Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Athenagorasın dünkü ziyaretleri Aııkarada bulunan Rum Ortodoks Patriği Athenagoras dün Başbakanlığa giderek Başbakana sıhhat ve afiyet temennisinde bulunmuştur-Resimde evvelki gün Cumhurbaşkanını ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Cafer Tayyar Paşa I K ınonuye cevap veriyor dııünü benimle Adalet huzurunda konuşmak istiyorsa hazırım-Fakat her şeyden evvel teşriî masuniyetinin ref'ini istesin» ondan sonra karşıma gelsin!C.H.P.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • T T 1 Köprülünün beyanatı ve Arap âlemi Dışişleri Bakanının «Observer» gazetesindeki demeci çok iyi bir tesir uyandırdı Şam.27 THA-Bugün çıkan gazeteler,Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Sande
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Tevfik Sağlam için dün yapılan tören Ord-Prof-Tevfik Saglam'ın tekaüde ayrılması münasebetiyle dün Üniversitede bir tören yapılmış ve Profesör son dersini vermiştir» Törenin tafsilâtı 7 nci sayfamudad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Tekaüde sevkedilen Zeki kaptan vo dedikodulara sebep olan bayrak Zeki kaptan tekaüde ayrı I d ı Bu muamelenin Tan yaptırımdaki bayrak çekme hâdisesi ile ilgisi yoktur CHP-Genel Başkanı İsmet İnönüyü K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Avrupa Ordusu dün resmen teşekkül etti 6 devfet dışişleri bakanları aı d İaşmayı merasimle imza effiktr Avrupa oruçlusunu teşekkülünde rol.oynayan Alntan Barış Andlaşması Almanya Başbakanı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • 159 uncu madde Tadil tasarısının Adalet komisyonunda müzakeresine başlandı Ankara 27 Milliyet)Bakanların şahsına vâki hakaretlerin re'sen savcılar tarafından takibi hususunda hükümetçe 159 uncu maddey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Leon Dayton şehrimize geldi Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı İdaresi Türkiye Misyonu Başkanlığına tâyin edilen Leon Dayton dün uçakla şehrimize gelmiş ve Ankaraya hareket etmiştir.Resimde Leon Dayton gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Yunan Kraliçesi Kralla birlikte gelemiyor mu?Seyahat esnasında naip bırakmak yüzünden Kraliçenin Krala refakat edememesi ihtimali ortaya çıktı pacağı resmî ziyarette kendisine Kraliçe Frederika'nın re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Bu sayımızda Günün Meseleleri yazısını Dr.Recep FERDİ hazırladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Kiraların serbest bırakılmasına dair kanun tasarısı Mecliste İçişleri komisyonunda müzakeresine gelecek içtimai devresine yetiştirilmesi Ankara,27 Milliyet)Millî Korunma Kanununun kiralara ait 30 uncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • Fatin Rüştü Zorlunun yeni görevi O-Fatin Rüştü NATO'da daimi delegeliğimize tâyin edildi Ankara,27 Milliyet)Paristeki N.A.T.O.merkezi nezdinde Türk daimî delegeliğine Milletlerarası iktisadî İşbirliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • deki tekparti zihniyetini "Münhasıran iktidarı tenkid suretiyle iktidara gelinemez,Sabık Başbakan,genel başkanlık salâhiyetlerinin tahdidim ve C.H.P.tüzüğünün demokratik esaslara göre tâdilini istiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1952
  • r 3 Haziran Salı günü başlıyoruz ATATÜRK'ÜN Hususiyetleri Hastalığı Son günleri Her büyük adanı gibi Atatürk'ün de hususî hayatı hakkında halk arasında türlü söylentiler dolaşmaktadır.Bunların içyüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Hie.28 MAYIS Ru.4 15 Rama 1952 Mayıs 137i Çarşamba 1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4.33 9.02 Ogle 12.11 4.40 İkindi 16.10 8.38 Akşam 19.32 12.00 Yatsı 21.28 1.57 İmsak 2.21 6.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Ster lin Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.Uveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılı;I ı'apan 79050 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • İnsanlara uzun ömür sağlamak için durmadan çalışmakta olan enstitü ve lâbcratuvarlar günü nbirinde,çok yaşamanın sırlarını,belki de kafi olarak çözeceklerdir.Şimdüik malûm olan insan ömrünün mahdut ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Beraber gezdiği kadının kocasını yaraladı Ramide Taşlıtarlada oturan Murat Karaoğlu adında biri,bir arkadaşını ziyaret etmek üzere Fatihe gelmiş ve bir ara sokakta karısı Semihayı,Şerafettin Gültekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Cemiyet TOPLANTI Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 29 mayıs perşembe günü saat 18.30 da Etıbba Odası konferans salonunda toplanarak çalışmalarına bağlıyacaktır.GECE Polis emeklileri Taksim Belediye Gazinosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • İnönü bugün bir basın toplantısı yapacak Şehrimizde bulunan CHP Genel Başkanı îsmet înöni dün sabah Üniversitede Ord Prof-Dr-Tevfik Sağlamın ay rılışı münasebetiyle yapıîaı törende hazır bulunmuştuı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • r HALKIN ı Vitrinlerde teşhir edilen yemekler «Eddai Hacı Mustafa» ini» zasiyle aldığımız mektupta:«Boğazına düşkün fakir bir Müslümanım.Şimdiye kadar ne namazımı,ne de orucumu ihmal etmiş değilim,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Tekel Bakanı izahat verdi Sigara fabrikaları ıslâh edilecek-Gümrük mevzuatı değişiyor Uç günden beri şehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı Gazeteciler Cemiyetinde dün saat 16,30 da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • FIKRA İstanbul sergisi İstanbul Sergisinin açılmasına aşağı yukarı bir ay var.Bu oldukça büyük bir zaman parçasıdır.Çalışan,organizasyon kabiliyetine malik ve hüsnüniyet sahibi idareciler bu kadar zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Evlâdını vuran baba Karısına hücum eden Mustafa,araya giren oğlunu yaraladı Evvelki gece Eyüpte kanlı bir hâdise olmuş ve bir baba oğlunu bıçakla tehlikeli surette yaralamıştır.Bu semtte Yavedut cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • İtalyan ticaret heyetinin temasları Bir müddetten beri şehrimizde bulunan İtalyan ticaret heyeti,ilgili makamlarla temaslara devam etmektedirler-Heyet,1952 yılının ocak ayında imzalanan Türkiye italya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • MAKALE ikinci Meşrutiyet Meclisinde anâsır nisbeti ismail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda ilk Meclis-i Meb'usanda Türk unsurunun diğer anasır mecınıııııı:ı nisbetle akalliyette kaldığından bahsetmiştim:İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Eyüplünün muavini düğün sofrasında yakalandı Geçen sene Sultanahmet Ceza;evinde ölen meşhur kadın avcımı Eyüplü Halidin arkadaşı ve muavini olan ve dolandırıcılık)suçundan müteaddit sabıkası bu,kutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Sanayi Odasının başkan seçimi Şehrimizde kurulacak olan müstakil Sanayi Odası hazırlıkları bu hafta sona erecek ve Oda hazirandan itibaren yeni isim ve bünye altında faaliyete geçecektir-Muhtemelen ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Emniyet Müdürü değişmiyor Dün bir gazete Emniyet Mü dürlüğü kadrosunda bazı değişiklikler yapılacağını yazmış ve bu arada Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioğlunun izmit Valiliğine.1 inci Şube Müdürü Ahmet T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • KISA HABERLER Eskişehirde vefat eden Hukuk Fakültesi profesörlerinden Ethem Akif Battalgazinin cenazesi kaldırılmıştır.jfc-Gülhane Parkındaki Bahar ve Çiçek Bayramı halkın gösterdiği rağbet üzerine pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Mekteplerin imtihan günleri belli oldu Lise ve orta okullarda 31 mayısta ders ler kesiliyor,imtihanlar 5 haziranda Orta dereceli umumî,meslekî ve teknik okulların 1952 yılı yaz ve güz dönem imtihan gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Göçmenlere yapılan yardımlar Vilâyetimiz dahilindeki göç menlerin yardım işlerine önemle devam olunmaktadır-Yapılmış ve yapılmakta olanlardan başka bu sene de 1100 çiftçi ailesine daha ev yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • POLİSTE •Jt Limanımızda bulunan Tan motörü tayfalarından Halim Turalı,bir kavga sonunda »ynı motorda çalışan ağabeysi Mevlût Turalıyı bıçakla tehlikeli surette yaralamıştır.Yaralı tedavi altına alınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1952
  • Türk Kadınlar Birliğinin basın toplantısı Türk Kadınlar Birliği dün Taksim Belediye Gazinosunda bir basın toplantısı yapmıştır-Toplantıda Birlik Başkanı İffet Halim Oruz;üç yıl evvel teşekkül etmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • Siyâsî İcmal Kore mütareke müzakereleri Aylardanberi devam eden ve âdeta normal bir teşkilâtın gündelik faaliyeti İmlini alan Kore mütareke müzakereleri nihayet tam bir akamete uğradı-Kızıllar bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • Kusura bakmayın,müsaade almadan,şapka,pardösü ve silâhınızı aldım Aldanmamışım bir Luger imiş.Bonoları verecek misiniz?Hayır dostum.Bonolar cinayetin,sizi itham eden,delilidir.Onları size veremem.Heps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Şehir Dram "fiyatrosu'nun bir yılı PİYES:Bir mevsim içerisinde en fazla telif eser bu yıl Şehir Dram Tiyatrosunda oynandı.Bunların sayısı dört.isimleri de şunlardır:Soygun,Şakacı,Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Kefken adasında bir barınak inhası birim fiat ve teklif alması esas üzerinden kapak zarf usulü,ile eksiltmeye kon* muştur.Tahmin edilen keşif bedeli 1.8U0.000 lira geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • *SARüliiA¥lg TAhW Hostölanan Hazret!Muhammedi Mescide bitişik Hz.Aysenin odasına naklettiler TEFRİKA NO:147 Bir müddet sonra Medineye gelen havadislerden anlaşılmıştı,ki El Esved karısı tarafından yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • Fransız Elçilerinin toplantısı İstanbtılda yapılacak olan toplantı için hazırlıklar sona ermek üzere Ankara,27 THA)Haziranın ilk haftasında İstanbıılda yapılması kararlaştırılan Fransız Ortaşark Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • Tunusta Ramazan şenlikleri yapılmıyacak Tunus,27 THA.Tunusta Fransız baskısının devem etmesi karşısında her sene Ramazan ayı münasebetiyle yapılan mûtat olan hazırlıkların ve şenliklerin bu sene yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • SUMERBANK 'İN İkramiye köşkü Tarabyada efenizin 150 metre yakınında Asfalt üzerinde bulunan bu köşkün bir katı açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir acele ediniz.SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • Ana lisanını unutan bir kitapçı Berlin 27 T.H.A.Tıp âleminde ender görülen bir lisan hastalığı tesbit edilmiştir.6 yaşındanberi makine,otomobil,jilet,fotoğraf makineleri gibi muhtelif firmaların marka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • İngiliz Sefarethanesinden çalınan gümüş takımlar Mexico City.26 AP)Bu radaki ingiliz diplomatları mahallî polise müracaatla,pazar günü Sefarethaneden 40000 pesos değerinde gümüş takım çalınmış olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • Amerika koparan bir film RosseSIini nin ''Mucize,adlı filminin Amerîkada gösterilmesi bir mesele odu Washington 27 AP)Rosscllini'nin «Mucize» isimli filminin gösterilmemeğine dair olan kararı iptal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1952
  • rerâv«h namaz?ve gece sohbetleri s Teravih namazının büyük konaklarda hareme yakın bir sofada kılınması da âdetti.Ramazandan evvel imam ve müezzinler tutulur,bunlara bir oda tahsis edilir,gelip konağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.05.1952
  • aş #*m-Italyada yeni parlayan Rövü arli stlerinden Mirella Gazliardi en fa zla beğenilen rollerinden birinde.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A mparator III.Mihailin güreş zevki mühimdi Bîr gün hipodromda al takke ver külah diye güreşirken,veziri,Arapların hududlarını tecavüz ettiğini haber verince asabileşmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.05.1952
  • Toptan ilhamlar Sporun ruh ve mân ası Spor,içtimaî işlerin başı ve anahtarıdır.Spor,mânevi,cismanî mü kemmeliyetin ve güzelliğin ülküsüdür.Spor,mukavim ve sıhhatli bir beden yapısının harcıdır.Spor,fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.05.1952
  • Ulle ilk maçını Beyoğlusporla yapacak Lüle şehrimizde ilk maçını cumartesi günü Beyoğlusporla yapacaktır-Fransız takımının yarın gdlmesi beklenmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.05.1952
  • Ankara Karması İsrail'e gidiyor Ankara,27 T.H.A.Ankara Karma Futbol Takımı,18 ve 28 Haziran tarihlerinde Iki karşılavma yapmak üzere İsrail'e gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.05.1952
  • Turgay İsviçre millî maçında oynamayacak mı 1 haziran pazar günü 19 Mayıs Stadındaki Türk İsviçre millî takımları karşıla* saçaktır-Bu karşılaşmada Türk millî takımında profesyonel oyuncular yer alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.05.1952
  • Olimpiyat arefesinde etizmin durum u Atletlerimiz 1952 Helsinki olimpiyatlarına iştirakle cok şeyler öğrenmiş olacaklardır 1952 Helsinki Olimpiyatlarının gittikçe yaklaşmakta olduğu şu günlerde memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.05.1952
  • Bu akşam saat 18 de Millî Takım Ankaraya gidiyor 1 haziranda 19 Mayıs Stadyoınunda İsviçre ile karşılaşacak olan millî takımımıza çağrılan 16 futbolcu bu akşam 18-30 da trenle Ankaraya hare ket edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.05.1952
  • isviçre millî takımı yarın geliyor 1 haziranda karşılaşacağımız isviçre millî futbol takımı yarın akşam uçakla şehrimize gelecektir-15 futbolcu,6 idareci,3 gazeteci olmak üzere 24 kişiden ibaret olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.05.1952
  • ÂmmAZzı FATTON ımo ¦M I «5 Kasım 1951 de İsviçrenin L uzano şehrinde oynanan İsviçre İtalya maçında İsviçre solaçığı Riva'nın attığı golün önden ve arkadan iki ayrı görünüşü.İSVİÇRE FUTBOLUNUN piyasad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • büyük hükümdar ZEI-'KİKA NO:247 aaüJMBMtL Valide Sultan kapandığı odadan sarayda olup bitenleri haber alıyordu Gam yaraşmıyor ağa dedi,kadınlar fazla pey vurulacak matalardan değildir!Bu arada Duçe il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • AOK KONUŞMA:Osmaniyetle Bay Emin Ersoya-Romanla olan alâkanıza,şah sıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ederim-Eğer tarihlerin kaydettiklerini aynen yazarsak,roman ölür,netice daha acı biter-Selâm-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • RA DYO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri,îdare eden:Semih Argeşo 13.45 Şarkılar Pl.14.15 Dans müziği Pl.14.30 Türküler ve oyun havaları Pl.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • itiraf etmek lâzımdır ki.Yörük Ali kendisine en fazla on beş dakika içinde mağlûp edeceğini söyliyen 140 okka lık Makarnacıya karşı çok üstün bir güreş çıkarmış ve onu bu defa yenememekle beraber birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara eksp.yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • MİLLİYET ITU«feeuı 15 feunif+ur Aboae şeraiti Türkiye Hariç U Kr.U Xr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43,00 Üç ayldc 12.00 24.00 Bir ayıik 4 50 9.C0 İLAN FiATLİIRÎ 2 ve 3 üncü scsyif-nm semtimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • Lokman Hekim Dr.ffATn:CEMAL Dahiliye-NHİtehaaMü 1 i'M&Kİ&n başka ker gün sabah saat 10.30-12:öğle den soara 14.30.17 de hanta kabul,eder.istanbul Divaoyoiu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • Sahip ve Başmuharrir:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMIRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecililv Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soid.ıı Sağa 1—Şişede âe ayakkabıda da bulunur;Vücudumuza lazım olan maddelerden.2—Bir ajansın kısaltılmışı;Buutlar.3—Bağla bileşik kelime)4—Hâlâ;Bir harfin okunuşu.5—Tepena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • Hîdro elektrik tesisatı yaptırılacak İtler Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-elektrik tesisi* için,fenni şartnamesine göre 2'adet 3800 beygirlik Franuis türbin.altern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • c n Tf.TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı,SERSERİ Yazan Mahmut Yesâri elefon 42157 0-Komedi Kısrr.HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C Carpanteı Tüıkçesi Fikret Adil Telefon:4Ü409 Pazartesi akşamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.05.1952
  • YOK YERE wv* Şehir her zamanki uğultusu ile caddeden akıyor,ocak ayının erken basan karanlığında insanlar kaldırımları evlerine ilmiklemeğe uğraşıyorlardı.Ve kadın orada,kaldırımın ortasında,bir mobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • 1 Lira taksitle MERİNOS Hereke Gabardin Kumaşlarından birinci sınıf ı mıarlama elbise 150 liradır Salâhaddin Karakaşlı Müessesesi Mahmutpaşa:Kapfllıçarşı kapısı yanında No.18 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Günaltay Halk Partisini şiddetle tenkid etti Baş tarafı 1 incide)masını önleyecek tek kuvvet muhalefet partilerinin müşterek mukavemetleri olabilir Anayasada bu hususta başka bir müeyyide yoktur-Bu ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • ingiltere ile olan ticaretimiz artacak Londraya giden ikdi çevrelerde tetkikal Manchester 27 Nafen)Türk iktisatçılarından mürekkep heyetin Ingiltereyi ziyaretlerinde üstünde durulmuş olan mühim esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • 159 uncu madde Bas tarafı 1 incide)lar devlet memuru sayılacak ve savcıların re'sen hakaret takibine lüzum kalmıyacaktır.Bir kısım milletvekilleri de Bakanlara yapılan hakaretlerin âdi hakaretler meya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • General Ridgway Pariste NATO Başkomutanını sabık Başkomutan Eisenhower de karşıladı Paris,27 Radyo)Atlantik Orduları yeni Başkomutanı General Ridg\vay,bugün Parise gelmiş ve bizzat General Eisenhower,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Avrupa ordusu kuruldu Boş tarafı 1 incide)Batı Almanya,İtalya,Hollanda,Lüksemburg ve Fransa Dışişleri Bakanları imzalarını atmışlardır.İlk imza Batı Almanya şansölye ve Dı.şleri Bakanı KonracJ Adenaue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • CAMİ VE HAYRAT DER-NEĞİ BAŞKANLIĞINDAN:Sayın üyelerimize;Tüzüğümüzde yapılacak tadilâtı görüşmek üzere 31 Mayıs 1952 cumartesi saat 15 de Sirkeci Kareki Hüseyin Çelebi camii avlusundaki yeni merkezini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Baş ve Dış ağrısına karşı NEVR&ZİN Midey bozmaz,kalbi yormaz.Nevrozin soğuk algınlıklardan mütevellit kırık lıkk baş ve bel ağrılarınr karçı müessirdirt 4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Tevfilc Sağlam dün son dersini verdi Y^ış haddini doldurmuş olması sebebiyle emekliye ayrılan,Tıp Fakültesi iç hastalıkları Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam dün sabah son dersini vermiştir.Bu münasebetle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Zeki kaptan Baş tarafı 1 incide)Hâdise hakkında yaptığımız tahkikata göre;Denizcilik Bankası kadrolarının göriia şüldüğü bugünlerde Tan vapuru kaptanının kadro harici bırakılması tamamen normaldir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Nafaka yüzünden cinayet Larochelle.27 AA)Charente Maritime vilâyetinde Blaye civarında bir evde dört kişinin ölümü ile neticelenen bir aile faciası cereyan etmiştir-Boşanmak üzere bulunduğu zevcesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Musaddık ingiltereyi ithama devam ediyor Wan Başbakanı dün Şahı ziyaret ederek bazı vesikalar verdi Tahran,27 AA)Bugün Şah tarafından kabul edilen Iran Başbakanı Dr-Musaddık.Majeste Pehleviyle îngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Cafer Tayyar Paşa inöniiye cevap veriyor Baş tarafı 1 incide)J Bir insanın lâfına bakılmaz,i-sine bakılır.Köylümüz ve halkımız bir daha İnönünün saçma sapan lâflarına inanmaz ve aldanmaz.Şayet aldanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • IX Köprülünün beyanatı Bas tarafı 1 incide)tika.yalnız Batılılarla iş birliği esasına dayanmamaktadır-Bu politikada,Arap âlemi için de büyük bir yer ayrılmış bulunmaktadır-Türkiyenin Arap milletleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Azılı bir haydut dün yakalandı Dün Kadıköyde ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuş ve aylardan beri aranmakta olan azılı bir sabıkalı Emniyet memurları ile yaptığı çetin bir boğuşmadan sonra yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Bir bekçi kazaen bir polisi vurdu Ankara,27 Milliyet)Bugün şehrimizde müessif vak'a olmuş ve bir polis memuru sırtından tabanca kurşunu ile yaralanarak ölmüştür.Hâdisenin cereyan tarzı şöyledir:Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Bing Crosby kilise menfaatine konserler verecek Colombo,27 Nafen)Dünyaca tanınmış şarkıcı Bing Crosby Katolik Kilisesinin daveti üzerine yakında Seylana varacaktır-Bing Crosby'nin Seylanın birçok şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Yunan Kraliçesi Bas tarafı 1 incide)ketlere gittikleri zaman yerlerine bir naip bırakmamaları meselesinin birkaç ay evvel mer'iyete giren yeni anayasada sarih olarak izah edilmediği şimdi anlaşılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Eğede dolu zarar yaptı İzmir,27 A-A)20 günden beri zaman zaman yağmakta olan yağmurlar dün gece yarısından sonra tekrar şiddetli bir şekilde yağmaya başlamıştır-Dün gece tam on dakika devam eden dolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Asılsız şayia o-Muhalefet mebuslarının Meclis müzakerelerine iştirak ctmiyeceği asılsızdır Ankara.27 Milliyet)Dünkü Meclis müzakereleri sırasında Başkan Celâl Yardımcı ile Faik Ahmet Barutçu arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Amerikanın vâadlerini tutması isteniyor Harriman Avrupaya yapılan yardımın artırılması hususunda ısrar etti Los Angeles,26 AP)De-mokrat Partiden Başkan nam-zetliğine seçilmek için çalışan I Karşılıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Korede isyanlar artıyor Kızıl çeteciler dün de bir Amerikan kampına bas-kın yaptılar Pusan,27 AP)Komünist çeteciler bu sabah erken saatlerde Pusan'ın kuzeyinde tecrit edilmiş bir noktada bulunan bir A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • |H.Byroade jAnkarayaj Igeliyor k Amerika Dışişleri Ba-J kanlığı Yardımcısı Anka-I rada resmî temaslarda bulunacak Ankara,28 USIS)Amerika Dışişleri Bakanlığı Yakındoğu,Güney Asya ve Afrika İşleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Yavru Kurtların gezileri Şehrimiz Yavru Kurtları çalışma programlarına devam etmektedirler-Yavru Kurtlar,tetkik gezileri yapmakta,komşu vilâyetleri ve hastahaneleri ziyaret etmekte,okullarda anneler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • Hollywoodda tahkikat açılması isteniyor Nevyork,27 Nafen)Amerikan eski muhariplerinden müteşekkil «Legion Americaine» Hollywood'da bulunanlar hakkında Amerikanın siyasî şahsiyetleri arasında tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.05.1952
  • PLASİYE Aranıyor Büyük bir Limited Şirket,teknik malzeme üzerinde tecrübeli,girgin,30 yaşını aşmamış plasiye aramaktadır-Referans V3 mufassal hal tercümesi ile Galata,P K-1557 ye yazılması-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.05.1952
  • T mm I s O OW SO&dZ Muntazam yaşamak İçin muntazam gıda almak lâzımdır.Her yaşta ve her kes için,gıda bahsi daima en mühim bir yer işgal etmektedir.Alınan gıdaların faydalı olması için taze olmaları ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.05.1952
  • SADİ TEK TİYAT-«nnn ROSU.MAKSİMDE ^Uf2Ur 10 mayıstan itiba-^Bı^T ren her &ecö 21.30 İK y da pazar lö da ^r Vahi Üz Mürüvvet Sim.Renan Fosforluoğlu beraber BİR DONANMA GECESİ Komedi 3 perde •Fiatlar:15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.05.1952
  • BIK DOIABINUI SEÇERKEN MARKAYA.KELVINATOR SAHİBİNİN SESİ VAHRAM GflÂR ve ORTAKLARI 302 İstiklâl caddesi Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.05.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda tins ve mıkdarı yazjlı yiyecek ile yakacak ayrı syrı olmak üzere hizalarımla yazılı gün ve saatlerde Diyarbakır As.Sa.Al.fo.da kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.05.1952
  • TASHİH istanbul Defterdarlığından:20-5^1952 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan «Satılık emlâk.başlıklı ilânda satışı 28-5"1952 tarihinde yapılacak olan 516—3027 ve 510—8104 dosya sayılı gayri menkulle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.05.1952
  • Icme suyu tesisleri yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Aşağ:ıda i&imleri,keşif bedelleri ve geçici teminat mik» tarlan gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacak tır Kasahjt,adı Boru Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.05.1952
  • TÜRKİYE TURİZM KURUMU ŞEHiR GEZiLERi VII inci Gezi 31 fi/l ayış Cumartesi Başöğretmen Arif Feyzi Ülkü tarafından izahat Program:Kariye Camii Mozayikler ve freskler)Mihrimah Sultan Camii Edirnekapı Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan