Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • m ,Dış siyasetimize dair muza kereler cereyan eden Büyük Millet Meclisinden bir görünüş Birjödüjoru münasebetiyle Köprülü Mecliste dış siyasetimizi izah etti Türk Elen dostluğu partiler üstünde ve her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • C.H.P.Genel Başkanı dün şehrimize geldi Şemsettin Günaltay ve Cavit Oral İnönüyü karşılamadılar C.H.P.genel başkanı İnönü vapurdan çıkarken kanı İsmet İnönü dün sabah sa at 9.45 de Tan vapuru ile şeh-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Istanbuldan kaçırılan çocuklar bulundu Üç akraba tarafından kandırılarak İzmit'in bir köyüne götürülen çocuklar orada zorla çalıştırılıyomuş îzmitten getirilen kayıp çocuklar Emniyet Müdürlüğünde İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Bu sayımızda Günün Meseleleri yazısını OmerF.SARGUT hazırladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Athenagorös An karada 0-Bayar dün Ortodok Partiğini kabul etti Ankara 26 A.A.Bu sabah şehrimize gelen Rum Ortodoks KilisesLPatriği Birinci Athenagoras maiyetinde bulunan Metropolitlerle birlikte saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Dışişleri Bakanının beyanatı Ankara,26 Milliyet)Dışişleri Bakanı Prof Fuad Köprülü bugün Büyük Millet Meclisinde bir sözlü soru öneıgesinö cevaben,Türk Yunan münâsebetleri hakkında şu beyanatta bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Batı Almanya ile barış andlaşması dün imzalandı Üç büyük devletin her biri ile ayrı ayrı imza edilen andlaşma neticesinde Almanya üçlerin bağımsız müttefiki durumuna girdi Bonn,26 A.A.Batı Almanya,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • KVW7 .vTOfcOTÎTRBî tf& Denizden çıkarılan otomobilde bulunan dört ceset Hisarda denize uçan otomobil çıkarıldı Dolmuş seferi yaparken denize uçan 8175 numaralı Opel arabada dört erkek cesedi bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • r 3 Haziran Salı günü başlıyoruz ATATÜRK'ÜN Hususiyetleri H a s t a 11 ğ ı Son günleri ne kad'n Her büyük adam gibi Atatürk'ün de hususî hayatı hakkında halk arasında türlü söylentiler dolaşmaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Avrupa savunma anlaşması Almanya 300 bin kişilik bir ordu ile Avrupa ordusuna katılacak Bonn 26 A.A.Bugün burada salâhiyetle açıklandığı na göre yarın Pariste imzalana cak Avrupa müdafaası andlaş ması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • DIŞİŞLERİ BAKAN-LARININ TOPLANTISI Paris,26 A.A.Üç Büyükler Dışişleri Bakanları Avrupa Ordusu Andlaşma ı imza Devamı Sa:7 Sü:6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Müthiş bîr casus şebekesi Bulgarlar hesabına çalışan şebekenin efradı yakalandı elebaşı kaçtı Günlerden beri Emniyet Müdürlüğü 1 inci Şube memurları ve Millî Emniyet memurları tarafından sıkı bir tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Bir kadın altı gün sonra mezardan çıktı îzmir 26 T.H.A)Demokrat İzmir gazetesine Antalyadan bildirildiğine göre Emine Tufan teminde bir kadın bundan 20 gün evvel ölmüş ve gömülmüştür.Altı gün mezarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1952
  • Osman Sabrı Adal İzmir valisi oldu îzmir,26 Milliyet)Orgeneral Muzaffer Tugsavul'un ölmesiyle açılan îzmir Valiliğine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve îzmirin eski Valisi Osman Sah ri Adal tayin edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • Hic.27 M AYIŞ Ru 3 14 Rama 1952 Mayu 137i Salı 1368 VAK İT VASATİ EZANİ Güneş 4 33 9.03 Ö$le 12.11 4.41 İkindi 16.11 8.39 Aksan 1 19.31 12.00 Yatsı 21.27 1.57 îmsak 2.21 651
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • ÇAY ir Istânblu Muallimler Birliği Basın mensupları ile tamşmak maksadiyle bugün saat 15 tĞ Taksim Belediye Gazinosunda bir çay tertiplemiştir.RESİTAL ir 31 Mayıs Cumartesi günü saat 16 da Şehir Tiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • Esrarl ı bir ölüm Evlenmek üzere olan genç bir kız denizde kayboldu Evvelki gün Üsküdarda Şemsipaşa mevkiinde bir hâdise olmuş ve üzerinde yeşil manto bulunan genç bir kız kendisini denize atmış ve su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • «Yağmurlu bir Kasım günü.Istanbulun eski kenar mahallelerinin birinde dolaşıyorum.Çamurlu ve kararmış sular;yıkılmakta olan evlare gölJiren;dar sokağın manzarasını büsbütün haşinleştirmekte.Sokağın uc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • MAKALE ilk Meclis-i Meb'ûsanda anâsır nisbeti İsmail Hami DANİŞMEND Milliyet)in 2 mayıs nüshasında çıkan İlk Meşrutiyet faciası)başlıklı yazımda «93 Meclisi» niıı Türk hâkîmiyyetine karsı Osmanlı anâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI AO istanbul:Yeni postane karşısı,Beyoğlu:İstiklâl Cad 339izmir:Büyük Kardiçalı Hanı 4 EV 1 OTOMOBİL ve 400 Çeşitli Eşya;Altın ve para ikramiyeleri Her ay sonunda bir çekiliş TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • KISA HABERLER •fc Ziraî Donatım Kurulu,çiftçinin gübre1 ihtiyâcına cevap verebilmek için dış memleketlerden süper fosfat ithaline karar vermiştir.Bu kafâr gereğince dıs memleketlerden külliyetli mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • Leonardo da Vinci'nin 500 ncü doğum yıldönümü Leonardo da Vinci'nin 500 üncü doğum yıldönümü münasebetiyle dün Teknik Üniversite konferans salonunda bir top lantı yapılmıştır.Teknik Üniversite Rektörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • istanbul Sergisinin ^hazırlıkları 1952 yllı İstanbul Sergisi hazırlıklarına devam olunmaktadır.Bu seneki sergiye hususî teşekküller olduğu gibi,resmî teşekküllerden de fazla müracâatlar vâki olmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • Y.Ziya Öniş dün geld i Genel Müdür,kısa zamanda vazifesine bağlıyacağını söyledi Dün s'âat 17.30 da Ankara vapuru Batı Akdeniz Neferinin ilk yaz programından 391 yolcu ve 336 ton yükle dönmüştür.Bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • POLİSTE ¦jr Dün sabah Rumelihisârından köprüye gelmekte olan' Q6 numaralı vapurda bir hırsızlık olmuş ve Mithat Direk adında,bir zengin içinde kız kardeşine ait bin liralık çehiz eşyas;bulunan bavulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • Şehir Meclisinin haziran dönemi toplantısı İl Genel Meclisi haziran dönemi mutat toplantılarının ilkini önümüzdeki pazartesi günü saat 15 de aktedecektir.Bu toplantının gündeminde hesap lan inceleme k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • Amerikan denizciler Evvelki gece Beyoğlunda saat 24 sıralarında Pikadilli isimli kokteyl salonunda* müthiş bir kavga olmuş ve sarhoş bir halde bulunan Amerikan denizcileri ile ingiliz denizcileri yârı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • HALKIN SESİ Taşralı şoförlerden şikâyet İsminin mahfuz tutulması,nı istiyen maruf bir zâtın şikâyeti;Dün Anâdoludan yeni get diği anlaşılan bir şoförün idâre ettiği dolmuşa bilmiyerek bindim.Tenha Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterlin* Dolar Fr Frangı tsviçre 'Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Üret Drahmi Eskoudes Açılıj 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 Ö.01.876 9.73.90 upan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Almanya sulhu ve Fransa Ajanslar.Almanya sulh andlasmasının hazırlandığını,esas noktalarda tam bir mutabakat hâsıl olduğunu,parafe edilen vesikalalrın temize çekildiğini önümüzdeki hafta içinde imza m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Yabancılar fabrikalarımıza siparişler verecek Şehrimize gelmiş olan bazı yabancı mütehas» aslar bilhassa Amerikalılar fabrikalarımızda tetkikler yapmaktadırlar.Zannolunduğuna göre;mütehassıslar mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • İş Bankasının Beyoğlu Bürosu açıldı Türkiye İş Bankasının Beyoğlu Bürosu dün saat 9.30 da törenle açılmıştır.Törende İş Bankası Ajart Jar Müdürü Salâhattin Güvendiren kısa bir konuşma yapmış;müteakibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Şaşırmış,aptallaşmış gibi bir hal aldı.Ne diyeceğini bil mediği,bir cevap bulamadığı aşikârdı.Ben söyliyeyim Bunu ap tal olduğunuz için yaptınız.Dün gece paniğe uğradınız Eve gider gitmez Holly'yi tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Perdeler iniyor «Küçük Sahne» perdesini I Fareler ve insanların,Lennie'-I nin öldürülüşü üzerine,bir zafer havası içinde,son olarak kapadı Şehir Tiyatrolarının da eli kulağında.Başar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • DEVLET ve ZİRAAT BANKASI TAHVİLLERİNİN GELİRİNİ ARTTIRMAK İSTİYOR-SANIZ,KARAR VERMEDEN EVVEL BANKAMIZA UĞRA-MAĞI İHMAL ETMEYİNİZ.Bu sayede,hem en miisaid primi elde eder ve hem de muhafaza masraf ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Hazreti Muhansmst,askerî hazırlıkları tetkik ediyor,kumandan Usameden izahat alıyordu TEFRİKA No:146 Niçin olmasın ey cemaat,o her şeyden evvel bir insan değil midir?Köleler,daima esir olmak için mi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Yunan-Arap dostluğu Venizelos'un Suriye seyahati Arap gazetelerimde türlü şekilde tefsirlere uğrayor Beyrut 26 Nafen)Yunan Dışbakanı ve Başbakanı M.Sofokies Venizelosun Şam ve Beyruta yaptığı «Dostluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Bahar Bayramı Belediye tarafından Gülhane Parkmda tertip edilen Bahar ve Çiçek Bayramı dün de devam etmiştir.Havanın müsait gitmemesine rağmen pazar gü nü Gülhane Parkına 32 bin kişi girmiştir.Şenlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Radyo savaşı B.B.C.radyosunun neşriyatı tekrar komünistler tarafından bozulmağa başladı Londra 26 Nafcn)Moskova İngilterenin BBC servisinin demirperde memleketleri ne yaptığı yayımları bozmak için yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Gar'p bir istotist'k Türkiyeye 10ÖÜ yıl içinde 31 hayvan hastalığı girmiş Ankara 26 T.H.A)Tarım Bakanlığından bildiı ildiğingöre;Türkiyenin bin yıldan beri meskûn olması ve birçuk muhaceret esnasında;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Iranda l/ıgiltsreya karşı boykot La Hay e,26 AP)Buradaki Iran Elçisi Hüseyin Navab,ingilizce konuşan hizmetçisinin yerine fransızca konuşan bir kadın aramaktadır.Sebep:Başbakan Musaddık bugün gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Tito dün 60 yaşma bastı Belgrad,25 AP)Mareşal Tito,bugün altmış yaşında olmuştur.Kendisi,doğum münasebetiyle ziyaretine gelgen kalabalık bir halk kütlesine Yugoslavyanın harbden beri cidd' tekâmül kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • Ziraî' tamir atölyeleri çoğalıyor Ankara,26 T.H.A.Ziraî Donatım Kurumu istihsal bölgelerinde tamirat atölyelerinin adedini artırmağa karar vermiştir.Kurum,7 vilâyette yeniden tamir atölyeleri tesis ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • içişleri Bakanlığı tarafandan hazırlanan liste yüksek tasdikten çıktı Ankara,26 T.H.A)Kaymakamlar arasında yapılan yeni nakil ve tayinlerin listesi yüksek tasdikten çıkmıştır.Buna göre,Petürge eski ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1952
  • İftar 2-İftarlarda pastırmalı veya kıymalı yumurta ekseriya ilk yemeği teşkil ederdi.Bir iki et.bilhassa yağlı kıvırcıktan yapılmış kızartmada eksik edilmezdi.Börek,mevsim sebzeleri,pilâv,ha murisi tt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.05.1952
  • Nice'de yapılan ananevi Çiçek Bayramı şuasında çiçak kraliçesi olarak seçilen Albeıtville'li Jant Corione adlı 18 yaşındaki kız Monte Ccrlo gazinosu tarafından angaje edilmiş ve canlı tablolarda büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A uhammet ile Ayşe evlenmişlerdi?Ebubekir "Haydi,tfezreti Peygambere söyle teşrif etsin dedi.Ayşeyâ ol Hazrete nikâh eyle^p.Hazreti Hatice'nin vefatından sonra hanci sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1952
  • İBir kaç gün evvel Hisarda denize uçtuğu bir balıkçı tarafından görülen fakat bütün aramalara rağmen bir türlü bu-U namıyan otomobil dün nihayet içindekilerle birlikte denizden çıkarılabilmiştir Foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.05.1952
  • Lille'in 4 cüzide oyuncusu:soldan sağa)Lechantre,Strappe,Van Gappelen,Baratte,Fransızların meşhur Ulle takımı şehrimize gelirken Türk Fransız spor temaslarının sıklaşmasını karşılıklı yapılacak bu ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.05.1952
  • Lille takımı perşembe günü uçakla geliyor Beşiktaş Kulübü tarafından davet edilen Fransız Lille O.S.C.perşembe sabahı uçakla şeh rimize gelecektir.Lille burada 4 maç yapacaktır.Türk İsrail atletizm ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.05.1952
  • Futbolde Helsinkiye GİTMİYORUZ Futbol Federasyonu ama takımın olimpiyada iştirak etme meşini kararlaştırdı Amatör futbol takımının Olimpiyatlara iştirak keyfiyeti haber aldığımıza göre şimdilik suya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.05.1952
  • İSVİÇRE FUTBOLUNUN beynelmilel piyasada değeri Bu pazar Ankarada karşılaşacağımız isviçreliler,VERROU SUİSSE tarzında futbol oynamaktadırlar 1 Haziran 1952 tarihinde Anikaıa'da Millî Takımımız ile maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.05.1952
  • ı Refik Osman Ton R.Osman TOP Milliyet'te Zamanının meşhur fut-ı bolcusu ve İstanbul Böl-1 gesinin değerli futbol an-I trenörü şiir lâkabiyle anılan—Refik Osman Top,bundan böyle spor sayfamızda yer al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.05.1952
  • İsviçreye karşı nasıl bir kadro çıkacak Futbol Federasyonu bir tebliğle bu maç için ön altı futbolcuyu çağırdı on Futbol Federasyonu 1 haziranda Ankarada İsviçreye kar şı oynayacak takımı teşkil edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.05.1952
  • Silâhlı kuvvetler hentbol maçları Ankara,26 Hususî)Silâhlı kuvvetler 1952 yılı hendbol şampiyonası bugün saat 16 da Kara Harp Okulu spor alanında yapılmış,Harp Okulu takımı Deniz kuvvetlerini 21-6,Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.05.1952
  • Lâtin kupası maçları Her sene yapılmakta olan «Latin Kupası» futbol turnuvasının bu yılki programı tesbit edilmiştir.Fransa,Porte kiz,İspanya ve İtalya lig şampyonlannın iştirak ettiği «Latin Kupası»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • Tiftik Hatları yükseliyor Haftanın başlangıcında tiftik piyasasında hareket müşahede edilmektedir.Ana mallar birdenbire 450 kuruşa kadar yükselmiştir.Buna muvazi olarak küçükbaş hayvan derileri piyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • ŞEHtT» TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut YesârI leiefon 42157 o-Komödi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Çarpan ter Tüıhçesi Fikret Adil Telefon;40409 Pazartesi akşamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adâpaazrı 10.10 Konya Adana 14.30 Samsun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks„ Yataklı)20.50 Erzurum.Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Toros 8.30 Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • MİLLİYET Nüshası İS kuruttur Abone şeraiti Türkiye Harfe ıUr Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22.60 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.90 9.00 İLAN FİATLABE t ve 2 üncü sayfanın santimi 4T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • ^UKlîVlDÂK MURADIN *MWTI TEFRİKA No:246 SAMANCIGİL Sultan Muratgülümseyerek Yusuf Efendinin kolundan tutup yanına doğru çekti Yanlarında başka kimse yoktu,merdivenleri inip dr-kayıklara binmek üzere s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • Lokman Hek1^ Dr HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder İstanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • SADÎ TEK TİYATrsBMEiBr nosu.maksimde V7S7 10 mayıstan itibari ren her gece 21.30 ^Vy da.pazar 16 dâ yf Vahi öz Mürüvvet Sim,Kenan Fosforluoğlu beraber.BÎR DONANMA GECESt Komedi 3 perde Fiatlar:150 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • Bu hususta Aliye gereken talimatta bulunuldu ve bir ay sonra Makarnacı ile güreşeceği bildirilerek kendisine iyi bakması tavsiye olundu.Fakat bütün bu tavsiye ve tembihlere rağmen Alj yemesine,içmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • 1 23456789 10 11 12 Soldaıı Sağa 1_Tartı aleti;Aptal.2—Bir ajansın kısaltılmışı;Abide.3—Ruhanî sınıf.4—ismi vax cismi yok bir kuf;Kırmızı.5—Sen;Gü zel Sanat;Tersi nişane.6—Bk demir cinsi.7—Ekmeğin öyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • Cürmümeş Oturmuş dükkânnın önünde sözde dikişini dikiyor.Ne mü nâsebet,eli işde gözü karşı apartmanın üst katında oturan,şu yarı beline kadar pencereden sarkan oynaşta.İşin iç yüzünü bilmeyenler de te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • RADYO İstanbul Radyosu 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl)13.30 Dans müziği Pl)13 45 Şarkılar 14.15 Öğle konseri Pl)14.45 Şarkılar Pl)15.00 Kapanış.18 00 Açılış ve şarkılar 18.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.05.1952
  • Koredekî Türk doktorlarının faaliyeti Doktorlarımız salgın hastalığın sebebini pislikte buluyorlar Türk Tugayı Karargâhı,Kore 24 Mayın USIS)İki Türk askerî doktoru Kuzey Ko redeki salgın hastalıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Akdeniz manevraları başladı Natoya dahil dört memleket filoları dün A keleni/e açıldılar Valetta 26 AP Dört muh telif NATO memleketine mensup harp gemileri 11 gün süre cek müşterek manevralar için bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Athenagoros Bas tarafı 1 incide)kabrini ziyaret etmiş;bir çelenk koymuş ve saygı duruşun da bulunmuştur.Daha sonra Etnografya Müzesini de gezen Patrik saat 15 de Büyük Millet Mecliâne gitmiş ve bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Bir kadın mezardan çıktı Baş tarafı 1 incide)çalmıştır.Hayretler içinde kalan ev halkı evvelâ korkmuşlar fakat bir müddet sonra vaziyeti anlamışlardır.Emine;ben ölmedim;beni niçin gömdünüz;diye aile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Greta Garbo Capriye gidiyor Cinnes 26 AP)Bir müddetten beri Fransız Riveyerasın da bulunan Greta Garbo bugün meşhur zenginlerden Mister Noel Guinness'in «Calypso» isimli yatı ile Kâpri Adasına hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • izmir Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 3 ücü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Bayındırlık Bakanhğı Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğü bölgesi dahilinde bulunan Menemen Güzelhisar deresi ıslahı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Gn.Ridgwey bugün Pariste olacak Paris,26 A.A.General Matthevv Ridgvvay Avrupadakj Mütefik Orduları Başkomutanlığını devir ve teslim almadan evvel General Eisenhower'le görüşmek üzere yarın öğle ü* zer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Dışişleri Bakanının beyanatı Baş tarafı 1 incide)dayanmaktadır.Büyü inkılâpçı mız Atatürk ile mümtaz büyük Yunan devlet adamı Elefterios Venizelos.geniş bir anlayışla ma ziden kalan zıddiyet,ihtilâf v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Almanya i andlaşması Baş tarafı 1 incide)hakkında yetkili bir kaynaktan aşağıdaki tasrihatta bulunulmaktadır:1.Bu anlaşmalar bir barış andlaşması olmayıp işgal statüsünü feshedecek bir vesika-dır.2.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • casus şebekesi Baş tarafı 1 incide)Yetkili kaynaklardan aldığımız malûmata göre,geçen sene göçmen kafileleriyle memleketimize gelen ve adım Recep diye bildiren fakat Bulgar ordusuna mensup bir kurmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • stanbuldan kaçırılan çocuklar Baş tarafı 1 incide)kendilerini çalıştıran bir şebekeyi yakalamış ve tahkikata başlamıştır.Hâdisenin mahiyeti ve taf ilâtı şöyledir:Beş gün evvel Emniyet Müdürlüğü ne mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • C.H.P.Genel Başkanı Baş tarafı 1 incide)rimize gelmiştir.İnönü;Galata rıhtımında C.H,P.İl İdare Kurulu Başkan ve üyeleri ile partililer tarafın dan karşılanmıştır.Yeni bir parti kuracakları hakkında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Avrupa savunma anlaşması Baş tarafı 1 incide)merasiminden sonra toplanarak;Alman birliği hakkındaki en son Sovyet notasını müzakere edecek ve milletlerarası meseleleri gözden geçireceklerdir.Diğer tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1952
  • Bir sözlü soru münasebetiyle Baş tarafı 1 incide)cevaplandırılmıştır.Samet Ağaoğlu Kordis köyü muhtarı hakkında azalardan Mehmet Çiçek tarafından yapılan şikâyet üzerine Valilikçe tahkikat açıldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.05.1952
  • İtalyanın muhtelif eyaletlerinde.yapılan güzellik müsabakalarında derece alan Enza Sokli,Mire İla Gagliordi Anni Celli ve Stalla Nieolich adlarımla dört güzel İtalyan Alton Film Şirketi tarafından ang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1952
  • ı MMtoıl ılİT SOĞUK ALGINLIĞI 4 söat arn ile guruie 3 oaet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1952
  • En zarif möble,en üstün teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak ELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satış yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tepeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1952
  • BAŞBAKANLIKTAN Bakanlar Kurulunun 31/1/1951 günlü ve 3/12449 sayıl} kararı gereğince içel Merkez ilçesinde Çiftçiyi Topraklandırma;Kanunu hükümlerine göre kamulaştırma işlerinin ve arazi da-ğıtımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1952
  • Memur alınacak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından Pamuk standarizasyonu teşkilâtında çalışacak pamuk eksf pederinin yetiştirilmesi maksadiyle 75 eksper namzedi alına,çaktır.Namzetlerin yüksek tahsilli a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1952
  • ist.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda P'ns ve mıkda?ı vazıh yiyecek maddeleri açık eksiltme ile hiza1* rında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8