Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • •^fecfe^Jftfcuftu Bugün şehrimizde hava;umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığı artmakta devam edecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Kızıl Cinden kaçan papazlar Kızıl Cinde din adamları aleyhine beliren terör çok şiddetlenmiştir-Resimde Cinden Roma'ya dönen dört papaz Yeşilköj hava alanında görülmektedir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • s^^N-Carney karargâhındaki askerî heyetimiz Atlantik Faktı Güney Kesimi Komutanı Amiral Carney nezdinde irtibat heyetimiz çalışmalara başlamıştır.Besimde Napoli Karargâhına dahil olan heyetimiz görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Izmirde yaman bir hırsız yakalandı Izmirde Ahmet Özhan adında bir otel hırsızı yakalanmıştır-Hırsızın üstünde çaldığı eşyadan başka komünizm propagandası yapan kitaplar çıkmıştır-Resim de otel hırsızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Rusların yeni bir tecavüzü Sovyetler Baltık Denizinde silâhsız bir İsveç uçağını düşürdüler Stokholm,16 Nafen)Baltık Denizinde bu sabah ciddî bir hâdise olmuş,silâhsız bir İsveç uçağı,Sovyetlerin Mig-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Refik Şevketin istifasına ait tefsirler Ankara,16 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu Başkanı Refik Şevket İncenin istifasına ait mektup Grupun yarınki toplantısında okunacaktır.Başbakan Adnan Mender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Ticarî bir suiistimal o-Bir kısım İzmirli tacirler kendilerine Ticaret Bakanlığı memuru süsü vermişler İzmir,16 Milliyet)İtalyaya ihraç edilecek 15 bin ton pamuğa mukabil yün ve pamuklu kumaş almamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Ridgvvay aleyhindeki nümayişler üzerine Romada Komünist merkezleri basılıyor Başkomutanın Romayı ziyareti münasebetiyle şehirde çok sıkı askerî tedbirler alındı Dün Roma'ja varan Atlantik Başkomutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Hanedana dair tasarı kanunlaştı Ankara,16 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Celâl Yardımcının başkanlığında toplanmıştır.İlk olarak D.D.Yolları ve Limanları işçilerine mesken yaptırmaları için borç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Atatürkün Bayurla sabaha kadar süren münakaşası Güneş Dil teorisinin ortaya atıldığı gönlerde idi.AtatUrkU bir gece evvel bıraktığımız yerde yüzü kıpkırmızı olmuşf Hikmet Bayuru iknaa çalışırken buldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Kral Talini ve oğlu Prens Hasan Genova gölünde motor gezintimi yaparlarken Kral Tallahn sıhhî durumu Tallal hiç bir tedavi görmediğinden sıhhati gittikçe bozuluyor Amman,16 A.A.Buraya gelen en son hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Yeni Alman Büyük Elçisi dün geldi Almanyanın Ankara Büyükelçiliğine tayin edilmiş bulunan Dr.Haas,beraberinde eşi ve iki çocuğu olduğu halde dün saat 17.30 da Tarsus vapuru ile şehrimize gelmiş ve rıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Yunan Kralının resmi davetlisi olan Bayarın Atina seyahatine büyük ehemmiyet veriliyor Cumhurbaşkanımız Pireye kadar bir harp gemisi ile gidecek ve bu gemiye bir filo refakat edecek Ankara,16 T-H-A)Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Sıcaklar bastırdı o-Hararet derecesi dün gölgede 29 dereceye kadar yükseldi Uç günden beri şehrimizde bunaltıcı bir sıcak hüküm sürmektedir.Bilhassa dün öğle üzeri hararet derecesi gölgede 29 dereceye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1952
  • Eisenhowerin hayret uyandıran_beyanatı General'-Dünyada tehlikeye maruz bölgenin korunması orada yaşıyaniara ait bir meseledir dedi Ankara.16 ANKA)General Eisenhower'in Detroit'de bir basın konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • FIKRA Tenkit 5 san'atı ttiraf edelim ki bu cemi-5 yetin anladığı mânada ten-kit kolay şeydir-Hele yapı-cı» makul» yol gösterici cins-î ten olmazsa—Her güzelin s bir kusuru olduğu gibi her «iyi» hükmün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Kambiyo ve fiîsrıam Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış |lv:ıp:ınış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54,12.50 73.68,40 0.44.80 0.01.876 9.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Hac yolcularını Devlet Hava Yollan uçağı götürecek Ankara,16 CT-HA)Önümüzdeki perşembe günü bir Devlet Havayolları uçağı,Ankaradan hareketle Beyrut ve Cidde'ye gidecek ve bir kısım hac yolcularını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Bir kulak davası o-Sağır bir talebe bir doktordan 30 bin liralık tazminat istiyor Cerrahpaşa Haslahaneai kulak,burun mütehassısı Dr.Nejat Kulakçı aleylüne açılan 30 bin liralık bir tazminat dâvasına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • HALKIN SES Kiraların serbest bırakılması Üsküdarda İhsaııiyede Recep Doğancı yazıyor:Kiraların serbest bırakılması hakkında bir cereyan yaratılmak istenmektedir.Buna taraftar olanların hüsnüniyetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • istanbul Sergisinin rı sona Medrano sirkinin,yarın şehrimiz 3 gelmesi muhtemel.Sergiye 120 firma katılıyor İstanbul Sergisi,önümüzdeki cumartesi günü açılacakta'.Bu husustaki hazırlıklar tamamlanmış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Hic.17 Haziran 1952 Sah Ru 24 Rama 1371 4 Haz.1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.28 8.45 öğle 12.15 4.32 İkindi 16.16 8.33 Akşam 19.43 12.00 Yatsı 21.47 2.03 İmsak 2.07 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • iki deniz hırsızı yakalandı Limanda deniz hırsızlarını sıkı bir surette takipte bulunan istanbul Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığı teşkilâtı;Galata Kalafat yerine çıkarılacağım haber aldığı kaça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Meyva ve sebze bollaştı Mevsimin başlaması ve havaların müsait gitmesi üzerine tstanbula meyve ve sebze muvaredatı aitmiş ve fiyatlardaL bir düşme müşahede edilmiştir.Evvelce günde 20 25 vagon meyve v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Millî Talebe Federasyonu bir beyanname neşretti Güzel San'atlar Akademisi öğ renci yönetmenliğinin yeni şeklini protesto maksadiyle,Türkiye Millî Talebe Federasyonu,Milli Eğitim Bakanlığına hitaben dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Gülhane Parkında tertip edilecek eğlenceler Belediye,önümüzdeki Ramazan ve bayram geceleri Gülhane parkını saat 20 den sonra halka açmağa karar vermiştir.Halkın parkta iyi vakit geçirebilmesini temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • KISA HABERLER İT Bundan bir müddet evvel ilk yoklamaları yapılan 933 doğumluların son yoklamalarına 1 temmuzdan itibaren başlanacaktırir Tekel İdaresinin ramazanı müteakip piyasaya arzedeceği «lüks bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • POLİSTE Tfc-Lângada,Azimkar sokağında bırakılan 6310 plâkalı hususî otomobilin bazı aksamını çalmak isteyen Şinasî adında biri yakalanmış ve Adliyeye verilmiştir.Akdeniz Talebe Yurdunda ikamet eden Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Lisansa tabi tutulan yeni maddeler ingiltere Ticaret Bakanlığınca lisansa tabi tutulan maddelerin;1/7/1952 ile 31/12/1952 ye kadad ithali için ayrılan kontenjandan memleketimizi ilgilendirenler şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Kibrit satışı yüzünden çıkan hâdise Evvelki gece Taksimde Eftalipos gazinosu altındaki tütüncü Hüseyin Emiralan adında birinin dükkânına gelip kibrit istiyen Sendikalar Birliği Başkanı Mehmet tnlıalk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Ticaret Bakanının dünkü temasları Evvelki gün şehrimize gelmiş bulunan Ticaret ve Ekonomi Ba kanı Dr.Muhlis Ete dün Sigortacılar Tetkik Kurulu toplantısında hazır bulunarak çalışmalar hakkında ilgilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • j MAKALE 1 Dilimizin temsil kudreti İsmail Hamt DANİŞMEND İmzasını okuyamadığım bir muallimden aldığım u-zun bir mektupta mühim bir meseleye temas edilijl yor:j| «Dil derdimize âit yazılı larınızda te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Terfi eden doktorlar o-Şehrimiz sağlık müesseselerinde çalışan 16 doktor terfi etti Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı şehrimiz sağlık müesseselerinde çalışan 16 doktorumuz birer üst dereceye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • 47 bin liralık SHİstimalin duruşması Bundan bir müddet önce Fatih Kızılay şubesinde ihbar üzerine meydana çıkarılan 47 bin liralık suiistimal dâvasına dün 1 inci Agırceza mahkemesinde devam edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Mudanya hattı yaz tarifesi 23 Haziranda başlıyor Mudanya hattı vapur seferler;yaz programı 23 Hazirandan itibaren başlayacaktır Bu mevkiin turistik ehemmiyeti göz-önüne alınarak hazırlanan:program geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Tanınmış bir Kafkasya hürriyet mücahidi öldü Nia,16 T.H.A.Kafkasya'nın istiklâli için,komünistlere karşı muhtelif isyan hareket lerine iştirak etmiş olan tanınmış Kafkasya miicalıitlerinden T.Elekhoti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • SERGİ İT Karagümrük bucağı ilkokullarının bölge sergisi çarşamba semtindeki Yavuz Sultan Selim ilkokulunda açılmıştır.KONGRE ir Milletlerarası Kadın Hukukçular Kongresi 5 temmuzda şeh rimizde Şale Köş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Mac Donald bu gün bir basın toplantısı yapacak Bir müddetten beri memleketimizde tetkiklerde bulunan Amerika Federal Yollar İdaresi Başkam Mr.T:Mac Donald bugün otomobille İzmiıden şehrimize gelecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1952
  • Geçen gün tanıdığım musikicilerden biri bana sordu:Hamparsum notasını bilir misiniz Evet,fakat ne münasebetle soruyorsunuz Şu münasebetle soruyorum:Haftalık bir mecmuada Refik Fersan Beyle mülakat yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Proje müsabakası Eskişehir Veliliğinden:1 Eskişehir Köprübaşı mevkii ve Kolordu karşısında bu» lunan 70X30 ebad;ndaki arsaya büyük bir şehir otel ve iş hanı yapılacaktır-2 Müsabakaya her yüksek mühend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Seçiciler Tarık BUĞRA Yanşmalar'dan bahseden dün kü yazımız «jüriye seçilen bakkalhaşının bile,beni affedin,yapamam dediğini görmedik» diye bitmişti.Kalem mübalağadan hoşlanıyor işte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerika Donanma Araştırma Merkezi,fareler üzerinde yapmış olduğu araştırma ve tecrübeler sonunda,alkolün,radyo aktivite tesiri ile ölüm ihtimallerini azaltmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Takımlara rüşvet teklif eden futbol takımı Hannover,16 AP)İkinci kümeye düşmemesi için kendisiyle maç yapacak olan iki futbol takımına rüşvet teklif eden Eintracht takımı,bu teklife maruz kalan kulüpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • 150 İlklerin yetimlerine maaş bağlanacak Ankara,16 ANKA Zonguldak Milletvekili Rıfat Sivişoğlunun yiikelliliklerin yetimle rine heyeti mahsusalarca haklarında karar verilmig olanların şahıslarına ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Mezarlık başında taksi soyanların altısı yakalandı Ankara,16 ANKA)Evvelki gece Asrî mezarlık önünde bir taksiyi durdurup müşterilerden birini dövüp soymaya muvaffak olan zorbalardan îdris Sürgün.Necat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Trumanm tavsiyeleri Başkan,Baltık memleketleri halkına sabır tavsiyesinde bolundu New-York,16 A-A)Baltık memleketlerinin Sovyet Rusya tarafından işgalinin 12 nci yıldönümü ve yine bu raem leketlerde R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Halledilemeyen bir mesele Yeni Delhi,16 Nafen)Dewas şehri meclis komitesi şimdiye kadar görülmedik şekilde acayip bir mesele ile karşılaşmış bulunmaktadır-Şehir meclisi üyeleri şu suale cevap aramakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Ulvi Yenal dün Almanyaya gitti Hamburgda açılacak olan Dün ya Şilepçilik konferansına katılmak üzere Denizcilik Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ulvi Yenal ve Fazıl Sarmısakçı dün uçakla Almanyaya harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • 15 Saba,yalanını gizlemeğe çalışarak,«Hayır» dedi.Geveze Barbara devam ediyordu:ismi Franz,kendisi İsviçreli imiş,fakat aynen sizin gibi çok lisan biliyor,hem de fevkalâde konuşuyor,fransızca ve ingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Bir casusun akıbeti o-Kontes Kristina adlı genç ve güzel bir kadın evinde ölü olarak bulundu Londra,16 AP)ikinci Dünya Harbi sırasında ingiltere hesabına casus olarak çalışan ve parlak muvaffakiyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Garip bir propaganda A meri kati a bir Senatör hükümeti yağmur yağdırmamakla itham etti Nevyork,16 Nafen)Birleşik Amerika seçimlerine katılmakta olan Senetör Moody,bütün seçim kampanyasını «Pazar günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Vedat Etensel evlendi Spor muharriri arkadaşlarımızdan Vedat Etensel ile Bayan Fazilet'in nikâh törenleri dün Beyoğlu evlendirme dairesinde yapılmıştır.Arkadaşına ve eşine mes'ut bir hayat ve yuva tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Haliçte bir motor 15 ton yükle battı Eyüp Mürteza idaresindeki cGüven motörü dün 15 ton yük le köprü geçitlerinden geçmekte iken aksi istikametten gelen biı sandala çarpmamak için dümen kırmış fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • 933 doğumluların son yoklamaları yapılıyor Ankara,16 T-H-A)Bundan bir müddet evvel ilk yoklamaları yapılan 933 doğumluların son yoklamalarına da» bü tün askerlik şubelerinde.1 tem muz tarihinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Mısır'ın notası Mısır hükümeti,Kahircdeki gelirimize verdiği bir nota ile Şimdiye kadar Tel Avivde bulunan Türk sefaretinin Kudüse nakledil memesini ve yine bu şehirde bırakılmasını istemiştir.İsrail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Olimpiyatlara on gazeteci gidecek 1952 Helsinki olimpiyatlarını takip etmek üzere memleketimizden 10 gazeteci ile 5 fotoğraf çının gideceği Beynelmilel Olim piyat Komitesince tesbit edilmiş bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Doğu Almanyada yer yer isyanlar çıkıyor Son dört glln içinde 16 köyde polis ile köylüler arasında çarpışmalar oldu Berlin,16 AP)Sovyet Böl gesi içinde bulunan kaynaklardan bugün bildirildiğine göre,Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • Bacak müsabakası Brükselde bir güzel barak müsabakası yapılmış.Hakemlerin çehre ve vücut güzelliklerinin tesiri altında kalmamaları için namzetlerin başına torbayı andıran,yalnız göz yerleri açık,bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1952
  • İKTİBAS asıl ğil sinirdir Kaza yapan 600 kişi arasındaki bir anket bu neticeyi verdi.Sinirli olanların otomobil kullanmaması tavsiye ediliyor Amerikan hapishaneler idaresinin yüksek bir memuru aynı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.06.1952
  • 1 izmir Amerikan Kız Koleji 951 52 mezunları şerefine bir nıiisanıere ve samimî bir toplantı tertip edilmiştir.Resimde mektep mezunları bir açık hava temsilinde görülüyor.2 At inada temsiller veren Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1952
  • rH m* m K.hl-v ^fe Si'.miimm^ii.ı in.ıı afnmwi^ıa»aimgffi2X:afcj2.Tf«fHI ITÜL1?0.W?nkbaI»ar çimen güzel!müsabakasında birinciliği kazanım»* EkS?rİSS f U «fWp,1erinden Jo Summers kendisine izdivaç t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1952
  • I HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Oruç,insanlığa farz olunmuş ibadet ve terbiye yoludur BMmiyerek yiyip,içmek orucu bozmaz.Hatırlandığı halde yemekte devam edisirse,kaza lâzım gelir.Kusmak,gece tatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.06.1952
  • Gelenler neler yapmalıdırlar?Futbol Federasyonunun teşkili Sayıştay Başkanı Mümtaz Tarhan'a teklif edildi.Heyet kurulmadı Bundan evvel yazdığım iki makalede Futbol Federasyonunun vaki istifasından bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.06.1952
  • 8AYFA:6 MİLLİYET 17 HAZİRAN 1952 SAMIN mı mmm O geceyi iki genç kızın yanında geçiren Sultan ibrahim tiride dönmüştü 15 Bizleri yalnız bırakınız,kendileriyle hoş bir sohbet edelim.Diye ikisini de savd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • İstemedi-[Bas tarafı 1 incide] Atatürk'ün büyük meziyetlerinden biri de devlet ve inkılâp islerini arkadaşlariyle görüş mek,münakaşa etmekti-Atatürk bu münakaşalardan çok zevklenirdi-O,harikulade zekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • 53.Piyade Alayının yıldönümü 53 üncü Piyade Alayı kuruluşunun 72 nci yıldönümünü dün saat 15 de Fenerbahçe Stadında yapılan parlak bir törenle kutlamıştır.1.Ordu Komutanı General Zekâi Okan,15 nci Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Yeni Alman ı büyük elçisi [Baş tarafı 1 incide] ta bulunarak,ezcümle demiştir ki:Böyle mühim bir vazifeyi deruhte edeceğimden dolayı çok memnunum.îki memleket ara-omdaki münasebet hiç bir zaman bozulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • AJmuny&nıa en meşhur LEMBECK Radyo Fabrikasının Mümessili İstanbul Ve Anadoluda acentahklar arıyor.Müracaat LEMBECK Radyo Mümessili Ketenciler.Sabuncu Han No.2 Telgraf:YENER İstanbul Telefon:22762
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Kral Tallal [Baş tarafı 1 incide] üzere bugün Lozan'dan buraya gelmiş ve gazetecilerin sordukları sualleri cevaplandırarak demiştir ki:«Beyrutta ikametim esnasında kardeşimden üç telgraf aldım.Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Standart pamuk istihsal[ Ekonomi Bakanlığında pamuk liatınm değerlenmesi için çalışmalara başlandı Ankara,16 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı pamuklarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Tunusta Arap Yahudi mücadelesi alevlendi Üç gün denberi şehr şiddetli musad Tunus,16 AP)Bugün Tunus şenrinin dar,dolambaçlı ve Arnavut kaldırımı döşeli eski mahallelerinde AraplarlatYa hudiler arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Bayarm Atina seyahatine ehemmiyet veriliyor [Baş tarafı 1 incide] sinde geçen bu mesut günlerin Ankaralıların kalbinde çok sıcak ve unutulmaz hatıralar bıraktığını Majestelerine temin etmekten büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Hanedana ait tasarı [Baş tarafı 1 incide] Mülga hilafet ve münderis Os manii saltanatı hanedanının padişahlar sulbünden olan erkek âzası ve bunların erkek füruu Türkiyeye gelmek ve Türkiyeden transit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Toprak Mahsulleri Ofisi 10 bin ton arpa ihraç edecek Ankara,16 THA)Toprak Mahsulleri Ofisi,1951 yılı mahsulünden 10 bin ton arpa ihracına karar vermiştir* Ofisin,bu kararı vermesinde bu yıl idrak edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Sıcaklar bastırdı [Baş tarafı 1 incide] Bundan başka su,gazoz ve meşrubat satışı da hararetlenmistir.Dün öğle üzeri bu gibi serinletici maddeler satan dükkânların önünde büyük bir izdiham göze çarpmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • General Castiglione istifa etti italyan generalinin istifası hayret uyandırmadı Londra,16 Nafen)Daily Telegroph gazetesinin askerî yazarına göre,Kuzey Atlantik Paktı Güney Grupu Kara Kuvvetleri Başkom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • PEnta Dıştan Takma Deniz Motorlarımız gelmiştu SAHİBİNİN SESİ VAHR AM.GES AR ve ORTAKLARI Beyoğlu.İstiklâl caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Sahip ve Baş/nuharriri:Ali Naci KARACAN" Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Akaryakıt fiyatları hakkında İstanbul Belediyesinden Akaryakıt 3atış fiatlan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 15-61952 tarihinden it.ibare;ı aşağıda gösterilen miktarlar üzerinden tesbit olunduğu sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak üc aded kvt çük tip umumî hela kapaiı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 32-567)lira 70)kuruştur-3 Teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Kılavuzum kolumu tuttu:Peneîope kızla konuşmanız nihayet buldu» dedi-Genç kız bu emri yerine getirmek için beni selâmladı.Geldiği yere dönmek istiyordu-Önüne geçtim-Bir saniye!Burada tenli kede olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Rusların yeni bir tecavüzü [Bag tarafı 1 incide] Bu İsveç uçağı,alarm işaretini verdiğinde Baltık Denizinde beynelmilel sular üzerinde bulunmaktaydı ve bu sebeple de taarruza uğraması için hiçbir sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Eisenhowerin beyanatı [Baş tarafı 1 incide] dini izhar etmektedirler-TAFT EİSENHOYVER MÜCADELESİ ŞİDDETLENDİ Vaşington,16 AP)General Eisenlıower bugün,Müşterek Kurmay Başkanlarına iti mat mevzu anda S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Malîye müfettişlik muavinliği müsabaka im t i h a n ı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ndan 1 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 Eylül 1952 çarşamba günü Ankara,istanbul ve Izmirde,Maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.06.1952
  • Komada komünist merkezleri basılıyor [Baş tarafı 1 incide] danlarında mitingler yapmaları yasak edilmiştir.Parti,bu yasak karşısında şehirde hükümetin sıkıyönetim ilân ettiğini ileri sürmüş ve İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.06.1952
  • Şiddetli BAŞ ağrılarını 1İI| süratle teskin eder GRİPİN Yorgunluk ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.Romatizma ve lumbaao sancı ve sızılarını dindirir.Mideyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1952
  • ALMAN MALI ARAZI SULAMAK KIN DİZEL MOTORLU TULUMBALAR Kataloglarımızı isteyiniz ^ıc VE s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1952
  • 952 SÜRPRİZİ AYDA |0 LİRA YALNIZ |0 LİRA TAKSİTLE ÇEŞİTLİ RADYOLAR GALATA ESKİ YOLCU SALONU KARŞISINDA TAHİR HANJAITINDAKİ SATIŞ MAĞAZAMIZI" MUHAKKAK ¦ZLYTAREiT EDJNJZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Keşif tutarı 23926,52 lira olan sakine ve kazan dairesi inşaatı kapah zarfla 30/6.952 Pazartesi ^ünü saat 15.30 da İzmit Dz.Îk.Mrk.Sa.Al.Ko' da eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1952
  • PHILIPS PİLLİ RADYOLAR EMRİNİZE AMADEDİR Model 402 B.Pilli)Altı Lambalı ve dört dalgalı iki kısa dalga)Peşin Fiatı:275 T.L.Taksitle 297 T.L.Model 200 B Pilli)Dört Lambalı ve ûç dalgalı Peşin Fiatı:140
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla ihalesi yapılamayan Sarayköy eski Redif kışlalarının onarım işi pazarlıkla e ksiltmeye konmuştur-Keşif bedeli 19184 lira olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan