Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • ÇELİK Lânbalı Alman Tonfun ı RADYOLARI GELMİŞTİR Abdülkadir M *m3şojfU Katırcıoğlu Han* İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • ATATÜRK'ÜN pfl Son günleri Kılıç Ali Hcrtıralcranın 3 Haziranda tefrikasına başlıyacağımız üçüncü ve son bitabı,Atatürk'ün hususiyetlerine,hastalığına,son günle,rine tahsis edilmiştir Gazetemizde tefr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • Carney büyük bir basın toplantısı yapacak Amiral dün Gölcükte tersane tesisleri Üzerinde tetkiklerde bulundu Amiral Carney ve Orgeneral Şahap Giirîer,maiyetleri 11c birlikte Üsküdar iskelesinde Yazısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • Bir türlü çalıştırılmayan ¦şık kuleleri hakkında Kemal Şenol'un 6.Şube Müdürüne verdiği cevap İşık kulelerini yapan mühendis,Seyrüsefer Müdürünü münazaraya davet ediyor Çok değerli gazetenizin 3/5/ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • Bursa D.P.il kongresi mesaisini tamamladı Bir kıtım delegeler,Haşim işcanın iskân Genel Müdürlüğüne getirilmiş olmasını fiddetle tenkil ettiler Başbakan Adnan Menderes,Bursa D.P.il kongresinde nutkunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • İSTANBUL ATİNA TEMSİLÎ MAÇINI 4-2 KAZANDIK İstanbul Atina temsili maçı dün Dolmabahçe Stadında oynanmış ve takımımızın 4 2 galibiyetiyle sona ermiştir Galibiyetin temininde bilhassa Isfendiyar,Salâhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • I Ağ a oğlu S Kayseri D.P.kongresinde ı Başbakan Yardımcısı kon-I i «rede D.P.iktidarının iki J yıllık bilançosunu yaptı Kayseri 18 Milliyet)Devlet Bakanı ve Bagbakân Yardımcısı Samet Ağaoğlu askerî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • Tren kazası kurbanlarının sayısı dün 32 yi buldu Ulaştırma Bakanı Seyfi kurtbek ve D.D.Y.Genel Müdürü dün bizzat vak'a mahalline giderek tahkikatı idare ettiler Adana,18 Milliyet)Dün akşam üstü Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • Bursa Demokrat Parti il kongresinde Başbakan inönüye dün susturucu bir cevap verdi "Aziz nefsini bir yarı ilâh,millî şef ilân ettiren o değil midir?Kendisi bugün siyasette iki yüzlülüğün,hattâ siyaset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • jegenjşcnekj ljjtfayıs şenliklerine İştirak eden Kenelerimiz Millî Marşı dinlerken Büyük Atatürk'ün,Kurtuluş Savaşımızı hasırlamak üzere Samsuna ayak bastığı gürün yıldönümü bugün bütün yurtta Gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1952
  • 19 Mayıs Atatürk,on dokuz Mayısta Samsuna çıktığı zaman Osmanlı imparatorluğu bilfiil yıkılmıştı.Asırların biriktirdiği kin ve infialin yarattığı bir hava içinde Türk'ün hayat hakkını bile kabul etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • MAKALE Zalime yardım ismail Hami DANİŞMEND Frausa,mağlûbiyetlerinin acısını her nedense zavallı Tunus tan çıkarmayı âdeta tar hî bir anane haline getirdi:Bu tuhaf anane meşhur 1870 mağlûbiyetinden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • Deri sanayicileri Ankaraya heyet gönderecekler Deri Sanayicileri Birliği bir müddet evvel,Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına müracaat »ederek,Avrupa menşei vidala ve benzeri mamul derilerin memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • YABANCI rtüMALAR tZÜM M ÜB£\ASİNA r.vSl ADILA!Baz;İngiliz ve Fransız firmalarının mümessilleri bol miktarda kuru üzüm mubayaasına başlamış bu arada Tekel îuaresi de alıcılar arasmda goıüimüştür.Bu vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • ¦ic.19 MAYIS Ru 24 6 Şabar 1952 Mayıs I37Î Pazartesi 1368 VAI ÎT VASATİ EZANI Güne i 4.39 9.16 i Öğle 12.10 447 ikindi 16.07 8.44 Aksan 19.23 12.00 Yatsı 21.15 1.53 imsak 2.33 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • İSTANBUL ATİNA TEt N SEFEKLERt îstanbul Atina aracında ihdas edilen tren seferleri dün den itibaren çalışmağa başlamıştır.Atina treni Pazar ve Çarşamba günleri saat 19.52 de Sirkeciden hareket edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kaponif I Acı' e j apc Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Frtaveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 281.00 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.4d 0.44.80 |0 01.876 9.73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • KONFERANS iktisatçılar Derneğinin tertip lediği münakaşalı seri konferans lardan biri,21 mayıs çarşamba günü saat 17.30 da istanbul Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda «Sanayileşmenin Dış Ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • Yeni yapağı mahsulü iyi ve b o i Bütün yurtta yeni yapağı kırkım mevsimi girmiş ve pa zarlara,yeni mahsul yapağılar gelmeğe başlamıştır.Yeni mahsul kalite ve miktar itibaıiyle geçen yıla nazaran üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • OUMlll 17İYET VAPURU DETO OLARAK iv.U.ANILACAK Denizcilik Bankasına ait ka radeniz ve Ege vapurlarının bir otel otej^ak kullanılması düşünülmüştü.İlgililer bu mevzuu yeniden ele almış ve tetkiklere ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • HALKIN SESİ Esnaftan temizlik isteyen vatandaş renerde iskele arkasında Yani Ekmokçioglu diyor ki:Biz evde çok salata yaparız zamanı geldi mi bol bol da marul yeriz Bostanlarda bunların rastgele sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • Anatolc France r.«Hayat uzun bir hastalıktan ibarettir» demiş olmasına rağmen;sihhat ve huzur içinde devamlı bir ömür sürmek insani ırtn en büyük emelidir.Beşeriyet bu uğurda durmadan çalınmaktadır ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • Kt tC t K BİR ÇOCUK ZEHtKIJ'NERİK ÖLDÜ Cihangir,Timsah sokak 3 sayılı evde oturan Perihan Özoğiu acında bir kadının 2 yaşındaki oelu Ersan odada oynamakta iken dolapta bulunaD «Valevarsan» ilâcını şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • Süt tozu fabrikası Şehrimizde 5 milyon lira sarfiyle bir fabrika kurulacak Hoilandamn tanınmış firmalarından biri,bir rnüddet evvel Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına müracaat ederek memleketimizde bir sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • GALATASARAYLILARIN Pİ LÂV GCNt DÜN YAPILDI Galatasaraylıların ananevi pilâv günü dün okul binasında yapılmıştır.Şehir bandosunun çaldığı İs tiklâl Marşını müteakip Atatürk ve Kore şehitleri için iki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • AYAKK/ıBI FABBİKASI Çekoslovakyanın lâstik ayakkabi firmalarından «Bata» cehrimizde bir ayakkabı fabrikası kurmak üzere alâkalı makamlarımız nezdinde müracaatta bulunmuştur.Halen tetkik edilmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • Türk Alman ticareti süratle gelişiyor Bir Alman ticaret heyeti anlaşmalar yap mak üzere yakında şehrimize gelecek Memleketimizle Almanya arasnndaki ticarî münasebetler süratle gelişmekte ve iki mem İe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • Havalar bozuldu Karadenizde müthiş bir karayel fırtınası başladı Havai'ar dünden itibaren bozulmuş,şehrimiz adetâ bir loş manzarasına bürünmüştür.Bir kaç gün evveline kadar sokaklarda tamamen yaz kıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • ©o/öz imalâthaneleri KONTROL EBİLttfOR Son günlerde halk piyasaya çıkarıian gazozların bozukluğundan ve bunların mideyi kaynattığından şikâyet etmektedir.Bu hususta ilgililere müteaddit müracaatlar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • tSVEÇTE TÜRK TÜTÜNÜ-NE RAĞBET ARTIÎOR İsveç tütün idaresinin îsveçte yüzde yüz Türk tütününden mamul sigara satmağa karar verdimi malûmdur.Bu hususta isveç tütün idaresinin yaptığı harmanların İsveçli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • IS1-YAZ PFVNİİi MATLAR!BİR AS UCUZLUYOR İstihsal bölgelerinden ve bil hassa Trakyadan bol miktarda beyaz peynir gelmeğe başlamıştır.Bunun neticesi olarak tiatlar bir miktar ucuzlamıştır.Ay sonuna doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • KISA HABERLER it Kadırgadaki Cinci Meydânının çocuk bahçesi hâline getirilmesine karar verilmişti.Bu iş için gereken tahsisat ayrılmış ve hazırlıklara başlatılmıştır.İt Şehrimiz Millî Eğitim Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • POLİSTE ¦fr Fenerde Kesmekaya Caddesinde oturan Nezihe ile dostu Nurettin arasında geçimsizlik yüzünden çıkan kavga sonunda Nurettin.Neziheyi muhtelif yerlerinden bıçakla yaralamıştır.Yaralı Balat Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • PJ! E FÎA1J-ARI Ramazanın 1 inci gününe rastlayan 25 Mayıs Pazar gününden itibaren şehrin muhtelif semtlerindeki fırınlar pide imal edeceklerdir.Belediye iktisat Müdürlüğünce hazırlanan tarifeye göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1952
  • lîifl ROFOKüN ISIRARAK KOİARDILAR Lâlelide Faik Polat apartımanında oturan Bahattin Kırım,Erkul ve Nusret Giresun adında üç arkadaş evvelki Rece Beyoğluna gitmek için,şoför A.Yaşar Aydemirin idaresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • DOKT DERSTEl SINIFTA KALAN TALEBELER Gecen sene liselerin son sınıfında dört dersten muvaffak olamıyan sınıfta kalan talebelerin bu sene nasıl bir imtihana tâbi tutulacakları karar îaştırılmıştır.Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • İkmal edilen soğuk hava depoları ve buz fabrikısı Anlcâra 18 T.H.A.Bir müddettenberi inşalan devam etmekte olan Trabzon.Sinop.Samsun.Marmara.Çanakkale.ÇeşmĞ.Ereğli.Zonguldak,et ve balık soğuk hava de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • Arap-Yunan dostluğu Yunan Başbakan Vekili Veniz,eios,Suriye ve Lübnan idarecileriyle temaslarda bulunuyor Beyrut 18 AA.Dün Bey ruta geien Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba kanı Venizelos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • nın yen Başbakan Musaddık'ın itimat oyu alma dan vazifesine deva/n edeceği sanılıyor Tahran,18 AP)Mazbata lan kabul edilmek intenmiyeu mebuslar hakkında müzakere lerde bulunacak olan Meclisin bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • ayvan vergisi Ziraat Bakanlığı vergiye tâbi hayvan miktarını tesbit etti Ankara 18 T H.A.Ziraat Bakanlığı,mufassal bir istatistik yayınlıyarak,Turkiyedeki hayvan miktarını 'açıklamıştır Buna göre meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • f «a AYDA Esssr 10 Ura Taksitle] Moliıte Gabardin Kumofl ardan İsmarlama elbise 130 Liradır SELAHADDlN KARAKAŞLI Müessesesi Mahmutpaşada Kapalıgarsı kapısı yanında No İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kitaplar Çoktanberi bahsetmek İstediğim iki hikâye kitabına bir üçüncüsü daha katıldı.Bilhassa ilk ikisinin üzerinde mümkün olduğu kadar durmak uygun düşer s nmıaktayım.çünkü yazarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • MİLLİ PİYANGO BLGÜN ÇEKİLİYOR Millî Piyangonun 19 Mayıs çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • r/ı Bir karikatür münasebetiyle îs t an bulda müteaddit maç lar yapan Brezilya takımının bir muvaffakiyetinden memnun kalan memleketi gazeteleri bunu tes'id için neşrettikleri bir karikatüıde Türk tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • ransız müstemleleleri ve demokrasi âlemi Müstemlekesi olan devletlerin buralarda istedikleri gibi hareket edebildikleri devirlerden çok uzaktayız.Öyle günler yaşıyoruz ki bir tarafta zuhur eden asayiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • Kral Tallal Fransaya gidiyor Amman 18 AP)Ürdün Kralı Tallal bu sabah tedavi olmak ve istirahat etmek için uçaklâ Fransaya hareket etmiştir.Kraliçe ve çocukları krala refakat etmektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • Üç devletle yapılan kültür anlaşmaları yürürlüğe girdi Ankaıâ 18 T.H.A.Türkiye ile Yunanistan,Hindistan ve Ital ya arasında yapılan kültür anlaş malarının metinleri Resmî Gazete ile yayınlanmıştır Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • Genç kızların eserlerini teşvik kongresi Paris 18 T.H.A.Genç kızların eserlerini himaye" ve teşvik kongresi Paristö toplanmıştır.Bu toplantıda bütün dünyada vaşıyan genç kızlan ilgilendiren mühim kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • Amer kdda grev I e r Petrol işçileri ile patronlar arasında bir geçimsizlik devam ediyor Washington 18 Naf.Petrol işçileri ile patronları arasındaki ihtilâfı halletmek üzere mü zakereler devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA I Birleşik Amerikada Floridada denizaltı fotoğrafları almakta J olan Dr.George Orile ve kârısı I denizin dibinde gayet eski bir harb gemisinin enkazına rastlamışlardır.İNG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • Hazreti Muhammat,inen vahilerden artık ömrünün sonuna eriştiğini hissetmişti Ti:ÜJfıA Ne.138 Müslüman ordusu,üç hafta lık zahmetli bir yolculuktan sonra Tebük vahasına varmış,Ağaçların gölgelikleri al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1952
  • Yazan:HENKY KANE No 37 Çeviren;F.NEVRUZOĞLU Dışarı çıktığım zaman paltomu ilikledim,şapkamı iyice başıma yerleştirdim,suratla Nevadaya doğru yürümeğe başladım.îlk gözüme ilişen Grant oldu.Arkası kapıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.05.1952
  • ¦f Dünyanın en büyük transatlantiği Amerikada inşa edilmiştir «Amerika» adını taşıyan bu vapur Atlantik Okyanusunda Queen Mary'e rekabet edecektir 2 Avusturya Başbakanı M.Figl Amerikâya gitmiş ve Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Eski sürre alaylarının esi ve hedefi İnciler,boncuklar ve puHarla gelin kadar süs!enmiş olan sürre devesi,ku.ırı meydanında bîr iki dolaştırsSır,haremden değarJi hedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1952
  • i^İİl^İ;lU'.tbâhar münasebetiyle Câliforniada şenlikl&r yapılmış ve senenin kraliçesi seçilmişLir.Resimdo kraliçelik unvanını kazanan Haren Earkey şenlikler münasebetiyle kurulmuş olan atlıkarıncanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.05.1952
  • Kırkpınar Güreşlerinden gelen son resimler I ş;vanlık için kozlarını paylaşmağa hazırlanan iki cift uii resci Ifakibini evvelki gün yendiğini iddia eden Babaeski!diia güreş tutmak istememiş ve bu yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.05.1952
  • Dün oynanan c'iğer maçlar Demirspor ile Sarıyer dün ikinci kümenin yegâne lig maçını Vefa Stadında yaptılar.Oyunu:ilk on dakikası karşılıklı akınlarla geçtikten sonra rüzgârı lehlerine alan Demirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.05.1952
  • İki ezelî rakip bugün karşılaşıyor GALATA MI,FENERBAHÇE Mi?İki ezelî lâkip Fenerbahçe ile Galatasaray bugün tekrar karşı karşıya geleceklerdir.Milli ve temsili maçları müteakip Mithat paşa Stadında gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.05.1952
  • NEYE YARARKI Sulhi GAR AN Millî kadroya nisbetle kat be kat iyi tesbit edilmiş olan istanbul muhteliti,dün milli takımın günahlarını çıkararak maçı 4 2 kazandı.Oyun umumiyet itibariyle gayet zevkli ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.05.1952
  • İstanbul maçımı tenis kazan Isfendiyar,Salâhattin,Garbis,Muzaffer ve Ismet'in mükemmel anlaşması galibiyetimizi sağladı Salâhat İstanbul Atina temsil,ma çı dün Mithatpaşa Stadında oynandı.Genç millî t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • TKİ KİRA Uj 238 SAMANCIGÎL Kara Mustafa Paşa,padişahın yataktaki halini,hekimlerin sözlerini hoş görmüyordu Zatı devletiniz lütfen bun ların tatbikine delâlet buyurunuz,dedi,joksa Sultanımızı çok çabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • 8 9 10 11 12 Hazırlayan t Sadi Borak Soldan Sağa 1 i Bir nevi terazi 2 Nâkıs değil.Bir harfin okunuşu 3 Benzer;İki harf;Bir nota 4 Bir renk;Yemek;Bir edat;Şart edatı 5 Ger;Akıl;Pamuk gibidir 6 Çalma A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • RA D YO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Marşlarımız Pl.13.30 Oyun havalan 13.45 Karışık Hafif müzik Pl)14.00 Şarkılar 14.30 öğle Konseri Pl)15.00 Türküler ve oyun havalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • FIRTINA GEÇTİ Civardaki villânın radyosundan yükselen tango nağmeleri güzel yaz akşamının sessizliğindâ ortalığa yayılıyordu.Genç kadın,endişeli gözlerle kocasını süzdü,titremesine mâni olamadığı sesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • HUBUBAT İHT.ACINA YKNİDİİ.N BAfciANACAK Beklenilen yağmurların başlamış olması ve kuraklık tehlikesinin zail bulunması sebebiyle,muvakkaten durdurulmuş olan hububat ihracına tek rar başlanmıştır.Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • Lokman Hek.'nn Dr.HAFİ!CEMAL Dahiliye Mutehassıtı Pazardan r a$ka her gün sabah saat 10 30-12:öğle^ den sonra 14.30.17 de ha«ta kabul eder.istanbul Dlvanyolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • SADİ TEK TtVAT-T ROSU,MAKSİMDE 10 mayıstan itibaren her gece 21.30 da pazar 16 dâî AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde Fiatlar:150 100 75 Tel;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenlor Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 iskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecekler:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • Halbuki çimdi ayım tamamen dfğişıriş ve tam mânasiyle aleyhine dönmüştü Fakat ümiHeriıı A'iye bdğijrdığı bir sırada Hasan pehlivan cidden ustılığını gösteru.ve gayet mahirine bir maa^vro ve ustaca bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtn TİYATROLAHf Saat 21 de Dram Kısmı SERSERt Yazan Mahmut Yesarî eiefon 42157 Komedi Kısmî HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C Carpaatet Türkçesi Fikret Adil Telefon:4Ö409 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1952
  • KÜÇÜK lif S ANLAR Piyös 3 perd© 6 Tablo Yazan J.Steinbeck VE Sanneye koyan:Muhsin Ertuğrrn.Çarşamba günlerinden başka akşam saat 21-de,Cuma talu be)Pazar matinesi saat 17-di.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.05.1952
  • Kılıç Âli anlatıyor Üçüncü kitap Baş tarafı 1 incide)miz 1 inci ve 2 nci kitapların Memleket çapında uyandırdığı büyük alâka üzerine sayın Kılıç Ali eserinin 3 üncü kitabında Atatürk'ü bütün hususiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1952
  • s&hip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Ya2j ilerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:NU2U AKÇA Ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1952
  • Carneyin basın toplantısı Amiraı Carney,Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Şahap Gürler'le birlikte dün sabah Gelibolu muhribi ile Gölcüğe gitmiş ve tersane tesisleri üzerinde tetkiklerde bu lunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1952
  • Tren kazası kurbanları Baş tarafı 1 incide)henüz tamamen temizlenmediği için ölü adedinin biraz daha artacağı sanılmaktadır.Facia kurbanlarından 27 sinin hüviyetleri tesbit edilerek cesetleri sahipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1952
  • Bursa D.P.İl kongresi mesaisini tamamladı Bas tarafı 1 incide)Menderes;Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymetı;Bayındır lık Bakam Kemâl Zeytinoğiu kongreyi takip etmek üzere sa lona girdikleri vakit büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1952
  • Başbakanın inönüye dün susturucu bir cevad verdi Baş tarafı 1 incide)cevaolandırmıştır.Başbakan Adnan Menderes,sözlerine alkışlar arasında Bursalıların kendisine ve yanındakilere göstermiş olduğu büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1952
  • 19 m {Başmakaleden devnm» günün birinde atlatacağımıza,kondi bendelerini,sadakatine güvendiği kimseleri etrafına toplamak,galiplerin merhamet ve atıfetlerine dehalet etmekle,siyaset yaptığına kani idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.05.1952
  • NORMRG ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR ftifeT'T "cu-fr kavala M.m.45 Beygir,35 leyjîr,*5 leydir,20 Beygir,15 ieyrir f SAYIN ÇİFTÇİLER!Gelmiş ve gelecek rakipleri'arasında daima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • Bostancıda,deniz kenarında kıymetli bir arsa iskeleye,istasyona ve tramvaya bir dakika mesafede Bostancı,Kasaplar Çarşısı namiyle maruf asfalta 88 metre cepheli lebiderya arsa 30/5/952 Cuma günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • BOŞ YERE »ZTJRAP,»UM«M t\aw t00'* e Mideyi yormaz.Kininli 6/^ot»V 96 4 Scjat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • Buick Oldsmobile Chevrolet Otomobil Sahibi Müşterilerimize Dynaflow,Hydramatic,Powerglide Otomatik viteslerin tamir ve kontrol servisimizin,mütehassıs teknisyenler idaresinde faaliyete geçmiş bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • Türkiye Turizm Kurumu e b i r G e z i I e ırl VI inci Gezi:24 Mayıs Cumartesi En Büyük Türk Sitesi SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ Y.Mimar Sedat Çetinraş tarafından izahat Süleymaniye Camii Haliç cephesindeki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • IMIMISITI m TABİİ SIIASI İn Şifalı Sofra turudur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • ŞOFÖR KURSU OTO İL HIM' OSMftNBEy.Samanyolu S 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan:1 Yeni mahallede yaptırılacak 143.659.29 lira keşif bedelli ilkokul Linası inşaatı ve tesisat işi keşfi mucibince kapalı zarf usulü,ile eksiltmeye konulmuştur.2 ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda c*ir»s ve miktarı yazılı sebze ile odun kapalı zarfla ayrı aj'rı hJza'örında yazılı glm ve saatlerde Topkapı Maltepe As.Sa.Al Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • Kemal Şenol 6.Şube Müdürüne cevap veriyor Bas tarafı 1 incide)madiği ileri sürülmektedir.Bahçekapıdaki te ısatm tam ki fayet e çalışması için trafik intizamının can damarı olan vasıtaların kanaıize ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • Ankara Yapı Enstitüsü Müdürlüğünden Zonguldaktan aşağıda yazılı okullara maden kömürü nakSettir ilecektir Naklettirilecek maden kömürünün beher ton nakliyesinin Muhammen Muhammen Nakledilecek okulun a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.05.1952
  • Ankara ili Daîmi Komisyonundan İlkokullar ihtiyacı için yaptırılacak 5 tip üzerine öğrenci sırası öğretmSn sınıf masası,öğretmen odası masası ve seyyar iki taraflı sınıf tahtası iği kapalı zarf usuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan