Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığı artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Atatürkün yakını oldukları iddiasile böbürlenenler 1—i—I I Atatürk,har şahıstan istifade etmesini gayet iyi bilirdi.Bazıları bunu anlamamış görünerek O'nun harimine girmiş gibi çalım satmaya kalkarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Ruslar,Avrupada sertlik siyasetine hazırlanıyorlar Gromikonun Londra Büyük elçiliğine tayini bunun bariz delili olarak gösteriliyor RtiKynnın Londra Büyükelçili Londra.15 Nafen)Sovyet elçileri arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Kral Faruk'un camide çekilmiş bir resmi Kral Faruk büyükbabasının ölüm yıldönümü dolayısiyle Faruk Camiinde okunan mevlidi müteakip kuzeni Muhammet Aliye unvan vermiştir-Resimde Kral Faruk kuzeni ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Berlinin işgaline ait ifşaat Eisenhower,Berlinin müttefikler tarafından işgal edilmemesinin sebebini açıkladı Detroit 15 A.A.Dün burada Olympia Stadyomunda 10000 kişinin önünde konuşan General Eisenho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Refik Şevket İncenin istifası D.F.Meclis Grupu Başkanlığından istifa eden Refik Şevket înee Ankara.15 Milliyet)De mokrat Parti Meclis Grup Başkan Vekili Refik ğevket İnce dün gece istifa etmiştiristif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • P-p-jj îjare horu-i lunun tertip ettiği Üçüncü siyasî toplantı D.P.İl idare Kurulunun tertiplediği siyasî toplantıların üçüncüsü dün saat 10.30 da Lâleli deki Çiçek Palas salonunda yapılmıştır.Toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Türk-Suriye dostluğu gelişiyor Suriye Dışişleri Bakanı Türk dostluğundan fayda vardır,diyor m Şam 15 T.H.A.Suriyede kurulan ilk sivil kabinenin Dışişleri Bakanı bugün yaptığı ilk basın toplantısında,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Mısır dün bir nota verdi İsrail Elçiliğinin Kudiise nakli protesto edildi Kahire 15 T.H.A.Mısır Hükümeti,bu akşam Kahiredeki Türkiye Büyükelçisine bir nota tevdi etmiştir.Mısır,bu notada,Türkiyenin Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Ibni Suudun 64 üncü çscuğu oldu Riyad,15 A-A-Kral Ibnissuud'ün 64 üncü çocuğu dünyaya gelmiştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • ^^^^ieİLPg!glarm millete jadfesini tazammun eden kanun tasarısında C H.P.nin itiraz hakkı göz önünde tutuluyor Halk Partisinin vâkî olacak itirazları Sayıştayca kurulacak oian beş kişilik bir heyet ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • Ağrıya çıkacak Fransız heyeti Ağrı Dağında Nuhun gemisini aramak üzere,Jean de Riquer,Fernand Navara,Raymond Zumİri ve Michel Veillan'dan müteşekkil bir Fransız ilim heyeti memleketimize gelmektedir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • r*JÜ V*«*İS»Şİ Dost Elen hükümdarları şehrimizden ayrılmadan önce bir askeri birliğimizi teftiş ediyorlar.Memleketimizin büyük misafirleri Dost Elen Kral ve Kraliçesi dün şehrimizden ayrıldılar Hükümd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1952
  • "RÜYAM,SEFERE ÇIKIYOR New York 15 AP)Türk denizcilerinden Haşini Mardin «Rüyalarımın gemisi dediği kotra ile buradan vatanına kadar uzun ve zevkli bir [Devamı Sa.7,Sü.4 te]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54°.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Meyva Halinin tevsi edilmesine karar verildi îl Genel Meclisinin Meyva ve sebze Halinin tevsi edilmesi hakkında geçen sene aldığı kaıjar.dünden itibaren tatbikat safhasına,girmiştir-Yeni tesisat Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Feci bir kaza Bacağını makineye kaptıran bir işçi hasta!anede öldü Balatta Adalet Mensucat fabrikasında çalışan ustalardan 40 yaşlarında İsmail Arel,gece servisinde çalışmakta iken bir ara bacağını ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • HALKIN SESİ Kamyon ve otobüs yolculuğuna dair Su şehrinde Ali Koplu yazıyor:îş için Erzuruma gitmiştim.Avdette otobüsle döndüm,daha ucuz ve daha çabuk geldim.Fakat yollarda gördüklerim de beni cidden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Muamele vergisi için yapılan çalışmalar Yeni Muamele Vergisi tasarısının tetkikına Ticaret Odası ile beraber Sanayi Odası ta rafından da başlanmıştır-Öğrendiğimize göre.tasarı etrafında Ticaret ve San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Belediye İktisat Müdürü vazifesine bugün başlıyacak Bir müddetten beri münhal bulunan Belediye iktisat Müdürlüğüne tâyin edilen Orman mühendisi ve gazeteci Mehmet Ali Göberk vazifesine bugün bağlıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • inşaat İşçileri Sendikasının yıllık toplantısı İstanbul Umumî İnşaat İşçileri Sendikasının yıllık kongresi dün Şehzadebaşı Kızılay Salonunda yapılmıştır-Kongrenin açılışını müteakip bir üye,kongre mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • POLİSTE if Evvelki gün Bakırköy Yeni Mahalledeki cam fabrikasında bir infilâk olmuştur.Havagazı saatinin patlamasiyle işçilerden Osman Şişiren ayağından yaralanmıştır.¦fr Beykozda Fevzipaşa Cadde-r si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • MAKALE Üslûp incileri İsmail Hami DANİŞMEND I Son otuz yılın milli mahsu-lâtıntlan biri de Türkçe bilmiyen bir Türk neslidir.Uydurmacılık,Kraıımrsizlik,şivesizlik nihayet Türkçesi/lik le neticelenmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Vücudümüze soktuğumuz üç mühim zehirden başta geleni alkoldür.Dünyayı istilâ derecesinde kaplayıp maişet ve muaşeret itiyatlarımıza nüfuz eden içki,zahiren arkadaş ve munis görünen gizli ve iki yüzlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • KISA HABER LER ir Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete bu sabah Istanbula gelecek ve bir hafta kadar kalacaktır.İT Dün muharrir ve öğretmen Sedat Oksal'ın ikinci,ölüm yıldönümü idi.Bu münasebetle dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Toprak Bayramı dün törenle kutlandı Toprak Bayramı dün şehrimizde ve bütün ilçelerde hararetle kullanmış ve bu müna sebetle törenler yapılmıştır-İlçelerde yapılan törenlere halk.çiftçiler,ziraî müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Hic.23 Rama lifi_VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.28 8.45 Öğle 12.14 4.32 İkindi 16.16 8.33 Akşam 19.42 12.00 Yatsı 21.46 2.03 tmsak Î.08 6 25 16 JLL Haziran 3 1952 Haz.Pazartesi 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • FIKRA Geri zihniyet [j\İ| uhterem nıisafirleri-U mizi dün uğurladık.Yolları açık olsun.Şimdi biz bize kaldık,biraz dertlenelim:Butun bu ziyaretlerin,gidiş gelişlerin,görüşmelerin,anlaşmaların istenile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Buğday Kongresi Beynelmilel Buğday Kongresi bugün Yeşilköyde toplanıyor Birleşmiş Milletler tarafından tertip edilen Beynelmilel Buğday Kongresi bugün saat 10 da şehrimizde Yeşilköydeki Tohum Islah ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Belediye mahrukat tanzim satışları yapacak Belediye önümüzdeki kışda mahrukat tanzim Batışları yapmaya karar vermiş ve işe başlamıştır-Önümüzdeki sene için Belediyenin mahrukat mutemetlerinin seçimi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Et iıuUan bir miktar ucuzlattı Düşük kaliteli koyun ve kuzu etlerinin fiatı 20 kuruş kadar ucuslanaıştır-Canlı fiat larında da aynı düşüklük müşahede edilmektedir.Buna mukabil iyi kaliteli etlerin fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Millî Emlâke ait arsalar dar gelirlilere satılacak Şehrimiz dahilinde Millî Em lake ait 2 milyon metrekare genişliğindeki arsalar dar gelirli halka gayet cüz'i bir ücret mukabili dağıtılmak üzere Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Şeker Bayramının yaklaşması piyasaya tesir etti Şeker Bayramının yaklaşma sı dolayısıyle bir haftadan beri şehrin ticarî hayatında bir canlılık hissedilmekte bilhassa manifatura piyayasında hummalı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Ölen hacıların gümrükte kalan eşyaları satılıyor Geçen yıl Hacca gidenler arasında ölenlerin gümrüğe ge len eşyaları temmuz ayı başında satışa çıkarılacaktır-800 parçadan ibaret olan eşyalar elbise,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Hollandaya kuru yemiş ihraç edilecek Bazı Hollanda firmaları ihracatçılarımızla temasa geçerek kuru yemiş almak istediklerini bildirmişlerdir-Önümüzdeki günlerde Hollandaya geniş mikyasta kuru yemiş i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Jeofizik Enstitüsü için bir bina yapılıyor istanbul Üniversitesi Rektörlüğü 300 bin lira sarfiyle Fen Fakülcesi için bir jeofizik enstitüsü binası inşasına karar vermiştir-Gereken tahsisat ayrılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Amerikaya yollanmak istenen genç kızlar Bazı aileleri Üzen bu meselenin Savcılık ve Emniyetçe tetkiki isteniyor Son zamanlarda bazı yabancı manejerlerle iş birliği yapan birtakım kimselerin şehri mizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Amerika ve İngiltere ile telsiz telefon muhaberatı Amerika ile İngiltere arasında telsiz telefon muhaberatı yapılmasına karar verilmiş ve gereken hazırlıklara başlanmıştı-Bu iş için yabancı memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Fındık yerine nohut ihraç eden firma Fındık ihracı için müracaat eden ve menşe şahadetnamesi ni alan bir lirmanm mallan gümrükte ekspertiz muamelesine tâbi tutulduğu zaman,bu firmanın fındık yerine no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1952
  • Cemiyet İMTİHAN ¦jç Crü-vcıte v-a anakine lostromoluğu inıtihanlarr 7 temmuz günü saat 10 da İstanbul Liman Başkanlığında yapılacaktır.GEZİLER Şehrimiz kız liselerine mensup izcilerden bir grup bu ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Nefes borusundan balık v çıkan çocuk Calcutta 15 Nafen)Burada 9 aylık çocuğa yapılan bir ameliyat neticesinde nefes borusundan »bir balık çıkarılmıştır.I Çocuk annesi ile ııazara gittiği zaman balık s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Erkek gittiği vakit,gözlerim kapalı,yatağın üstünde yatıyor dum.Zevkli dakikalar yaşamış tim.Yaptığım belki yersizdi.Kendimi bir uşağa teslim etmiş tim.Fakat içimde pişmanlık yok tu.Mahcubiyet bir tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Yarışmalar San'at müsabakaları bir gelenek olmak istiılaılıntla.Dergilerin çoğu şiir,hikâye üzerine müsabaka açtı.Aynı şeyi günlük gazeteler *büe yupı-yor.Ne iyi soy:Hor yarış köşede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • MED R A NO KARDEŞLER SİRKl'ni Atinada 6Û0.000 kişi ziyaret etmiştir FiJler,Arslanlar,Kaplanlar ve saire 20 fevUfclâde ve cazip muhtelif numaralar ilk Gala Müsameresi,20 haziran cuma akşamı saat 21 Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • TÜRKAN AKAR ve Dr.Vedat ÖZSEZEN evlendiler 15 Haziran 1952 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • İki talebe Atlantiği salla geçecek Londra 15 Nafen)25 y* larmda Harold Wyatt ve Fra Evans isminde iki talebe Atla tiği bir sal ile geçmek için 1:zuiığa başlamışlardır.Lond Üniversitesinde biyoloji tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Anıt-Kabrin donatım tesisleri de yaptırılıyor Ankara 15 T.H.A.Atatürk Anıt-Kabri bina inşaatı kıs men tamamlanmıştır.Ata'nın 15 inci ülüm yıldönüımtine yetiştirilmeğe çalışılan Anıt-Kabrin donanma tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • İşçi Sigortaları Kurumunun 300 yataklı hastahanesi tamamlandı İzmir,15 T.H.A.İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından fahrimizde i\v{H edilmekte olan 300 yataklı İşçi Hastahanesinin bina inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Arızalı öğrencilerin okullara kabulü Ankara 15 T.H.A.Arızalı çocukların ilkokulları bitirdikten sonra devam edecekleri diğer okullara kayıt ve kabulleri hakkında M.Eğitim Bakanlığınca yeni bir karar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Yumurtaların mayi halde ihracı düşünülüyor Yumurta nakliyatındaki zor takları önlemek için yumurtaların kabuklarından ayrılarak mayi halde ihracı düşünülmek te ve bu hususun tahakkuku için çalışılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Memurlar için Lojmanlar yaptırılıyor Ankara,15 T.H.A.Ziraat Banlıası Genel Müdürlüğü bazı il,ve ilçelerde memurlarının mesken sıkıntısını önlemek üzere lojmanlar yaptırmağa karar vermiştir.Bu arada,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Mo'otov,Malenkov mücadelede şanslı Viyana 15 Nafen)Buradaki siyasi çevreler,Çekoslovak Başbakanı Zapotocky tarafından yapılan bir beyanat üzerinde ünemle durmaktadırlar.Zapotocky bu be3*anatında Lenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • 170 günde 375 yumurta yumurthyan tavuk Londra 15 Nafen)îngilterede 170 günde 375 yumurta yu murtlıyan «Duplicate» isminde bir tavuk dünyâ şampiyonu olmuştur.Tavuk,vaziyetini röntgen ile tetkik etmek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Vatikan casusları Çekoslovakyada din adamları arasında tevkifler sıklastırıldı Viyana 15 Nafen)Çekoslovakyada idam ve müebbet hapis cezaları dağıtan mahkemelerin sayısı artmıştır.Yeni teşkiJ edilen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Bulgar parasının kıymeti gene değişiyor Londra,15 A.A.Bulgar mili bankası,levanın yabancı paralara nazaran yeniden ayarlandığını dün bildirmiştir.Burada alınan Bulgar telgraf ajansının bir haberine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • ryasî İcmal Roman yada kî "temizliğin içyüzü,Rusyada gözden düşen,her hangi bir sebeple iğden uzaklaştırılan devlet adamlarının hep aynı cürmü işledikleri,komünist akidelerini ihmale başladıkları,iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Bir hafta içinde limanımıza gelen ithal malları Son hafta içinde limanımıza ^muhtelif yabancı memleketle* den şu mallar ^gelmiştir:1-519-300 kilo kereste.53 'ton kâğıt.20 ton pamuklu mensucat,107 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • L2& ÖÖRE Mösyö Pinay'ın tecrübesi Fransa Başbakanı Autunu-Pinay küçük bir sanayicidir.Memleketinde elli işçi çalışan bir tabakanesi var dır.Genç yaşından beri burayı idare eder.Tabiî sanayici ulmak,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • İKTİBAS rdün Kralının hastalığı için çıkan türlü rivayetler ü^ii—i—Bir iddiaya göre Kral delidir.Arab başkentlerindeki id d aya göre ise bu ingilizler tarafından uydurulmuş bahanec Ürdün Kralı Tallal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Amerikada gazete fiatlan artıyor Nev-York,15 A.A.Amerikanın en meşhur gazetelerinden Nev-York Times gazetesi dün verdiği ilânda,pazarları çıkan haftalık Sunday Times gazetesinin 20 Hazirandan itibaden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1952
  • Nebattan imal edilen romatizma ilâcı Londra 15 Nafen)ingiliz ilini adamları harika ilâç Cortisone,u,Doğu Afrikada yetişen bir nebattan imal etmeye muvaffak olmuşlardır.Eğer bu usul sayesinde Cortisone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.06.1952
  • m s i* I Deniz mevsiminin başlaması do layısiyle niâ.jlarda Bikini mayo larımn her çeşidine rastlanmaktadır-Kesimde İngiltere Gü ellik Kraliçesi Nina Dyer'i Bikini mayosu ile «örüyorsunuz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1952
  • Misafirlerimiz dün gittiler •m Dost Yunan Kral ve Kra-liçesi dün memleketimizden ayrılmışlardır-Ayrılış töreni Dolmabahçe önünde yapılmıştır-2 Kral ve Kraliçe.Cumhurbaşkanımız ile birlikte Acar motoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1952
  • Ramazan geceleri,Ista nbulunj semaî kahveleri meşhurdu Semaî kahveleri ramazanların eğlence ve zevk yerleri el makla beraber,çok defa kanlı vakalara sahne de oluyor ti Ramazan gecelerinde işleti len ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.06.1952
  • lnmım.nr.ııı '"W.fcski Federasyonun istifa eden umumi kâtibi Adnan Akınla,istifa etmiyen yeni Federasyonda da Vazifeli kalan Pr.Kasını Adasal Türkiye Yunanistan 1 S)maçından evvel Akropol Palas oteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.06.1952
  • 'SAYFA;6 H I III M İLLİYET 16 HAZİRAN 1352 hazanz &ma£ S&vn&ncigi* Sultan İbrahim yeni cariyeleri görünce vücudu şehvet sarasından titredi 14 Hoş geldin Sünbül ağa!Diyen Sultan anne,onu kolundan tutar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Berlinin işgaline ait ifşaat [Baş tarafı 1 incide]¦',Batı baskısına uğramasına v niçin mâni olmadılar?Ber-i;lini neden zaptetmediğimi-zin sebebi vardır:I;1 Rusları Danimarka-I dan çıkarmak için kıtala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Refik Şevket [Baş tarafı 1 incide] Refik Şevket înce istifa sebepleri hakkında bize şunları söylemiştir:«Hükümetin takip ettiği siyasetin bazı ana prensip noktalarını kabul etmeme imkân yoktur-istifam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • C.H.P.nin itiraz hakkı [Baş tarafı 1 incide] lecek beş kişilik bir komisyon tarafından tetkik edilecek ve Sayıştay kararları kat'i olacaktır.İlçelerde ise yine beşer kişilik tetkik komisyonu tertip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Kral ve Kraliçe dün şehrimizden ayrıldılar [Baş tarafı 1 incide] ve Kral ve Kraliçe Haydarpaşada yapılan istikbal merasiminde hazır bulunan protokola dahil zevatın teker teker ellerini sıktıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Adanada şiddetli yağmur ve dolu Adana,15 Hususî)Adananın Kozan ilçesi çevrelerine şiddetli yağmurlar yağmaktadır.Bu bölgede yağmur bir ara doluya çevirmiştir.Yağmur ve dolu bilhassa Hacılar,Hamam,Fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Mşl.Aiexantier Korede teftişe devam ediyor Mareşal Kore saı prova mahiye închon Kore)15 AP)Limanda bulunan İngiliz donanmasına mensup «Ocean,harp gemisini ziyaret eden İn giltere Savunma Bakanı Feld m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Halayda kasa soyguncuları artıyor Adana» Hususî)Iskenderuada Bulros firması kasasından çalınan 11-000 liranın izi üzerinde duran Emniyet memurları,faili meydana çıkarmağa muvaffak olmuşlardır-Aynı fir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Ingüterede mühim bir casusluk Rusya hesabına çalışan bir hariciye memuru tevkif edildi Londra 15 A.A.Sunday Pictorial gazetesi tarafından verilen bir habere göre evvelki gün akşam,üstü tevkif edilen D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Şevket Fuat Keçeci Bakanlık emrinde Ankara 15 T.H.A.Bir müddettenberi Dışişleri Bakanlığı emrinde bulunan Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci derecesiyle Bakanlık kadrosuna yeniden alınmıştır.Diğer taraftan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Rüyam sefere [Baş tarafı 1 incide] yolculuğa hazırlanmaktadır-Burada,limanda,direğinde Ay Yıldızlı Türk bayrağı dalgalanan «Rüyam» kotrası pek yakında Cebellüttarık.Fransız Riveyearası ve diğer Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Türk Suriye dostluğu [Bas tarafı 1 incide] tırmak için elimizden geleni esirgemiyeceğiz.Bu büyük komşumuzla,400 senelik bir münasebetimiz vardır.Bu münasebet iyi olduğu müddetçe Suriye fayda görmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • r TEııs tarafı 1 incide] Ilî mefkureye lâkayd,bigâne ¦bir gençliktir-Bu gibilere ne Hâkimiyeti Milliye,ne de Cum-Ehııriyet,zerre kadar heyecan ye alâka vermez-Her türlü içtimaî ve ahlâkî alâkaları kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Mısır dün bir nota verdi l Baş tarafı 1 incide!tikbali hakkında henüz Birleşmiş Milletlerce bir karar verilmediği zikrolunmaktadır.Aynı notada,Mısır Hükümeti Türkiye Elçilik merkezinin Kudüs şehrine n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Üçüncü siyasî toplantı [Baş tarafı 1 incide] malara cevap vermiştir.Müteakiben Eyüp İlçe Başkanı Mehmet Gürpınar,Fahrettin Köstem,Hilmi Güneşli ve Üsküdar İlçe Başkam Samim Yücedere konuşmuşlardır.Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Portekizde tevkif edilen âlimler Lizbon,15 AA)1951 Portekiz seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı namzetliği için bir hayli çalışan kolej profesörlerinden Dr-Duis Gomez ile üç arkadaşı dün,hükümet aleyhine ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Karikatür Duran ve çifte kafa yakalandı Adana,15 Hususî)Adananın tanınmış sabıkalılanndan Karikatür Duran ve Çiftekafa Cabbar esrar kaçakçılığı suçundan tevkif edilmişlerdir.Zorbalar yakalanmadan evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Uzakdoğuda kansız bir ihtilâl Kamboda Kralı hükümeti devirerek idareyi eline aldı Cambodia,15 A.A.Kambodç Kralı Sihanonk Modonsisanon bugün yaptığı kansız bir hükümet darbesi ile mevcut hükümeti devir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Ruslar sertlik siyasetine hazırlanıyorlar TBaş tarafı 1 incide] rinde durulmaktadır.Pazar günü intişar eden İngiliz gazeteleri,Moskovanın şimdi Londraya ehemmiyet verdiğini,Avrupa ile Amerikanın arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.06.1952
  • Amcası tarafından geliyorum-Kadının çekik gözleri bir an canlandı-Fakat bir şey söylemeden uzaklaştı-Bir divana oturarak cebimden çıkardığım sigarayı yaktım-Kılavuzum omuzuma dokunarak burada sigara i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.06.1952
  • istanbul Sergisinden 21/6/952 açılması mukarrer İstanbul Sergisinin Radyo Spikerliği Ferdi Tayfur ve Aziz Basmacı skeç grubuna verilmiştir-«i Sergi radyosunda reklâm neşriyatı eğlenceli» neşeli,renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • BOŞ YERE TIRAP ÇEKMEYİNİZ MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRiPiN 6o odole.«Intı.lumbogo,'orroinmo ogt orın»,bütün tono ve ıntlorı derhal letkin eder.Sû'otte haımoiur ve derhal tetirini gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Kurulu Başkanlığından Tahmin iiatı Bedeli İlk teminat^ Cinsi Miktarı Kuruş 200 santim Lira Kuruş Lira 127 Kurui.8-10 No-Monta Çivisi 850 kilo 00 1700 00 50 12-20 No-Monta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemizden bu güne kadar mezun olan tabiplerin diplomaları hazırlanmıştır-Mezunlarımızın,diplomaları kendilerine gönderilmek üze-re açık adreslerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • Yozgat daimî komisyonundan Çekerek ilçe merkezinde yapılacak dispanser inşaatının yirmi bin liralık kısmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 1 îşin keşif bedeli 21283 lira 52 kuruş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • jaaıjaawBBi**fı'frf '^"tiıvraa—MaMiw^wB^*" SİNGER Kontrol Saati Sizi hırsızdan,yangından korur istanbul:Eminönü 8-Ankara:Vagonli karşısı» izmir:Ankara Palas allında ve bütün şehirlerimizdeki acentalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • Yataklı Vagonlar Türkiye Temsilciliğinden Yapılacak tadilât dolayısiyle Galatada Köprübaşındaki VÂGONLl KOOR Seyahat acentemizin muvakkaten Galata Yolcu Salonunda faaliyetine devam edeceğini sayın yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • t SIEMENS 6 lâmbalı biri çe-Ay 4 Dalgalı tuzun,orta ve 2 kısa)5^ SşŞci B.^VP)6 ve 12 volt akümülâtör ile TAM RANDIMANLA ÇALIŞAN SIEMENS AUTO SÜPER 603 Mod.OTOMOBİL RADYOSU kilometreleri zevk içinde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden ver.len Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik yaş sebzelerle yem lik kuru maddeler kapalı zarfla 19-6-1952 perşembe günü saat 16 da Ankara M-S-B-1 No-lı Sa-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • DOKTOR HATlCE EKREN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • r ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLÂN FÎATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • Fitrelerinizi Türk Hava Kurumuna bağışlamakla,en verimsiz köyden en varlıklı şehre kadar bütün Türk vatanının ortaklaşa emeğinden doğmuş olan millî havacılığımıza kuvvet vermiş olacağız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • Yeni Neşriyat Edirnede Muradiye Camii Prof.Süheyl Ünver bu isim-de resimli bir monografi neşretmiştir.Elliyoruz ki Fatih Sultan Mehmedin babası İkinci Sultan Murat Edirnede üç şerefeliden soma Muradiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.06.1952
  • Kocaeli İl Daimi Komisyonundan 1 Adapazarı Karasu yolunun 33x500 4x000 kilometreleri arasının 3100)metrelik kısmı esaslı onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur.2 İhalesi haziranın otuzuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan