Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • ¦Hto&'tHtfamM,Bugün şehrimizde hava,un miyetle açık geçecek,hava caklığj biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • JJu sayımızda Günün Meseleleri yazısını İr:Recep FERDİ ha z ı rladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • ramdan itibaren «Sahibini Aravan Kad»n» adlı yeni ve çok piizel romanını tefrikaya bağlıyacağımız kıymetli muharrir S uzan Sözen Sahibini Arayan Kadın Yazan:Suzan Sözen Milliyet,3 Haziran Salı günür.c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • General Eisenhovver Eisenhower Amerika da General,Vaşington hava alanında törenle karşılandı Vaşington,1 A-A)General Eisenhower'in uçağı bugün mahallî saatle 3-55 de Vaşington hava meydanına in mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • Yabancı gözüyle Türk ordusu Londra 1 Nafen)Scotsman gazetesinin halen Türkiye de bulunmakta olan hususî muhabiri Robert Stepens Birleşik Amerikanın Türkiyeyc askerî sahada yapmakta olduğu yardım-Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • Seçimlere hazırlık Seçimlerin yapılacağı beş vilâyette hazırlıklar tamamlandı Ankara,1 TH-A)Yapılacak olan ara seçimleri için siyasî partiler kendi teşkilâtı içinde hazırlığa başlamışlardır-Bu hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • Vergi adaletini temin maksadiyle Gelir Vergisinde tadilât yapılacak Maliye Bakanı,hazırlanan yeni tasarı ile,Gelir Vergisi sistemimizin daha âdil,daha vazıh ve mükellefler için daha az külfetli bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • Başbakan dün Manisada tezahüratla karşılandı Adnan Menderesi karşılamak için gelen kafilenin uzunluğu 6 kilometreyi buluyordu Manisada görülmemiş tezahüratla karşılanan Başbakan Adnan Menderes İzmir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • Yeni atom tecrübesi Atom ışıkları 600 kilometreden görüldü Las Vegas.1 AA)Bu sabah şafak vakti,Juka Fiat arazisi üzerinde yeni atom tec rübeleri yapılmıştır-120 kilometre mesafede bulunan Las Vegas da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • Manşı geçme rekoru krrıldı Calais,1 AA)Douvres' dan hareketle Manş Denizini bir sandalla geçmeğe teşebbüs eden've henüz talebe olan iki tngiliz kızı 515 saatte Fransa sahillerine varmak su retiyle rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • Spor şenlikleri dün yapıldı Havaların muhalefeti yüzünden iki hafta Jır tehir edilen 19 mayıs spor şenlikleri dün yapılmıştır.Resimde büyük bir alâka ve takdir topiıyan şenliklerde genç kızlarımız mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • isviçre millî takımı dün 5-1 galip geldi Fenerbahçe Lille'i 2 O,Vefa da waldhoff'u 3-1 Ankara 1 Milliyet)Türkiye İsviçre millî futbol karşılaşması,bugün 19 Mayıs Stadında 15.000 kadar seyirci önünde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • Stalin çekilir mi.Hür Avrupa radyosu komünizmden nefret edenleri sevindirecek bir haber verdi.Sıhhî azıjeti her gün biraz daha bozulan Mareşal Stalin doktorların tavsiyelerini dinliyerek siyasî hayatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1952
  • V ATATÜRK'ÜN İÜ Son günleri Her büyük adam gibi Atatürk'ün de hususi hayatı hakkında halk arasında türlü söylentiler dolaşmaktadır-Bunların içyüzünü ve Atatürk'ün her türlü hususiyetlerini hakikaten b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Telsizle teçhiz edilecek itfaiye arabaları İstanbul itfaiyesi arabalarının dublex ve selektif sistemi telsiz-telefon cihazları ile teçhiz edilmesini müteakip simdi de Burgaz ve Yeşilköydeki itfaiye ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Demiryollar yıldönümü c 'oarJİet Demiryolları 25 inci Yi'dorun,ü münasebetiyle dün şehnr.bir merasim yapılmıştırişletme merkezi,teşekkülleri ve *stuı } cnlar bayraklarla süoîcnmiş e tam saat 12 de işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • l K m,ı nd ı fc MAKALE Tuhaf bir münâkaşa İsmail Hami DANİŞMEND Son günlerde tuhaf bir münâkaşa oldu:Cenazeye çelenk gönderilmeli mi,göndcrilnıemelt mi?Şer'an eniz ıtıı,değil mi Bu meselenin şeriatle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • POLİSTE Bir müddet evvel Celâl Cingöz adında bir polisi öldürmekten 22 seneye mahkûm edilen ve bir kolayını bularak Üsküdar cezaevinden kaçan Siirtli Şükrü özdemir,Kadıköyde bir sinemaya girmek isterk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • KISA HABERLER •flr Bir müddet evvel îngiltereye giden Türk iktisatçılarından müteşekkil ticaret heyetimiz yakında şehrimize gelecektir.İç Şehrimizde bir seri konferans veren Berlin Teknik Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Öğretmen ve talebeler için kamplar açılıyor Millî Eğitim Müdürlüğü gerek öğretmenler ve gerek tale beler için yaz aylarında açılacak dinlenme kamplarının hazırlıklarına başlamıştır-Diğer taraftan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Çiçek Bayramı Bir haftadan beri Gülhane Parkında devam etmekte olan Bahar ve Çiçek Bayramı dün akşam sona ermiştir-Bu bir hafta içinde Gülhane Parkını 90 bin kişi ziyaret etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Anafarta vapuru heuüz kurtarılamadı Denizdik Bankasına ait Anafarta vapurunun Amasra önlerinde karaya oturduğunu bildirmiştik.Gemiı kendi vasıtaları ile kurtarılamadığından şehrimiz Liman Başkanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Yuuanistantlan şehrimize bir öğrenci kafilesi geliyor Selanik Kız Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden mürekkep 100 kişilik bir grup,bu hafta içinde şehrimize gelecek ve birkaç gün îstanbulda kalarak şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Vazifelerine son verilen Belediye tahsildarları İstanbul Belediyesinin tahsildar kadrosunda çalışan 180 tahsildarın işine son verilmiştir.Belediye Daimî Encümeni,bugün yapacağı toplantıda açıkta kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Kadın hukukçuların yapacağı toplantı Şehrimizdeki konferansa on devletin kadın avukatları iştirak edecek ucrarası Kadın Hukukçular Konferansı 5 Temmuzda cehrimizde Şale köşkünde yapılacak ve bu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Sanayi Odasında bugün seçim yapılacak iki gün evvel seçilen Sanayi Odası idare heyeti,bugün saat 11 de ilk toplantısını yapacak,başkan ve umumî kâtibini seçecektir,îdare heyeti başkanlığına Hüsnü Yama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Yeni on liralıklar tedavüle çıkarılıyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca Ingilterede bastırılmış olan ve üzerinde Atatürkun resmi bulunan yeni yeşil renkli 10 liralıklar bugün tedavüle çıkarılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Yunanistana gönderilen koliler Yunanistan Posta idaresi,Yunan halkına gönderilen hedi yelik kolileri her türlü gümrük resimlerinden muaf tutan kararın 1952 yılı sonuna kadar uzatıldığını Ulaştırma Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Zeytin rekoltesi Alâkalı dairelere gelen raporlardan anlaşıldığına göre,bu seneki zeytin rekoltesi tane ve yağ olarak 50 bin tonu aşa çaktır-Geçen seneki rekolte 39 milyon 915 bin kilo.tane olarak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Ramideki Göçmen Mahallesine çeşme yaptırılıyor Ramide Taşlıtarla mevkiinde inşasına başlanmış olan göçmen evlermin bir kısmı tamam lanmıştır-Mütebaki kısmının da bir an önce bitirilmesine çalışılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Napoli'de açılacak denizcilik sergisine katılıyoruz Denizcilik Bankası Genel Mü dürlüğü 13 haziranda Napoli'de açılması kararlaştırılan denizcilik sergisine iştirak etmeye karar vermiştir-Genel Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Yeni vapurlar dün servise girdi Denizcilik Bankasının Hollandadan aldığı yeni şehir hatları vapurlarından Emirgân ve Yeşilköy dün servise girmiştir.500 kişiyi istiab etmekte olan bu vapurlar Boğaz hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Lise ve ortaokulların bitirme imtihanları Lise bitirme imtihanlarına bu sabah başlanacaktır-Ortaokulların bitirme imtihanlarına ise önümüzdeki perşembe günü sabahından itibaren baş lanmış olacaktır-Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Yeni yıl fındık,rekoltesi hakkındaki tahminler Karadeniz bölgesinde bu yılki fındık mahsulünün geçen se neye nispetle az olacağı tahmin edilmektedir-Geçen seneki fındık rekoltesi 80 bin ton ve 1950 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Hacca bu sene 10 bin Türk iştirak edecek Ankara.1 THA-Bu sene Hacca gidecek Türklerin sayısının geçen senelere nisbetle hayli fazla olacağı anlaşılmaktadır-Geçen sene,karantina sebebiyle Hacca müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Ankara Adana motorlu tren seferleri bu sabah başlıyor Ankara.1 THA)Almanyadan sipariş edilen yeni motorlu trenlerin hizmete girmeğe başlamaları üzerine,yeni hatların ihdasına peyderpey devam olunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • MÜSAMERE fc Kandilli Kız Lisesi öğrencileri dün eski Eminönü Halkevinde bir müsamere vermişlerdir.KONGRE Şişli Ortaokulu talebeleri dün okul binasında,velilerine bir ağız armonikası konseri vermişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Açılı?lapan.Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret 'îrahmi Bskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791.280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Bundan takriben kırk üç sene evvel Metchnikov,marazı ihtiyarlamaya karşı koymak için gereken ilmî şartları,derste izah ettiği zaman,bu esasların fi'len gerçekleştiği andan itibaren ihtiyarlık diye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Hic.2 Haziran 1952 Pazartesi Ru 9 Bama 137i 20 Mayıs 1368 VAKtT VASATİ EZANİ Güneş 4.30 Öğle 12.15 İkindi 16.11 Akşam 19.35 Yatsı 21.34 İmsak 2.15 8.55 4.37 8.36 12.00 1.59 6.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • HALKİN "SESİ Meraklı bir kariin suali Erzincandan Bayan Ha* diye Salihoğlu soruyor:Geçen gün,şimdi hatırlıyamadığım,bir yerde okudum.Birinci Dünya Harbinden evvel Rusyada çiftçiler toprağa bağlı imişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Adana D.P.ilçe kongresi Adana 1 Milliyet)Demokrat Parti Adana merkez ilçe kongresi bugün Asri Sinemada yapılmıştır.Büyük bir vatandaş topluluğunun da takip ettiği kongrede Erzurum milletvekili Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Türk-Alman dostluğu İki memleket arasındaki ticari münasebatın inkişafına çalışılıyor.Bir kay gün evvel şehrimiz le Tür* S iman Ticaret Derneği namı ali ında bir teşekkül kurulmuştu,tjî'ye ve hedefi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • Haydarpaşa rıhtımı inşaatına başlandı Haydarpaşa rıhtım inşaatı başlamış bulunmaktadır-Mendirek başlangıcı ile Kavak iskelesi arasında inşaat kazıkları çakıldığından bu sahada emniyet tertibatı alınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1952
  • 19 Mayıs gösterileri İki haftadır tehir edilen Spor Bayramı sösterileri dün sabah yapıldı Ikı htftedan beri tehir edilen 1CJ Mayıs Spor ve Gençlik B: vrann k-o Jıkleri,dün sabah D.nıabahçe ve Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • CİNAYETLERİ" Bu selâm usulünü de nereden öğrendiniz-Ben tam bir Nevyorkluyum-cevabını verdi-Ne zamandan beri?On iki sene oluyor-Ondan evvel de yemediğim halt kalmadı idi-Bu akşam buluşacak mıyız?Tabiî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • İEDİN 4 l*SAMİHVATIZ T Ati W 11 Evet müslümanlar,Resulullah ölmüştür.Fakat eseri ebedi yen yaşıyacaktır.Tefrika No:152 Hepsi rğlaşıyor,feryat ediyor,saçlarını yolarak bağrışıyorlar-Resulullah ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • D.D.Yollan bayramı işletmenin 25 nci yıldönümü bütün yurtta törenle kutlandı Ankara,1 AA-Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 25 inci yıldönümü bugün bütün yurtta bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • Altın kaçakçılığı fazlalaşıyor Londra 1 Nafen)Halen Avrupada büyük mikyasta altın kaçakçılığı yapılmaktadır.Bu kaçakçılık bilhassa Fransaya doğru tertip edilmiştir.Çünkü Fransada serbest altın piyasas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • Siyasî kmal Amiral Carney'in karargâhı Kalıi rede-çıkan El Mısrî gazetesinin Paristen aldığı bir telgrafa göre Atlantik Paktı cenup mıntakası komutanı Amiral Carney umumî karargâhını Türkiyeye nakletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • Kiliseden çalınan mücevherat New York 1 A.A.Brook» lyn'deki katolik kiliselerinden birindeki Meryem Ana ve Hazreti îsa heykelinin üzerinde bulunan ve elmas,zümrüt ve yakutlarla süslü olan kıymetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • Kiraların serbest I bırakılması hikâyesi Bir Ankara telgrafı kiraların serbest bırakılacağını bildirdi-Istanbulda harpten sonra yapılan binaların kiraları serbesttir.Yeni bir apartımanda üç odalı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • yapııan büyük ölçüde temizlik Anna Paukerin azli ile son aylarda tasfiyeler üçe çıkmış oldu Lonc'ra,1 Nafen)Nafe-ı diplomatik muhabiri bildiriyor:Kumanya Dışişleri Bakanı e Başbakan muavinlerinden Ann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • SÜMERBANR'IN ikramiye köşkü s?^m Tarabyada denizin 150 metre yakınında Asfalt üzerinde bulunan bu köşkün bir katı 7 Hazirana kadar açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir acele ediniz.SÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Türkçenin zaferi Daha r.ceki bir kaç yazımızda geçen tiyatro mevsimini değerlendirmeğe çalışmış,bu arada, ynanan piyesleri hatırladıktan sonra,Şehir Tiyatrosu'mm artistleri Üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Barutun icadından sonra askerlik ve sanayi çok ilerledi Barutu ilk defa Çinliler bulmuş,fakat istifade edememişlerdi.Onlardan alan Araplar barutu oldukça tekâmül etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1952
  • latin Q ;ı iterde basit bir artist olarak tun i an Dale Strang şimdi New Yoık'ıın en gözde artist ıtrinden biidir.New York'daki gece kreplerinin birinde çalışın Dıe'nia gözlı rl dikkati çekecek ııisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.06.1952
  • Vefa WalıUuf maçında Isrık Alman santrforu ile mücadele ediyor Fenerlilerin güzel oyunları neticesinde kazandığı galebe enerbahçe meşhur Fransız takımı Lille'i dün 2-0 mağlûp etti Sarı-Lâcivertliler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1952
  • Maçların tenkidi Dün,Dolmabahçe stadında Vcla VVaithof,Fenerbahçe Lille takımları ara sında apılan iki maçı merak ve dikkatle seyrettim.Alınan millî takımının hepimizi te&hiı eden ve ta'l'bir müzik gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1952
  • İstanbul Atletizm bayramı dün yapı Çok muntazam bir şekilde cereyan eaen müsabakalar ajanlık tarafından filme çekildi Dün Fenerbahçe Stadında İstanbul Atletizm Bayramı yarışmaları yapılmıştır.Çok munt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1952
  • VEFA Waldhoff'u 3-1 yendi Yeşil Beyazlıların gençlerden teşkil edilen kadrosu Alman takımına karsı muvaffak oldu Diln 'il:maç Alman WaldVuf takımiyle Vefa arasında yapıldı.Nejat Erge'nin idare ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1952
  • İsviçre Türkiye maçını seyretmek için erken saatlerde stada gelen meraklılar Dün Ankarada 19 Mayıs Stad yomunda kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yapılan ve 5—1* aleyhimize neticelenen Tü rkiye İsv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.06.1952
  • Çamlıcanın kazandeğa kupa 'x:V.Dün.tehir edilen 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı gösterilen Mitlıatpasa ve Fenerbahçe Stadyomlarında yapıldı Bu arada merasimi müteakip İstanbul okullararası karşılaşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • 8 O 10 11 12 Soldan sağa:1 Kış mevsimine en muvafık emir iki kelime)2 Gayretlerimizin mihveridir;Suriye siyasetinde ismi geçenlerden;Hava kadar ona da muhtacız w"3 Bir harfin okunuşu;Kaçınılmaz akıbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • Tarsusta bir kamyon kazası oldu.1 kişi öldü Tarsus.1 THA)Tarsusa bağlı Kozan ilçesinde Belediyeye ait bir kamyon,inşaat mahallinde taş dökerken şoför muavini Burhan Kütüko£rlu kamyonla duvar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • Kraliçe Elizabeth izcileri teftiş etti ingiltere Kraliçesi Elizabeth II,Windsor şatosunda Ingifiz izcilerini teftiş etmiştir-Resimde Kraliçe ve oymak beyi LorU Rovvnllon izcilerle birlikte görülmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • Yüksek Deniz Ticaret Okulu haziran mezunları yedek subaya sevk edildi Ankara,1 THA)Yüksek Deniz Ticaret Okulun hazi ran mezunlarının Yedek Subaya şevkleri hakkındaki emir,askerlik şubelerine tebliğ ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • Sağlık dâvasının gerçekBeştirilmesi Ankara,1 THA)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı memleketin sağlık dâvasını gerçekleştirmek üzere hazırladığı ve tesbit ettiği programı tatbike başlamıştır-Bu cümlede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER TrenSar Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara eksp.yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8:30 Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • rBaş tarafı 3 üncü del letini kurmuş,burada mücadelesini yapmış,zafere burada erişmiş,kendisine merkez olarak Mcdineyi seçmiş ve nihayet burada ölmüştür.Onun yerine geçecek Medinelidir.Ama bu namzet E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • ElAzıg Bi literiyoloji ve Seroloji Eııslitüsr.Lün 1952 de faaliyj e geçmesi zarurî görüldüğünd ı alâkahlaica gerekli tedb.uer alındı Anka a,11 T.H.A.Halen faaliyette bulunan Etlik ve P=m dik Bakteriyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • 6ÛOMühendisler mücadelesi Bu suretle dizelle işleyen motorlu trenler tekrar rağbetten düşmeğe başladı Amerikanın kumnaı.yalarından biri Norfolk Western kumpanyası gelecek Eylülde şimendifer sanayii iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • RA D YO İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Norman Cloutier orkestrasından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • Salâhaddin Eyyübî camiî tamir edilecek Ankara,1 T-HA-Diyarbakırın Silvan ilçesinde bulunan büyük Türk komutanı Salâhaddin Eyyübî'nin ismini taşıyan cami.büyük kahramanın isim ve şöhreti ile mütenasip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • İstanbul C.Savcssı Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına git rildi Ankar,i T.H.A.İstanbul C.Sav sı İhsan Kökner'in Adalet Bujiaı.iığı Müsteşarlığına tayini noktanda kararname,yüksek tasdike sunulmuştur.Ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • Bir Amerikan muhribi,tstanb.l ve izmir limanlarını ziyarel edecek AnUra,1 T.H.A.önumlizdeki çarşamba günü,Birleşik De*/eti er deniz kuvvetlerre mufup «DD.889» muhil i izmir limanını ziyaret edecekti?M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1952
  • K'MÜKÜMüÂK ZXJNCÛ*MU%AJM*MmTI Tefrika No:252 Fce',genç,br saran M Başüstüne efendim.Doçe Mehmede de söylemiştim-belki o da orada buhinacakı sen saray arabasına getir.Olur Sultanım.Sünbül ağa eğilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • isviçre Millî takımı dün 5 1 galip [Baş tarafı 1 incide] lann arkasından Türk takımı,bir İsviçre bayrağı ile,alkışlar' arasında gözüktü.İsviçre elçisi!Julien Passet,Ankara bölge mü-j dürü Mithat Ertuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Eisenhovvor Amerikada [Baş tarafı 1 incide] siyerek istikbal komitesi üyeleri ve Müdafaa Bakanı Lovett ile el sıkışmıştır-Alay bandosu generaller marşını çalarken Müdafaa Bakanı Lovett generalle birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Tekzip edilen bir ha vad is Ankara 1 A.A.içişleri Bakanlığından bildirilmiştir:Kudret gazetesinin 1/6/952)bugünkü nüshasında «Nusaybin köylerinde 1000 e yakın bir çete talana başladı» başlığı altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Manyada yer yernümayişler oluyor Komünist aleyhdarlarınm yapmaya teşebbüs ettikleri mitinge izin verilmedi Frankfurt.1 AP)Komü nist aleytarı Gençlik Birliğinin bugün yapmayı kararlaştırdığı mitinge po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Türk ordusu [Baş tarafı 1 incide] lardan bahsederek Türk politikasının en esaslı gayesi bugün,Ruslar tarafından gelebilecek bir hücuma karşı ordularını müm kün olduğu kadar kuvvetlendirmektir.Bu maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Nikâh esnasında çöken kilise La Union San Salvador)1 A.A.Burada?kilisede bir nikâh merasimi yapıldığı sırada kubbe davetlilerin üzerine çökmüştür.Panik yaratan bu hâdise neticesinde davetlilerden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Kojede ayaklanan esirler Kamp komutanı Kuzeyli esirler için sıkı inzibati tedbirler alıyor Koje adası 1 AP)Perşembe günü çıkan karışıklıkların mesulü olan bir Kuzey Koreli subay hakkında General Haydo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Stalin çekilir mi [Başmakaleden devam] Basyada çok dostu,bendesi,taraftarı avrdı.Hattâ bunlar Komünistleri nen münevver kısmını teşkil ediyorlardı.Fakat hiç birisi Slalinin rakibinin Meksikada en şeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Akdenizde yapılacak manevralar Londra,1 A.A.Beş millet deniz ve hava kuvvetleri,haziran ortalarında Akdenizde tak tik manevralarda bulunacaklardır.Hazırlanan plâna göre,Amerikan komutanlığının idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Ağrı dağına çıkacak heyet r-ûris,1 A.A.Ağrı dağına çıkacak olan Fransız heyeti haziran ayının 15 inden sonra otomobi] iie Türkiyeye hareket edecektır.Heyet,Jean Riquer*in başkanlığında Fernand Navarra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Gelir Yergisinde* tedilât yapılacak [Baş tarafı 1 incide] den doğan adaletsizlikleri gidermek,kanunların mükellefleri tereddüde sevk eden hükümlerine vuzuh vermek,vergi mükelleflerini fuzulî birtakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Başbakan tezahüratla [Baş tarafı 1 iHcide] yük kafileler,Başbakan Adnan Menderesi ve arkadaşları nı selâmlamış ve kafileye iltihak etmişlerdir.Şehrin methaline varıldığı zaman kafile altı kilometre uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Gürcistanda ölçüde geniş uiistimaller Staiini çadırının mak için,buraya Vaşington.1 AA-Güney Rusyada Stalin'in vatanı olan Gürcistanda,meydana çıkan suiistimaller,yüksek mev kilerdeki birçok komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Seçimlere hazırlık [Baş tarafı 1 incide] panyasmm açılacağı güne kadar devam edecek,seçim kampanyası açıldığı vakit siyasi partiler kendi iç hazırlıklarını tamamlamış olacaklardır-Gerek Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Sahibini Arayan Kadın [Baş tarafı 1 incide] bağlıyacaktır.Bunu&iı evvel «Rahik-v» |j ve «Kil alık Ruh» adiyle iı i güzel t seri kitap halinde çıkan Suzan Sözen,bu yeni îvmaniyJe,Türle okuyucul ıra,İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Yeni atom tecrübesi [Baş tarafı 1 incide] Atom infilâkı ışığı kuzey istikametinde 600 kilometreden fazla mesafede bulunan Sanfransisco'ya kadar görülmüştür-İnfilâktan hemen sonra önlerinde tanklar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.06.1952
  • Türk-Arap j dostluğu gelişecek Arap Birliği 6 önemli madde ifade eden bir tebliğ yayınladı Kahire,1 T.H.A.Arap Birliği Cenel Sekreterliği,bu gece bir tebliğ yayınlıyarak,15 Temmuzda İskenderiyede yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazStecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan bağka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • Neşriyat Av ve Deniz Sporları 24 üncü sayısı nefis bir baskı ve zengin mundericatı ile çıkmıştır.Alâkalılara hararetle tavsıya ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren tç Mütehassısı 3er gün sftat 16 dan 20 ye tadar hartalarını kabul eder Adres:Beyoğlu istiklâl Cûd.Parmakhap'i Küçü-k İş Han 1 No.66V1 î ı—ıin—ı n.ımmmma.T—1—tf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • MİLLİYE T Abone şeraiti Türkiye Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLÂN FÎATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa:2 T.L.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • Bir kişi,on kişi,nihayet yüz kişi yanılabilir.fakat 15 MİLYON kişi asla yanılmış olamaz!Halen,dünyada 15 milyondan fazla FRIGIDAIRE markalı buz dolabı kullanılmaktadır l Bu,hakikî FRIGIDAlRE'in en üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.Ortaklığından:Bankamız ihtiyacı için 2645 ton gemi saçı ve 751 ton köşebent satın alınacaktır:Alâkalıların Tophanede Malzeme işleri Müdürlüğüne müracaatla mubayaa şekil ve şartl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • SADİ T E K S^y TİYATROSU ljr Maksimde ^y Çamurda Bir Zambak w Vodvil 3 perde Her gece saat 21.30 da,pazar 16 da.Temsil perşembe değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • Çankırı Valiliğinden 1 İlgaz ilçesi Belediye hudutları dahilinde ve istif yerinde mevcut muhtelif çapta 2500 M3.tomruğun şartnamesinde yazıh ebada göre biçme işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • Sivas ili Daimî Komisyonu Başkanlığından:1 Aşağıda adları,keşif yapımları açık eksiltmeye ko 2 İhaleleri 26-6-1952 pe çaktır-3 İhaleye katılmak için 4 İhale dosyası komisyo 5 Tellaliye,ilân ücreti,ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • Afyon Devlet Hastahanesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı %7 5 teminat Kilo dr Lira hr Lira Kr-Lira Kr Koyun eti 12000 000 2 20 26400 00 1980 00 Sığır eti 4000 000 1 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • Devlet Hava YoSları Genel udurluğunden Benzin tahdidi zaruretiyle uçak seferlerinde 9 haziran pazartesi gününedn itibaren 2 nci bir iş'ara kadar aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:1 Bursa istanbul ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik yaş sebzelerle yerrr tik kuru maddeler kapalı zarfla 19-6-1952 perşembe günü saat 16 da Ankara M-S B-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ I SANCIIMA KARŞI.Baş,di},adale,sinir ağrılarına karşı ton derece faydalıdır.Romatizma ve lumbago ağrı» larını teskin eden.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.Kininli îmjB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.06.1952
  • r K£B NATIONAL GBEEK AfflLINES ELEN MİLLİ HAVAYOLLARI Elen Millî Havayolları TAE Seyahatlerinizin en tabiî yoludur.İSTANBUL'dan Batı ve Orta Avrupa'ya SELANİK BELGRAD FRANKFURT ATİNA ROMA PARİS LONDRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan