Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Atatürkün küçüklük hayatı hakkında annesinin anlattıkları Onun kendisine mahsus bir benliği vardı.Ellerini pantalonunun cebine keyarak ve başını yukarıya dikerek konuşması daima hepimizin dikkatini ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Kurutulan bataklıklar Hazırlanan kanuna göre bunlar köylüye verilecek Ankara 4 Milliyet)Büyük Miriet Meclisi bugün Fikri Apaydının başkanlığında toplanmış ve uçuculara verilecek tazminat hakkındaki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Halka verir talkını.DgJ] alk Partisinin «Halkev-H lerine sarfedeceğim!diyerek özel idare,katma bütçe,iktisadî devlet teşekkülleri ve köy bütçelerinden,hulâsa bir tek kelime ile hazineden aldığı ve adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • LiEle Beşiktaşı 3 O yendi w Fransız Lüle takımı dttn son maçını Beşiktaşla oynamış ve müsabakayı S_0 kazanmıştır.Maçın tafsilâtı fi inci sayfamızdadir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Partilerin mal beyanına tabi tutulması isteniyor Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan siyasî partilerin,bakanların ve milletvekillerinin mal beyanına tabi tutulmalarına dair bir kanun tasarısı hazırlıyor A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Eisenhower mücadeleye b aşla dı General dünkü ilk nutkunda Demokrat Partiye çattı Abilene Kansas)4 AP)General Eisenhovver bugün Demokratlara karşı harp açmış ve General,«Bir parti iktidarı çok uzun za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • BUGÜNKÜ SAYIMIZDA:İkincide:İsmail Hami Danişmend'in makalesi Dr-Ömer Faruk Sargut'un tıbbî yazısı s Orhan Özkırım'ın fıkrası-Üçüncüde:F-Nevruzoğlunun fıkrası Tarık Buğra'nın san'at hareketleri yazısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Bayar ve Menderes dün Istanbula geldi Muazzam tezahüratla karşılanan Menderes:Son seyahatimde halkı her yerde hükümetin icraatından memnun gördüm,dedi Partilerarası münasebetlerin iyileştiğinden bahse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Ünlünde üç kişilik bir naipler heyeti kuruldu Kral Tatlanın bütün salâhiyetleri alındı Saray nazın ve kralın hususi sekreteri tevkif edildi.Ürdünde yeni hadiseler bekleniyor Amman,4 T.H.A.Ürdün l m me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Muvaffak bir defile Ankarada.Atatürk Kız Lisesi öğrencileri bir defile tertip etmişlerdir-Resimde büyük bir alâka ve takdir toplayan defilede kendi diktiği kostümü ile bir genç kız görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Pamuklu mensucat id hal âtı Ankaraf 4 A-A-Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından tebliğ edilmiştir:İthalâtçılarımızın dikkat nazarına:Dış ticaret rejimine bağh [Devamı Sa.7,Su.6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Bayarın kadın hakları hakkındaki beyanatı Cumhurbaşkanı:"Cemiyet hayatında kadın ye erkek bir bütündür.Ayrılmaları millî hayatı felce uğratabilir dedi,Ankara.4 AA)Cum-1 seriyetini kadınların teşkil et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • Güzellik kraliçeliğinin ilk seçmesi Fan Amerikan Şirketinin hazırladığı Dünya Gençlik Kraliçeliğinin ilk seçmesi dün Atlas Sinemasında yapılmıştır.Resimde finale kalan Kraliçe namzetlerinden birkaçı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • 8 haziranda İstanbula gelecek olan Yunan Kralının ziyaret programı Ankara,4 A.A.Dışişleri ı yın Cumhurbaşkanımız Celâl Bakanlığından bildirilmiştir:Bayarm davetlerine icabetle Kıymetli dostumuz ve müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1952
  • *thifa m Buçtta şehrimizde hava açık 1 geçecek;hava sıcaklığını mu-B hafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Lokanta sınıfları Bütün lokanta ve gazinoların durumu yeniden tespit ediliyor 11 Genel Meclisi,geçen yıl haziran dönemi toplantılarında gelirimizdeki bütün lüks ve birinci sınıf lokanta,gazino ve past
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Almanya çok miktarda tütün alıyor Bu yıl geçen yıllara nazaran çok müsait bir seyir takip eden işlenmiş tütün piyasasındaki ha reket devam etmektedir.Almanya ilgili makamlara yeniden müracaat ederek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Afyon satışı o Toprak Ofisi 16 hazirandan itibaren afyon alımına başlıyacak Toprak Mahsulleri Ofisinden bildirildiğine göre;yeni mahsul afyon alımına 16 hazirandan iti baren başlanacaktır.Fiatlar şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • FIKRA Yol tamiratında sür'at lâzımdır Her giin bir semtte raslıyoruz:Kaldırımlar sökülmüş,kanalizasyonlar açılmış,topraklar yığılmış vo yol kırınızı bir yasak levhası ile kapatılmış.Bir şehirde yol ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • KISA HABERLER *fc Belediyenin Selâmialide ve Koşuyolunda yaptırmış olduğu ucuz evlerden ilk parti olarak 153 tanesi,bu hususta hazırlanan talimatnamedeki gartları haiz 380 kişi arasında kur'a ile tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Yugoslavya bizden pamuk alac ak Yugoslavya ile olan ticari mu nasebetlerimiz günden güne büyük bir gelişme göstermektedir.Bu arada amuklu mensucat bakımından darda olan Yugoslavyanın memleketimizden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Merkez bankasının altın mevcudu arttı Merkez Bankası tarafından neşredilen bir istatistiğe göre,bankanın altın mevcudu 20 kasım 1949 da nberi ilk defa olarak mühim bir artış kaydetmiştir.Son duruma gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Türkiye Turizm Kurulu nun tertip ettiği geziler Şehirde ve şehir dışında fay-dalı gezintiler tertip eden Tür-I kiye Turizm Kurulu haziran i programını hazırlamıştır.Bu,programda iki şehir gezisinden j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Bir Alman firması şapka satmak istiyor Eir Alma firması memleketimize müracaat ederek,eski Alman hükümetinin Berlindeki depolarında mahfuz tutulup,bilâhere çıkarılan 720 bin kolonial şapkayı,tanesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Hic.5 Haziran Ru 12 23 Rama 1952 Mayıs 137i Perşembe 1368 VA* İT VASATİ EZANİ Güneş 4.29 8.52 Öfcle 12.12 4.35 İkindi 16.12 8.35 Akşfir n 19.37 12.00 Yatsı 21.37 2.01 İmsak 2 13 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • KONGRELER •fr Unkapam Gençlik Kulübünün yıllık kongresi 7 haziran cumartesi günü kulüp lokalinde yapılacaktır.•fc Gedikpaşa Gençlik Kulübünün yıllık kongresi 9 haziran pazartesi günü saat 21 de yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frîsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Zimmetine para geçiren mutemet tevkif edildi Savcılık bir buçuk ay evvel bir yolsuzluk hâdisesine el koymuş ve zimmetine on bin lira geçirerek ortadan kaybolduğu bildirilen Beykoz Orman İşletmesi mute
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • Hayvan yetiştirenlere sağlanan kolaylık Memleketimizde hayvancılık sanayiini kalkındırmak üzere geniş bir program hazırlanmış ve faaliyete geçilmiş bulunmaktadır.Bu hususta hazırlanan projelerin tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • HALKIN SESİ OtobUs ve tramvay pencereleri Kahini Çetin imzasile aldığımız mektupta deniliyor ki:Yaz geldi,tramvay,otobüs,hattâ vapur pencereleri de bazı yolcuların başına yine bir belâ oldu.Bilhassa o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • w\MAKALE Hadîs»e göre İstanbulini ehemmiyeti İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda Sark'la Garp arasındaki tarihi mücadelede İstanbulini ne kadar mühim bir hedef teşkil ettiğini izaha alıştıktan sonra A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • DÜNKÜ DURUM;Gecenin ileri saatinde hastahanenin karantine memuru nöbetçi asistanın kapısını yumruklar «Doktor bey hasta»-Genç asistan daha mesleğin acemisidir-Kalbi heyecanla doludur-Hastahaneye asist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • POLİSTE Gedikpaşa Tülcü sokağında oturan 60 yaşlarında Nazlı Dericiyan adında bir kadın kazaen merdivenden düşmüş ve ölmüştür.•fr Bebekte oturan ve Amerikan Kolejinde öğretmenlik yapan Jan Madlenin ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1952
  • İstanbul Sergisi için hazırlanan yenilikler Dünyaca tanınmış bir sirkle büyük bir revü yakında şehrimize geliyor ma yapılan Makarno revüsünde ayrıca Paris'in meşhur Foli 1952 yılı üçüncü istanbul Serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Uçan daireler hayal mahsulü mü Paris,4 Nafen)Fransız Akademisinden Profesör Ernest Esclangon,uçan dairelerin imkansız olduğunu söylemiştir.Bu profesöre göre,eğer iddia edildiği gibi bu uçan daireler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Koje esirlerinin isyan Bir aydanberi devam eden isyanlar zecrî tedbirler sayesinde önlendi girerek kızıl bayrakları indirmek Koje Adası,Kore)4 AP)Kuzey Koreli esirlere mahsus olan Koje kampının 96 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Ağrı yolcuları Yirminci asırda yaşıyan Iliııı adanılan,insanlığa şeref veren büyük keşifler peşinde koşmakla kalmıyor,Nuhun cemisini bulmak,Tevratm [hikâyelerini vesikalarla isbat etmek gibi hayallerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Yeni bir Rus esir kampı o Sovyetlerin Gurov şehrine 3 binden fazla mahkûm sürdükleri ileri sürülüyor Londra,4 Nafen)Buraya elen raporlara göre,Sovyet Polonya hududu üzerinde Gu rov şehri yakınlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Romanyada temizlik Kadın diktatör ve iki arkadaşı vatan ihaneti suçu ile itlıam edildiler Londra,4 Nafen)Bükreş Radyosunun bugün bilüirdigine göre,Romanyanm bellibaşlı şehirlerinde komünistler tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Ticaret heyetimiz gelii Bir müddet önce îngiltereye gitmiş olan Cemil Conk'un başkanlığındaki ticaret heyetimiz memleketimize dönmUştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • I—88 I" III II III ACELE EDİNİZ!3 gününüz kaldı SÜMERBAK'da 150 liralık bir hesap açtırmakla!ITarabya'da bir köşk ^LT SÜMERBANK 8893)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Uzun zamandan beri Amerikalılar;cezbetmiyen spor modeli otomobiller yeniden moda olmaya başlamıştır.Geçen sene 10.000 spor modeli otomobil satılmış ve bunda bilhassa îngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Plâstik kan ya pı h yo r Ba keşif üzerinde âlimlerin 10 yıldan beri çalıştığı bildiriliyor Londra,4 Nafen)Bir İngiliz firması tarafından meydana getirilen plâstik kanın istimali üzerindeki tecrübeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • İKTİBAS Bir sultan bütün Saltanın böyle bir ha yat yaşadUgı anlaşılıyor Lahec Sultanının bu hareketi Ingilterenin başına yeni bir gaile açtı.Memleketin kadınları Sultan geri gelirse bir süvari alayı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Lâf lâfı açar*.Ayda iki defa çıkmağa başlıyan Yeditepe Dergisinin 1 Haziran sayısında bir anekdod okudum-Konuşma Luci" en Guitry ile Jules Renard arasında oluyor ve Nietzsclıeye dâir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Ürdünde siyasî buhran Ürdün kısa tarihinin en buhranlı günlerini yaşamaktadır-Merhum Kral Abdullah tahta çıktıktan sonra memlekette tam bir sükûn ve asayiş temin etmişti-İngiltcrenin yardımiyle kurduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • 8 ÇIKAN KISMIN HULASASI Ocak aynım soğuk bir aksa' im.Kar lapa lapa yağmaktadır.Çok güzel bir kadın olan ve odasında yalnız bulanan Saba,uzun bir tereddüt anı geçirdikten sonra Park Otele telefon eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1952
  • Deylet Tiyatrosu bngün izmir'de temsillerine başlayacak izmir,4 T.H.A.Ankara Devlet Tiyatrosu bu akşamdan itibaren Açıkhava bahçesinde temsillerine başlıyacaktır.Devlet san'al kârları izm ir do İlk ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1952
  • »ûim-yr i\Şimdiye kadar kordelâ filmlerinde seyrettiğimiz Gwen Oaldıvell birdenbire yıldızlığa yükselmiştir Owen Caldvvell'in başına böyle birtalih kuşunun konmasına birçok magazinlerde renkli resüııl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1952
  • KATİL ABANİYDİ Yazan:J.Latimer Çeviren:F.Nevruzoğln Öldürülen arkadaşım Oke'nin kanaatine göre karanlıkta çirkin kadın yoktu.ÇIKAN KISMIN HULASASI Şehre yeni gelen Kari Craven bir taksiye binerek Arca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.06.1952
  • Tekkale ve mağlûbiyet Dün yapılan Beşiktaş Lille maçı;hem seyirci» hem futbol kalitesi bakımından kifayetsizdi-Fransa ligi üçüncüsü Lille takımı kendisinden beklenilen oyunu gösteremediği gibi Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1952
  • Boks hakem kursu açılıyor Ankarada boks hakem kursu yeniden açılacaktır.Kurs çalışmaları 19 Mayıs Stadında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1952
  • Lille'li futbolcular ne diyor'ar?Fransız futbolcuları ve Istanbuldaki maçları Fransızlar İstanbulu çok sevdiklerini ve hiçbir zaman unutamıyacaklarım ifade ediyorlar Şehrimizde üç karşılaşma yapan Lül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1952
  • Ankara boks birincilikleri 1952 Ankara boks birincilikle ri 15 haziranda yapılacaktır Bu seneki birinciliklerin çok Jm yecanlı geçeceği tahuun inektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1952
  • İspanyollar yarın akşam geliyor Pazar günü karşılaşacağımı» İspanyol millî takımı yarın akşam uçakla şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1952
  • t vWi'.vi;Samimin kafa vuruşu Somnıerlincq,Vanderhart.Özcan ve kalorinin bakışları arasında avuta giderken Lille 0.S.C,üçüncü maçında Beşiktaşı dün 3 0 mağlûp etti Yorgun oynadığı Fransız Lille takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1952
  • İstanbul-Madrit maçı yapılacak mı îspanyollaı'la millî maçtan sonra İstanbul ve Madrit arasında bir temsilî maç yapmak için teşebbüse geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1952
  • Olimpiyat hazırlığı Helsinkide birde sanat eserleri sergisi açılıyor Helsinki 4 A.A.1952 o-I manya 7,Yekûn:7 memleket va limpiyatları münasebetiyle,Hel-I 27 esersinkied yapılacak sanat eserleri j serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.06.1952
  • $mm m smâniari VAt&N Kara Mustafa Paşa yeni padişaha Hazreti Omerin imamesini taktim etti.3 ÇİKAN KISMIN HÜLASASI I\r.neti Sultan Murat ölmüş ve saray karma karışık bir hale gelmiştir.Cülusa hak kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1952
  • 8 9 10 11 12 Hazırla/an Sadi Borak feOLDAN SAĞA:1 Bir nevi bölme;ŞimendifcJin dörtte üçü 2 Doğu Alnı unvanın 1 No.lı adamı 3 Bir:cins kumaş;Araştırma 4 Noksanlaş;Ahlak 5 Fikir;i ¦Bir harfin okunuşu 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1952
  • Sivas ili Daimî Komisyonu Başkanlığından:1 Aşağıda adları,keşif bedellleriyle geçici teminat miktarları yazılı köy okullarının yapımları açık eksiltmeye konulmuştur-2 İhaleleri 26-6-1952 perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1952
  • ÇIKAN KISMIN HULASASI Oh.naııiı İmparatorluğunun Başpehlivanlık Unvanını 27 sene muhafaza etmiş,olan Kel Aliço yalnız pehlivanlık değil,aym zamanda iyi bir süvari,Bulgarlarla boğuşmuş,yaman bir komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1952
  • Iremar Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güney 8.30 Anadolu ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.15 Şarkılar 14.15 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müziği Pl.18.20 Konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU s Rosti ile Marcopolonun hapishanedeki dostlukları gün geçtikçe fazlalaşıyordu ÇIKAN KISMIN HULASASI Pizalı Rosti Siyegne,Cineviz hapishanesinde uzun boylu,saçlarına artık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Kayarın kadın haklan hakkındaki beyanatı [Baş tarafı 1 incide I saisini ve Atatürk'ün kadınlık hakkındaki kıymetli bir vecizesinin kongrelerinde okunmasını takdirle karşıladığını ifade ettikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Halka verir talkını [Başmakaleden devam] derinliğinde bir ağır gülle man zarası gösteren bu yirmi milyon lirayı fi tarihinde,acaba hangi ahlâk,hangi adalet,hangi devlet idaresi anlayışı,hangi millet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Koreye gidecek birliğimiz îzmir,4 A.A.Kore'ye gönderilmek üzere Seferihisar kampında toplanan 3 üncü değiştirme birliğimize mensup ilk kafile 9 haziran pazartesi günü İzmirden yola çıkacaktır.Kahraman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Selim Sarper ameliyat oldu New York 4 AP)Birleşmiş Milletler nezdindeki Türk Başdelegesi Büyükelçi Selim Sarper bugün Presbifari/ın hastahancsindc safra kesesinden ameliyat olmuştur.Türk delegasyonu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Kızıllara indirilen ağır darbe Paris 4 Nafen)Fransız komünistleri bugün fecî bir hezimete uğramışlardır.Yapmak istedikleri umumî grev hiçbir netice vermemiş,işçilerin yalnız yüzde ikisinden biraz daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Eisenhowor [Baş tarafı 1 incide] sizlik ve karışıklık olarak tecelli eder» demiştir.Cumhuriyetçi Partinin Cumhurbaşkanı namzetliği için mücadelesine fiilen başlamış olan general ilk konuşmasını doğduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Pamuklu mensucat [Baş tarafı 1 incide] IV)sayılı ithal listesinin muh telif bölümlerinden.Birledik A merika hariç diğer andlaşmalı memleketlerle EPU-sahasından,sipariş edilerek gümrüklerimize getirtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] Hanıma evlenmek teklifinde bulunmuş-Zübeyde Hanım yakın akrabalariyle görüşerek bu teklifi muvafık bulmuş ve Ragıp Beyte evlenmiş-Ragıp Bey de aynı Eamanda dul olduğu için Süreyy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Partilerin mal beyanı [Bas tarafı 1 incide] Ahmet GUrkan kanun teklifini hazırlamış olmakla beraber ancak Meclisin kış devresine yetişebileceğini bildirmiştir.Ahmet Gürkan milletvekillerinin,bakanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Berlinde silâhlı mücadele haşladı Dün İngiliz,Amerikan,Rus ve Doğu Alman askerleri arasında hâdiseler oldu Berlin.4 A P)Bugün Berlinin dış mahalleleri civarında bir Amerikan askerî polisi bir Alman hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Yunan Kralının ziyaret programı [Baş tarafı 1 incide 1 çesi 8 Haziran 1952 günü,Yunan donanmasına mensup «Helli» kruvazörüne rakiben îştanbulu teşrif buyuracaklar,kruvazörün kara sularımıza girmesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Bayar ve Menderes dün Sstanbula geldi [Baş tarafı 1 incide 1 kara Valisi ve Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün,Patrik Vekili ve çok kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanmıştır.Rıhtımda kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Evinde ölü olarak bulunan profesör Ankara 4 Milliyet)İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Ömer Hilmi Budda bugün evinde ölü olarak bulunmuştur.Uzun zamandanberi yalnız oturan profesörün beş gündenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Kral Tallalın selâhiyetleri alındı [Baş tarafı 1 incide!Heyetine devretmiştir.Ayan Meclisi Reisi İbrani Ha gim,Ayan Meclisi üyesi Abdurrahman Reşeydan ve eski Milli Savunma Bakam Süleyman Tokan'dan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1952
  • Kurutulan bataklıklar [Baş tarafı 1 incide] cı pilotlar ile top^u pilotlar arasında tefrik yapılmamasını ileri sürerek bir değiştirge önergesi Meclis tarafından kabul edilerek maddenin düzeltilmesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • İ.E.T.T işletmelerinden:Sayın Yunan Kralı Majeste Pol'ün memleketimizi ziyaret.leri münasebetile cehrimizde donanma tesisatı yapmak isteyen abonelerimizin aşağıda yazjlı hususları,diğer abonelerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • îcme suyu tesisleri yaptırılacaktır iller Bankasından 1 Aşağıda e imleri,keşif bedelleri ve geçici teüimat Ttiktarlan gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yatırılacaktır.Boru Bankaca Karabükten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • SIEMENS 5 MİSLİ FAUA VAYAMN Steatit maddesinden mamul TESİSAT MALZEMESİNİ TERCİH EDİNİZ m—H Kaidesi steatitten mamul,antigron,sıva üstü,sıva altı,her türlü anahtar,komütator,ve bilûmum SIEMENS tesisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/25 Kont Jan Ostrorok ve saire vekilleri avukat Nikodimos Hırıstidi tarafından aleyhinize ikâme olunan Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde Tahtakoprü so kağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • ABONE SEKA İTİ MİLLİYE T Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • Kayseri Asliye Hukuk Yargıçlığından:Kayserinin Serçeönü mahallesinden ölü Rifat kızı Münevver,Muhittin ve Mustafa Doğankoç vekili M.Emin Has Çalik tarafından mahalleden Sabit oğlu Ahmet Duran ve saire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • istanbul Toprak ve iskân Müdürlüğünden:1 Rami,Taşlıtarladaki göçmen sitesinde bir adet A)ve dört adet B)tipi olmak üzere açık eksiltme ile beş çeşeae yaptırılacaktır-2 işin keşif bedeli 3258)lira 69)k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • i İstanbul Sergisinden 1 Serginin duhuliye gişeleri inşaatına ait ihale 6-6-952 cuma günü saat beşte Sergi Sarayında yapılacaktır-Buna ait plân şartname ve keşif evrakı her gün Sergi Teknik Bürosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • Turgutlu Belediyesinden:ilçemiz dahilinde yaptırılacak olan amplifikatör ve tesis*** ti için lüzumlu malzemelerin cins ve miktarı aşağıya çıkarılmıştır-f Bu malzemeler açık eksiltme suretile ll/Hazira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • istanbul Belediyesinden:Bilhassa su tahliye işlerinde kullanılmak üzere azamı ağırlığı 100 kiloyu geçmiyen üç adet Motopomp satın alınacaktır-Hiç bir taahhüdü tazammun etmemek şartile alâkalıların 13-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • Çankırı Valiliğinden 1 İlgaz ilçesi Belediye hudutları dahilinde ve istif yermd« mevcut muhtelif çapta 2560 M3.tomruğun şartnamesinde yazılı ebada göre biçme işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • izmirde maden direği tahliye ve tahmil ettirilecektir Tavşana Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:1 Müessesemizin hariçten izmir limanına getireceği 20 ilâ 25 bin metreküp maden direğinin deniz va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • Afyon Devlet Hastahonesi Sctınaima Komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı %7 5 teniaftt Kilo Gr LiraKr Lira Kr-Lira Kr Koyun eti 12000 000 2 20 26400 00 1980 00 Sı&r eti 4000 000 1 40 560
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı sebzeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere 87 No-lı As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şartnameler Koda görülür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8