Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • İngiltere Avusturyayı 3-2 yendi Viyana 25 AP)Havanın pek müsait olmamasına rağmen bugün burada Rus işgal bölgesinde bulunan Prater Stadyomu Avusturya İngiltere millî maçı seyircileriyle tıklım tıklım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Ankaradaki tenis turnuvası Ankara Tenis ve Eskrim Kulübü tarafından tertip edilen turnuvaya dün de devam edilmiş tir Besimde iki genç bayan maça başlamadan ön ce görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Bugün Almanya ile sulh andla şmasını imza edecek olan Aclıeson,Schuman ve Eden evvelki bulunmalarında samimi bir hasbıhal esnasında Alman sulh anlaşması bugün imza ediliyor İmza merasimi esnasında çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Ridgway aleyhine nümayişler General.Ridgway'in Parise golki üleybiüde tezahürat yapanlardan 36 aı geçen cuma günü tevkif edilmişti.Bu 36 kişi serbest bırakılmış fakat dün bunlardan gayrı dört kişi yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • İnönü,sözlü soru mevzuu olan Karadeniz nutuklarından birini söylerken C.H.P.kararsızlık içinde bocalıyor İnönünün Karadeniz nutku mute dil partililerce tasvip ediimiyor Ankara 25 Milliyet)C.H.ve Somun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • BEŞİKTAŞ G.SARAYLA 1-1 BERABERE KALDI Profesyonel lifi maçlarının sonuncusu dün Mithatpaşa stadında Beşıktaşla Galatasaray arasında oynanmış ve müsabaka 1—1 berabere neticelenmiştir.Resimde Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Diyanet işleri Başkanının beyanatı o-Vaizlerden,dini siyasete âlet edenler şiddetle tecziye edilecekler Ankara 25 T.H.A.Ramazan münasebetiyle Diyanet Işleı-i Başkanı Eyüp Sâbri Hayırlı,oğlu.şu beyanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • YUNAN KRALI 8 haziran günü Istanbula geliyor Atina,25 A.A.Saraydan tebliğ olunduğuna göte.Yunan Kral ve Kraliçesi 9 Haziranda Ankarayı ziyaret edecektir.Kral ve Kraliçe 7 Hazhanda «Elli» muhribiyle ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Tekirdağ belediye seçimlerini D.Pkazandı D.P.nin 2549 reyin» mukabil C.H.P.ancak 833 oy alabildi Tekirdağ 25 Milliyet)Günlerden beri heyecanla beklenen ve son günlerde muhalefet tarafından bir kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • inandığımız adamlar!923 yılında Lozan konferansı sırasında yakından tanıdığım,tanımak zevkini tattığım Hüseyin Cahit Yalgın,o tarihten beri,bilhassa İsmet Paşaya ait yazılariyle,kendisini okuyan bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Prof.Fuat Köprülü Köprülünün "Sunday Observer'e,beyanatı "Avrupanın kuvvetlenmesi,devletlerin yakınlaşması ve işbirliği ile kaabildir,Londra 25 Nafen)Sunday na mühim bir yer tahsis etmiş.Observer gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Beş yavrucak talaş dumanı ile boğuldu İnegöl;25 T.H.A:Üug;in cehlimizde bir aile faciaca olmuştur.Kenar mahallelerden Mrinde ahşap bir evde otum,akta olan ve ailenin biri 12;riri l ve diğerleri 4;2 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Küçük çocukları yiyen hademe Paris 25 T.H.A:Budapeşte'de uzun zamandan b*ri bir doğum kliniğinde hademe olarak ça*Jşan Papp Tikaç aöın'^a bîr adam;yamyamlık suçu il?yakalanmıştır.Korkunç bir ruh hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Musaddık ingiltereyi vahşetle itham etti Iran Başbakanı,Lâhey Adalet Divanında dokuz maddelik şikâyetname okuyacak Tahran,25 A.A.İran Başbakanı Dr.Musaddık radyoda bugün milletine hitap ederek «Orta ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1952
  • Kılıç Ali'nin,Atatürk'ün hususi;etle*ine,hastalığına,son günlerine ait olarak hazırlattığı ve yine AUf-JJt 3 haziranda bağlıyacak hâtıralar ise büyük kurtarıcının kimsece bilinmeyen nice ahvalini bize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • Hic.26 MAYIS 1952 Pazartesi Hu.2 Rama 137i 13 Mayu 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4 34 9 05 öğle 12.11 4.41 İkindi 16.09 8.39 Akşam 19.30 12.00 Yatsı 21.25 156 1 İmsak 2.22 6.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • POLİSTE it Osman Baydar idaresindeki 4951 plâkalı kamyon Tophanedeki Defterdar yokuşundan inerken Aslan Gören adında 15 yaşında bir çocuğa çarparak basından ağır surette yaralamıştır.Yaralı çocuk bayg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • PATRİK ATHENAG KAS DÜN ANKARA YA GİTTİ Rum Ortodoks Patriği Athenagorasın başkanlığında bu he yet dün akşam Ankaraya gHmiştir.Alhenagoras ve berabe rindeki heyet Ankarada bir hafta kadar alacak ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • VALÎ GÖKAY DÜN UÇAK-LA ANKARAYA GİTlt Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay dün uçakla Ankaraya gitmiştir.Vali Ankara* da ilgili Bakanlarla temaslarda bulunacak ve şehrimizde yapılması düşünülen büyük i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • m MAKALE Bir lâiklik faciası İsmail Hami DANİŞMEND İnkılâpçılık umdesini alti okuyla beraber Anayasaya sokarak devleti Con Ahmed'in devr-i dâim makinesi hâline getirmek istiyen sakıt partinin nazarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • HALKIN SESİ Sansarlardan şikâyet Bakırköy Bağlarda Hikmet Dalgıç yazıyor:Bizim taraflar son zamanlarda bir sansar istilâsına uğradı Her akşam tavuklarımızı boğuyorlar.Musibet hayvan bir tanesini boğsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • KISA HABERLER ic Leonarflo da Vinci'nin doğumunun 500 üncü yıldönümü münasebetiyle bugün saat 17.30 da Teknik Üniversite konferans salonunda Tornio ve İstanbul Üniversitelerinden Prof.Paolo Verzone bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • Ayvansarayda dün kanlı bir vaka oldu Bir Musevi kendisi meyen baldızını af Evvelki gece Ayvansarayda semti heyecana düşüren kanlı bir hâdise olmuştur.Tafsilât;şöyledir:Bu semtte Lonca Caddesinde 30 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • Hac mevsim» akl aştı Haca gidecekler pasaport ve döviz almak için müracaata başladılar.Hac mevsimi yaklaşmış ve bu hulusta hazırlıklara Laşlan maştır.Bu sene Hacca gitmek isteyenler döviz ve pasaport
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • FEN FAKÜLTESİNİN YENİ DOKTORA YÖNETMENLİĞİ İstanbul Üniversitesi Fen Fa kültesinin 4936 sayılı Üniveıfci teliier Kanununun 10 uncu maddesi gereğince tasdik edilmiştir.Yeni yönetmeliğe göre;doktora tez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • İTHAL EDİLEN BİÇER DÖVER MAKİNELERİ Tarım Bakanlığı son iki yıl zarfında makineli ziraatin gör düğü rağbet ve traktör talebinin fazlalaşma'ı üzerine yeniden bin aded biçer-döver sipariş etmiş ve bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • YENİ GELEN VAPURLAR BUGÜN TECRÜBE EDİLECEK Denizcilik Bankası Şehir Hat lari İşletmesinin Hollanda tezgâhlarında inşa ettirdiği ve evvelki gün bir römorkör yede ğinde limanımıza getirilen Be şiktaş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • İstanbul Sergisi Sergi bu yıl eğlence bakımından çok zengin olacak Önümüzdeki ay açılacak olan İstanbul Sergisi hazırlıklaıına devam «dilmektedir,ergi Komitesi bu yılki sergiye geniş ölçüde iştirak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • KÜRTÇE NEŞRİYAT YAPIL MASINI İSTİ YEN GENÇ Savcılık Bekir Bucak adında bir genç hakkında takibat yap maktadır.İddiaya göre;Bekir Nevyorkta «Amerikan Sesi» Radyosuna bir mektup gönder© rek programda kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • ADALET SARAYİ İNŞAATI GECİKECEK Adalet Sarayı inşaatı inja sahasında bulunan evlerin vak tinde tahliye edilerek yıktırilmamasmdan çok gecikmiştir.Sarayın birinci blokunun bu senenin sonunda tamamlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • FIKRA Bir türlü sonu gelmeyen ihtilâf Uzunca bir müddet önce Şehir Tiyatrosundaki,geçimsizlikleri,tartışmaları ve her gün yeni bir vaziyet arzeden ihtilâfları ele almış ve yaka silkerek:o Ah şu yaz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • SERGİ it Mithatpâşa Kız Enstitüsü öğrencilerinin yıllık faaliyetini belirten sene sonu nakış ve çamaşır sergisi.Beyoğlu Teknik Öğretim sergi salonunda açılmış,tır.Sergi.30 mayıs akşamına kadar açık bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • ÜNİVERSİTEDE İMTİHAN GÜNLERİ BELLİ OLDU İstanbul Üniversitesine bağ lı bülün fakülte ve yüksek okullarinda imtihan günleri tes bit edilerek ilân edilmiş bulun maktadır.Bu arada Fen Fakültesinin imtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış I Aç«l s apcm.Sterling Dolar Fr.Franfi İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Bskoudes 790.50 28.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 8.73.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • Istcjıbul Belediyesi Konservatuarı mevsimin son konserini 20 Mayıs 1952 Salı günü saat 21 do Şehir Tiyatrosu komedi kısmında verdi.Bu konserin Refik Fersan idaresinde olacağı son sınıf talebesinin kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1952
  • Hariçten getirtilen ışıklı tertibat kullanılamıyor Bir müddet evvel bir ingiliz firma ı tarafından Nigantaşında ışıklı tertibat vücude getiri leceği bildirilmişti.Aradan uzun zaman geçtiği,halde bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • r zabita nmmm TEFRİKA No:44 ölmemiş;ama,cidden perişan bir halde.Belki kurtarabiliriz,dedi.Birkaç enjeksiyon yapt-biı müddet bekledi,sonra tehlike azaldığını söylediİ yaralarını sardı Evin içi hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ne diyorlar?Geçen Yazılarımızdan birinde.Küçük Derginin «Le Tthecctre dans le Monde» dan aldığı bir anketten bahsetmiştik.Suâller şunlardı:Tiyatro yazarlığı öğretilebilir mi?Gene yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • MİLLÎ TALEBE FEDERAS-YONUNUN TEKTİ ETTİĞİ GEZİLER Geçen yıl olduğu gibi;Türkiye Millî Talebe Federa voıv;bu yıl da özel bir uçakla;İngüteredeki Edinburgh müzik ve dram festivaline ve Fran-a İsviçre ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • ana Türkiye İş Bankass YENİ BEYOĞLU BÜROSU Fransız Konsoloshanesi karşısında BUGÜN AÇILDI J_LUHUJLL LUMUİIUL^-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • İslâm milliyetçileri Sovyetleri takbih etti Londrada yapılan mitingde Sovyet emparyalizmi şiddetie tankit edildi Londra 25 Nafen)Dün gece.Londradaki islâm Kültür Teşkilâtı merkezinde toplanan milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • 6ncı Atom tecrübesi Nevada çölünde yapılan tecrübeyi 600 müşahit takip etti_Las Vegas Nevada)25 AP)Bu sabah burada altıncı atom bombası patlâ.tıldığı zaman vukua gelen göz kamaştırıcı ışık tecrübe mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • ŞEHİR HARİCİNE NAKLE-DİLECEK FABRİKALAR înfilâk edici madde imalâthanelerinin şehir haricine nak ledilme mevzuu yeniden ele alınmış bulunmaktadır.Bu bölgeler müteharsıs bir heyet tarafından tesbit edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • RESİM SERGİSt îktanbul Muallimler Cemiye ti Terbiye Encümeni sanat zev ini yaymak gayesi ile vakit vakit resim sergileri tertibine karar vermiştir.Bu sergilerin resim öğretmenlerinden Saıme Belir tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • L2& İJûR£ İftar 11 I Toptan bir saat evvel iftar tepsileri hazırlanırdı.Altı yedi türlü reçel,üç dört türlü peynir,sucuk,pastırma,balık yumurtası,havyar küçük kristal tabaklara konur,fakat iki üç türl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • Şeker istihsalimiz artıyor Ankara 25 D„H.A)Şeker fabrikalarımızın bu seneki karo pany&ieri çok ümit vericidir.Cieçen yıl fabrialar 186.000 ton î.ekeı iM.hsal etmişlerdi.Bu k£.rrp£nya devrö i içinde is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • ike-Taft mücadelesi Bu hafta içinde yapjacak yoklama seçimleri Cumhuriyetçi Partinin Başkanlık adayını tayin edecek New York,25 Nafen)Birleşik Amerikada Cumhurbaşkanlığı için Cumhuriyetçi Parti adayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • İki oburun müsabakası İspanyada bir Amerikah ve bir İspanyol eri arasında çok yemek yemek müsabakası berabere neticelendi Parit,25 T.H.A:BirUşik Arr,eı:'ka Hava Kuvvetlerine mensup bir erle;bir T ıpan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • KİSA HARİCİ HABERLER AMERİKA Tennesse eyaletinim Demokrat Ayan üyesi ve Başkanlık seçimleri için partisinin itimadını kazanmağa çalışan Esetes Kefauver dün akşam verdiği beyanat ta Panmunjom'daki müta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • Uimanite gaz at esi* ün bışyazarı tevkif edildi Paris 25 A.A.Franjız Kûmûuıst Partisinin merkez ergini olan «Humanite» gazetcruım başyazarı Andre Stil bu satch tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • HAZRETİ HAMLEDİN y*v* s Ama mm tanu/11 Bu dünya cesedin,öb ruhun hâkim olduğu sahadır n TEFRİKA No:145 Hazreti Peygamber,bir müd det sonra itikâfa çekilmiş Ramazandan evvel mukaddes aylarda tutmayı it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1952
  • Bu nasıl komünizm Bir Rus ajansı bülteninde okuduğumıu;bazı haberler,Şimal komşu memlekette komünizm sisteminin taınamiylc ortadan kalktığını,ancak yeni Çar'lann istilâ siyasetleri için bir propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.05.1952
  • P:1 İspanya diktatörü Franco üçüncü sırada en solda)kömür madeni ocaklarına giderek.işçile:le birlikte iki gün geçirmiştir,2 Birmanya valisi Lord Mountbaiten Akdeniz filosunu ziyaret etmek üzere Mâlta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1952
  • Florir'a güzellD:müsabakasını akzanan Miss Janet rı««^.firik.Ldröketleri yaparken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yıldızda patlayan bomba Camiin önünde Şeyhülislâm Cemalettin Abdülhamidt bombanın havaya uçurduğu parçalarına bakarak Arabamı çekiniz Abdülhamidin müstebit idaresi,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.05.1952
  • Vefa genç takımı Türkiye basketbol şampiyonu oldu Ankarâda yapılan Tüıkiye genç takımlar basketbol ^ampiyonası dün gece nihayete ermiş,tir.Vefalılar finalde Gençlerbirliğini yenerek Tüıkiye şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.05.1952
  • Kısa Spor İstanbul tenis teşvik turnuvası İstanbul Tenis Teşvik Turnuası dömi-final maçları dün Taksimde Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında yapılmıştır.Tek erkekler:Fehmi Kızıl Telyan'ı 6—1.6—1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.05.1952
  • Galâtasarayın gene forvet hattı Beşiktaş kalesini daimî bir baskı altında tuttu Yukarda Mehmedi topu yumrukla uzaklaştırırken görüyorsunuz Foto;Milliyet S.Önemli)Profesyonel lig şampiyonası dün sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.05.1952
  • DÜN FENERBAHÇE STADINDA Birinci Ordu atletizm yapıldı El bombası;1 Mehmet GürlĞr Kuleli)68 65.2.Muhteşem Eroğlu II Kor)60 52 3.Mustafa Doğan 66.Tüm.50.50 4 K 100 Bayrak;1 Kuleli Lisesi 47.3.2.XV Kor 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.05.1952
  • PROFESYONEL KÜMEDE Lig'in son maçı Sulhi GARAN Müsabakanın neticesi Beşiktaşın liderliği üzerinde bir tesir yapmıyacağı için;dün Beşiktaşlılar her zamanki gibi gayretli oynamadılar.Buna mukabil berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • Yüklenip üç beş adım sürdü sonra da bir hamlede kıvırıp 140 okkalık Makarnacıyı kolay ca altına alıverdi Dev vücutlu Makarnacı şaşırmış hattâ afallamıştı Kurtulmak ayağa kalkmak için çabalamaya başlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • İstanbul Belediyesinden:Belediye zabıtası talimatnamesinin fırınlara ait kısmının fırancala ve ekmeğin aynı zamanda bir fırında imâl edilmemesine dair olan 142 inci maddesinin son fıkrasına ancak ekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • Sevmez o Yılların gölgelendirdiği bu vi ran ev ve küçük mütevazı odam;mazimizin mezarı oldu Hülya.Ama öyle bk mezar ki;içinde hatıralarım yine eski canlılıkla,rını taşıyor.Köşedeki tozlara bü rünen ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • RA DYO istanbul Radyosu 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pİ.13.30 Columbia konser orkestrasından karışık hafif müzik Pİ.13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pİ 14.45 Şarkılar P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • Lokman fıekitn Dr.HAFİ!CEMAL Dahiliye Mütehassısı Parardan ba«ka her gün sabah saat 10 30-12:45gl$ den sonra 14.30.17 de halta kabul «der.istanbul Divanyotu No:104 V.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • MİLLİYET NUafcuMi 15 kutuftur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Ur.Senelik 42.30 8100 Altı aylık 22.50 43.00 Üc aylık 12.00 24 00 Bir ayük 4j0 g^O ÎLAN FİATLAR* 2 re 2 Uoeü sayfanın saatimi 4 T-L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • TEFRİKA No:245 SlMANCIGtL Valide Sultan,esaretten kurtulduğuna değil de Muradı yatakta bulacağına seviniyordu Sünbül ağa Validenin bu söa lerinden son derece telâşlanıyordu.Çünkü kendisi de bir nevi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenİ3r Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adanc 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı' 20.50 Erzurum Gelecekler:f 6.25 Erzurum 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden ver len Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı taze sebzeler ile taze meyveler kapalı zarfla 12/6/952 perşembe günü saat 16 da Ankara M S.B.I No.lı Sa.Al.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • ŞEHtn TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yes&rl j.oiefon 42157 P o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Carpanteı TUrkçesi Fikret Adil Telefon:4Ö409 Pazartesi akşaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • SADİ TEK TİYAT-ROSU,MAKSİMDE 10 mayıstan itibaren her gece 21.30 da pazar 16 da Vahi öz Mürüvvet Sim,Renan Fosforluoğlu beraber.BİR DONANMA GECESİ Komedi 3 porde Fiatlar;150 100 75 Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1952
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hazırlayan Sadi Borak Yakandan Aşağıya 1 Siyah hale getir;Muallâk.2 Bayrak;Bir içki;Renk.3 Kepaze;Eskilerin kurutma kâğıdı;Eski harflerden birinin okunuşu.4 Lâhza;Şart edatı;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Musaddık ingilfereyi vahşetle ilham etti Baş tarafı 1 incide)I îngiltereiiin başvurduğu iktisadî baltalama hareketleri I hakkında O maddelik bir iddiayı ileri süren îran Başbakanı La Haye Adalet Divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Köprülünün beyanatı Baş tarafı 1 incide)Paktı çerçevesi içkide askerî vaziyetini izah etmiş ve Doğu Akdeniz «ve Ortâşarkm askerî teşkilâtlandırılmasının büyük ehem miyetini tebarüz ettirmiştir.Türkive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • inandığımız adamlar!Başmakaleden deramı İsmet Paşa bir akşam Ouchy gatosundaki çetin bir müzakere celsesinden Lozan Palasa avdet ettiği zaman,holde,sapsarı olmuş,kendisini karşılı yan gazetecilere Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Vali muavinlerine ait yeni tayin listesi Yeni kararnamede on vali muavininin 12 kaymakamın adı bulunuyor Ankara 25 T.H.A Vali muavinleri arasında yapılan tâyin ve nakillere ait kararname yüksek tasdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Belgrat-Moskova münasebatı gergin Sovyetler dün gayet sert bir Belgrad 25 AP)Altı hafta evveline kadar buradaki Sovyet Büyükelçiliği Birinci Kâ tibi olan Vladimir Karmanov'un Yugoslav hükümeti tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • C.H.P kararsızlık içinde Baş tarafı 1 incide)Merkezi cildi surette düşündürmektedir.Kasım Güıek;Nihat Erim;Cemil Sait Barjas;Hüseyin Cahtt Yalçın ve Fahh Rıi'kı Atay gibi İnonünür.î.damı sayılan ve pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Yunan Kralı Bağ tarafı 1 incide)decekier ve 8 Haziran günü öğleden sonra îstanbula varmış olacaklardır.Bu seyahatte «Navarino» muhribi de refakat edecektir.Kral ve Kraliçe trenle Ankaraya giderek dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Korede gerilla faaliyeti Kominîstlerin çete faaliyetini arttırması karşısında örfî idare ilân ediklt Pusan 25 AP)Son zamanlarda fâaliyetlerini arttırmış olan komünist çete hareketlerine karğı bir tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Beş katil deli tımarhaneden kaçtı Paris 25 T.H.A)Paris Akıl Hastahanesinin en korkunç cinayetler işleyen delilerinden 5 i bugün hastahaneden kaçmışlardır.Bundan evvel;birçok defalar Pek çirkin hadi el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Dinayet işleri Baş tarafı 1 incide)«Yarın hulul edecek olan Şehri Gufranın bütün âlemi islâm ve hassaten Türk milleti hakkında mübarek ve mucib-i rahmet olmasını kâinatın haiiki olân Allahtan dilerim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Alman sulh anlaşması Bos tarafı 1 incide)Barış mukavelesi ilgili devletlerin meclisleri tarafından tasdik edilmeden mer'iyete girmiş addedilmiyecektir.Taraflardan her birinin meclislerinde bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları I 2500 er liralık marul ile kuru erik pazarlıkla 28/5/1932 çarşamba günü saat 11 de Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Çocukları yiyen hademe Bas tarafı 1 incide)Tikaç'ın evvelâ ölü doğan yav ruları yediği;bilâhare ölü ocuk bulamayınca lohusaların kovanlarından çaldığı canlı Le oeklori yediği tesbit olunmoştur.Yaır-j'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Diplomatların nutuk merakı Londra 25 T.H.A)Bir İn giliz istatistikçisinin basmda yayınlanan i1 tatistiğine göre;İkinci Cihan Harbinden bu yana;muhtelif devletlerin diplomatları tarafından cem'an 8650
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Iskoçya Danimarkayı 2-1 mağ'ûp etti Kopenhague 25 Radyo)Bugün burada yapılan Iskoçyâ Danimarka millî futbol maçını 2 l îskoçyâlılu!kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ-NİN TOPLANTİSİ Demokrat İşçi Partilinin ter tiplediği açık hava toplantısı dün sabah saat 10 da Taksim Meydanında yapılmıştır.Parti idarecilerinin bütün gayretine rağmen toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • zmir Fuarı ve yerli sanayimiz Izmıı D.K.A:îzmir F"'arı hazır lalarına hararetle i*:vam olunmaktadır.Geçen yıl verilen bir karara uygun olarak yerli sınaî müesseselerinin daha geniş iştiraklerini te mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Çukurovanın sağlık durumu Adana 25 T.H.A)Şehrimizde tetkiklerde bulunan Sığ Iık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr,F rem Hayri Üstünâağ;Adonada yapılan sağlık tesi3i3vi haKkında şu beyanatta bulunmuş ur:«Atan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • İzmirde öğleleri top atılmıyacak J^riiir 25 Milliyet)Çok ekmen beri her gün saat 12 ie atJjan İzmirin meşhur öğle topu Belediyenin aldığı bir Ka rarla Kaldırılmıştır.Bu tarihî p"lenepm kaldnlması 'ize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • İngiltere Avusturyayı 3 2 yendi Baş tarafı 1 incide)elçisi seyirciler ara* unda yer almış bulunuyordu.Maçı takibetmek için tam 231 tane ga zete ve fotoğraf muhabiri de gelmiş;sahanın etrafında muh tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • italya da belediye seçimleri Bütün eyaletler seçimlere iştirak nisbetinin 50 ni geçtiği bildiriliyor Roma 25 AP)Roma ve 2.400 İtalyan şehir ve kasabasının mahallî idarelerinin siyasi çehresini tâyin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Nice Fransa şampiyonu oldu Paris 25 Radyo)Bugün yapılan lig maçları sonunda Nice Fransa şampiyonu olmuştur.Nice aynı zamanda kupayı da kazanmıştır.Şehrimize gelecek olan Lüle Bordeaux*dan sonra 3 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Edip Çiçekli Türkiye ye geliyor Kudüs 25 T.H.A.Kudüs Radyosu bu geceki neşriyatında,Suriye Devlet Reisi Fevzi Selo ile Suriye Kurmay Başkanı Albay Edip Çiçeklinin Türkiyeye yapacakları resmî ziyaretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.05.1952
  • Beş yavrucak Baş tarafı 1 incide)çocuğu tUaş dumanları i]e b ğulaiL-k ölmüştür,l cdı um katındaki talaşların tutuşması bu faciaya sebep olmuştur.Talaşlar tutuştuğu manian anne ve baba evde bulun ır.u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.05.1952
  • 3 Haziran çekilişinde 2 EV ve 30.500 liralık ikramiye 25 Ağustos 8 EV 46.000 8 Kasım 2 Ev 32.500 29 Arahk i 3 Ev» 43.500 Evlerin Veraset ve intikal vergisini Bankamız öder.Bir Tasarruf Hesabı Açtırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.05.1952
  • Grip ve Nezle başlangıcında GRİPİN bir çok fenalıkları önler f Bas,dis,adale,tin ir,lunv JMâ bago romatiımo ağrTlarıno yj' karsı basarı ile kullonılır.Bayanların müoyyen laman-^B lordaki sancılarına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.05.1952
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda c»na ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayr,olmak üzere Karaköse As Sa.Al.Ko.da kapalı zırfla satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.05.1952
  • MİMA İŞİNİ BİLEN TÜRK KÖYLÜSÜ RADYOSUNU SEÇERKEN »E İYİSİNİ AUR L DİYOR t Anadoluda yaptığım son turnede bir çok kasaba ve köylerde musikiden anlayan vatandaşların bataryalı Siemens'i bütün radyolara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.05.1952
  • Kapalı zarf usulü ile ilan istanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Emniyet mensuplarının giyeceklerine konulmak üzere imal ettirilecek 10 kalemden ibaret işaret ve kokartlar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.05.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat İlânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazJı yiyecek maddeleri kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı olmak üzere JUssıviran As.Sa.Al.Ko.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.05.1952
  • 'ât&ZS* V S "HOOVER ÇAMAŞIR MAKİNASI BENİ ÇAMAŞIR GÜNÜNÜN DERDİNDEN KURTARDI,o Z P:Pûlsatör,HOOVER gÛf If^ft çamaşır makinası* W$M 'nın yan cidarına ^yerleştirilmiş olup,çamaşırları doğrudan doğruya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür ı ERCÜMENT KARACAN Basıldığı yör NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan