Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Bugün şehrimizde hava serin ve umumiyetle kapalı,yer yer sağnak şeklinde yağışlı geçecek,Karadeniz ve Marmarada lodos fırtınası devam edecek» hava sıcaklığı azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • I Mustafa Kemal üç ay kadar hapiste yatmıştı Şama sürülen Yüzbaşı Mustafa Kemal "Vatan ve Hürriyet,cemiyetini kuruyor Makedonyaya geçmek için tedbirler Bu yazıların iktibas hakkı tamamen mahfuzdur.4 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Ürdündeki hâdiseler Niyabet Meclisi vazifesine başladı.Emir Naifin tahsisatı kesildi Amman,4 AP)Ürdün hü«kûmeti bugün,Kral Tallal yerine memleketi idare için bir Niyabet Meclisi tayin etmiştir.Meclis,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Elen talebelerinin dünkü ziyaretleri V£ Şehrimizde bulunan Yunanlı kız talebeler dttn tarihi yerleri gezmişler ve Vilâyette Vali Muavinini ziyaret etmişlerdir» Resimde genç kızlar görülmektedir* I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • D^nJ/HcryeJite Başbakan Menderes'in riyasetinde yapılan toplantıda ist an blı I un İmarı hakkında çok mühim kararlar alındı Dünkü toplantıda Maliye,Bayındırlık ve Çalışma Bakanları da hazır bulundu To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Berlin ihtilâfı had bir safhada Amerikalılar Sovyet işgal komutanlığına dün yeni bir protesto daha gönderdiJer Berlin radyosunun etrafındaki telorgüler ve bir nöbetçi [Yazısı 7 nci sayfada]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Amerikalı general Tngg Ankaraya geliyor Ankara,5 Milliyet)Amerika Hava Kuvvetleri Kurmay Başkam Yardımcısı Orgeneral Tugg 10 haziranda şehrimize gelecektir.Orgeneralin bu seyahati memleketimize yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • İngiltere Kraliçesi 26 yaşında Elizabethin yaş günü münasebetiyle merasim yapıldı Londra.5 AP)Kraliçe Elizabeth II,26 ncı doğum yıldönümü münasebetiyle yapılan askerî merasimde muhafız kıtalarını ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Menderes Londraya gidjyor Başbakan'a bu ziyaretinde Dışişleri Bakanı da refakat edecek İzmir 4 Milliyet)Burada geç vakit çıkan bir habere göre.Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • İstanbul şehrinin ihtiyaçları g stanbul vilâyetinin 1948 büt-1 çesi 8 milyon liralık bir açıkla beraber 28 milyon liraydı.Vilâyetin 1952 bütçesi 56.658.000 liradır ve değil açık,batta iki milyonluk bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Eisenhower Trumanı şiddetle tenkit etli General Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Asya Mac Arthurla müzakere edeceğini söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Değiştirme birliği pazartesi günü hareket ediyor izmir,5 THA)Koreye hareket edecek olan kahraman larımız,bugün Seferihisarda umumî mahiyette bir tatbikat yapmışlardır-Kafile.9 haziran pazartesi günü î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Beş üye D.P.den ihraç edildiler Demokrat Parti İl Haysiyet Divanı,dün saat 16 da bir toplantı yaparak Şehir Meclisi üyeerinden Ertuğrul Adalının durumunu müzakere etmiştir.Divan,Parti haysiyetini renc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Fransada grev teşebbüsü akim kaldı Bütün âmme hizmetleri normal şekilde çalışmaya devam etti Paris,5 AP)Komünist temayüllü olarak tanınmış Ge nel iş Federasyonunun dünkü grev çağrısı hemen hemen tam b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • Kore gazilerine gönderilecek bayram hediyeleri Temsil Bürosu* hediyelerin ne şekilde hazırlanacağını bildiren bir tebliğ neşretti Birinci Ordu Temsil Bürosundan bildirilmişıir:Bayram münasebetiyle Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1952
  • C.H.P.nin tahsisatı mestureden aldığı paralar da geri isteniyor Bu hususa dair 60 milletvekilinin imzaladığı tasarı yakında Meclise sunulacak '•II-T-nin millet parasivle inşa ettirdiği tesisler den «U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • BORSA Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes ve Esham Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Kibrit satışları Şehrimizde bulunan bir kısım bayiler Tekel kibritlerini satmaktan kaçınmaktadırlar.Söylendiğine göre,Tekel kibrit başına kendilerine yüzde iki kâr tanımakta,zaten 5 kuruşa satılan kib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • K O N ii II E •fr Daıüşşafakalılar Cemiyetinin fevkalâde kongresi 13 haziran günü saat 14.30 da yapılacaktır.¦fr Temmuz ayı içinde Londrada toplanacak olan Milletlerarası Diş Tababeti Kongresine mem l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • POLİSTE Tahtakalede Çiçekpazarında Çocuk Dostu Derneği Müdürü Şevket Alkan,evvelki gece,çocuklara nasihat verdiği esnada kalb sektesinden düşüp ölmüştür.¦Jç Kurtuluşta Ervaf sokağında 29 sayılı evde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Sümerbank'ın ikramiyeleri Sümerbank'ın vadeli,vadesiz tasarruf hesapları için hazırladığı 952 yılı 5 Haziran keşidesi dün Banka Genel Merkezinde Ankara 3 cü Noteri Zihni Nayman ile bir çok müşteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Hle 6 Haziran 1952 Cuma Ru.13 Bama 137i 24 Mayıs 1368 VAKÎT VASATI EZANİ Güneş 4.29 8.51 Öğle 12.12 4.35 İkindi 16.12 8.35 Akşam 19.38 12.00 Yatsı 21.37 2.CU îmsak 2.1Î 6.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Birleşmiş Milletler gıda »ve tarım teşkilâtı 12 mayısta İstanbulda orman meseleleri hakkında bir konferans tertip etti.Dört gün süren bu konferansa on bir memleket temsilcileri iştirak etti.Delegeler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Dilenciler toplanıyor Dün polisin bastığı dilenciler yuvasında sahte kol ve ayaklar meydana çıktı Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü evvelki gece sabaha karşı merkezi Tophanedeki Karabaş mahallesinde olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • FIKRA N Yeni kibritler Hükümet,menusp olduğu partinin programina uygun olarak devletçiliğin ve inhisarcılığın bunaltıcı havasını mümkün mertebe gidermeğe çalışırken kibrit ithal ve satışını da serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • KISA HABERLER ir 10 haziranda başhyacak olan Şehir Hatları yaz programı tarifeleri basılmak üzere matbaaya verilmiştir.Bu yılki programın geçen senekinin aynı olacağı peylenmektedirir Tekel Takip Teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Hastdhane sı kırıtışı o-Taşra vilâyetlerinden gelen hastalar sağlık teşkilâtını güç durumda bırakıyor Son günlerde şehrimize bilhassa Karadeniz vilâyetlerinden büyük bir hasta akım başlamıştır.Bu yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • HALKIN SESİ Karaköy işaret kulesi niçin yapılmaz Şoför Nüzlıet Temiz yazıyor:Otomobillerin Köprüden rıhtıma döndükleri yerde bir işaret kulesi vardı.Mükemmelen işliyor ve seyrüseferde burada intizamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Hastaların şikâyeti tahkik ediliyor Cerrahpaşa hastahanesi verem pavyonunda yatan bir kaç hastanın bazı gazete idarehanelerini dolaşarak kendilerine verilen yiyeceklerden şikâyette bulunmuşlardı.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • r MAKALE Fâfih'den evvelki fe fih ideali İsmail Hami DÂNİŞMEND Dünkü yazımda İstanbııla ait hâdiselerden ilham alan Emevilerle Abbasiler in Bizans'a karşı hamlelerinden bahsederken,bu büyük gayenin Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Yeni bir işçi hastahanesi yapılacak îşçi Sigortalar* Kurumu tarafından Samatyala inşa ettirilecek 500 yataklı işçi hastahanesinin hazırlıkları ikmal edilmiştir.Hastahanenin plânlan,9 Haziran pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Bir Ürdün firmasının Tekel'e yaptığı teklif Tekel Genel Müdürlüğü Ürdün'ün merkezi Ammandaki Jordan Tabacco Kumpanyası ile müşterek tütün acentalığı kurmak üzere anlaşmaya »armış bulunmaktadır.Jordan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Denizcilik Bankası şube müdürleri toplantısı Dün saat 11 de Denizcilik Bankasına ait bilûmum işletme ve şubelerin müdürleri Genel Müdür Vekili Ulvi Yenal'ın başkanlığında toplanarak Bankanın yeni çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Yalova kaplıcalarının devir işi gecikiyor Yalova Kaplıcalarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile eski müteahhitler arasındaki ihtilâf yüzünden Denizcilik Bankasına devri bir müddet gecikmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1952
  • Kadıköy cinayetinin faili adliyeye verildi Küçük bir alacak meselesi yüzünden akrabasını öldüren kaatîlin duruşmasına dün başlandı Evvelki gece saat 20.30 sıralarında Kadıköyde küçük bir mesele yüzünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • İKTİBAS Ülser tedavisi için yeni bir mucize ilâç bulundu Midedeki ülser üzerine çekilen muvakkat bir zar,yaranın birkaç hafta içinds tamamen kapanmasını temin ediyor 20 nci asrın insanı muhakkak ki ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • ACELEEDİNlZ!2 gününüz kaldı SUMERBAK' da 150 liralık bir hesap açtırmakla;ı_ı dairesine sahip Farabya'da bir köşk omiMniz.SÜMERBANK 8894)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Yeni atom infilâkı Amerikada yirminci atom tecrübesi dün yapıldı Vaşington,5 Nafen)Birleşik Amerikada bugün yeni bir atom infilâkı olmuştur-Bu gün yirminci atom infilâkı vukua gelmiştir-Muhabirlerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Diyarbakır'daki tarihî camilerin tamiri Ankara,5 T.H.A.Vakıflar Genel Müdürlüğü,yurdun muhtelif yerlerinde tarihî camilerin onarılması işine başlanı* ması için teşkilâtına bir tamim yapmış ve gerekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Sanayi Odası hususî sermayenin himayesini istiyor Yeni faaliyete geçmiş bulunan Sanayi Odası,hükümet merkezinde teşebbüslere geçerek hususî sermayenin himayesi ve ithalâtın ayarlanmasını istemiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Şaraplarımıza rağbet artıyor Dış memleketlerde en çok rağbet gören Tekel maddelerinin başında siyah ve beyaz renkli dömisek şarapları gelmektedir.Bilhassa Almanya ve İsviçre bu şaraplara geniş bir rağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Mısır haberleri Kahire menşeli bir ajans telgrafı Mısır hükümetinin,Türkiye,Amerika,İngiltere ve Fransaya Yakın Şark'm müdafaasına ait yeni bir teklifte bulunduğunu bildirmektedir.Haber doğru ise her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Bir sigorta şirketi,sigortacılık tarihinde ilk defa olarak 121 yaşında Don Lui Brin adında bir şahsı 10 bin dolara sigorta etmiştir.İNGİLTERE İngiltere ve Büyük Britanya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Denizin dibindeki petrol hazineleri New York,5 D.H.A.Kaliforniya cenubundaki sahil sularının dibinde günde 250 bin varil petrol verebilecek bir petrol tabakasının mevcut olduğu,fakat Amerika Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • L2& ûöm Hitlerin tabloları Eskiler «her kemalin bir ze vali ve her zevalin bir kemali vardır» derlerdi.Hitle riıı hayatı bu atalar sözünün doğruluğunu gösterir.Birinci Dünya Harbinden sonra Viyanada k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Sovyetler Lehistanı ilhaka hazırlanıyor Bu hareketin Batı Nevyork.5 Nafen)Buraya gelen raporlara göre.Sov yetler Polonyayı ilhaka hazırlanmaktadırlar-Bu ilhak hareketinin.Batı Almanya ile batılılar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • İsyan eden ma hkûmlar o-Amerikada bir hafta içinde Uç hapishanede isyan çıktı Raleigh Kuzey Karolina)5 AA)Kuzey Karolina merkez hapishanesindeki 150 mahkûm dün öğleden sonra isyan ederek 8 gardiyanı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Evlenmeler çoğalıyor o-Izmirde bir günde 20 ile 25 arasında nikâh kıyılıyor izmir,5 THA)Bayramın yaklaşmakta olması sebebile Izmirde evlenmeler çok artmıştır-Yeni açılan Eşrefpaşa nikâh dairesinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Kedi ve köpeklere düşman bir sirk IsLanbula geliyor Atina,5 T.H.A.Bir müddettenberi Atinada gösteriler yapan meşhur Medrano sirki Istanbula gitmek Üzere hazırlıklarına başlamıştır.Verilen malûmata gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Medine şehrindeki camiler tamir edjlecer Mekke,5 Nafen)Bu sene Medine şehrindeki bütün tarih!camiler tamir edilecektir.Tamir masraflarını Kral îbnl Suûd deruhte etmiştir.Tamir işlerini nezaret etmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Ağa Han Parise gitti Versailles,5 AP)Eşi ile birlikte bugün buraya gelen Ağa Han Trianon Palas Otelinde geçen hafta yeni NATO Başkomutanı General Ridgvvay'in işgal ettiği daireye yerleşmiştir.Ağa Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ahmet Hâsim 1897 ders yılında Galatasaray Lisesine azayıf vücutlu» büyük başlı ve yüzünde bir yara izi» bulunun,yâni «güzel olmıyan» bir çocuk geldi-Sonraları uzaman ona ham yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Ankara İstanbul uçak seferlerinde ilâve servisi yapıldı Ankara,5 T.H.A.Benzin tahdidatı dolayıslyle,bir çok hatların uçak seferlerinin azaltılmasına rağmen,görülen lüzum üzerine İstanbul ile Ankara ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1952
  • Sahibini Arayan».M Vjo3^¥v^ f^mv SofyAtı 4 ÇIKAN KISMIN HULASASI Ocak ayının soğuk bir akşamı.Kar lapa lapa yağmaktadır.Çok güzel bir kadın olan ve odasında yalnız bulunan Saba,usun* bir tereddüt anı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.06.1952
  • Haziran nyı İle birlikte deniz m evsimi de gelmiştir.Resimde Ni ©e şehrinin dillere destan denizbanyolarının birinde banyo alan genç İngiliz artisti Atrhu r Bailey görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1952
  • Yazan:J.Latimer Çeviren:F.Nevruzoğlu Oke Johnsonun katli fena halde asabını bozmuş »uykumu kaçırmıştı ÇIKAN KISMIN HULÂSASI Şehre yeni gelen Kari Craven bir taksiye binerek Arcady isimli otele gelir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1952
  • m* Fransa,Almanya,İtalya ve Benelux devletleri Pariste Avrupa savunma camiası anlaşmasını imzalamışlar ve Amerika Dışişleri Bakanı Acheson'un Atlantik teşkilâtı ile bu camia arasında münasebetleri bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.06.1952
  • Kara Kuvvetleri futbol şampiyonası bugün başlıyor Ankara.5 THA.Birinci,ikinci ve üçüncü ordu fut bol takımlarının iştirakiyle Kara Kuvvetleri 1952 yılı futbol şampiyonasına yarın saat 17 de Ankaragücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1952
  • f w *mm» *ir*mp-ue.ur günü karşılaşacağı mız ispanyol millî takımı İspanya millî futbol takımı bu gece şehrimizde olacak Mîllî takımlımız nasıl çıkacak ispanyolların kadrosu-Son maçları Nasıl oynamal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1952
  • istanbul bir antrenör kazandı İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından angaje edilen Yugoslavya'nın en meşhur antrenörlerinden Mimslav Daskalovıg ilîc çalışmasını üün Fenerbahçe Sta dında yaptırmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1952
  • Ezzârd Charles tekrar dövüşecek Philadelphia,5 AP)Ezzârd Charles,yeniden eski unvanına sahip olmak isteyen bir sabık ağır sıklet boks şampiyonu olmak için bu akşam dövüşecek ve ring kanunlarına meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1952
  • Yarın saat 16 da Fenerbahçe Stadında Gül Kupası atletizm yarışmaları yapılıyor Doğan Acarbay solda)İle Halil Zıraman sağda)Bu seneki müsabakaların çok ç e k i ş m e I ve heyecanlı olacağı tahmin edili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1952
  • Toptan ilhamlar:Hastalığa teşhis koyalım Beden Terbiyesi Damşma Kurulu,Millî Eğitim Bakanlığında toplanarak Olimpiyada amatör bir takımla iştirak edilmesine karar vermiştir.Hiç şüphe yok ki bu çığır,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1952
  • Meşhur Ricardo Zamora Zamanının dillere destan olan kalecisi Meşhur R.Zamora şehrimize geliyor ispanyol millî takımı tek seçicisi o!artk gelecek olan Zamora kimdir?Bıı gece yarısı şehrimize gelecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1952
  • Celâl Necatinin bundan evvelki güreşinden bir görünüş N.Mor gül C Atik karşı karşıya!Olimpiyat güreş kampı için evvelce yapılan seçmelere iştirak edemiyenlerle tekrar tecrübeleri ne lüzum görülenler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1952
  • Beynelmilel Olimpiyat Komitesinin mühim kararı Olimpiyata gidecek idareciler Beynelmilel Olimpiyat Komitesi.Olimpiyatlara işti rak edecek idareciler adedinin sporcuların %20 sini aşmamasını kararlaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.06.1952
  • VAt&M Orta kapudan Babussadeye kadar bütün bah çe halk dolmuştu.Herkes dalgın duruyordu 4 ÇIKAN KISMIN HÜLASASI IV.ncü Sultan Murat ölmüş ve saray karma karışık bir hale gelmiştir.Cülusa hak kazanan I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1952
  • hfu * IfcMMlfUHlI IMHM«I«II ll|Jı w^f.^S:ÇIKAN KISMIN HULASASI Osmanlı İmparatorluğunun üaypefctavanfek unvanını 27 sese flK-kafaea etmiş olan Kel Aliço yataıs pehlivanlık değil,ay«ı rsmanda iyi bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1952
  • 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 OLDAN SAĞA:I Sarayların meşhur siyahi.2 Dirlik düzenlik;İkinci hulmuharririnin ikinci ach.I Merhametli;Bulsa.4 O izel sanat;Bir pamuk cinsi.Bir balık cinsi.6 Bir 'mpiet.7 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1952
  • Hazırlayan:Şamili Nafiz TANSU 4 Kaçmayı düşünüyorduk/nasıl kaçabilecektik?Gezindiğimiz avluda yüksek duvarlar vardı.ÇIKAN KISMIN HULASASI Pizulı Ilosti Siyegue,Cineviz hapishanesinde uzun boylu,saclar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anadolu ekspresi 9.20 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1952
  • PhOJE MÜSABAKASI Eskişehir Valiliğinden:1 Eskişehir Köprübaşı mevkii ve Kolordu karşısında bulunan 70 X 30 ebadındaki arsaya büyük bir şehir otel ve iş hanı 3'apılacaktır-2 Müsabakaya her yüksek mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1952
  • İstanbul 12.57 Açalış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eser leri «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Mu sad di ki n LaHaydaki tema sları İran Başbakanının müşaviri Fatımî.Holandada hastahaneye yatırıldı La Haye,5 AP)Kraliçe Juliana,Iran Başbakanı Dr.Musaddık'ı kabul etmiştir.Çarşamba günü vuku bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • GÜNEY KOREYİ PROTESTO EDECEĞİZ Londra,5 THA)Türkiye hükümetinin,Birleşik Amerika» ingiltere ve Avustralyason sonra Güney Kore Cumhur başkanına bir nota göndererek,son zamanlarda Güney Ko rede cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Kore gazileri [Baş tarafı 1 incide] bozulmıyacak şeylerden konması,üzerlerine,alacak olanın adresi ile gönderenin isim ve adresinin yazılması ve kutuların kısa zamanda Harbiyedeki Birinci Ordu Temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Berlin ihtilâfı Berlin,5 AP)Berlinde Amerikan devriye kollarında vazifeli bir erin öldürülmesi üzerine Amerikan komutam General Lemuel Mathevvson'un Doğu ma-kamlarına gönderdiği protestoya Sovyetler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Ameri kada muazzam grevler 650 bin çelik işçisinin grevi bir çok iş sahalarının felce uğramasına sebep oldu Pittsburg,5 AP)650 bin çelik işçisinin greve devam etmeleri yüzünden ekserisi maden ve demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Eisenhower Trumanı şiddetle tenkit etti Abilene Kanzas)5 AP)General Eisenhovver sivil olarak yaptığı ve televizyonla yayımlanan ilk basın konferansında Truman idaresinin Uzak Doğu siyaseti yüzünden Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Donanma Gemilerinin su üstü top atışları hakkında Donanma Komutanlığından:1 Donanma gemileri 16.17-18,19-20.30/Haziran/952 ve 1-2.3 4,5/Tcmmuz/i952 günleri aşağıda hududlandırılmış sahada su üstü top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No-Cinsi Lira Ura 5213-2229 Kartal,Pendik,Derviş İbrahim,2913 218 46 Batı mah.Derviş İbrahim so-92 pafta.839 ada.5 parsel sayılı 271 M2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Sovyet komünistleri içinde ihtilâf çıktı Moskova gazeteleri de parti içindeki ihtilâfı ima yoluyle açıkladı Londra.5 Nafen)Moskovadaki Batılı diplomat çevre lerinden alınan raporlara göre,Sovyet Komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Istanbnlun imarı hakkında mühim kararlar alındı [Baş tarafı 1 incidel Diğer taraftan Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,dün sabah Vilâyette yapılan büyük toplantı hakkında gazetecilere şu beyanatta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] ayak çekildikten sonra gizlice okumaya uğraşmış.Kendileri erkânıharbiye sınıfına geçtiği zamanlarda memlekette artık tahammül edilemiyecek bir hale gelmiş olan Sultan Hamit istib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Değiştirme birliği [Baş tarafı 1 incide] Eltinge adlı İngiliz nakliye gemisi 8 haziran pazar günü limanımıza gelmiş olacaktır-Kahramanlarımız pazartesi sabahından itibaren gemiye binmeye bağlıyacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • Fransada grev teşebbüsü [Baş tarafı 1 incide] büs de tam bir fiyasko ile neticelenmiştir-Dün greve kısmen iştirak etmiş olan Renault fabrikaları işçileri bugünkü davete hiç kulak asmamışlardır-Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • İngiltere Kraliçesi I Baş tarafı 1 incide] lizabeth II-nin 26 ncı doğum yıldönümü münasebetiyle bugün buradaki ingiliz kuvvetlerinin yaptıkları resmigeçitte seyirciler arasında Rus ordusunu temsilen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • C.H.P.nin tahsisatı mestureden aldığı paralar TBaj?tarafı 1 incide] mevzulardan biri haline gelmiştir.Buna sebep devri sabık yaratmamak prensibinin parti teşkilâtı tarafından tasvip edilmemesi ve heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.06.1952
  • İJrd ündeki hâdiseler [Baş tarafı 1 incide] gerek bu memlekette ve gerek bütün Arap devletlerinde günün en mühim mevzuunu teşkil et-inektedir.Bu hâdiseler dolayısiyle bugün burada bir basın toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.06.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • BUZ SEÇERKEN HARKAYA 1.1 r;ffFi tîüsfSî 5*?ûA^ nTİ KELVINATOR SAHİBİNİN SESİ VAHRAM GESAR ORTAKIARİ 302 İstiklâl caddesi Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • İNŞAAT İLÂNI T.C.Ziraat Bankası Cfenel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube ve ajans lojmanlı hizmet binaları yapılarıdır-Şube ve ajans Kesif tutarı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • ~B.T.Genel Müdürlüğü Türkiye İspanya millî maçı tertip komitesinden 1 8 haziran 1952 tarihinde şehrimizde oynanacak Türkiye İspanya miîiî maçının biletleri bugün saat 10 dan itibaren münhasıran Mithat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • MUAVVEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞİ.t- v v W Boş,diş,adale,sinir ağrılarına karşı son derece faydalıdır.4P Romatizma ve lumbago ağrılarını teskin eden.9 Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • İstanbul Beşinci İcra memurluğundan:51/8209 Bir borç için hacizli olup satılmasına karar verilen 300 liradan cem'an 1500 lira değerinde 5 adet mandanın haîen bu* Umdukları yerden alınarak yedieminden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • Utanbu!Levazım Amirliğinden verilen ^Agkgrî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri pazarlıkla 14/6/952 cumartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Topkapı Maltepe As-Sa-Al-Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/25 İsmail Kemal Ayşakar Sirkeci Şahınpaşa otelinde Ali Başarır,Kadıköy Züiıtü Paşa Tahtak^prü sokak No.7G da.Kont Jan Oslrorok ve saire vekilleri avukat N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • Nsşriyat Türk Yüksek Mühendisler Birliği Dergisi Türk Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından yılda altı defa yayınlanan bu derginin Mart Ninan 1952 sayısı çıkmıştır.İçinde bütün mühendisleri ve teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.06.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bu« liman Erbaa ovası sulaması 1 inci îusim inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan