Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • ffto& ZWw*tu I w3\Bugün cehrimizde hava;genel olarak acık geçecek,hava sıcaklıüı ıbiraz artacaktır.TMmir ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • 19 Mayıs spor şenlikleri hazırlığı 19 mayıs şenliklerinin son prova sı dün Dolmabahçe stadında yapılmıştır.Kesimde büyük bir alâka toplayan provalarda genç kızlarımızdan bir kısmı görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • 14 Mayıs Bayramı bütün yurtta heyecanla kutlandı Bu münasebetle Başbakan Yardımcısı dün Adapazarında mühim bir nutuk söyledi 14 Mayısın yıldönümü münasebetiyle dün âbideye tele nk koyan Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • Yeni bir t a h r i k i tstanbııl lisesinde kızıl propaganda yapan iki talebe yakalandı On beş yirmi gün evvel Kon servatuarda müe sif bir hâdise olmuş ve oturdukları sırala ıa komünizmi ve Rusyayı met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • "Türk topraklarının savunması münferiden mütalâa edilemez "Şüphesiz Britanyalıyım;fakat bu,bir doğum tesadüfüdür.Beu şimdi Türkiyenin hizmetkârıyım "İngiltere için olduğu kadar Türkiye için de savaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • Tunus Beyi tevkif edildi o-Fransız Umumî Valisinin verdiği notayı almak istemediği için Bey sarayında bir odaya kapatıldı Tunus,14 T.H.A.Fransız ordularının Tunustaki baş.komutanı bugün,Tunus Beyinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • r ATATÜRK'ÜN WBk son günleri Üçüncü Kitap Kılıg Ali Hatıralarının 3 haziranda tefrikasına başlıyacağımız üçüncü ve son kitabı,Atatürk'ün hususiyetlerine,hastalısına,son günlerine tahsis edilmiştir.Gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • Avrupa konseyine gidecek delegeler Ankara,14 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında Avrupa Konseyine iştirak edecek delegeler se çimi yapılmış ve Suat Hayrl Ürgüplü;Hayri Eıkmen;Feridu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • General Rids;way Ridgwey'in b asm toplantısı MUtareke sonunda sulh elde edilemezse kabahat Birleşmiş Milletlerin değildir San Francisco,14 A.A.general Matthevv Ridgway bugün burada yaptığı basın topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • Yurda girebilecek olan Hanedan mensupları o-Şehzadelerden başka hanedan âzası yurda gelebilecekler Ankara,14 A.A.Büyük Millet Meclisinin alâkalı encümenlerinde tetkik edildikten sonra adliye encümenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • Greko Romen güreş seçmeleri Olimpiyat oyunları için kampa alınacak olan greko-romen millî güreş takımımızın seçme müsabakalarına dün gündüz ve gece Spor ve Sergi Sarayında başlanmıştır.52 kilo Cemil î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1952
  • Balikesir D.P.kongresi mesaisine başladı I Muhalefetin iddialarının aksine olarak kongre müzakereleri I tam bir birlik ve anlayış havası içinde cereyan ediyor Balıkesir;15 Hut usi surette gönderdiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • MAKALE «Fitaks» kahramanı İsmail Hami DANİŞMEND Osmanlı inhitatının en kotu neticelerinden biri de milletin münevver kütlesini devlet kapısına bağlamış olmasında gösterilebilir:Bilhassa inhitatın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • Mefhumları tesbit ile başla yalını;Din,kısaca,gaybe imandır.Yani içinde yaşadığımız maddî ve mahsûs âlemin dışında bir takım hakikatlerin var olduğunu kabul etmek ve,içten bir bağlanışla,bu hakikatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Bolcika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi ¦«koııden 7.90 00 280 30 0.80 64.03 9.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 opoa.7.90.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • SPOR BAYRAMI Teknik Üniversite Talebe Birliği Spor Kulübü 17 mayıs cu martesi günü spor.bayramını kutlayacaktır.Teknik Üniversite spor salonunda yapılacak tören için zengin bir program hazırlan mıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • VALİ BUGÜN ŞİŞLİDEKİ GECEKONDULAR MAHAL.LEŞİNE GİDECEK «Şişli Gecekonduları îhya ve Güzelleştirme Derneği» başkanlığı Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökayı mahallelerine davet edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • BORSA TELLALLARI İMTİHAN EDİLECEK Tcaret Borsasında vazife gören Borsa tellâlları bu ay içinde meslekî bir imtihana tâbi tutulacaktır Bu imtihan neticesinde baharı gösteren,ajanlar ve yeni imtihana gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • Camiler tamir ediliyor Vakıflar Umum Müdürü Orhan Çapçı dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret et t miş ve bu yıl tamir edilecek olan şekrimizdekı Vakıf binaları ve camiler üze rinde görüşmüştür.Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • Çirkin bir iddia Bakırköyünde oturan kitçük bir kızı kaçırmış ve zorla kirletmişler Bakırköyde çirkin bir tecavüz ve zorbalık hadi.esi olmuş tur,İddiaya göre;bu semtte oturan Muzaffer Koç adında biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • K IS A HABERLER ir Azapkapı Saliha Sultan sebilinin onarımı işlerinin tamamlan ması için Belediye tarafından yeniden 25 bin lira verilmiştir.Ayrıca Gülhane Farkı karşısında ki sebil de tamir edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • İKTİSAT HEYETİ DÜN LONDRAYA GİTTİ lngiltöre Dışişleri Bakanlığı ta rafından Londraya davet edilen Sümerbank Kayseri Kumaş Fabrikası Müdürü Muammer özsaz Etibank Teknik Araştırma Şubesi Başkanı Turan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • KAKIŞINI ÖLDÜREN ŞOFÖ-RÜN DURUŞMASINA BAŞLANDI Yılbaşı gecesi Taksimde bir cinayet islenmiş ve Süleyman Hızal adında bir şoför,misâfireten oturduğu bir evde.eski fişi Esteri boğmak suretiyle öldürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • TANZİMAT MÜZESİ B^iktas Ihlamur Kasrında tesis edilmekte olan Tanzimat Müzesi nin hazırlıkları tamamlanmıştır Tanzimat devrine ait eşyalar Millî Saraylar İdaresince Müzeye verilmiş ve yerlerine ko nul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • Ucuz evler Üsküdar ve Kadıköyünde inşa edilen evler yakında satışa çıkarılacak Belediye tarafından Üsküdarda ve Kadıköyde yaptın lan 153 evin inşaatı tamamlan mış bulunmaktadır.Vaii ve Be lediye Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • POLİSTE Alemdar Otelinde misafireten bulunan İzmir tüccarlarından Sezar Uyar âdında birinin gönel ev sokağında cebinden 2 bin lirasını çalan Hasan Altıparmak adındaki yankesici dün yakalanmıştır.Lüleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • HALKIN SESİ Müessese kantinleri Beykozda Yalıköyiinde Rıza Kaplan yazıyor;Dün iktisadî bir devlet müessesesi kantininde yemek yedim.Fecî bir şeydi.Me rnurların çoğu uzak yerlerde oturdukları ve civard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • Bir kadın kocasını bıçaklamak istedi Zabıtaya müracaat eden koca,karısının kendisini öldüreceğini iddia etti Dün sabah Savcılığa ve Emnl ı arkadaşının yanında yatıp yet maikamlaıına garip bir hâ kalkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • TÜCCAK DERNEĞİNİN AYLIK TOPLANTISI DÜN YAPILDI lstîfnbul Tüccar Derneği dün saat 17 de Liman Lokantasında aylık toplantısını yapmış ve gümrük tarife nisbetlerinde yapılacak değişiklik hakkında dernekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • MARMARA LOKALİNDE YAPILACAK MÜNAZARA İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertiplenen fakülteleraraTsı «irticai!münazara» final karşılaşması bugün saat 15 te Marmara lokalinde Tıp ve İktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • MÜŞTERİSİNİ DÖVEN BAR SAHİBİ Evvelki gece Galatasarayda özgür Barda sabaha karşı bir hâdise olmuş ve bar sahibi Mahmut Demir garsonların yardımiyle müşterilerden Yakup NacaroJ lunu dövmüştür.Hâdise Yâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • SANAYİ ODASI Sanayi Odası seçimlerime ait hazırlıklar tamamlanmıştır.Meslek heyetleri seçimleri önümüzdeki pazar günü yffmlacak ve rey sandığı 4 üncü Vakıf Hanında bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1952
  • KAD1KÖYÜNDE BİR GENCİ BIÇAKLA YARALADILAR Kadıköyünde bir tecavüz hâdisesi olmuş ve Yeldeğirmeninde oturan Durmuş Keleş Kuşdili çayırından motosikletle göçerken dört kişinin tecavüzüne uğramış ve bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • İst.Belediyesi ilânları Et alınacak istanbul Birleşik Mahalli İdaresine bağlı Temizlik İşleri Teşkilâtı için lüzumu olan 22.700 kilo sığır âti 45.400 lira muhammen bedel çCvres'nde 2/Haziran/952 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Sivasta bir genç kız kardeşini kazaen öldürdü Sivas,14 T.H.A.Halen a\lker olup;izinli olarak şehri mizo gelen Seyfettin isimli bir genç;evinde tabancasını temiz lerken;tabanca birdenbire ateş aîmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • İkinci nevi sigara yakında piyasaya çıkarılıyor Ankara,14 T.H.A)Köylü adı ile satılmakta olan sigaraya her sınıf müstehlikin rağbet etmekte olduğu görüldüğünden,Tekel Genel Müdürlüğü,bu sigarayı yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Muazzam bir grev Amerikan petrol işçilerinin grevi dünyada geniş akisler yarattı Londra,14 Naien)Ameri kadaki petrol işçilerinin grevi;dünyanın dört bir tarafında ge niş akl der uyandırmaktadır.Muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Amerikada satış rekoru kıran kitap Nevyork,14 Nuien)Baş kan Truman tarafından yazılan «Mr.Presidem ismindeki kitap Amerikada en çok ^atılan kitaplar ai asında bulunmaktadır.Kitabı basan Mr.Roger Strau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Bîr mahşere şahit oiauk Evvelki gün 12.5.952 saat 20.30 da Nişantâşında otobüs ten indik Arabamız Harbıyeden itibaren on,on beş met rede bir duruyor,sonra yine emekler gibi ilerliyordu.Nihayet durağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • bir musiki okulu açılacak Ankara,14 T.H.A.MIHI Eğitim Bakanhğı İzmirde bir nmiıiki okulu açmaya karat vermiştir.Bunun için gerekli hazırlıklara başlanmış ve lüzumlu tahsisat ay ı'muştır.Okulun önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • TLER2W*»EDIYQIS ZABITA KOMAM TEFRİKA No:33 Tekrar ediyorum Şahsımı koruyacağım Mösyö Chambers.Ayağa kalk'.ım.Dinleyin dostum!dedim.Güzel sözler kâfi.Burada fazla olduğunuzu herhalde anlamışsınızdır,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Amerikanın devletlere 8 mKyar dolarlık ya dım kanun tasarısından bazı indirmeler yaptı Vasington,13 AP)Ayan Meclisinin Silâhlı Kuvvetler Komisyonunda bugün;yabancı devletlere yardım tahsi atından yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Tarihî bir duruşma Alnıanyada cürüm işleyen iki Amerikalının muhakemesine başlanıldı Nuremberg;13 AP)Tarİ hî Nuremberg Mahkemesi ia'1'0 nu;bugün;iki Almanı öldürmekten sanık Amerikan asker leıinin muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Amerikanın yeni Moskova Büyükelçisi itimatnamesini Rus başkanına verdi Vaşington,14 T.H.A.Birleşik Amerikanın yöni Moskova Büyükelçisi Georges Cannon,bugün itimatnamesini Sovyet Rusya Başkanına takdim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Orman yangınları Bir yıl içinde 6 milyona yakın ağaç yandığı anlaşılıyor Ankara,14 T.H.A.İlgili makamlardan verilen malû mata göre;1949 yıündan 1950 yılma kadar memlekette 7323 orman yangım c^muş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Bir Amerikan milyarderi İzinin» geliyor İzmir,14 T.H.A.Amerikanın tanınmış milyarderlerinden Statsın Strobriç Izmire gelecektir.Büyük bir sanayici olan Strobriçin sadece New Jerseydeki fabrikasında 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Atıf Benderlioglu Texasrta Houston;14 A.A.Nevyorktaki Belediye Reisleri Milletlerarası Konferarcma iştirak etmek üzere Birleşik Amerikada bulunan Ankara Belediye Reisi Atıf Benderlioglu;dün Houston'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Akademi Fransez adayları Paris,14 A.A.Mütevef fa Maieşal Petain'in rinc ransız Akademisine girecek iki aday bulunmaktadır.Bunlardan biri Fransanın Almanyadaki Yükl ek Komiseri 65 yaşında Andre Francoi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Londra İstanbul tren yolu Londra;14 Nafen)İkinci Dünya Harbinden biraz evve* hazırlanmış ve harp dolay isiyle bir yana bırakılmış olan Londra ile İstanbul arasında,Avrupayı kat'ıeden yol inşaatı plânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Fennî araştırmalarda bulunan Amerikan heyet uçaktan atılan bir kiloluk infilâk maddesi sayesinde Şimal kutbıufu çeveliyön buz kütlösini bir noktada parçalayıp delmeğe muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Nahas Paşa sahnede Eski Mısır Başbakanı Nahas Paşa memleketini uçurumun kenarına kadar sürükledikten sonra Kral taralından vazifeden affedilmiş,mecliste ekseriyeti haiz fırkanın reisi olduğu için böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • I HAZRET!UHANIMEDiN HAYATH^ ıjmğ^MM Resululîah "Bir gün tercih yapmak lâzımgelse olacaktır ey Ensar demişti in yerim yemiz TEFRİKA No:134 Niçin bana haber gönder medin,neden esirler arasında olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1952
  • Maliye müfettişlik muavinliği müsabaka im t i h a n ı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ndan 1 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 Eylül 1952 çarşamba günü Ankara,İstanbul ve Îzmirde,Maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.05.1952
  • 119 Mayıs şenliklerine iştirak edecek kız öğrencilerin provası dün Mithatpaşâ Stadyumunda yapılmıştır Resimde gösteriye iştirak eden genç kızlar merasim geçidi hâlinde görülxnektedır mm 2 Gençlik bayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1952
  • Amerikanın en tanınmış güzellik mecmualarından biri olan «Night and Dav» dergisinde basılan bu resmin altında aynen şu cümle yazılıdır:«Louise VVindsor Amerikanın en güzel kadınıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Balmumu Heykeller Müzesinin doğuşunu merak ederiz Saray birgün güzel kıza:"Öl ilerin kalplerini alıp,yüz maskelerini çıkaracaksın,dedi.O kadar korkmuştu ki îsviçrenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.05.1952
  • Sadri Usuğlu' na göre bugüne kadar MİÎİTMİİİzİ ya müdafaası tesbit edi Defansta Turga7 Naci,Vediî-Eşref,Ali ihsan,Nusret-yer alıyor ir_mı_w,ıv;toir.vnı îlp hol Federasyonu fkinr-i Rnskan lerini neşe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1952
  • O!mpiyat favorilerinden İtalyan CONSOLİNİ 1952 Helsinki Olimpiyat.*da favori gösterilen atletlerden birici de İtalyan Adolfo i/'onso lini'dir.Avrupanın bu meşhur diskçisi antrenmanlarına hız vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1952
  • Yunan futbolcuları millî maçtan ümitli bulunuyor Millî futbolcularımızla aynı otelde kalan Yunanlılar dün hafif bir antrenman yaptılar Yunan kafilesi bugün saat 11 dt-Taksim Âbidesine bir çelenk koyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1952
  • Eskişehir Demirspor Yunanîstanda galip Yunanı)tana giden Eskiçehirin Futbol takımı Patras şampi yonu Panahaiki'yi 3—1 mağlûp etmeye muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1952
  • Arkadaşımız Sulhi Garan Yun an kafile başkanı vö Federasy on umumî kâtibi Rangavi ile konuşurken Yunan Federasyonu Ge Sekreteri Rangavi ile mü Yunan Federasyonu ikinci Reisi Kosta Kostantaranın baş ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1952
  • Futbo!hakem kursu Futbol hakem km su haziran başında Bölge Merkezinde açılacaktı-Aşağıdaki şartlara haiz olanların bir dilekçe ile Futbo' Hakem Komitesine mü racaat etmele;i.1)Fena şöhret sahibi olmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.05.1952
  • BÜyÜK.HÜKÜMDAR PORDtWCÜ+MURAD/h*M)KTl Jk TEFRİKA No:234 SAMANCİÜİL Bekri Mustafa durmadan esniyordu.Gözü Yusuf Paşanın köşkünün kapısındaydı Yusuf Paşa tütün kesesini çıkarttı;arkasında duran çubuk oğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1952
  • ist.Lv.AmirBiğinden Verilen Askerî Kalaıl ilânları Kapalı zari la Hava Ku/veüeri için Ko.da mevcut evsaf ve şartnamesine uygun üçer grup çamaşır yıkama makinesi satın alınacaktır.İhalesi 20 Mayıs 952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1952
  • KÜÇÜK raBE1En 1 N S A N L AB Piyes 3 perdft 6 Tablo Yazan J.Steinböck VE Sanneye koyan:Muhsin ErtuğrfcJ Çarşamba günlerinden başka h«c akşam saat 21-de,Cuma tal0„ be)Pazar matinesi saat 17-d#,Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER aa Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Anakrâ Eks Yataklı)20.50 Erzurum,Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güney eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1952
  • Mamul Uyuşturucu Madde İdhal olunacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif uyuşturucu madde satın alınacaktır.70 kilo Cocacine Chlohydrate 7 Morphine Chl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1952
  • LYAPIveKREDİ BANKASI 1952 MAYIS AY TALİHLİLER Hesaplarındaki para kadar para kazanan İkramiyel!Aile Cüzdanı sahipleri İSTANBUL Cüzdan No.Eüza Benyeş 957 D.llenzo Rino 381 Fatma JNigâr Verdi 5561 Dikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1952
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1?Hazırlayan Sadi Borak Soldan Sağa 1 Havfeden;Geren.2 Akidenin eski terim çoğuiu;Padişahlar Sadrazamlara öyle derdi.3 İnsan yiyenin yarısı;Söz;Bağışlama.4 Lâhza;Encümen-i danis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1952
  • RADYO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pİ.13.30 Dans müziği M.13.45 Şarkılar 14.15 Öğle konseri Pİ.14.45 Şarkılar Pİ.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve memleket havala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Üçüncü kitap Baş i aralı 1 incide)hâdiseler üzerinde toplamıştır.Sayın Kılıç Ali,bir çok anecdoteları,yani olmuş vak'aları gözden geçirmek ve bu kısmı tarihe eksiksiz intikal ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Yeni Gördes ilçesinde yaptırılacak hükümet konağı irşaatı olup keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 180942,55)liradır.2 Eksiltme 26.5.952 tarihine rastlayan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Ankara Yapı Enstitüsü Müdürlüğünden Zonguldaktan aşağıda yazılı okullara maden kömürü naklettirilecektir Nakledilecek okulun adı Naklettirilecek maden kömürünün beher ton nakliyesinin Muhammen Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare edea:Faruk DEMIRTAğ Basıldığı yer;NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Buick Oldsmobile Chevrolet Otomobil Sahibi Müşterilerimize Dynaf!ow,Hydramatic,Powerglide Otomatik viteslerin tamir ve kontrol servisimizin,mütenassıs teknisyenler idaresinde faaliyete geçmiş bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • PLÂSİYE ARANIYOR Büyük Mr Limited Şirket,teknik malzeme üzerinde" tecrübeli,girgin,30 yaşını aşmamış plâsiye aramaktadır.Referans ¦ve mufassal hal tercümesi ile Galata.P.K.1557 ye yazılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Elâzığ Bayındırlık Müdürlüğünden 1—Eksiltmeye konulan iş:«184705» lira 5 kuruş Keşif bedelli Elâzığ iline bağlı Palu ilçesi Hükümet konağı inşaatı:2—Eksiltme 2/6/952 Pazartesi günü saat 15 de Elâzığ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Bayındırlık Bakan lığı Samsun Su işleri 8 inci Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 Osmancık yan dereleri ıslahı işi olup tahmin edilen keşii bedeli fiyat birimleri esasz üzerinden 125000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Hanedan mensupları Baş tarafı 1 incîd»)ekleyen kanun Meclis umumî heyetine sevkedilmek üzeredir.Bu kanuna göre,mülga hilafet ve münderis Osmanlı saltanatı hanedanının padişahlar sulbünden olan erkek â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Balıkesir D.P.kongresi Baş tarafı 1 incide)aflyet raporunun okunmasına geçilmiştir.Raporda İl İdare Kurulunun bir yıllık ikti adî;içtimaî ve sosyal faaliyetleri belirtildikten sonra köy kalkın ması hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Ridgwey'in basın toplantısı Bas "tarafı 1 incide)«Her ne kadar müttefikler Uzak Doğuda tecavüzü geri püskürtmekle ilk vazifelerini fiilen tamamlamış iseler de Bir leşıniş Milletlerin Kore mütareke müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • komünist tahriki Baş lora fi 1 incide)rek Cezaevine gönderilmişler di.Bu üzücü hâdisenin umumî efkâr üzerinde uyandirdıği büyük teesl ür henüz zail olmadan bu defa da şehrimizin cn mâruf ve gözde kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Grolco-Romen güreşleri Boş tarafı 1 incide)la,Esat Ank)Fahrettin Kon ya)e sayı ile,Mehmet Kocaeli)Yalçın îst.a 1.15 dakika da tuşla,Kadri Ank.Muammer İzmir)e sayı ile,Dursun İst.Ali Ank.ye sayı ile ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • 14 Mayıs heyecanla Baş tarafı 1 incide)lar tertip edilmiştir.Saat 17 den itibaren Yıldırım Beyazıt meydanı,Samanpazan,İstasyon ve Çankaya istikametinden,önlerinde bando ve davul,zurnalar olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Türk topraklarının savunması Baş tarafı 1 incide)üç faktör çok mühimdir.6 Birincisi;Hiçbir memleket,harb ihtiyaçları için lüzumlu bulunan bütün kuvvetleri barıştan itibaren daima hazır olarak silâh al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1952
  • Tunus Peyi Baş tarafı 1 incide)Emri alan Fransız askerleri,derhal Tunus Beyinin ikamet ettiği Kartancaya giderek,70 yaşında bulunan Tunus Beyini tevkif ctmigler bir odaya ka pa Uluslardır.Sarayın memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.05.1952
  • İŞTE CûtDRATÛR buzpolabina ms üstünlükler Çok sevimli bir dış görünüşe sahip olan ve kapısı kilitlenen COLDRATOR Dayanıklı ingiliz otomobil çeliğinden imal istenilen sühunete ayar edilmesini sağlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • Kocaeli Arif iye Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Tahmin Miktarı Fiatı Tutan İlk T Eksiltme sekli Te ihale CİNSÎ Kilo Kr.S.Lira K,Lira K.gün ve saati Ekmeklik un 84/86 Ra 120000 41 49200 3690 Kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT AĞRILARA KARŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—itfaiye teşkilâtı için alınacak bir adet arazöz kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2—Muhammen bedeli 2G.492)lira 50)kuruştur.3—Teminatı 1986)lira 94)kuurştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • SIEMENS "RADYO MERAKLILARINI ŞAM MANASİYLE TATMİN EDEN RADYODUR,m diyor radyoda dinlediğini» ses ve söz yayınlarını,sizler için okuduğum şarkı ve türküleri tamamen pürüzsüz bir şekilde aynen mikrofona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • Kireçburmı Gençlik Kulübü Başkanlığından 17/5/1952 günü senelik kongremiz saat 19 da lokalimizde yapılacaktır.Azalarımızın teşrifi rica olunur.Not:Ekseriyet temin edilemezse bir hafta fonra aynı yer d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:Dosya No;951/713 Holantse Bank Üni N.V.İstanbul Şubesi tarafından;İstanbulda;Edirnekapıda;Alı Kuşçu aokak 6 No.da mukim Hasan Tahsin aleyhine 116 sayılı kasanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan:951/5578 Hacizli c^up Paraya çevrilme Sine karar verilen Pangaltı Eş ref Efendi Caddesi Seğman fetokak 6/1 de bulunan 178 lira değerinde muhtelif menkuiatın 17/5/195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • İSTAMİUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLANLARI Tuzla Uçaksavar Top Okulu mutfak binasının İhalesi açık eksiltmeye konmuştur.Tahmin bedeli 6198,77 lira olup geçici teminatı 465 liradır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Çehir dahili yolların tamirinde kullanılmak üzere alınacak 100)bin adet parke taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 15.000)liradır.3 Temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Belediye hastahanesi içîn alınacak 71)kalçm ecza ve malzeme açık eksiltmeye konulmuştur.2—Muhammen bedeli 14803)lira 75)kuruştur,3—Teminatı 1110)lira 28)kuruştur.4—Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtn TlYATROLABt Saat 21 de Dram Kısmi S E R S E ft t Yazan Mahmut Yssâri telefon 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L.Crossve E.C.Çarp ant al TUrkçesi Fikret Adil ^m-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan