Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • *ZWu*ff» Bugün şehrimizde hava;genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olımyacaktır.II MI I M—II W^ÂJR m vw-iâ0Û
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • r-3 Haziran Salı günü başlıyor ATATÜRK'ÜN Hususiyetleri H a st alığı Son günleri Kılıç Ali anlatıyor Kılıç Ali'nin,Atatürk'ün hususiyetlerine hastalığına,son günlerine ait olarak hazırladığı ve yine M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Izmirde ilk mahsul satıldı 1952 yılının ilk buğday mahsulü Izmirde piyasaya arzedilmiştir* Borsada 50 kuruştan muamele gören ilk buğday mahsulü 11 çuvaldır-Resimde Sökeli Fuat A tay taralından satışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Üniversite heyeti dün Atinaya gitti Ankara vapuru dün saat 12 de 417 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Gemi ile gidenler arasında,Atina Üniversitesinde tetkikler [Devamı Sa.7,Sü.H de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Eisenhovver görevini Ridgway'e devretti Eski başkomutan bugün Amerikaya hareket ediyor Paris 30 AP)General Matthew B.Ridgway Avrupa müttefik savunma kuvvetleri komutanlığını General Eisenhowerden resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Amerika Dışişleri Bakan Muavini şehrimizde Amerika Dışişleri Bakan Muavini Byroad,yanında Amerika Büyükelçisi MeGhee olduğu halde şehrimize gelmiştir-Resimde evvelki gün Cumhurbaşkanı Celâl Bayav tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • isveç ve millî futbol takımı Ankarada İM,r r 1^y^Ml44jmi\ıT f •1ı*rtHNiiı ınnMilil-7*3$ Yarın Türk millî futbol takımı ile karşılaşacak olan İsviçre millî takımı dün Ankaraya varmıştır* Resimde futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Bakanı Anna Pauker Arma Pauker azledildi Viyana.30 AP)Stalin'in şahsî dostu ve komünist âleminin tanınmış simalarından biri olan Rumanya Dışişleri Bakanı Bayan Anna Pauker vazifesinden uzaklaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Sanayi Odası seçimleri dün yapıldı Şehrimizde kurulması takarrür eden Müstakil Sanayi Odası dün yaptığı seçimlerle resmen teşekkül etmiş bulunmaktadır-Bu münasebetle Sanayi Odası Meclisi dün saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Koje esirlerinin yeni taşkınlığı Amerikalı fotog fçılar esirler tarafından taşa tutuldular Koje adası,30 AP)Komünist esirler tel örgülerle ayrılmış talimgahta tüfeklerle talim yaparken resimlerini çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Meclisten intibalar Ankara 30 Hususî muhabirimiz bildiriyor)Büyük Millet Meclisinin bugünkü müzakerelerinde,Demokrat Parti iktidara geldiği günden beri muhalefet partilerinin bilhassa C.H.P.nin muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • delillerle çürülen^^beyanafmdain sonra Resmi ilânlara dair önerge ittifaka yakın bir ekseriyetle reddedildi Bu suretle,mitingler ve haksız neşriyatla zihinlerde siyasî bir istifham haline getirilmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1952
  • Aml.Carney karargâhı Türkiyeye naklediliyor Pariste temaslarda bulunan Carney bu hususta teşebbüse geçmiş bulunmaktadır Kahire 30 T.H.A.Al Misli gazetesi bugünkü sayısında Paris muhabirine atfen Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Tamir edilen çeşmeler Belediye Sular idaresi şehir menba sularının islâh ve takviyelerine çalışmaktadır-Sarıyerde Aralık ve Ayazma sularının tamirleri yapılmaktadır-Bu sular demir borularla fennî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Atıf Bendertioğlu geldi Amcrikada toplanan Belediye Başkanları Konseyine meni lcketimizi temsilen katılan Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlio»lu memlekete dönmüştür-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Evvelki gece Taksimde bir kumarhane basıldı Kıyafet değiştiren memurlar 14 kumar bazı suç UstU yakalamaya muaf fak oldu Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları evvelki gece Taksimde büyük bir kumarhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Kamyon faresi nihayet yakalandı îstanbulı Ankara arasında se fer yapan yük kamyonların dan eşya çalan ve kamyon faresi Jâkabiyle anılan Sahabettin Fırat adındaki sabıkalı evvelki gece emniyet memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • KISA HABER LER Liman kontrol ekibi dün Haliçte kontrollalr yaparak liman kanunlarına aykırı hareket eden bazı gemiler hakkında takibata geçmişlerdir.Bu arada ruhsatiyesiz dolmuş yapan bazı motor sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • PO LıST E •fr Bakırköyde şişe ve cam fabrikasında çalışan Mustafa Özkan adında birinin komünistlik propagandası yaptığı iddia edilmiş ve tahkikata başlanmıştır.Limanda,şamandıralar arasında hüviyeti m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • FIKRA ıSağ eBin verdiğini,Devlet memurusunuz;size,mensup okluğunu/daire tarafından tasdikli bir hüviyet varakası vermişler.Bir gün lüzum hasıl oluyor,bir başka devlet dairesine bu hüviyet varakasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • HALKIN SESİ Yirmibeş kuruşun hikâyesi Hasköyde Çıksahnda Necini Tomurcak yazıyor:Dün Belediye otobüslerinden birile Galatadan Beyazıda gidiyordum.Yolda bir Ba yan sekiz dokuz yaşlarındaki oğlu ile ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Buğday alım ve satımında yeni çalışma sistemi Toprak Mahsulleri Ofisi tul geniş ölçüde zamandan tasarruf yıl istihsal bölgelerinde rasyo-sağlanacaktır,nel bir çalışma sistemi kurmuş bulunmaktadır.Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • İstihsal bölgelerinde sadeyağ fiyatları İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre.erimiş yağ fiyatları Siverekte 525 kurusa yükselmiştir-Şehrimizde ise 565-570 kuruştan muamele gör ^ekte"dir-Urfa 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Hic 31 MAYIS 1952 Cumartesi Bu 1 7 i Rama 137i 18 Mayii 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.31 8.58 öfcte 12.11 4.38 İkindi 1611 8.37 Aksanı 19.33 12.00 Yatsı 21.32 1.59 İmsak 2 17 6.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Denize ilik Bankasının kadrosu hazırlandı Denizcilik Bankası idare mec lisi dün tekrar toplanarak geç vakte kadar çalışmtşır-Banka iç teşkilâtının yarın sabah hazırlanmış yeni kadrosu ile çalışmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Rüşvet aldığı iddia edilen polis memuru Emniyet Müdürlüğü Müte ferrika polisi Nuri Yeğin,muhafazası kendisine tevdi edilen Sahabettin Fırat adındaki bir asker ve cezaevi firarisini rüş vet almak suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • İki çocuk anası genç bir kadın bıçakla yaralandı Fenerde kanlı bir hâdise olmuş ve iki çocuk anası genç bir kadın kendisini seven bir genç tarafından bıçakla yaralanmıştır-Tafsilât şöyledir:Fenerde ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Dış hcıt-farddı çalışanlar Yabancı limanlarda hâdise çıkaran emicilerin işlerine son verilecek Denizcilik Bankasına ait ba^ı gemilerin mürettebatı ecnebi limanlarda sık sık nahoş hâdiseler çıkarmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Tekele verilecek yeni şekil Bir kaç günden beri şehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı beraberinde Tekel Genel Müdür vekili Kenan Yalter olduğu halde dün tütün,bira ve kibrit fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Dördüncü Rusya,bugünkünü istihlâf edecek olan Rusyadır.Birincisi müthiş İvanın,İkincisi Deli Petronun,üçüncüsü do kızıl Lenin'in Rusyasıdır.Müthiş İvanın kurduğu Moskof Çarlığı hudutsuz istibdada,keyf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • TÖREN •fr Türk Devrim Ocakları İstanbul teşkilâtının kuruluş töreni bugün saat 14 te Marmara Lokalinde yapılacaktır.BALO Jr istanbul Teknik Okulu mühendis bölümü bu gece Maçka Taşlık Şark Gazinosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Açılı» lapan S t er İm g.Dolar Fr Frangı tsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret drahmi Eskourles 79050 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 10.01.876 9.73.90 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • Fecî bîr infilâk Ramide eski bir merminin patlaması sonunda bir kişi parçalanarak öldü Evvelki gün Ramide,bir kişinin ölümü ile neticelenen Dir infilâk hâdisesi olmuştur.Tafsilât şöyledir:Eyübe bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1952
  • MAKALE Alışılmış bir yanlış İsmail Hami DANİŞMENP Bu ayın 29 uncu günü Şüylc bir haber neşredildi:cBu gün,İstanbul fethinin 499 uncu yıl dönümüdür.Bu münâsebetle bu gün Fatih camiinde Mevlid okunacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Siyâsî İcmal Rusya ve iran Memleketinin Abadan petrol ihtilali hakkındaki noktai nazarını müdafaa etmek üzere uçakla La Haye'ye giden İran Başbakanı Yeşilköyden geçerken yine hasta idi.İhtiyar devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Paşabahçede bir vapnr karaya oturdu Dün saat 14 de armatörlerden Osman Marmara'ya ait Ha tay vapuru Karadenizden dönmekte iken Paşabahçe önlerinde yanlış bir manevra yüzünden karaya oturmuştur* Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Gaffney Santral parkta dolaşırken yerde bir ceset görmüş» cep lâmbasiyle bakmış ve Mike'yi tanımış-Ensesinden sıkılan bir kurşunla öldürülmüş-Bir şey nazarı dikkatimi çekti-Arkasından vurulduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Dram Tiyatrosu a rfistle r\Geçen yazılanınızda üç tiyatronun,geçen mevsim oynadıkları piyesler bakımından nasıl bur durumda bulunduklarını ii Vi iş.n tık.Bugün bu Uç tiyatronun arti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • istanbul sıhhî kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan:BCG.aşısı tatbikatında kullanılmak üzere lüzumlu olan 300 adet büyük boy ve 150 adet küçük boy olmak üzere 450 adet Frigo kutusu açık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Aile reislerinin dikkatine İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Şehirde havaî hatların bulunduğu şebeke kısımlarında uçurtma yüzünden lüzumsuz inkıtalara ve dolayısiyle sayın müşterilerin haklı şikâyetlerine se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Japonyada nümayişler Mazlumlar günü dolayısiylc komünistler büyük gösteriler yaptılar Tokyo,30 AP)Bugün komünistlerin beklenen bir nümayişi için tahta sopalarla mü cehhez 25 bin polis ve süngülerini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Devlet Hava Yolları çuka seferleri azaltıldı Ankara,30 THA)Ben zin tahdidatı dolayısiyle Avrupa ve Amerikada olduğu gibi memleketimiz hava yollann da da seferlerin azaltılmasına karar verilmiştir.Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Ramazan devammca açık kalabilecek dükkânlar Ramazan münasebetiyle halkın isteği üzerine ve geçen senelerde olduğu gibi bu sene de kahvehane,lokanta,muhallebici,pastacı ve dondurmacı gibi umuma mahsus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Galatada bir esrar satıcısı yakalandı Galatada.Karabaş mahallesi Mandıra sokağında 36 Sayılı evde oturan Ihsaa Sert adında birinin esrar ticareti yaptığını haber alan Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikanın en büyük radyo ve televizyon şirketlerinden biri olan National Broadcasting Company,îngilterede cereyan edecek olan Kraliçe Elizabeth II nin taç giyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Prag operası tenoru tevkif edildi Viyana 30 Nafen)Prag operası baş tenorunun evinde bir çok silâh,mühim vesikaları verici radyo âletleri,askerî bölgelerin resimlerinin fiîimleri bulunmuştur-Baş tenor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • JÜZŞ İmam nikâhı iıo düğün Aksarayda oturan zengin bir bayan,Allanın emriyle desti izdivacına talip ı»laıı bir zata imanı nikâhı ile varmağa karar veriyor.Müs takbel zevç kendi rivayetine göre mal mül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Rus ve Amerikan atom bombalarının farkı Daily Mail,Rus dinamit olarak Londra,30 AP)«Daily Mail» gazetesi bugün bir atom infilâkına dair bir Rus fotoğrafını neşretmiş ve bunun adî dinamit infilâkına be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Atatürk hayranlığı Times gazetesi.Albay Çiçekliyi Atatürk yolunda giden bir lider olarak tanıtıyor Londra 30 Nafen)Times gazetesinin Şam muhabiri.Suriyede mevcut rejim ile vaktiyle Türk ihtilâlini yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Garip bir tecrü be Amerikalı üç talebe komünizme karşı halkın tepkisini görmek için garip bir şuka yaptılar Chicago,30 AP)Tepkinin «nasıl olacağını anlamak maksadı» ile evlerinin penceresine bir Rus b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • Çocuk Dostları Cemiyetinin dünkü toplantısı Çocuk Dostları Cemiyeti idare heyeti,dün caat 18-30 da fevkalâde bir toplantı yapmıştır-Köprüaltı.hapishaneler,hamamlar gibi türlü yerler den toplanmış çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1952
  • M*SAM!HMF/t TANİV HAYATI-126 Hazreti Muhammedin hastalığı 6 haziran Ic ilerlemişticumartesi TEFRİKA No:150 Ya Resulullah,müsaade ettiniz de söyledim.Bir gün bir fakire yardım için benden 3 dirhem iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.05.1952
  • iwwm mm M 4 Cumhurbaşkanı Celâl Baya' dün işçi kurumu delegelerini kabul etmiştir.2 Amerika Dışişleri Hakan Yardımcısı Byroad Büyük elçi McGlıee ile birlikte şehrimize gelmiştir.3 Güney Afrika İşçi Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1952
  • Avrupalılar Fransız Rivicrasına aynı zamanda «Aşk Cenneti» de deler.Akden'zln hafif meltemli ve daima mavi ve yıldızlı bir gökyüzüne sahip hu plaj eyaleti her yaz dünyanın dört bir köşesind»n gelen gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1952
  • Zikar muharebesi ve Arapların iranlılara galebesi Muzafferiyetten sonra müjdeyi alan Resulü Ekrem:"Bugün Araplar Acemden intikam aldılar,buyurmuştu.Fakat esaretten tamamiyle kurtulamamışlardı Munzırda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Ol mpivat ara kuvvetli girebilmek için Yugoslavyada amatörlüğün tekrar kabulü isteniyor Viyanada münteşir Welt Presse gazetesinin 14 Mayıs 952 tarihli nüshasında Olimpiyatlara amatörlerin mi yoksa pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Fenerbahçe Ankaraya gidiyor 7 ve 8 Haziran tarihlerinde iki maç yapmak için Fenerbahçe futbol takımı Ankaraya gidecektir.Anlaşma kabul olduğu takdirde Fenerbahçe Ankarada Demirspor ve Ankaragücü ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Genç bir millî atletimiz uzun ve sistemli çalışmalarının tabiî bir neticesini Ankarada iki kuvvetli rakibini birden yenerek elde etti-Fenerbahçeli Turhan Göker dünkü sayımızda okuduğunuz gibi Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Harpokulu S.Kuvvetler Hentbol şampiyonu oldu 1952 Türk Silâhlı Kuvvetler Hentbol Şampiyonasının final karşılaşması dün AnkaragücU sahasında yapılmıştır.Harbokulu Kara Kuvvetleri arasındaki karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • tmm A H.£X»3 I İ 4k W^ mm w m?Şehrimizde ilk maçını bugün yapacak dan Lille akımı:Ayakta kiler soldan sağa)I)ııbıeueq.Val.Van Cappellen.So.linok.Vaııdcrlıart.oturanlar soldan sağa)Jcnson.liarattc Slr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Olimpiyat gür aş Va ııpı Olinıpiyad güreş kampı 1 Haziranda Emirgânda açılacaktır.Bu kampa 4-kadar serbest ve Greko-Romen güreşçi katılacaktır.Haziranın ortasında ve sonunda yapılacak seçmeler sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • İngilterede kadınlar da kulüp kurmak Ü7xre müracaata başlaldı Londra 29 T.H.A.Spora hevesli çok sayıda kadın kendi aralarında kulüpler kurmak üzere hükümete müracaat etmeğe başlamışlardır.Bildirildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Harlem şehrimize gelecek mi?Amerikanın meşhur profesyonel basketbol takımı «Harlem Globctrotiers» in Avrupada bir turne yapacağı ajans haberleriuden öğrenilmiş bulunmaktadır-Artistik bir tarzda basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Olimpiyat güreş kampı 1 haziranda olimpiyat-güreş kampı Emirgânda açılacaktır.Bu kampa 40 kadar serbest ve greko-rpmen güreşçi iştirak edecektir.Haziran ayının ortasında've sonunda yaplıacak seçmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Ankarafîücüne birincilik kupası verilecek Bu pazar günü yapılacak olan Türkiye İsviçre profesyonel milli maçından evvel 1951 52 yık Ankara lig birincisi Ankaragücüne şampiyonluk 4cupası vern lecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Atletizm müsabakaları 1 İnci küme:100 metre:1 Doğan Acarbay 11 2 Fahrettin Cebeci 11.1 400 metre:1 Doğan Acarbay 40.5 2 Fahir özgüden 52.4 110 engelli:1 Mustafa Batman 16.5 2 îlter Alpay 16.3 üncü küm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Antrenör Van Zandt Miilî basketbol takımınızı çalıştır:cak Zenci antrenör dün geldi Millî ba.skct.bol takımımızın antrenörlüğüne tayin edilen zenci antrenör Van Zandt dün geceyarısı şehrimize gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Millî kalecimizin muamması halledildi Turgay İsviçreye karşı oynayacak Turgay Seren ile Vedii o sunc u k bu aksam Ankaraya hareket ediyorlar Pazar günü oynanacak Türki-sektir ve-çocuklar n şeli bıılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1952
  • Toptan ilhamlar Üstün İngiliz futbolu ingiltere,millî takımı,merkezî Avı tıpada merak ve heyecanla beklenilen iki mühim karşılaşmasını muvaffakiyetle başararak örnek futbolunun,kıvrak sisteminin ana h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • rm^m 9 10 11 12 Soldan sağa:1 Mastar eki;Hususi işaret;Nefi edatı 2 Tembellik eden;Elbisenin iç taraf mdadır *3 Tersi cennet;Hekimin kısası 4 Merhamet etmek-Tersi iç 5 Bir harfin okunuşu;cereyan 6 Arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara eksp.yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Gelecekler:6.25 Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • Türk Devrim Ocakları İstanbul teşkilatı bugün acılıyor Türk Devrim Ocakları İstanbul il teşkilâtının açılışı münasebetiyle bugün saat 14 te üniversite Talebe Birliğinin Marmara lokalinde bir tören yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • Emekliye ayrılan öğretmenler Şehrimiz Millî Eğitim teşkilâtından emekliye ayrılan 21 ilkokul öğretmeninin isimleri aşağıdadır:Âdil Ozantürk,Nuri Aroğuz.İbrahim Kemal Göksu,Nazif Ruhi Oktaf,Sadiye Atas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • Henry A-Byroade bugün İtalyaya gidiyor Amerika Dışişleri Bakanlığı Yakındoğu,Güney Asya ve Kuzey Afrika işleri Bakan Yar dımcısı Henry A-Byroade dün ekspresle Ankaradan şehrimizel gelmiştir-Henry A-By
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • MİLLİYE T Abone şefiaiti Türkiye Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân fîatlari 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa:2 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • Yeşil hatıralar.Şimdi o eve baktıkça,kendimi çocukluk dünyasının yemyeşil cennetinde görür gibi oluyorum-Arzularım,düşüncelerim çocukçaydı-Yeşeren dallar,bana sadece baharı müjdeliyordu-O yapraklar,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından:Noemi Uncuyan hayatta iken A-7140 Hesap No-lı borç senedi ile Sandığımızdan istikraz ettiği 5000)beşbin liraya mukabil Beyoğlunda Şehitmuhtar mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • Kendini iyi kolla,oyuna girmiyerek müdafaada kal-Yörük bildiğin güreşçilere ben zemiyor-Bu herifin her şeyi müthiş-Yendim derken yenildiğim görürsün-Ona göre davran.Demek ki Kavasoğlu yanılmamış,yalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • RA DYO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar 13.45 Radyo salon orkestrası konseri Pl.14.15 Amatör fasıl heyetleri 14.45 Amerikan revülerinden müzik Pl.15.10 Saz eserle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1952
  • PORDtA TEFRİKA No:250 i SAttANCICİL Kösem sultan valide içerinin ne âlemde olduğunu öğrenmek için yanıp tutuşuyordu Gibi sesler yükseliyordu;Sadrıâzam Karamustafa Paşanın eteklerini uçura.uçura geldiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Çankırı Valiliğine!an 1 İlgaz İlçesi Belediye hudutları dahilinde ve istif yerinde mevcut muhtelif çapta 2500 M3.tomruğun şartnamesinde yazılı ebada göre biçme işi kapalı zarf usuliyîe eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Arına Paulcer azledildi fBiiş tarafı 1 incide] nıediği hakkında Kumanyadan alınan haberler bugün Viyana gazetlerinin verdiği haberi teyit etmektedir.Anna Pauker ile birlikte komünist partisinin ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Koje esirleri [Baş tarafı 1 incide] Atılan taşlardan biri Associated Press foto muhabiri George Sweers'e isabet etmiş fakat muhabire bir şey olmamıştır-Hâdise Kuzey Koreli e* sirlerin bulunduğu 60 No-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Fransada dünde yeni tevkifler yapıldı Hükümet darbesi suçuyla yecfiyüz kişinin tevkif edildiği bildiriliyor Paris,30 AP)Komünistlerin nyın 28 inde yaptıkları s-n jıümayjşte tevkif edilen 700 kişi hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • PAPANIN VEKİLİ DÜN GELDİ Papanın vekili ekselans Monsenyör Faolo Bertoli.dün saat 16-30 da Konta'dan uçakla şehrimi/e gelmiş ve hava alanında karşılanmıştır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Aml.Carney [Baş tarafı 1 incide] kik seyahatinden çok müsbet intibalarla dönen Amiral Carney,Pariste Atlantik Paktı Genel Karargâhında yaptığı temaslarda Güney Kesimi Komutanlığı karargâhının Türkiyey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Sanayi odası [Baş tarafı 1 incide] lığında toplanarak oda meclisi başkan ve yardımcısı ile idare heyetini seçmiştir-Bu seçime göre-Oda Meclisi Başkanlığına Kâzım Arın,yardımcılığına Sırrı Enver Batur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Eisenhower [Baş tarafı 1 incide] lunmuşlardır.Karargâha mensup 400 kadar subay ve aileleri merasimi takibetmişlerdir.General Eisenhower hitabesinin başında Amerikan erlerini övmüş ondan soma şunları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Üniversite heyeti [Baş tarafı 1 incideJ yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Rektörü Kâzım îsmaü Gürkan,Prof.Ekrem Şerif Egeli,Prof Ömer Lûtfi,OM.Prof.Tevfik Sağlam,Dr.Müfide Küley ve diğer tanınmış dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1952
  • Resmî ilânlara dair önerge yakın bir ekseriyetle reddedil [Baş tarafı 1 incide] onlara cevap vereyim-Burada listeler okudu,kararnameyi okudu-Kararname gayet sarihtir.Cumhurreisinin ve bütün Bakanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.05.1952
  • Demiryolu malzemesi safı n alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı Demiryolu malzemesi teklif *lma yolu ile satın alınacaktır' Miktar;Cinsi Adet Cebire 3200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • Valdhov ve Lille takımları maçlarının biletleri Beden Terbiyesi İstanbul Bö'gesi Müdürlüğünden:Şehrimizde misafir olarak bulunan Almanya'nın Valdhof takımı ile Galatasaray ve Fransa'nın Lille takımı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Erbaa ovası sulaması 1 inci kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • 'M)fl v1!rT»° r^1 W TeKsfR S&KJ$B£Rİ.1 1.M.v-ı;Sİ fe ı*h#ıa»çıı Koç Ticaret T.A.Ş.^*fe;¦VVJI XSl I ^f.ANKARA liTANÜUl ESKIŞCHIP Büro Levamın Şuben Galııin kıhıtn.C ıd.Kolluca Hoı.kul 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALÎ NACÎ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • İstanbul Altıncı icra Memurluğundan 948/582 Bir borçdan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve tapu kaydına göre:Eyüpde Arnavut köyünde köy yolunda Boğazköyde çarken Arnavutköy yolu,garben Salih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • TÜRKİYE TURİZM KURUMU ŞEHiR GEZİLERİ 1 VII nci Gezi 31 Mayos Cumartesi Başöğretmen Arif Feyzi Ülkü tarafından izahat Program:Kariye Camii Mozayikler ve freskler)Mihrimalı Sultan Camii Edirnekapı Tekfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Asker!kıtaat ilânları Kapalı zarfla 6500 kilo Sadeyağı satın alınacaktır-Muhammen bedeli 33696 lira geçici teminatı 2528 liradır-Eksiltmesi 16/Haziran/952 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • istanbul Belediyesinden:Dublex ve Selektif sistemi telsiz telefon cihazlariyle teçhiz edilmiş bulunan itfaiye teşkilâtı için yeniden aşağıda yazılı cihaz ve yedek parçalar satın alınacaktır.Hiçbir taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.05.1952
  • Apdullah Ziya n nun DAĞLAR DELİSİ ADLI BÜYÜK İ TARİHÎ ROMANI I YARIN BAŞLIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan