Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • 'thifaiHİU,Bugün şehrimizde hava,sabahleyin deniz üzeri sisli,öğleden sonra açık geçecek hava sıcaklığını muhafaza edecektir.JIIB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Gelengül Tayfuroğlu kraliçe seçildi Türkiye güzellik kraliçeliği seçimleri dün gece neticelenmiş ve Gelengül Tayf uroğlu birinci Ayfer Feray ikinci Türkân Duru üçüncü seçilmişlerdir-Resimde birinciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Ingrit Bergman nlhayed doğuruyor Roma 6 AP)îngrid Berg man uzun zamandır beklediği ikizleri sabaha akşama dünyaya getirecektir-Meşhur artist bu maksatla bir haftadan beri hastahanede bulunmaktadır' Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Kral Tallal Ürdüne dönecek Ürdün Başbakanı,halkın ve hükümetin Krala bağlı olduğunu bildirdi Amman.6 AP)Paristen verilen fakat henüz teyit edilmeyen haberlere göre Kral Tallal muhtemel olarak yarın Ür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Korede şehit düşen Alay Komutanı Albay Nuri Pamir Kore Alayımızın Komutanı Albay Pamir şehit oldu Kahraman Albayımız bir şarapnel parçası ile başından yaralanıp şehadel mertebesine erişti Ankara,G Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Ürdün kralının tahtından indirilmesi It^rfl erhum Kral Abdullahııı U U otuz seneyi geçen saltanatı esnasında Ürdün çok sakin günler geçirmişti,çölün dillere dastan olan kabile mücadeleleri bile sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Başbakan Menderes.Patrik Athenagorasla bir arada Başbakan dün de vilâyette şehir işleri ile meşgul oldu Başbakan öğleden evvel Patrik Athenagoras'ı makamında ziyaret etti ve Patrikhanede tezahüratla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Yakalanan maskeli haydut korkunç maskesi ile Polise ateş açan maskeli 2 haydut 15 dakika süren düello sonunda biri ölü,diğeri yaralı olarak ele geçti Evvelki gece sabaha karşı Langa ve Yenikapı sakinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Türk Elen dostluğunun yeni tezahürü Yunan Kral ve Kraliçesi yarın Istanbula geliyor Majeste Kral ve Kraliçe şehrimizde törenle karşılanıp Ankaraya hareket edecekler Dost Yunan Kralı Majeste Paul I-ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Sanayi Bankası yeni idare meclisi Lûtfi Kırdar Sanayi Bankası idare meclisine seçildi Sanayi Kalkınma Bankası dün yaptığı fevkalâde j toplantıda idare heyetini seçmiştir.Seçim sonunda idare meclisi şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Selânikte dört ay kaçak olarak devam eden faaliyet Şükrü Paşanın endişesi İttihat Terakkinin teşekkülü Ordunun siyasetten ayrılması tezi ve doğurduğu netice Yeni bir cemiyet Trabiusgarbe gidiş Bu yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Ticaret ve Ekonomi Bakanı dünkü basın toplantısında Ticaret Bakanı maden politikamızı izah etti Hususî teşebbUse büyük imkân veren kanun tasarısı meclise sunuluyor Ankara 6 Milliyet)Eko-Bakanlığım ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • İspanyol millî futbol takımı dün gece geldi 8 Haziran Pazar günü şehrimizde millî futbol takımımızla karşılaşacak olan ispanyol milli futbol takımı ve idarecileri dün akşam Air France uçağı ile saat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1952
  • Eisenhovver seçim nutuklarından birini söylerken Eisenhower Taft savaşı şiddetlendi Taft,kentlisine General ile eşit muamele yapılmadığını ileri sürüyor Abilene Kansas;6 AP)Kansas Cumhuriyetçi Senatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Hic.7 Höziran 1952 Cumartesi Ru.14 Rama 137i 25 Mayıs' 1368 VAI İT VASATI EZANI Güneş öğle İkindi Aksar Yatsı İmsak 4 29 12.13 36.13 n 19.38 21 39 2.12 8.51 4.34 8.35 32.00 2.01 6.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • SERGİLER ¦jr Şehremininde Hoca Sadettin ilkokulunda bir resim ve elişi sergisi açılmıştır.952 İzmir Enternasyonal Fuarı 20 ağustosta açılacak ve bir ay devam edecektirjr Ressam Hakkı Anlın tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • HALKIN SES Tekel kibritleri satılmıyor mu Tali ir Tuğlacı imzasilc aldığımız mektupta deniliyor ki:Dün bir kaç dükkânda Tekel fabrikasının kibritini bulamadım.Bana ithal malı mumlu kibritlerden satmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Adana vapurunun tamiri bitmedi Makine dairesindeki Evapreyter cihaaının infilâk etmesi ile" bazı yerleri hasara uğrayan ve teknesi 'delinen Adana vapuru tamiri henüz ikmaî edilememiştir.Bu sebeple 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Yanlış çıkan imtihan soruları Evvelki gün yapılan Devlet Ortaokul matematik imtihanında bir yanlışlık olmuş,sualler açıhnca 1 numaralı soruda bir rakam hatası görülmüştür.Durumdan haberdar edilen Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Karaya oturan Anafarta vapuru havuza alındı Amasrada karaya oturup bir müddet sonra kurtulan Anafarta vapurunun havuzlanmasına lüzum gösterilmiştir.Dün yapılması icabeden İnebolu seferi bu yüzden yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • r MAKALE İstanbul'un yedi muhasarası İsmail Hami DANİŞMEND S Dünkü yazımda İstanbul fethinin daha on birinci asırdan itibaren milli bir Türk ideali haline geldiğinden ve 1071 deki Malazgirt zaferinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • POLİSTE •fc Dün sabaha karşı,Haydarpaşa iskelesinden çaldıkları buğdayları kayıkla kaçıran 3 kişi,kendilerini motörle takip eden polisler tarafından Yedikule açıklarında yakalanmışlardır.İr Nusret Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Gece kontrolları Belediyece şehrin muhtelif yerlerinde esnaf ve müesseselerin kontrollarına devam edilmektedir.Evvelki gece Beyoğlu Kaymakamlığınca teşkil edilen hususi bir ekip tarafından Beyoğlu mın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Bir tarafta:monarşist diyaj rı monarşist,liberal,demok-rat.cumhuriyetçi ve sosya üst gibi muhtelif siyasî zümrej leri içine alan,Avrupa ve Amerikadaki siyasî Rus muhacereti;öte tarafta;Sovyetler Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Mühim bir yolsuzluk Zimmetine 20 bin lira geçiren bir muhasebeci ortadan kayboldu Savcılık ve zabıta 20 bin liralık bir yolsuzluk hâdisesine el koymuş ve tahkikata başlamıştır.İddiaya göre,Bankalar Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Bu sene açılacak olan talebe ve izci kampları Muhtelif yerlerde kurulacak birer aylık devreli kampların kayıtlarına başlandı Bu yıl şehrimizin muhtelif mesire yerlerinde Yavrukurt ve dinlenme kampları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Denizcilik bankasında açıkta kalanlar Denizcilik Bankasında kadro harici bırakılan memur ve gemi adamları durumlarından şikâyet etmektedirler.Bu hususta Genel Müdür yardımcısı Ulvi Yenal:Kadro harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 70050 280 50 0.80 64.03 5.60 O4J2.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • r WW\FIKRA Aman çabuk gelsioı S Dünkü gazetelerde Atina menşeli güzel bir havadis gözümüze ilişti.Bir müjde kokusu getiren bu haber şu:«Atinada gösteriler yapan meşhur Medrano sirki İstaııbula gitmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • İl Genel Meclisi m mi m Dünkü toplantıda Belediye tahsildarlarının durumu görüşüldü İl Genel Meclisi,haziran dönemi toplantılarından ikincisini dün saat 15.30 da Prof.Enver Berkmanm başkanlığında yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Sayın Müşteri ve Temiz Gıda Severlere Taksimdeki Ankara Pazarı maruf bakkaliyesine 1 2 3 4 5 ve 10 kiloluk hususî kutularda Urfada Doldurulmuş Halis Urfa Çiçek Yağlarımızın henüz geldiğini müjdeleriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • KISA HABERLER İt Denizcilik Bankası idare meclisi bugün saat 10 da toplanarak Banka iç teşkilâtına ait görüşmeler yapacaklardırit Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı tuz ihracatının durdurulmasına karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Fatih camiini heyecana düşüren hırsız Dün Fatih camiinde Cuma namazı sırasında vuku bulan bir hırsızlık hâdisesi yüzünden bir çok kişinin namazı bozulmuş ve camii dolduran halk heyecanla camiden dışar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Millî piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 Haziran çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosu ile bu gece saat 23 de yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Ramazan,kahve sarfiyatını azalttı Ramazan dolayisiyle bütün Türk iyede kahve sarfiyatının azaftdıgı görülmektedir.Piyasa çok durgundur.Fiyatlar 725 kuruş üzerinde oynamaktadır.Dün ""1*5 tonluk yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1952
  • Türk madenleri dünya piyasalarında rağbet görüyor Maden piyasamızda büyük bir faaliyet müşahede olunmaktadır Yurdumuzda istihsal edilen her nevi madenlere karşı dış piyasanın talepleri gittikle artmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • İKTİBAS Bir Alman âlimi "uçan arım diyor Brezilyada mahpus olan Christensen bunların Rusyada bulunduğunu ve kendisinin de kolaylıkla imâ)edeceğini iddia ediyor Uçan dairelerin esrarını galiba nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • i irnh f/İP ¦ltvlffîffiıWr'Tn^ ¥m%ffiji~ LTÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • Göm Eski ramazanlarda meddahlar Şimdi yine meddahlar kah velerde hikâye anlatıyorlar mı biliniyorum.Fakat bizim gençliğimizde bu mesleğin son iki üstadı Süruri ve Askı yasıyorlar ve her ramazan büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • De Gaulle dün Batılı devletleri protesto etti General Almanya iie imzalanan barış and iaşmasının bâr macera olduğunu bJdirdi Paris,6 AP)General de Gaulle,bu gece,Alman barış mukavelesine hücum etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • Siyasî İcmal Moskovada faaliyet var Son muvaffakiyetsizlikler Kremlin'in çok canını sıkmış olacak ki dost düşman demeden sert hareketlerle saldırıyor,prestijine indirilen ağır darbeleri telâfiye çahşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • Bir aşk cinayeti Kailimle 90 Iık bir ihtiyar I 14 yaşındaki sevgilisini I bıçaklıyarak öldürdü 1 Kahire,6 T.H.A.Kahirede geçen hafta eşine tesadüf» edilemıyecek korkunç bir cinayet işlenmiştir.90 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • rfiMim.ınıı-1 ı »fr ıl»*j» w«ıw«"H l» KISA HARİCİ HABERLER ı,ı,W»—m ıı»—ııı-SURİYE Beyrutta intişar etmekte olan Al Nahar gazetesi,İtalyan Başbakanı Alcide de Gasperi'nln pek yakında LUbnam ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • 5 ÇIKAN KISMIN HULÂSASI Güzel bir kadın olan Saba yeni tanıştığı fakat hoşlandığı Larry Lau son adındaki Amerikalıyı evine çağırır ve hislerine mağlûp olarak kendisini erkeğin kollarına atar.Ertesi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • Kaybolan ik' diplomat Saily express gazetesi diplomatlardan birinin hayatta olduğunu iddia ediyor Londra,6 A.A.Daily Ebcpress gazetesi bu sabahki sayısının ilk sahifesi genişliğinde şu serlevhayı basm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • Garip bir muhakeme Paris.6 AP)Paris mahkemelerinde bugün,Martinik adasının Saint Esprit kasabasından olan 30 yaşında bir zencinin,kendisinde cüzzam hastalığı olduğunu Sorgu Yargıcına söylemesi ve Adlî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • ACELE EDİNİZ!Bugün gücüdür [SÜftf ERBANK^a 150 liralık bir hesap açtırma' 1 JTarabyada br köşk dairesine sahip] olabilirsiniz SÜMERBANK 8895)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ahmet Haşini n Aşağılık duygusu ile,böyle aşktan kaçan Hâşim,elbette aşkı tebcil edemez,aşk için mis ralar yazamazdı.Kadını kadın olarak yüksek görmek için onu gerçek aşkın berrak ış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.06.1952
  • r The Clupman adlı bir mecmua tarafından »filan güzellik mttsab akasını kazanan IBtte ^fcicert Arthur liank Film Şirketi tarafından an gaje edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1952
  • Yazan:J.Latimer Yalnız tüccar/komisyoncul memurlarına tahammü ÇIKAN KISMIN HULASASI Şehre yeni gelen ve biı otele inen Kari Graven Oke Johnson adındaki arkadaşı ve iş ortağını görmek İçin pansiyonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.06.1952
  • BUGÜNKÜ PROGRAM ATLETİZM Fenerbahçe Stadı:Saat 16:Gül kupası yarışmaları FUTBOL Mithatpaşa Stadı Saat 17.30:Galatasaray Lille GÜREŞ I Fatih Güreğ Kulübü j Saat 15:Olimpiyad güreş kamp seçmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Bugünkü güreşler Bugiin Fatih Güreş Kulübünde olimpiyat kamp seçmelerine devam edilecektir.Günün en mühim güreşi 73 kiloda Necati Morgülle Celâl Atik'in yapacağı karşılaşmadır.Müsabakalar saat 15 te b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Bisiklet yarışları Pazar günü Istanbulda bölge seri bisiklet yarışları yapılacaktır.Bu yarışlar Topkapı Silivri asfalt yolu üzerinde yapılacak ve saat 8.30 da başlayacaktır.Yarışlar İstanbul Bisiklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Bugün yapılacak yarışmalar 7 Haziran 1952 Cumartesi:Saat 16.00 110 engelli 16.10 100 metre seçme,güll» 16.20 yüksek 16.30 400 seçme 16.50 1500 metre 17.00 100 metre final,çekiç 17.10 Uzun atlama 17.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Beykoz kulübü Nusreti cezalandırdı Beykoz kulübü idarecileri izi* almadan Fenerbahçe takımında ovmmıg v'aı* santrfor Nusrete disiplin cezası vermiştir.Nusret Beykozun Yunanistana yapacağı seyahate işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Muhittin Akın sırıkla atlarken nııııutıuı ıııvm nııınıa aııa-nou İstanbul Gül Kupası ve atletlerinin durumu En kıymetli atletlerimizin iştirak edeceği bu seneki yarışmalar çok çetin geçecektir Babür A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Hemen herkes aşağıdaki suali kendi kendine soruyor Fikret niye çağırılmıyor?v» Küçük Fikret hattında oynayabilecek kıy mette bir futbolcu olan meşhur Küçük Fikret'in niye ihmal edildiği günün başlıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Olimpiyatlar ve ingiliz futbolcuları Londra 6 AP)19 temmuzda Helsinki'de bağlıyacak olan olimpiyat müsabakalarına iştirak,orKekvİnpiyş futbol takınım hırda'ü üçü'^o'ç^a taJt^ri &$ alınmıştır.'İnaiKtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • ingiliz kürek takımı seçildi Londra 6 AP)Helsinkide yapılacak olimpiyat müsabakalarına iştirak edecek olan İngiliz kürekçileri tesbit edilmişlerdir-Seçilen kürekçilerin hepsi Cambridge Üniversitesi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Wimblcdon tenis turnuvası Londra 6 AP)Wimbledon tenis şampiyonluğu müsabakalarına 23 haziranda başlanacaktır-Bu müsabakalara Amerikan ve Avustralya tenisçilerinden maada halen Mısır tâbiiyetinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • Türkiyeispanya millî maçı dolayısıyEe ^W SULHİ GARAN VSA Oynaması muhtemel olan Şevket Yorulma/Dünkü yazımızda;İspanya millî futbol takımının son senelerde yaptığı karşılaşmalara bir söz atmış,dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.06.1952
  • ihtiyar boksör genç rakibini mağlûp etmiye muvaffak oldu E.Charles,VVALCOTT'U yine mağlûp edemedi 38 yaşında olan Walcott,Charles'ın karşısında iyi bir döğüş çıkardı Philadelfia'da yapılan dünya ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.06.1952
  • a ÇIKAN KISMIN HULASASI O yıl Kırkpmara rağbet her aenekinden fazla idi.S;ı-ay bendegânı ile Kümelinin bey,ayan ve ağalan güreşe bir hafta kala büyük bir debdebe İle Kırkpınara gelmişlerdi.Neticeler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Doğu ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1952
  • Tarihten Meraklı Vak'alar Ramazanlarda camiler,dilenciler Namık Kemalin anlattıklarına göre,dünün cami adabı ile,dilenci saltanatının bugünkünden farkı yoktur Namık Kemalin 1867 yılında Şinasinin Tasv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 5 Ben bir konağın ikinci katında kanala bakan bir odada yaz gecesi doğmuşum ÇIKAN KISMIN HULASASI 1298 senesinde bir Venedik gemisi ile Karadenize doğru seyahate çıkmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1952
  • BOLDAN SAĞA:1 îki nokta arasındaki ugîbnluk;F.j:ÎJ2 Kist;itimada ^yık 3 Uymak 4 Onu ilk 3efa Bilâli Habeşî okumuştu;Bir harfin okunuşu 5 Bir renk;Bir harfin okunuşu;Ele geçir 6 Kakış'ın kardeşi 7 Bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Karışık hafif müzik Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.15.30 Amatör fasıl heyetleri 16.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1952
  • Konuşurken,yürürken,dururken Valide Sultanın bütün vücudu oynuyordu 5 ÇIKAN KISMIN HULASASI IV üncü Sultan Murat ölmliyıü.Vükelâ,rical ve Valide Kösem Sultan tarafından muhafaza edildiği daireden çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] basılarından «eski meb'us» Husrev Sami.Bursalı meb'us Muhiddin Baha Beyin kardeşi Hakkı Baha Beyler gibi.emniyet ettiği arkadaşlariyle temas edip maksadını onlara da açmış-Bu ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Yunan Kral ve Kraliçesi geliyor [Baş tarafı 1 incide] trenle Ankaraya hareket edeceklerdir-Diğer taraftan Yunan îç ve Dış Matbuat Müdürleri ve gazetecilerinden bir kısmı dün akşam uçakla şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Fransız elçilerinin top lantısı Orta Şark diplomatları gelecek hafta İstanbul'da toplanacaklar Paris,6 T.H.A.önümüzdeki çarşamba gürü Istanbulda toplanacak olan Fransız Ortagark diplomatları konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Baba kaafili genç Bir delikanlı kızkardeşini sattığı için babasını öldürdü İzmir 6 Milliyet)Akhisarın Mardinli bucağında 18 yaşındaki kızı Nezaheti para mukabilinde bir delikanlıya satan baba bugün ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Alb.Pamir şehit oldu [Baş tarafı 1 incide] Genel Kurmay Başkanlığından öğrendiğime göre Albay Nuri Pamir bir teftiş sırasında ani düşman ateşi neticesinde bir şarapnel parçasının başına isabet etmesiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Sanayi Bankası [Baş tarafı 1 incide] tdare meclisi önümüzdeki günler içinde toplanacak,aralarında iş bölümü yaparak,başkan ve yardımcılarını seçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Hac seferleri Denizcilik Bankası bu yıl elindekt gemilerin mevcut ihtiyaçlar* bile karşılıya mıyacagını düşünerek,Hac seferleri için gemi kiralamak istiyen bazı firmaların tekliflerini kabul etmemekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Bir muhakemenin aldığı garip şekil Son günlerde Adliyeye intikal etmiş olan bir hâdise İstanbul Barosuna mensup avukatlar la,yine şehrimiz Etibba Odasına bağlı bazı doktorları birbirine düşürmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Şoförler Cemiyeti Başkanı seçildi İstanbul Otomobil ve Şoförler Cemiyeti idare heyeti aralannda vazife taksimi yapmışlardır.Ziya Köktürk başkanlığa,Halit Çelen ikinci başkanlıg-a,Tacettin Erkol genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Çelik grevi hâlâ devam ediyor Amerika Savunma Bakanı grevin müdafaa gayretlerine büyük darbe indirdiğini bildirdi Vaşington 6 A.A.Savunma Bakanı Robert Levett,bugün verdiği bir beyanatta Birleşik Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Kral Tallal [Baş tarafı 1 incide] ya gelmişlerdir-Öğrenildiğine göre Kral,Ürdün'e müteveccihen buradan ayrıbnaya hazırlanmaktadır-Diğer taraftan haber verildiğine göre,Başbakan Abdülhüda Paşa bugün Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Eisenhower Taft savaşı [Baş tarafı 1 incide] Cumhuriyetçi Partinin Eisenhower tarafından üeri gelen simalarından olan Senatör,Taft lehine rey kullanacaklarını söylemiş olan bazı delegelerin halen fiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Ürdün Kralının tahtından indirilmesi [Başmakaleden devam] sırlıların arzularını baltalamıştı.Çöl,ismi üstünde,verimi mahdut bir yerdir.En yeni silâhlarla mücehhez yirmi bin kişilik bir kuvveti üç yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • McGhee dün Napoliye gitti Dün saat 12 de Tarsus Vapuru 382 yolcu ve 217 ton yükle Batı Akdeniz seferine kalkmıştır-Gemi ile gidenler arasında Amerikanın Ankara Büyükelçisi McGhee de bulunmaktadır-Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Ticaret Bakanı [Baş tarafı 1 incide] Muhlis Ete,Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ve hazırlanmakta olan kanunlar hakkında bilgi verdikten sonra takip edilen maden politikası ve elde ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Şabanözttnü sular bastı Şabanözü.6 AA.Dün saat 17 sıralarında ilçemiz dağ larına yağan çok şiddetli yağmur sebebiyle» ilçe merkezinden geçen Devrez çayı yatağından bir buçuk metre taşmış» Büyükpazar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Başbakan dün Vilâyette meşgul oldu işgal etmesinden dolayı büyük bir memnunluk duymaktayız.Yine derin saygılarla,sizleri ve sizin şahsınızda bütün cemaat ve kilise mensubinini selâmla.[Baş tarafı 1 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1952
  • Polise afeş açan maskeli 2 hayduf [Baş tarafı 1 incide] mizde eşine az tesadüf edilen vak'anın tafsilâtı şöyledir:Babaeskili namiyle maruf ismet Naci Çölaçan adındaki sabıkalı ile suç ortağı Edremitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.06.1952
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Kurulu Başkanlığından insi Tahmin fiatı Bedeli İlk teminatı Miktarı Kuruş 200 santim Lira Kuruş Lira Kuruş 850 kilo 00 1700 00 127 50 1172 185 00 2168 20 162 62 20 125 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.06.1952
  • I m 9U EVLERDEN BİRİSİ ANKARADA KAVAKLIDEREDE,DİĞERİ İSTANBULDA AYAZPAŞADADIR.AYRICA BİR ADET 10.000,BİR ADET 5.000,BEŞ ADET 1.000 VE ON ADET DE 500 LİRALIK ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ VARDIR.10 HAZİRAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.06.1952
  • izmirde maden direği tahliye ve tahmil ettirilecektir Tavşanlı Garp Linyitleri İş etmesi Müdürlüğünden:1 Müessesemizin hariçten izmir limanına getireceği 20 ilâ 25 bin metreküp maden direğinin deniz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.06.1952
  • Maliye müfettişlik muavinliği müsabaka im t i h a n ı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ndan 1 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 Eylül 1952 çarşamba günü Ankara,istanbul v6 Izmirde,Maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.06.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Ereğ'i Karadeniz kasabasının alçak gerilimli haricî elektrik tevzi şebekesinin malzeme ve teçhizatının temini ve tesisatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.06.1952
  • Nişantaşı Beyazıt otobüsleri e.E,T.T.Umum Müdürlüğünden:Nişantaşı Beyazıt otobüsleri 8/6/952 pazar sabahından itibaren Nişantaşı yerine Teşvikiye camiinin yanından hareket edecektir-9036)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.06.1952
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Aşağıda mahalli,keşif tutarı ve ilk teminat akçesi yazılı dört köy okulunun yapımı işi,18/Haziran/952 çarşamba günü saat 15 de açık usulle,11 Daimî Komisyonu Başkanlığında iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı inşaat işleri hizalarında yazılı şekilde gün ve saatlerde Eskişehir As-Sa-Al-Koda eksiltmeleri yapılacaktır-Bu işe gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan