Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Ahmet Eminin babası Atatürkün hocası idi Atatürkla Ahmet Etlin arasında Karpiç lokantasında geçen çok dikkat s şayan bir konuşma Ahmet Eminin şaşalaması Rezzan Hanımefendi imtfad* nasıl yetişti lij ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • iki yıllık yapıcı faaliyete dair Menderesin beyanatı Başbakan,iktisadî,ticarî ve bayındırlık sahalarındaki hamleleri rakamlarla izah etti İki yıllık icraatı izah eden Menders Manisa D.P.kongresinde Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • I 1^—^i—O—F.Bahçe dün vvaldhof'u 2 1 mağlûp etti Şehrimizde bulunan Alman Waldhof takımı dön Mithatpaşa stadyomunrta Fenerbahçe ile karşılaşmıştır* Mücadeleli seçen oyun sonunda Fenerbahçe Alman takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Kral Tallal'ın hal'i müzakere edilirken Ürdün mebusları mecliste biribirlerine silâh çektiler Ammandaki hâdiseler Suriyede endişe ile takip ediliyor.Albay Çiçekli bu hususta Türkiyenin müzaheretini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Şoförlerin kongresi gürültü içinde geçti Emniyet Müdürlüğü her hangi bir hâdiseyi önlemek için sıkı tedbir almış bulunuyordu Gürültülü geçen şoförler kongresinden bir görünüş tstanbül Şoförler ve Otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Güzellik seçmesi bugün yapılıyor Pan Amerikan Şirketinin tertip ettiği güzellik kraliçeliği müsabakasının şehrimizdeki ilk seçimi bugün saat 10.30 da Atlas sinemasında yapılacaktır.Yukarıdaki resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Baş bakan İstanbula geliyor o-Menderes dün İzmirden tezahüratla uğurlandı izmir,3 A.A.Bu sabah otomobille Aydından şehrimize gelen Başbakan Adnan Menderes saat 11 de istanbul'a hareket eden Etrüsk vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Berlinde durum çok gerginleşti ingilizler bir Rus radyo istasyonunu işgal etliler Berlin,3 AP)Bu sabah Berlinde Ruslar tarafından işletilmekte olan radyo istasyonunun etrafına,İngiliz askerî polisi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Adalet Komisyonunda Kiraların serbest bırakılmasına karar verilemedi Ankara-3 Milliyet)Adalet komisyonunun bugünkü top lantısında kiralara mütedair Millî Korunma Kanununun 30 uncu maddesine ait tadil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Yaralı ve şehit listesi Ankara,3 A.A.Millî Savunma Bakanlığı TemsU Bürosundan bildirilmiştir:Kore Savaş Birliğimizin 10 Mayıs 1952 den 27 Mayıs 1952 gününe kadar verdiği zayiat,şehit olanların,yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Muhalefetin Büyük Millet Meclisini terk etmesini Yunan basını istismar ediyor Ankara,3 A.A.28 Mayıs 1952 tarihli Etnes adlı Yunan gazetesinde,Büyük Millet Meclisinde Türk Yunan münasebetleri müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Yeni bîr cinayet iddiası Bir ebeyi bir dok ton n öldürdüğü^ iddia ediliyor Babaeski Savcılığı cinayet olduğu iddia edilen bir ölüm hâdisesine el koymuş ve genç bir doktor hakkında tahkikata baş-Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Değişen yalnız iktidar değildir!ski şefler,başta sayın İnönü olmak üzere sokaklarda halka ne söylerlerse söylesinler.Demokrat Parti iktidarının iki yıl içinde aldığı neticeler karşısında,muhakkak ki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Ortadoğu müdafaasına dair Mısır hükümeti yeni teklifler ileri sürdü Kahire,3 T.H.A.Bu gece resmî kaynaklardan bildirildiğine göre,Mısır hükümeti Ortaşark müdafaa projesini hazırlayan 3 büyük devlete b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • C.H.P.nln zimmetinde aian 7 milyon lira Adalet Komisyonunun kararı Halk Partisi çevrdlerinde büyük bir endişe uyandırdı Ankara 3 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partisinin;özel idare.katma bütçe,iktisadî dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1952
  • Yunan Kra lı Türkiyeye gelecek olan Kral ve Kraliçeye 30 gazeteci refakat edecek Atina,3 T.H.A.Türkiyeyi ziyaret edecek olan Yunan Kral ve Kraliçesine 30 a yakın Yunanlı gazeteci refakat edecektir.Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • MÜSAMEKE Polis Emeklileri Derneği 9 haziran pazartesi gecesi Maksim Salonunda büyük bir müsamere tertiplemiştir.KON HtE Unkapam Gençlik Kulübü yhhk kongresi 7 haziran cumartesi günü kulüp lokalinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Tard edilen öğrenciler O-üniversite talebesi nıek tepten uzaklaştırıldı İstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Tıp Fakültelerinden;dördü muvakkat ve ikis de daimî olmak üzere altı talebe okuldan tardedilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Ticaret odasının yeni bir kararı Ticaret Odası idare heyeti son yaptığı toplantıda,bazı işlerin sür'atle görülebilmesini temin maksadiyle umumî kâtip lige geniş yetki vermiştir-Tacirlerin sınıflandırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • HALKIN SESİ Şikâyetlere gelen cevaplar İktisat İşleri müdürlüğünden:«Gazetenizin 8/5/952 tarihli nüshasında:«Kuzu eti 260 360» başlığı ile çıkan yazı incelendi.Karaağaç mezbahasında kesilen kuzular il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Hic.4 Haziran 1952 Çarşamba Ru.11 Rama 1371 22 Mayıs 1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4.29 8.53 Öğle 12.L2 4.36 İkindi 16.12 8.36 Akşam 19.36 12.00 Yatsı 21.36 2.00 İmsak 2.13 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Muamele Vergisi Muamele Vergisi konusunda bir rapor hazırlamak ve tasarıyı tetkik etmek üzere Ticaret Odasında teşekkül eden komisyon dün de çalışmalarına devam etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • KISA HABERLER it Denizcilik Bankası tarafından yaptırılmasına başlanılan 10 aded motorun Haliçte program dahilinde yolcu nakletmesi kararlaştırılmıştır.İt Yarın sabah limanımıza bir Amerikan muhribi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • 'i l«»^i MAKALE Şarkla Garb'ın tarihî mücadelesinde İstanbul'un ehemmiyeti ismail Hami DANİŞMEND İstanbul'un eski Milâd takvimine göre 29 mayısa tesadüf eden fetih «ünübundan evvel de muhtelif münâseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Batı Almanyayı Avrupanın savunma sistemine sokan ve Avrupa ordusunun korunmasını sağlıyan Bonn ve Paris muahedelerinin imzalandığı geçen hafta Avrupada müsbet faaliyetlere doğru açılan yeni büyük tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Hayvan hastalıkları ile mücadele Memleketimizde hastalıktan dolayı ölmekte olan hayvanlar yüzünden meydana gelen zararın önlenmesi için Tarım Bakanlığınca büyük bir mücadele programı hazırlanmıştır-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Hüviyeti henüz tesbit ediiemiyen bir 6lü Üzerinde siyah bir ceket ve açık renk bir pantalon bulunan 40-45 yaslarında biri evvelki gece saat 20 sıralarında Silivrikapı karakolu önünde düşmüş ve ölmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Çürük gemiler O-$ehir hattı vapurlarından 15 tanesi işten çekiliyor Denizcilik Bankası şehir hatları işletmesi önümüzdeki günlerde bir mütehassıs heyet teşkil ederek miadını doldurmuş ve tamirat masra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • POLİSTE İt Karagümrükte oturan Sevinç adında bir kızın ayni semtte oturan Kemal adında *biri tarafından kaçırıldığı iddia edilmiş,tahkikata başlanmıştır.İt Kumkapıda oturan Seyfeddin adında birinin 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Dol maha hçedekî gazhane Eyübe naklediliyor Mithatpaşa stadyomunun tevsii için Gazhanenin Eyüpte inşa edilecek binalara nakline karar verildiği bilinmektedir-Eyübün poligon mevkiinde inşa edilecek tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Belediyenin halk satacağı ucuz arsalar Yeni teşekkül eden yonu dünden itiba Şehircilik Mütehassısı Prost'un vazifesine nihayet verildikten sonra 11 Genel Meclisince teşkiline karar verilen İmar İhtisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Dün Selânikteo bir talebe kafilesi geldi Selanik üçüncü kız lisesi son sınıf öğrencilerinden müteşekkil bir grup öğretmenleriyle birlikte şehrimize gelmişlerdir-Misafir öğrenciler,şehrimizin tarihî ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • Fati'hdeki arsa satışında yolsuzluk görülmedi Bundan bir müddet evvel Şehir Meclisi üyelerinden îsmaîl Atalay,Fatihte Döküm cüler Bostanı arsalarının Meclisçe ifrazına müsaade edilmediği halde bu arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • BORSA Kambiyo ire Esham Kapanış Açılı!lapan gterling Solar flr Frangı »rviçre Fr.Belçika Fr İsveç Kr Fierin Üret 791.280.30 80 64.03 5.60 54.12.50 f3.68.40 044 80 0.01.876 9 73 90 790.50 280.5C 0.80 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1952
  • FIKRA Üniversite konferanslara ¦Pa İR takım güzel terö tiplerimiz var.İyi düşünüldüğü,programa bağlandığı ve iş ciddî tutulduğu için aksamadan yürür,beklenilen istifadeyi 8e temin eder.Fakat nedense,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • Sahibini Arayı No:2 ÇIKAN KISMIN HULASASI Ocak ayının soğuk bir akşamı.Kar lapa lapa yağmaktadır.Çok güzel bir kadın olan ve odasında yalnız bulunan Saba,uzun bir tereddüt anı geçirdikten sonra Park O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Düşmanlık Dudağın asil bir kıvrılışı ile ve «Musiki ruhun gıdası» denilerek,nükte,hattâ istihza münı kündür;fakat muhakkak olan bir başka şeydir:Musiki medeniyet unsurlarından biridi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • Harp esirlerinin isyanı Korede esir alınan kızıllar günlerdir isyan halindedirler.Tekrar memleketlerine dönmek istiyenlerle buna muarız olanlar arasında başlayan ufak tefek mücadeleler,müsademeye inkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • Abdülâzizin özel treni Devlet Demiryolları tarafından açılacak müzede teşhir edilecek Ankara,3 T.H.A.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü,Türkiye Demiryollarının ilk teessüs tarihinden bu günA kadar dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerika Hükümeti ve bazı husnsî firmalar,Nevyork televizyon neşriyatını Grönland ve tzlândadaki istasyonlar yoliyle Londra'ya nakletmek imkânlarını araştırmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • Bir delinin f marifetleri h Cavaillon Fransa)3 AP)Harp içerisinde Almanlarla iş birliği yaptığı için ölüme mah kûm edilen,bilâhara bu cezası müebbet hapse tahvil ve yedi sene mevkufiyetten sonra da ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • Uçurtmaya dair î.E.T.T.Umum Müdürlüğü «aile reislerinin dikkatine» başlıklı bir ilân ile uçurtmalardan şikâyet etmekte,bunların havaî hatlara takıldıklarım,bilmelice inkıtalar vukubulduğıınu,halkın sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • Pauker ve arkadaşları mahkem veriliyor Romanyada bir müddetten beri yapılan arîlierîn devam edeceği bildiriliyor Londra,3 Nafen)Binaya gelen raporlara göre,Romanyada büyük bir dâva açılması için hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • Hayaletler marşandizi xy-Kahirede bir tren hiç kimse olmadan uzun müddet işledi Kahire,3 A.A.Dün g-ece içinde ne makinist,ne ateşçi,ne de yolcu bulunan bir «Hayaletler treni» Kahire'nin bellibaş-Iı ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1952
  • I İKTİBAS Üç yılda yüzden fazla suçlu yakalayan köpek Ben isimli bir kurt köpeği üç ayü k bir antrenmandan sonra kadroya alındı.Başarıları onu Ana Kraliçenin bile iltifatına mazhar kıidı.İngiliz Emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1952
  • «i Yunan Kralı Majeste Paul' un Ankaraya yapacağı resmî ziyaret sırasında şerefine bir geçit resini tertibi kararlaştırılmıştır.Bıı geçidin provası dün hükümet merkezinde yapılmış Ve çok muvaffak olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1952
  • Yazan:J.Latinler No.2 Girdiğim pansiyonda polis karşılaştım,arkadaşım Oke ÇIKAN KISMIN HULASASI Şehre yeni gelen Kari Craven bir taksiye binerek Arcady isimli otele gelir ve kiraladığı odaya çıkar.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1952
  • S M Floridi'.'nın St.Petersburg kasabasında doğan Maddine Castle sahne hayatına atılmak İçin fırsat beklediğini söylüyormuş.Beklediği fırsat bir fotoğraf objektifi şeklinde karşısına çıkının ve tabU l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.06.1952
  • Bugün yapılacak maç mie Beşiktaşla oynuyor Şehrimizde misafir bulunan ve yaptığı ilk karşılaşmada önümüzdeki senenin profesyonel küme namzedi Beyoğlusporu 4"2 yendikten sonra Fenerbahçelim güzel oyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1952
  • Olimpiyat kampı için güreş seçmeleri yapılıyor Olimpiyat Güreş Federasyo* nundan tebliğ edilmiştir:Olimpiyat güreş kampına girecek güreşçileri seçmek üzere evvelce yapılan müsabakalara,hastalıkları do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1952
  • Millî basketbol takımından atletizme Amerika olimpiyat basketbol takımı kaptanı Walter Davis 204* atletizm yarışmalarında kazandığı parlak derecelerden sonra olimpiyat komitesi bu sporcuyu millî atlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1952
  • Bu pazar günü karşılaşacağımız Avrupanın kuvvetli takımlarından İspanyol millî ekibi cuma günü uçakla şehrimize gelecektir-Don Sanciyo Davila başkanlığındaki kafilede meşhur kaleci Zamora da tek seçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1952
  • Fenerbahçe dünkü maçta Waldhof u 2-1 zor yendi Al man takımı dün umulmadık derecede güzel oynadı.Fenerbahçe İse bozuktu Fenerbahçe dün çok az bir kalabalık önünde Alman Waldhof takımiyle karşılaştı-Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1952
  • ^Türkiye İsviçre mili?maçında 46 bin liralık hasslat yapıldı Ankara,3 THA-Geçen pazar günü Ankarada oynanan Türkiye İsviçre millî maçında 46 bin lira hasılat yapılmıştır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1952
  • isviçreye neden yenildik Diğer sebepler meyamnda,millî futbolcularımızın elde ettikleri fırsatlardan istifade edememelerini ve hakemin hatalarını zikretmek lâzımdır 2 Futbol Federasyonunun,on beş gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1952
  • Istanbıılda Almanlarla yaptığımı?maçta Eşref.Muhtar.M AH,Muzaffer.A İhsan TurL y-Şükrü ve Recep Bekir'i dinlerlerken Ay-Yıldızlı takım 51 inci maçını bu pazar yapıyor Millî futbol takımımız beri sahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • POL(k» fl|-BEnlil İJiTİ Hazırlayan:Şamili Nafiz TANSU No.2 Babam,elindeki bıçağı mankenin karnına vurunca içinden mücevherler boşandı ÇIKAN KISMIN HULASASI Pizalı Kosti Siyegne,Cinevlto hapishanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • $mm mı Şehzade İbrahim'i,Sultan Muradın naaşına doğru âdeta sürüklercesine götürüyorlardı No:Z JKAS HULASASI IV.ncü Sultan Murat ölmüş ve varay karına karışık bir hale ^elınifetir.Cülusa kak kazanan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • Röntgen filmi satın alınacaktır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1 Devlet hastahanelerinin 1952 yılı ihtiyacı için muhtelit eb'atta 1500 düzüne röntgen filmi kapalı zarf usulü ile satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden i Ereğ'i Karadeniz kasabasının alçak gerilimli haricî elektrik tevzi şebekesinin malzeme ve teçhizatının temini ve tesisatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar «Pl 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havalan «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türküler 18.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Kelken adasında bir barınak inhası birim fiat ve teklif alması esas ürerinden kayak zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.1—Tahmin edilen keşif bedeli 1.800.000 lira geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • w ÇIKAN KISMIN HULASASI Osmanlı İmparatorluğunun Başpehlivanlık unvanını 27 sene muhafaza etmiş olan Kel Aliço yalnız pehlivanlık değil,aynı yamanda iyi bir savarı,Bulgarlarla boğuşmuş yaman bir komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • 1 23456789 10 11 12 1 3 2 M 3 1 4 j i 5 ît 6 I 7 J 8 r 1 Ng&ı f Ü S 6 tf Hi ^¦ta I k ¦af Ha uda fan S adi Sora OLDAN SAĞA:1 Orada bedava yemek da-$ıhr;Üzümün bebekliği.2 ıdişe içinde bulunan;Tersi ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.06.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptın laca k İlter Ban kası ndan:1" İsparta' iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-tesisi.iqin fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbîn altenıatör.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Zonguldak Vals liginden:1 Aşağıda mahalli,kesil tutarı ve ilk teminat akçesi yazılı dört köy okulunun yapımı işi,18/Haziran/952 çarşamba günü saat 15 de açık usulle,11 Daimî Komisyonu Başkanlığında ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Yunan Basım istismar ediyor [Baş tarafı 1 incide] Bu haber hakikate tevafuk etmemektedir.Filhakika bahis konusu hâdise Türk Yunan münasebetlerinin müzakeresi ile hiç bir ilgisi olmayıp,sadece iç tüzüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • İki yıllık faaliyete dair Menderesin beyanatı [Baş tarafı 1 incide] umumî kalkınması,iki senelik hükümet faaliyeti ve neticeleri üzerinde durmuş ve eski iktidar zamanile son iki sene zarfındaki sağlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • C.H.P.nin zimmetinde kalan 7 milyon lira [Kas tarafı 1 incide] edilerek hazineye iadesi için Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan tarafından hazırlanan kanun tasarısının Adrlet komisyonunda bir tek muhalif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Yeni bir cin [Baş tarafı 1 incide] lamıştır.Ayrıca,şehrimiz zabıtasını da yakından ilgilendiren ve cinayet masası memurları tarafından ele alman hâdise şudur:İddiaya göre,Babaeski Hükümet Doktoru Elma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Ürdün mebusları mecliste birbirlerine silâh çekti [Baş tarafı 1 incide] madiği ve bunun için Meclis'in hal kararı vermesi talep edilmekteydi.Müzakereler çok şiddetli cereyan etmiş ve Meclis azaları ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Mısır hükümeti [Baş tarafı 1 incide] mektedir:1 ingiltere,Süveyşten ve Sudan'dan çekilmelidir.2 Mısır,ordusunu büyütmesi için.bu dört devletten bedelsiz olarak silâh temin edebilmelidir.3 Mısır,Süveyş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Yaralı listesi [Baş tarafı 1 incide] vefat edenlerin isimleri aşağıya çıkarılmıştır:Şehitler:Mehmet Solcan,Mahmut Coşkun,Hayrettin Yanar,Mehmet Olcay.Yaralılar:Bekir özen,Rasim Yetiş,Hacı Türk,Ömer Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • I Baş tarafı 1 incide] den itibaren artık «Mustafa Kemal» olmuştu-Riyaziyede bu kadar ileri giden Mustafa Kemalin fransızcası biraz geri olduğu için bazı defalar hocasının acı acı itabına ve ihtarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Değişen yalnız iktidar değildir [Başmakaleden devam] savunmayı alâkadar edenmemleketin toprak altı ve toprak üstü kaynaklarını istismar gibi millî ekonomiyi ve Türkiye halkının yüzde seksen beşini alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Berlinde [Baş tarafı 1 incide I ingiliz ve Alman polisi muazzam ve kırmızı tuğladan inşa edilmiş olan binanın etrafında nöbet tutmakta ve ne içeri ne dışarı kimseyi bırakmamaktadır.Sonradan ingilizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Şoförler kongresi [Baş tarafı 1 incide] Sinirli bir hava içinde,devam eden kongreye saat 10 da başlanmış,salonu dolduran 500 kadar şoförden bir kısmı gündemin tatbikına mâni olmuşlardır-Zuhur edecek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.06.1952
  • Gayri Menkûl Satış ilânı İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan s 951/6129 Recep oğlu Abdi Semih özarslan ile Mehmet Cemil Arslana 57.000 lira borçtan dolayı ala caklılar lehine birinci derecede ipotekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.06.1952
  • Fuat Köorülü'nün iz Baş tarafı birincide] rada yap lan ihzari fikir müdave leleri sırasında kararlaştırıldığı veçhile Vaşingtondaki Atlantik Paktı askerî komitesiyle,daha şimdiden hazırlık temasları y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Nöbetçi eczaneler Eminönü:Beşir Kemal Eyüp:Eyüp Sultan Fatih:İbrahim Balmumcu Üsküdar;Ömer Kenan Bakırköy:Merkez Beşiktaş;Vidin Saııyer;Nuri Tarabyt.Kadıköy:SöğütJüçeşme Heybeliada:Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle kon seri Pl.Joseph Haydn,«L.Isola Disabitata» uvertürü,Ernest Toch,«Pinocchio» uvertürü.Çalan:Joseph VVagner id.Duluth Senfoni Ork.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • İstanbul Belediyesi ilânları Tahmin veya ilk keşif bedeli teminatı Lira kuruş Lira Kr.7245 00 543 38 70.000 adet Granit MozayiK wnrke taşı ile 700 adet granit çerçeve taşı alımı,6639 12 497 93 Tophane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaıt ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • i.1 2 a 4 O V V w W ıw fe'ı 2 1 Bg&tal 2 ÜMM tftıfLTa'.i 3 4 FSSİBB 5 s 7 8 JMUK Hı 9 10 ı i i H 11 İ2 SOLDAN SAĞA î 1 Dizi;Açgözlü 2—Hararet kesbeden;Bir kumaş 3 Bir hayvan;Tersi mal bedelinin ödenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S î M de Cumartesi,pazar 16 1a n.atine ve çarjamba 16 da teıtzilât'ı matine SORMAGÎB* Şark lı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartesi matine,talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • Strickland bunlatı anlatırken sık sık teriıyen yüzünü mendili la-siliyordu.Karısı «Yeter,artık.O feci rüyayı düşünme.2ak ne hale gel din,tir tir titriyorsun.Dur,ellerini biraz tedavi edeyim.diyerek ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • İstanbul Sular idaresinden Frriköydeki terfi istasyonumuza ait transformatörde elektrik idaresince yapılacak bir takviye ameliyesi da'ayısiy'e terfi istasyonunun cereyanı kesileceğinden,23/12/1951 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • Efekttik tesisat] vaptırıBacak lîler Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-elektrik santralına,Banknca verilecek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.06.1952
  • TEFRİKA No.87 KMAI.SAMANCICİL Husrev Paşa sadaretten atılacak,yerine Hafız Paşayı getireceklerdi Doğru konuş!Senden şüphe etmeğe başladım.Kazan ca hep ortak mısınız?Doğru eöyle!Yalanı yok!Hele benim h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan