Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • ÇELİK Lâmbalı Alman Tonfunk RADYOLARI GELMİŞTİR Abdülkadir Memlşoğlu Kafırcıoğlu Han İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • ATATÜRK'ÜN Kılıç Ali Ha'Jıırala/ının 3 Haziranda tefrikasına bağlıyacağımız üçüncü ve son kitabı,Atatürk'ün hususiyeti*.Son günleri Hne,hastalığına son günle,rine tahsis edilmiştir.Gazetemizde tefrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Merinos fabrikasındaki toplantıda Başbakan D.P.nin iktisadî politikasını dün izah etti Demokrat Partinin iktisadî politikası bütün istihsal yollarındaki şubeleri toptan kucaklayan bir politikadır Burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Dün Adana yolunda bir İren devrildi 26 OLU VAR Ankara,17 Milliyet)Bugün Ulukışla,Adana arasında fecî bir tren kazası vuku bulmuştur.Saat 18 sıralarında Ulukışla'dan Adana'ya gitmekte olan 463 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Gelirler tahminleri aştı hji tnm bütçesi müzakere edi-lirken muhalefet,tahminlerin çok yüksek tutulduğunu,bu işde isabetsizlik,hattâ samimiyetsizlik olduğunu,gelirlerin ümit edilen hudutlarda tahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • f^W0 i Dün Amerikan Kolejinde spor bayramı münasebetiyle kolej kraliçesi seçilmiş ve kraliçe müsabakaları kazananlara madalyalarını vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Miltet Partisi umumî kongresinde Enis Akaygen parti genel başkanı oldu Ankara,17 Milliyet)Millet Partisi üçüncü büyük kogresine bugün de devam edil mistir.Bu sabahki ilk oturum Millet Partisi Getael B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Vali Dr.Gökay dün yanında yabancı nıütelıassıslar olduğu halde Taksimdeki yarım kalmış opera binasını gezmiş ve bu işi tamamlamak isteyen firmanın mümessilinden izahat almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Nevşehir D.P.il kongresi Başbakan yardımcısı muhalefetin iddialarını cevaplandırdı Nevşehir,17 Milliyet)Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu bu sabah saat 8 de otomobille hareket etmiş,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • işçi sendikaları mensupları dün eski Eminönü Halkevi salonunda komünizmi tel'in eden bir toplantı yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Yeni muamele vergisi kanununun hükümleri Maliye Bakanı yeni tasarıdaki muafiyet ve indirmeler hakkında izahat verdi Ankara,17 A.A.Uzun zamandan beri üzerinde çalışılmak suretiyle hazırlanan Muamele Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Yeni bir parti kuracağı şayiası tekrar ortaya çıkan Şemsettin Günaltay me tazefendı CavOral kuruyorlar Ankara,17 Milliyet)Sızan haberlere göre Erzincan milletvekili ve aabık Başbakanlardan Şemsettin G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1952
  • Ki br ıslı Türklerin müracaatı Türk İstiklâl Partisi lideri Arap Birliğinden yardım isteyecek Lefkoşe;17 A.A.Kıbrıstaki Türk istiklâl Parti i Hderi Necati Özkan;Kibrisin Yunanistanla birleştirilmesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • Tarih bahisleri ilk meşrutiyetin I II iç y u z u İsmail Hami DANİŞMEND Teceddütçüleri memnun etmek için Meşrutiyetin ilânına daha cülusundan evvel söz vermiş olan Sultan Hamit 1876 senesi 10 Eylül paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • Hic.23 Şabaı 1371 18 MAYIS 1952 Pazar Ru.5 Mayıs 1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 4.41 12 10 16.07 ı 19.22 21.13 2.34 9.18 4.48 8.46 12 00 1.52 7.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı tgvicre Fr.Belçika Frîıveç Kr.Florin Liret Drahmi Cskoudes Açılış 790.50 281.00 0.80 64.03 5.60 [54.12.50 173.68.40 0.44.80 10.01.876 9.73.90 Jp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • KONFERANS İt Türkiye iktisat Derneği adına İktisat Fakültesi Doçenti Dr.Mehemt Oluç,21 Mayıs Çar samba günü saat 17.30 da Ticaret ve Sânayi Odası konferans sa lonunda «Sınaîleşme ve Dış Ticaretimiz» m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • MÜZİKLİ TEMSİL VE HALK OYUNLARI Millî Eğitim Müdürlüğü 1951 1952 derö yılı içindeki müzik veya müzikli temsil ve halk oyunları çalışmalarını toplu bir halde,iyi tertiplenmiş bir prog ramla velilere ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • AZILI BİR HIRSIZ NİHAYET YAKALA*NDI Vali Konağı caddesinde 2 nu maralı apartmanda oturan Beh zat Kaman'a ait daireyi tamamen soyan bir hırsızın Feri dun Kava adındaki sabıkalı olduğu tesbit edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • BİR AHLÂKSIZ DÜN TEVKİF EDİLDİ Üsküdarda Toygar Şair Nuri sokağında 24 sayılı evde oturan Kenan adında bir genç aynı semtte Harmanlık sokağımda oturan Şermin adında 9 yağında bir kıza,korulukta tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • KISA HABER LER ¦fc Muallimler Birliğine bağlı,İlk Öğretim Encümeninin aylık umumî ve meslekî toplantısını dün saat 15 te Çemberlitaş sinemasında yapılmıştır.•fa Adalet mensucat fabrikası işçileri bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • Silivride;|b ulun an;Imozayikler!İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Aziz Oğan,haf-ta içinde Silivri,Ortaköv ve Marmara Ereğlisinde bir tetkik gezisi yapmıştır.Bu geziye îngilw Edinburg Üniversitesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • POLİSTE jfc-Pâşabahçede Harman tepe sokağında 24 sayılı evde oturan Selim Meriçer adında 14 yaşında bir öğrenci.15 yaşındaki arkadaşı Erdinç Çiftkardeşle kavga etmiştir.Erdinç Selimi çakı ile yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • BALTALİMANINDA BİR TECAVÜZ HADİSESİ Baltalimanında,Hastahane caddesi,Süngerli köşkte otu ran Salim Çapanoğlu adında bir şoför,iddiaya göre aynı semtte oturan Muammer Saf adında 22 yaşında bir kıza Rum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • Hayvan ihracatı Son günlerde kasaplık hayvan rutn&rcdatı azaldı Suriye ve Lübnan hükümetlerinin memleketimizden külliyetli miktarda kasap'ûk hayvan satın almak iğin ilgili makamlar nezdinde teşebbüste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • PİYASADAKİ İNGİLİZ AL-TINLARI TAKLİT EDİLDİ Afi ikada her nevi İngiliz altınları taklit edilerek serbest piyasalara sürülmeğe başlanmıştır.Ibtanbul piyasasındaki V inci Gcorges ve Edvvart cinsi taklit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • SANAYİCİLER BUGÜN MESLEK HEYETLERİNİ SEÇECEKLER İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası idare kurulunun oda ismini yalnız Ticaret Odası)olarak değiştirilmesi için yakın da bir teklifte bulunulacağı öğ renilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • Denizcilik Bankası açığı kapatamıyor Amerikalı uzmanların yüzde 59 zam teklif ettikleri söyleniyor Denizcilik Bankası idare Meclisi dün toplanarak muhtelif mevzular üzerinde çalışmış lardırilk müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • Şehrin i man Vali Gökay dün bu mevzuda izahat verdi Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay şehrimizin imar mevzuları etrafında dün kendisi ile görüşen gazetecilere aşağıdaki beyanatta bulunmuş tur:Asya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • SAYIN ÇOCUK DOKTOR ve ECZACILARA Çoktanberi beklenen M E D İ L A C Tıbbî Süt Komple)Bebekler için Bol miktar ve ucuz fiyatla,hususî itina ile hazırlanmış kutularda piyasaya arzedilmişür.Türkiye Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • Çok okunan Die West Woche adlı haftalık isviçre dergisinde «İngiltere Rusyanın hava üstünlüğünü yarattı» başlıklı dikkate değer bir yazı okudum,Sovyetlerin yirmi bin harp uçağı olduğunu en yetkili Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • HALKIN SESİ Bursa Valisinden bir dilek Bakırfköy Taşhan cad,72 de Osman Kalyoncu'dan:«Bir iş dolayısiyle Yeşil,köyden 8.45 uçağı ile Bursaya gittim# Uçak uçuş müddeti 25 dakika olmasına rağmen,hava al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1952
  • ÖĞRETMEN VE TALEBE-LERtN SAĞLIK KONTROLÜ Millî Eğitim Müdürlüğü sağlık başmüfettişi Dr.Hikmet Sczer'in başkanlığındaki 5 kişilik ekipin Üsküdar,Kadıköy mıntakalanndaki kontrolleri sona ermiştir.Bandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • HAZRETİ MUHÂMMEDiN 9fömı* SAMIHMTfZ TAmV Hazreti Ali:Ya Resulüllah,benî kadınlar gibi bu şehirde hapsetmeniz muvafık olur mu?TEFRİKA No:137 Her taraftan Hristiyanlar fevç,fcvc,Müslümanlığa dahil oldul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • AGAüGLU AHMET'İN ÖLÜMÜNÜN YILDÖNÜMÜ On dokuz aayıs,Agaoğlu Ahmet beyin ölümünün on dördüncü y/iidır O £ün dostları saat 10,30 da Markadaki evinde toplanacak ve muteaKibuı kabrini ziyaret edeceklerdir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • »Sayın Doktorlara PARACODİN TabBet PARACODİN Sirup CAROİAZOL DİCODİD liğ.10 G.Ysniden gelmiş eczanelere dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ ilk iddialar Oztürkçe,dil'i mükcmmclleştirme ve sanki şunlar dil mükemmelliğinden ayrı şeylermiş gibi-sadeleştirme,her kes taralından anlaşılır hâle getirme,güzelleştirme.İşte Dil Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Edith'iıı evine kadar konuşmadan yürüdük.Kapının önünde durdu,çantasını açtı,anahtarlarını çıkardı,parlak iri yegil gözleriyle bana bakti.Affettiniz mi?dedim,ı Evet.Ben de münasebetsizliğimin farkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Hastalı ailelere 1250 verem vatanı ilâve ediliyor Ankara;17 T.H.A,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı memleketteki muhtelif hastahaneler,9 yeniden 1250 verem yatağı ilâve ine karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • İ2& ÖÖRB Şehirde hırsızlık Maçkada bir apartman soygunculuğunu anlattılar.Alt katta bir seneden beri kimse oturmazmış.Fatoat apartman sahibinin bir çok t eşyası orada ydururmuş Hırsızlar sokak kapışım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Amerikada muazzam bir petrol yancını Corpus Christi Texas)17 AP)Bu sahil şûhrindö dün gece çıkan muazzam bir petrol petrol yangını bu sabah şafak vakti söndürülebîIrTîJ£Ür,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Zo 6 ı r a ı krediler Ziraat Iimikası tarafından çiftçiye verilecek krediler tesbit edildi Ankara,17 T.H.A.Ziraat Bankası;çiftçiyi açacağı kredileri teubit ve iıân etmiştir Buna göre;meyva bahçeleri ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Jud.v Garland,malî müşaviriyle anlaşamıyor Los Angeles,IC AP)Judy Gariand,kendisi hakkında bir ihzar müzekkeresi kesilmesinden fonra ve iki saat gecikerek mahkemeye gelmiş,nişanesi ve kendisinin iş mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Komünist paktı Denize düşen yılana sarılır,deler.Ruslar da Atlantik Paktına •bir mukabelede bulunmak,demir perde arkasında,bütün meden!dünyanın komünizme karşı cepbe almasının tesirini azaltmak için.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Venizelos Suriyede Yunanistan,Suriye ve Lübnan ile i ii ha sıkı dostluk tesisine çalışıyor_Atina,17 A.A.Atina Ajansı tarafından bildirildiğine göre Yunan Dışişleri Bekanı ve Başbakan Yardımcısı Soi'ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Avustralyada Türk dostluğu Sidney,17 T.H.A.Avustralya gazeteleri son günlerde Türkiye hakkında geniş ölçüde neştiy«?t yapmakta ve Türk dostluğuna dair makale ve fıkralar yayımlamaktadırlar Avustralya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Peyklerde malî kriz r.ulunr parasını;devalüasyona tâbi t muin ası memlekette silinti yarattı Münih,17 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Bulgar Komünist Partisinin organı olan Rabotniçesko Delo gazetesi bir baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • Tedavüldeki paramız azalıyor Ankara,17 T.H.A;T,C.Merkez Bankasının son bültenine göre tedavüldeki paramı* zın^miktarı 1.125.617.733)Ura inmiştir.Geçen haftaya nazaran tedavülden 12.610.94S)lira çekilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Dünyada her gün artmakta cilan nüfus,bu mesele ile ilgili cilan âlimleri düşündürmektedir.Doğum kontrolü için şimdiye kadar girişilen bütün teşebbüsler,bilhassa geri kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1952
  • A Amerikanın h siyaseti beğenilmiyor Dean Acheson yapılan tenkit ve hücumların haksız olduğunu beli tti Vaşington,1?A.A.Dışişleri Bakanı Dean Aehe.on;dün akşam Birleşu Amerika Silâhl'J Kuvvet erinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.05.1952
  • 19 Mayıs Gençlik Bayram münasebetiyle yarın Mitlıatpaşa stadında yapılacak spor genliklerinin son provası dün muazzam bir seyirci topluluğu önünde yapılmış ve şiddetle alkışlanmıştır.Kız ve erkek öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1952
  • Annv,Gılbert Los Angelos resim stüdyolarında hazırlanan magazin fotoğraflarına poz rorâtÇi sırada Brodwây müdürleıinden James VValion'un dikkatini çekmiş ve hemen dans ve şarkı dersleri âlmaya konulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sakalını halayığına kaptıran mesti içindeydi Balkonda bîr saat konuştuktan sonra,sevgilisini ince belin-den kaldırıp Dîclenin korkunç d.lgalarrna atan halife ağlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.05.1952
  • Son Yunanjgcıçı dolayısiyle Millî maç ve ylizakı Muvaffak ohmis bir kulüp idarecisine her şeyi teslim etmekle dâvan m halledîiemcrtîğl bir kere daha anlaşıldı.Federasyon salâhiyetlerini devretmekle ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.05.1952
  • Bu nasıl hakem!Türkiye Yunanistan millî m.ıhımla a c/ili i ve bilgisizliğini gürlüğümüz Angolin Şirrdiyc kadar memleketimizde yant.gımız üç millî müsabaka hariç,diğer karşılaşmaların hepsini İtalyan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.05.1952
  • PROFESYONEL LÎÖ MAJLARI Mithâtpaşâ stadında;19 Mayıs 952 Pazartesi saat 17.00 GalatasarUy Fenerbahçe.K.Cicis N.özbay M.Afir.20 Mayıs 952 Sâlı.saat 17.00 Beşiktaş Kasımpaşa.F.Kılıç.C.Ergün M.Çakar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.05.1952
  • KIRKPINAR GÜREŞLERİ Kırkpınar güreşleri bütün hızı ve çetinliğiylc devam ediyor.Memleketin dörl taraCmdan gelmiş olan pehlivanlar rakipleriyle kozlarını paylaşmaktadır.Yukarıdaki resimlerde orta,başal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.05.1952
  • Fener G.Saray maçı yarın Fenerbahçe Galatasaray profesyonel liğ maçı yarın Mithatpâşa stadında yapılacaktır.Liğ ikincisini tayin edecek olan bu karşılaşmayı Yunanistanın beynelmilel hakemlerinden Kost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.05.1952
  • İstanbul maçı bu Unutmıyalım ki gol olacak futbolcu değil toptur,top.O halde parolamız:Topa hücum olmalıdır süThPgaran İstanbul Atina temsilî takımları maçı,bugün Mithatpağa stadında saat 16.45 de oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.05.1952
  • Temsili takımımız ne şekilde çıkacak Bugün 16.45 de Mithatpnşa Stadında yapılacak olan İstan bul Atina temsilî maçına takimımjiz değişik bir kadro ile Çıkacaktır.Kadroya i üreten Adaletli Salâhattin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • lokman Hekinn.Dr.HAFİ!CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • KÜÇÜK FABELER İNSANLAR Piyes 3 perd« 6 Tablo Yazan SAHNE J.Steinbeck VE Sanneye koyan;Muhsin Ertuğrtu Çarşamba günlerinden başka hw akşam saat 21.de.Cumû tal«be)Pazar matinesi saat 17-dö.Telefon:4027R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Osmanlı Bankasının Galata Merkezi!e,Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubejcri 19 Mayıs 1952 Pazartesi günü kapalı bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Tarih bahisleri ilk meşrutiyetin içyüzü Baştârafı 2 de)anlattı Lord Dferby,Odyan efendinin ifadatını kemâl.i dikkâtle dinleyip hâlen kafi bir cevâp vermediyse de Kanunu Esasi meselesi Devlet.i Aliyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Fatih kupası atletizm yarışmaları İstanbul Üniversitesine bağlı bütün fakültelerle Teknik Üniversite,Yüksek Ticaret,Deniz Ti caret,Güzel San'atlar Akademisi# Deniz,Haya okulu,Rober Kolej atletlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Bugün oynanacak amatör lig maçları Sarıyer ile Demîrspor ikinci kümenin en son maçını yapacaklar Bugün Şeref ve Vefa Stadın da amatör* küme lig maçlarına devam edilecektir.Günün 7 maçından yanız biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Sahip ve Başmııhaırriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • 1 23456789 10 11 n Koldan Sağa 1—Kaşan*;Tersi tavır.2—Basına bir harf gelirse1 methar bir çöl;Havanın terkibindeki maddelerden biri.3—Bir zamir;Bir ne» yazılı levha.4—Şair;Kandırma argo)5—Reel;Binanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Diğer bir grupta da şu şekilde konuşulyordu:Ayıp şu kündeciye be.Hiç de kalbinin adamı değilmiş.Neye yahu?Neyesi var mı be.Baksana şu hele bir avuç delikanlı ile başa çıkamadı hâlâ.Bu onun kalıbının a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • SADÎ TEK TlYAT-iimm| ROSU,MAKSİMDE 1® mayıstan itiba-^B WW ren her gece 21.30 ^Ky da pazar 16 da yf AH ŞU KAYNANA!Komedi 3 perde Fiatlar:150 100 75 Tel;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • İSTANBUL BELEDÎYESÎ ŞEHt* TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesârl 42157 Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L".Crossve E.C.Çarp ant er TUrkçesi:Fikret Adil Telefon:4Û409 Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Belediye hastahanesi için alınacak 71)kalem ecza ve malzeme açık eksiltmeye konulmuştur.2—Muhammen bedeli 14803)lira 75)kuruştur.3—Teminatı 1110)lira 28)kuruştur.4—Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • TKFBİKA No:237 %*mm:SAMANCiüİL Yusuf paşa ağır adımlarla yaklaşmak istiyordu.Fakct vezir eteklerinden çekti Fakat Mahıpeykor Sultan n durdun vücudunun şeytan kafası işliyordu.Kaya Sünbül ağa iîe dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • ÎSTA ;iiUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI 120 ton taze fasulye kapalı zarfla satın alınacaktır.Eksiltmesi I] Haziran çarşamba günü saat 16 da Gelibolu As Sa.Al.Ko.da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Elâzığ Bayındırlık Müdürlüğünden 1—Eksiltmeye konulan iş:«3*4.705» lira 5 kuruş keşif bedelli P^lâzığ iline bağlı Palu ilçesi Hükümet konağı inşaatı:2—Eksiltme 2/6/9.52 Pazartesi günü saat 15 de ^âzığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Âdâna.14.40 Samsun 18*20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20.40 Erzurum.Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu Eks.9^20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler,İdare eden;Orhan Borar 13.40 Saz eserleri Oyun havalan 14:00 Faruk A'kel ve arkadaşlarından dans müziği 14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1952
  • Arjantin mîllî basketbol takımı tes it edildi Arjantin Basketbol Federasyonu 1952 Helsinki Olimpiyatlarına iştirak edecek olan millî takımı tesbit etmiş bulunmaktadır Kad roda şu basketbolcular bulun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Üçüncü kitap Baş tarafı 1 incide)Jniz 1 inci ve 2 nci kitapların memleket çapında uyandırdığı büyük alâka üzerine sayın Kılıç Ali eserinin 3 üncü kitabında Atatürk'ü bütün hususi-^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Gelirler tabı Başmakaleden de ram)Kesinin de aynı esaslara uyularak tanzim edildiğini zannetmelerini mazur görmek,yukarda kaydedilen tenkidleri jnaziden aldıkları derslere dayanarak yaptıklarına inanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—itfaiye teşkilâtı için alınacak bir adet arazoz kapalı fcarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2—Muhammen bedeli 2G.492)lira 50)kuruştur.3—Teminatı 1986)lira C94)kuurşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Panayır ilânı Karacabey Belediyesinden:1 Damızlık ve kasaplık hayvanları ile şöhret bulan Karacabey ilçesi «ilk bıhar» hayvan ve egya panayırı 26 mayıs 4952 pazartesi günü Kocagöz mevkiinde açılacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Bir tren devrildi Bos tarafı 1 incide)GENEL MÜDÜBLÜGttN VERDÎGt İZAHAT Ankara,17 AA.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Ulukışla Adana yolunda,ki tren kazası hakkında aşağıdaki mütemmim malûmat al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Günaltay ve Cavit Oral Baş tarafı 1 incide)partiler arası vaziyetin gerginieşmesidir.Halk Partiîi bu iki sabık Bakanın kuracağı yeni partiye birçok C.II.P.linin gireceği beklenmektedir.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Ingrid Bergman'ın ikizleri gecikti Roma,17 AP)Beklemek te olduğu ikizleri dünyaya getirmek için iki gün evvel burada hastahaneye yatmış olan İngrid Bergman bugün doktor larm «Biraz daha sabretmek lâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • ADLİYEYE VERİLEN KADINLAR Doiapderede Nizamiye Caddesinde 39 numaralı evde otu ran Fotini Vasüyadis ve Yuvana Vitalis adında iki kad nin miîlî maçı müteakip mahallede Zeki;Leyiâ;Fidan ve Dilber adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Bursa D.Pkongresi Baş tarafı 1 incide)dan tekrarlanıp duran ihtilâf,hizipleşme» ve hattâ «dağıl ma» gibi iddiaların sadece temenni halinde kaldığı bugün bir kere daha ve aşikâr bir surette meydana çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Varner Bros stüdyaları yandı Hollywood 17,AP)Dûn geoe Wamer Bros Film Stüdyolarında çıkan yangın bu mu azzam müessesenin ses alma salonunu ve altı muhtelif dekor deposunu kül haline getir mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Millet Partisi kongresinde Bos tarafı 1 incide)ğı ihdası karar verilmiştir.Bilâhare Genel Başkanlık ve idare heyeti seçimlerine geçilmiştir.Bu arada Genel Başkanlık için adaylığı konulan Hikmet Bayur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Sahte iltimas Ankara,17 Milliyet)Ada let Bakan1 ığı Hukuk İşleri Müdürlüğü odacısı Behlüi Sarı Umum Müdür Amil Artusun imzasa nı taklit ederek Kömür Tev zi ve Satış Müea esesine bir kart yazarak iki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Kıbrıslı Türkler Baş tarafı 1 incide)duklarmi Arap liderlerine bildirmek iBaksadiy-3 bu seyaha ti İhtiyar ettiğini söylemiştir.Başpiskopos Makarios;Orta Doğu memleketlerinde iki har talik bir feyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Nevşehir D.P.II kongresi Bas tarafı 1 incide)yanarak ve eserler göstererek yaptığımız işlerle ve icraatı dinlemiyor,hakikatleri tahrif ederek konuşuyor,kısa zamanda bâ sardığımız işleri ve müsbet faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Carney İsta nb ula ge^Ni Amiral,memleketimizde kalacağı on gün içinde hükümet 11-kâniyle görüşmeler yapacak Memleketimizde misafir bulunan Atlantik Paktı Orduları Güney Doğu Avrupa Silâhlı Kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Yeni muamı kanununun Baş tarafı 1 incide)dilmekte olan vergi 940 tarihli kanana müsteniddir.Buna nazaran memleketi mizde muamele vergisi imalât,ithalât safhalarından ve banka banker—sigorta şirketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Türk-Irak temasları o-Kral Naibi haziranda Türkiye-ye gelecek,Menderes ve Köprülüyü teşne* iraba davet edcteek Bağdat,17 T.H.A.Irak Kral Naibi Emîr Abdulillâh;haziran başında İngUtereden Bağdata döner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Millî maçtaki hâdise Yunanlı oyuncuların otobüsünü tamlayanlar aranıyor.İki kadın da adliyeye verildi Evvelki gün yapılan Türk Yunan millî maçın* müteakip bazı müessif hâdiseler olmuş ve yen az yurtsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.05.1952
  • Başbakan D.P.nin iktisadî politikasını dün izah etti Bas tarafı 1 incide)Halı-Dokuma Sanayii Müessesesinin misafiri olarak yemişlerdir.Yemeğin sonlarına doğru söz alaa Başbakan Adnan Menderes,kıymetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • MİLLİYET Nuahası 16 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81 00 Aitı aylık.22.&0 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayjlk 4.M 9 00 İLAN PÎATLABI 2 re S uncu sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • ŞvENİFAYDA SAĞLAYAN LÜKS 8İ&* ^jpk ÇAMAŞİR MAKİNESİv13kJ Çamaşırın yıkanma müddetini tayin eden OTOMATİK ZAMANİ AYARI Harikulade ÇAMAŞIR SIKMA TERTİBATI Her parçanın ayrı ayrı yıkanmasını temin eden H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • EKONOMİK PRATİK ST5TT SAHİBİNİN SESİ VAHRAM GESAR ve ORTAKLARI 302 İstiklâl Cad Beyoğlu Tel.44934
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • Bayındırlık Bakan lığı Samsun Su işleri 8 inci Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 Osmancık yan dereleri ıslahı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden 125000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • Kapalı eksiltme ilânı İst.Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Erenköy Kız Lisesi 2 nci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 498387)lira 97)kuruştur.Eksiltme 23.5.952 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • *^3fr Baş,diş,adale,sınır,lumbago romatizma ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.Bayanların muayyen idmanlardaki sancılarına karşı faydalıdır,RiPiN 4 saat aro ile günde 3 adet alınabilir.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • lAYRIMENKlJL SATIŞ İLANI] istanbul 5 inci İcra Memurlu-1 ğtından Hitsedariarı arasında satalarak şüyuunun izalesine karar verilen Eminönü Tapu Sicil Muhafızlığı Alemdar mahallesi Gümüşhaneii sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • GAYRİMENKUL SATIŞI Fatih 3.üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/24 Hasan Sernizoğlu,Emine Koçyiğit,Ali,Tevfik,Rebiye ve Ahmet'in iştirak halinde mülkiyet olarak mutasarrıf oldukları Fatih Çırçır Hacı Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • Yiyecek maddesi satın alınacaktır Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Ekmek Miktarı 16000 Ad.Tahmini Fiatı Lr.Kr 30 Tutarı Lr.Kr.4800 00 Muvakkat teminat İhale günü saat İhale şekli 360
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • îst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 2000 kilo katranlı kalafat üstüpüsü açık eksiltme ile 2.6.952 pazartesi günü saat 14 de İzmit Dz.İk.Mrk.Sa.Al.Ko.da sal m alınacaktır,Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1952
  • Giresun ili Bayındırlık Müdürlüğünden I 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş:Alucra ilçe merkezinde Hükümet Konağı inşaatıdır.Keşif bedeli elektrik ve sıhhî tesisatı ile birlikte 190961.88 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8