)Dünya hentbol karşılaşmaları burada yapılmış ve Almanya îsveçi de 19-8 yenerek dünya hentbol şampiyonu olmuştur.Dömi finalde Avusturya İsviçre maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1952
  • Cezaevinin damını delerek kaçtılar Manisa,17 ANKA)İlimiz Ceza ve Tevkifevinin damını dün gece saat 3 sıralarında delmek suretiyle kaçmağa teşebbüs eden,yaralamaktan 12 seneye mahkûm Turgutlulu Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1952
  • v mm-^iSf İ*SjL fr ¦ras r Yaz mevsimiyle birlikte deniz mevsimi d© g-eldl.Norma Raffles snya tereddütle giriyor.Fakat bu tereddüdü uzun sürmiyecek ve çok sevdiği denizden de artık teşrinler» kadar ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ramazanlarda Minakyanın Osmanlı tiyatrosuna gidilirdi Minakyanın Osmanlı tiyatrosunda,on bir perde altı tablo olan piyeslerde temsil edilirdi.Bugün sinemaların üç fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1952
  • Fransız Hariciye Hakan I Muavini Maurice Schuman Ankarada Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile Türk Fransız kültür anlaşmasını imza ediyor.2 Sosyalist partisi idare heyeti başkan ve üyelerinin evlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1952
  • ve spor Sulha GARAN Şu son bir kaç sene içersinde;ordunun sportif faaliyeti hayli çoğaldı-Bir taraftan atletler,bir taraftan boksörler,diğer taraftan futbolcular ordu teşkilâtı dahilinde muhtelif karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1952
  • SAYFA:6 MİLLİYET 18 HAZİRAN 1952 SARAYIN mi Padişah tükürüklerini saçarak bağırdı:"Teresi bırak birdaha öyle halt ederse idam edin,16 Hanıdolsun.Mademki bir rahatsızlığınız yok.bendeniz dönebilirim-An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Amerikada müthiş sıcaklar Nevyork.17 AP)Birleşik Amerikanın doğu eyaletlerinde günlerden beri devam eden çok şiddetli ve olağanüstü bir sıcak dalgası yüzünden ölenlerin sayısı 125 i aşmıştır-Bunlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • İTİZAR Yazımızın çokluğundan «Katil Aranıyor» romanımızı koyamadık.Aziz okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Ürdün buhran arefesinde [Bas tarafı 1 incide] rtişde erene kadar,memleketin idaresine devam edeceği sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Fransız Elçileri [Bas tarafı 1 incide] işgal etmekte olduğu mühim mevkii ve Fransanın Türkiyeye verdiği ehemmiyetin derecesini gösteren bariz bir delildir.Türkiyenin de içinde yer aldığı yeni bir Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Yugoslav Elçisinin beyanatı [Baş tarafı 1 incide] nesinde bir basın toplantısı yaparak ezcümle demiştir ki:Türkiye ile Yugoslavya arasındaki münasebetlerin gün geçtikçe gelişmekte olduğunu müşahede et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • ZAYİ Şehremini nüfus memurluğundan aldığım ve içinde askerlik durumum bulunan nüfus kâğıdımı zayi etliniyenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-Aziz Beoep oğlu 1932 doğ-Vedat Civles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] Bu millet bana ne kurşun atar,ne de attırır!diye bir emir vererek alman bütün tedbirleri kaldırtır,zabıtanın vazifesini de hayli zorluğa uğratırdı-Cumhurbaşkanlığı makamına ait b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • İl Genel Meclisinde devamsızlık [Baş tarafı 1 incide] toplantılara devam etmeyen üyeler hakkında bir takrir vermiş ve bunlar için tüzük ahkâmının tatbik edilmesini iste mistir-Bu meyanda.izinler me se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • C.H.P.nin gasbettiği paralar [Baş tarafı 1 incide] digi gibi Halk Partisine itiraz hakkı tanınmakta idi.Adalet Komisyonundan çıkmış olmasına rağmen,teklifin yaz tatilinden evvel Meclise yetişebilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • General Ridpay'ın dünkü basın toplantısı Başkomutan Korede mikrop harbi yapıldığını katiyetle tekzip etti Roma,17 AP)Atlantik ittifakının Avrupa Orduları Baş komutanı General Ridgway bugün Roma'da ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Ortalığı telâşa veren uçurtma Kopenhag,17 AP)Jut« land kesiminde Herring şehri üzerinde göklerde yer değiştirdiği görülen bir ışık huzmesi günlerden beri burada polis ve askeri makamları meşgul etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Hususî iş yerlerinin mesaî saati îzmir,17 Milliyet)Mev cut belediye kanununa' göre belediyelerin sinema,gazino ve lokanta gibi umumi yerlerin açılma ve kapanma saatlerini tayin salâhiyeti bulundfiğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Kral Paul'un teşekkürü [Baş tarafı 1 incide] maz ve canlı hatıralarla ayrılıyorum-Ege'nin her iki kıyısında çok yakın ve samimî bir dostluğun kurulduğunu bizzat görmekle bahtiyannı Dost komşu Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Refik Şevket hâdisesi tasfiye edildi [Baş tarafı 1 incide] belki yaşı icabı olmak lâzım ge len bir siyasî çocuklaşma hareketi karşısındayız-Kendisi bir takım iddialarla bugün istifa ediyor Halbuki dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • D.P.iktidarının sanayi politikası [Baş tarafı 1 incide] de halinde zikredebiliriz-1 Fevkalâde zaruretler ol madıkça devlet yeni fabrika kurmayacaktır-Aynı zamanda devlet-hususî teşebbüsle rekabete gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1952
  • Sosyalist Partisinde arama [Baş tarafı 1 incide] panı Atatürk Bulvarında 13 sayılı binada cumartesi,salı ve perşembe günleri yaptıkları top lantılarda,hükümetin siyasetini ve Koreye asker göndermesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • Feza fatihleri Gelecek 10 veya 15 sene zarfında dünyamız,onu keşfedenlerin ve idare edenlerin arzusuna tâbi olarak ya şimdiye kadar keşfedilmiş en kuvvetli bir aulh silâhı ve yahut en korkunç bir harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • Gayrimenkul Satışı Fatih 3 Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/33 batı^ Dürdane,Ferdane,Zeynep,Refika,Saracettin,Şecaettin,Kamer,Jale,Bin/îaz,Hesna,Gülsen,Mesrure ve Süleyman Sırrı Gürsamn iştirak halinde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • Bursa Valiliğinden 1 İlimiz Tarım Okulunda yapılacak harici elektrik tesisatı 20753 lira S0 kuruşluk birinci keşfi üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 27/6/952 tarihine rastlıyan cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • Baş ve sinir ağrılarına karşı GRİPİN Baş,diş» adale,sinir,lumbago,romatizma ağrı,sancı ve sızılarını süratle teskin eder.Û taİNLİ Mideyi bozma/kalbi ve böbrekleri yormaz.4 saat cra ile günde 3 adet al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • Hasır süpürge satm alınacaktır Adapazarı D.D.Vagon atelyesi satın alma komisyonundan 1 Satın alınacak malzemenin miktar,muhammen bedeli,ilk inanca ihale gün ve saatleri ¦sağıda yazılıdır.2 Şartname ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı sebzeler kapalı zarfla 12 ağustos 952 salı günü saat 17 de Topkap;Maltepe As-Sa-Al-Koda satuı alınacaktır-Şartnamesi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • istanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Elazığ Akıl Hastahanesinin 150 adet C tipi çelik lama somyalı hasta karyolası kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur-1 Eksiltme.2 temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • İstanbul Kadastro müdürlüğünden Fatih ilçesine bağlı Hüsam bey.iskender paşa ve Beyazıt ağa mahallelerile Eminönü ilçesine bağlı Beyazıt mahallesinden bu kerre tekemmül ettirilen muhtelif parsellere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLÂN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L,İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • istanbul 3 cii İcra Memurluğundan:952/2491 İstanbul Eminönü Sulh Hukuk Yargıçlığının 21/4/952 gün ve 952/17 sayılı karariyle terekesine el konan Mehmet Bakinin sahip olduğu arsanın satılmasna karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-olektrik tesisi için fennî ğartname&iüe göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • Röntgen filmi satın alınacaktır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1 Devlet hastahanelerinin 1952 yılı ihtiyacı için muhtelit eb'atta 1500 düzüne röntgen filmi kapalı zarf usulü ile satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1952
  • caz/p m ZARİF M ÛAYANIKU HAFİF MOTOSİKLET ve BİSİKLETLERİ C EKONOMİK ğ SAĞLAM KULLANIŞLI SATIŞ YERİ JAK GRÜNBERG HALEFLERİ RİZAPAŞA YOKÜŞü-MHASHAR-ISTANBUr N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8