Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Akdeniz manevralarına bizde iştirak ediyoruz An karaya gelen Amiral Rigg manevra hakkında temaslarına başladı Ankara 14 Milliyet)Atlantik Teşkilâtı Kurmay Heyetinden Amiral Rigg dün uçakla şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Kral Tttllal'ın oğlu Prens Hüseyin'in hiç bir yerde çıkmamış bir resmi Ürdün Kralı konuşmuyor Lozan,14 AP)Ürdün hükümetinin Kral Tallâ'» gönder-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Denize yuvarlanan kamyon îzmir rıhtımında tuz yüklemeğe çalışan on toalnk bir kamyon muvazenesi bozulduğu için denize yuvarhuns ve güçlükle kurtarılmıştır-J)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • BUGÜN İkincide:İsmail Hami Danişmend'in tarihî bahisleri Fatihin zehirle öldürülmesi)H-E-Erkilet'in askerlik bahisleri Orhan özkırım'ın fıkrası-Üçüncüde:F-Nevruzoğlunun fıkrası Tarık Buğra'nın san'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Rusyanm güttüğü politika 1^3)usların* Bonn ve Avrupa ordusu andlaşmalarıııa mukabeleleri Berlin'de kendini gösterdi-İşe tehditlerle bağladılar.Şehrin Batı devletleri tarafından işgal edilen kısmım tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • D.P.Kâğıthane Bucağının top 1 an tısı Dünkü ie t i mada son günlerin isnat ve iftiralarına cevap verildi Demokrat Parti Kâğıthane bucağı dün,saat 17 de bucak lokalinde siyasî bir toplantı tertip etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Korede atom bombası kultelâşlandırdı Vaşington,14 A.A.Buradaki hükümet çevrelerinden elde edilen malûma ta göre,İngiltere Savunma Bakam Lord Alexander'in Tokyo ve Korede yaptığı görüşmeler siyasî ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Memleketimizin kıymetli misafirleri Kral ve Kraliçe şerefine dün gece muhteşem bir suare verildi Bugün memleketimizden ayrılacak olan Majeste Kral ve Kraliçe,dün görmeye değer yerleri ziyaret ettiler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Kral ile Kraliçenin ziyaretleri Şehrimizin mümtaz misafirleri bulunan dost Yunanistan Kralı Majeste Paul ve Kraliçe Frederika dün sabah sat 10.30 da Dolmabahçe Sa-I rayından ayrılarak şehirde hususî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Muhteşem suarenin tafsilâtı Dün gece Dolnıabahçe Sarayı,kurulduğ-untlan beri en muhteşem toplantılardan birine şahit oldu.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar tarafından Kral ve Kraliçe şe-[Devamı Sa.7,Sü.4 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Atom enerjisi ile işliyecek ilk denizaltı Dün yapılan törende konuşan Truman "Atom çağını idrak etmeden evvel sulhu müemmen kılmamız elzemdir,dedi Groton.14 AP)Cumhurbaşkanı Truman bugün Connec ticut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • Mustafa Kemal Paşanın camide halka verdiği vaaz O kadar harbi idare etmiş olan AtatUrk bir tavuk kesilmesine bakamazdı Müzevirlik edenlerin yüzleştirilmişi-Ismet Paşa için söylenen "Engîrek yılanı gîb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1952
  • En Güzel Bayram Hediyesi ÇİÇEKTİR Çiçekçilik kooperatif şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • SUMERBANK Beyoğlu Ajansımıza mahsus LÜKS OTOMOBİL KEŞİDESİNE katılmak için 7 7»952 akşamına kadar bu ajansımızda hesap açtırmak kâfidir.Uç hafta zamanınız kalmıştır.Her yüzelli lira bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Yusuf Ziya Öniş yakında vazifesine başlıyor Denizcilik Bankası İdare Meclisi dün saat 10 da toplanarak bankaya ait iç işlerin görüşülmelerini yapmıştır.Banka Genel Müdürü Yusuf Ziya öniş iyileşmiş olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • POLİSTE ¦fa Evvelki akşam Galatada Reşit,Niyazi ve Mehmet adında üç kişiden müteşekkil bir eroinci şebekesi yakalanmış,üzer lerinde 84 paket eroine 415 lira satış parası bulunmuştur.Sanıklar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Tarih Bahisleri j Fatih'in zehirle II I I II II I I öldürülmesi İsmail Hami DANİŞMEND Aziz dostum Bütün Şark ve Garp men-balarında Fâtih Sultan Meh-met eski Milâd takMinıne 5 göre 1481 senesi Mayıs ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • jül 15 22 Haziran Rama 1952 137t Pazar VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 428 8.46 öğle 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Akşam 10.42 12.00 Yatsı 21.45 2.03 İmsak İ.08 6.25 Bu.2 Haz.1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Siyasete karışarak bugün en kuvvetli Yunan muhalefet partisinin lideri olan eski Başkomutan Mareşal Papagos,Katimerinı gazetesinin 3 ve 4 haziran sayılarında hür milletlerle Sovyetler koalisyonu arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • KISA HABERLER if iki yıl evvel teşekkül etmiş olan Türkiye Turizm Kurumunun genel menfaatlere yarar dernekler arasına katılması Bakanlar tarafından kabul edilmiş ve keyfiyet İçişleri Bakanlığınca alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • HALKIN SESİ Karakolda gene bir dayak iddiası Köprü Kadıköy iskelesinde gazete bayilerinden Kemal idarehanemize gelerek aşağı daki şikâyette bulunmuştur:5 Haziran 1952 perşembe günü saat 10,15 de Jt'öp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • 53 üncü Piyade alayının kuruluşunun 72.yıl dönümü 1.Or.T.B.dan)53 üncü Piyade Alayının kuruluşunun 72 nci yıldönümü yarın saat 15 de Fenerbahçe Stadında yapılacak olan spor gösterileri ile kutlanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Bir kaatil 18 yıla mahkûm edildi' Bundan bir müddet önce Paşabahçe cam ve şişe fabrikasında bir cinayet işlenmiş,fırın ustası Mehmet Erdem adında biri para meselesinden arkadaşı Ahmet Yetimi öldürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Göztepe vapuru kurtarıldı Göztepe vapuru dün Suadiye ile Caddebostanı arasında oturduğu kayalıklardan kurtarılarak bir tahlisiye gemisi yedeğin de havuzlanmak üzere Halice çe kilmiştir.Göztepenin bord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Hurda demir ihracı arttı Son günlerde istanbul limanından yabancı memleketlere hurda demir ihracı-artmaktadır Hafta içinde îtalyaya 130.178 lira kıymetinde 74 bin 505 ton ve Macaristana 500 ton hurda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Öğretmenler arasında yeni nakil ve tayinler Erkek ve Kız San'at Enstitüleri öğretmenleri arasında yeni nakil ve tayinler yapılmıştır.Şehrimiz San'at Enstitülerine tayin edilen öğretmenlerin isimlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • RESİM •fc Beyoğlu,Üsküdar,Bakırköy ve Fatih ilçelerine bağlı ilkokullarda dünden itibaren resim sergileri açılmıştırr K O N O RE •fc Türkiye Yüksek Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu olağanüstü kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Pilli Radyosu Olan Sayın MÜŞTERİLERİMİZE Uzun zamandan beti beklenilen SIEMENS Radyo Pilleri Gelmiştir Bayilerde» arayınız TÜRKELİ LİfcİTED ŞTİ.Galata,Bankalar Cad.Telefon:44B22 3 4 im ıııyii mıııım—T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Öğretmen okulları Memleketimizin muhtelif yerlerinde yeniden 5 okul açılacak Millî Eğitim Bakanlığı,kültür sahasında günden güne artan ihtiyaçlar karşısında kız öğretmen okul sayısını artırmağa karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Taksilerin muayenesi Bu seneki fennî muayeneler esaslı surette yapılacak Belediye Makine İşleri Müdür lüğü gelirimizdeki motorlu nakil vasıtaların 1952 yılı fennî muayenelerine başlamış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • p^ v\FIKRA Çocuk bahçeleri fi^J] e zaman şehrin imali 1 nna ait bir mevzu açılsa,büyük bulvarlar,yeşil sahalar,merdivenler,fıskiyeli şark kahveleri,lüks stadyomlar,turistik oteller,asma köprüler,geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1952
  • Denizyolları Kooperatifindeki suistimal savcılığa ıntikat etti Üç ay kadar önce,yapılan bir ihbar üzerine,Devlet Denizyolları Kooperatifinde bir suiistimalin meydana çıkarıldığını bildirmiştik.Hâdisey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Siyasî İcmal Fransa ve Tunus ihtilâfı İki sene evvel Tunus hükümeti idari salâhiyetlerine fazla müdahale edildiğini» himaye andlaşması hükümlerine göre memleketin dahilî işlerinde Hey in tamamiyle müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Piyasa durgun Son günlerde şehrimiz pamuklu mensucat toptan piyasasında bir durgunluk görülmektedir.Ramazan ayı ve yaklaşmakta olan bayram münasebetiyle perakendecilerin iyi sürüm yapmalarına rağmen,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Hollywood dedikodusu İngrid Bergmanın kızı annesine gitmek istemiyor Lon Angeles,14 AP)13 yaşında olan ve annesi ingrid Bergman tarafından yaz aylarını Italyada geçirmesi talep cdilmiş bulunan Jenny A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Bu yılın üçüncü EV ikramiyesi ÇİFTEHAVUZLARDA 5 ODALI BAHÇELİ EV Noter huzurunda çekilen kurada Bakırköy Kapamacı sokak No.1 de Bay KİRKOR PALAS a isabet etti.Cüzdan No.137071 Bahçckapı YAPI ve KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Okuyucunun günahı Herkesin bir »bahsi,saU'atkârın da okuyucusu var:Vur Allah vur-Evet bütün suç okuyucu milletindcdir:Okuyucu anlamaz,okuyucu dünyadan habersizdir,bilmez-San'atkâr dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • ATİNADAKİ EMSALSİZ MUVAFFAKİYETİNDEN SONRA MEDRANO KARDEŞLER SİRKl'nin İSTANBUL SERGİSİNDE 1952 Sirk Resmi Geçidi ni takdim edecektir.FİLLER,KAPLANLAR,AYILAR,ŞEMPAZELER ve SAlRE 20 haziran önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • İKTİBAS Bir ölüm kampını saadet şehri yapan deli papaz Italyada herkesin tanıdığı "Deli papaz,kimsesiz çocukları eski bir nazi kampına toplayıp "Nomo Delphia,isimli müstakil b'r şehir kurdu.Halbuki bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Amerika Batı Avrupada uçaklar yaptırıyor Truman deniz aşıı yesini temin için 1 Vashington,14 AP)Birleşik Amerika resmî çevrelerinde hâkim olan kanaate göre,yakında,Amerika,Avrupa fabrika larına uçak ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Pasifik konseyi toplanıyor Londra,14 AP)Avustralya Başbakanı Robert G.Menzies bugün,Birleşik Amerika,Yeni Zellanda ve Avustralyanın müşterek müdafaa organı Pasifik Konseyinin bu ay içinde ilk toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Çang Kay Şek'e yardım Vashingtno,14 A.A.Dün sabah buraya gelen,Birleşik Amerikanın Pasifik filosu komutanı Amiral Arthur Rafoîd gazetecilere verdiği beyanatta şunları söylemiştir:«Mareşal Çan Kay Şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Hayrabolutla silâh kaçıran bir keresteci yakalandı Hayrabolu,14 THA)Hayraboluda kerestecilik yapan Murat Yılmaz'ın dükkânın da zabıtaca yapılan bir araştırma neticesinde 3 tabanca.150 adet muhtelif ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Almanyalını Ortadoğu ile ticareti gelişiyor P~nn,14 AP)Ortadoğu ile ticaretini arttırmak için gayretler sarfetmekte olan Batı Almanya,Mısır ile yeni bir anlaşma yapmışta-Bu arada.Habeşistan.Yemen,Suud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • ize ÖÖRE Kadın ve ayna Güzelliğine pek ziyade güvenen bir aktris» hatır gönül bilmez ve sözünü esirgemez bir papaza müracaat ediyor,kendisini aynada uzun uzun seyrettiğini» çok güzel bulduğunu söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Londrada bir casus yakalandı Dışişleri Bakanlığı telsizcisi olan casus Rus elçiliğine mahrem evrak veriyormuş Londra,14 AP)Polis dün akşam,24 yaşında olan ve Dışişleri Bakanlığı telsizciliğinde çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Stromboli yanardağı gene lav saçıyor Roma,14 A.A.Stromboli yanardağı yeniden faaliyete geçmiştir.Yanardağın üç ağzından,bundan evvelkilerden daha müthiş kızgın lavlar akmaya bağlamıştır.Şimdiki halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Haydarpaşa limanının tevsiine ait inşaata başlanıyor Ankara,14 THA-Haydarpaşa limanının tevsii için Bayındırlık Bakanlığınca bir müddetten beri devam edilmek te olan etüdler tamamlanmış tır.Bakanlık,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • Belediye mezbahayı ıslah edecek Belediye mezbaha ve Karaağaç kurumlarının ıslahı yolunda teşebbüse geçmiştir.Mevcut buz fabrikasına 90 bin lira masraf etmek suretiyle yeni tesisat ilâve edilecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1952
  • 13 Prens kılığında bir uşak.Şu hayat tuhaf şeydi,onun gibileri ne güzellik veriyordu.Aklımda Franza Barbaranın kokteylinde ki erkekler arasında mukayese yaptım.Ne büyük tezat.Kokteyldeki erkekler derk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.06.1952
  • Wml Sabim köpüğünden imal edilen yeni bir sütiyen tipi ucuzluğu ve hafifliği bakımından çok aiû* ka uyandırmışı fakat pratikliği bakımından şüphe ile karşılanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1952
  • HERGtM TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hazreti Muhammedin veda haccı tarihî bir hâdise idi Resûllü Ekrem Araf atta,devesi Kasvâ üzerinden irat ettiği son hutbesile kadınlara hürriyet vermiş,tefeciliği ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1952
  • Dün tarihî eserlerle dinî âbideleri ziyaret eden haşmetlû nıısanrierimiz Valinin refakatinde Süley maniye camiinden çıkıyorlar-2 Ma jeste Kral Pol.Kariye camiinde bir eski eser hakkında izahat alıyor*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.06.1952
  • Futbol Federasyonunun istifası dolayısiyle Gidenler neler yaptılar Aylardır istifaları beklenen müstafi Futbol Federasyonu dört yıllık mesai müddeti içinde pek çok hatalar yapmıştır.Fakat bunların yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.06.1952
  • ftAYFA:6 MİLLİYET Sultan İbrahim gözdelerinden olan Gürcü güzelini görünce iki yanağından öptü.13 Yine bütün pencerelerinde pınarlar mismû gür sulu musluklar bulunmalı-Bunlar açıldığı vakit,akan sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Kral ile Kraliçenin ziyaretleri [B;ı# tarafı 1 incide] terdir.Ayasofyadaki mozayik t ab loları ve saray dehlizlerini seyreden Majesteler,bilhassa tarihi eserleri dakikalarca tetkik etmişlerdir.Emirgân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • D.P.Kâğıthane Bucağı toplantısı [Baş tarafı 1 incide] Pal başkanı Necmi Ateş ile ocak ve köylerden gelen kalabalık bir partili hazır bulunmuştur.İlk olarak söz alan bucak başkanı,Kâğıthanede ilk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • lenmesi ve gelişmesi için j!çok gayrete ihtiyaç vardır.j| Bu dâvanın yürütülmesini omuzlarına almış olan Türk Hava Kurumu'nu «Fitrelerimizle» dest ekli yelim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Anthony Eden Başbakanlığa hazırlanıyor Londra,14 A.A.Bugün bildirildiğine göre,daha sonra Başbakanlığa geçebilmesi için,ingiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden'in Kabinede başka bir vazifeye tâyin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Akdeniz manevraları [Bas tarafı 1 incide] I larda bulunacaktır.Bu manevra I lara Türk,İtalyan,İngiliz,Fran sız ve Yunan Deniz ve Hava Kuvvetleri katılacaktır.Ege denizinde yapılacak olan bu manevralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Orta Doğu savunma andlaşması Pakistan pakta katılması yolundaki bu daveti memnuniyetle karşılayacak Karaşi,14 A.A.Pakistan Savunma Bakanlığı Genel Sekreterinin yakında Avrupaya yapacağı ziyareti yorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • ı f lîas tarafı 1 incide] 2aman.Atatürk bu vaziyetten memnun olmuş ve:Demek ki henüz inkılâbımız yerleşemı/niş-tam zamanında yaraya neşteri vurmuşuz-Şimdi bundan istifade etmeliyiz-i Diyerek bu vaziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Subayların terfiine ait tasarı Ankara,14 Milliyet)Yeni Ordu Terfi Kanunu tasarısı Millî Savunma Bakanlığı tarafından tekemmül ettirilerek bugün Başbakanlığa sevkedilmiştir.Uzun bir müddet Askerî Şûrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Üzerinde büyük harflerle Bag kelimesi yazılı olan giriş kapısının önüne geldim-Kapı açıktı,müsaade almağa lüzum görmiyerek geçtim-Şimdi binaları yakından tetkik edebiliyordum-iki büyük bina dörder kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Dün gece Kralla Kraliçe şerefine verilen suare [Baş tarafı 1 incide] refine verilen suare İstanbulun gördüğü en mutantan gece ziyafetini teşkil ediyordu.Akşam saat 22 den itibaren yüzlerce otomobil fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Sovyetlerin yeni Londra Büyük elçisi Gromy konun bu mevkie tayinine büyük bir ehemmiyet atfediliyor Moskova,14 A.A.Buradaki Batılı çevreler Dışişleri Ba kan Yardımcısı Andrei Grorriyko'nun Lohdra Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Atom enerjisi [Baş tarafı 1 incide] tıya «Nautilus» adı verilecektir-Tören sırasında Cumhurbaşkanının yanında Birleşik Amerika Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Gordon Dean de hazır bulunmuştur-Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Ürdün Kralı konuşmuyor [Baş tarafı 1 incide!digi bir mesajı hamilen buraya gelmiş olan Hafız Abdülhadi,bugün ilk basın toplantısını yap mış ve Kraliçe ile Veliahd Prens Hüseyinin gaybubiyeti hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Koredeki İngiliz temasları [Baş tarafı 1 incide] 2 Komünist Çinliler ve Kuzey Koreliler taarruza geçtikleri takdirde düşman üslerinin taktik atom silâhlariyle bombalanacakları yolunda General Mac Clar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1952
  • Kusyanın güttüğü politika [Başmakaleden devam] iniş,harbden çekinmez gibi davranarak kendisinin reyi ve arzusu hilâfına yapılacak işlerin çok fena neticeler doğurabileceğine demokrasi âlemini iknaa ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.06.1952
  • Yeni Neşriyat Edimede Muradiye Camii Prof-Süheyl Ünver bu isimde resimli bir monografi neşretmiştir-Biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmedin babası İkinci Sultan Murat Edimede üç şerefeliden sonra Muradiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK BSsıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1952
  • Eminönü Taksim otobüs servisi İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 1 16 Haziran 1952 pazartesi gününden itibaren pazar günleri hariç tecrübe mahiyetinde olmak üzere Eminönü Taksim Eminönü)arasında bir otobüs se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1952
  • RMHG ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR mjtüi m ¦iamaJlİHMET KüUflu,tW e l ı 4-ı 45 Beygir,Î5 Beygir,75 Beygir,20 Beygir,15 Beygir SAYIM ÇİFTÇİLER!Gelmiş ve gelecek rakipleri aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1952
  • tzmirde maden direği tahliye ve tahmil ettirilecektir Tavşanlı Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:1 Müesses3mizin hariçten izmir limanına getireceği 15 ilâ 20 bin metreküp maden direğinin deniz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1952
  • Bursa Valiliğinden 1 Bursa Bayındırlık Su İşleri 1 inci Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Susurluk deresi yeni yatak KL 2 800 civarında yapılacak olan 24909 lira 15 kuruş keşif bedelli ahşap köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1952
  • rm* ;^tfatr*• 30 fiil GRİPIN Baf,diş,adale,sinir,lumbago romatizma ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.Bayanların muayyen za« manlardoki sancılarına karfi faydalıdır.RİPİN 4 sddt aro ile günde 3 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1952
  • la'L Lv,Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı sebzeler kapalı zarfla 3/7/952 günü saat 15 de Malatya As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır Sebzeler ayrı ayrı taliplere i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1952
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı için aşağıda isimlen ve bulun» dukları yerler yazılı olan askerî okullara 1/Haziran/1952 den l/Eylül/1952 tarihine karlar öğrenci alınacaktır-2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan