Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • İstanbulini 499 uncu fetih yıldönümü istanbulini 499 unca fetih yıldönümü münasebetiyle Türkiye Anıtlar Derneği tarafından istanbulini fethi esnasında,Çanakfcalede ve Koıede ölen aziz şehitlerimizin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • Bu sayımızda Askerlik Bahisleri yazısını M ERKILET.hazırladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • Gandurlardan üçü kaçtı 6 milyonluk vergi kaçakçılığı yapan firmanın malları satılacak Bundan bir müddet önce haklarında 9 milyon liralık bir döviz kaçakçılığı yaptıkları iddiasiyle tahkikat açılan nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • Adnan Menderes ye S.Ağaoğlunun yerdikleri geniş izah ati an sonra Resmi ilâiâradiFönergeD.P.Grupunda ittifakla reddedildi Başbakan,basm hürriyetini ve malî tröstler karşısında imkânı az gazeteleri kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • RESMÎ İLÂNLAR meselesinin içyüzü Resmî ilânlar adı altında bir yıla yakın zamandan beri bir kısım gazetelerimizle Halk Partisi muhalefetine mükenımel bir dedikodu,mükem-j mel bir itham ve isnat,mükemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • isviçre millî takımı dün geldi Millî futbol takımımızla Ankarada bir karşılaşma yapacak olan isviçre mîllî takımı idün nr-akla şehrimize gelmiştir.Resimde İsviçre millî takımı Yeşilköy hava alanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • f/J M Hususiyetleri H a s t a 11 ğ ı Son gü nleri 3 Haziran Her büyük adam gibi Atatürk'ün de hususî hayatı hakkında halk arasında türlü söylentiler dolaşmaktadır.Bunların içyüzünü ve Atatürk'ün her t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • Adalet Bakanının mühim beyanatı Rükneddin Nasuhioğlu-İsmet İnönü'nün son beyanatında I hâkimlerin teminatına dair ısnadları çürüttü* Ankara 29 Milliyet)C H-P Genel Başkanı İsmet înö nü dün Istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • M&a*k-Batılı 15 devletin Dışişleri Bakanları Pariste toplanarak Avrupa ordusu anlaşmasını imza ettiklerini evvelki gün bildirmiştik^ Kesimde imza merasimi görülmektedir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • «feö*^ Paris'e gelmiş olan Gl-Ridgw ay,Gl-Eisenhowerle bir arada komünistlerin nümay Paris ve eyaletinde 718 kişi tevkif edildi ve 200 kişide yaralandı Paris,29 A.A.AP)Dün gece yansı basına verdiği dc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • Askerlik müddeti Muvazzaflık suresinin 1,5 yıla indirilmesi düşünülüyor Ankara,29 Milliyet)Bir haftadan beri Genelkurmay Başkanlığında,Daire Başkanı 14 generalin iştirakiyle toplantı yapılmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1952
  • Inönüye ikinci cevabı İnönü,son beyanatı konuşmuştur.Fakat zehir saçmasına a s ile bir ihtilâl partisi lideri gibi biz bir vatandaş olarak onun la müsaade etmiyece giz Yenibahçeli Şükrü İstiklâl Savaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • 0m mı^^+MAKALE Profesör Süheyl Ünver in neşrettiği İstanbul Fetihnamesi ismail Hami DANİŞMEND I I Millî tarihimizle güzel san'atlarımıza âit tedkikleriyle Türk kültürüne unutulmaz hizmetlerde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Hic.6 Rama 137i 30 MAYIS 1952 Cuma Ru 17 Mayu 1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 4.32 8.59 Öğle 12.11 4.36 İkindi 16.11 8.37 Akşam 19.33 12.00 Yatsı 21.30 1.58 îm.sak 2.18 6.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • POLİSTE ¦fc Bahattin Çakıoğlu ve Necnıi Aytuğ adında iki sarhoş Beyoğlunda Doğan Saz namiyle maruf içkili lokantada kavga ve rezalet çıkarmışlardır.Sanıklar yakalanmıştır.Dün sabah Yeşildirekte Men me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • îşçi isleniyor iş ve îşçi Bulma Müdürlüğünden:Tekel Cibali tütün fabrikası işçi istemektedir-Bu fabrikada işe girmek için 1951 yılında kurumumuza müracaat edenlerin 3 gün zarfında Müdürlüğümüze gelmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Cemiyet GECE İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları 3 haziran sah gecesi Taksim Belediye Gazinosunda bir mezunlar tanışma gecesi tertiplemiştir.BALO it İstanbul Teknik Okulu Mühendis Böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış.I Açılı» lapan.Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Florin İLlret Drahmi ggkouâ 9 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73:68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Yeni üzüm' rekoltesi Don yüzünden bu seneki mahsulün az olacağı sanılıyor Alâkadarlar tarafından tutulan istatistiklere göre,geçen sene içinde yaş raeyva ürünleri istihsalimizin başında 1 milyon 402 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Radyo kaçakçılığı yapmak isteyenler tevkif edildi Bir kaç gün evvel limanımıza gelen Danimarka bandıralı Menfis isimli şilepten denize se kiz adet radyo atılmış ve kaçakçılığa teşebbüs edilmişti-Hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Mithatpaşa Stadının deniz motorunu çaldılar Meçhul bir kaç hırsız,evvelki gece kapıyı kırarak Mithatpaşa stadına girmiş ve stada ait bir deniz motorunu çalıp kaçmışlardır-Zabıta hâdiseye el koymuş,hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • 1 i Müttefikler Almanyayı birleştirerek onunla bir barış muahedesi imzalamak maksadile bir yıldanberi çalışıyorlar.Bunun için konferanslar toplanmış,müzakereler yapılmış,notalar teati edilmiş ve serbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Türk Hava Kurumu pilot yetiştirecek Türk Hava Kurumu bu sene yüz gene.pilot yetiştirmeye karar vermiştir-Eskişehirde İnönü mevkiinde açılacak ve iki ay devam edecek olan kampa lise ve muadili okullarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Tekel Bakanının dünkü tetkikleri Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı dün Paşabahçe ispirto ve rakı fabrikasına giderek incelemelerde bulunmuş tur-Diğer taraftan.Tekel idaresi,1952 Helsinki Olimpiyatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • İl Genel Meclisi üyelerinin toplantısı Yarın Beşiktaş D.P.İlçe merkezînde yapılacak içtimada bazı kerarlar alınacak îl Genel Meclisi yaz toplantılarına 2 haziran pazartesi gü nü saat 15 te bağlıyacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • *Tr HALKIN SESİ Siyah bira isteyen vatandaş İzmirdo Mitlıatpasa caddesi 179 uncu sokak 19 numarada İt asi t Meriçtenin mektubu:Siyah bira,Ankai'a ve İstanbul'da piyasaya arzedildiği halde İzmir bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • FIKRA Geçici yasaklar Hafta geçmez ki,Belediye Talimatlarına aykırı bir hareketin şiddetle takibi için yüzlerce memur seferber edil meşin.Bakarsınız,yere tüküren,sokağı kirleten hor şahsın ense kökünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • KISA HABERLER •fa Papalığın yeni Türkiye mümessili Monsenyör Poola Bertolin bugün saat 16 da uçakla şehrimize gelecektir.Monsenyör,Yeşilköyde törenle karşılanacak-1ç Türkiye Anıtlar Derneği İstırtanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Hayvan derisi istihsali Tarım Bakanlığının neşrettiği son bir istatistiğe göre;bu yıl büyük baş hayvan deri istihsali geçen yıldan fazla olup 380 ilâ 400 bin adet civarındadır-Bu istihsale rağmen,sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Dün geceki arama ve tarama Dün gece Emniyet memurlarından müteşekkil 200 kişilik bir grup başlarında bizzat Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioglu ve Emniyet Müdür Muavinleri olduğu halde şehrimizde umumî bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Garip bir macera Otomobile binen bir kadın evinin adresini unuttu Evvelki gece Kadıköyünde mahiyeti henüz anlaşılamıyan garip bir hâdise olmuştur-Tat" silâtı şöyledir:Adının Münevver olduğu tesbit edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Bir gangster mukallidi suç üstü yakalandı Emniyet memurlar)gagns terliğe özenen bir sabıkalıyı suç üstü yakalamışlardır-Hâdise sudur:Beyoğlunda oturan Marika Kundoraca adında bir kadın gece saat 24 sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1952
  • Barda rezalet çıkaran sarhoşlar Bakırköyde oturan Salim ve Garbis adında iki kişi evvelki gece Beyoğlunda Tabarin bara gitmiş ve sarhoşluk saikasiyle kavga ve rezalet çıkarmışlardır-Kadınlara,müşteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.05.1952
  • 30 MAYIS 1952 MİLLİYET Siyasî icmal Türkiye ve Arap memleketleri pışisleri Bakanı sayın Köprülünün Sandey Observer gazetesine verdiği beyanat Arap memleketlerinde geniş bir alâka uyandırmıştır-Bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.05.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A randa Babîlik ne idi,nasıl mahvedildi 90 yıl evvel başlıyan bîr mezhep hareketi bütün Bâbîlerin kılıçtan geçirilmesiyle sona erdirilmişti 1843 de Şirazlı genç bir sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1952
  • ^NATO-Orduları Başkomutanlığına tayin edilmiş olan On-Ridgway Pentagonda NATO-askerî heyetiyle tanışmıştır-Kesimde General lüdguay» Türk generali Aziz Ulusan'ın da dahil bulunduğu heyetle birlikte gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.05.1952
  • İsviçre millî maçını redyo yayınlıyacak Türkiye İsviçre milli futbol maçı Ankara radyosu tarafından 16.30 dan sonra yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • Bu pazar yapılacak bisiklet yarışları Bu pazar günü Ankarada bir bisiklet müsabakaları yapılacaktır.İki kategori üzerinden yapılacak yarışlar saat 9 da başlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • LiIIo takımı Yeşilköy hava meydanında karşılayıcılar arasında Fransa^ ljg_üçüncüsü meşhur Lille geldi ııı.ı ^mm^—m HB Tam kadro ile şehrimize muvasalat eden Lille takımı İlk maçını yarın yapıyor Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • Toktan ilhamlafr Basketboldeki inkişafımız Basketbolün bizde kısa denilebilecek bir hayatı olmasına rağmen son bir iki sene zarfında aldığımız güzel neticeler,milli temaslardâki cemiyet lehine ayarlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • Bu haftaki futbol maçları Mithatpaşa Stadında:Saat 31/5/1952 cumartesi VValdhof Galatasaray 17.15 Lüle Beyoğluspor 1/6/1952 pazar VValdhof Vefa 17.15 Lüle Fenerbahçe 3/6/1952 sah 17.30 VValdhof Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • Hegemonya Anlaşılmaz bir muammakimi kime şekva edelim!Sulhi daran Duyduğuma göre;Fransız Lill takımının maçlarını Jstaubul Bölgesi devir alınış.Bu müsabakalar kâr da edilse,zarar da edilse;Bilge üç bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • isviçreye karşı nasıl bir ÇIKARACAĞIZ zar günü Ankarada yapacağımız karşılaşma için hazırlıklar sona erdi SDlâhattinin yerine Şevket mi oynatılacak?Turgay izin alamazsa yerini Şükrü Vt;fa alacak Babür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • Adnan Akın istifa etmedi Futbol Federasyonu Sekreteri Adnan Akın'ın istifa ettiği dünkü gazeteler tarafından yazılmıştı.Dün kendisiyle yaptığımız bir konuşmada Adnan Akın istifasının bahis mevzuu olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • Hayret verici bir ilerleme Turhan Göker 1500 metrede Cahit ve Ekremi mağlûp ettj Turhan ağar bir pistte 1500 metrede 3.57 gibi güzel bir derece elde etti Evvelki gün Ankarada yauılan müsabakalarda 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.05.1952
  • B o ksörlerimiz İtalyada m *ğ!ûp oldu'ar Napoli,29 AP)NapoJi boksörleri bir Türk takımını dün akşam 9—7 mağlûp etmişlerdir.Türk takımı İtalyada bir turneye çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • İLLİYET Abone şeraiti Tüı •kiyc Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLÂN FİATLA1U 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa:2 T.L.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • Neşriyat Ramazan ve Hayranı hediyesi Lokman Hekim,bu namda bir risale bastırmıştır.Oruç tu manm sıhhî faydaları ve faz'uetleri.Sıhhî iftarlıklar ve kuvvetli yemekler,sıhhi sahur yemek leri.Hangi hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • Turgutlu Belediyesinden:ilçemiz dahilinde yaptırılacak olan amplifikatör ve tesisatı için lüzumlu malzemelerin cius ve miktarı aşağıya çıkarılmıştır-Bu malzemeler açık eksiltme suretile ll/Haziran/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • Fasaîiso şehrinin papazı «Fasafiso» |küçük bir şehirdir.O kadar küçük ki,ancak beş tane büyük mahallesi vardır.Bu beş mahallenin de,üçünü zenginler,ikisini fakirler teş kil ederler.Fakir sınıf,tamamiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • RA D YO İstanbul Radyosu 2.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • BÜYÜK HÜKÜMDAR PLMCÜ* MURABW*MWTI TEFRİKA No:249 Yazan;SAJtfANCIGlL Bir aralık padişahın odasında aslan homurtusunu andıran bir homurdanma duyuldu Güzel!Behram Ağa gülerek Beyaza takıldı:Şeytan!İstedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • İtizar Dünkü tefrikada sehven satır karışması olmuştur.Tefrikayı doğru olarak bugün tekrar koyuyoruz,özür dileri/Ortaya çıkan pehlivanları şöyle bir süzen Abdülâziz seryavere seslendi:Netice hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • 123456 78 9 10 11 12 r 1 flı 2 11 3 4 Ş 6 Q 7 e 9 11 ı "Jı:nr ES» «2 Soldan sağa:1—Zem et;Koyma.2—Müzikal bir sahne oyunu;Sulandırt—Pehlivan amana geldiği zaman öyle der;Güzel;Bu* harım okunuşu.4—Gözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • İstanbul Belediyesinden Sekiz metreden daha derin kuyulardan su alabilmek için azamî ağırlığı 140 kiloyu geçmıyen,sabin motopomplar «atın alınacaktır-Hiç bir taahhüdü tazammun etmemek şartile alâkalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Ad:i:n 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspre i 18.30 Adapazarı 20.Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Resmî ilânla a dair önerge [Baş tarafı 1 incide j ettirecek bir suç olmadığını bil dirmiş ve son olarak şunları söylemiştir:«Hukuk bakımından kanun bakımından böyle bir takririn hiç bir surette müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Askerlik müddeti [Baş tarafı 1 incide] iltihak etmesi meselesi de görüşülmektedir.Diğer taraftan Millî Savunma Komisyonunda emirerleri kanun tasarısı görüşülmekte ve bazı kararlara varılmaktadır.Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Meşhur tiyatro artisti Fran Lipah öldü Paris,29 THA-Dünyaca tanınmış meşhur Sloven tiyatro artistlerinden Fran Lipah temsil esnasında bir kalb krizi geçirmiş ve ölmüştür-Fran Lipah,yalnız bir tiyatro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Hayrabolu Ekip Şefliğimizde mevcut Ofisimize,ait hububat,bakliyat ve sair maddelerden 1000 tonun Tekirdağına ve 1000 tonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Adalet Bakanı [Baş tarafı 1 incide] bahsinde de hâdise zikredilme den rasgele mütalâa beyan etmiş ve birtakım iddialarda bulunmuştur-Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu sakıt Şefin iddiaları hakkında ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Türk-Elen dostluğu Batı Trakya Genel Valisi bu dostluktan sitayişle bahsetti Edirne ve Kırklareline yaptığı resmî ziyaretten sonra beraberinde Genel Jandarma Kumandanı Dimitri Kamaris olduğu halde şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Başbakan Ma nisa ya gidiyor İzmir,29 Milliyet)Önümüzdeki pazar günü Manisa D.P.îl Kongresi yapılacaktı*.Bu münasebetle Başbakan Adnan Menderes ve Başbakan Yardımcısı Samet Agaoğlu cumartesi günü uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Rauf Onursal İzmîre döndü izmir,29 Milliyet)Bir müddetten beri Avrupada tetkik seyahatinde bulunan Belediye Başkanı Rauf Onursal dün şehrimize dönmüştür»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Pariste komünistlerin büyük nümayişi I Huş tarafı 1 incideJ bu suikasdin komünist particine mensup birlikler tarafından hazırlanmış olduğuna dair tam bir kanaat edindiğini söylemi:tir.Diğer taraftan,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Be fçika Kralı nişan tanıyor Roma,29 AP)Belçika'nın genç Kıah Baudouin ve Prenses Margerita Di Savoi-Aosta bu go cc İtalyada buluşacaklardır.Bu buluşmanın bir izdivaçla neticelenmesi ihtimalinden bahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Korede savaş hızlandı Seul Kore)29 AP)Komünistler dün Müttefikler illerine harbin en şiddetli topçu ve havan baraj ateşini açmışlardır-Son 24 saat içinde Komünistler.Müttefik mevzileri üzerine 7-126 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Yenibahçeli Şükrünün inönüye ikinci cevabı [Baş tarafı 1 incide] rakarak nasıl kaçtığını ve İnönü,cephesindeki şiddetli hücumlaı* karşısında maneviyatı bozularak firar ederken nasıl durdurulduğunu söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Not alamadığı için intihar etti İzmir 29 Milliyet)Bu sabah Karantinada fecî bir intihar hâdisesi olmuştur-Bir polis memurunun kızı olan Gülten Of.öğretmeninden fena not aldığı için 50 metre yükseklikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Ara seçimleri için ek ödenek istendi Ankara.29 Milliyet)önümüzdeki eylül ayının 21 inci günü muhtelif vilâyetlerde ara seçimi yapılacaktır-Ara seçimi için Maliye Bakanlığından 350 bin liralık bir ek ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Amerikanın müttefik memleketlere yardımı Ayan Meclisi 7 milyon dolarlık tahsisattan 200 milyar kesinti yaptı Vaşıngton,29 AP)Birleşik Amerika Ayan Meclisi bu gece 6.700.000.000 dolarlık bir yabancı de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Resmi ilânlar meselesinin içyüzü [Başmakaleden devam] nıek için devlet merkezinde,her hangi bir gazetenin çıkmasına müsaade ettirmediğini ve nihayet sayfaları resmî ilânları alamıyacak derece taşıp do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Bir Amerikan şirketi 5 milyon tUtiin aldı Amerikan Tobaco tütün şirketi yalnız mayıs ayı içinde memleketimizden 5 milyon 855 bin kilo tütün satın almıştır-Bu suretle memleketimize 285750 dolarlık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Gandurlardan üçü kaçtı [Baş tarafı 1 incide] vergi tarhına itiraz etmişlerse de,itiraz komisyonunun tetkik neticesinde cezayı tasdik edişinin bu firar hâdisesine sebep olduğu tahmin edilmektedir.Kaçır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • 15 gün içinde şehrimizde görülen sarı hastalıklar Belediye Sağlık Müdürlüğü tarafından bildirildiğine göre,şehrimizde on beş gün.zarfında 6 karahumma.8 difteri.6 kızıl.31 kızamık,3 şarbon.16 boğmaca.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1952
  • Konyada bereketli yağmurlar Konya,29 A.A.İki günden beri merkez ilçesi çevresi ile Çumra ilçesi çevresine beklenen yağmurlar düşmeğe başlamıştır.Yağmur dünden beri sürekli bir surette yağmaktadır.Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.05.1952
  • Tenezzühler,Ağır-Hafif Kamyonlar,Otobüsler için.Rakipsiz bir Lâstik!Binek "M 49' rahat direksiyon kullanmak ve tesirli fren yapmak için ideal bir lâstiktir Hafit Kamyon Tipi.hafif yükleri yüksek sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Ereğ.'i Karadeniz kasabasının alçak gerilimli haricî elektrik tevzi şebekesinin malzeme ve teçhizatının temini ve tesisatı işi kapalı zari' usulü ile eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • Devlet Hava Yolları Genel udurlugunden Benzin tahdidi zaruretiyle uçak seferlerinde 9 haziran pazartesi gününcdn itibaren 2 nci bir iş'ara kadar aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:1 Bursa istanbul ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazStecilife Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • illi ı» S A D 1 T E K Vg?*LJ TİYATROSU ^ffl Jm Maksimde ^3r Çamurda Bir Zambak yf Vodvil 3 perde H ^ece saat 21.30 da,pazar 16 da.Temsil pergembe değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • PLASİYE Aramynr Büyük bir Limited Şirket,teknik malzeme üzerinde tecrübeli,girgin,30 yaşını aşmamış plasiye aramaktadır-Referans va mufassal hal tercümesi ile Galata,PK-15571 ye yazılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • ZAYİ Hukuk Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.6662 Tekin Bilge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • Nezle ve Grip başlc HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NEVROZİN,soğuk algınlığından mütevellit kırıklık,baş,diş,adale ağrılarını teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi yormaz ngıcınd m Dört saat ara ile günde 3 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • ZAYİ 5013 numaralı otomobilimin plâkasını kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Şoför Arif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cms ve mıkdan yazılı yiyecek maddeleri açık ek-•iltme ile hizaV rında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • Afyon Devlet Hastahanesi Sctınalma Komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı %7,5 teminat Kilo fjîr Lira Kr Lira lir Lira Kr Koyun eti 32000 000 2 20 26400 00 1980 00 Sığır eti 4000 000 1 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • TÜRKİYE TURİZM KURUMU ŞEHİR GEZiLERi VII nci Gezi 31 Mayıs Cumartesi Başöğretmen Arif Feyzi Ülkü tarafından izahat Program:Kariye Camii Mozayikler ve freskler)Mihrimah Sultan Camii Edirnekapı Tekfur S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • İstanbul Belediyesinden Şehir dahilinde faaliyette bulunan kahvehane,lokanta,mahallebici.pastacı,dondurmacı gibi umuma mahsus müesseselerin geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazana mahsus olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • tstanbul 8 inci Asliye Hukuk Davacılar Fatma,Ferhunde,Behire,Erer ve Mehmet Bahaettin vekilleri avukat Orhan Ekinci tarafından Kızıltoprak,Kalamış Tramvay caddesi N.80/18 de mukim ve Haydarpaşa Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.05.1952
  • Demiryolu malzemesî satın alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı demiryolu malzemesi teklif alma yolu ile satın alınacaktır;Miktarı Cinsi Adet Cebire 3200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan