Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Arjant" i Bahriydiler abide çelenk koydu Şehrimizde misafir bulunan Arjantin okul gemisi komutanı ve maiyetindekiler dün Taksim Cumhuriyet Abidesine merasimle bir çelfenk koymuşlardır.Besimde gemi kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Truman aday lığını koyuyor Taft,Balkanın adaylığını koymamak kararından caymış olduğunu bildirdi Vas?intfton,21 T.H.A.Bugüı;beyanatta bulunan Senatör Taft,Birleşik Amerikada ceıeyan edecek Cumhurbaş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Amatör millî takım Beyoğluspor'u Beşiktaş Kasımpaşayı 3-1 yendleri aMl;7JTr«;Amatör millf takımla Beyogluspor ve Besikt&sla Kasımpaşa arasındaki futbol karşılaşması dün Dolmabahçe Stadında yapılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • 'bufaAMm Bugün şehrimizde hava sa bahlGyin deniz üzeri sisli öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmıyaoaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Üçüncü Kitap mI Hususiyetleri ATATÜRK'ÜN jxiuç Ali Hatûnalannın 3 Haziranda tefrikasına bağlıyacağımız üçüncü vo son kitabı,Atatürk'ün hususiyetlerine,hastalığına,son günle,rine tahsis edilmiştir.Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Bir muhtarın marifetleri o-Bir köy muhtarı örfî idare ilânına kalktı İzmir 22 Milliyet)Kınık ilçesine bağlı Alibeyli köyü muhtarı Büyük Millet Meclisi nin salâhiyetleıine tecavüz suçiyle Adliyeye veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Silâh kaçıran gemiciler o-Giresun vapurunun 5 tayfası Cenava'da tevkif edildi Denizcilik Bankasına ait Xîiresun gemisi tayfalarından beş kişinin 21 mayıs gecesi Cenova limanında silâh kaçakçılı ğı suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Ridgevvay vazifesine başlıyor o-Gl.«yeryüzünün en mühim vazifesini üzerime aklım» diyor Vaşington,21 A.A.Bugün burada yaptığı basın toplantısında,eski Uzak Doğu Başkomutanı General Ridgway yeni vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Başmuharriri^^ Başbakan Konyada iktidarın ziraat politikasını izah etti Fiat politikası ile çiftçiyi devamlı olarak koruyacağız.Buğdayı 30 kuruştan aşağı düşürmiyeceğiz M Demokrat hükümet iktidarda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Halk Partisindeki ihtilâf her gün biraz daha büyüyor Halk partili gazeteler de biribirine girdi.Toplu İhtilâflar her an bekleniyor Ankara 22 Milliyet)Şem şebbüsüne geçtiklerine dair settin Günaltay il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Sakal grevi sona erdi O-İşçiler sakallarını Çalışma Bakanına gönderdiler Ankara 21 Milliyet)İşçi haklarının korunmadığı iddiasiyle işçiler 20 günden beri sa kal bırakmak suretiyle grev yapmışlardı.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Suriyelilerin yeni bir tecavüzü o-Bir erimiz Suriyeli askerler taralından dövüldü Adana.21 Milliyet)Şehrimizde çıkan bir gazetenin bildirdiğine göre,Türkiye Suriye hududu üzerinde yeni bir nâdise olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1952
  • Butfün Cumhurbaşkanlığına seçilişinin üçüncü yıldönümü olan Celâl Bayar D.Piktidarının üçüncü yılı o-Bayar iki sene evvel bugün Cumhurbaşkanı seçildi 14 Mayıs 1950 seçimleri neticesinde Türk milletini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • um-MAKALE Bir canavarlıktan alınacak ibret dersi İsmail Hami DANİŞMEND Fertler gibi cemiyetlerin de hem vücudu,hem ruhu vardır:Bizde cemiyet ruhunun cahilane bir materyalizm iptilâsına feda edilerek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • Yolova ka devir işine Yalova kaplıca W tesislerinin Sağlık Bakanlığından Denizcilik Bankasına devri işine başlanmıştır.Kaplıcala ı Sağlık Bakanlığı adimi idare eden Yalova Kaplca^arı Limitet Ortaklığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr Franm tsviçre Fr.Belçika Frîsveç Kr.Florin.Üret Drahmi Efikeudes 790.50 280 50 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 tapam 791 280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • FIKRA D.D.Y.teşkilatındaki zihniyet değişikliği Yıllardan fceri «harb senelerinin zarureti»,«teknik imkânların müsaadesizliği».«Bütçe mülâhazaları» gibi bahanelerle dar gelirli vatandaşlara reva görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • KISA HABERLER it Tarsus gömisi îtalyadaki ha vuzlanma işini bitirerek limanımıza dönmüştür.Gemi yarın;Bâti Akdeniz seferine kalkacaktırit Bugün saat 8.30 da limanımıza iki Mısır muhribi gelecektir.Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • POLİSTE ir Fatihte oturan Necla Kartal adında bir kadın intihar etmek m'âksadiyle bazı zehirli haplar yutmuş ve Haseki Hastâhanesine kaldırılmıştır.Büyukadada oturan Safiye Akdoğan adında bir kız bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • Celâl Bayar 1884 yılında,Gemliğin Umur Bey)köyünde doğmuştu,tam adı Mahmut Celâidir)Babası Plevneden hicret eden Abdullah Fehmi efendi idi.Zamanının ilmiye mesleğine mensup olduğu için fıkıh ilminde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • BİR HEYETİMİZ HOL ANDA-YA GİDİYOR Ticaret ve Ekinoau Bakanlığı Sanayi Umum Müdür Muavinlerinden Fuat Arun dün Ankaradan şehrimize gelmiştir.Fuat Arun beı'abarinde Bakanak Hukuk Müşaviri olduğu halde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • ZAMAN GAZETESİ 4 YAŞINDA Zaman Akşam Postan refikimiz neşir hayatın'n dördün cü yılma girmiş bulanmaktadır.Bu münasebetle refikimizi teb rik eder gelecek yıllar için de başarılar dileriz.MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • BİRİ ÖLÜMLE NETİCELE-NEN İKİ FECİ KAZA Beyoğlunda.Yeniçeşmede İbadullah caddesinde oturan Ahmet Gürçayın 7 yaşındaki oğlu Sedat Gürçay bahçede oynarken üç metre yükseklikteki bir setten düşmüş ve beyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • Sahaflar çarşısı Ay sonuna kadar tamamlanacak olan dükkânların kira şekli tespit edildi Beyazıtta inşa edilmekte olan yeni Sahaflar Çarşısı önümüzdeki aym sonuna kadar ta marnlanmış oiacaKtır.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • YAKALANAN EROİN VE ESRAR SATICILAtt!Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları Cahit Yüksel ve Mustafa Elmas âdında Hti sabıkalıyı Beyazıtta esrar satarlarken yakalâmışlardır.Üzerlerinde bin lira değerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • NİHAL ATSIZIN YENİ VAZİFESİ çBir müddetten Deri Haydar,paşa Lise inde Edebiyat öğ;et menliği yapmakta oian maruf Turancılardan Nihal Adsız MU lî Eğitim Bakanlığınca görülen üüzum üzerine Süleymaniye K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • BELEDİYEYE YAPILAN BİR İHBAR Belediye Başkanlığına Kadıköy Başmühendisliğinde suiistimaller olduğuna daiv bir ihbar vuku bulmuştur.Bunun üzerine derhal tahkikata baş lanmış ve görülen lüzum üzeri ne B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • SÜMERBANK'IN Süaıerbank'm küçük caıi he€8p sahiplerine mahsus 1952 yılı 2o Nisan gerilişinde Ankaraca bshçelievlerdeki apartman katını kazanan Bahçekapı Ajansı müşterilerinden 216 sayılı hesap sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • CİNAYET ŞEKLİNİ Al AN HADİSE On gün evvel Adapazannda kânh bir hâdise olmuş ve İstanbul Adapazarı arasında otobüs işleten Mevlût Öztopâl adında biri yolculardan biri tarafından bıçakla yaralanmıştı Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • Şehrimizde Ramazan hazırlıkları bitti Belediye pide fîatiarım tesbit etti.Camiler e s ıslı surette temizlendi Ramazanın yaklaşması münasebetiyle piyasada biiha.sa gıda maddeleri üzerinde bir canlılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • MtBAREK RAMAZANI ŞERİF 25 Mayıs 1952 tarihine müsadif pazar günü Ramazan:Şerifin iptidası oiduğu ilâö ulunur.İstanbul Müftüsü Ömer Na.uhi Bilinen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • Endonezya ile ticaret Ankaradaki temasİarıoı bitiren Endonezya ticaret ataşesi geniş izahatta bulundu Bir müddet evvel memleketimize gelen Endonezyalım Ka hire Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi R.Sanoes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • HARİÇTEN GETİRİLEN DAMIZLIK HAYVANLAE Tanm Bakanlığı em:indeki hayvan neslinin ıslâhı iğin kullanılmak üzere yeniden Amerikadan,Fransadan ve Kabristan damızlık at;katır ve eşek getirtilmiştir.Bakanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • TUZLADA BİR TREN KAZASI OLDU Evvelki gün saat 19 sıralarında Tuzlada,bir kaza olmuştur.Haydarpaşa Adapazarı treni Tuzla içmelerine yaklaştığı sırada yolculardan Hasan Yılmaz adında biri,vagon kapısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • SERGİ ¦Jr Genç karikatüristlerimizden Semih Balcıoğlunun,Maya Galerisinde açtığı sergi 3 hazirana kaddr devam edecektir KONSER •jr Unkapanı Gençlik Kulübü senelik kongresi 7 haziran cumartesi günü kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • GEMİ KURTARMA İŞLET-MESİ TAKVİYE EDİLİYOR Denizcilik Bankası İdaıe Mec lisi dün saat 13.30 da toplanmış ve müzakerelere 19.30 a kadar devam edilmiştir.İlk olarak gemi kurtarma iş letme)i iş programı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • Hic.22 MAYIS Ru 27 9 Şet bar 1952 Mayıs 137i Perşembe 1368 VAK İT VASATİ EZANI Güne?öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 4 37 12.10 1608 ı 19 25 21.18 2.28 9 12 444 8 42 12 60 154 7.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1952
  • HALKIN SESİ Atlı arabalardan şikâyet Aynalıçârşıda Artin Pala yazıyor Bugünkü şartlarla yol yap manın Belediyeye hayli pahalıya mal olduğu' malûmdur Bilhassa asfaltlanan_yol lar,güzel olmakla beraber,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • ISA HARİCİ HABERLER AMERİKA New York'un baş mahkemesi bütün otomobil kullananların parmak izlerinin alınmasını mecburî tutmaktadır Bu şekilde cinayet vakalarının dâ daha kolay tesbit edileceği iddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Tembellik vesikaları Türkiye de öbür bütün top-J lunılar gibi bir takım mesele-I ler etrafında teşekkül eder.Türkiyede de politikacıları,ik tisatçıları,tüccarları,zenaatkâr ve sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • Bıookly'de Sutton sokağında 713 numara.Zemin ka^ tîudav bir daire.Ben hiç gitmedim.Odaları bizzat aramak istiyordum.Bu işi sen benden iyi yaparsın.Bir şey olursa haber veri-Tim.Kapıyı vurdular.Kim o?'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • Ürdün Kralı Emin Tallâl Parîste Paris,21 AP)Buradaki Haşiiuî Ürdün elçiliği mensupları kendileriyle görüşen Associated Press muhabirine Kral Tallâl'ın sıhhî sebeplerden dolayı değil sırf gezmek ve eğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • İ2& Bu nasıl erkeklik Gazetelerde ara sara,üç beş delikanlının bir olarak bir kızı,hattâ çocuk sahibi evli bir kadını dağa kaldırdıklarım okuyor ve şaşıyo ruz.Vaktiyle de kız kaçırılır,di,bilhassa Çer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • Türk Kadını Mısır gazetelerinden birinde gajtl enteresan bir yazı neşredildi Kahire 21 THA.Kaimede münteşir El Mısrî gazetesi.«Sulhde ve harbde Türk kadını»,«Türk kadını Türkiyenin kurtuluşunda Türk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • sBSGasssss&Bissa Türkiye iş Bankası TOPHANE BÜROSU BUGÜN AÇILIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • John Garfield öldü Nevyork,21 AP)1937 de Broadvvay sahnelerinden bir?nde temsil ettiği Amerikan tiyatro yazarı Clifford Odctsi*» «Altın Çocuk» isimli piycsiyle meşhur olan ve son yıllarda Hol}ywood'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • İran devlet altınları Anıerikaya naklediliyor Tahran,21 D.H.A.îran hükümeti Güney Afrika ve Ka nada bankalarında bulunan Iran îıazinesine ait altınları Amerikaya nakletmeye karar vermiştir.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • Rus diplomatları izinsiz plaja Rİdemiyecekler Vaşington,21 Nafen)Arneıikan hükümeti yeni almış olduğu bir kararla Rus diplomatlarının ancak 48 saat evvel izin aldıktan sonra yaz günlerinde plajlara gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • Arap-Yunan görüşmeleri 1 Venızelos,Suriye ve Lübnan'a yaptığı seyahattim dün döndü Şam 21 AP)Üç günden beri burada Suriye siyaset adam lariyle görüşmelerde bulunmuş olan Yunan Başbakan Yardımcısı Sofo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • îzmir Fuarına iştirak edecek devletler îzmir,21 D.H.A.Şimdiye kadar îzmir Fuarına iştirak edeceklerini bildiren devletler şunlardır:Macaristan.Hindistan,îtalya,israil;Al-1 manva,Avusturya,Yugoslavya,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • Avrupa ordusu Altı devlet dışişleri bakanlarının Pariste yaptığı toplantı sona erdi Paris 21 A.A.6 devlet dışişleri bakanlarının toplantısı dün akşam saat 22 de sona ermiştir' Avrupa ordusu andlaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • Siyasî icmal Petrol ihtilâfı Ajans telgrafları,Amerika,İngiltere ve İranın petrol ihtilâlini halletmek üzere yakında doğrudan doğruya müzakerelere bağlıyacaklarını Tahran gazetelerinin yazdıklarını,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • HAIBITi NIÖHAHIHIEOİ w* rv *SAfAMVATIZ TAMV 11 Cenabı Hakka kavuşacağınız güne kadar karınız,ırzınız,malınız,mukaddestir.TEFRİKA No:141 An'anelerin gururile yükseklik taslıyamamıştı,Evet,herkes,her ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1952
  • Dört günde üç defa isyan eden esirler Koje adasında vuku bulan üçüncü ayaklanmada bîr Çinli asker öldürüldü Koje adası 21 AP)Son dört gün içinde vukua gelen üçüneü komünist esir ayaklanmasında bir müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.05.1952
  • «11:Freddy Mcjoânna adında aslen irlandalı olan Amerikalı bir genç kız kadınlar arasında uzun atlama dünva relkorunu kırmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1952
  • yeniçerilere verdiği büyür ders Hadım ağasına emretmişti:O güzel dilberin başını koparın şu aç âsilerin üstüne atın!Onlara en güzel ders bu olacaktır Yeniçeriler,Fatihin birinci cülusunda isteklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.05.1952
  • Meşhur ilaiyan bisiklet şampiyonu Fausto Coppi bu seneki yarışlar içm ümitli bulunmaktadır.Dünyanın en iyi bisikletçisi-olduğunda herkesin hemfikir bulunduğu bu meşhur İtalyan şampiyonunun yeni mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.05.1952
  • Yunanistan mağlûbiyetinin nelerdir?Sporda yenmek kadar yenümek'de normaldi e&elimki mağlûbiyet güç hazmedilir şekilde acı r.Fakat itiraf Hele böylesi Yunanistana mağlûbiyetimiz,hâla günün mevzuunu teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.05.1952
  • Kw8SH®t»S!5:*S^8kS^o^!K Şevketin attığı ilk gol Kasımpaşa ağlatında Foto:Milliyet—Sami Önemli)Amatör karma Beyoğlusporu 13 1 yendi K.Paşalılar lig şampiyonu karşısında cok muaffak bir oyun çıkararak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.05.1952
  • Türkiye Lübn an millî maçı Bu aynı sonlarında Beyrut ta yapılacak olan Türkiye Lübnan millî futbol maçı,Lübnan Federasyonunun yeni biı teklifi üzerine önümüzdeki mev sime bırakılmıştır.Bilinendi £İbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.05.1952
  • Galatasaray pingpong şampiyonu oldu 18 ve İr mayıs gunı'eri Teknik Üniveı sitede devam olunan İstanbul Ping Pong şampiyona a sonunda Galatasaray takımı 18 mayıs pazar günü Ortaköy ve Şişliyi 3—2 yenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • SADÎ TEK TtYAT-MMOŞ ROSU.MAKSİMDE ^2 1# 10 mayıstan itiba-^B IW ren her gece 21.30 v\F da pazar l(j da W AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde Fiatlar;150 100 75 Tel;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7 20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6 25 Erzurum 6.45 Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • DOKTOR Katice Ekren İç Hastalıkları Mütehassıs» Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres:Beyoğlu îstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruçtur Abono şeraiti Ttu-kiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 12.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ay»lk 4.50 9.00 21AN FUTLARI 2 yo 3 ün«ü 10710x101 saatimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • ARJANTİNLİ DENİZCİLER ŞEREFİNE VERİLEN ZİYAFET Şehrimizde bulunan Arjantin okui gomisi komutam şerefine dün Deniz Komutanlığı tarafından Konak Otelinde bir öğ'e yemeği verilmiştir.Yemekte Vali ve Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • fEFRİK.Y No:241 SAtfANCIOtL Kösem Valide suitan bütün politikasını kendisine bağlamış gibiybi Küçük Sultanın hiçbir şeyden haberi yoktu;gezecek,oynayacak ve eğlenecek yer aradığı için kalfanın arkasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • KIZILAY AF YON KAR AH İS AR MAOCHSBVO «ı TABİİ SODASI İn İlah luyuduf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • Bırakın,bırakın onu diye Bulgar komitecilerinin arasına girmek istedi.Fakat aynı anda müthiş bir çığlık atarak kapaklandı.Komitecilerden biri kadının karnına bir tekme savurmuş ve torununun imdadına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESÎ ŞEHtu TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesârl ^eielon 42157 o Komedi Kısmj HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L.Crossve E.C.Çarpan t er Türkçesi Fikret Adil Telefon:404
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • Lokman Hefclntı Dr.HAFİ':CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün »abah saat 1.0 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul erler.İstanbul Divanyolıı No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • RA D YO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türkü,ler Pl.13 30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve memleket ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • MEMLEKETİMİZLE İNGİL-TERE ARASINDA İZCİ MÜBADELESİ Türkiye ile ingiltere orasında izci mübadelesi yapıi'mafcı hususunda bir anlaşmaca varıl mıştır.Temmuzda İngütereden 32 kişilik bir tayyara İngiÜ2 iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.05.1952
  • 0M4Q İTİMAT Hayatta itimatsızlık 1 adar insanda iç huzursuzluğu yaratan başka bir şey tasavvur edemiyorum.Şu karşımda duran adamın fizyonomisine bakılacak olursa tam bir külhanbey tipi;elleri pantalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • VALİNİN DÜNKÜ TEFTİŞLERİ Vali dün sabah beraberinde Beşiktaş ve Sariye r Kaymakamlariyle Fen İşleri ve Yoüar Müdürleri olduğu ha'ıde Kuıduçeşme ve Küçük Bebekde halkın ihtiyaçlarını incelemiştir.Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Konyadan {Başmakaleden devnm men haik,Meclis Reisinin,Baş bakanın konuşmasını istiyordu.Evvelâ sayın Koraltan söz aldı.Gür bir sesle Konyada bulunduğu eski yıllara ait hâtıraları anlattı.Konyalıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Havacılara verilecek tazminat Ankara 22 Milliyet)Bu-1 yük Millet Meclisi bugün Muh' lis Tümayın başkanlığında top lanmıştir.Bu günkü celsede Türkiye ile İspanya arasında imzalanan ticaret ve ödeme anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Silâh kaçıran gemiciler Baş tarafı 1 incide)ber alınmışta*.Yaptığımız tahkikata göre hadi «nin mahiyeti çudur:M.Ali Azaklı;İbrahim Suizi Hasan Karabulut.Nurettin Sezgin;Mustafa Kalkavan isim li 5 gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Saray eşyasına dair asılsız haber yayanlar Büyük Millet Meclisi bağlamk lariyle milli saraylar,kasırlar ve köşklerdeki eşyalar hakkında soruşturma komisyonu başkanlığından bildirilmiştir:Büyük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Aml.Carney Erzurumda Erzurum 21 AA)Atlantik Paktı Güney Avrupa Orduları Başkomutanı Amiral Carney beraberinde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Şahap Gürler,kurmay başkanları ve amiralin karargâh s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • iliç Ali Üçüncü kitap Baş tarafı 1 incide)3 ün eli kitap neleri anlatıyor?Ktlu.Ali Hatıralarını Anlatıyor» adlı eserin başlı başına müstakil faslını teşkil eden üçütıeü kitabında bir çok bahisler,hâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Suriyelilerin tecavüzleri Baş tarafı 1 incide)derin bir teessür ve infial uyandırnııştır.Askerlerimize te cavüz hâdisesi şöyle cereyan etmiştir:Meydanı Ekbez'de hasta arkadaşına su almak için trenden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Korede?19 mayıs bayramı öl.Argüç günün ehemmiyetini belirten bir hitabc-de bulunda_Korede Türk Tugayı ile bir-Tüı'k Savaş Birliği mensupları likte,21 A.A.Koredeki parlak millî üniformalarım gi yerek 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Şükrü Kanatlı izmire gitti izmir 21 Milliyet)Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı bugün öğleden sonra uçakla şehrimize gelmiştir.Orgenerale bu seyahatinde yüksek rütbeli subaylar da refaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Mısırdaki sıcaklık yüzünden 6 kişi öldü,yüzlerce kişi bayıldı Kahire,21 T.H.A.Birdenbire başlıyan şiddetli sıcak lar yüzünden,bugün Mısır'ın muhtelif yerlerinde 6 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Menderesin Bas tarafı 1 incide)ğjmiz rakamlar misal olarak göstereceğimiz eserle-karşıtımda muhaliflerimizin susma lan icabeder.Lâfla,mesnetsiz iddialarla milleti aldatmak devri geçmiş,rakamlar;işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Ridgvvay vazifesine başlıyor Baş tarafı 1 incide)esirlerine karşı gayri insanî muamelelerinden dolayı da suç lu olduklarına dair komünistlerin ileri sürdükleri iddiaları tekrarlayan General Ridgway:Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Churchille verilen garip hediyeler Bîr Amerikan mecmuası İngiltere başbakanına ait entresan bir yazı neşretti Nevyork 21 AP)«American Magazine» dergisinde yayınlanan bir makaleden anla şıld-ğına göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Truman adaylığını koyuyor Baş tarafı 1 incide)muştur:laf t,her ne kadar Trumanın Cumhurbaşkanlığına namzetliğini ivoymıyacağını mütead dit defalar bildirmişse de,Demokrat Partinin en son dakikada Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Bir muhtarın marifetleri Baş tarafı 1 incide)ra hiç kimsenin sokağa çıkami yacağını tellâl bağırtmak sure tiyle ilân etmiştir.Bu vaziyete tahammül edemiyen köylüler Demokrat Par ti Teşkilâtı vasıtasıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Türk boks takımı kalyada BariCialya)2G AP)Bir Türk amatör boks takımı perşembe ffünü İtalyan boks takımiy.e yapacağı müsabakalara hazırlanmak için bugün buraya geimiştir.Türk boksörleri,pasaportlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Halk Partisindeki ihtilâf Bas tarafı 1 incide)kadar genel merkeze istifaları gelmemiş olmakla beraber her an için istifa talebinin gelmesi bekltumektedir.Bir müddetten beri C.H.P.içiııde büyük bir huz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.05.1952
  • Eisenhower Amerikaya dönüyor Atlantik Başkomutanı 30 m&yısta salâhiyetleri/ui Gl.Kidşway'e devredecek Aviupa Müttefik Kuvvetleri Genel Karargâhı,2± APj Bildirildiğine göte NATO Kuv vetleri Başkomutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.05.1952
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 l011 12 Hazırlayan Sadi Borak Soldun Saüa 1 Merdiven;Zâm 2 Bir sebzö;Emlâk 3 Ağaç kolu;Gördüğünü söyliyen;Bir mabut 4 Sahip;Deniz vasıtası tamiri 5 Bir edat;Valide;Rüzgâra emir 6 Zevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Vandan Çaldırana 300 ton ayniyat kapalı zarfla nakiettiri ûecektir.Muhammen fiatı ü ku ruş;tutarı 18.000 liva olup geçici teminatı 1350 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Belediye şubeleri yıllık ihtiyacı için alınacak olan 18.250)kilo koyun,11500 kilo kemikli ve 2000)kilo kemiksiz sığır etler!kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • bir çok fenalıkları önler!Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle teskin eder Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı başarı ile kullanılır Süratle hazmolur ve.der* hal tesirini göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • Ankara Doğumevi Baştabipliğinden Muh ammcu Geçici Cinsi Miktarı Fijî ılı Tutan Teminatı Patlıcan 30Û0 Kg.40 Kr.1200.lira Domates 3000 40 1200.Taze Bamya 2000 65 1300.Karnıbahar 1000 55 550.Kereviz 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • ZAYÎ İstanbul Gümrüğünün 30100 sayılı ve 28/10/949 günlü beyanname ile ithal edilmiş olan jüt sargılık kaba bezlere ait 471.74 liralık 10350/1 sayılı makbuzu zayi ettik Yenisini çıkara,cağımızdan eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • Neşriyat ESKÎ FOÇA;Ege Turizm Cemiyeti,tabiî manzara güzelliği ve tarihî âbideleri bakımından memleketin sayılı turistik noktalarından biri olan Foça hakkında biri Foça tarihine ait,diğeri Felix Sarti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • ZAYÎ 11 inci seferini yapan Helienic Wave vapuru ile Sokoni-Vakum Oil Şti.namına gelen cem'an 7340 kap makine yağı ve saireye ait 9867-9872-9873 ve 9889 sayılı Ordinolar zayi oimuştur.Yenilerini alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALİ NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 100 ton Sığır eti satın alınacaktır.Kilosu 160 kuruş geçici teminatı 9250 Liradır.İhalesi İl/Haziran/952 çarşamba günü saat 15 de izmit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.05.1952
  • Plâk meraklılarını tam mânasiyle tatmin eden.İ 5 ^m BeSSû iue İİ2Î mm öö JPil 8SSffrJ ırSl.SIEMENS 816 W,radyo ve plâk amatörlerinin arzularını tam mânasiyle tatmin eden bir cihazdır fazla yer işgal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan