Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.06.1952
  • irlandayı 6 O mağlûp eden ispanya millî futbol takımı ile dün 0-0 berabere kaldık Şöhretli İspanyol MÜH Futbol Takımı ile Milli Takımımız dün Dulmabahçe Stadında karşılaşmışlardır.Çok canlı ve güzel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1952
  • Eltinge gemisinde müessif bir hâdise fzmirde kaptan tarafından karaya çıkarılmıyan Hollanda askerleri rıhtımı patates yağmuruna tuttular İzmir 8 Milliyet)Kore bir-sinde müessif bir hâdise olmuşligimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1952
  • Bugün şehrimizde hava;hafif 1 bulutlu geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1952
  • D.R nin 2 nci siyasi toplantısı Demokrat Parti il idare kurulunun tertip ettiği siyasi toplantılardan ikincisi,dün Tepebaşı Belediye Bahçesinde yapılmıştır.C.H.P.ileri gelenlerinin son günlerdeki isna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1952
  • Dost Yunan Kral ve Kraliçesi dün şehrimize geldiler ı-ı ı.ıı ı H_Haydarpaşada muhteşem tezahüratla karşılanan Hükümdarlar kendilerine tahsis edilen beyaz trenle Ankaraya hareket ettiler Majeste Kral v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1952
  • Milletin malı millete!alk Partisip dünkü gazetelerle «Halkevlerine vereceğim!diye özel idare,belediye ve köy bütçelerinden alarak yerine" sarfetmediğizimmetine geçirdiği paralar hakkında bir tebliğ ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1952
  • Ali Çetinkayanm ödünü koparan bir tâyin hadisesi Mustafa Kemalin Bitlise tayini Ali Çetinkayanm korkusu Sofya ataşemiiiteriiği Birinci Dlînya Harbi hakkında Mustafa Kemalin ikazı Fethi Beyin mahcubiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1952
  • Acheson'un Türkiyeyi ziyareti muhtemel Amerika Dışişleri Bakanının 25 haziranda Londrayı ziyaretini müteakip Ânkaraya geleceği bildiriliyor Washington 8 T.H.A.25 kanı Dean Acheson'un Avrupa haziranda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • MAKALE Mânâsız bir alafrangalık İsmail Hami DANİŞMEND Bizde bir çok mânâsız alafrangalıklarla sebepsiz yenilikler inkılapçılık icâbâtından sajılır:Meselâ Bey,Efendi,Ağa,Taşa vesaire gibi milli ve mede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Be.9 Haziran 1952 Pazartesi Ru.Î6 Rama 137 i 27 Mayii 1368 VJU tfT VASATİ EZANI Güne öğle lkınd Aksa Yatsı tırısa S 4.29 12.13 i 16.13 m 19.40 21.41 k 2.10 8.43 4.33 8.34 12.00 2.02 6.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • KONGRELER •Jç Türkiye Öğretmen Dernek» leri Millî Birliği kongresi 17 teıtiSMua.perşembe güttü şeMinüzde toplanacaktır.İstanbul Öğretmenler Derneği,bu kongreye iştirak edecek delegeleri seçmek üzere 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling* Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret ı Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Orta öğretim talebelerinin sağlık durumu Lise ve orta okullarda öğrencilerin sağlık durumlarını daha sıkı bir kontrol altına almak için Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlıkları işbirliği yapmağa karar verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • *r HALKIN SESİ Sümerbank kumaşları GMinüşsuyunda Hidayet Çoruhlu yazıyor:Dün Yerli Malların İstanbul şubesinden,yâni Eski Orozdibaktan bir kostümlük almağa gittim.İşime yarıyacak bir iki desen buldum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • İhtiyar bir adam intihara kalkıştı Kumkapıda Mithatpaşa Caddesi 22 numarada oturan 60 yaşlarında Haradi Irktan adında bir şahıs dün sabah Re çirdiği anî bir buhran sonunda intihara teşebbüs etmiştir-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Anmtköy ve Rnneltfeisaruı isimleri değiştirilmiyor Bundan bir müddet evvel Şehir Meclisine bir takrir verilerek Arnavutkoy.Rumelihi sarı ve Samatya semtlerine yeni isimler verilmesi istenmişti-Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Şoför ehliyeti almak için yeni şartlar Bundan sonra ilk okul mezunu olmayan vatandaşlara ehliyetname verilmiyece | Şehrimiz dahilinde şoförlük yapabilmek için Seyrüsefer Talimatnamesinin 101 inci madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Hileli et satışları Bazı kasaplar keçi ve manda etini koyun eti diye satıyorlar Kuzu,koyun ve sığır eti satan kasap dükkânlarına keçi,manda ve v.s.etlerinin satılmamasının zabıtaî belediye talimat nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Amerikalı 6L John Hull memleketimize geliyor Birleşik Amerika Kara Kuvvetleri Kurmay Başkan Muavini General John E-Hull'in başkanlığında bir heyet sah günü Gmemleketimize gelecek tir-Ankaradaki resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • KISA HABERLER jç îtalyanın toprak ürünleri komitesine bağlı biri kadın,yedisi erkek olmak üzere sekiz kişiden müteşekkil bir ticaret heyeti şehrimize gelmiştir.Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı yeni Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Bir senede yenen etin miktarı Yapılan istatistiklere göre şehrimizde bir senede yenen etin miktarı 30 milyon kiloya yakın bulunmaktadır.Bu miktar et,1 milyon 212 bin 188 kasaplık hayvandan temin edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Danimarkadan lisansız ithal edilecek mallar Danimarka hükümeti.Avrupa İktisadî İşbirliğine dahil memleketler menşeli mallar için tatbik ettiği serbest ithal listesine yeniden bazı ilâveler yapmıştır-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Küçükköy muhtar seçimini D.P.kazandı Eyüp ilçesine bağlı Küçükköyde dün muhtar seçimleri yapılmış ve DP-adayı kazanmıştır-Seçimde DP-298 rey almasına mukabil CHP-134 rey almıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • r S/V /FIKRA Öğretmene tam îtjmai gerektir Son günlerin dedikodulu hâdiselerinden biri de yanlış ve müphem tertip edilmiş imtihan suallerinin binlerce talebe ve on binlerce veli arasında uyandırdığı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Millî Türk Talebe Birliğinin beyannamesi Kıbnstaki Türklere hitahea bir beyanname hazırlamakta olan MUIÎ Türk Talebe Birliği bu beyannamesinde,Kıbrıslı Türklere metanet ve itidal tavsiye etmekte ve ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • istanbul Kız Lisesinin müsameresi tstanbul Kız Lisesi dün eski sonu münasebetiyle bir müsamere vermiştir-Son derece başarılı geçen müsamerede;koronun çift ses li konseri ile birlikte bilhassa piyanoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Nicotin tütünde bulunan zehirin adıdır ve her tütün kullanan kimse,bundan husule gelen zehirlenmelere,az çok maruz kalmaktan kurtulamaz.Sigara ikram etmek üzere uzattığımız kutudan «Şimdi attım» bahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • POLİSTE •Jç Beykoz Yalıköyünde Arif Kıldıran,Ömer Delibeyoğlu yo Fahir adlarında üç çocuk,çıktıkları dut ağacından düşerek yaralanmışlardır.Çocuklar hastahaneyc kaldırılmıştır.¦fc Arap Camiinde oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1952
  • Muamele Vergisi o-Sanayiciler kanunun daha realist bir hale getirilmesini istiyorlar Sanayiimizin gelişmesine bü yük bir engel teşkil ettiği iddia edilen Muamele Vergisi Kanununa,günün ekonomik icapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Memurlara taksitle giyim eşyası veriliyor Memurlar Kooperatifi,memurların gerek kendilerine ve gerek ailelerine bayram münasebetiyle elbise,ayakkabı ve diğer giyecek eşyasını taksitle satmağa karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Önce eser!Peki bizim hâlimiz ne olacak?Şimdi bize kimler acıyacak?Ah» üstadlar ne olur bunu bir söyleseler-Evet evet:Üstadlar bunu» yâni gazetede yazmanın kefaretini ne öder» işte bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • 7 Larry ile sarışının sohbeti lüzumundan fazla sürünce,Saba kalktı ve duvara as.ılı duran tab loları yakından tetkik etmeğe başladı.Saçma sapan mevzulardı.Saba,Larry'e dönerek:Bu resimleri siz mi astı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Bir öküz sahibini öldürdü Aydın 8 T.H.A.Aydında münteşir «Aydın Gazetesi nin bildirdiğine göre,Emir Doğan köyünden Ali isimli biri ağıldaki öküzlerini bağlarken,bunlardan biri âni olarak kızmış ve sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Tunusta genel af Fransız Genel Valisi bu I nevi şayiaları tekzip_ediyor_l Tunus,8 AA-Fransız Valiliği,Tunus topraklarında affı umumî ilân edileceğine dair Fransız hükümet çevrelerinde dolaşan şayialar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • 42 yıl sonra tekrar buluşan karı koca Oslo.8 Nafen)Lars Knudsen ve karısı Marie 42 senelik bir ayrılıktan sonra tekrar biribirlerine kavuşmuş lardır.1910 senesinde Birleşik Amerikaya hicret etmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • SES TİYATROSUNDA San'atkâr ZATİ SUNGUR Bu akşamdan itibaren tamamen yeni hünerlerle 2 nci programına başlıyor ÇARŞAMBA GÜNLERİ saat 16 da ucuz MATİNE,CUMARTESİ ve PAZAR GÜNLERİ saat 16 da MATlNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Ticaret Odası bir adres kitabı hazırlıyor Ticaret Odasının» istanbul için hazırlamakta olduğu yeni adres kitabı hazırlıklarına hız verilmiştir.Bu maksatla Odanın,ithalâtçı ve ihracatçı tacirler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER İNGİLTERE İngiliz mekteplerinde cinsiyetle ilgili olarak talelıelere dera verilip verilmemesi hususunda bir anket açılmıştır.Bu mesele ile ilgili olarak hazırlanan ve bütün öğretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Clara Petaccinin aşk mektuplarının akıbeti İtalyan diktatörüne hitaben yazılan 300 adet mektup italyada bir dâvaya konu oldu Roma,8 AP)Mussolini-etmekte ve mektupların Petacci nin metresi Clara Petacc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Tayyöre hırsezioğı Kalifornia'da dört motorlu bir uçak güpegündüz çalındı Oakland California)8 A-A)Burada bildirildiğine göre.dün Oakland hava meydanından güpegündüz 750000 dolar kıymetinde dört motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Evlenme ilânları Komünistler bu nevi ilân basan Doğu Almanyadaki gazeteleri cezalandırıyorlar Londra» 8 Nafen)Sovyetlerin kontrolü altında intişar etmekte olan Doğu Alman gazetelerinde çıkan evlen me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Kaldırılmasına karar yerilen kitabeler Cumhuriyet devrinde inşa edilmiş olan Mithatpaşa Stadyonra» Spor ve Sergi Sarayı.Açıkhava Tiyatrosu ve Mısırçarşısında» bu binaların yapıldığı devirdeki Reisicum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Kayıp iki İngiliz diplomatı Rusyaya kaçmış Londra 8 A.A.Sunday Pictorial gazetesi,bu sabah geçen sene kaybolan Donald Mac Lean ve Guy Burgess adlarındaki iki İngiliz diplomatı meselesi hakkında yeni i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • Siyasî İcmal Fransa ve komünizm Fransunm hariçten gelen iltifatlar bakımından talihi çok açıktır.Tapalar,onu daima «Kilisenin büyük kızı» addetmişler ve Hıristiyanlığın hâmisi olarak kabul CJ-lemisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • ÛÖRB Ramazanda cer hocaları Saltanat devrinde «Talebei ulûm» ismi verilen medrese öğrencileri her sene ramazan dan evvel seyahate çıkarlardı.Medresede okuyanların ikamet edecekleri odalar ve yemekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • İzmir'de bataklık içinde 20 gün kalan bir kadın İzmir,8 THA-Halkapınarı bataklıklarında dün gece bir kadın cesedi görülmüş ve zabıtaya haber verilmiştir.Ceset görülen lüzum üzerine Morga kaldırılmış»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • istanbul Hıfzısıhha Enstitüsünün faaliyeti Şehir Hıfzıssıhha Enstitüsünün 1951 yılı zarfındaki faaliyeti tesbit olunmuştur-Mü essese bir sene zarfında 935 içilecek madde tahlil etmiştir-Bunun 676 sı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1952
  • İKTİBAS I Apartman şekilleri gene değişmeğe haşladı Yeni beton hazırlama sistemi inşaat mühendislerinin yüzünü güldürdü.Mimarlar yeni tip apartman yapıyorlar.Yeni binalarda istenilen odalar müteharrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.06.1952
  • Dost Y unan kral ve kraliçesi cehrimize geldi Dost Yunan Kralı ve Kraliçesi Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın davetlisi olarak dün memleketimize,gelmişlerdir-Tahta çıkışlarından beri bir yabancı devlet merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1952
  • Amerika Harbiye Dalrosl Koredeçarpışan askerlerin boş zamanlın nı neş'e İçinde geçirmelerini temin için cephe gerisinde «Soldiers Chıp)adiyle bir revü tesisine karar vermiştir.Resimde hu revüde yeı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Amerikanın keşfi ve keşifte Türkün büyük payı Kolomb,karayı ilk müjdeyi vetr.en bir Portekizlileri bir keşif has talığı)sardığı sıralarda «Kolomb Colombus» H-813 884
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.06.1952
  • millî takımı ile O O berabere kaldık Millî takımımız göz doldurucu ve tatmin edici bir oyun oynamasına rağmen fırsatlardan faydalanamads Takımımızda Mustafa,Garbis,Naci,Ali İhsan,Muzaffer bilhassa muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.06.1952
  • SAYFA:6 MİLLİYET 9 HAZİRANI95?VAtA* Padişah nihayet kükredir Ben diriyim!Matem ile alâkanız nedendir?7 Nihayet «Padişah Neveah»!hazretleri de matem işareti olan siyah şemleler içinde göründü-Acaip bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Bir ingi Mareşalr Mareşai Atcharley Mısırdan Kıbrısa Londra 8,AP)Hava Kuv-vetleri Bakanlığından buydun bildirildiğine göre,dün Kıbnya gitmek üzere bir tepkili uçakla Mısırdan yola çıkan Süveyş Kanal B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Fransada tevkifler yapılıyor Toulon,S A.A.Ccnel İş Konfederasyonunun buradaki merkezi olan Toulon iş Borsasının Rusların hizmetinde hakiki bir casus yuvası olduğu Sorgu Hâkimi Andre Rorta'un neşrettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Keskin,pürüzsüz bir sesi Vardı-Güzel şarkı söyleyebilirdi-Çimento şoseyi geçtik» çakıl dökülmüş yola girdik-Büyükçe bir havuzu dolaştık,ge-bir açıkhava garajında durduk-Büyük bir çiftlik bina sının üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Kore değiştirme birliğimiz yarın gidiyor İzmir 8 T.H.A.Üçüncü Kore değiştirme birliğimizi götürecek olan İngiliz bandıralı Lezo Eltinger gemisi bugün limanımıza gelmiş ve Atatürk Meydanı rıhtımına dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Acheson'un Türkiyeyi ziyareti [Baş tarafı 1 incide 1 bu arada Türkiyeyi de ziyaret etmesinin muhtemel bulunduğu,salahiyetli çevrelerden bildirilmektedir.Dean Aeheson,Londrada bulunduğu müddetçe İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Eltinge gemisinde müessif bir hadise [Baş tarafı 1 incide] nan askerlerinden bir kısmı şehre çıkarak gezmek istemişler,fakat buna gemi komutanı tarafından izin verilmemiştir.Yapılan müteaddit temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Milletin malı millete![Başmakaleden devam] gasbettiğini bizzat söylediği bir malı geri vermemek için bin dereden su taşımasına evvelâ mücerret oiarak ahlâk prensipi adına,sonra şahsî ahlâk prensipi ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • D.P.nin siyasi toplantısı [Baş tarafı 1 incide] vekilleri ile Adalar.Beyoğlu,Sarıyer,Beşiktaş ve Şileden gelen kalabalık bir partili kütlesi hazır bulunmuşturtik olarak İstanbul milletvekili Bedri Ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Dost Yunan Kral ve Kraliçesi dün şehrimize geldiler [Baş tarafı 1 incide] rada Validen İstanbul şehri hakkında izahat ve malûmat almıştır-Nasıl karşılandılar Saat 1816 da Acar motörüne rakip olan Maje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • Üniversite lıeyetimiz dönüyor Atina,S T.H.A.Bir müddettenberi.Yunan hükümetinin davetlisi olarak Yunanistan!ziyaret etmekte olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Kâzım İsmail Gürkan'ın Başkanlığındaki Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] si adetâ Mustafa Kemal Beye aleyhtar bir cephe alıyorlar-Hattâ o zaman Demede müfreze kumandanlarından bulunan Ali Bey Çetinkaya)dahi Mustafa Kemal Beye âdetâ hırçın bir cephe al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.06.1952
  • I 0 0U EVLERDEN BİRİSİ ANKARADA KAVAKLIDEREDE,DİĞERİ İSTANBULDA AYAZPAŞADADIR.AYRICA BİR ADET 10.000,BİR ADET 5.000,BEŞ ADET 1.000 VE ON ADET DE 500 LİRALIK ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ VARDIR.İOHAZİRANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • 5 A D I TEK TİYATROSU Maksimde Çamurda Bir Zambak Vodvil 3 perde gece saat 21.30 da,pazar Temsil perşembe değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Sivas ili Daimî Komisyonu Başkanlığından:1 Aşağıda adları,keşif bedellleriyle geçici teminat miktarları yazılı köy okullarının,yapımları açık eksiltmeye konulmuştur-2 İhaleleri 26-6-1952 perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • tarafından neşredilen bu YEMEK KİTABINDA İçkiler,Kokteyl'ler ğ^ Dondurmalar ğS Soğuk Yemekler ve İs* Tatlılar gibi,kolay ve pratik yemeklerin tarifini ve hakikî FRIGIDAIRE buz dolabının kullanışı hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Bursa Valiliğinden 1 İlimiz Tarım Okulunda yapılacak haricî elektrik tesisatı 20753 lira 80 kuruşluk birinci keşfi üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 27/6/952 tarihine rastlıyan cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Pikap satın alınacak Karayolları I.Bölge Müdürlüğünden 10000 lira muhammen bedel üzerinden asgarî 90 Hp.takatinde benzin motorlu bir pikap satın alınması işi açık eksiltmeye konmuştur.Alınacak pikap t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYE T Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLÂN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Lokman Hekim Di HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • NEVROZIN BAŞ ve DİŞ AĞRILARINI 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Denizcilik Bankası T.A-O-Şahir Hatları İşletmesinden 10 Haziran/1952 salı gününden itibaren Şehir Hatlarında yaa tarifesi tatbik olunacaktır.Yeni tarife iskelelere asılmış olup cep tarifeleri gişelerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Floryadaki plaj evleri halka kiraya verilecek Florya plajları sahasında Betediye tarafından 3 blok halinde yaptırılan plaj evlerinden 2 nci ve 3 üncü bloklarda bulunan yedi üst ve sekiz alt daire 15/6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • ı w*A,İst.Lv.Amirliğinden vermen Askerî kıtali üânları 35 ton süt ile 40 ton yoğurt kapalı zarfla 27/6/952 cuma günü saat 15 te İzmit As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Sütün kilosu 45 kuruş,yoğurdun ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Devlet Tiyatrosu Genel 1~ il ıuı ıı ııı.ı ı Müdürlüğünden ı I Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü» 1 Eylül 1952 tarihinde vazifeye başlamak üzere» müsabaka ile mukaveleli kadın ve erkek korist angaje ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • İzmir ili daimî komisyonundan izmir Urla Çeşme yolunun 6-1 300—22 000 inci kilometreleri arasında yapılacak 106651 lira 80 kuruş keşif bedelli şose onarımı ve bitüm katran karışımı ile sathı kaplama i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.06.1952
  • Beşiktaş Kadastro Müdürlü ği Beşiktaş Yıldız mahallesinde Serencebey yokuşunda eski 20,yeni 20,22 kapı No.lı arsa Ha-1 cer Fevziyenin iken kadastro sı ı rasında müracaat edilmediğinden bitişiğindeki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan