Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • Tfavto'fittfaîntM,'S1™!Bugün şehrimizde hava;genel olarak açık geçecek,hava sıcak-1 lığını muhafaaz edecektir.ffîF*m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • TAYYARE ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANILDI Tayyare şehitleri,bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de büyük törenle anılmıştır.Resimde Fatihteki Şehitler âbidesinde şeref atisi yanan erlerimiz görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • Amiral Carney Carney geliyor İÜ gün memleketimizde kalacak olan Amiral,askeri birliklerimizi teftiş edecek Ankara;15 Milliyet)Türk ve Yunan Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına rey çümiş olan Amiral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • Mareşal Montgomery dün uçakla Ankaradan ayrıldı Mareşal,Napolide Amiral Carneyle Türk Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı mevzuunda bir görüşme yaptı Ankara.15 Milliyet)Atlantik Orduları Başkomutan Muav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • M.P.kongresinde konuşan Hikmet Bayur M.P-Genel Kongresi toplandı Bayur,Atatürk inkılâplarına sadık kalınmazsa M.P.inden ayrılacağını söyledi Ankara 15 Milliyet)Millet Partisi üçüncü büyük kongresi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • Öncü bekleyen İslâm âlemi fL^ areşi'de toplanan yeni bir İslâm kongresinin ka rarlarını ajans telgrafları bize kadar getirdiler.İslâm akidesinin takviyesi,arapga tedrisatına ehemmiyet verilmesi,iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • Hariciyede tayinler o-Muzaffer Göker Atina Büyükelçiliğine tâyin edildi Ankara,15 Milliyet)D*g işieri Bakanlığında geniş mikyasta nâkil ve tâyinler yapjmıştır.Hükümet;tâyin kararnamesini haarlamış olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • Dün kaybettiğimiz büyük komutan,değerli idareci Orftl.M.Tugsavul Orgeneral Tuğsavulu kaybettik o-İzmir Valisi dun Rece bir ziyafette kalb sektesinden vefat etti Iz:nir,15 Milliyet)izmirliler daha bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • Menderes Balıkesirde Inönüye cevap verdi "25 sene millet işlerine karışmış olan sakıt iktidar sadece lâfla ve politika oyunlariyle meşguldür,"Millî Şef,bîr kâhin edasiyie hâlâ doktoral bir eda île,hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • f-ATATÜRK'ÜN Son günleri Üçüncü Kitap Kılıç Ali Hatıralarının 3 haziranda tefrikasına başlıyacağımız üçüncü ve son kitabı,Atatürk'ün hususiyetlerine,hastalısına,son günlerine tahsis edilmiştir.Gazetem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1952
  • Avrupada 2 milyonluk bir ordu kuruluyor Almanya ile muahede imza edildikten sonra ordunun teşkili tamamlanacak Paris,15 A P)Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün bildirldiğine göre,Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • I ^i MAKALE Mısır Kralının seyyidliği ismail Hami DANİŞMEND Son günlerde Kahireden pek tuhaf haberler gelmekte,Mısır Kralına bir takım ulemâ tarafından Siyâdet Seyyidlik)tevcih edildiğinden ve bu sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • Fakültelerin imtihan günleri dün ilân edildi İstanbul Üniversitesi muhtelif fakültelerinin 1952 53 ha ziran dönemi imtihan günleri tesbit olunmuş ve dün Fakülte Kakm'eıince ilân edilmiştir,lla^nanan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • YUNANİSTANDAN 542 SEYYAH GELDİ Evvelki gece,Yunan bandıralı Egeon vapuruyla şehrimize 542 Yunanlı seyyah gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • Hic.21 16 MAYIS Ru 3 3 a bar 1952 Mayı* I37İ Cuma 1368 VAK ÎT VASATÎ EZANÎ Gûneg 4.42 9.22 öğle 12.10 4.50 İkindi 16.Ü7 8.47 19.20 12 00 V.ıtsı 21.10 1:51 tmsak 2.37 7.17 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • Bundan 3-4 ay evvel Ajansların verdiği bir haber verem hastalığiyle alâkadar olanlarda bir ümit ışığı uyandırdı.Hârika ilâçların arka arkaya keşfedildiği bu son senelerin iyimser havası biz hekimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr_Frangı hvlçre Fr.Belçika Fr.Uveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış tapan.7.90.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • PİLAV GÜNÜ ¦fc Galatasaraylılar Derneğinin tertiplediği anânevi pilâv günü 18 Mayıs Pazar günü saat 10 da okul binasında yapılacaktır.KONSER 4-18 Mayıs Pazar günü saat 11 de Saray sinemasında M.Kavafy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • TOPHANEDE BİR EV ÇÖKTÜ Evvelki akşam üç kişinin ağır surette yaralanmasına sebep olan bir inhidam hâdisesi olmuştlM\Tophane Karabaş mahallesi Tulumbacı Sıtkı sokağında Osman isminde bir müteahhidin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • YENİLENEN İŞÇİ MÜMES-SlLl SEÇİMİ Boya Teks fabrikasında işçi mü messilleri intihabı yenilenmiştir.Yeni seçim sonunda mümessilliğe* şu işçiler seçilmiştir:Bayan Lâmia,Celâl Şaşmaz,Abdullah Diraz.Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • TRAFİK MÜTEHASSISI DÜN VALİYİ ZİYARET ETTİ Belediye tarafından şehrimize davet edilmiş olan Trafik mütefassısı Benjeon dün Valiyi ziyaret ederek Istanbulda yapılacak Tünel ile trafik mevzuları etrafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • Istan bu I Sergisi hazırlıkları Dördüncü İstanbul Sergisi hazırlıkları gün geçtikçe ilerlemektedir.Sergi münasebetiyle Tekel idaresince çıkarılacak olan sigaraların tipi tesbit edilmiş v« imalât hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • Tayyare şehitleri Dün Fatih parkında hazin bir tören yapıldı Tayyare şehitleri ihtifali dün sabah saat 11 de Fatih Parkındaki tayyare ûbide» i önünde yapılmış ve vazifeieri başın da ölen kahraman hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • TÜRKİYE DAKTİLO ŞAMPİ-YONASI DÜN YAPILDI Türkiye Daktilo Sürat Şampiyonası dün saat 14 de Sultanahmet Birinci Ticaret binasında yapılmıştır.Müsabakaya 43 kişi iştirak etmiş ve birinciliği 6 senedir ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • FAKÜLTELERARASI MÜNA ZARA ŞAMPİYONASI İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertiplediği Fakültelerarası irticali münazara dün sona ermiştir.Finale kalan Tıp İktisat Fakülteleri dün saat 16 da Marma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • VALİ DÜN GECEKONDU SAKİNLERİYLE GÖRÜŞTÜ Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökây,Şişli Gecekondularını Gü zelleştirme Cemiyetinin daveti üzerine dün a"kşam sa'ât 17.30 da Mecidiyeköy ve civarındaki gecekon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • BİR KÜSTAH DÜN TEVKİF EDİLDÎ Büyükadada Malûlgaziler mahâilesinde oturan Kevork Korabyan adında biri,hükümetin mâne vî şahsiyetini tahkir ettiği iddia sıyla dün Adliyeye sevkedilmiştir,Kevork Sulh Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • POLİSTE Mehmet Çakır adında birj^ Altınbaklcalda 400 lira parasını kaybetmiş ve bu paranın Halit adında,bir şoför tarafından bulunduğunu iddia ederek hakkında dâva açmıştır.•jf Bir kaç gün önce Çadırc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • KISA HABERLER Yugoslâvyada âmval ve matlubatı bulunan vatandaşların Haklarını Koruma Birliği önümüzdeki Pazar günü s-aât 9 da eski Eminönü Halkevi salonunda bir toplantı terti etmiştir.Bu toplantıda B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • 19 Mayıs Bayramı Bu sene şenliklerin iki ffün yapılınasıea karar verildi Her sene olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Bayranu şen-ikieri için binlerce kişi ilgililere müracaat ederek davetiye teminine çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • RAMAZAN HAZIRLIKLARI İKMAL EDfLDt Bu ayın 25 inci günü Ramazanı Şerifin başlangıcıdır.Bu münâsebetle Diyanet İşleri Riyaseti ve Evkaf Müdürlüğü gereken ha zırlıkları tamamlamışlardır.Camilere vâızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • SİRKECİDEKİ TESİSLER DENİZCİLİK BANKASINA DEVREDİLECEK Denizcilik Bankası idare meclisi Sirkecide askerî tesislerin De nizcilik Bankasına devredlmesini kabul etmiş ve bu hususun temi ni için Liman işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • »Sayın Doktor ve Eczacılara^ Kalsiyum esasına dayanan Şimiyotrapik üstün tesiriyle bütün P.A.S.lara tercih olunup mideyi bozmayan DEAPASİL CALCİCO Tüberküloz için)Para amino Salicylate Bazik calcium 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • HALKIN SESİ Atlı araba durak yerlerinden şikâyet ediliyor Fındıklıda Selman Gümüş hacının derdi:«Oturduğumuz evini biraz ilerisinde at arabaları iskele beklemektedirler.Havalar ısındıktân sonra bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • Piyasada dedikodu uyandıran bir dâva Maruf bir firmanın 1 lık döviz kaçakçılığı Adliye ve piyasada,bilhassa ithalât ve ihracat işleri ile iştigal eden firmalar* arasında ilgi ve dedikodu uyandıran bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1952
  • 6 NCI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.NÜN AÇACAĞI SERGİ Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü pek yakında Beyoğlunda bir «Kaza sergisi» açacaktır.Sergide bazı kazaların 50x60 cm,büyütülmüş resimleri,kâza sebepleri,ihlâl edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • r HAZRET!y*fytol*SAMİH UATÎZ TAmV Kısa zaman İçinde bütün islâm dinine dahil olmayı TEFRİKA No:135 Mekkenin ikinci derecede gelen şahsiyetlerine de ellişer deve verdi.Hattâ bunlardan bazıları daha faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Şöhrete dair Yazıya şu iki örnekle başlamak istiyorum:Beethoven bir gezintisinde,köylü kızların satmakta olduğu kirazlara imrenerek bir parça almış,Para vermek isteyince köylülerin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • Mesut bir nişan Gazeteci arkadaşlarımızdan Muvakkar Ekrem Talu dün bayan Mediha Çapar ile nişanlanmıştır.Genç nişanlılara saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • İzmir'de bir intihar İzmir,15 T.H.A.Menemen'in Teslim köyünde oturan Fahri Öz adında ve yeni evlenmiş bir genç karısiyle geçimsiz lik neticesinde dün gece kendini samanlığın damına asmış ve ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • Çekoslovakyada manastırlar kapatıldı Viyana,15 Nafen)Gelen haberlerden anlaşıldığına göre.Çekoslovakyada bütün manastırlar kapatılmıştır Bu manastırdaki rahipler ya temerküz kamplarına yahutta fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • I'ragda bir Rus subayı öldürüldü Paris,15 Nafen)Haber verildiğine göre,14 mayıs gecesi Pragda meçhul bir şahıs bir Sovyet subayı ve gedikli ça vuşu tabanca ile vurarak öldürmüştür.Kırk saatten beri gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • Sinir harbî_Sovyet peyklerinin Yugoslavyaya takındıkları tavır bu isimle vasıflandırılıyor Roma;15 Nafen)Yugo •lavyanm Macaristan ve Romanya ü'e olan hudut 'sahalartında mühim askerî faaliyet ol duğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • Bu seneki kampanya için B~?îer pancarı fiatlan tesbit olundu Ankara 15 Milliyet)1952 kampanyası için,Bakanlar Kurulu şeker pancarı fiatlarmı tesbit etmiştir.Buna göre,şeker fiatlan 4,5;4.75 ve 5 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • Ankara Londra ra-Jyo-telefon konuşması Londra,15 Nafen)Ankara ile Londra arasında tesis edilmiş olan yeni radyo-telefon sisteminin son tecrübesi bu hafta sonunda yapılacaktır.Ayrıca Türkiye'nin gençli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • Mösyö Peter Chambers,Mösyö ve Madam Gorin,profesör ve madam Brevvester,profesör ve madam Gorin Monden bir edâ ile söylenen sözlere ben de o şekilde mukabele ediyordum.Tanışma nihayet bulmadan bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • ööm İşçiyi ev sahibi etmek Ev yaptırmak istiyen isçiye yüzde elliye kadar kredi temini için bir kanun projesi hazırlandığım.Çalışma Bakanlığının bunu kâfi görmiyerck yüzde seksene çılkarılmâsını isted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • Fransazların siyasî bir gafa Kendi hürriyetlerini korumak iğin ölümü gözet almaktan çekinmeyen Fransız dostlarımız,müstemlekelerinde yaşıyan halkın istiklâl ve hürriyet istemelerine,hattâ buna cesaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • fSUMERBANK 'm I İkramiye Köşkü Tarâbyada Denizin 150 metre yakınında asfalt üzerinde bulunan bu küskün bir katı açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir,acele ediniz.SÜIVIERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1952
  • Amerikanın daha cesur hareket etmesi istendi John F.DuHes komünizme karşı daha şedit bir politika güdüimelidîr diyor Nevyork;15 A.A.Birleşik Ameıika Dışişleri Bakan lığının eski müşaviri Cumhuri yetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.05.1952
  • IDün Parise hareket eden Atlantik Orduları Başkomutan Muavini Mareşal Montgomery4 Ankara ziyareti sırasında Atatürk'ün muvakkat kabrine giderek çelenk koymuştur.2 Tayyare şehitlerini anma töreni dün ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1952
  • üs?7w» ^TA,Fransız ses sanatkârlarından Maria Vincent seramik işlerine karşı büyük bir alâka duymakladır Kesimde Maria'yı bir panter biblosunu te&kik ederken Koruyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BI2 VAK'A DENİZ HAMAMLARI DA BÎR ÂLE ABDİ!Deniz hamamları belediyenin tayin ettiği bir çavuş ile her türlü edepsiz âkten korunurdu.Buralara sarhoş emezdi Yaz gelirken,gözlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.05.1952
  • Biletler karaborsa satılıyor Bugünkü maçın biletleri alınan bütün tertibata rağmen karaborsaya geçmiştir Polisin mücadelesi sayâsinde karaborsacıların bir kısmı yakalanırken bâzıları da Beyoğlunun muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1952
  • Millî maç radyo ile nakledilecek Bugün 16.45 de Mithatp&şâ sta dında yapılacak olan Türkiye Yunanistan millî futbool maçı İstanbul radyosu tarafından naklen verilecektir.Radyo transmisyonunu Muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1952
  • Bugünkü maçın bütün biletleri satı'dı O-Türkiye Yunanistan millî ma çının biletleri dün sabah saat 10 da satışa çıkarıldıktan 3—4 saat sonra tamamiyle satılmıştır^ Hûlk,büyük bir iştiyakla gişelöre hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.05.1952
  • Bugün 5 inci millî maçlarını yapacak olan Türk ve Yunan millî takımları Atinada yaptıkları maçtan evvel Panatinaikos stadında Af inada mağlûbiyetimizle sona eren maçın rövanşını millî takımımız acaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • BÜyÜR MÜKÜMtt4R" TEFRİKA No:235 l'uan:SAMANCIÜÎL Cinayetlere,katliâmlara âlet olmuş olan Valide Kösem Sultan hıçkırarak ağlıyordu Duçe,Yusuf ve Bekri hemeu fırladılar.Padişahı yatırdılar.Çabaca k kâfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • Hazırla yan Sadi Borak Soldan Sağa 1—Tasarı;Dinî ödevlerinden tjirini yapmış.2—Bir ajansın ki saltılmışı;Zevk.3—Kava,çivi ¦vesâir satan.4-İdam etme;İs kambilde bir kâğıt.5—Meşgul et;BiTrenk;Bir edat.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 IskĞnderun 18.20 Anadolu Eks;18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20.50 Erzurum.Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu Eks.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • Taşıt araçlarının sayrm i ânı Beyoğlu As:Dairesi Bşk:dan:Dairemize bağlı Beşiktaş ve Eyüp As.Şubelerinin 3952 yılı canlı ve cansız taşıt araçları sayımı 15/5/1952 taühinden 9/7/1952 tarihinde sona ere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • RA D YO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PİJ 13.30 Karışık hafif müzik PİJ 13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve ckz müziği Pl)14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • Lokman Hekün Dr HAFİ" CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan ba«ka her güa sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder.istanbul Divanvo!u Nrv 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • Öyle ya bunun ikinci bir mânası yoktu Onun narasına mukabelede bulunmak,üstelik de dayan be diye haykırmak.Olur edepsizlik değil bu.Şu ne idüğü belirsiz,şımarık küstah delikanlı ona dayan be.diye bağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • Bnkara Belediye Başkanlığından:1 Yenişehir" mıutahasmda inşa edilecek stabilize yol;makadam şose ve ağmur suyu mecrası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 392.499)lira 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Vandan Çaldırana 300 ton ayniyat kapalı zarfla naklettiri iecektir.Muhammen fiatı 8 ku ruş;tutarı 18.000 lira olup geçici teminatı 1350 liradır.İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.05.1952
  • Fatih ikinci SuBh I den:Davacı Fethiye ile davalı Go le Gale)nin bâtapu sahip ve hiisedar bulundukları Fatih Sa matya Hacı Fakih mahallesi nin Hucıkadın sokağında kâin eski 46)ve en esKi 46)yeni 64)ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Kılıç 41i anlatıyor Üçüncü k i tap Baş tarafı 1 incide)hâdiseler üzerinde toplamıştır.Sayın Kılıç Ali,bir çok anecdoteları,yani olmuş vak'alan gözden geçirmek ve bu kısmı tarihe eksiksiz intikal ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Öncü bekleyen İslâm âlemi Başmakaleden devnnv âedir.Fransızların çok sert ha reketlerine,kendi gazetelerinin de teessürle kaydettikleri lüzumsuz sürgün,hapis ve tecavüzlerine rağmen halk bir türlü sus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğündenistanbul Ticaret ve Sanayi Odasından alman bilgiye göre piyasamızda mevcudu olmadığı ve hariçten getirtilmesi gerektiği anlaşılan madenden mamul ve her türlü Reprödü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Tamirat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden Beşiktaş Afyon,Malzeme işletmesi manipülasiyon kısmında yangından hasar görmüş olan kısımların onarımı 14686,20 lira kesif üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Meclisin bugünkü gündemi o-Ankara,15 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin yarınki gündeminde Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat'ın,Erzincan Milletvekili Şemsettin Gün altay:n İstanbulda C.H.P.Sü-•eymaniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Tuğsavulu kaybettik Bas tarafı 1 incide)Bufnin erken saatlerde gayet sıhhatli olarak vazifesi başına gelen Tuğsavul,burada kısa bir müddet meşgul olduktan sonra 15 mayıs şehitleri ihtifaline iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • M.P.Genel Kongresi Bog tarafı 1 incide)atını tenkid etmiş v& C.H.P.ne de çatmaktan geri durmamıştır.Kentlinin konuşmasını mü teakıp başkanlık seçimine geçilmiştir.Seçim neticesinde Arif Hikmet Pamukoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Hariciyede Tayinler Ba« tarafı 1 incide)Bu kararnameye göre;eski Mokova Büyükelçisi Muzaffer Göker;Atina Büyükelçiliğine;Amman Büyükelçisi Agâh Ak sel;R"oma Büyükelçiliğine;Şam Büyükelçisi Abdüllehat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Avrupada 2 milyonluk ordu Bas tarafı 1 incide)toplanmalarının imkân dahilinde olduğunu da açıklamıştır,Konsey toplantısı,22 mayısta başhyacak ve üç gün devam edecektir.Şayet Dışişleri Ba-ı kanları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Carney bugün t geliyor Baş tarafı 1 incide)ney yarın saat 15 de özel uçağı ile şehrimize gelecektir.Rotoert Carneye N.A.T.O TeşkiM tundan Tümgeneral Gavin refakat etmektedir.On gün devam edecek olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Mareşal Montgomery r Baş tarafı 1 incide)mı ğ t ir.Maerşal Montgomery.uçağa binerken Orgeneral Yamut'a Türkçe olarak şunları söylemiştir:«Türkiyöye gelmekle çok mem tnunum,bana gösterdiğiniz nezakete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1952
  • Menderes'in Inönüye cevabı Bas tarafı 1 incide)yar'ın bütün Balıkesirlilere,sizlere ve kongrenize selâm,hürmet ve muhabbetlerini getirmekle bahtiyarım» demiş,bundan sonra Büyük Millet Meclisi Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.05.1952
  • ıı.ı ı ı ıı.l S İr* rrt r (lA W dHD rfs y*t P y Akâı $îv T T far ^yfajfaiiaAirftotts Az yer işgai eden o*Mfe/e» fabrikasın/n tanınmış büyük mode/ieri gibi çamaşırı aynı tarzda yıkare Ucuz f/atı sayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Kefken adasında bir barınak inşası birim fiat ve teklif alması esas üzerinden kapah zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.1—Tahmin edilen keşif bedeli 1.8U0.000 lira geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • Giresun ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş:Alucra ilçe merkezinde Hükümet Konağı inşaatıdır.Keşif bedeli elektrik ve sıhhî tesisatı ile birlikte 190961.88 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili Etlik,Keçiören,Mamak semtlerinde yaptmlaeak stablize yol makadan şose mecra inşaatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 2082
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • tu^LA ıÇı4ELE.Rı-115 Mayıs rerşemDe sabanından itibaren hususî trenleri işliyerek Otel,Lokanta ve tam teşkilâtiyle ziyaretçilere açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • PLÂSİYE ARANIYOR Büyük bir Limited Şirket,teknik malzeme.ÜzerindS tecrübeli,girgin,30 yaşını aşmamış plâsiye aramaktadır.Referans •ve mufassal hal tercümesi ile Galata.P.K.1557 ye yazılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ BSsüdıgı yer:NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolftktif Ortaklığı Matbaa"»»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • Mamul Uyuşturucu Madde İdhal olunacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif uyuşturucu madde satın alınacaktır.70 kilo Cocacine Chlohydrate 7 Morphine Chl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • İstanbul Sergisinden I Serginin iç ve dışı saha parselasyonları plânlaşffl tınlmış bulunduğundan stand kiralamak isteyenle-#w rin yerlerini ayırtmak üzere Serçi Sarayına müra-J2/caatları.7714)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • izmir Bayındırlık Bakanlığa Su işleri 3 cü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konufan iş:1 Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğü bölgesi dahilinde bulunan Menemen Güzelhisar deresi ıslahı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.KULLANINIZ!Gripin 605,diş,adale,sinir,ağrılarına karşı bafarı ile kullanılır.1 Grip ve nezle başlangıcında bir ok fenalıkları önler.Süratle hazmolur,ve derhal esir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Kurtalan Muş karşılıklı ot ve saman hariç)her türlü ayniyat taşımı kapalı zarfla ek siltmeye konmuştur.İhalesi 27 Mayıs 1952 günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • ÇİFTDIFERANSIYELLI Dört muharrik tekerlekli traktörler,şimdiye kadar paletli traktörlerin kullanılmasını gerektiren işleri yapabilirler.Bununla beraber,lâstik tekerlekli traktörlerin sağladığı yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • Ankara ili Daimi Komisyonundan i İlkokullar ihtiyacı için yaptırılacak 5 tip üzerine öğrenci sırası öğretm?n sınıf masası,öğretmen odası masası ve seyyar iki taraflı sınıf tahtası isi kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.05.1952
  • Dizel motor lü kamyonu alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden Teşkilâtımız ihtiyacı için 10 adet 3—4,5 adet 5—7 Fabrika tonluk Diesel motorlu kamyon teklif alma usulü ile satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan