Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Bugün şehrimizde hava;umumiyetle açık geçecek;hava sıcaklığı biraz daha artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal Mareşal Falkenhein'in Mustafa Kemale gönderdiği altın dolu sandıklar Arifane bir tecahül iade edilmek istenmiyen senet-Mustafa Kemalin ısrarı-Mareşalin mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Ürdün Kraliçesi Kralı istemiyor Kraliçe,Tallal'ın esaşjı tedavi" ye muhtaç olduğuna söyledi Cenevre,10 AP)Buradak.İngiltere Konsolosu Edvvard Lambert dün Ürdün Kraliçesi ile konuşmaya muvaffak olmuş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Koreye giden değiştirme birliğimiz Koredeki mukaddes vazifeyi devralmak üzere 1600 kişilik üçüncü değiştirme birliğimizin evvelki gün İzmirden hareket ettiğini bildirmiştik-Resimde kahramanlardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Aydında bir adam karısını ve kaynanasını öldürdü îzmir.10 Milliyet)Bugün Aydında fecî bir hâdise olmuş ve Ahmet Yıldırım adında genç bir adam karısı ve kaynanasını öldürmüştür.Cinayeti müteakip katil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Ankaradan bildiriyor Yunan hükümdarları şerefine muhteşem bir geçit resmi yapıldı Dün gece Ankara Palasta verilen suvare Türk-Yunan dostluğunun ve işbirliğinin pürüzsüz bir hale gelişinin tes'ît edili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Kral ve Kraliçe yi istikbal için Şehrimizdeki hazırlıklar tamamlandı Memleketimizin misafirleri bulunan Yunan Kralı ve Kraliçesi için şehrimizde yapılacak olan karşılama programının son hazırlıkları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Dün şehrimize gelen Fransız Dışişleri Bakan Muavini Yeşilköy'de Fransız sefirleri bugün toplanıyor Toplantıya başkanlık edecek olan Fransa Dışişleri Bakan Muavini şehrimize geldi ğu halde dün sabah 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Arjantin ihtilâlinin yıldönümü 1943 Arjantin IhtUftlinin yıldönümU 4 haziran günü kutlanmıştır.Resimde ikinci defa Cumhurbaşkanı segilen Albay;Peron ve eşi Evita Peron merasimden aonra saraya giderken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • I C.H.P.nin gasbettiği p aralar Ahmet Gürkanın kanun teklifi D.P.Grupunda görüşülecek Ankara,10 Milliyet)Tokat milletvekili Ahmet Gürkan tarafından Halk Partisinin gayri kanunî olarak zimmetine geçird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Taksi mdeki kaide meselesi o-Şehir Meclisi,kaidenin kısa bir zamanda yıktırılmasına karar verdi Şehir Meclisi dün saat 15.30 da Reis Vekillerinden Ferzan Aras'ın başkanlığında toplanmıştır.Köy yollan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Çelik ihtilâfına ait Trumanın yeni teklifi Başkan* elkoyma kanununun Kongrece tasdik edilmesini istedi Vaşington,10 A.A.AP)Başkan Truman.bugün,kongreden,çelik endüstrisinde patronlarla işçilev arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Kiralar serbest bırakılmıyor Adalet Komisyonu kiralara bir miktar zam yapıl asını uygun gördü Ankara,10 Hususî muhabiri-Kiraların tamamen serbest bımizden)Büyük şehirler hal-rakılması hakkında bazı mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1952
  • Menderes'in Londra seyahatine ingilterede büyük önem veriliyor İngiltere Büyük Elçiliği Maslahatgüzarı dün ziyaret programı etrafında Başbakanla yarım saat kadar görüştü Ankara,10 Milliyet)İngiltere B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • r w» f »mim».nam MAKALE I!Türklüğün velinimeti İsmail Hami DANİŞMEND Bu gün,Ulu Peygamberimiz fifeırdimiziu yeryüzündeki muazzam vazifesini ikmâl ettikten sonra Ars-ı-A'lâya intikal buyurmalarının bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • İskenderun Vapurundaki yolsuzluğun tahkikatı İskenderun vapurunda meydana çıkarıldığı bildirilen iaşe yolsuzluğuna ait tahkikata başlanmış bulunmaktadır.Bu hususta malûmatına müracaat ettiğimiz alâkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Hic.18 Rama 1371 11 Haziran 1952 Çarşamba Ru 29 Mayu 1368 VAKİT VASATİ EZAM Oüneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.28 8.46 12.13 4.33 16.14 8.33 19.41 12.00 21.43 2İ)3 2.09 6.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • POLİSTE Sabıkalı eroincilerden Galatali Zeynep 'Çakarım evinde »biı arama yapılmış vve ele 90 paket «roin gegmiştir.Sanı kdün Adliyeye teslim edilmiştir.İhsan ve Cahît admda iki kişi tmkapamnda eroi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Gemilerin tamiri işi o Bazı parçaların Haliç dökümhanelerinde yapılmasına çalışılacak İki yıldan beri Haliçte tamirde bekliyen Sus vapurunun' sür'at tenkis donanımına ait dişli Almanyaya ısmarlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Öğretmenlerin yardım «andığı toplantısı Türkiye İlkokul öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığı Genel Kurulu Temmuz ayının son haftasında Ankarada toplanacaktıreŞhrtimiz ilkokul ögretmenlerini temsil ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • KISA HABERLER jfc-Denizcilik Bankasına alt Kocaeli tankeri Rastanora'dan 15 bin ton akar yakıt yüklüyerek hareket etmiştir.Kocaeli 16 haziranda limanımızda olacak ve yükünü boşaltıl boşaltmaz Bahreyn'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Buğday mahsulünün iHİahı için toplanacak kongre Dünya Gıda ve Tarım Teşkilâtı tarafından 16 Haziranda gelirimizde,cbuğday mahsulünün ıslâhı» mevzuunda büyük bir toplantı yapılacaktır.Bütün Yakınşark d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Denizcilik Bankası memurlarının pasoları kalkmıyor Denizcilik Bankasının,şehir hattı vapuıiamndaki pasoları kail dıracağı hakkında çıkan haberler alâkalı şahıslar tarafından yalanlanmaktadır.İdare mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • HALKIN Kadıköy tramvaylarının hareket saatleri Bostancıda oturan bir «aile babası» iınzasile aldığımız mektupta deniliyor ki:Tramvayla Kadıköy iskele sine gitmek zorunda olanlar için her gün vapur kag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Kasımpaşa cinayeti Metresi Ferihayı öldüren şoförün 'duruşmasına düa başlandı 15 ocak 952 günü gecesi Kasımpaşada bir cinayet işlenmiş ve Mustafa Yürüyecek adında üç.çocuklu bir şoför münasebette 'bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Fen Fakültesi Talebe Cemiyetinin tertip ettiği geziler İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Fen Fakültesi Talebe iCemiyeti yaz aylarından faydalanarak bir seyahat tertiplemiştir.11 Temmuzda başlayıp »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Çorııh ve tfezgaft şilepleri Amerikaya gidiyor Çoruh ve Yozgat vapurlarının?Amerikaya sefer yapmaları isin* giri.şiien teşebbüsler snüsbet ne-tice vermiştir.Mezkûr vapurlar önümüzdeki)ay içinde İcrom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Kambiyo ve Eslıam Kapanış f Açılış f&apanış Sfcerling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Krflorin.Liret.«Drahmi Bskoudes 790.50;280.30 0.80 «i 1.11:İD 54.12.50 73,68*40 0.44.80 0.01.876 9.73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • İki yıldanberi süregelen Kore Harbi bugün milletlerarası bir çıkmaz faalini aldı.Mançuryadan Japonyaya doğru uzanan ve Sarı denizi Japon denizinden ayıran Tüakdoğunun bu bahtsız yarımadasının ikinci C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • Arapcamii ve Galatada iki kanlı hâdise oldu ilk yardım hastahanesine kaldırılan zorbaların sağlık durumları tehlikeli lim edilen makinist tevkif edilmiştir-Evvelki gece Arapcamiinde kanlı bir vak'a ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • FIKRA Seyyar satıcılara dair Bu şehirde ezelî ve ebedî ¦bir dert vardır:Seyyar satıcılar.Gürültü ile mücadelenin tesirsiz kalması,seyrüsefer aksaması,beledî kontrollerin imkânsızlığı bakımından seyyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1952
  • M t T î N G Şişli Gecekondularım ihya ve Güzelleştirme Derneği "mensupları 15 haziran pazar günü 'Taksimde bir miting yapacak-•lavdır.Bu hususta Vilâyete müracaatta bulunulmuştur.A M M A 'ff^ilEJIt f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • OTOMOBİL,KAMYON,Otobüs ve Traktörler için liuaıuoııuza takılan MOPAL Hava Kompresörleri Lâstiklerinizi derhal şişirir,arabalarınızı boyatır.Türkiye Umumi Mümessili:SEZAİ TARHAN Galata,Necatibey Caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ »I Haziran ayı Dlıııkü yazımda dergilerden bahsederken,«ne hava ne hava.demiştim.Kustun sadece su haziran ayının getirdiği sayılar değildi,llaitâ onlar hesap ta yoktu,bana o sözü söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • İKTİBAS Bulgaristan m en son Kralı Sitnoen* annesi Giovanni ve kız kardeşi Loui»e ile birlikte Tahtlarını kaybeden taçlılara ümit veren tek hâdise,Habeş İmparatorunun tekrar memleketine dönmüş olmasıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • ÎZ& Nene Paşa 93 Harbinde,Erzurumda Aziziye tabyası kahramanı Nene Hanım 96 yaşını idrak etmiş.Bu münasebetle bir merasim yapılmış,Vali,ordu ve kolordu kumandanları,sivil ve askeri erkân,kalabalık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Doktorlar,yalnız polis hafiyelerine musallat olduğu sanılan bir hastalığı teşhise muvaffak olmuşlardır.Bu hastalığın başlıca arazı,ellerin ve dudakların devamh bir titreme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Fransız kızılları dağılıyor Parti idarecileri arasında esaslı fikir ayrılıkları bubulunduğu bildiriliyor Paris,10 Nafen)Fransız komünist partisinin son hâdiseler yüzünden çok müşkül bir duruma düştüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Sanayi Kalkınma Bankası İdare Meclisi azalığı Bir kaç gün evvel Sanayi Bankası idare meclisi âzalığına Dr.Lûtfi Kırdarın da seçilmiş olduğunu bildirmiştik.Dr.Kırdar dün telefonla bize şimdilik böyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Dün Vilâyette büyük bir toplantı yapıldı Dün öğleden evvel belediyede Vali ve Belediye Reisinin Başkanlığında Reis muavinleriyle,Fen,İmar,Bayındırlık,Hesap işleri ve Bahçeleı Müdürlerinin bulunduğu bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Siyasî İcmal Batı Berlin muhasarası Ajanslar,Batı Berlin muhasarasının her gün biraz daha ilerlediğini,yollara barajlar,barikatlar yapıldığını.Doğu polisinin Batı mıntakası etrafındaki kordonu sıklaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Erkek,Saba ile ilk tanıştığı vakit,zevkli bir maceradan başka bir şey düşünmüyordu.Fakat vakit geçtikçe kadına öyle bir ihtiyaç duymağa başlamıştı ki kadın arzularının,derisinin içine öyle bir yerleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Koje esir kampında yeni hâdiseler oldu 6 bin esir başka bir yere nakledilirken yüz otuz altı kişi yaralandı Koje adası Kore)10 AP)Bugün» karışıklık içinde olan esir kampının 76 numaralı kesiminde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Berlin radyo i stasyonu o-Üç günden beri devam eden abluka dün sona erdi Berlin,10 AP)Batı Berlin de Ruslar tarafından işletilmekte olan radyo istasyonuna konmuş olan ablukanın kaldırılması,Sovyet ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Ötümle sona eren g rev Açlık grevi yapan bir papaz sözünü ancak 50 gün tutabildi Cherville Missouri)9 AP)«Allah dualarımı kabul ederek bana uygun bir hayat temin edinciye kadar» yemek yemiyeceğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1952
  • Bir kadın damadını bıçakla yaraladı Dün saat 17 sıralarında Cağaloğlunda İstanbul Erkek Lisesi karşısında oturan Durmuş oğlu Nail Ferman,polise müracaat ederek kayınvaldesi tarafından bıçakla yaraland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.06.1952
  • iv^fe;^J Shary Duval,İspanyol anadan ve Fransız babadan dünyaya pelîp Amerikada yerleşen bir artisttir,şimdi bir İtalyan rejisöriyle evleneceği söylenjyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1952
  • 1 Yunan Kralı Majeste Paul ile Kraliçe Majeste Frederlka'nın Ankarayı ziyaretleri münasebetiyle Çankaya köşkünde »şereflerine verilen suarede misafir hükümdarlar Cumhurbaşkanımızla bir arada.O Misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1952
  • Eski ramazanlarda fazla iltifat edilen orta oyunu Orta oyunu,eski ramazanların tiyatro,ve sineması,idi Her oyuna çıkanın söylediği bir beste ile mu ikileştîrilmişti Eskiden «Zuhuri kolu»,«Meydan oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.06.1952
  • kimin Mithat Paşa Stadında Teksas eyaleti Sulhi CAKAN Hayatın şu garip cilvesine bakınız İki ay kadar evvel bu sütunlarda;kendini bilmez bazi seyircilerin yaptıkları taşkınlığa temas ederek bir yazı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.06.1952
  • SAYFA:6 MİLLİYET 11 HAZİRAN 1952 SUMMflSYllNIIRI YA1&M M hp:y! er,İbrahim gibi nicelerini parmağında oynatmaya muktedirdi 9 Meleki kalfa başta olduğu halde bütün cariyeler bu soruya gülmekten kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Yozgat daimî komisyonundan Çekerek ilçe merkezinde yapılacak dispanser inşaatının yirmi bin liralık kısmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.1 İşin keşif bedeli 21283 lira 52 kuruş olup yir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Fransız Sefirleri bugün toplanıyor tBaş tarafı 1 incide!his konusu yapacağız.Ortasark kadar muhtelif dâvaların birbiriyle alâkalı ve bağlı olduğu dünyanın başka hiç bir belgesi yoktur.Siyaset kelimesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Truman'ın yeni teklifi Baş tarafı l incide] halledüene kadar hükümet bu sanayi şubesine yeniden el koymasını temin edecek olan kamı-nun mümkün dan süratle tasdik edilmesini talep etmiştir.Çelik sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Taksimdeki kaide meselesi {Baş tarafı 1 incide] hî müesseselerin ıslâhı için verilen mühlet bittiğinden yapılacak muamelenin tâyini hakkındaki teklif ait olduğu encümenlere havale olunmuştur.Bundan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Yunan hükümdarları şerefine geçid resmi [Baş tarafı 1 incide] Bugünkü geçit resmi,Hipodromu dolduran Yunanlı misafirler,kordiplomatik,milletvekilleri,sivil ve askerî rical,ecnebi ve yerli basın mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • MacArthur Eisenhovere cephe aldı Cumhuriyetçi Partinin kongresini açış nutkunu Mac Arthur verecek Chicago,10 AP)General MacArthur temmuzda burada yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti Kongresinde partinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • C.fl.P.nin gasbettiği paralar [Baş tarafı 1 incide] Tâli Komisyonda kabul edilen maddelerin aldığı son şekle göre vaziyet şöyledir.«Bütçeden Halkevlerine tahsis edilen fakat buralarda kullanılmayan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Kiralar serbest bırakılmıyor [Baş tarafı 1 incide] tarafından reddedilmiştir.Adalet Komisyonu kiraların tamamen serbest bırakılması halinde büyük şehirlerde iktisadî ve içtimaî sahalarda husule gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Kefken adasında bir barınak inşası birim fiat ve teklif alması esas üzerinden kapalı zarf usulü,ile eksiltmeye konmuşturî—Tahmin edilen keşif bedeli 1.800.000 lira geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • tzmirde maden direği tahliye ve tahmil ettirilecektir Tavşanlı Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:1 Müessesemizin hariçten izmir limanına getireceği 15 ilâ 20 bin metreküp »iaden direğinin deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Kocaeli İl Daimi Komisyonundan 1 Adapazarı Karasu yolunun 33 x 500 4 x 000 kilometreleri arasının 3100)metrelik kısnn esaslı onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur.2 İhalesi haziranın otuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Alkol genç kadına tesir etmiyordu-Yalnız biraz neşelenmişti-Şikagonun meşhur bir barında figüran olarak işe baş ladığını.sonra bir Çin barında şarkı söylediğini anlattı-Bir müddet de radyoda çalışmış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] Bunlar nedir?Diye sordum-Alman zabiti:îstanbuldan müfarekat ediyorsunuz-Mareşal Falkenhein size bir mıkdar altın gönderdi-Dedi.Alman zabitinin bu sözü üzerine Türk zabitine döndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Korede savaş hızlandı Komünistler dün Birleşmiş Milletlere taarruza geçtiler Nevyork,10 A.A.Komünist kuvvetleri bugün Çervon'un batısında Birleşmiş Milletlere karşı müteaddit hücumlarda bulunmuşlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Menderesin Londra seyahati [Baş tarafı 1 incide] gazetesi bugün yayınladığı bir başmakalede,şöyle denilmektedir;«Türkiyenin pakta alınması gecikmişse bunun sebebi,Atlantik Paktının hudutlarının tayini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Ürdün Kraliçesi {Baş tarafı 1 incide I Konsolos Kraliçenin gizli olarak bulunduğu yeri söylemek istememiştir.İngiliz Konsolosu Kraliçenin kocasını siyasetle alâkası olmayan şahsî sebeplerden dolayı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Kurulu Başkanlığından Cinsi 8-10 No-Monta Çivisi 12-20 No-Monta Çivisi Ökçe takviye çivisi 5 No-Ağaç çivi Ökçe demiri Burun demiri ökçe kapak çivisi Kabara çivisi Nalça Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1952
  • Sivas ili Daimî Komisyonu Başkanlığından:1 Aşağıda adları,keşif bedellleriyle geçici teminat miktarları yazılı yapımları açık eksiltmeye konulmuşturköy okullarının 2 çaktır 3 4 5 aittir-Keşif bedeli İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.06.1952
  • Günün Satış Rekorlarını Kıran Dolma Kalemlerinin Tam Çeşidi i/Bu rakipsiz kaleme gösterilen teveccühün hakikî sebebini öğrenmek isterseniz SHEAFFERS'e sahip olanlara sorunuz.Onlar size,Touch Down müre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCİİMA KARSI Baş,diş,adale,sinir ağrılarına arşı son derece faydalıdır.Romatizma ve lumbago ağrılarını teskin eden.Süratle hazmoluf ve derhal tesirini gösterir.Kininli GRİP 4 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • ROYAL.krala ait.krallara layık demektir.Filhakika,dünyanın en büyük ve münhasıran yazı makinesi imal eden ROYAL FABRİKALARININ mamûlatı olan Royal.yazı makinelerinin kralıdır I Yumuşak vuruşlu ve son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • Karacabey Belediye Başkanlığından 1 23002,57 lira keşif bedelli bir sucukhane binası inşaat^ pazarlık suretiyle ihale edilecektir.2 İşin geçici teminatı:1725,22 liradır.3 Pazarlıkla ihale günü ve yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak ÜÇ aded kii* çük tip umumî hela kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul^ muştur-2 Muhammen bedeli' 32-567)lira 70)kuruştur-3 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Ispıırta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesiri için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin altern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan:950/4325 Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Vantilatör,duvar saati,iki terazi,demir kasa,kolonya koymağa mahsus şişeler,elektrik,ampulleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 9 kalem sebze kapalı zarfla 28-6-19r 2 cumartesi günü saat 11 de Manisa As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1952
  • DOKTOR HATlCE EKREN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan