Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • Bi_r seyahatin hakikî sebepleri Hükümet eılkânının.sık sık câri işler hakkında umumî efkâ:ı tenvir et-neleri,bir nevi faaliyet raporu vermeleri her yerde âdettir.Bu gibi temaslar vatandaşların görüşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • Güney Avrupa deniz ve hava manevraları Amirâi Carney dün Napoliye müteveccihen Ankaradan ayrıldı Amiral Carney,Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakam Fııad Köprülü ile veda ziyaretinde Napoli 24 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • Korede şehit ve yaralılar Birinci Ordu Temsil Bürosun dan bildirilmiştir:Kore savaş birliğimizin 27 nisan 1952 tarihinden 10 mayıs 952 tarihine kadar verdiği zayiat şehit,yaralı olarak aşağıdadır:Şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • izmit D.P.il kong resi o-B.M.M.Başkanı Koraltan iktidarın iki senelik faaliyetini izah etti İzmit,24 Milliyet)Demokrat Parti izmit il kongresi bu sabah saat 10 da toplanmıştır.Kongre başkanlığına emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • B-Ramazanınız mübarek olsun Bugün Ramazanın birinci günüdür Bu mübarek ayın okuyucularımıza kutlu olma* sini dileriz.Ramazan münasebetiyle yapılan hazırlıkların tafsilâtı ikinci sayfamızdadır.Yukardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • Dün bir otomobil daha dört kişi ile birlikte denize uçtu Din bütün gün yapılan aramalara rağmen sulara gamülen taksi bulunamadı.Bu gün radarla yeniden arama yapılacak Otomobilin kaybolduğu yerde araşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • DÜNKÜ LİG MAÇLARI Dün,Mithatpaşa stadında profesyonel lig maçlarına «devam edilmiştir Müsabakalarm tafsilâtı 5 inci sayfamızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • Kore deki Mütareke Köprülünün beyanatı Ankara,24 A.A.Korede Birleşmiş Milletler heyeti ile komünistler arasında yapılmakta olan mütareke müzakerelerinin son zamanlarda yeniden bir çıkmaza girmesi üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • Çiçek Bayramı çiçekçilere yaradı Bir kaç seneden beri yapılmakta olan Çiçek Bayramı için bn sene de büyük hazırlıklara girişilmiş arabalar,otomobiller çi çeklerle donatılmıştır.Fakatı havanın muhalefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • ATATÜRK'ÜN Hususiyetleri Hastalığı Son günleri Kılıç.Ali'nin,Atatürk'ün hususiyetlcnne,hastalığına,soı:günlerine ait olarak hazırladığı ve yine M İLLİYET'tic 3 ha/iranda başlıyacak hâtıralar ise büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • Mukadder akıbet Halk Partisi yıkılıyor Ankaradaki çatışmalar Istanbula da sirayet etti Ankara 24 Milliyet)Şemsettin Günaltay ve Cavit Oralın Halk Partisinden istifa cderek yeni bir parti kuracaklarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • General Cafer Tayyar Millî Mücadeledeki kıyafettir General Cafer Tayyar Inönüyü itham ediyor Bu memlekette hürriyetin mevcudiyetine kendisinin serbest konuşması en büyük bir delildir.Milli Mücadele ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1952
  • Rusların Berlin ablukası Berlini İngiliz bölgesine bağlayan yollardan üçü Ruslar taralından kapatıldı Frankfurt,24 A P)Berlindeki Sovyet makamları kendi işgalleri altında bulunan Berlini İngiliz işgal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • mm** m—Tarih bahisleri Kabakçı vak'ası ismail Hami DANİŞMEND Bugün Türk teceddüt tarihinin en kâra günlerinden birinin 145 inci yıldönümüdür;Büyük teceddütçü Üçüncü Selim'in hâl'i ve irtica'm zaferiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • f Hic.1 25 MAYIS Ru 12 Rama 1952 Mayıs 137i Pazar 1368 VAK İT VASATÎ EZANI Güne 4 34 9.08 Öğle 12.11 4.42 İkindi 16.09 8.40 Aksan ı 19.29 12.00 Yatsı 21.24 1.56 İmsak 2.23 655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • I Almânyanın kalkındırılması meselelerinde Fransamn ilkin çok çekinimser davrandığını bili yoruz Böylece bir çok tereddüt ve mukavemetten sonra,nihayet Birleşik Amerikanın ve Ingilterenin gârantilerUe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Eshım Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Üret Drahmi Kskoudes Açılış iLapan 790.50 28 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.60 0.01.876 9.73.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • SERGİ Kabataş lisesi resim öğretmeni S.Belir'in eserlerinden mürekkep bir resim sergisi dün Muallimler Birliğinde açılmıştır.TOPLANTI fr Türkiye Muallimler Bitliği yıllık kongresi çarşamba günü toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • BİR ASKER!HEYETİMİZ DÜN İTALYAYA GİTTİ Bir askerî heyetimiz dün sa bah uçakla îtalyaya gitmiştir.Tümamiral Kemalettin Bozkur,Kurmay Albay Refet Arlon ve Kurmay Yüzbaşı Nurettin Yıldızlar'dan müteşekki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • FIKRA Öîenlerin vebali Ş ehıia seyrüsefer Itfcfi sadecel yolların tıkanıp tıkanmamasından imv ret sayar bir halimiz var.Bütün gayretler doğru,yanlış—bu tarafa yönetilmiş görünüyor.Dolmuş derdi,istiab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • Bir kadını kaçırdılar Saburayı bıçak tehdidiyle kaçıran zorbalar aranıyok* Evvelki gece Teşvikiyede çir kin bir tecavüz hâdisesi olmuş tur.Tafsilâtı şöyledir:Sekip Kadıoğlu adında biri evvelki gün Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • ŞEHİR HATLARI YAZ PROGRAMI HAZIRLANDI Şehir hatları yaz program:önümüzdeki ayın birinden it' haren başhyacaktır.Bu husus ta kendisiyle görüştüğümüz sn lâhiyetli bir şahıs,elde mevcut gemilerin bütün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • ÇİRKİN VE KORKUNÇ İKİ TECAVÜZ HADİSESİ Zabıta çirkin bir tecavüz hâdisesine el koymuştur Büyükderede oturan Ayşe Şahin adında bir kadının iddiasına göre,aynı semtte oturan Emin Engin adında biri 15 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • İNGİLTEREDEN ALINACAK TAHLİSİYE GEMİLERİ Bundan bir kaç gün evvel Denizcilik Bankası idare meclisi elde mevcut tahlisiye vasıtalarının kifayetsizliğini na zarı itibara alarak iki yeni gemi almaya kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • İKRAMİYELERİNİ ALAMI-YAN EMEKLİ MEMURLAR Denizyolları idaresinin Deniz cilik Bankası haline gelmeden evvel muhtelif sebeplerle emek liye sevkettigi memurlar he nüz ikramiyelerini alamamaktan şikâyet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • KISA HABERLER ir Tekel Genel Müdürlüğü 1952 İstanbul Sergisi için iştirak hazıılıklarına başlamıştır.Bu sergide kapalı 've a;çık olarak lüks bira ilk olarak satışa arzedilecektirir Türk Kadınlar Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • POLİSTE Dün sabah saat 8.10 da köprüden kalkarak Boğaz seferini yipmakta olan 72 numaralı Üsküdar vapuru Tarabya iskele,sine yanaşmak isterken kafaya oturmuştur.Gemi bir müddet sonra kurtarılmıştır.¦J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • Çimento bo Hastı Önümüzdeki günlerde fiatlarm düşeceği tahmin edilivpr inşaat mevsiminin girmiş olmasına ve inşaatın bir hayli artmasına rağmen,son günler-de piyasada çimento çok bollaşmış ve elde müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • TEKSTİL VE ÖRME SANA-Yİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI KONGRESİ İstanbul Tekstil ve Ormc Sanayii işçileri Sendikası yıllık genel kurul toplantısı dün saat 15 de eski Eminönü Halkevi salonunda yapılmıştır.Oldukça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • ÇAPADA YENİ BlK KLİNİ-ĞİN TEMELİ ATILDI İstanbul Üniversitesi Tıp Fa kültesine ilâveten Çapada ye niden inşasına karar verilen Psihiyatri ve Ortopedi Kliniklerinin temel atma töreni dün saat 10 da yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • BUGÜN RAMAZAN Bugün Ramazanı Şerifin ilk günüdür Bu münasebetle,dün gece bütün Müslüman vatan daşlarımız camileri doldurarak teravih namazını kılmışlar ve oruca başlamışlardır.Ramazan münasebetiyle ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • VEFAT Devlet Demiryolları Müfettişlerinden Necati Orsan,Ulviye Yegâne ve İffet Demirtaşın babaları,emekli deniz subaylarından SABRİ ORSAN uzun müddetten beri müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • HALKIN SESİ Gelen cevaplar:Emniyet 6 tncı şube müdür,lüğünden:Gazetenizin 28.4.952 târih li nüshasında:«Dolmuşlardan şikâyet» başlığı ile çıkan yazı incelendi.Şubemizden her gün şehrin muhtelif bölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • Güze!giden havalar birdenbire soğudu Denizlerde fjrtına devam ediyor.Yeşilköy açıklarında bir motor battı Günlerden beri şehrimizde bir taz manzarası hüküm sürmekte iken,havalar son hafta zarfında tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1952
  • ÇDRÜGE ÇIKARILAN VAPURLAR Denizcilik Bankası idare mcc lisi dün saat 10.30 da toplanarak geç vakte kadar çalışmıştır.Bu toplantılarında şehir hatları kadroları görüşülmüş ve bu kadro eski nispeti dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • Otobüs,bir çocuku öldürdü Balıkesir 'Î4 T.H.A,Şoför Ahmet Özkara idaresindeki Bandırma 96 piâkalı otobüs Aküakal KÖyünîen geçerken 14 yaşında Hüseyin Yürük a~ dmda bir çocuğa çarpmış;öiü müne sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • Emniyet teşkilâtı için atış poligonları yapılacak Ankara 24 T.II.A,Meni leketin büyÜK illerinde Emniyet teşkilâtı için atı$ poligonları yapılacaktır.Bu poligonlar,Emniyet bina larmın içinde veya çok y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • SUMERBANK İN İkramiye köşkü ~ş,*i.V:V.Tarabyada denizin 150 metre yakınında Asfalt üzerinde bulunan bu köşkün bir katı açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir acele ediniz.SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • 6ÖRE Para yutan eşek Hindistcndc zengin bir tüc ca m on bin liraya yakın parasını eşeği yutmuş.ü~ damcağız şimdi çemenderden 'bir saniye ayrılmıyor,gübresinde durmadan para ar ıyorm |jp.Hayretti derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • İlkokulların yaz tatili başladı Ankara 24 TKA,İlkokulların yaz tatili bu akşamdan itibaren başıamıştır.Orta,lise ve Sanat Okulları da 31 mayısta yaz tatiline girereklcr dir.İlkokulların bitirme iır.ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • Kibrisin istikbali Kıbrıs Türk İstiklâl Partisi lideri Arap memleketleriyle temaslarda bulunuyor Beyrut 24 T.H.A.Kıbrıstaki Türk İstiklâl Fartisı lideri Necati Ö-skan Kibre Türk leri namına Arap memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • HAZRET!M *SAMÎnmr/ı TAim Ey cemaatim,size kıymetli i kıyorum:Biri Kur'arı,TEFRİKA No:144 Orada her tarafa hâkim oddun.Onun için sen artık Medinenin malısın,orada kalacak ve orada öleceksin!Hazreti Pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • SANAT HAREKETLER} Mektebli Alaylı Türkiye şu «Mektepli Alaylı» cephesini pek iyi bilir.Kavga hızını kaybeden öyle çok olmadı.Gerçi bugün de,en önemli alanlarda bile «alaylı» otoritelere rastlamak pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • işsizliğin önlenmesi için alınan tedbirler İş ve işçi bulma kurumunda geniş ölçüde ıslahat yapılacak Ankara 24 T H.A,İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Mü dürü Faruk Kardan Türkiyode iş bulma iğlerini» ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • İrana vertlen Rus notası Rusya Dışîşleri Bakanı Viçinsky Moskovadaki İran sefirine bir nota vererek Amerikan yardımının tekrar kabulünü protesto etmiş,bunun 1921 andlaşmasına mugayir olduğunu bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1952
  • Kalktım etrafı aradım,kapıya baktım,mutfakta havagazı musluklarını muayene ettim,her şey yerli yerinde idi.Tekrar yatağa döndüm,mümkün değil gözüme uyku girmiyordu.Yataktan düşer gibi fırladığımı,yalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.05.1952
  • Amerikan Metropolitan operasının balerinlerinden Evelyn Mc Donaldl.makineli çocuk oyuncakla,nnın reklâmını yapmak için ibda' ettiği yâni bir dansı ile bütün Amerikanın dikkat nazarını ğekmeğe jmuvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Romada örnek bir imparator ve imparatoriçe.Kayser Trayan öldüğü vakit Romalılar şöyle dua etmişlerdi Tanrımız!vereceğin yeni imparator Ağustostan bahtiyar,Trayandan ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.05.1952
  • Son d ö ğüşler Sulhi GARAN Bugün yapılacak Beşiktaş Galatasaray kar.şılaşmasiyle profesyonel kümenin müsabakaları hamdolsun bitecek.Ilamdolsun diyorum,çünkü lig müsabakaları senelerdir bu kadar intiza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.05.1952
  • Bektaş Can ile Ali Yücel meselesi ve isveç polisi isveç polisinin hırsızlık hâdisesi üzerine açtığı tahkikat sona erdi Stockholm İsveç hususî muhabirimiz O.Türel bildiriyor)Olimpiyat oyunlarının yakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.05.1952
  • Emniyet kalecisi Orhun,Fahir'in bir akı nmı önlerken Fenerbahçe Emniyeti zor yenebildi:2 1 ilk devreyi berabere bitiren Emniyet dün cok canlı oyun çıkardı Dün Mithatçaşada en son maç Fenerbahçe ile Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.05.1952
  • Bundan evvel yapılan bir Beşiktaş Galatasaray maçında siyah beyaz kale bir tehlike geçirirken Liglerin son maçını bugün Beşiktaşla G.Saray oynuyorlar Bir buçuk saatlik mücadelenin sonu:Turgayla,Siyah-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.05.1952
  • Vefa Kasımpaşayı 5 1 Beykoz 1.Spor maçı M bitti Dün Vefa forveti cok iyi idi,istanbulspor daha üstün bir oyun oynadı Dün profesyonel lig maçlarının son hafta karşılaşmalarına dün Mithatpaşa stadyomun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • pürdü üküMdAk *Mu&mı-wmTi TEFRİKA No:244 ime aaMAKZiGİL Bekri de Yusuf Pcşa da Doçe de öteki beriki de aynı huşu içinde dalgındılar Ve hemen böxü değiştirdi,çengilerin gelmesini,oyunun başlan»ftmı ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Kapalı zarfla 13 ton sadeyağ* 9 Haziran 1952 pazartesi günü saat 17 de Bursa As:Sa:Al:Ko:da satın alınacaktır.Muhammen bedeli 97.20Ö ura geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Mudur FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALİ NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • UCUZ EVLER AY SONUNDA SATILACAK İstanbul Belediyesinin Kadıköy ve Üsküdarda yaptırdığı 154 ucuz ev bu ay sonunda kur'a ile satılacaktır.Bu evleri almak için şimdiye kadar 600 kişi müracaat etmiştir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • ŞÜPHELİ BlR ÖLÜM HADİ-SESİNE EL KONULDU Nişantaşında Şair Nigâr sokağında 61 sayılı evin zemin katında oturan Hasan admda birine misafir gelen 35 yaşlarında Yakup Uğur adında biri üe dün sabah banyoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • L Lokman Hekim Dr.HAFI2 CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pnrardan başka her gün sabah saat 1030-12:öğle,den sonra 14,30.17 de has-ta kabul eder.İstanbul Divanyoiu No:104 V.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • MİLLİYET Nüahau 16 kuruttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 4200 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4J0 9.00 tuur fUtuik 2 ve S üoeü aoyfcaam santimi 4T.L.İlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • Tarih bahisleri Kabakçı vak'ası Baştârafı 2 ncide)leri dağılmış ve Kabakçı Mustafa on bir kellelik bir liste takdim etmişse de Sultan Selim bunlardan üçünü çıkararak kurtarmıştır.Za.'vallı pâdişâhın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • İspanya mîllî maçı 8 haziranda yapılıyor Türkiye IsaAnya millî futbol maçı 8 haziranda cehrimizde Mithatpaşa stadında yapılacaktır.%panyol ra-illî takımı 5 haziranda 40'kişilik bir kafile halinde uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • KIZILAY A f Y O N K A R A H I S A R HAOE.NSÜYO n TABİİ SODASI ^L İn SIMı Sofra ftuyutfuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • SADİ TEK TİYAT-MHŞ ROSU.MAKSİMDE rf3tUf 10 mayıstan itiba-^H ^M ren her gece 21.30 W da pazar 16 dâ W Vahi Öz Mürüvvet Sim,Renan Fosforluoğlu beraber.BİR DONANMA GECESİ Komedi 3 perde Fiatlar;150 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • ŞEHtP TİYATROLAHI Saat 21 de Dram Kısmı SERSEBİ Yazan Mahmut Yesârl ıeiefon 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Cazpaateı Türkçesi Fikret Adil Telefon:4Û409 Pazartesi aksamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • Aysız geceler.Aysız geceler bizimdi.Sessiz,bomboş bir dünva bizleri beklerdi.Şehrin ışıkları gdi kirpa rak parıldatır,ta uzaklardan;üdsjere bürünen;sadece direğindeki kırmızı ışığı ile varlıği ni haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • Köy yolunda yıldırım çarptı Balıkesir 24 T.H.A.Bar dırma Edincik Bucağı Çarık köyünden Hasan Güngör adjnda bir şahıs köyüne dönerken,yolda yağmura yakalanmış ve bu sırada üzerine yıldırım düşerek kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • DENİZDE BULUNAN CESEDİN HÜVİYETİ TESBİT EDİLDİ Evvelki gün Fındıklı sahillerinde denizden qıkarılan cesedin hüviyeti tespit edilmiş,bunun Beyoğlund^K eni İstanbul otelinde misafireten oturan Kayserili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • Elbet paşam.Üç dört sene evvel yani dağa çıkmadan önce bu bölgenin en yaman baş pehlivanı o idi.Peki fûmdi güreşebilir mi acaba?Elbet güreşir paçam.Arslaıı kafese kapatılmakla arslan lığını kayıt)mı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER i—asa-Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20 50 Erzurun*.Gelecekler:6 25.Erzurum 8.30 Anadolu E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1952
  • RAP'YO istanbul Radyo sn 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler.İdare eden;Orhan Borar 13.40 Saz eserleri Oyun havaları 14.00 Orhan Avşâr tango orkestrası.Söyleyen;Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Bir seyahatin hakikî sebepleri Başmakaleden devam' raftar kurtarmak istediği anlaşılmaktadır Tevekkeli değil nutukları fazla boş ve koftu.Gaye başka olduğu için söz bir paravana rolü oynamıştır;C.H P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • izmit D.P.Baş tarafı 1 incide)ven,Sefer Göksel,Sadettin Yalmı,İshak İskenderunlu;Necati Temel,Kâmil Ersöz ve Seyit Erdem getirilmişlerdir.Diğer taraftan şehrimizde beklenen Başbakan Adnan Menderes kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Köprülünün beyanatı Boş tarafı 1 incide)de etmişlerdir.Kendisine müracaat ettiğimiz Dışişleri Bakanımız Prof.Fuad Köprülü bu mevzuda bize aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:e Son günlerde Korede mütareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Bir Bulgar göçmeninin marifetleri Bornovada bir nöbetçinin elinden silâhını almak isteyen bir deli yakalandı İzmir,24 Milliyet)Dün gece Bornovadaki 65 inci t ilmen garnizonunun nizamiye kapısında nöbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Sariye rd e işlenen bir cinayet Dün Sarıyerde,mahiyeti he nüz anlaşılamıyan bir cinayet hâdisesi olmuş,tabanca ile vurulan genç bir kadın,ilk Yardım Hastahanesine kaldırılırken yolda ölmüştür.Sarıyeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Rusların Berlin ablukası Baş tarafı 1 incide)Berlindeki İngiliz yüksek komiseri Sovyetlerin bu kararın*,şiddetle protesto etmiştir.Yük sek komiser bu münasebet'c Doğu makamlarına gönderdiği protesto m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Güney Avrupa manevraları Baş tarafı 1 incide)gemisi ve uçakları 26 mayıstan itibaren 12 gün sürecek mayın dökme ve mayın toplama manevralarına başlıyacoklardır.Müğterek eğitim şartlarının ayarlanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • İ r a n a verilen Rus notası O-İran hükümeti bu hareketi iç işlerine bir müdahale saydı Tahran.24 T.H.A.Jjov yet Rusyanın Tahrandâki Büyükelçisi bugün.İran Dışişleri Bakanı Bekir Kâzım'ı ziyaret edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Halk Partisi yıkılıyor Baş taıafı 1 incide)masına imkân görülmemektedir Filhakika genel merkez böyle bir mülakat için azami gayret sarfetmektedir.Anlaşıldığına göre,genel mor kez Günaltayın ayrılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • General Cafer Tayyar inönüyü itham ediyor Boş tarafı 1 incide)^fcemidin başında bulummus bir adamın kötü idaresi zamanında olup biten faciaları herkes çok İyi bilmektedir.I Hükümet mekanizmasını bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Değiştirme Birliğimiz 10 haziranda Koreye hareket edivor Ankara,24 T.H.A.Koredeki Tugayımızın yerine gidecek olan Değiştirme Birliğimizin Izmirden hareket tarilıi 10 haziran olarak ilgili makam lara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Yarım milyonluk bir suiistimal Tanınmış bir şirketin ortaklarından birisi 500 bin lirayı zimmetine geçirip kayboldu Şehrimizde,hususî bir müösseseye ait yarım milyon liralık suiistimal hâdisesi ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Alman sulh anlaşmasını Fransa imza etmiyor Schuman İngiltere ve Amerikadan yeni ve esaslı garantiler talep etti Bonn 24 A.A.Fransa Dışişleri Bakanı Kobert Schuman bugün Birleşik Amerika ve İngiltere B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Din mevzuunda D.P.nin görüşü Millî Eğitim Bakanı Samsunda dün sarih bîr konuşma yaptı Samsun,24 Milliyet)Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri bugün Demokrat Parti merkez ilçe kongresinde mufvtelif dilekie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Hırsızlık suçu ile tevkif edilen bir lise talebesi İzmir,24 Milliyet)Şehrimiz lise talebelerinden b'ri altı arkadaşının ve bir hademenin eşyalarını çalmak sucu ile bugün zabıta tarafından ya kalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Dün bir otomobil denize uçtu Bas tarafı 1 incide)lanmamıştı.Yağmur hafif hafif çiseliyordu.Sandalımı sahile yanaştırmış dün gece denize attığım sepetleri çekiyordum.Bir aralık Bebek isi ikametinden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Korede şehit ve yaralılar Bas tarafı 1 incide)Demirel,Hüseyin Kutlu,Rüstem Uyar;H.Faik Eser,Veli Şahin,Nurettin Sönmez;Niyazi Çılgın,Dursun Turan,Nadir Göker,Muhsin Çapan;Ali Karaduman;Mustafa Uygun,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Türkiye-İsviçre millî maçı İstanbul 24 A.A.1 haziranda Ankaradı millî takım' mızla oynayacak olan İsviçre milli futbol takımı;29 mayıs gecesi şehrimize gelecek ve ertesi günü uçakla Ankaraya hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Okullarda ati eti zm yarışmaları İstanbul atletizm ajanlığının organize ettiği okullararnsı atletizm müsabakaları dün Fenerbahçe stadında havarim yağışlı olmasına rağmen kalabalık bir seyirci önünde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Pariste kanlı nümayişler Paris,24 A.A.Resmî kay naklardan öğrenildiğine göçe General Ridgway'ın Parise gelişini protesto* mâksadiyle komünistlerin tertip ettikleri nümayişlerde bir kişi ölmüş ve birço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.05.1952
  • Hilâl Kulübünün toplantısı bugün yapılıyor Eski bir maziye sahip olan Hilâl Genç'.'k Kulübü yarın Göztopedeki lokallerinde bir toplantı tertip etmişlerdir.Bu toplantı münasebetiyle kulüp idare heyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.05.1952
  • V.DOKTOR Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Her gün sBat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edĞr Adres;Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.86/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.05.1952
  • Baş ve Diş ağrısına karşı Mideyi bozmaz,kalbi yormaz Nevrozin soğuk algınlık* taundan mütevellit kırık-ıkk fijaş ve bel ağrılarına kar^ı müessirdir.4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.05.1952
  • S I N G E R Kontrol Saati Sizi hırsızdan,yangından koruristanbul:Eminönü 8.Ankara:Vagonli kargısı,İzmir;Ankara Palas altmda ve bütün şehirlerimizdeki acentalarımızdan arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.05.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Kesif bedeli 24842.86 liri olan barakalar dahili ahşap bölmedöşeme ve kaplama ve sair inşâat işi açık eksiltmĞ ile 3 haziran 952 salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.05.1952
  • EI2ZEEI3S3 1 1 2 3 45 6 7 8 9 10 m 11 12 I I 2 JL ^L U 3 4 5 6 7| 8 9 10 11 Soldun Sağa 1_Hayâl perdesi canlı unsurlarının en büyük merkezi;Yeter 2_Gelecek;Üye kaydeden iki kelime)3—Ek vuı iki kelime)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.05.1952
  • 2 'I Z P ¦n I!ALMAN MALI ÎAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR TUftKiyf MÜNHASIR ITHALAİÇM MEHMET KAVALA GALATA TAHİR HAN.İSTANBUL m.40430 SAYIN ÇİFTÇİLER!traktirUn emrîniu ve İİiınetİ^ıelmHeii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.05.1952
  • Görünmeyen faydalı cankurtaranlar şif tayyaresinden yaptırılmaktadır.Botta bulunan paraşüt ve arkasında kî muvazene kanadı gövdeden ayrılmaktadır.Teknenin suya ile dümen ve pervanenin haıara uğramamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.05.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Açık eksiltme ile 15 ton Mercimek 5/6/952 günü saat 16 da Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Muhammen bedeli 11250 Hra geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8