Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • ı ¦Ti_v ¦f/tMk'tHfiiunu,Bugün şehrimizde hava;sabahleyin deniz üstü puslu ve hafif bulutlu geçecek,hava sıcaklığı artmakta devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Ridgwey Türkiyeyi ziyaret edecek m *m NATO Kuvvetleri Başkomutanı Gn-Ridgway haziran ay* sonunda memleketimize gelecek ve iki gün sürecek görüşmelerde bulunacaktır-Kesimde Gn-Ridgway ikinci cephenin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Papa hasta Vatikan,9 T.H.A.Pa^pa Pi XII.nin enflüenza'dan rahat-ı sız olup,yatmakta bulunduğu bugün açıklanmıştır.Doktorlar,Papa'nın bir müddet yatması icabettiğini bildirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Hakemi yumruklayan boksör Almanya orta sıklet boks şampiyonu Peter Mueller son maçında hakeme tecavüz etmiştir* Resimde Peter MüelIcr hakemi yumruklarken «ör ölmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • A.Menderes'in Londra seyahatine ait tefsirler Mısır ihtilâfına dair Menderesin tavsiyelerine Londra büyük önem verecektir Londra,9 Nafen)Times Menderes ile Dışişleri Bakanı gazetesinin diplomatik muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Laheyde İra» iezini savanan Dr* Musaddık Petrol ihtilâfı Lahey Adalet Divanında görüşülmeye başlandı Musaddık İran tezini bizzat müdafaa ediyor La Haye,9 AP)İran Başbakanı Musaddık bugün Beynelmilel Â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Ankarada nasıl karşılandılar Ankara,9 A AO îstanbuldan itibaren bütün yol boyunca sevgi ve dostluk tezahüratiyle karalanan Majeste Yunan Kral e Kraliçesi bu sabah saat 10 da cehrimize gelmiştir Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Değiştirme birliğimiz dün gitti 1600 kahramanımız izmirden tezahüratla uğurlandı İzm.f,9 A A Seferihisar kampında toplanmış olan Kore değiştirme birliğimiziı Devamı Sa.7,Su.6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • C.H.P.nin gasbettiği paralara dair kanun teklifi Komisyonda Teklifi müzakereye başlayan komisyon,gasbedilmiş paraların hakîki miktarsnı tesbit için bir heyet seçecek C-II-P» ııin müh Ilın haksız ola r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Ürdün kraliçesi ortada yok Prens Hüseyiuh birlikte otelden çıkan Kraliçe bulunamıyor Cenevre,9 ıAA.Dün gece açıklandığına göre Ürdün [Devamı Sa.7,Sii.6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Atatürkün şahsında vatanı felâketten kurtaran saat Bu saat,İstiklâl zaferinden sonra İnkılâp Müzesine konulmak üzere Liman Von Sanders Paşadan istenmişti.Fakat bir hırsız tarafından çalındığı cevabı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Mecliste dünkü müzakereler Mütekait mebuslara dair kanun teklifinin müzakeresine başlandı Ankara,9 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Muhlis Tümayın başkanlığında toplanarak uçuculara verilecek tazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1952
  • Yunan Kral ve Kraliçesi hükümet merkezinde Dost Elen Ankarada muhteşem tezahüratla karşılandılar Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar dün gece aziz misafirlerimiz şerefine mükellef bir ziyafet verdiler C.Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • MAKALE Gölata'nın ilhakı İsmail Hami DANİŞMEND Galata,İstanbul'la beıaber fethedilmiş değildir:Fetihten üç gün sonra eski Milâd takvimine göre 1453 senesi 1 Haziran ve şimdi kullandığımız yeni Milâd t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Yirmi ilkokul öğretmeni dün emekliye ayrıldı Şehrimiz ilkokullarında 20 öğ-retmen daha meslekî hizmet yılını doldurduğu için emekliye ayrılmışlardır.Emekliye ayrılan öğretmenler Şualardır:Kartal merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Bundan evvelki yazımda Türk musikisinin İstanbul Belediye Konservatuanndaki vaziyetine yeni bir veçhe verilmesi düşünüldüğünden bahsederken «Alâkadarların toplanması» yolunda ileri sürülen fikrin bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Hastahane ve dispanserler teftiş ediliyor Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü şehrimizdeki bütün resmî ve hususî sağlık müesseselerini sıkı bir kontroldan geçirmeğe başlamıştır.Bu münasebetle Sağlık Yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Korgeneral Hııll yarın şehrimize geliyor Amerikan Ordsu Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Hull,riyasetindeki Amerikan askerî heyeti yann askerî bir uçakla şehrimize gelecektir.Birka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Profesörler heyeti geldi Aynı gemi ile gelenler arasında tanınmış bir İspanyol revüsüde var Denizcilik Bankasına ait Ankara vapuru dün saat 17.30 da 320 yolcu ve 194 ton yükle Batı Akdeniz seferinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • HALKIN SESİ Dolmuş durak yerleri istiyorlar Hüseyin Nazik imzasiyle S aldığımız bir mektupta:Seyrüsefer Müdürlüğü prensip itibariyle dolmuş-ların otobüs ve tramvay duraklarında.Köprü üstünt de durup m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Dün Sirkec tabanca ile vuruldu Alacak yüzünden çıkan kavga sonunda yoldan geçen biriside ağırca yaralandı Dün saat 12 Biralarında Sir keçide kanlı bir hâdise olmuş v iki kişi tabanca ile ağır surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • POLİSTE if Şehremininde Babalık sokağında oturan 5 yaşında Sevinç Adıvar adında bir çocuk evir ikinci kat penceresinden düşerek ağırca yaralanmış ve Haseki Hastahanesine kaldırılmıştır.¦fr Akbıyıkta î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Eminönü mmtakasında yapılan belediye kontrolleri Belediye İktisat Müdürlüğü,son günlerde meyvalaruı pahalı satıldığı ve pidelerin noksan çık tığı hakkındaki şikâyetlerin çoğalması üzerine kontrolların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Komünizm propagandası yaptığı iddia edilen talebe iktisat Fakültesine devam eden Kemal adında bir genç,birkaç arkadaşının ihbarı üzerine yakalanmış ve komünizm propagandası yapma kiddiasiyle dün Adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Hic.17 Roma ¦fi";U9tl 10 Haziran 1952 Scriı Hu 28 Ma-yn 1368 1 VAKİT VASAT!EZANI Güneş 4.28 8.48 öğle 12.13 4.33 İkindi 16.14 8.34 Akşam 19.40 12.00 Yatsı 21.42 2.02 İmsak 2.09 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Tenezzüh seferleri Bugün başlayan şebir hatları yaz programında birçok yenilikler var Bugün tatbikine geçilmiş olan şehir hatları yaz seferlerine beş yeni gemi de katılmış bulunmak tadır.Denizcilik Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • KISA HABERLER İstanbul Telefon Başmüdürlüğü,kendi teşkilâtı için kalifiye memur yetiştirmeğe karar vermiştir.İdare ortaokul mezun larından 14 memur stajiyeri alacaktır.Bunun için 30 haziranda imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Sarıyerde çirkin bir tecavüz Iı lisesi ddir Dün Sarıyerde çirkin bir tecavüz hâdisesi olmuştur.Bu semtte oturan Osman Emanetoğlu adında biri yine aynı semtte oturan bir ailenin 5-6 yaşlarındaki kızı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Karabiber fiatlan artıyor Son bir hafta içinde karabiber fiatlan görülmemiş derecede sür'atle yükselmiştir:Geçen,hafta başında tonu 50 sterlin olan karabiber,hafta içinde 1045 ster line çıkmıştır.Haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Çocuk Dostları Derneğiniu yardım kampanyası Çocuk Dostları Derneği 8 ilâ 15 haziran yardım kampanyası açmıştır.Sokaktaki çocuğu cemiyete iade etmek isteyen vatandaş îstanbulda 21656 ve 40583 numaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Silivrikapıda bir taksi ile bir at arabası çarpıştı Dün Silivrikapıda feci Ur kaza olmuştur.Şoför Hüseyin Akın idaresindeki taksi,Silivrikaprya yaklaştığı sırada,aksi istikametten gelen,Şarkuma Beşyür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • Mütehassıs öğretmen yetiştirecek kurslar açıldı Millî Eğitim Bakanlığı,özel eğitim ve öğretime muhtaç çocuklara mahsus bir okul ile bu hususta mütehassıs öğretmen yetiştirecek bir.muesse kurmağa karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • FIKRA Bir hâtırası Son günlerde sık sık basın hürriyetinden,eski hükümetler zamanında gazetelere yapılan baskıdan söz açılıyor O devirleri yaşamış olan gazeteciler,kimi gülünç,kimi acıklı bin bir vak'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1952
  • KONSER •fr Şehir Armonisi Kurura yarm Gülhane Parkında bir açık hava konseri verecektir.Badema yaz ayları müddetince çarşamba,gün leri Gülhane,perşembe günü Atatürk Bulvar Parkında ve pazar günleri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Siyasî İcmal Yugolavyada serbest ticaret Yugoslavyodan alınan son haberler b\memleketin daha ziyade sosyalizme doğru kaydığını,hattâ bazı işlerde onu da geride bıraktığını göstermesi bakımından eidden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Darıca C.H.P.teşkilâtı ikiye bölündü Danca,9 Milliyet)Kazamız C.H.P.]ileri iki hizbe ayrılmış ve bu arada bir kısım üyeler partiden istifa etmişlerdir.Parti ilçe teşkilatındaki bu ikilik genel merkezd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Fransanın Ortaşark Elçilerinin toplantısı Şehrimizde toplanacak olan Fransa'nın Ortaşark memleketlerindeki Sefirleri hafta sonuna kadar buraya gelmiş olacaklardır.Bugün îstanbula muvasalat edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Muallâ KİPMAN i!e Sırrı Hitay nişanlandılar 8 Haziran 1.952 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • AYDA 1 Lira taksitle MERİNOS Hareke Gabardin Kumaşlardan birinci sınıf ısmarlama elbise 150 liradır SaJâhaddin Karakaşlı Müessesesi Mahmutpaşa:Kapauçarşı kapısı yanında No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Uçan daire görüldü o-Çok yüksekîf-uç,an bu cismin beyaz bir duman izi bıraktığı bilTriiiyor Saragosse,9 A.A.Dün Alhama d'Aragon'da bir rahip ve öğrenci grupu bir uçan daire görmüşlerdir.Çok parlak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Şişli gecekondularını güzelleştirme derneğinin mitingi Şişli Gecekondularını Güzelleş tirme Derneği;gecekondular mevzuundaki kanun tasarısının birana evvel MecKsten çıkarılma sini istemek üzere 15 haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Hasköydo inşa edilecek yeni liman sahası Dün saat 14 de Denizcilik Bankası İdare Meclisi Reisi A.mi rai Necati özdeniz,İdare Meclisi Reis Vekili Ata Nutku,Genel Müdür Yardımcısı Ulvi Yenal ve bir kısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amer ikada ağustos ayında 29.000 gencin silâh altına alınacakları bildirilmektedir.İNGİLTERE tngilterenin meşhur otomobil yarışçılarından Spike Rhiando tek kişili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Aşağıda mahalli,keşif tutan ve ilk teminat abecesi yazılı dört köy okulunun yapmıı işi,18/'Haziran/952 çarşamba günü saat 15 de açık usulle,II Daimî Komisyonu Başkanlığında ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • istanbul Toprak ve iskân Müdürlüğünden:1 Rami,Tashtarladaki göçmen sitesinde bir adet A)ve dört adet B)tipi olmak üzere açık eksiltme ile beş çeşme yaptırılacaktır-2 işin keşif bedeli 3258)lira 69)kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Sahibini Arapı» hM 8înce belini incilerle sardı,memelerini elmaslarla Örttü,saçlarına altın zincirler Örerek aynadaki aksine baktı.Güzelliği gurur verdi içine.Şimdi tekrar ümit dolu idi.O,tekrar onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • İKTİBAS Yeryüzünün şimdiye kadar görmediği spor canbazları Harlemlî basketbolcuiar seyircileri hayret içinde bırakıyorlar.Bunlar yakında memleketimizi de ziyaret edecekler Kuruluşunun 25 inci yıldönüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Boşanma rekoru o-14 üncü karışındım ayrılan James Daniels yeni bir evlenmeye teşebbüs etnri cceği sanılıyor Seattle,9 AP)Geçenlerde 14 üncü karısından ayrılan 32 yaşındaki James Daniels tekrar evlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Jennifer Jonesin eli sakatlandı San Louis Obispo California)9 AP)Tanınmış sinema artisti Jennifer Jones,«Rubby Gentry» filminin çekilmesi sırasında aktör Charlton Heston'a o kadar şiddetli vurmuştur k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • 10ÖRE Dilencilik şirketi Biraz da gülelim» Gazetelerde okuduk-Sekizden seksene kadar muhtelif yaşta âzası,bulunan bir dilencilik ortaklığı» meydana çıkarılmış-Teşekkülün müteaddit şubesi varmış-Her bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Edinbourgh dükü dün bir kazaya sebep oldu Dük polo oyunu oynarken sopasını bir Amerikalıya vurarak iki parmağını kırdı Midhurst İngiltere)9 AP)Bugün burada bir polo oyunu sırasında,Edinburgh Dükü,Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Peyklerde yeni aziller Batı Almanya Başbakanı Grottewohl'ıııın da azledileceui bildiriliyor Berlin,9 Nafen)Demirperde gerisinde son birkaç ay içinde tasfiyeye tâbi tutulan komünist idarecileri listesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Türkiyedeki sinema sayısı bini geçti Ankara 9 D.H.A.Memleketimizde vilâyet,kaza ve köylerde cem'an yekûn 1000 den fazla sinema olduğu bildirilmektedir.Bunlardan 85 tanesi tstn.nbuldadır.Bu 85 sinemada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Dört kişiyi öldüren kaya.Aosta İtalya)9 AP)Pa zar günü,Aspra dağından kopan muazzam bir kaya vadiye kaymış ve en az dört kişiyi öldürerek yolları kapamıştır.Tonlarca kıayanm ve buzun kayması bütün vad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1952
  • Hekimhan ve Refahiyede şiddetli yağmur ve dolu Refahiye,9 A.A.İlçemizin Vank köyüne yağan şiddetli yağmurlar esnasında köy halkından Tahir Ağca adındaki bir.vatandaşa yıldırun isabet ederek ölümüne se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1952
  • Evvelki nün şehrimize gelen Majeste Yunan Kral Kraliçe i dun Ankaraya ¦işlerdir 4 Yunan hükümdarları boyu/trenle dün sa-Ankurjja gitmişler ve istasyonda Cu.'iıhurbaşkanı tarafından karşılanmıştır-2 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1952
  • Ş$$tii S ~T*M*m&8!Californla'da Sanla Monico kasa basında açılan resim galerisinde birinciliği Ditme Coll adlı bir kadın ressamın eseri kazanmıştı r-Aynı zamanda çok güzel bir kadın olan Diaııe Coll r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kanije müdafaasında Tiryaki Hasan Paşanın kurnazlıkları Paşanın iki iç oğlanı düşmana kaçıp bütün sırları söylemişlerdi.Paşa bu hainleri bizzat düşmana idam ettirdi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.06.1952
  • Pazar günü yaptığımız 51 inci millî maçımızda millî takımımız ve İspanyol ekibi merasim duruşunda Ay Yıldızlı akımın 1951 ve 52 de yaptığı maçların panoraması futbol ekibimizin geçirdiği son iki sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.06.1952
  • SAYFA:G MİLLİYET 10 İIAZIHAN 195?Valide Sultana saltanat bağışlıyan Padişahın ayakları* öpülmeğe denerdi 8 Buna rağmen biat tamamlanacaktı-Zir deli de olsa İbrahim Osmanlı tahtının sahibi ve tek unsur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Jj/iS^m [Baş tarafı 1 incide] Mustafa Kemal Bey bir ay içinde Geliboluda Maydos mıntakasında güzide bir fırka teşkil etmiş.emrhıe yeniden verilen diğer Dam kuvvetlen de alarak fırkasiyle «Bigalıya» ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • İTİZAR çokluğundan «Katil Aranıyor» romanımızı koyamadık.Aziz okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir Matları İşletmesinden Büyük misafirimiz EJen Kral ve Kraliçesinin istanbulu ziyaretlerinde yapılacak törene iştirak edecek sayın halkımızın emrine Bankamız aşağıda yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Ereğ'i Karadeniz kasabasının alçak gerilimli harici elektrik tevzi şebekesinin malzeme ve teçhizatının temini ve tesisatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden Teknik zaruret doîoy.&iyle aşağıda yazılı telefon numaarları 16/6/952 gününden iübaren karşılarındı gösterilen yeni numaralarla değiştirilecektir-Abonenin simdik;Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından:1 Sürfc savaşı içlerinde kullanılmak üzere 4G ton motorin mazot açık eksiltme suretiyle* satın alınacaktır-2 Şartname çalışma saatleri içinde Batkınlık kale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları belge almaları lâzımdır,isteklilerin teklif mektupların:ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri.8324 1422:o-Kotniden Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'aıri Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve AU NAa KARACAN GazStecilFk Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • İstanbul:Telefon Başmüdürlüğünden 1 Fennî ve idari şartnamesine göre 1000 metreküp ince dişli dere kuma mubayaası işi açık eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 10.000)geçici teminatı 750 liradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Mastik asfalt kaplama işi yaptırılacak Karaköy ve Gazi Köprülerinde lüzumlu mastik asfalt kaplama işi 7210 lira keşif bedeli çevresinde yaptırılmak üzere 16 Haziran 1952 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Musaddık [Baş tarafı 1 incide] mahkemede gayet dinç görünmekte ve berrak bir sesle konuşmakta idi.Başbakan Musaddık sözlerine son verirken şöyle demiştir:«İran,Ali Mahkemeden bu meseleyi tetkik etmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Dün geceki resmî ziyafet [Baş tarafı 1 incide] hiç bir zaman nasip olamıyacağına inanan hür dünya,hayata bir mânâ veren kıymetleri korumak üzere yekvücut bir hamle içinde birleşmektedir.Sulhun ve umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Menderesin Londra seyahati [Baş tarafı 1 incide] kilâtın içinde Türk kuvvetlerinin işgal edecekleri yer,Balkanların savunmasında Yugoslavya'nın oynayacağı rol ile ilgili meseleler.Times gazetesi diplo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Ürdün Kraliçesi [Baş tarafı 1 incide] Kraliçesi Lausanne'daki otelinden ansızın ayrılmıştır.Kraliçenin nereye gittiği meç* huldür.Cumartesi günü buraya gelen Kral Tallâl derhal Lausanne'a gitmiş ve Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Yunan Kral ve Kraliçesi hükümet merkezinde [Baş tarafı 1 incide] te Kral Birine'.Paul'un karşılaşmaları pek dostane ve samimî olmuş,Cumhurbaşkanı ken dilerine menJekfttimize şeref vermelerinden duyduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Değiştirme birliğimiz [Baş tarafı 1 incide] 1600 kişilik ilk kafilesi bugün Birlenmiş.Milletler emrindeki İngiliz bandıralı bir nakliye gemisiyle Kore'ye müteveccihen vola çıkmış bulunmakta dır.Koreye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1952
  • Mecliste dünkü müzakereler [Baş tarafı 1 incide] vazifeden ayrılarak milletvekili olanlara emekli maaşı verilmesine dair verilen kanun teklifinin müzakeresine geçilmiştir.Kanun teklifi üzerinde söz al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.06.1952
  • Her sene olduğu gibi bu sene de CHİCAGO da Amerika Birleşik devletlerde)PHILCO BUZ DOLABLARI BİRİNCİLİĞİ KAZANMIŞTIR.1952 model PHILCO harika buzdolabına sahip olmak tstiyenler derhal PHILCO müesseses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.06.1952
  • «E||gP^-İjlüif-jU'Spîij T£—*^SE W-zÜÜ «p=rj=r=dHE fifc=rH=Eâfİ nwM ı I BU EVLERDEN BİRİSİ ANKARADA KAVAKLIDEREDE,DİĞERİ İSTANBULDA AYAZPAŞADADIR AYRICA BİR ADET 10.000,BİR ADET 5.000,BEŞ ADET 1.000 VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.06.1952
  • SIEMENS ""in*-SIEMENS A.Söyeru "evet,yeni baforyolı Siemens oyla bir hârika radyodur ki,yurdun en ücra köşesinde.etrafı yüksek dağ silsileleri ile çevrili bir kasabada bulunsanıı dahi düğmeyi çevirmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.06.1952
  • PİLLİ UXÜR Radyo parazitlerine karşı hususi alıcı reğlatorlû bobin sayesinde her istasyonu kolaylıkla alır.LtUÖR 3 92 B MODEi ı m 3 Dalga S Lamba Pikap tertibatlı Yedek hoparlör tertibatlı Ekonomik da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.06.1952
  • DOKTOR en İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün sHat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres;Beyoğlu istiklal Cad Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.06.1952
  • İst.l_v.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı üç grup sebze kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Ankara MSB-1 No-lı Sa-Al-Koda satın alınacaktır* Grupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.06.1952
  • CB5y TİYATROSU Maksimde ^Çy Çamurda Bir Zambak yy Vodvil 3 perde Hi'i gece saat 21.30 da,pazar 16 da.Temsil perşembe değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.06.1952
  • '952 SÜRPRİZİ AYDA 10 LİRA YALNIZ 10 LİRA TAKSİTLE ÇEŞİTLİ RADYOLAR GALATA ESKİ YOLCU SALONU KÂRASINDA TAHİR HÂN^ALTINDAKİ SATIŞ MAĞAZAMIZI MUHAKKAK ¦ZİYARET EJDJHİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan