Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • ATATÜRK'ÜN Son günlen Kılıç Ali Hatıralarının 3 haziranda tefrikasına başlıyaca-Kimız üçüncü ve son kitabı,Atatürk'ün hususiyetlerine,hastalısına,son «ünlerine tahsis edilmiştir.Gazetemizde tefrika et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • 4/ ki 4k 'thıfaumı Bugün şehrimizde hcrva;sabahleyin az bulutlu,öğleden sonra acık geçecek,hara sıcak,lığını muhafaza edecektir a\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • Kırkpmar güreşleri başladı Tarihi Kırkpmar güreşlerine dün Edirnenin Sarayici mevkiinde başlanmıştır.Resimde güreşlerden önce Adalı Halil pehlivanın mezonnda an'anevî merasime göre dua eden Kırfcpınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • İsmet İnönünün son nutukları münasebetiyle Yenibahçeli Şükrünün dikkate değer sözleri Tanınmış Millî Mücadele kumandanlarından Yenibahçeli Şükrü dsmet İnönünün yaptığı tahrikat üzerine hükümetin dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • Muzaffer Tuğsavulun cenazesi hazin bir törenle kaldırıldı Vefatını büyük bir teessürle haber verdiğimiz tzrair Valisi Orgeneral Muzaffer Tu&savtılun cenazesi dün bazin ve muazzam bir törenle kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • Mecliste dün sözlü sorulara cevap verildi Ankara,16 Milliyet)Büyük MilJet Meclisi bugün Fikri Apaydın'ın başkanlığında toplanmıştır.Gündemde bulunan üç sözlü soru alâkalı Bakanlıklar tarafından cevapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • T.Sağlam tekaüde ayrıldı o-Bu münasebetle 27 mayıs günü bir tören yapılacak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üçüncü iç Hastalıkları Profesörü Sağiam 70 yaşını doldurmtş olması sebebiyle tekaüde ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • ATATÜRK'ÜN KABRİNE ÇELENK KOYUP KOYMAMAK YÜZÜNDEN Millet Partisinin gene kongresinde hâdise çıktı Ekseriyetin Atatürk'ün kabrine çelenk koymayı evvelâ reddetmesi yüzünden Hikmet Bayur partiden istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • Dün Ankaraya gelen Amiral îîobert Carney Amiral Carney dün Ankaraya geldi «Türkiye ve Yunanistan kendileri için şayanı kabul olmayan bir komutan emrine bağlanımyacaklardır.Ankara,16 A.A.Atlantik Pr.kt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • Dün oynanan millî maçı Yunan takımı 1 0 kazandı Dün Dolmabahçe stadında oynanan Türk Yunan millî maçını yunan takımı ilk devrede yaptığı bir «olle 1-0 kazanmıştır.Resimde Recebin şarjına rağmen netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • İki liderin düellosu uhalefet lideri İsmet İnönünün son Karadeniz gezisinde söylediği nutuklara Başbakan Adnan Menderes Balıkesirde cevâp verdi Muhale,fet lideriyle iktidardaki parti liderinin bu karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1952
  • Efkarı umumiyeyi şüpheye d^ 159 uncu maddede yapılması teklif edilen şekli hakkında Başbakanın Tâdil teklifini teşrih eden Menderes:"Tenkid hürriyetini değil kaldırmak,tahdit etmek dahi bahis konusu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Hic.22 17 M AYIŞ Ru 4 Şctbar 1952 Mayı?137i Cumartesi 1368 VAK İT VASATI EZANI Güneş 441 9.20 Öğle 12.10 4 49 İkindi 16.07 8 46 Akşarr ı 19.21 1200 Yâtsı 21 12 1551 İmsak 2.36 7.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • İstanbul Sanayi Odası seçimleri yarın yapılacak İstanbul Sanayi Odası seçim leri yarın Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacaktırlik olarak meslek heyetleri seçimi yapılacak müteakiben oda meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • MAKALE Mısır'ın hilâfet hülyası İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda baha tarafından Arnavut ve ana tarafından Türk olan Mısır Kralına bazı «UlCmâ» tarafından Arap seyyidliği tevcih edilip bir de neseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Sahte imza atanlar Avukat Orhan Arsal'ın dün Savsakça ifadesi alındı Demokrat İşçi Partisinin bir müddet evvel yapacağı miting için Vilâyete verilen bir beyannamede,iki arkadaşı namına sahte imza atan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • ADANA VAPURUNUN DURUMIİ Bundan bri müddet evvel Makine dairesindeki Evaprcj'ter cihazında bir infi»âk vuku bulan Adana vapuru hakkında hazırlandığa bildi:iien fen heyeti raporu,aradan uzun zaman geçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • İKİNCİ NARENCİYE KONG-RESİNE İŞTİRAK EDİYORUZ 18—24 Mayıs talihleri arasında İspanyanın Vai'ansiya şehrinde toplanacak olan;Akdeniz memleketleri ikinci narenciye kongre;ine ilk defa olarak mnrueketimt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Paris borsası Paris 16 D.H.A)Bugün borsada bir kilo altın 504.000.İngiliz altını 4710.Napolyon 3990,20 Amerikan dolan 18480,sterlin 1000,Amerikın dokaı 404,İsviçre frangı 93.25 franktan muamele görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanı* 1 Açılı» apcm.SterUng Dolar Fr Frangı tsviçre Fr.Belçika Kr.Florin liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.Î2.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.90.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • ÇAY Kıbrıs Türk Kültür ve Ya'rdımlasma Demeği bugün saat 15 Yeşilköy Denizparkta bir çay verecektir TOPLANTI ¦jç Yugoslavyâda Emval ve M3ît lûbatı Bulunanı Vatandaşların Haklarını Koruma Birliği,yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • BİR KADIN TRAMVAY AL TINDA EZİLEREK ÖLDÜ Şehremininde Fatma Sultan mahallesinde,Şeyhislâm sokağında otu:an 45 yaşlarında Ayşe Karamanoğlu adında bir kadın,Çapada eşiyle birlikte tramvaydan inerken,rna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Kullanılmış el bisel er Gümrük ve Tekel Bakanlığına bu hususta bir telgraf çekildi Kullanılmış veya yeni elbiselerin memleketimize kaçak olarak sokulmasını önlemek için kullanılmış elbiselerin güm rii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Milliyet gazetesi idaresinin gösterdiği arzu üzerine bu köşede haftada bir kere musiki hayâtına dür yazılar yazmak vazifesini üzerime aldım.Mevzu bulmakta hiç zorluk çekecek değilim.Çünkü parmakla say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • HALKIN SESİ Süt işi ne oldu?Bir çocuk annesi imzasiyle aldığımız mektuptan;«Evvelcö sütlerimiz hakkında yapılan bütün neşriyatı dikkatle ve alâka ile okumuştum.Arkasından yapılan beyanatları,vâidleri#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Kok kömürüne yeni bir zam yapılmıyacak Bu sene mühim miktarda kok kömürü ihraç edilecek Bilindiği gibi son günlerde maden kömürü fiatlarına zam yapılacağı hakkında bazı şayialar ortaya atılmakta ve ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • VALİNİN TEŞEKKÜRÜ Vali dün basına ğu demeçle buiunmuşutr:«Bahar münasebetiyle şehrimizde mevsimin feyizli revşine uymak için ana caddeler üzerindeki ev dükkân vedizer bi nalan n boyanması veya badana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • MİLLETLERARASI SEYA VAT ŞUBESİ MÜDÜRÜNÜN MEKTUBU Vaşington Milletler a ası seyahat şubesi müdürü Hr-rbert Vilkinson Vali ve Beifcdiye Heisıne gönderdiği bir mektupta Avrupa kalkınma programına iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Şehirde temizlik işleri Sağlık Müdürlüğü ve Belediye kontrolörleri faaliyetlerini artırdılar İl Sağlık Müdürlüğü,yaz mevsiminin yaklaşması dolayı iyle çalışmalarına h'Z vetmiş bulunmaktadır.Bu arada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • OTOMOBİL LÂSTİĞİ ÇALAN HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI Yusuf Pişkin ad'nda bir sabkalı limanımızda bulunan Ceustft)şilebinin tahliyesi esnasnda Mişlen ace-nta.na ait 11 otomobil lâstiğini bi:birine bağlıyara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • KISA HABERLER İT Bundan bir müddet evvel Güneysu vapuru ikinci kaptanı,nın Rizede bıçaklandığına dâir çıkan haberler yalanlanmaktadır Dün gemi birinci kaptanının Liman idaresine çektiği bir telsizle h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • POLİSTE •fc Kaıâgümıükto Löküncüler caddesinde oturan Soner Uyter adında 10 yaşında bir çocuk.Kaşıkçı çıkmazında oturan 9 yaşındaki Armağanı bıçakla sırtından yaralamıştır,•fr Tophane sakinlerinden Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Kastamonu şilebi ticarî eşya getiriyor İstanbul 16 D.H.A)Kastamonu şilebi dün Londradan hareket etmiştir.Şilepte Pireye 2o9,îzmire 295.lstanbula 2466.Ereğliye 28;Mersine 49 ve Zonguldağa da 439 ton ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • Türk Basın Birliği Kenel kurulu toplantısı Türk Basin Birliği genel kurul toplantısı Kadın gazetesi sahibi Bayan İffet Halim Oruzun başkanlığında birlik lokalinde,meslekî tesanüdü gösteren anlayışlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • ANKARA VAPURU ^ÜN GİTTİ Dün ır^aat 12 de Denizcilik Bankasına ait Ankaı i vapuru 419 yolcu ve 210 utn yükle Ba t* Akdeniz seferine çıkmıştı!Gemi i'ie gidenler arasında Atlantik Andlaşması Türkiye tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • BİR KADIN BİR ERKEMİ BIÇAKLA YARALADI Eyüpte Oyuncakçılar tıkma zmda 5 cıayı'ı evde oturan Fethiye tjı edi adında bir kad'nla,ayn evde oturan Sümbül Aralan ve eşi Mehmet arasında kav ga çıkmış ve Fte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1952
  • DENİZCİLİK BANKASININ FAALİYETİ Denizcilik Bankas'-İdaree Met' isi Perşembe ^ürıı'ı toplana rak Kıyı Emniyet Teşkilâtının kadı osu üzerinde caiı$mğtr4 İdare Meclisi bugün saat 10.30 da tekrar toplanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Bilakis.Kabahat bende.Evin diktatörü benim.Birisiyle başbaşa konuşmak istediğim zaman beni rahat bırak* maları lâzım geldiğini bildikleri için seslerini çıkarmıyorlar.Gözünüze ne oldu?Bu evde galiba e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ ı ıı ı Fokaîdil'e yazık.Dit,son ayların halâ süregelen münakaşa,çekişme,hattâ tartışma 1)konusu oldu.Bu konu her zaman için vardı,fakat böyle yeniden bir cephe haline gelişine sebep,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Bizans İmparatoru Heraklıyusun büyük bir ordu ile gelmekte olduğu medineye ulaşmıştı TEFRİKA No.136 Zira onlar para veya erzak almaya gelmişlerdi.Birçok yerlerde tahsildarlarla bedeviler arasında kavg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Tütün ihracatı İhracatımızı güçleştiren sebep ve âmiler bertaraf edildi izmir,16 A.A.İkinci Cihan Harbinden sonva tütünlerimizin Avmpada mevcut sıkıntı ve doiar tedariki güçlükleri dolayısiyle bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Adanada altın aranıyor Ankara,16 D.H.A.Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Adana bölgesinde yaptığı aramaların çok iyi neticeler doğuracağını gösteren emmareler gün geçtikçe kuvvetlen mektedir.Enstitü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • ÖÖRE İstanbul işçileri de toplanıyorlar Kırıkkale fabrikaları işçilerinden *onra istanbul İşçi Sendikaları birliğinin de bir toplantı tertip ederek,«atletle Nazilli sendikasının basma geçirilen,komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Sovyetlerin Berlinde çıkarttığı hâdiseler Berlin karayolu Ruslar tarafından günde iki defa açılıyor V3 kapatılıyor Berlin 16 AP)Sovyet makamları bu s'âbah mûtat devriye gezmesine çıkan bir Amerikan as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Petrol i htilâfı Amerikadaki muazzam grevler «lıiıı gece sona erdi Washington,16 AP)Birleşik Amerika petrol grevine dahii sendikaların stratejisini tayin eden Mr.O.A.Knight,bu gece «greve son veriyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Kumarbazdan rüşvet alan polis memurları Novyork,16 AP)Kumar baz Harry Gross'dân rüşvet aldıkları tebeyyün eden dört polis memuru vazifelerinden azledilmişlerdir.Gross,bir suiistimal ve yolsuzluk tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Yumurta ihracatı İstanbul 16 D.H.A.İtalya,İsviçre,Almanya devamlı surette piyas-amızdan yumurta mü bayaâsına devam etmektedirler.Fiatlar Anadolu iri,taze,ambalajlı 96 liraya kadardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Ömer camiinin kubbesi yıkılmak üzere Kudüs,16 T.H.A)Ürdüp hükümeti Müslüman devletlere bir mesaj göndererek Kudüs teki Hazret Ömer camii kubbesinin yıkılmak tehlikesi gösterdiğimi bildirmekte ve birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Rus dış siyaseti Bir Suriye gazetesi dikkate şayan ifşaatta bulundu Şam,16 Nafen)Şam'ın ileri gelen gazetelerinden AJ Quabas,Rus dış siyaseti hakkında şayanı dikkat bir makale yazmıştır.Bu makalede Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Serbest f iyasada döviz fiatları yükseliyor İstanbul 16 D.H.A.Serbest "piyasada kıymetli döviz fiatları devamlı surette yükselmektedir.Transfer dolar 431,efektif 429.Amerikan takası 495-500,Avrupa tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Stulinin halefinin başına gelenler Paris,16 Nafen)Moskovadun gelen son bir raporun bildirdiğine göre,Sovyet şeflerinden ve Stalin'in muhtemel haleflerinden Malenkov'un başından Moskova Üniversitesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • Siyasî İcmal Amerika ve komü nizm mücadelesi Amerika Dışişleri Bakanlığı eski müşavirlerinden Foster Dıılles memleketinde dünya me seleleri kakında daima isabetle rey veren bir mütehassıs ad dedilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşmiş Milletlerin sosyal şu besinin yayınladığı bir rapora göre.dünya nüfusu son seneler zarfında gittikçe artmaktadır En yüksek ve seri artış Güney Amerika memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.05.1952
  • Amerikan imalâtçıları mamullerinin sürümünü temin etmek içîn güzel artistlerin yardımı* dan istilade etmektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sultan Ibrahimin sonu UJi.ıHBHi m-Cellât Kara Ali:şahın ipini çekeı Osmanlı Hanedanının meşhur Deli İbrahimi her şeye fermanferma olduğu devirde telli nasekiler,şeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1952
  • •f Atlantik Paktı Güney Ak-deniz Bölgesi Başkomutanı Amiral Carney askerî tetkiklerde bulunmak üzere dün Ankaraya gelmiştir.2 Irak Kral Naibi Abdülilahı.'i İspanyada bulunması münasebetiyle İspanyol b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.05.1952
  • BEOEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜR VEKİİLİ o-Danyal Akbel istifa etti Dün akşam maçtan sonra haber aldığımıza göre;Reden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Danyal Akbej bu vazifeden istifa etmiştir Tahkikine imkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.05.1952
  • Dünkü millî maçtan meraklı kışa notlar it Dün oynanan Türk filen Millî Maçında yaptığım1?kritiğe göre;26 Avut'un 18 i Türk takımının 3 i de Eien takımının lehine olmuştur.Maç müddetince 6 korner olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.05.1952
  • Korktuğuma uğradık Sulhi G A R A N Türkiye Yunanistan millî maçına ve Yunan milli takımının hususiyetlerine ait bu sütunlarda epey şeyler yazdım.Nihayet «bir hafta kaldı korkuyorum» dedim.«Milliyet» i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.05.1952
  • IS 'ilîfl^f/'V Dünkü maçtan evvel yapılan seremonide genç mijlî takımımız ile solda)Yunan millî takımı sağda)Yunan Konsolosu.Valimiz ve hakemlerle bir arads.YUNAN MİLO TAKIMINA YENİLDİ Takımın teşkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.05.1952
  • Atletizm Federasyonunun tebliğine göre Olimpiyata hangi atletler gidecek Birçok bölgelerde yapılan eeçmelerifj ona ermesi sebebiyle Atietizm Federasyonu bir tebliğ yayınlamıştır.Bu tebliğe göre Avnı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Malatya Devlet Hastahanesi Baştabibliğinden Fiatı Tutarı Geçici teminatı Cinsi Azı Çoğu Kilo Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Koyun eti 8500 10000 1 80 18000 00 1350 00 1952 malî yılında hastahanemiz için kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspıesi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Gelecekler:6.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • SADÎ TEK Tl YAT-ROSD.MAKSİMDE 10 mayıstan itiba-ren ner Kpcö 21.30 ^T^T da pazar 16 da jr AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde Fiatlar;150 100 75 Tel;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • FARELER KUCUK İNSANLAR Piyös 3 perdo 6 Tablo Yazan J.Steinbeck VE Sanneye koyan:Muhsin Ertuörn».Çarşamba günlerinden başka bı» akşam saat 21-de,Cumö talebe)Pazar matinesi saat 17-d#.Telefon;40276 SAHN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Yargıçlısından 952/248 Mehmet Yüce tarafından Hikmet,Ceiâlettin,Ruefza;Mü n ipve Hatice aleyhlerinde açılan izalei şüyu dâvasının yargı lanmasmda:Dâvalardan Gaiata,Fermeneci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Yaptırılacak iş Bartın sağlık merkezi hinası kalorifer ve etüv cihazı tesisatı ile bir kısım imalâtı havi üçüncü kısım inşaatı olup kapalı zarf ususü ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • 2 adet Büyük Römorkör,1 adet Küçük Römorkör ve 1 adet sandal 45 gün müddetle kiralanacaktır I.E.T.T.işletmelerinden I 1 Muhammen bedeli 24,750.lira olan yukarıda yazılı İS 21/Mayıs/952 çarşamba günü «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • îzmîr il Daimî Komisyonundan:1 Urla ilçesinin Malkaca mevkiinde kâin il özel idaresine ait Mâlkâca içme suları,müştemilâtı ve arazisi dahil olmak üzere 15999.lira muhammen bedeli üzerinden 1/6/952 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Ankara Belediye başkanlığından 1 Belediye şubeleri yıllık ihtiyaç:için alınacak olan 18.250)kilo koyun,11500 kilo kemikli ve 2000)kilo kemiksiz sığır etleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Ankara Jandarma satmalına Komisyonundan Bir metresine 125 kuruş fiat talimin edilen şartnamesiyle evsaf ve.numunesine uygun 135 bin metre haki renk astarlık bez 20 mayıs 952 salı saat 15 de Ankara J.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Fenerbahçe Galatasaray Futbol maçı biletleri Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden:19 Mayıs 1952 tarihînde yapılmasına karar verilen lig maçları altıncı hafta karşılaşmalarından Fenerbahçe Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Istanoul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00* Haberler 13.15 Şarkı,lar 13.35 Radyo salon orkestrası konseri Pl.İdare eden:Semih Argeşo 14.15 Amatör fasıl heyetleri 14.45 Akbal Mambo Samba orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • buyu TEFRİKA No.236 SAJİANCiGİL Kösem Sultan dişlerini sıkarak scray arabasının yanına doğru ağır ağır yürüyordu Hayır.Kaya da aksine haykırıyor',mutlaka saraya girmelerini istiyordu;Ne olur Sultan An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • BULMACA 9 10 11 12 Hazırlayan Sadi Borak Soldan Sağa 1 Ünlü;Başlıca muaşeret lâzimesi 2 Namık Kemalin Çıkarmış olduğu gazetenin ismi;Korkunç 3 Sondaki harisiz bir mabut;Sefaret nrremuru;Tersi sıfat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Bu arada kündeci Hasan pehlivan fenalıklar geçiriyordu.Ali gibi genç bir delikanlının onu böyle bir çıkmaza düşürmesi pek fenasına gitmişti.Oyunları tanınmış bir pehlivan tarafından bozulsa ve ken di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • Beyoğlu İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 952/125 1.Kostantin Paylopulos Galata Hacımimi malıaUeesi Hur ma S.No.14,2.Yorgi Paylopuims aynı yer de.Aydın Kazancı tarafından aleyhinize açılan izaiei şüyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtP TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yasan Mahmut Ye^Arl 42157 Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Carpanter Türkçesi Fikret Adil Telefon;4Ö409 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Üçün cü kitap Baş tarafı 1 incide)haziran sah gününden itibaren gazetemizde tefrikasına başlanmasını tercih etmiştir.3 ün cü kitap neleri anlatıyor?Kılıç Ali Hatıralarını Anlatıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Cumhuriyet ordusu,onun komutanlık vasıflarını veinsanlık meziyetlerini her zaman hürmetle anacaktır.Bu acınız için Türk silâhlı kuvvetleri adına size taziyelerimi sunar,Muzaffer Tuğsavul için hakkın r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • AKHİSARDA BEREKETLİ YAĞMUBLA* Akhisar 16 A.AJ Akhisar ve civarına bereketli yağmurlar yağmaktadır.Tütüncüler ve pâ" I ortadan kalkmış ve şehirde umu mukçulann fcurakik endişeleri mî memnuniyet belirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFTC CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de has-ta kabul eder.İstanbul Dtvanyo«u Nn» 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • T.Sağlam tekaüde ayrıldı Baş tarafı 1 incide!scsei inde ders vere t ek binler,ce talebe yetiştiren değerli Profesör şerefine 27 Mays Saiı günü bir tören tei'Up'cnmiştir.Törende Ord.Prof.Tevfik Sağlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Sözlü sorulara cevap verildi Boş taraf» 1 incide)vekili Esat Oktay'm bir sorusuna cevap veren Ekrem Hayri Üstündağ:«Memleketimizde 7590 doktor bulunduğunu,bunun üçte birinin mecburi hizmete tâbi bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • {Başmakaleden devam' gibi halikı karşılarına alarak devletçilik ve işçi meseleleıi lazerinde kendi partilerinin noktai nazarlarını anlatan liderler,«hava bugün güneşlidir veya yağmurludur!kabilinden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Amiral Carney ¦aş tarafı 1 incide)rai Stokes olduğu halde bugün saat 15 te özel bir uçakla Etimesgut askerî hava alanına gelmiştir Amiral hava alanında Genel kurmay ikinci Başkanı Orgeneral Şahap Gürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Hilâli Paşa kabinesinin toplantısı Hükümet Türkiye,Amerika ve Fransaya bir beyanname tevdi edecek Kahire,16 T.iî.A.Msir hükümeti,yarın Başbakan Hi-Oâlî Paşanın riyasetinde olağan üstü bir toplantı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • M.Partisinin kongresinde Baş tarafı 1 incide)ve Kentlinin ig e huz-ıu.da kıvaklaşa.'ik.konuc ı.aLar-1m teklif et nişlerdir.Uzun alkışlarla kaşılanan bu teklifi rr.üteakıp Bayur ve Kentli kucaklaşmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Efkârı umumiyeyi şüpheye düşüren iddialar Baş teurafı 1 incide)de toplanıyor:1 Kabine azalarını alenen kid hakkının tahdidini istihdaf ve hükümetin icraatı hakkında methiye dışına çıkacak her hangi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Yenibahçeli ukrunun sözleri B«5 tarafı 1 incide)»ezakla biuikte kaçmışlardır.Harekâtı Milliyeye zorla götürülmüş a'duğu da herkesin malûmudur.İnönü harbinde de tekrar ordusunu perişan ve daima dağınık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Eisenhower' Londradan ayr ildi Londra,16 AP)Buradaki veda ziyaretleri sona eren General Bisenhower bu gün gazetecilerle yaptığı kısa bir konuşmada hür dünyanın vahdetinin ve manevî kuvvetinin tanklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1952
  • Tunusta çarpışmalar şiddetle devam ediyor Amerikanın Tunus Konsolosuna Fransız devriyeleri ateş açtılar Tunus,16 T.H.A.Tunus ı şehri cı\7armda buiunan bir Fransız ıA ıkerî kampına el bom baları ile hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.05.1952
  • İstan hu I Asliye 5.incj Hukuk Yargıçlığından Tebliğ olunacak ta af:Merkezefendi mahallesinde Cami sokak eski 25 yeni İÜ kapı sayılı bir kıt'a bançe ile aynP ma halde bir kıt'a tarlanın hem hu dutları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • ZAYİ Sen Josef Lisesi 6/B den a imiş olduğum pasomu zayi ettim,yenisini alacağım dan eskisinin hükmü yoktur.G/B No.16 Alev Doğanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • Muayyen zamanlarda!1 sancılara karşı.I j.^İL l r son derece faydalıdır!w lt'e de' t^ ıe s« p» GRİPİN Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • İst,Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 14 ton pirinç 6aUn alınacaktır.İhalesi 23 Ma yıs 1952 cuma günü saat 11 de Topkapı Maltepe As.Sa.AJ.Ko,da yapılacaktır,Ki'ou 120 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali.Naci KARACAN Bu nüshada Yaa işlerini,idare eden:Faruk DEMİRTAŞ BSsıldığı yer;NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • MİLLİYET NUâboAi 15 kuruttur Abons.şeraiti Harfe Lr Kr.hı.Kx.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık İİ0O 24.00 Bir ayılk 4 50 9.00 İLAN FÎATLAflî t re S üncü •ortanın semtim!4 T.L.Han sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • ALMAN MALI f AM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARI» PAROLASIDIR rtıamrg mOnham muurcnı MEHMET KAVALA GALATA TAH» HAN tSTAfttUt TK ı 40430 SAVIN ÇİFTÇİLER!r.j Celmî?va salacak rakipten aralında rftima üstünlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • Kapalı zarf usulü ile ilan istanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Emniyet mensuplarının giyeceklerine konulmak üzere imal ettirilecek 10 kalemden ibaret işaret ve kokartlar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • Ankara Doğumevi Baştabipliğinden Muh ammen Geçici Cinsi Miktarı l Tutan Teminatı Patlıcan 3000 Kg,40 Kr.1200.Ura Domates 3000 40 1200.Taze Bamya 2000 M 65 1300.Karnıbahar 1000 tf 55 550.Kereviz 1000 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • izmit Belediye Başkanlığından:İ Umum keşif bedeli 222426 lira İG kuruştan ibaret olan aşağıda isin^eri yazılı şehir dahili yollar inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Geçici teminat 1-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından stânbul İlinin Eyüp İlçesine bağlı Cebeci köyünde kâin olup mekşufen devlete ait bulunan kuzeyi:CebecV köyü çeşmesinden Mandıra tepesine doğru hat,doğusu Mandıra tepes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yaz Iı taze sebzelerle odun kapalı zarfla 22.5.952 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M.S.B.1 No.lı Sa.Al.Ko,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan