Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Bugün sehıibnizcy hava;sabahleyin az bulutlu,öğleden sonra açık geçecek hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Yurtta bereketli yağmurlar devam ediyor Bu sene hububat rekoltesi çok iyi Toprak Ofisi bu seneki mahsulden 2 milyon fon hububaf mubayaa edecek Köylüye bol zirai kredi dağıtılıyor Ankara,20 Milliyet)^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Koreden gelen 78 gazimiz İ/mir limanında muazzam tezahüratla karşılandı İzmir 20 A.A.Kore'de kahramanlık destanları yaratan şanlı Tugayımıza mensup 78 Kore gazimiz bugün saat 13 te Danimarka bandıralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Truman Benderlioğlunu kabul etti Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlio&Iu,Başkan Truman'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı •«¦{âl Sayarın selâmlarını bildirmiştir Resimde Atıf Benderlioglu New-York'ta Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • erikanın dünya sulhu için sarfettiği Truman,dün mühim bir nutuk söyliyerek kızıl tehlikeye karşı alınan tedbirleri izah etti Dün mühim bir nutuk söyliyeıı Truman kızı ile birlikte West Point 20 A.A AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar evvelki gece yüksek tahsil gençliğinin Marmara köşkünde verdiği baloda hazır bulunmuştur'.Resimde Bayar gençlerden birine iltifat evlerken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Amerikada Başkan adayları mücadelesi Demokratlar Taftın Eisenhove den daha kolay mağlûp edileceğini umuyorlar Vaşington,20 AP)Demokratlar arasından üç kişinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • 15wmin Konyaya gidecek olan Başbakan Adnan Menderes Başbakan Konyaya gidiyor O-Menderes,Konya D.Pil Kongresinde bir nutuk söyleyecek Ankara,20 TVH.A.Başbakan Adnan Menderes,beraberinde İşletmeler Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Carney'in tetkikleri o-Amiral,dün Adana ve İskenderumia tetkiklerde bulundu Adana,20 AA.Atlantik Paktı Orduları Güney-Doğu Başkomutanı Amiral Robert Carney bugün uçakla Adânaya gelmiş,tir Hava alanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Atlantik deniz manevrası 250 den fazla geminin iştirak edeceği manevralara haziranda başlanacak Londra,20 AP)İngiliz Amirallik Dairesinden bildirildiğine göre,NATO,Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı.Hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Sermet Muhtar vefat etti Teessürle haber aldığımıza göre,bir müddetten beri rahatsız bulunan tanınmış muharrirlerden Sermet Muhtar Alus,dün geç vakit hayata gözlerini yummuştur.Merhum,I Devamı So,7 Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • ATATÜRK'ÜN Son günleri Bu büyük tefrikamıza dair izahat 7 inci sayfamızda MİLLİYET 3 hazirandan itibaren yeni ve kuvveti!bir gazetecilik hamlesiyle okuyucularımın bir gazeteden bekledikleri bütün iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1952
  • Yeni İzmir Valisi Dilaver Argını Dilâver Argun İzmir Valisi tayin edileli İzmir 20 A.A.Merhum Vali MuzArihr Tuğsavulun yerine Veki-i Vali ıharak tâyin edilen eski Aydın Valisi Dilâver Ar.gun dün cehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • MAKALE Emir AbdülkerinTin Türk milletine hitabı İsmail Hami DANİŞMEND Fas'ın şimalinde ve Akdeniz sahilinde uzanan Iiîf,İspanyol hâkimiyyetinde inliyen bedbaht bir Müslüman ınetnleketidir:Birinci Ciha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • Hic.21 MAYIS 1952 Çarşamba Ru.26 Şabcn İIJ7İ 8 Mayıs 1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4 37 912 Öğle 12.10 4.45 İkindi 16.08 8 43 Akşam 19.25 12 00 Yatsı 21.18 1.51 İmsak 2.30 7 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış I Açılış apt Dolar Fr Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.Uveç Kr.Florin Liret Drahmi Kakoude* 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 ÎO.01.876 9.73.00 791 280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • KONSER it İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti Müzik Kolunun tertiplediği Muhittin Sa da'k idaresinde İstanbul B.Konservatuarı Şehir Korosu konseri bugün saat 15 de Eminönü Öğrenci Loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • FIKRA GönüEsüzlük Bir eski söz vardır:«Aşk olmayınca meşk olmaz» derler Sütüncemedo kalan işlerimiz,yasak savma kabilinden,sırf gösteriş olsun diye giriştiğimiz faaliyetler,adına toptan kırtasiyecilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • KISA HABERLER ir Egeon vapuru ile şehrimize gelen Yunanlı seyyahlar Valiyö yoldan bir telgraf çekerek îstanbula hayran olduklarını ve burada iken gördükleri kolaylıklardan dolayı müteşekkir bulunduk,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • POLİSTE Kum'kâpı Ordu caddesinde oturan Ahmet Kaymak adında bi ri.aynı semtten Rüs^em Özean adında biri tarafından sopa ile dövüldüğünü iddia etmiş,tahkikata başlanmıştır.Karâgümrükte oturan Habibe Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • Garip bir yaralama Bir kadın arkadaşının yüzünü ustura ile doğradı Evvelki gece Taksimde garip bir yaralama hâdisesi olmuştur.Takdimde Büıbüı mahallesin de 45 numaralı evde İbrahim Esmer adında biri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • BİR İNGİLİZ GEMİSİNDEN ÇIKARILAN KAÇAK RADYOLAR Limanımızda bulunan Menfhis ismindeki İngiliz gemisinden 8 adet radyo,gece yarısı karanlığından bilistifade gemiden dĞnize bırakılarak.kaçırmağa teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tarafından alınan tertibat neticesinde bilhassa Güney bölgesinde Nisan ayı içinde 146 kaçakçılık vak'ası tesbit edilmiş olup bunun 66 sı müsâdemeli göçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • UCUZ EVLERE RAĞBET ÇOK FAZLA Belediyenin Üsküdarda ve Kadıköyde yaptırdığı ucuz evlerden satın.almak istiyenlerin müracaat müddeti sona ermiştir.Bu zamâ.n zarfında mevcut 153 eve 666 e yakın talip çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • Münir Nureddin iki aydan fazla bir zamandır Anadolumm muhtelif şehirlerini dolaşıktan sonra Bağdat,Beyruta kadar gitmiş ve oralarda muvaffakiyetli bir konserler vermişcir 12 Mayıs 1952 pazartesi aksam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • ÇİRKİN BİR TECAVÜZ HADİSESİ Şişlide oturAn bir avukatın ya nında ahçılık yapan Niyazi Karaağaç adında,evli ve iki çocuk sahibi biri.aynı semtte oturan Hatice âdında bir kızı kandırarak zorla tecavüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • VAIJ ANKARAYA GİDECEK Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay önümüzdeki Pazar günü Ankaraya giedrek şehir işleri etrafında temaslarda bulunacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • DÜN YAPILAN ARAMA TARAMA Sivil ve resmî 200 ki.şilik bir polis ekibi dün sabah.Tahtaka-]e.Mercan.Yemiş ve civarında büyük bir arama tarama yapmıştır.Bu aram asonunda 10 bıçakbir tabanca müsadere edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • PROF.DİŞİNGER'İN DÜNKÜ TEMASLARI Teknik Üniversitede konferans lar vermek üzere şehrimize gelmiş bulunan ve bu arada şeni in Anadolu ve Rumeli kıyıları arasında yapılması düşünülen asma köprü üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • YUNAN SANAYİCİLERİNİ TEMSİL EDEN BİR HEYET GELDİ Yunanistan sanayicilerini tem silen bir heyet memleketimize gelmiş ve istihsal ettikleri maddelerin ihracını sağlamak üzere tüccarlarımızla temaslara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • Türklüğe hakaret Suçları tesbit edilen üç kişi tevkif edildiler Dün Adliyede Türklüğe hakaret eden üç Kum sorgularını müteakip tevkif edilmişlerdir.Taksimde Ü'ev apaıtmanında oturan İraklis Negrapon*i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • HALKIN SESİ Kıymetli taşların kontrolü İsmi ve adresi mahfuz bir hanımefendi diyor ki:«Şimdiye kadar bilmediğiı miz,yahut pek az gördüğümüz kıymetli taşlar son zamanlarda çok rağbet kazanmağa başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • ARJANIİN MEKTEP GEMİSİ I ÜN GELDİ Arjantin mektep gemisi «Pueyrredon» dün sabah saat 8 05 te limanımıza gelerek deniz müzesi önünde demirlemiştir Gemi,21 pare topla şehri selâmlamış ve buna Selimiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • Hariçten getirilen kesilmiş kuzular Civar vilâyetlerden getirilen etlerin sıhhî vasıtalirla nakli için tedbirler alınacak Birkaç ay evvel et Hatlarında husule gelen ani yükseklik halen devam etmekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • Yunanlı misafirlerimiz dün valiyi ziyaret ettiler Şehrimize gelen dost Yunanistan milletvekillerinden Lcmos ve Sakız Belediye Başkanı Patü'ides ile Beiediy3 âzası Mavridoğlu dün Vilâyette Van ve Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • KİLİT KIRARAK DÜKKÂN SOYANLAR YAKALANDI Beyazıtta Yeniçeriler caddesinde Nâsuhî adında birine ait 13/1 numaralı lekeci dükkânının kilidini kırarak içeri giren ve temizlenmiş kadın,eıkek elbiselerini ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • BAHAR BAYRAMI HAZIR.IJKLARI TAMAMLANDI Belediye tarafından her yıl tör tip edilmesi mutad olan baha/ve çiçek bayramı,bu yıl da 24.25 ve 26 Mayıs tarihlerinde Gül ttâne parkında yapılacaktır Belediye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • İSTANBUL SERGİSİ HAZIR-LIKLAKINA HIZ VERİLDİ üçüncü İstanbul Sârgisi hazırlıkları fiilen başlamış ve Sergiye iştirak istiyen müesseseler pavyonlarının yerlerini ve projelerini tesbit etmeğe başlamışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • YUGOSLAVYADA MALLARI »ULUNANLAR Yugoslavyada Emval ve Matlûbatı Bulunan Vatandaşların Haklarını Koruma Demeğinin yıl lık kongresi eski Eminönü Halkevi salonlarında yapılmıştır.Kongre başkanlığına emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • SANAYİ ODASI SEÇİMLERİ Ticaret Odaları ve Borsalar Kânunu gereğince şehrimizde ku rulması takarrür eden müstakil Sanayi Odası hazırlıkları sona er mek üzeredir.Pazar günü seçilen meslek heyetleri bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1952
  • KUM PATRİĞİ YARIN ANKAR^YA GİDİYOR Rum Ortodoks Patriği Athenagoras.yarın sabah trenle Ankaıâya gidecektir.Athenagoıas,An karada Cumhurbaşkanı Celâl Bayar tarafından kabul edilecektir.Patrik bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Bilirsin ki t'Iyle davalar taksilerde lıalled'lmez.Ben kendime göre bir iikir edindim.Fakat malûm ya ihtisasa hürmet lâzım Onun için aziz arkadaşım Pete'ye bir angcirye yüklemek istiycrum.Atıiadın mı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • HAZRETİ fflUHAMMEDiN MAYATH-îfflm 'SAM/H HATİZ TAMV l Kusvanın üstünden tekbir getiren yüz bin insan Mekkenin kapılarından içeri giriyordu TEFRİKA No:140 Yarabbi huzuruna geldik,Yarabbi huzuruna geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • 1 Türkiye fş Bankası TOPHANE BÜROSU 22 Mayıs 1952 de AÇIL I Y O P 1 w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Taft Rusyaya fırsat verilmemesini istiyor Başkan adayı:"Rusyanın sanayi merkezlerini bombalayacak durumdayız,diyor Bahtimore,Mârıland)19 AP)Senatör Taft.Başkan Trumân'ın iki partili siyaset tarifi hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Norfolk'lu bir mühendis bir milyar doların bir birine eklendiği zaman ne kadar uzunlukta olacağını merak edip hesap etmiştir.Yaptığı hesaba göre,birbirine eklendiği zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • ÛÖRt Asma köprü ve tiyatro binası Belediye Reisi Profesör Gökay şehrin imarına ait bazı açıklamalar yapmış,bu meyandâ asma Dcöpmden de bahsetmiş «Asya ile Avrupayı birleştirecek olan asma köprü mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Amerikada grevler sona erdi 90 bin işçiden 25 bini dün tekrar işlerinin başına döndüler Denver Colorado)20 AP)21 gün evvel ücret zammı tale biyle greve başlamış olan Ame rikamn 90.000 petrol işçisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Siyakı icmal Jekke ve Medinenin idaresi Mısırda çıkan bir mecmua,Mekke ve Medinenin Arap BViiği tara i'ıudan idaresi İslâm menfaatleri bakımından zaruri görüldüğünü,Suudî hükümetinin İlacılardan büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Turizmin inkişafı Turizm cemiyetleri birleştirilerek federasyon haline getirilecek İzmir.20 THA.Türkiye Turizm Cemiyetleri Federasyonu nun kurulması çalışmalarına şeh rimizde başlanmış bulunmaktadır.Â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ r domla reçel Devrin iki ana çizgisinden bahsetmek istiyorum,önce is imlerini vereyim:Tembellik t© hırs.Hayranhlrla/cs*,yalnız bunlaıia yasamanın mümkün olacağına inanılmış.Hayır,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Gölgesi satılığa çıkarılan dut acacı Aydın 20 T.H.A)Şehir camii önünde bulunan çok büyük bir dut ağacının gölgesi Belediye tarafından müzayede ile satışa çıkarılmış neticede burada şerbetçilik yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Adapazarmda bir tacir 36 yumurta içti ve hemen bayıldı Adapazarı 20 T.H A.Aij Gümüşdal adında bir tacir garip bir iddia üzerine 36 çiğ yu ımırtayı arka arkaya içmiştir.AH yumurtaları içer içmez düşüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Çelik kralı evlendi A.Kruup'un bir Amerikalı ile evlenmesi hayret uyandırdı Berchtesgden Almanya)19 AP)Ruhr bölgesi çelik sanayiinin başında buiunan ailenin 44 yaşında olan şimdiki reisi Alfried Krupp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Yedek subayların yoklamaları 2 haziranda başlıyor Ankara,20 T.II.A.Bilû mum yedek subay ve yedek as keti memurların 1952 yılı yok lamalarına 2 haziran pazartesi günü başlanacak 30 Haziran 1952 pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1952
  • Man isa da 96 senedir vukuat olmayan bir köy İzmir 20 T.H.A.Demokrat îzmir gazetesine Manisadan bildirildiğine ^göre Karakılıçlı köyü Türkiyenin ahlâk bakımından en ileri köyü vasfını kendiliğinden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.05.1952
  • O.T.A.Havayollarının tertip etmiş olduğu güzellik müsabakasını kazanan Willey Shelly,şirket hesabına Hawai adalarında 15 gün sürecek b r seyahate çıkacaktır Resimde Willey Shelliy.seyahate hazırlanırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kıza âşık olan Harunürreşit,esir menzilesine düşmüştü Vezir Bermekoğlu Yahyan«n takdim için hazırladığı cariyeyi gören Harunürreşit Bunu bana ver,sana karşılığında bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1952
  • 4 Üniversite gençliğinin Mar-mara köşkünde verdiği baloya Cumhurbaşkanı Celâl Sayar da iştirak etmiş ve gençlerle hasbihallerde bulunmuştur 2 Dün şehrimize gelen Arjantin mektep gemisi.3Akdenizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.05.1952
  • Buçiin Beyoglusporla oynıyacak olan İstanbul amatör muhtelitinin Ankaıada yaptığı bir maçtan çörünü»-Bugün yapılacak olan futbol maçları Amatör karma Beyoğlusporla Beşiktaş K.Paşayla oynuyor i 1-OBV—B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • Japon buksörü Yoshico Shirai dünya sinek sıklet boks şampiyonu oldu Japon boksörü Ycshiro Shirai 42000 kişi önünde Honokuu'lu Bado Marino'yu 15 raund'uk bir ma fta mağlûp ederek dün ya sinek sıklet şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • ingiltere-italya millî maçı Bir müddetten beri heyecanla beklenen İngiltere İtalya mil İî maçı Floransada oynanmış ve berabere neticelenmiştir.Resimde İtalyan kalesine yapılan bir İnicim:görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • Şehremini Gençlik Kulübü federe oldu Muhitinde kuvvetli bir varlık olan ve geçen.sene istanbul,bisiklet birincisi ve Türkiye ikincisi olan Şehremini Gençlik Kulübü haber aldığımıza göre,Beden Terbiyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • Gündüz futbolu bıraktı Bundan bir müddet ev ve» Galatasaray ve mıl'î takın» kap tanı Gündüz Kılıc'ın futbolu bırakacağını yazmıştık.Bu haber bugün teeyyüt etmişti:Haber aldığımıza göre Gündü?Kıhç futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • Güreş Müsabakaları Beden Terbiye i İstanbul Bölgesinden:Ajanlığımızın programına na zaran 7 ve 8 Haziran 1952 tarihinde yapılması gereken tecrübesizler Greko Romen teknik kupa müsabakaları görülen lüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • lAnkaradau spor haberleri Ankara kulüplerinin güç durumu 19o0 yılında Ankaraya «elen İngiliz Hull City futbol takımının yaptığı iki karşılaşmanın zararla kapandığı bölgece yeni tesbit edilmiştir.Hull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • G.Saray F.Bahçe Haçlarının blançosu Bugüne kadar 140 maç yapan iki ezelî rakipten Fenerbahçe 52,G.Saray 49 galibiyet kazanmıştır.Türk futbolunun iki czefi rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray dün yaptıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • Millî boks takımımı/Bari'de Bari,20 A.A.Türk milli boks takımı bugün Napoliden buraya gelmiştir.Türk takımı 22 mayıs perşembe günü İtalyan millî takımı ile karşıla saçaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • 1952 Fransa Güreş Şampiyonası bitti 1952 Fransa güreş şampiyonası geçen senekine nazaran oldukça heyecanlı olmuş ve çok sayıda güreşçi iştirak etmiştir.Bu arada yeni güreş yıldızlarının da yetişmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • Üniversitesinde yapılan atletizm yarışmalarında 110 manialı koşusu AMERİKALI ATLETLERİN EN SON DERECELERİ iderzcüer 1952 olimpiyatlarında Amerikalı atletlerin iyi neticeler alacak annı söylüyorlar r.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.05.1952
  • İngiltere İtalya maçında omuzlarda taşınan 40 yaşındaki meşhur futbol yıldızı;PİOLA italyanın şöhretli santrforu olan PİOLA tekrar millî takımda yer aldı ve şiddetle alkışlandı Pazar günü Fioıansa şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7 20 Adapazarı 10 10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapları 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6 25 Erzurum 8 30Anadolu Eks.9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • orada başta meşhur Kel Aliço olmak üzere Kara Ibo,Karagöz Ali Yakacıklı Kel Hasan,Sapar ve Makarnacı Hüseyin gibi maruf pehlivanlarla karşılaştı.Bunların bazısını yendi,bazısı ile berabere kaldı,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • TEFRİKA No:240 tun:SA5*ANC:c!l.Kösem Valide Sultan:"ibrahimin saltanatı bizlere geniş nefes aldıracaktır.dedi Yatsın,Yatışı bile kurtuluşum için bir vaittir!Bektas ağa gülümsedi;Validenin re demek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • BULMACA 12 3 s" EH 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ı Tİ m Jİ Eİ-Hanrla/arı Sadi Borak Soldan Saca 1_Nihayet;Istanbulda" bir semt;Bir harfin okunuşu.2—İnanç;Göz.3—Bir boksörümüz;Cellâda emh-4—Tesçi için söyleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFİ!CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka her gün sabah «aat 1030-12:öğle,den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Dlvanyotu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtn TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesâri aeıefon 42157 Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L.E.C.Carpcmtez Türkçesi Fikret Adil Telefon;40409 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • Bulvardaki park Bu yazımı okuyanlar.bilmem o parkı hatırlıyabilecekler mi?Gençler herhalde hatırlamışlardır O parkı bir işçi kızdan,uğradığı,sevgililerin,ağaç gölgelerini kendilerine siper ettiği,lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • SADİ TEK TİYAT-T ROSU,MAKSİMDE 10 mayıstan itibaren,her gece 21.30 da pazar 16 da AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde Fiatlar;150 100 75 Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • FARELER İN S ANL11 Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinböck VE Saımeye koyan:Muhsin ErtoS**» CarşamDa günlerinden başica 1»akçam saat 21-de,Cumû talebe)Pazar matinesi saat 17-d».Telefon;40276 KÜÇÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • RA D YO istanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası.İdare eden:Se mih Argeşo 13.45 Şarkılar Pl)14.15 Dans müziği Pl)14.30 Türküler ve oyun havalan Pl)15.00 Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Yeni Gördes ilçesinde yaptırılacak hükümet Konağı irşaatı olup keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 180942,55)liradır.2 Eksiltme 26.5.952 tarihine rastlayan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Belediye hastahanesi iç;n alınacak 71)kalem ecza ve malzeme açık eksiltmeye konulmuştur.2—Muhammen bedeli 14803)Ura 75)kuruştur.3—Teminatı 1110)Ura 28)kuruştur.4—Temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—itfaiye teşkilâtı için alınacak bir adet arazöz kapalj zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2—Muhammen bedeli 2G.492)lira 50)kuruştur.3—Teminatı 1986)lira 94)kuurştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • PLÂSİYE ARANIYOR Büyük bir Limited Şirket,teknik malzeme üzerinde" tecrübeli,girgin,30 yaşını aşmamış plâsiye aramaktadır.Referans ¦ve mufassal hal tercümesi ile Galata,P.K.1557 ye yazılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • İstanbul Belediyesinden 4872 sayılı kanunla muayyen oian hizmete talisi,gayesiyle,Beşiktaşta Çırağan Caddesinde eski 2;yeni 81/1 kapı 233 ada;5 parsel sayılı Çırağan Saray' enkazı ile 38.588M2.d sn ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • MİLLİYET Abe*e »ecoiti Tttrtöye ÜOl4« Lr Kr.Lr Kr.SaneUfc 42 00 81.00 Altı ayhk 22 bû 43.00 Üç aybfc 1200 14.00 Bir ayıftk 4.S0 9 00 İLÂM PİATLAB5 nt üncü Mrfoam 4 T.•ilâ* aoytc».2 T.L.DİKKAT llöolarâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:NECDET BAYTOK Basıldığı yer.NURÎ AKÇA ve ALİ NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Atlantik deniz manevrası Bag tarafı 1 incide)gemisi ile 400 den ziyâde uçağı bu manevralara katılacaktır «Kastanyet» ismi ile anılacak olan bu harekâtın gayesi,bir harp zamanında Mânş denizi komutanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • 31 garson dün diploma aldı îş ve İşçi Bulma Kurumu ta rafından ai'tı ay eyvel açılan garson kursunu diploma tevzii merasimi dün Tak üm Gazinosunda yapılmıştır.Kurumun Genel Müdürü Faruk Kargan bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Sermet Muhtar Bas tarafı 1 incide)1888 de İstanbulda doğmuştur.Babası Askerî Müzenin müessisi ve ilk müdürü Muhtar Paşadır.Galatasaray lisesini bitirdikten sonra Hukuka devam etmiş ve 1910 da Hukuktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Koreden gelen 78 gazimiz Baş tarafı l incide)saport rıhtımına yanaşırken şehri reiâm^amiş ve buna li-I manda bulunan Türk ve ecne-bî gemiler aynı şekilde cevap vermişlerdir.j Gemi kalabaluı bir haik'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Trumân Benderlioğlu mülakatı Ankara Belediye Başkanı Başkana Ankara manzaralarını havi bir albüm hediye etti New York.20 AA.19 Mayıs Gençlik Bayramında,Başkan Trumân Beyaz Sarayda Washington Büyükelçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • anlatıyor Üçüncü kitap Kılıç Ali Hatıralarının 3 Haziranda tefrikasına boşayacağımız üçüncü ve son kitabı,Atatürk'ün hususiyetlerine,hastalığına,son günlerine tahsis edilmiştir Gazetemizde tefrika ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Koredeki isyanlar genişliyor Pusan 20 AP)Son zamanlarda Koje adasındaki kampda vukua gelen isyanlar şimdi de Pusandaki 10 No.*u komünist esir kampına sirayet etmiş ve ayrıca gene Koje'de son günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • D.P.Meclis Grtıpu dün toplandı Ankara,20 Milliyet)Demokrât Parti Meclis Grupu bugün saat 15 de toplanmıştır.Bugünkü toplantıda ilk olarak Ali Fahri İşerinin sun'î ilkahın zararlarına dair sorusunu Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Amerikanın dünya sulhu için sarfettigi gayret Bas tarafı 1 incide)ir» evvelce vermiş olduğu raporu teyit etmiş,top hakkında da(hâ başka tafsilât vermemiş,fakat «yeni silâh,alâka ile hesaba katılması g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Musaddık aleyhinde nümayişler o-Genler:«Sen İrana istiklâl değil belâ getireceksin» diye bağırdılar Parb 20 Nafen)İranda her gün Başbakan Musaddık aleyhinde nümayişler artmaktadır.Sokaklarda Musaddık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Köylü Partisi bir beyanname yayınladı Ankara 20 Milliyet)Resmen teşekkül etmiş bulunan Türk Köylü Partisi bugün yazılı bir beyanname yayınlamış tır.Genel Başkan Remzi Oğıu Arık'ın imzasını taşıyan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Carney'in tetkikleri Baş tarafı 1 incide)sonra İskenderun» hareket etmiştir Yarın sabahleyin tekrar Adamaya gelecek olan Amiral,özel uçağı ile buradan DiyârbakiTa hareket edecek ve geceyi Erzurumda ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Amerikada Başkan adayları mücadelesi Bcts tarafı 1 incide)cü bir şahıs olarak Georgia Senatörü Richard Russel'in de katılması mümkündür.Karşılıklı Yardım Teşkilâtı Başkanı Avervll Harriman da her ne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Mısırın teklifleri ingiltereye bildirildi İngiliz kuvvetlerinin etmeleri teklifine biı Londra 20 AP)Mis ir hükümeti bugün îngiftereye Süveyş Kanadı ve Sudan meselesi hakkında mukabil tckufleıini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Elâzığ Bayındırlık Müdürlüğünden 1—Eksiltmeye konulan iş:184705» lira 5 kuruş keşif bedelli Elâzığ iline bağlı Palu ilçesi Hükümet konağı inşaatı:2—Eksiltme 2/6/952 Pazartesi günü saat 15 de Elâzığ Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Eva Peron kanserden mustarip Arjantin diktatörünün karış,tedavi olmak maksadiyle Kanadaya gitti Toronto Kanada)20 AP)Arjantinin Başkanı General Peron'un kârısı Evita Peron'un bir müddet evvel buraya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinder» verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 80 ton kuru toğan satın alınacaktır.İhalesi 5/6/1952 perşembe günü saat 15 de Anadolukavağı As.Sa.At.Ko,da yapılacaktır.Tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Dilaver Argun izmir valisi tayin edildi Baş tarafı 1 incide)lantı yaparak şehrimizde vazifeli resmî daireler müdürieriyle tanışan Düâver Argun kendisiyle konuşan Anadoiu Ajansı muhabirine şu beyanat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1952
  • Şehit ve yaralı listesi O' Korcde 12 günde 10 kahramanımızı şehit verdik Ankara,20 T.H.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Kore savaş birliğimizin 15 nisan 1952 den 27 îtean 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.05.1952
  • Bay ı nd ir 11 k Bakanlığından:Kefken adasında bir barınak inşası birim fiat ve teklif alması esas üzerinden kapah zarf usulü,ile eksiltmeye konmuştur.İ—Tahmin edilen keşif bedeli 1.8U0.000 lira geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • ZAYİ:İş Bankası Beyazıt Şubesinden 24/10/1950 tarihin de aidığım 20782 numaralı hesap cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.928 Emin Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • r m en O TC o PHILIPS BCH 300 U Modeli^* [Pejin Fiotı:Toksitle 155 167 Ucuzluk,sağlamlık ve zerafetin birleştiği bu iki ahize,bütün PHILIPS radyolarının yüksek kalitesini taşımaktadır.Gerek iyi ve ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • Türkiye Turizm Kurumu ŞEHİR GEZİLERİ 24 Mayıs saat 14 te Taksim'den En büyük Türk sitesi Süleymaniye külliyesi Süleyma"niye Camii ve etrafındaki 20 bina hak kında Y Mimar Sedat Çetintaş tarafından iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • SOGUJC ALGINLIĞI NEZLEYE klinik 4 Miüf lora lbv-güinde 3 «fltet alrnabiti?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri pazarlıkla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Selimiye As.Sa.Al.Koda satın alınacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hid« ro-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbfn alter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • f Ev sahibi olmak için talihin size yaver olması biraz da elinizdedir Bu imkânı hazırlayınız.3 Haziran çekilişinde 2 EV ve 25 Ağustos 3 EV 3 Kasım 2 Ev 29 Aralık 3 Ev 30 500 liralık ikramiye 46^000 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • Erkek ve kadın için ideal yegâne saat V-1 Hor yerde I r acentemizden j isteyiniz,I R vy SmIURİ 1952 OLARIM ASIRLIK TECRÜBE GAYRET ŞÖHRET,İstanbul:Eminönü 8 Ankara:Vagonli kargısı İzmir;Ankara Palas al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • Kapalı zarf usulü ile ilan istanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Emniyet mensuplarının giyeceklerine konulmak üzere;imal ettirilecek 10 kalemden ibaret işaret ve kokartlar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.05.1952
  • Gezici Köy Demirciliği ve Marangozluğu kursları için çeşitli ihtiyaçlar satın alınacaktır:Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden Muhammen bedeli Teminatı İhalenin yapılacağı Cinsi Miktarı Lira Lira Güt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan