Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • X f tfölf IH şehrimizde ve civarında hava;bulutlu,sabahleyin deniz üstü puslu geçecek,hava sıcakhğında mühim bir değiişklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Bu sene ara seçimleri yapılmıyor D.P.Meclis Grnpudün bu j husustaki takriri kabul etti Ankara,12 Milliyet)Demokrat Parti Mecbs Grupu bu gün saat 15 de toplanmıştır» Bugünkü toplantıda Muammer Alakant'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Robert Collegedeki diploma töreni Dün Bobert College kız kısmında öğrencilere diplomaları tevzi edilmiştir-Resimde diploma alan öğrenciler college kıyafetiyle görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Belediyede 5 milyonluk bir suiistimal iddiası Sahibi meçhul arsalar üzerinde yapıldığı iddia edilen suiistimal hadisesi bugün Şehir Meclisinde görüşülecek Bundan bir müddet evvel İrfan Canhtürk ismind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Memleketimizin umumî vaziyeti Sayın Ahmet Emin Yalmanın iki makalesi münasebetile «Partilerarası kavgalar,Mecliste münakaşalar,matbuatta çatışmalar oluyor!diye dehşete düşen Ahmet Emin Yalman bundan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Limandaki tıkanıklık için tedbirler alınıyor Mallarını muayyen müddetten evvel çekenlere tenzilâtlı tarife tatbik edilecek Denizcilik Bankası idare mec lisi liman tıkanıklığını önlemek maksadiyle yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Birleşik Fransa devleti Maurice Sckunıan,bunun I için çalışılmakta olduğunu I söylüyor I Fransanın Ortaşark sefirlerinin şehrimizdeki toplantısı devam etmektedir.17 haziranda sona erecek olan konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Izmirde yeni bir cinayet İzmir,12 Milliyet)Bugün şehrimizde bir cinayet işlenmiş v« meteoroloji istasyonu odacısı Pire Hacılı isminde birisi,karısı ile gayri meşru bir şekilde münasebet kuran arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Göztepe Vapuru karaya oturdu Evvelki gün Gaddebostanı açıklarında Göztepe vapuru karaya oturmuş yolcular sandal ve motörlerle sahile çıkarılmışlardır» Besimde bu sabah karadan kurtarılan Göztepe görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Elen hükümdarları dün Ankaradan ayrıldılar Kral ile Kraliçe bugün şehrimize geliyorlar Cumhurbaşkanımız ve kıymetli misafirlerimiz bu sabah şehrimizde muhteşem bir merasimle karşılanacaklar Bugün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Dörtler ortaşark müdafaasına dair yeni bir proje hazırladılar Yeni projeye göre Arap devletlerine müsavi haklar tanınmakta ve savunma genel karargâhı Kıbrısa nakledilmektedir Kahire,12 T.H.A.Burada in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Hububat fiatı tesbit edildi o-Fiat listesine ait kararname 15 hazirana kadar ilân edilecek Ankara,12 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes Konya D.P.İl Kongresinde buğdayın köylüden 30 kuruş* alınacağını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • Londraya gidecek olan heyetimiz tesbit edildi Menderes ve Köprülüye;Cevat Üstün,Nuri Birgi,Muzaffer Ersü ve Sadi İldem refakat edecek Ankara» 12 AA)Dışişleri Bakanlığından bildirilmiştir:İngiltere hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1952
  • "Milletin makus talihini in„ telgrafının içyüzü ismet Paşa inönünde ricat emri vermişti.Sonradan düş* manın ricatîni öğrenince bunu kendi muvaffakiyeti gibi bildirmiş,Atatiirkün meşhur telgrafını da o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kupanı* Sterling Dolar Pr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • vapuru O Suadiyede karaya oturau vapur bütün gayretlere rağmen kurtarılamadı Evvelki gün ı Caddebostan ile Suadiye arasındaki kayalıklara oturan Göztepe vapuru halen kurtarılamamıştır.Vak'a mahal lini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Liman kontrol dairesinin 5.ci şube île işbirliği Bugünden itibaren Liman Kontrol Müdürlüğü,İstanbul Emniyet 5 inci Şubesi ile işbirliği yapmaya başlamıştır-Müştereken kontrola çıkacak olan ekipler ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • ölümle neticelenen bir otomobil kazası Dün Kartalda ölümle neticelenen bir otomobil kazası olmuştur-Erzincanlı şoför Mehmet idaresindeki Maltepe 182 plâka sayılı bir kamyon,Gazhane civarındaki virajda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • işsizliği önlemek için kurulan Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından şehrimizde açılan büro faaliyete geçti Yakın ve Ortadoğu memleketlerinin iş ve işçi meselelerini incelemek üzere Milletlerarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • HALKİN W5 Hacı vapuru tahriki lâzımdır İzmirde Arasta çarşısında İdris Yemenicioğlu yazıyor:Denizcilik Bankasının bu sene Hacca gidecek vatandaşlar için hususî vapur tah sis edip etmiyeceğini hâlâ öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • MAKALE Nuh'un gemisi Bizim eski menbâlanla Kûh-i NÛh)ismiyle de bahı geçen Ararat Ağrı damda Nuh'un gemisini aratak ilmi bir moda hâline eldi:Hecen sene gelen ve iç bir şey bulamıyan bir merikan yahut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Şnjpnelı bir ölüm Yanlış tedavi yüzünden öldüğü iddia edilen Fatmanın cesedi morga kaldırıldı Bir müddet evvel Cerrahpaşa hastahanesine yatırılmış olan Fatma Kaptan adında 21 yaşlarında bir kadın iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Türkiye'deki günlük gazete sayısı 109 a yükseldi Ankara,12 THA)îsta-1 mir 36 mevkute ile üçüncü geltık Genel Müdürlüğünce ha-j inektedirlanan bir istaLstiğe göre,»mleketimizde yaynnlanmakolan günlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Bira satışları azaldı Tekelin bir kısım maddeleri n üç ay zarfında mühim mikrda bir yükselme kaydetmişde.bira satışları ehemmi-tli miktarda azalmıştır-Diğer taraftan İstanbul Sersi için hazırlanan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Ormanda ağaçlar bir gün toplanıp baltadan şikâyet etmişler-İhtiyar ve beli bükülmüş bir ağaç lâfa karışarak:«Balta ile mücadele edemezsiniz^,demiş-«Neden?diye sormuşlar-«Çünkü sapı bizden» demiş-Yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Okulların tamiri Şehrimizdeki bütün tamire muhtaç ilkokulların tesbiti ve keşifleri tamamlanmıştır-Bu yıl şehrimiz ilkokulları için üç yüz bin liralık onarım ödeneği ayrılmıştır^ Bayındırlık Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Şişli gecekondularını ihya derneğinin mitingi Şişli Gecekondularını İhya ve Güzelleştirme Cemiyeti tarafından tertip edilen miting yarın saat 10 da Taksim meydanında yapılacaktır-Cemiyet başkanı Naim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Hic.13 Ru 20 Haziran 31 ama 1952 Mayii 37 i Cuma 1368 VAKİT VASATİ EZAN!Güneş 4.28 8.47 öğle 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Akfiam 19.42 12.00 Yatsı 21.44 2.03 imsak 2.08 6.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Bir mağaza sahibini dolandıran genç yakalandı On gün evvel Ankarada bir hırsızlık hâdisesi olmuş ve İstanbul Bonmarşesı isimli mağazada çalışan Uğur Tunçer adında bir genç mağaza sahibinin 16-800 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • KISA HABERLER İt Evvelki gün şehrimize «gelmiş olan Atina Türle Yunan Dostluk Cemiyeti azaları şerefine,şehrimiz Türk Yunan Dostluk Derneği tarafından dün akr.tm Pa;'koteide l;'v kokteyl verilmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • POLİSTE *fc Savcılığa müracaat eden Hüseyin Kemal adında biri,karısı Ayşenin,Fikret adında bir kadınla birlikte fuhuş yaptığını ve evine gelmediğini iddia etmiş,tahkikata başlanmıştır.•jfc-Arnavutköyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • İstanbul yolcu salonunda bir acentalık açılıyor îç ticaret işleriyle meşgul olanların çoğunun İstanbul cihetinde bulunmasını nazarı itibara alan Denizcilik Bankası idare meclisi İstanbul Yolcu Sa lonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • Kumaş imalâtçılarının bakanlığa yaptığı teklif gelirimizdeki kumaş imalâtçılarından müteşekkil bir heyet,Ankaraya giderek yün imliği ithali mevzuunda,Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına yeni bir müracaatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1952
  • TOPLANTI Türkiye Yapı İşçileri Sendikası Bakırköy Şubesi mensupları önümüzdeki pazar günü saat 14 de bir toplantı yapacak ve yeni yönetim kurulu üyelerini seçeceklerdir.Türkiye Eski Muharipler Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M E R 1 K A Bir sinek tarafından ışınlan ve böylelikle sıtmaya tutulan bir bahriyeli,geminin sahibi bulunan kumpanyadan tazmanat is temiş ve ihtilâf mahkemeye inti kal etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • e esir kampında Bir Amerikan senatörü Kojeye bitaraf tetkik heyeti gönderilmesini istedi Kojedo,12 A.A.Birleşmiş Milletler Kuvvetleri 95 inci bloktaki 4800 Kuzey Koreli esirin naklini hâdisesiz olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • r Ip&ton* föAfyHt,tfctyeAfi 11 Sanki bütün İsviçre,size huzur ve memnuniyet vermek için,işbirliği yapıyor.Her şey çok muntazam,çok temiz.Buraya geldiğim ilk günü,odamda istirahat ettikten sonra sokağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • Orgeneral Hull dün Romaya gitti Bir kaç günden beri memleketimizde misafir bulunan Amerikan Karakuvvetleri Kurmay Başkanı Yadımcısı Orgeneral Hull beraberinde esi ve maiyeti olduğu halde dün sabah 8 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • Yılanlarla birlikte yatan adamın sonu Palermo,12 A-A-Meşhur Hindli fakir Roger Bur mah'yı.dün gece zehirli yılanlarından biri dilinden sokmuştur-Derhal hastahaneye kaldırılan fakirin tehlikeyi atlattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • İKTİBAS Amerikayı birbirine katan müthiş bir radyo temsili H.G.weiles'in "iki dünyanın farkı,eseri x radyofonik bir temsil haline getirilmişti,çok ustaca yayınlanan tem* sil,N îw-Vork'luları dehşet iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • Ankara'da gazeteler için satış kuleleri yaptırılıyor Ankara.12 THA)Ankara Belediyesi,diğer Avrupa şehirlerinde de olduğu gibi şeh rin muhtelif semtlerinde gazete satış kuleleri yaptırmak suretiyle bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • Doğu ve Batı ihtilâfı Amerika» Almanya hakkında dörtlü bir konferansa yanaşmıyor Vaşington,12 AP)Amerikan resmi çevrelerinden bildirildiğine göre,Birleşik Amerika,Almanya hakkında Rusya dahil dört büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • Judy Garland evlendi Hollywood.12 AP)Bu gün öğrenildiğine göre.tanınmış sinema artisti Judy Garland.milyoner bir arkadaşının çiftliğinde iş ajanı Sid Luft ile evlenmiştir.Bu.her iki tarafın da üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • Roberto Rossellini Amerikaya gidecek Roma,12 AP)Amerikan Büyükelçiliğinden bu akşam bildirildiğine göre.sinema artisti Ingrid Bergmann'ın kocası Roberto Rosseiini.Amerikan vizesi talep etmiştir-Sanıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • ^V»A \"N öö/Ba* k!rt3~5yaa5!'Bk şaheseri Fransız gazetelerinde okuduk.Firene dağlarında bir baraj yaptıran iki mühendis küçük iki ayı yavrusunun etrafta dolaştıklarını görüyorlar.Koca oğlancıklar inle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • SANAT HAR italyan Etiketi gözlerimle gördüm,ti zerinde Beyoğlu ka-ligrafi ve imlası ile «italiyan eriği» yazılıydı.Hem de,bir kapı aralığına sığınmış sünepe bir ı.anav müsveddesinde.Fakat önce şu «Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1952
  • I'yatoünl Kore mütareke müzakereleri Aylardan beri devam eden Kore mütareke müzakereleri,bazı müzmin hastalıklar gibi,ne iyi ne de fena bir netice vermeden uzayıp gitmekte,komünistler ise harbin bu yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.06.1952
  • 1 Yunan Kral ve Kraliçesi şerefine dün 19 Mayıs stadyumunda spor ve gençlik gösterileri yapılmıştır.Misafirlerimiz gösterileri şeref tribününde takip etmişlerdir.Dünkü gösterilerde Harp OdL kulu taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1952
  • ki h m t7/U m pf wm$-itil &&&düm Meşhur ressam Lioner Ruth'un yaptığı ve Annie BaiUeye ait resim Fransada bir sanat mükâfa tını kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A I Metreslerini savaşlarda yanından ayırnııyan kral Çok defa büyük ve dan hiç umulmıy^n ketleri vardır ki bu Meşhur Frank Kralı Şarlman tezatlarla dolu bir adamdır.Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.06.1952
  • Şeref Stadı Sulhi GARAN Haber aldığıma göre;belediye Çırağan Sarayını ve bahçesini büyük bir otel haline ifrağ edecekmiş.Düşündüm de;bir taraftan yaparken,öbür taraftan da eski hayratı neden yok etmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.06.1952
  • TFA:6 MİLLİYET 11 Bence padişahı,tatlı bağlarla bağlamak lâzımdır.Kadın/içki,göz ve söz 11 Arslanımın halini,huyusen de benim kadar bilir-Devletle milletle alâkası namakla beraber,her işe kamaktan uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Kocaeli İl Daimi Komisyonunu.1 Adapazarı Karasu yolunun 33 x 500 4 x 000 kilometreleri arasının 3100)metrelik kısmı esaslı onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur.2 İhalesi haziranın otuzunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • İzmirde maden direği tahliye ve tahmil ettirilecektir Tavşanlı Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:1 Müessesemizin harften izmir limanına getireceği 15 ilâ 20 bin metreküp maden direğinin deniz va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Belediyede 5 milyonluk suiistimal [Baş tarafı 1 incide] ihbarın hakikat olduğunu ve hazırlamış olduğu dosyada isimlerini açıkladığı bazı Belediye tahakkuk şubesi şeflerinin Medeni Kanunun 651 nci madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Köprü üstünde garip bir adam yakalandı E3inde taşıdığı kırmızı bir levhada:"Bütün dünya elçilerinin 15 Haziranda Ayasofyada toplanacağı,yazılı idi Dün öğleden sonra,Galata köprüsünde binlerce kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Limandaki tıkanıklık [Baş tarafı 1 incide] Ayrıca Denizcilik Bankası sermayesine katılmak üzere Maliyeden devralınan Hasköy ve civarında ilk inşaat başla mış bulunmaktadır-Bu inşaatın birinci kısmı ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • ÎTİZ AB Yazımızın çokluğundan «Katil Aranıyor» romanımızı koyamadık.Aziz okuyucularımızdan öatlr düeria.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Korede savaş hızlandı_Müttefikler dün gerek havadan ve gerek karadan kızıllara taarruz ettiler Seul Kore)12 AP)Müt tefik kuvvetleri bugün uçakların ve tankların desteğinden faydalanarak,batı cephesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Ara seçimleri [Baş tarafı 1 incide] malar yapılmış ve neticede Muammer Alakant'ın önergesi ekseriyetle kabul edilmiştir.Bilâhare Kemal Özçoban'ın Yunan Kral ve Kraliçesinin An karayı ziyareti sırasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Dörtler [Baş tarafı 1 incide] rarg-fthının Süveyş yerine Kıbrıs adasının bulunması da takarrür etmiştir.Şayet Mısır,pakta dahil olmazsa Süveyş,bu paktın bir üssü olarak kalacaktır.Diğer taraftan,Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] objektif bir surette,yani olduğu gibi yazmaya gayret edeceğim-Atatürkün bütün hayatı iyi tetkik edilecek olunursa görülür ki onun beniliginin büyük kudreti tâ küçüklüğünden başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Hububat fiatı [Baş tarafı 1 incide] na kadar ilân edilmesi muhtemeldir.Evvelce bildirdiğimiz gibi,buğday fiatlarındaki bu artış istanbul,tzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde ekmek fiatlarına tesir et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • KraB ile Kraliçe bugün şehrimize geliyorlar [Baş tarafı 1 incide] Gemi,limanda mevki almış olan Türk donanmasına mensup birlikler arasından geçerken Majesteler ve Cumhurbaşkanımız ayrı ayrı 21 pare to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Londraya gidecek olan heyetimiz [Bas tarafı 1 incide] Bu ziyaret 7 temmuzdan 12 temmuza kadar devam edecektir-Devlet adamlarımızla birlikte Dışişleri Bakanlığı yüksek müşavirlerinden Büyükelçi Cevat Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Karacabey Belediye Başkanlığından 1 23002,57 lira keşif bedelli bir aucukhane binası inşaatı pazarlık suretiyle ihale edilecektir.2 tşin geçici teminatı:1725,22 liradır.3 Pazarlıkla ihale günü ve yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • Birleşik Fransa [Baş tarafı 1 incide] lar tarafından Union Française de şerefine verilen öğle yemeğinde bir konuşma yapmış ve Fransanın idaresindeki memleketlerin müstakbel idare tarzını belirterek ez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1952
  • emleketimizin umumî vaziyeti [Başmakaleden devam!sı içine üflemeğe çalışan gazeteci için tek fren,maalesef yalnız kendi iz'anındaıi,kendi ahlâkından,daha doğrusu mizacından ibarettir.Avrupadan gelen,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.06.1952
  • FOTOĞRAF MAKINASI ve FİLM ve Kâğsrtarı ADQX MEŞHUR ALMAN MARKASI Dünyanın en eski ve en tecrübeli fotoğraf malzemesi fabrikası Genel Deposu 3?BİBADE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı için aşağıda simleri ve bulun* dukları yerler yazılı olan askerî okullara 1/EIazira n/1952 den l/Eylül/1952 tarihine kadar öğrenci alınacaktır-2 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • Muma makineleri satışı istanbul Defterdarlığından!Atlet Markası Cinsi Tarak eni İzahat 40 A.Comerio İtalyan 150 santim Armürlü dokuma tezgâhı Muamele Vergi Dairesine olan vergi borcundan dolayı Topkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:israil Devletinin teşekkülünden beri The Anglo Palestine Bank Limited tarafından çıkarılan banknotlar 8 Haziran 1952 tarihinden itibaren israil Hükümetince tedavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 25000 ton yem yiyecek ye yakacak nakli kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur-İhalesi 30/Haziran/952 pazartesi günü saat II de Erzurum As-Sa-Al-Koda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • NEVROZIN AĞRILARINI WL fâ&L İSMET 4 iböt oHü Hş günde 3 oclet(^lırKjbilir.{j jj4 t«w'-v!99*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL,Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • "1alınacaktır Adapazarı D.D» Vagon ate'.yasi sat.n a-^aa Korasyoıuı rızası 1 Satın alınacak malzemenin miktar,muhammen bedeli,ilk inanca ihale gün ve saatleri aşağıda yazılıdır.2 Şartname ve sözleşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • e 5-8-12-15-27 Beygirlik Alçak ve yüksek devirli SLAVIA DİZEL MOTÖRLERÎ ve bütün takatlardaki motörler için her çeşit YEDEK PARÇA mevcuttur.Fiat ve YEDEK PARÇA listesi isteyiniz.Türkiye umumî mümessil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • Bursa Valiliğinden 1 ilimiz Tarım Okulunda yapılacak haricî elektrik tesisatı 20753 lira 80 kuruşluk birinci keşfi üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 27/6/952 tarihine rasthyan cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci" KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ.AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı-Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan