Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Üç gündür Ankarada bulunan IV\WV /V/V/V».»V^S/V/W /Dost Elen Kral ve Kraliçesi yarın istanbula geliyorlar Aziz misafirlerimiz dün Başbakanın öğle ziyafetinde bulunmuşlar ve saat 16 da spor gösterileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Avrupada Komünizm yıkılmıştır omünizmin son senelerde Avrupada kaydettiği gerilemeleri etrafiyle anlamak i-Qin Birinci Dünya Harbinden bu güne kadar geçildiği safhaları hatırlamak icabeder-Kurunuvüsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Gl.Clark'a verilmiş olan geniş salâhiyet Uzakşark Başkomutanı komünist uçaklarının 'fiilî takip,yetkisini haiz bulunuyor Kojedeki esirlerin Vaşington,10 AP)Birleşik Amerika Millî Müdafaa Bakanlığı,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Orgeneral Hull şehrimize geldi Amerikan ordusu kara kuvvetleri kurmay başkanı yardımcısı Orgeneral John Hull beraberinde eşi ve maiyeti olduğu halde dün sabah saat 11.30 da hususî uçağiyle şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Silâh kaçırmak isteyen gemiciler Üç gemicimiz İtalyan polisi tarafından yakalandı Cenova 11 AP)İtalyan polisi üzerlerinde 15 Berretta tabancası bulunan 3 Türk denizcisini bugün tevkif etmiştir.Tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Kral Pol Koraltana bir nişan verdi Ankara,11 A-A)Elen Kralı Majeste Birinci Pol dün Marmara köşkünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltana «Grand croix de l'ordre royal de George premie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Müşterilerine tecavüze kalkan otelci Evvelki gece Galatadaki bir otelde misafir bulunan iki kadına bir tecavüz hâdisesi olmuş,neticede otelcinin 14 yaşındaki oğlu da korkudan,9 metreden rDevanu Sa.7,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Meclis ekseriyet olmadığı için dün toplanamadı Ankara 11 Milliyet)Bugün toplanması icap eden Büyük Millet Meclisi ekseriyet olmadığı için toplanamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Ağrı dağına çıkacak Fransız heyeti Ağrı Dağında Nuhua gemisini aramak maksadiyle iki ftlim re bir kayakçıdan müteşekkil bir Fransız heyeti memleketimize gelecektir.Resimde âlimler ve Fransa kayak şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Fransanın Ortaşark Elçileri mühim kararlar alıyorlar Dışişleri bakan muavini başkanlığında toplanan elçiler bilhassa Ortadoğu meseleleri üzerinde duruyorlar Fransanın Orta Şark Elçileri toplantı halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Menderes 7 temmuzda Londrada olacak Bu ziyaret esnasında Orta Doğu ve Akdeniz komutanlığı meseleleri görüşülecek Londra,11 A.A.ingiliz işleri Bakanı,önümüzdeki ayda Dışişleri Bakanlığından bugün' Ingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • İlk tedrisat süresi altı seneye çıkıyor Ankara,11 Milliyet)ilk okul tahsilinin altı yıla çıkarılması hakkında tetkikler yapıldığını Millî Eğitim Bakam Meç listeki konuşmalarının birinde açıklamıştı.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Mustafa Kemal Paşanın Vahdettinie konuşması Yeni padişah ordudan korkuyordu.Atatürkten bunun için teminat istemiş arkasındanda meclisi mebusanı feshetmişti 7 Atatürk» mütarekeyi müteakip îstanbula gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Korede şehit olan Alb.Pamir merasimle defnedildi Askerî törende 25 inci tümen komutamda hazır bulundu Pusan Kore)11 AP)Koredeki Türk Tugayında Komutan Muavini iken ateş hattında şehit olmuş bulunan Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1952
  • Harika yağsız gündüz kremi,büyük eczanelerde ve parfümeri mağazalonnda satılmaktadır.ğf II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.06.1952
  • MAKALE Tarihin intikamı İsmail Hami DANİŞMEND Osmanlı imparatorluğunun inhilalinden hâsıl olmuş devletçiklerin en tuhafı,her halde şü Ürdün denilen krallık taslağıdır:Arazisi bir karış çölden ve ahali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • sanatiyle hayatım kazanan,ticaret yapan her vatandaşın,Dev* lete bir vergi vermesi,vazifesi ve bir vatan borcudur.Devle^ milletten alacağı vergilerle,vatandaş sağlığına,saadetine yarayan tesisleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Hie.12 Haziran 1952 Perşsmbe Hu.19 Rama 137İ 30 Mayıs 1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 4.28 8.47 Öğle 12.14 4.33 tkindi 16.14 8.33 Akşam 19.41 12.00 YaUı 21.44 2.03 II lmaak 2.08 6.27 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Astsubay okullarına Öğrenci kayıtlarına başlandı 1.Or.T.B.dan)1952 1963 ders yılları için ortaokuldan mezun olan gençler arasından astsubay okullarına öğrenci alınacaktır.Bu okullar Istanbulda Süvari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Ürdündeki hâdiselerin uyandırdığı alâka Cehrimiz siyasî mehafili,son bir haftadan beri Ürdünde cereyan etmekte olan hâdiselerle pek yakından ve dikkatle alâkadar olmaktadır.Alâkalıların belirttiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • POLİSTE Necdet Arçin adında bir şoförün idaresindeki 11058 plâkalı taksi Validebağ Prevantoryomu önünde dururken kontak neticesinde yanmıştır.Aksaray ekmek fabrikası sahibi Hasan Şen,adında biri Flory
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • KISA HABERLER •fr İskenderun vapuru dün saat 14 te Batı Akdeniz seferine hareket etmiştir.Denizcilik Bankası murakıplarından Akif İyidoğan muhtelif tetkik ve teftişlerde bulunmak üzere dün aynı vapurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Amcasının evini soydu Taksimde Sıraservilerde Yeni Hayat apartmanında oturan Hasan Topuz adında bir genç,Nişantaşında oturan amcası Mustafa Topuzun apartman penceresinden içeri girerek eşyalarını çalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Opera binasının borularını çalan hırsız Tophanede Boğazkesende oturan Şükrü Darcan adında biri Taksimde yeni yapılmakta olan opera binasının borularım çalarken yakalanmış,sevkedildigi Adliyede sorgusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Ticaret Bakanı tacirlerle görüşecek Ekonomi ve Ticaret Bakanı Dr.Muhlis Ete,16 haziranda Ankaradan şehrimize gelecektir.Bakan yeni kurulan Sanayi Odası mensupları ile ithalât ve ihracatçılarla görüşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Tütk Yunan dostluk cemiyeti üyelerinin temasları Atina Türk Yunan Dostluk Cemiyeti üyelerinden müteşekkil kalabalık bir kafile evvelki gece Teti vapuru ile şehrimize gelmişlerdir.Heyet üyeleri,dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Şehrin so ihtiyacı Su işine ayrılan tahsisat gelir gelmez faaliyete geçilecek Belediye şehrimizin su dâvası nı tamamiyle halledecek 16 milyon liralık istikraz ve mühim imar hareketlerinin gerçekleşmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Gümrük kanununda yapılacak tadilât Ankaradan gelen bir heyet dünden İtibaren çalışmalara başladı 1952 senesinde mer'iyete giren l%j;ünkü gümrük rejiminin tâdili hususundaki çalışmalar ilerlemektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Yunanlı bir öksüz istanbulda ailesini arıyor Dün gazetemize Yunanistanın Kalamata şehri yetimhanesinde İlia Floraki imzası ile bir mektup gelmiştir-Mektupta.İstanbulda Kalyoncukulluk.Mezarcı sokakta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • ALTIN FİATLARI Külçe 5.58 Reşat T.42.75 Gulden.34.50 ingiliz 51.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frîsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791.280.3J 0.8° 64.03 5.60 54.12-50 73.68-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Sanayiciler istanbul Sergisine iştirak etmiyor İstanbul Sergisinin açılmasına pek az bir zaman kaldığı halde henüz hiç bir sanayici sergide yer almak için müracaatta bulunmamıştır-Bu durum karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • MEVLtD ir Türkiye Eski Mui**?Birliğ-i 14 lıaziran cumartesi g" nü Orduevinde yapacakları t» toplantıda kalkınma gününü to renle kutlayacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • KONGRE Karagümrük Gençlik Kulübünün yıllık kongresi 15 haziran pazar günü saat 10 da Karagümrük Aysu Sineması bahçesinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • TOPLANTI it Denizcilik Bankası i-iman Tahmil ve Tahliye İşçileri Sendikası tarafından 15 haziran p^ zargünü öğle namazını müteakip Süleymaniye Camiinde K-°l'ef şehitlerinin aziz ruhlarına iti»8* edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • C.H.P.yarın bir toplantı yapacak Cumhuriyet Halk Partisi il idare kurulu,ilçe idare heyetlerinin iştirakiyle yarın fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda partiyi alâkadar eden çeşitli mevzula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Maliye Müfettişliği kadrosu genişletiliyor Yeni Gelir Vergisi Kanununun tatbikatı ile kontrollan yapılacak müesseselerin çokluğu karşısında Maliye Bakanlığı,müfettiş kadrosunu genişletmeğe karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • Rüşvet alan bekçi başı ı İki suçludan para alan bekçi Recep dün tevkif edildi Bundan bir müddet evvel bir Emniyet memuru muhafazası ile mükellef bulunduğu bir suçluyu üç metre elbiselik kumaş mukabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • FIKRA Müzmin dert Ahirette imansız,dünyada mekansız demiş;atalarımız.Bir evin ehemmiyeti işte bıı kadar anlatılır.Üstelik bir ev sahibi olmanın büyük ehemmiyetini takdir etmiyecek insan da yoktur.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1952
  • HALKIN SESİ Şartnamesiz ihzle olur mu? Fevzi Çağın isimli bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu aynen neşrediyoruz.Vali ve Belediye Reisi sayın Gökay'ın ehemmiyetle dikkatini çekeriz.İstanbul Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.06.1952
  • Siyasî İcmal Ürdün Krallığı Ürdün Kralının tahtından ve memleketinden uzaklaştırılması,eski saray entrikalarını andıran bir şekil aldı* Naipler tâyin ve devlet başkanlığı salâhiyeti onlara devrolunduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER II A M E RİKA Mümessiller Meclisi bugün Amerikaya muhaceret kontenjanını bir az arttıran kanunu kabul etmiştir.Bu Ayanda da kabul edilip Başkan Trumana gönderilecek sanılmaktadır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • SUMERBANK-Beyoğlu ajansımıza mahsus Lüks otomobil keşidesine katılmak İçin 7.7.1952 akşamına kadar bu ajansımızda hesap açtırmak kâfidir.Bir ay kadar zamanınız kalmıştır.Her Yüzelli lira bir kur'a num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • Akdeniz manevrası NATO'ya dahil 5 devlet donanmaları dün «ece tatbikata başladılar Napoli,11 AP)5 NATO memleketine mensup harp gemileri hedefi Maltanm savunması olan büyük manevralara dün gece yarısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • Fransada enteresan bir casusluk dâvası Umumhaneleri kapatan bayan Richard iki taraflı casus olarak itham ediliyor Paris,10 AP)ikinci Cihan Harbinden sonra Fransada ki umuhaneleri kapatmış olan kadın,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • İranda fsyarı te şeb büsü Bir gazete tarafından ortaya atılan iddia yalanlanıyor Tahran,11 AP)Iran ordusuna mensup 5 albayın kanun dışı edilmiş olan Tudeh komünist partisinin yardımiyle askerî bir hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • Askere alınma işi O-i Daha kolay bir şekle konulmak için kazıdıklar yapılıyor Ankara.11 THA)Millî-Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Yurtiçi Bölge Komutanlarının Korgeneral Fehmi Türes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • Gore k-LUbnana seyahat Komşu memleketlerde yaptığı iş seyahatinden dönen bir tüccar bize can sıkacak hâdiseler anlattı.Seviyesi düşük bazı kadınlar elbise ve çamaşırın çok ucuz olduğunu haber aldıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • İKTİBAS 4 yasanda çocuk koskoca sarayı altüst ediyor ¦¦inil mı.¦iiiiw.iiijii.BCMi ı i-illi-im 1-m-İngiltere Veliahdi Charlesin gardrobu o kadar zengindirkî,küçük kardeşs nııe bile onun eski elbiseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kitab seviş tarzımla kendime mal ettiğimi sandığım insanları benden daha çok sevmesini biliyor,hiç değilse benim atlayıp geçtiğim taraflarının sevgiye ne ka dar değeceğini gösteriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1952
  • Sahibini KADIN 10 Kocasının dönüşü,zevkli tatil günlerinden sonra sıkıcı bir mektebe,zor derslere avdet gibi geldi onlara.Kadın evden gizli kaçarak,erkeğin yanına geldiği zaman,kocadan hiç bahsetmezle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.06.1952
  • Yunan Kral ve Kraliçesi şerefine dün Ankara'da bir geçit resmi tertip edilmiştir» Resimde aziz misafirimiz Kral Pol ve Cumhurbaşkanımız Bayar askerî kıtayı teftiş ederlerken görülmektedir-Q Kral.Krali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A iftara giden DALKAVU-ĞUN BAŞINA GELENLER Veli efendi zade Emin efendi dalkavuğuna aza?çektirmiş* fakat umuimıyan bir sürprizle efendiliğini isbat eylemiş*1 Ulemadan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.06.1952
  • Parisin Latin Quarter mahallesi bir çok sanatkâr ve edebiyatçının İkamet ettiği yerdir-YuUa daki resimde Pariste «Yeni Gilda» olarak vasıflandırılan Linda Cherrie görülmektedir-l"ıud nın bilhassa baca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.06.1952
  • Millî güreş takımımızın meşhur antrenörü son durumunu Milliyetle,bildirdi Baytorun istifasının bütün sebeplerini a Nuri hoca neler anlatıyor?"30 yıl hizmet ettim,mesleğim tayyare makinistliğidir isveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1952
  • israil millî takım atletleri Ankarada 14 15 haziran cumartesi ve pazar günleri yapılacak Ankara atletizm bayramına katılacak olan İsrail M.atletizm takımının bugün uçakla şehrimize gelmesi beklenmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1952
  • Vallahi Billahi istifa ettiler Hikâyeyi bilirsiniz» Çok eski zamanın valilerinden biri.Babıâliden gelen bütün mektupların altına:«Aceledir» kaydını koy arınış-Böylece,cümle evrak acele muamelesine tâb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1952
  • Atletlerimizin olimpiyat hazırlıkları Atletlerimiz 1952 Helsinki Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlanmaktadırlar» 13u cumartesi vo pazar günü Ankarada yapılacak olimpiyat seçmesinin çok heyecanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1952
  • Ankara tenis birincilikleri Ankara tenis birincilikleri 14 haziran cumartesi günü başlıyacak.22 haziran pazar günü de finaller yapılacaktır-Tek bayan,tek erkek,çift erkek ve karışık yapılacak turnuanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1952
  • TURPİN'İN YENİ UNVANI Londra.10 AP)Randy Turpin ile Don Cockell arasında vapılan maçın on birinci devresinin 1:10 uırcu dakikasında hakem Tommy Little ma çı durdurmuş ve Turpin,İngiltere millî ve impa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1952
  • ispanya millî ekibi dün gitti Pazar günü milli takımımızla yaptığı maçta 0-0 berabere kalan İspanya millî takımı dün sabah saat 10 da uçakla memleketlerine dönmüşlerdir-İspanyollar uçak alanında kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1952
  • istifa eden Federasyon Başkanı Ulvi Yenal ile Unuımî Kâtip Akın Futbol Federasyonu heyeti nihayet istifa etti Fudbol Federasyonu nihayet dün istifa etmiş ve müşterek imzaladıkları istifa mektubunu Bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.06.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.18.45 Şarkılar 14.15 Öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müziği Pl.18.20 Konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1952
  • Bııntaş Bursu Umumî Nakliyat T.A.Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından:Aşağıdaki gündemde yazılı hususların müzakere ve karara bağlanması için Genel Kurulun fevkalâde olarak toplanmasına,Yönetim Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1952
  • $mm mı vmmm Muhterem validemiz izin verirlerse,mübarek ellerinin öpülmesine başlansın efem 10 r İşte Mahpeyker,bütün iş hoş görünüp,misafirleri hoşnut etmektedir-Diye sözlerini tekrarladı;hafifçe döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1952
  • 10 Güreş başlayalı bir buçuk saati bulmuş ve hasmını ilk yenenAliço olmuştu-Diğer peh livanlar el'an uğraşıp duruyor,elenseler,tırpanlar» dalmalar,oyundan oyuna geçmeler birbirini takip ediyordu-Bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1952
  • BULMACA 1 23456789 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Reel;Bir insanın mesut ve müreffeh devri 2 Yeni dünyaya mensup;Ayak 3 Mecnv.a;Baştaki harfsiz vahşî hayvanlar meşheri 4 Genişlik;Kulağım ver;Sondaki harfsiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1952
  • POL Hazırlayan:Samih Nafiz TANSü 10 Çinlilerin dansı sanki bir ibadettir,eğilir kalkarlar,diz çöker,secde ederler Dostum dedim,biz burada yalnız Marko Poloyu dinliyeceğiz,Eğer ikide birde onun sözünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adan*.14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yatabil)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güney ekspresi 8.30 Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1952
  • Dıştan Takma Deniz Motorlarımız gelmiştir-SAHİBİNİN SES!VAHRAM GESAR ve ORTAKLARI İ* Beyoğlu,istiklâl caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] zarımı izah ettim-Tam o günlerde de Tevfik Paşa kabinesine itimad meselesi bahis mev zuu oluyordu-Ben ademi itimat reyi verilmesi fikrindeydim-Bu kanaatimi tanıdığım ve tanımadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Menderes 7 Temmuzda Londrada olacak [Baş tarafı 1 incidel Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü 7 temmuzda Londrada olacaklardır.İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü,bu ziyarettek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Fransa Ortaşak elçileri [Bas tarafı 1 incide] birleştirilmesi için yapılan teşebbüslerin istinat ettiği prensipler üzerinde müzakerelerde bulunulacağı da anlaşılmaktadır.Büyükelçilerin Orta Şark mem l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Brezilyada deprem Buenos Aires 11 AP)Dün gece Arjantinin muhtelif bölgelerinde hissedilen şiddetli depremde şimdiye kadar 15 kişinin yaralandığı haberi alınmıştır.Hasar tahmin edildiği kadar büyük olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Denizcilik bankasının malî durumu Denizcilik Bankası idare mec lisi dün saat 11 de toplanarak geç vakitlere kadar çalışmıştır-Dünkü oturumda bankanın malî durumu ve 952 yılı mubayaa programı görüşülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Avrupada Komünizm tır yıkılmış [Başmakaleden devaml şırtmış.bunu sevinerek gören ihtilâl partileri 1905 de yarım kalan dâvayı bu defa halletmek üzere ortaya atılmışlardı-Komşu memlekette olup bitenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Orgeneral Hull Şehrimize geliyor [Baş tarafı 1 incide] ordu komutanını makamında ziyaret etmiş ve bilâhare şehrimizin gezilmeye değer yerlerini dolaşmıştır.Bu gezi esnasında Orgeneral Hull,Ayasofya Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Müşterilerine tecavüze kalkan otelci [Baş tarafı 1 incide] düşerek ölmüştür.Bu çirkin ve ölümle biten hâdisenin tafsilâtı şudur:Kaval sokağında 7 sayılı Şük rü Konyalı adında birine ait Gü ven Otelind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Bir Amerikan muhribi geldi Dün saat 8-30 da Amerikanın Akdeniz filosuna mensup 1100 tonluk Commander O-C-Mac Millian kumandasındaki muhrip limanımıza gelmiştir-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Cinayet işleyen bir Amerikan eri Nürnberg 11 AP)Amerikan Askerî Mahkemesi California'lı er Richard Hagelberg'i iki sivil Almanı öldürmüş olmakla suçlandırmıştır.Mahkeme karar vermek için celseyi bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Bir operatör rüşvet alırken yakalandı Siirt 11 T.H.A.Memleket Hastahanesi başhekimi ve operatörü Dr.Mustafa Aşkar rüşvet aldıg"i iddiasiyle tevkif olunmuştur.Hâdise etrafında verilen tafsilât şudur:Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Hondras handrail bir yat limanımızda Dün limanımıza Cenubî Amerikalı bir zengine ait Hondras bandıralı bir yat gelmiştir-Sahibi uzun bir seyahate çıkmış bulunan yat bir kaç gün limanımızda kalacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Musaddık' in müdafaası sona erdi La Hey Adalet Divanı cumadan itibaren îngil-tereyi dinleyecek La Haye.11 AP)Angloîranian petrol kumpanyasının İran tarafından miliileştirilmesinden doğan ihtilâfa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Elen Kral ve Kraliçesi yarın Istanbula geliyor [Baş tarafı 1 incide] selâmlamışlardır-Majeste Kraliçe yavruların yanaklarını okşamış.dudaklarından hiç eksik olmayan tebessümü ile yuvayı gezerek mü dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Yazan:J.Latimer 9—Çeviren:F.Nevruzoğlu Ağzıma bir tokat vurdu.Hareketi okadar anî oiduki çekilmeye imkân bulamadım Müşkülâtla «Hayır» diyebildi-Masanın etrafında toplananlar oldukları yerde duruyor,en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Gl.Clark'a verilmiş olan geniş selâhiyet [Baş tarafı 1 incide] ruzlannı hava kuvvetleri ile desteklerlerse,Birleşmiş Milletlerin Kızıl Çini bombardıman etmeleri icabedeceğini söylemiştir,denilmişti.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Kraliçe Tallaldan kaçıyor I Kral ve Kraliçenin dargınlığı İsviçrelileri güç duruma soktu Cenevre,11 Nafen)Nafen ajansının muhabirine göre,Ürdün Kralı ile Kraliçesinin aynı zamanda İsviçre topraklarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.06.1952
  • Churchill milletini fedakârlığa davet etti Başbakan iktisadî buhrana galebe çalmak için daha varimli çaiışma istiyor AP)Başbakan' ret etmek için değil doğrudan Londra 11 Churchill bugün İngiltereyi Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Mı kıları Tutarı ti Kilo Lira 7500 36000 7000 33600 t Aşağıda mıkdarı yazılı iki parti Sadeyağı kapalı zarfla 26/6/952 günü hizalarında yazılı sa atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • I A.y.ANKARA^-İSTANBUL ESKİŞEHİR Gtılalo Rıhtım Cad.Kozluca.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • Almaıiyamh en meşhur L E MB E C K Radyo Fabrikasının Mümessili Bütün Anadolu'da Acentelikler arıyor-Müracaat:L E M 1 E C K Radyo Mümessilll Ketenciler Sabuncu Han No-2 Telgraf:ZİHNt İstanbul Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • Bursa Valiliğinden 1 Bursa Bayındırlık Su İşleri 1 inci Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Susurluk deresi yeni yatak Kİ.2+t800 civarında yapılacak olan 24909 lira 15 kuruş keşif bedelli ahşap köpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sUJ Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKQA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortakbğı Matbaafll.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • İstanbul Üçüncü İcra Me m Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ve Fatih Kovacılar Caddesi 8-10 No.lı fabrikada bulunan bir aded yerli keçeli 60 santim kutrunda bir metre ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • Proje müsabakası Eskişehir Valiliğinden:1 Eskişehir Köprübaşı mevkii ve Kolordu karsısında bulunan 70X30 ebydmdaki arsaya büyük bir şehir otel ve iş hanı yapılacaktır-2 Müsabakaya her yüksek mühendis»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • ¦L—pap—25 Ağustos çekilişinde 3 EV ve 46.000 liralık İKramıye 3 Kasım 2 Ev 32.500 29 Aralık 3 Ev 43 500 Evlerin Veraset ve intikal vergisini Bankamız öder.Bir Tasarruf Hesabı Açtırınız,TÜRKİYE İŞ BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • Soğuk algınlığına karşı GRİPİN başarı ile kullanılır Rutubetli ve soğuk havalarda GRiPiN almayı ihmal etmeyiniz Baş,diş,adale,sinir ağrıların süratle teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1952
  • OSİKLET SANAYİİNİN ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ I EN MÜTEKÂMİL TEKNİK ZARİF YAPI İNSANI VORMIYAN YOLCULUK!•YAKITTA EKONOMİ İ RAKİPSİZ FIAT HU ŞAHANE MOTOSİKLETLERİN BAŞLICA VASIFLARIDIR rUDKIYE MUHHASU İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan