Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • •ifaırtk'fhfi/ıımM,Bugün şehrimizde hava;açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.j*iŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • 3 Haziran Salı günü başlıyor ATATÜRK'ÜN Ş »jHİ son günleri Kılıç Ali anlatıyor Her büyük adam gibi Atatürk'ün de hususi hayatı hakkında halk arasında türlü söylentiler dolaşmaktadır* Bunların içyüzünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Avrupa ve Almanya E kinci Dünya Harbi başlar-I] ken Hitler vaadlerle,tehditlerle ve istikbal hakkında kehanetlerle dolu meşhur nutuklarından birini irad etmiş,büyük Almanyanın mukadderatını bin sene i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Ali Yücel işi azıttı Eski güreşçi,iki arkadaşıyle birlikte bu sefer bir bar sahibini dövdü Muhtelif zabıta vak'alarından ismi eksik olmayan eski [Devamı Sa.7,Sii.2 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Lille takımı Beyoğlusporu 4 2 mağlûp etti f.UHe takımmın meşhur soIaçığıWalter takımının üçüncü golünü Beyoğiuspor ağlarına atıyor* Maçların tafsilâtı ve diğer spor haberlerimiz beşinci sayfamızdadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Bu sayımızda Askerlik Bahisleri yazısını H.E.ERKİLET hazırladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • 19 Mayıs gösterileri ya pı lı yor Havarin muhalefeti yüzüıvien iki defa tehir edilen 19 Mayıs gösie-jieıi bugün yapılacaktır.Fakat ı Pulların kapanmış r-imast KcVıbiyle şenliklere kâfi derecece öğrenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Amatör takım Helsinkîye gidiyor Ankara,31 A.A.Beden Terbiyesi Merkez Danışma Kurulu Başkanlığından:31 Mayıs 1952 cumartesi günü saat 10 da Milli Eğitim Bakanlığında toplanan Merkez Danış-Devamı Sa.7,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Suya zam yapılmıyor Vali An karadaki temaslarını anlattı Bir haftadan beri Ankarada bulunan Vali ve Belediye Reisi dün saat 18 de uqakla Şehrimize dönmüştür-Vali ve Belediye Reisi Yeşilköy hava alanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Dün İzmire hareket eden Başbakan Ankara hava alanında ugurlanırken Başbakan dün Izmire gitti Adnan Menderes bu gün Manisa İl kongresinde hazır bulunacak İzmir.31 AA)Başba-vekili ile birlikte bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Nuri Demirağın İnönü için yaptığı teklif Inönüyü memleketin bir bucağına tıkıp zaman zaman oradan çıkararak idaresi devrinde duran ümran ve terakkiyatı kendine göstererek yine mevkiine iade etmeli* Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Avrupa kızıllarının kalesi dağıtılıyor Fransada Komünist Partisinin merkez ve şubeleri basıldı Komünistlerin hükümet darbesi yapmak istediklerine dair vesikalar ele geçirildi.Fransız Komünist Partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Denizcilik Bankasında tasfiye yapıldı 278 kişi açıkta kaldı Denizcilik Bankası bugünden itibaren yeni kadrosu ile çalışmaya başlamış bulunmaktadır.Dün bir basın toplantısı yapan Banka Genel Müdürü Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Öğrenciler bu akşam müzik gösterileri yapacaklar Bu gece Açıklıava Tiyatrosunda okullar tarafından müzik gös-J Kız Lisesi öğrencilerinden bir kısmını görüyorsunuz-Bu gösterileri yapılacaktır-Dün göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1952
  • Bir vapur karaya oturdu Zonguldak,3İ Milliyet)Anafartalar vapuru bugün Amasra-limanında karaya oturmuştur-Hâdise vapurun kalkışı esnasında manevra yaparken vuku bulmuştur-Gemi ken di vasıtalariyle kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Denizcilik Bankasının yaptıracağı gemiler Dojiıcilik Bankası idare mec ]isi dün toplanarak geç vakte kadar çalışmıştır.Dünkü toplantıda fabrika ve havuzların kadro ve bütçeleri görüşülmüştür.Pıı fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Okulların müzik gösterileri Istan!ul okulları müzik gösterisi bu akşam açık hava tiyatrosunda başalyacak ve ilri gece devanı edecektir.Şenimizde ilk defa tertip ve organize edilen bu müzik gösterisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • KISA HABERLER •fc İstanbul Şehir Tiyatroları sanatkârlarından 21 kişilik bir grup birkaç güne kadar Trakya turnesine çıkacaktır.*fa Elektrik,Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Beşiktaşta bir şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Bir nkı!hastası intihar etti Baku köy akıl hastahanesinde evvel:ı gün fecî bir intihar hadisesi omuş,Sabri Galip Altay adında bir akıl hastası,bahg *de çalıştığı esnada sapsız L:r ustuî*a;ja boğazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Bu sene hacca gideceklerin sayısı eok fazla olacak Cidde,31 THA)Bu sene,hac mevsiminin diğer yıllara göre,çok kalabalık geçeceği anlaşılmaktadır-Henüz,hac mevsiminin başı olduğu halde,bugüne kadar hac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • FIKRA Memba suları ateş pahasınader Bu şehirde muhakkak ki,en pahalı şey içme suyudur.Şekeri ile asidi ile ve meyva esansları,imaliye,nakliye masrafları ile bir şişe gazoz 10 kuruşa satıldığı halde ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • HALKIN SESİ Bir dilsiz çocuğa reva görülen muamele Irkini urdu Atik Valido mahallesinde Abacı Dede sokağında 53 numarada Şükrü Yaşalun yazıyor:cAyın 26 sında saat 7,20 de Bahçekapıdan Topkapıya haıvke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • 12 nci Türk Tıp Kongresi şehrimizde toplanıyor 32 nci Türk Tıp Kongresi o*-1 tizmamn etyolojisi raportörl.inümüzdeki Eylül ayında İstan-güne Pıcf.Arif İsmet Çetingıl,bulda toplanacaktır.Kongre 19 roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Okullar dün yaz tatiline girdiler Bütün mekteplerde imtihanlar haziran içinde bitmiş olacak Şehijraizdeki Üniversite ve Orta tecrisatta 1951—1952 dors yılı,don «ona ermiş ve öğrenciler yaz tatiline gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Hocasına sinirlenen bir öğrenci intihar etti Ankara,31 THA)Anafartalar Kız Ortaokulunda öğrenci Safiye Baraza.bir öğretmenine sinirlenmiş,bu hırsla mektebin helasına kapanmış ve temi nettiği 15 adet z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Fener güzel bir parka kavuştu Fener Nahiye Müdürü tarafından «Feneri Güzelleştirme Derneği» adı altında bir cemiyet kurulmuştur.Derhal îaaliyj te geçea bu dernek ilk iş olar:«k F?r er iskelesi yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • P O L ı ST E 4r Evvelki ftece saat 2.30 sıralarında Bakırköyde demiryolu üzerinde yaralı ve baygın bir halde bulunan Mehmet Çınar adında biri Cerrahpaşa Hastahanesine kaldırlmış,tahkikata başlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Hıc.1 Haziran Ru 8 19 Rama 1952 Mayıs 137i Pazar 1368 VAİ îT VASAT!EZANİ Güne?4.31 8.57 ö*le 12.12 4.38 tkindi l 16.11 8.37 Aksat n 19.34 12.00 Yatsı 21.32 1.59 İmaalı 2.16 6.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Baba kaatili mahkûmoldu Kötürüm katilin annesi ve kız kardeşi beraet ettiler Silivri köylerinden birinde,fcz babasını 58 yerinden bıçak iamık suretiyle öldüren Mahmut adındaki kaatilin duruşması dün 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Esnaf Vergisi Kanununda tadiâlt yapılacak Gelir Vergisi Kanununun tat biki sırasında bazı müessese ve firmalann vergi kaçakçılığı yap tığı i'ar arı dikkate alınarak,Maliye Bakanlığınca,Esnaf Ver gisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Uçurtmaların zararları Son yünlerde havaların düzelmesi üzerine çocukların uçu dukları uçurtmalar elektrik t j1 lerine çarparak cereyanların ko silmesüıe sebep olmaktadır.Bu 3'üzden E.T.T.idaresi ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Belediyenin ucuz evleri Kura tarihi bugünlerde tesbit edilecek Eeleaiye tanrından Uskurlar ve Kaoıköyde yaptırılan ucuz evlerden satın almak istiyenıero,muamelesini ikmal için verilen mühlet,dün sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Mot i-'ü vasıtaların yaptığı kazalar Istaııbulda günden güne çoğalan motorlu "vasıtalar şehir trafiğini zorlaştırdığı halde alınan tedti.ier sayesinde kazaların nisbeton azaldığı görülmektedir.Yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • KESİM SERGİSİ •fa Muallim ve ressam Sainıe Belir tarafından Çemberlitaşdaki Muallimler Birliği lokalinde açılan resim sergisi görülen alâkadan dolayı bir hafta daha uza tılmışür.GÖSTERİ •fc İstanbul o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Kambiyo ve Estıam Kapanış Açılı» apan.Sterlin kî LK lar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret '5rahmi fiskoude» 79050 280.30 0.80 64.03 5 60 54 12.50 73.68.40 0 44.80 0.01.876 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • Batılıların geçen hafta Bonnda ve Pariste aktettikleri silâhlanma ve savunma muahedelerine Moskovanın sükût ve insafla mukabele edeceğini kabul etmek saflık olur.Bolşeviklerde zaten azıcık insaf ve an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1952
  • »i Tarih bahisleri Kıbrıs üzerindeki üç türlü tarihi hakkımız ismail Hami DANİŞMEND Kıbrıs adasını Yunanistan ı ilhak ettirmek için didinip duran mahut pis-Lopos'un son beyanâtında çek tuhaf bir nokta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • A d anada 18 yaşında bir genç öldürüldü Adana.31 THA)Adananın Denizli mahallesinde mü essif bir cinayet işlenmiş,Ahmet Genkci adında 18 yaşında bir genç.Nuri İnci adını taşıyan şahıs tarafından öldürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • Osman Sabri Adal'ın tedavisi devam ediyor Ankara 31 THA)İzmir Valiliğine tayin edilen İçişleri eski Müsteşarı Osman Sabri Adalı Ankara Numune Hastahanesinde tedavi altına alınmış ti-Adal'ın tedavisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • III Saat onikiye doğru Nevada'ya gittim-Grant bir arkadasiyle beraber salonda oturuyordu-Selâmlaştık-Bana yanlarında yer gösterdi» bir viski ikram etti.mukabelede bulundum-Numaralar hakkında fikir tea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Komedi kısmının artistleri Dün,Şehir Dram Tiyatrosu artistlerinin geçen mevsim içinde çizdikleri grafiği anlatmak istemiştik,bugün ise Komedi Tiyatrosuna,kahkahalar karşılığı satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • Emniyette yeni çalışma Genel Müdür yeni bir terfi sistemi hazırlandığını da söyledi Ankara.31 TH-A)Ankara Valisi ve Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün,bugün bir beyanat vererek demiştir ki:«Emniyet teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • Sovyet peyklerinde yeni azilSer yapılıyor Bu garistnnda yapılacak temizlik işi ile Başbakanın karısı meşgul oluyor Londra.31 Nafen)Sofyadan gelen son bir rapordan anlaşıldığına göre,burada da,Homanyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • İzmir tütün piya sası Satışlar geçen yıllara nazaran daha süratli bir seyir takip ediyor îzmir,31 AA)Bu sene işlenmiş tütün piyasasındaki hareket devam etmektedir-Geçen sene memleketimiz den aldığı tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • Kızılların yeni iddiası Komünistler şimdi de Batılıların Cinde işkence yaptıklarını iddia ediyorlar Paris.31 Nafen)Komünist Çin'de Batılıların Kore'de mikrop kullandıkları iddialarından sonra şimdi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • tki talebe 19 Mayıs stadının kapısını kırarlarken yakalandı Ankara.31 TH-A-Birinci Sanat Enstitüsünde öğrenci Avni Okur ile Atatürk Lisesinde öğrenci Kemal Çeliktaş.bugün 19 Mayıs stadının kapı kilidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • Ankarada beş ayda 481 şoför cezalandırıldı Ankara.31 THA)Ankara belediyesi,beş ay zarfında» şehirde seyrüsefer nizamlarına riayet etmeyen 481 şoför hakkında kanunî takibat yapmış ve bunlardan 5 tanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikanın müteveffa Cumhurbaşkam Roosvelt'in ölüm günü münasebetiyle yapılmış olan bir dinî merasimde Kar şılıklı Güvenlik Teşkilâtı Başkanı Harriman bir demeçte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • TEŞEKKÜR ömrümün bu yetmiş beşinci yılında isabetli bir teşhisden sonra,müstesna nezâket ve has sasiyetiie,arızalı böbreğim üzerinde beni ameliyata ikna ederek bunu büyük bir dirayet ve hazakat ile ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • Bir orman müjdesi Bir Ankara telgrafından,Tanıtı Bakanlığının her köyün senede iki hektar orman yetiştirmesini hedef tutan bir proje hazuiadiğmı öğrendik.İyi hatırlıyorsak Türkiyede takriben 40,000 kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • Fransada komünist nümayişleri Fransada komünistler epey zamandır uslu oturuyor,şımarık Iıklar yapmıyor,gazetelerUe etrafa mutad tehditlerini savurmakla iktifa ediyorlardı.Bu halleri,son teşebbüslerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • Belçika Kralının tekzibi Brüksel 31 AP)Kral Badouin'in bir italyan prensesi ile yakında nişanlanacağı yolun daki söylentiler bugün resmen tekzip edilmişlerdir-Saray,kralın salı günü akşamı îtalyaya bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1952
  • MEDitİ y6fyM*SAMİH KATIZ TAN$V Resulûllahın ruhu sessiz sadasız bir nefes gibi ağzından çıkmış,göklere yükselmişti TEFRİKA No:151 8 Haziran pazartesi sabahı Ho nüz güneş Medine hurmalıklarını kıpkızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1952
  • m ¦¦Mm i Jı s I Kadınlar arasında türlü.dedikodu ve münakaşalara sebep olan Bikini tipi mayolarına Fransız Rivierasında oturan hemen hemen bütün kadınların üstünde rastlamak mümkündür Yukardaki resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ihridadın karısı güzel Monim intihar edemedi Bu beceriksizliğinden dolayı gazaba dariçe,başındaki tacı yere atarak:diye haykırdı.Hiçbir işime gelen hüküm-Uğursuz mal!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.06.1952
  • Fransa üçüncüsü Lille 4-2 Galatasarayın tamamile gençlerden kurulmuş on biri Waldhof t&kimini rahatça 3-2 yendi Dün Mithatpaşa Stadında ilk maç Galatasarayla Alman Vald hof arasında çok az bir kalabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.06.1952
  • Hilâl gençlik kulübünün senelik toplantısı Hilâl Gençlik Kulübünün senelik "genel kurul toplantısı 9/G 952 günü saat 20 de.ekseriyet olmadığı takdirde 15-6-952 pazar günü 10-30 da kulüp lokalinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.06.1952
  • Ay-Yıldızlı takımın Ankara 19 Mayıs Stadında yapacağı mühim karşılaşma Türkiye iyi teşkil edilecek ve derli toplu oynayacak bir takım isviçreyi mağlûp edebilir SULHî GARAN i tgün,ilk olarak karşılaşxç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • BÜyÜK HUKlİMÜÂH* TEFRİKA No:251 Ynu:saiBÎANCIGİL Valide Sultan ellerini çırptı,Taşyatar ağadan Bekrinin Padişaha götürülmesini istedi Doğru Validenin huzuruna çıkacağız,vaziyeti öğrendikten sonra Padi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • BULMACA 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa:1 Birbirinin ardına düşmek suretiyle bir çocuk oyunu.2 Taharri et;Bir pamuk cinsi;Su.S Bir hayvan;Fırlatan;Kadınların büyüsü.4 Karadenizli;Elinle dayan;Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • Onbeş yirmi gün sonra Kaptan Bedri.Mitka ve Alinin diğer arkadaşları Vidin hapishanesinden tahliye edilmişlerdi-Kaptanla Mitka derhal îstanbula geldiler ve saraya alındılar-Padişah bu husustaki sözünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18,30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Tat.20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • Doktor ihsan özgen tanliyo edildi Kadıköyde,Müyesser Gönül adıncH evli bir kadına yaptığı kürtaj neticesinde ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen Dr.Fuat Ir.san özgen'in duruşmasına n 2 nci ağırceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • MİLLİYET Abone şeraiti Türkiye Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi jııemleketlere iki mislidir.İLAN FlATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa:2 T.L.DİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • Kanserin teşhisi ço Yeni bulunan usullerle işi süratle yapmak imkân dahiline girdi Kanser teşhisinde kaydedilen ve dünyanın her tarafındaki doktorların derhal öğrenebilecekleri yeni bir inkişaf sayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • Bahar Bayramı bitti Güliıaı-e parkında bir müddetten beri devam etmekte olar.Bahar ve Çiçek Bayramı,bu a^cşam i-erecektir.İlk günlerde rağbet görmeyen eğlencelere iştirak edenlerin adetli,havaların iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • Milletlerarası kadın Hukukçular Konferansı îki serede bir yapılan Milletlerarası Kadın Hukukçular Konferans,bu yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında şehrimizde ya püacaktır.Dünyanın dört buccgından gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • RA D YO İstanbul 12.57 Açılış ye program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Oyun havaları 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızları 14.45 Türküler 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1952
  • Tarih Bahisleri ECıbrıs üzerindeki üç türlü tarihi hakkımız [Baştarafı 2 ncide} cenigo)Lef koşaya gelin kraliçeyle görüşerek yeni himaye şeklini anlatmış* bütün kalelerin yerli muhafızlar mı değiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • AvrupaveAlmanya [Başmakaleden devanı] lan gibi kendi memleketlerinde,kendi âlemlerinde,kendi an'ano ve usulleriyle çalışıp kıt'anın hür liyet ve istiklâlini,elelc vermek suretiyle müdafaa etmezlerse,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Türk devrim ocakları şubeleri Türk Devrim Ocakları İstanbul il teşkilâtının kuruluşu mü nasebetiyle dün saat 14 de Üniversite Talebe Birliğinin Mar mara lokalinde bir tören yapılmıştır-istiklâl Marşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Turgutlu Belediyesinden:f ilçemiz dahilinde yaptırılacak olan amplifikatör ve tesisatı için lüzumlu malzemelerin cins ve miktarı aşağıya çıkarılmıştır.Bu malzemeler açık eksiltme suretile ll/Haziran/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından:1 28/5/952 tarihinde yapılan eksiltmesine talibi zuhur etmiyen istanbul Bira Fabrikası Arpa Temizleme ve Değirmen dairesi inşaatı kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • PROJE MÜSABAKASI Eskişehir Valiliğinden:1 Eskişehir Köprübaşı mevkii ve Kolordu karşısında bulunan 70X30 cbadındaki arsaya büyük bir şehir otel ve iş hanı yapılacaktır-Müsabakaya her yüksek mühendis,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • 19 mayıs gösterileri [Baş tarafı 1 incide] son smıfiî-rm bitirme imtihanları ı\yaruı başlanacağından bir kısım fğıenciler;dün okul ibarelerine mihacaat ederek gösterilere işi ii ak edemiyeceklîf Hİ bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Bir vapur karaya oturdu fBaş tarafı 1 incide] tulmak istemişse de muvaffak olamamıştır-Yolcular geminin filikaları vasıtasiyle karaya çıkarılmış ve hâdise derhal Denizcilik Bankasına bildirilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Amiral Cormickin beyanatı «Avrupayı her ne pahasına olursa olsun elde tutacağız-Paris,31 A.A.Atlantik Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Lynde Mac Cormick dün burada verdiği beyanatta şunları söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Ankarada bir hırsızlık Anki.a,31 T.H.A.Zsbıta Almar sefaretini soyme^n teşebbüs ecien,bu sefaretin iki bekçisini akahyarak Adliyeye teslim ermiştir.Sefaıethanenin idare memuru Naci AiKnn,aynı sefarett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • 278 kişi açıkta kaldı t [Baş tarafı 1 incide] Kadro harici kalanlar ise,Genel Müdür Yardımcısı Behçet Osman Ağaoğlu,Tertip Müdürü Cahit Akyar,Zat İşleri Müdürü Haydar Çeşmeli,Kıyı Emniyet Müdür Muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Sovyetler Berlin de barikatlar kuruyor Barış andiaşmasının imzalanması yeni hâdiselere sebebiyet verdi Berlin,31 AP)Bugün geç saatlerde Müttefik ve Alman fotoğrafçıları,Lichtenrade'de ko münistlerin B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Tekel işçilerinin ücretleri artırılıyor Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı dün bu mevzu etrafında izahatta bulundu Dün Tekel Federasyonu mümessilleriyle bir toplantı yapan Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Suya zam yapılmıyor [Baş tarafı 1 incide] işleri takip ettik;bunların başında bütçe dışı olarak 1952 yılında yapmayı düşündüğümüz bazı imar hereketleri için Belediye adına bir tahvil çıkarılması mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • H.Byroade dün Atinaya gitti Atina.31 AP)Amerika Dışişleri Bakanlığı Yadımcılarından Orta Doru İşleri Mütehassısı Henry Byroade bugün Türkiyeden buraya gelmiştir-Henry Byroade burada kalacağı bir kaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • İsviçre millî maçının bütün biletleri satıldı Ankara,31 THA)Yarın yapılacak Türkiye isviçre millî maçının biletleri tamamen satılmıştır-Bu maçı seyretmek için İstanbul ve yakm vilâyetlerden gelen maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • ist.Belediyesi ilânları Kereste ve oto lâstiği alınacak Tahmin bedeli İlk teminatı Lira Kr Lira Kr 38590 32 2894 27 istanbul Belediyesi Karaağaç Kurumları motorlu nakil vasıtaları için lüzumu olan 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür ERCÜMENT KARACAN Basıldığı yâr NURÎ AKÇA ve AU NACt KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Amatör takım [Baş tarafı 1 incide] ma Kurulu ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi müşterek toplantısında ezcümle aşağıdaki kararlar alınmıştır:1—Federasyonun,amatör takımla Olimpiyata iştirak edilmemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Başbakan [Baş tarafı 1 incide] İzmir Vali Vekili» Manisa ValisL İzmir Belediye Başkanı» mülkî ve askerî erkân,partililer ve Akhisardan gelen bir heyet tarafından hararetle kar şılanmışlardır-Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Nuri Demirağm inönü için teklifi [Baş tarafı 1 incide] nünün Stalin'le olan dostlğutıa da eoıas ederek,Ruslara tesum edilip hudutta fecî bir şekilde öldürülen ırkdaşlarımızı bı dostluğa misal olarak g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Fransada Komünist Partisinin merkezi basıldı [Baş tarafı 1 incide] I lan ve vesikaları yakmaya mu vaffak oldukları bildirilmektedir-Maamafih elde edilen vesikalardan Komünist Partisi nin Fransada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Ali Yücel [Baş tarafı 1 incide] güreşçilerden Ali Yücel evvelki gece» Beyoğlunda Ahmet Bi lir ve Kadir Satış adındaki arkadaslariyle birlikte Rio Bar'ın sahibi Dimitriyi bir kadın meselesinden dövmüşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • Eisenhower Avrupadan ayrıldı General Avrupadan em-I niyet hisleriyle aywldığı-I nı bildirdi I Paris,31 AP)Bir buçuk yıla yakın bir zamandan beri Avrupanın 1 No.lu askerî komutanı unvanını kazanan Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1952
  • S.Rusyada post kavgası Stalin'in hastalanması.Malenkov ile Moloiov arasında şiddetli bir mücadeleye yol açtı Münich,31 AP)Hür Avrupa Radyosu Stalin'in sıhhatinin günden güne bozulmakta olduğunu ve dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.06.1952
  • izmirde maden direği tahliye ve tahmil ettirilecektir Tavşanlı Garp Linyitleri iş etmesi Müdürlüğünden:1 Müessesemizin hariçten izmir limanına getireceği 20 ilâ 25 bin metreküp maden direğinin deniz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • istanbul Toprak ve iskân Müdürlüğünden:1 Rami,Taşlı tarladaki göçmen sitesinde bir adet A)ve dört adet B)tipi olmak üzere açık eksiltme ile beş çeşme yaptırılacaktır-2 işin keşif bedel:3258)lira 69)ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • Soğuk algınlığına karşı GRiPiN başarı ile kullanılır Rutubetli ve soğuk havalarda GRiPiN almayı ihmal etmeyiniz Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder,Bayanların muayyen zamanlardaki sancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Ereğ'i Karadeniz kasabasının alçak gerilimli haricî elektrik tevzi şebekesinin malzeme ve teçhizatının temini ve tesisatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Aşağıda mahalli,keşif tutarı ve ilk teminat akçesi ya* zıh dört köy okulunun yapımı işi,18/Haziran/952 çarşamba günü saat 15 de acık usulle,11 Daimî Komisyonu Başkanlığın* da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • Gelibolu Belediye Başkanlığından:İlçemizde «3000» metre kare iki kat sathı asfalt kaplama yaptırılacaktır-Muhammen keşif 8164 liradır-ihalesi 17/Haziran/952 salı günü saat 16 da encümende yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • I ApduHah Zıya j I Kozanoğlunun I a d li BÜYÜK TARİHÎ ROMANI BUGÜN BAŞLIYOR I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • Özel İdare ve Belediye Emekli ve Öksüzlerinin üç aylıkları veriliyor İstanbul belediyesinden 1 Maaş sahiplerinin aşağıda gösterilen günlerde saat 9 dan 12 ye ve 13-30 dan 16 ya kadar maaş cüzdanlarile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • istanbul Birinci İcra Memurluğundan 952/1636 Paraya çevrilmesine karar verilen aşağıda nevi ve miktarları yazılı 11 adet tahvil 6-61952 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 den 15-30 a kadar İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • f 15 LİRA PEŞİN ayda 10 Lira Taksitle ipliğinden dokunmuş Desenli ve Gabardin Kumaşlardan birinci sınıf Ismarlama Elbise 115 Lira SALAHADDİN KAR AK ASLI Müessesesi M ıhmutpaşa Kapalıçarşı Kapısı yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.06.1952
  • İstanbul Beşinci fcra Memurluğundan:951/377)Corçlu:örgücü İbrahim,M'ih mutpaşa Yarım han dahilin;le 119 numarada müstecir.Dairemizin 951/377 sayılı do?yası ile 24/4/952 günü Mahnv.it paşa Yarım han da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan