Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • ÇELİK Lâmbalı Alman Tonfunk BADYOLARI GELMİŞTİR Abdül kadir Memişoğlu Katırcıoğlu Han İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Acheson T.Dewey mülakatı Bu mülakata Amerikan siyasî çevreleri büyük önem veriyorlar Washington 11 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson dün akşam Ne\v York Valisi ve General Eisenhowerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • II Zonguldakta dün bir nutuk söyledi C.II.İP.Geni Başkanı,de vletçiliftin Zonguldağa kazandırdığı imkânlardan balısed erek iktidarı tenkit etti.Zongujdak,11 Milliyet)C.H.P.Genel Başkanı kmet İnönü bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Güreş seçmelerine devam edildi Serbest güreş seçmelerine dün gündüz ve gece Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir Dün Haydar Zefiri mağlûp eden Gazanfer Bilge bugün İsmet Atlıya tuşla mağlûp olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Sahte isimli Nazi şefi 0-i Fritz Eössler,doğum yeri olarak İzmir'i göstermiş Bonn;11 A.A.Eski Na-zi şeflerinden olup;iki buçuk 6ene fcıahte bir isimle Batı Almanya Meclisinde Mebusluk gören Fritz Rös^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Beykoz Emniyeti 2-1,Vefada istanbulsporu 5-0 mağlûp etti Profesyonel lig maçlarına dün Dolmabahçe Stadında dâvam edilmiş vd Beykoz Emniyeti 2 1,Vefa da İstanbulsporu 5 0 mağlûp etmişlerdir.Resimde Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Ridgway de!lAnkaraya geliyor;Amiral Carney'in de ikinci defa Ankarayı ziyareti kat'ileşti Ankara 11 Milliyet)Dün bildirdiğimiz gibi Türk ve Yunan kara ve deniz kuvvetleri komutanı Amiral CaınĞyin meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Komünist esirlerin eline esir düşen general nasıl kurtarıldı Bir balıkçı gemisiyle gizlice Koja adasına giden News Agency muhabiri hâdiseyi bütün tafsilâtiyle anlatıyor.Seoul 11 AP)General Dodd esirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Dikkat ve ı teyakkuz gerektir Komünistlerin bukalemun gibi her renge boyanmaktaki maharetleri pek büyüktür.Sal halk kütlesini aldatmak ve elde etmek için hz« kikî hüviyetlerini saklayarak girmek isted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Atlantik Orduları Baş^ MI.Montgomery geldi Mareşal:Burada çok mühim müzakerelerde bulunacağımı üm\ediyorum dedi Montgo dedi ki rinde mery,kendisini selâmlıyan askerlerimiz hakkında Bu gençler üzerimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • Zavallı memur Hünkâr suyunda münakaşa ederken kalbi durup öldü Sarıyer Hünkârvuyunda dün garip ve hazin bir hâdise ceıe yan etmiştir.Maltepe 206 plâkalı hususî otomobille eğlenme ye gelen 3 erkek ve 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • H^v* ATATVRKI/Af msusptetı-m i fflı $8W$* «KILIÇ ALÎ HATIRALARI-NI ANLATIYOR» adım taşıyan ve üç cildden mürekkep olan muazzam ve tarihî eserin GVNim 3 üncü kitabını teşkil ve Atatürk'ün hususiyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • 10 Ho-irandâ Türkiyeye gelecek olan Yunan Kral ve Kraliçesi bir merasim esnasında Yunan Kralı 10 haziran günü geliyor Kralın resmî ziyareti için program hazırlandı Ankara,10 T.H.A.Yunan Kral ve Kraliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • MISIR KRALI FARUK'un hâlife olarak ilânı için müzakerelere başlanmıştır.Resimde bir fetva hazırlamakta olan Hüseyin el Guindi Paşa,Said el Muhammed Ali Bey ve Esat Bey görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • O Bayar'ın hemşirelere h it abes i Ankara,11 T.H.A.Cuın hur başkan» Celal Bayar;Türk Hemşireler Birliğinin Ankara Palasta verdiği çayda hazır bu Junatak;hemşirelere kısa bir Devûmı Sö:7 Sü:8 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.05.1952
  • S.Ağaolgu Düzce D.Pkongresinde Başbakan Yardımcısı İç ve dış meselelere dair iza-hat verdi Düzce,11 A.A,Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu bugün Düzmede Demokrat Parti İ'ı'çe Kongre sinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • M?MAKALE «İttihat ve Terakkinin bozguncular teşkilâtı İsmail Hami DANİŞMEND Bundan evvelki yazılarımda tarihî vesikalariyle güzden geçirdiğim Balkan Harbi bozgunculuklarını yapan İtikat ve Terakki)kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • Yeni vapurlar Marmara seferine tahsis edilecek Mudanya ve Bandırma hatla rınm Şehir Hatla' İdaresine devredilmesi hususunda Deniz cilik Bankası İdare Mecliine bir teklif yapıldığı ve bu hususta tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • PİSLİK İÇİNDE OLAN MANDRALAK Şişli ve civarındaki ırsancîra iar Beyoğlu Kaymukanıhğmca teftiş edilmiş ve bunların gayet pis bû durumdia olduğu ga rüimüştür.Bu rnandralar in t ahiplerine cıvjıdaki gübr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • tic 12 MAYIŞ Bu 17 29 Sabom 1952 Nisan 1371 Pazartesi 1348 VAI İT VASATI EZANI Güne:4.4« 9.30 Öğle 12.1* 4.54 İkindi 16.0G 8 5* Aksan ı 19.17 12.00 Yatsı 21 »55 1.49 İmsak 2.44 7.28 '1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış AçtiiS lapan Sterlin*.7.90.00 Dalar 280 30 Fr Kruıifii 0.80 î^içü* Fr.6.4.Û3 Belçika F«.5.90 isveç Kx.34.1230 Florin T3.68.40 tir*t 0.44.8» Drahmi 0.01.870 Eskoudes I 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • KONGRE it Robert Kolej Teknik Okulu Tülebe Cemiyetinin genel kongre si 15 mayıs 1952 tarihinde saat 12.30 da Robert Kolejde yapılacaktır.TÖREN if Sefirimiz en eski kız liselerinden bulunan İstanbul Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • ERZURUM VAPURU öt N KURTARILDI Evvelki gün Göksu İSertsi önierirtde kuma oturduğunu bildirdiğimiz:Etzuıum vapuvu dün saat 16 da Alemdar tahlisiye gemi i tarafındın çeki'erek kurtarılmıştır.Gemide bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • MUALLİMLER BİRLİĞİ FKANSADA KAMP AÇIYOR Türkiye Muallimler Birliği,UNESCO'nun himayesinde olmak üzere Fransada kir öğret menler kampı açacaktır.Kanıp 15 haziran ile 15 temmuz aracında ve 25 ağustos il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • 22 Mayısta şehrimize geliyor i 21 nisanda;Danimarka ban dr al i Judland gemi-'i ile Japanyadan yola çıkanlan 6 subay;4 assubay ve 33 erden mü teşekki'l bir Türk yaralı' kafile si 22 mayısta şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • Manifatura piyasası Bol ve ucuz mal olmasına rağmen piyasada hareket yok Manifatura piyasasındaki durgunluk gün geçtikçe artmaktadır.Limanımıza gelen hemen hemen her vapur İtalya ve Macaristandan küll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • LİMANDAKİ TIKANIKLI-ĞIN GİDERİLMESİNE ÇALIŞILIYOR Son günierde limanımızda gittikçe arttığı müşataate edilen tıkamklıklaı m giderilmesi hususunda yapılan teşebbüsler henüz müsbet bir netice verme mist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • POLİSTE Sirkeci garı lojmanlarında oturan Arif Birisin evine misafir gelen Atıf Eriman'ın oğlu Rebii pencereden so"kağa düzerek ağır surette yaralanmış ve Şişli Çocuk H'âstâhânesine kaldırılmıştır.¦Jr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • Sıtma ile mücadele İçin bol miktarda D.D.T.ve motorlu vasıta geldi Yaz aylarının yaklaşmış olmam münasebetiyle şehrimiz Sıtma Mücadele Teşkilâtında hazırlıklara başlanmıştı'.Her yıl olduğu gibi bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • CAM PİYASASINDA HAREKET BAŞLADI Son günlerde cam piyasasın da müşahede editen durgunluk;yavaş yavaş zayi olmaktadır.İlgililer;inşaat mevsiminin başlangıcı sayılan haziran ayın dan itibaren piyasanın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • ÇİÇEK BAYRAMI 24 MAYISTA YAPILACAK Her yıl teıtip edilen îstanbul Çiçek Bayramı bu sene de 24 mayısta Gülhane Parkında yapılacaktır.Bayramın canlı ve neş'eli geçmesini temin için Vilâyet ve Belediye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • RAMAZAN HAZIRLIKLARI NA HIZ VERİLDİ Ramazana pek az bir zaman kalmış olması münasebetiyle bu husustaki hazırlıklara hız verilmiştir.Camiler Sağlık ve Evkaf Mü dürlukieıi tarafından esaelı ela rak temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • TRAMVAYLARDA ABON İMLİN KARTLARI İHDAS EDİLDİ îst.ünbul Elektrik Tramvaj ve Tünel İdaresi halka bir kolaylık olmak üzere 10 yaprağı ihtiva eden tramvay abonman karneleri ihdas etmiştir.Bugünden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • İl Genel Meclisinin Haziran dönemi toplantısı öğrendiğimize II Genel Meclisi;haziran dö nemi mutat toplantısına 3 haziran salı gönü saat;15 de baş layacakt«\Belediye Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü;bu top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • HALKIN SESİ Taşradan gelen hastaların muayene edilmesini isteyen bir okuyucu İsminin ve adresinin mahfuz kalmasını istiyen ve Sirkecide bir otelde oturan okuyucumuzun şikâyeti:Oturduğum otele dön Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • Birkaç defa yüreğimiz ağzımı za geldi,adamcağız incecik telin üzerinde yaylanıyor,yaylanıyor,kolaylıkla birkaç metre atlayıveriyordu.Seyirciler korku ve hayretle başlarını havaya kaldırmışlar,zıp 2ip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • KISA HABERLER it Milletlerarası Kriminoloji Cemiyeti Pariste 15 eylülden 1 kasım 952 tarihine kadar devam edecek kriminoloji dersleri tertip etmiştir.Tıp ve Hukuk Fakültesi mezunlarından iki üyemizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • İSTANttULA GELECEK O-LAN İNGİLİZ İZCİLERİ Önümüzdeki ay içinde şehri mize uçakla 33 İngiliz izcisi ge lecektir.İngiliz izcileri merale ketimizde lf gün kalacaklardır.Diğer taraftan;bunu müteakip 33-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • VAM GÖKAY BUGÜN SİLİYRİYE GİDİYOR Vali ve Belediye Başkan^ Prof.Gökay;bugün Sîüvriye gidecektir.Vali Gökay Si-ivride-tetkiklerde buloawacak ve halkm dileklerini dittieyeeek.ti*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • MUHTELİF SOKAKLARA LÂMBALAR TAKILIYOR Belediye Makine İşleri Müdürlüğü önümüzdeki aylar ar~ fında şehrimizin muhhte'-if yeır îeırİTİe 1200 elektrik U inhası takacaktır.Bu lâmhain'in.halkın istediği ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.05.1952
  • Hayvancılığımızın üretim ve gelişmesi Tarım Bakanlığı hayvancılığımızın islâhi işini,büyük bir ehemmiyetle ele aldı Hükümet;memleketimizin en büyük geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığımızın ink
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Seâttle sakinleri bu sâbâh şehrin üzerinde çok yükseklerde vukua gelen muazzam bir infilâkın gürültüsü ile uyanmışlardır.Bunun gökte infilâk eden bir meteor olduğu tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Silâhlanma mücadelesi Tahminlerin hilâfına dünya iktisadiyatına çok tefcir etmedi.Nevyork 11 AP)Birleşmiş Milletler İktisadi Teşkilâtı tarafından dün gece yaymlanan yıllık raporda silâhlanma yarışının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Anıt kabrin iç tezyinatı için mozayik satın alındı Ankara 11 T.H.A.Atatürkiln kabrine ait inşaat hızla ilerlâmektedir.Bu inşâatın önümüzdeki 9 kasıma kadar bitirilmesi için gerekli tertibat alınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Kraldan iş isteyen iki kız Stokholm 11 Nafen)iki İngiliz kızı Isveçte iş bulmak maksadiyle İsveç Kralına mektup yazmışlardır Kral.bu mektupları cevaplandırmış ve Stokholmde bazı iş adamları için tav s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Atlantiği yelkenli ile geçmek isteyen kız Londra 11 Nafen)Ann Dâvison adında bir ingiliz kadını bu yaz.6 metre 90 santim boyunda «Felicity Anne» ismindeki yelkenli ile Atlantiği geçmeye çalışacâktiT K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • TLER2WEDIYfl ZABITA *n&MAHl TEFRİKA No:30 Cidden mükemmel çalışmissin!Mesele gün geçtikçe genişliyor,ehemmiyet kesbediyor,dedi.Fakat henüz işi halletmiş değilim 1 Sen küçük bir Sherlock Holmes'sindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Kaçak eşya satışı Harp içinde demokrasi memleketlerine yalnız resmî vazifesi olanlar Kelebi-liyor,onların bile aylarca sıra bekledikleri oluyordu.Merkezi Avrupaya seyahat ise nisbeten kolaydı.FaKat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ HİSAR Ankaralı Hisar dergisinin 1952 Mayıs tarihli yirmi beşinci sayısı Munis Faik Ozansoy'un hoş bir fuzısı ile başlıyor:dloş görme eksiğimiz» isimli bu yazıya çok hoş da diyebilird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Rus halkının parası zorla elinden alınıyor Devlet istikraz tahvilleri tuzağı ile 30 milyar ruble toplandı eline geçmesini temin eylemek tedir.Sovyet Maliye Bakam Zverev;bu şekilde 30 milyar ıuble temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Siyâsî İcmal Le Monde gazetesinin neşrettiği rapor Amerika donanması Kurmay Başkanı Amiral Techteler'in Iıazırlıyarak Millî Emniyet Konsevine verdiğini iddia ettiûi bir raporun suretini Pariste çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Yugoslav ana yasası değişiyor Belgrad 11 Nafen)Yugoslavyanın yeni anayasası hakkında izahat verilmiştir.Bu anayasa Mareşal Titonun salâhiyetlerini genişletecektir.Yeni anayasaya göre.bir cumhurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Hitlere ait elbiseler Sabık Nazi diktatörünün bulunan eşyası Rusyaya gönderildi Bonn;11 T.H.A.Doçiu bölgesinde çıkan Alman gaze telerinin bildirdiklerine göre;Berlinin Doğu bölge inde inşa at için yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • Trieste s atüsü Batılı dört devletçe varılan anlatmanın Yugoslavyayı tatmin etmiyeceğj sanılıyor Londra,11 Nafen)Sunday Times gazetesinin Trieste muhabirine göre;Trieste rolgesindeki İtalyanlar.Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.05.1952
  • m* 'USAklİİ JKAM TAMU HAMMEDili HAYATH Düşman miktar itibarîyle çoktu.Harbin talihini kendi ellerine sımsıkı geçirmişti.TEFRİKA No:131 Bu ok yağmuru pek müthiş ve tesirli olmuştu.Ok yiyen develer yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.05.1952
  • Almanyanm Amenkan işgal bölge sinde sanat ve gece haytttı olduk ça canlandı Frankfurt çehrinda tiyatro,sinema,revü ve dansing hollerde yer bulmak hayli güçtür Yukardaki resimde Atman artistlerinden Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Karacaoğlan'ın aşklarında bir asalet vardı Karaca sevgilisine "Ko güz ^in dedi,bir yal daha muradsız kalalım,bana bunu yaptırma.Gider kazanır;bab*n;n istediğini verir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.05.1952
  • Emniyet kalecisi bir Beykoz âkınım keserken Dördüncülük dün de ey koz Emniyeti 2 Vefa I Sporu 5 0 yendi Profesyon Beykoz Mithat Paşa stadında dün ilk maqı Beykozla Emniyet yaptılar Ankara hakemlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • Dün yapılan bisiklet mukavemet yarışı Mevsimin ilk yol bisiklet mukavemet yarışı dün sabah Topkapı Bakırköy Çekmece arasında yapıldı.30 kilometre ve iki kategori üzerinden yapılan bu müsabakalara 18 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • Dünyanın en heyecanlı maçı aşağıdaki sfad'da oynandı Dünyanın en heyecanlı maçları hiç şüphe yok ki tngilterenin Kral Kupası maçlarıdır Bu seneki kupayı geçen senenin galibi Ne-vr Castle United,Arsena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • Yakan fco ota Nişantaşı orta okulu İstanbul şampiyonu olda Kız okulları arasında yapılan Yakantop maçlarının finali' dün Beyoğlu Erkek Terzilik Okulu spor salonunda hakem Orhan KızUtanm Haresinde Ni ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • Dün yapılan hususî karşılaşmada et şaheser gollerle oğluspor'u 5-1 yendi Adalet takımında Satâhattinin dün ç kardığı oyun tek kelime ile mükemmeldi İkinci kümenin iki profesyonel fakımı Adaletle Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • Kısa Spor Haberleri ı,ı i,i,ı r n n~ mriT ur»—um ir ı C.'ıeîsea meşhur T.Drakeı antrenör olarak angaje etti Londranın en popüler takımlarından biri ulan Chglseanın bu iıene liglerde pek başarı i'ı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • Tekrar bir!'hatırlatma^ Dun Adaletli Salâlıattin ve Vefalı Garbis ile İstendiyar çıkardıkları güzel oyunlarla seçicileri ikaz ettiler.Dün sabah Adalet B&yoğluspor maçında Salâhattin çıkardığı mükemmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • İstanbul Ping-Pong şampiyonası grup maçları 1952 İstanbul" Ping-Pong şam piyonadtna 11 mayıs pazar günü Teknik Üniversitede devam olunmuş ve Karagücü takımmj 3 1 yenen G.S.takımı gru pun şampiyonu olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • Amatör küme lig maçları Dün yapl'an amatör küme lig maçlarında şu neticeler alın ımıştîr:Taksim:1 Altınay:O Topkapı:4 Haliç:1 Darüşşafaka:7 Adalar:0 Şişli:4 v-Bakırköy:3~ Ortaköy:4 RuınelihS arı:1 Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.05.1952
  • Dünya kupası müsabakaları Nevyork,11 A.A.1950 yılı dünya kupa.d karşılaşmala rında Amerika nilii takımı İngiltereyi yendiği zaman bu büyük bir hayret uyandı:nnştı.1952 yılı Helsinki Olimpiyatla rında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • BÜYÜK HÜKÜMDAR* TEFRİKA No:231 BAMLAmmfltL Valde Sultanın korkudan kanatlanmış olan içi havalandı,gözleri büyüdü Be.dakika sonra Sünbül ağa geldi;siyah renginin altında sarı bir astar göze çarpıyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • BULMACA 8 9 10 11 12 Soldun Sağa 1 Sanayiin anası.2 At çiftliği;Bu çiftliktekiler.3 Soru eki;Sıfat takısı;Bir renk.4 Su;Şart edatı;Benzer;Tert i cellâda emir.S Görünrruyen taraf imiz;Rabıt edatı;Bembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • Haberini aldık delikanlı,bir şeyler yaparız.Fakat her şeyde usul ve erkâna riayet etmei' lâzımdır.Birazdan meydana çıkarız.Orada pes edersin* olur biter Biz de sana ödülden üç altın bırakırız Değil mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • SADÎ TEK TÎYATtan^ ROSU.MAKSİMDE VgjBiaMr 10 mayıstan itibatSLhBF ren her gece 21.30 îşW da pazar 16 di V AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde Fiatlar:150 100 75 Tel;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER «I ı Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • RA D YO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Columbiâ orkestra sından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • DOKTOR Hatice Ekran İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kaljul edftr Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad Parmakkapı Küçük Is Han No.66/1 I,İnil I «I 1 l-JH »1.g—W—Jt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • Prensip sahibi kız Halicin bir semtinde Günün birinde bir kız peyda oldu.Enine boyuna,neş'eli ve sıhhatli olan bu kız daima yüksek sesle konuşuyor ve daima da mütebessim.O semtin bütün gençlerini ¦hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından!1_Belediye hastahanesi içhı alınacak 71)'kaleriv 'ecza ve malzeme açık eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 14803)lira 75)kuruştur.3_Teminatı 1110)lira 28)kuruştur.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • Elâzığ Bayındırlık Müdürlüğünden 1—Eksiltmeye konulan iş:«184705» lira 5 kuruş keşif bedelli P^lâzığ iline bağlı Palu ilçesi Hükümet konağı inşaatı:2—Eksiltme 2/6/952 Pazartesi günü saat 15 de Elâzığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞF.HİH TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesârl telefon 42157 Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Carpanteı Türkçesi Fikret Adil Telefon:4Û409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Esir düşengeneral Baş tarafı 1 incide)da sekiz saat kadar dolaştımsonra askerî makamlar beni afi/dan nezaketle uzaklaştırdılar.Cumartesi sabahı adaya erker den bir gemi ile 20 kadar tânî getirildi,«u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • C.Bayar'ın hitabesi Bas tarafı 1 incide,hitabede bulunmuş ve demişti ki:Hastahanelerde mustaı-ıp insanların yardımına koşmak,onların yaralarını sarmak;bir iri anın haıpten gazi olarak yurda dönmesi gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Zavallı memur Bas tarafı 1 incide)bir hesap meselesinden gar on la münâkaşa etmişlerdir.Bu münakaşaya Hünkârsuyu Belediye memuru Süleyman Elâ da karıynca,kadınlarla erkek Ier:«Biz sana gösteririz* cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Yunan Kralı Bas tarafı 1 incide)yerlerini gezmeleri için gerekli tedbiıler alınmışta*.İstanbülakl istikbal programı da ayrıca tertip edilecek ve Yunan Kral ve Kraliçe,ine par lak b irkargjlama töıeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Ridgway Ankaraya geliyor Baş tarafı 1 incide)vetlÇri kurmay başkanı Wandenberg memleketimizi ziyaret edecektir.N.A.T.O,başkanlığına sççilen Gnl.Ridgwayin de haziran ayı sonlarına doğru memleketimize b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Tunus yeni hadiseler arifesinde Muhtelif vilâyetlerde dün de yeni sabotaj hareketleri vuku İmi İd ıı Tunus,11 T.H.A.Tunusun muhtelif yerlerinde;Tunus milliyetçileri tarafından ^on 24 saat içinde yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • S.Ağaoğlu Bas tarafı 1 incide)Bu konuşmasında Başbakan Yardımcısı;hükümetin iç ve dış politikada iki yıllık işlerini anlatmış;Demokrat Partinin muhalefette iken Türk milleti ne her şeyden evvel vatand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Güreş dünde İsmet Atlı,Gazanfer Bilgeyi 11 dakikada tuşla mağlûp etti Serbest stilde güreş takımı-1 mızi tö-foit etmek üzere tertiplenen güreş maçlarma dün de saat 14 den itibaten Spor ve Sergi Sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Üçüncü dünya harbi tehlikesi Sovyetlerin henüz bir harbi göze alacak kadar kuvvetli olmadığı sanılıyor Washington 11 AP)Tem silciler meclisi dış münasebetler komitesinin bugün bildirdiğine göre Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Âcheson Baş tanrfı 1 incide)¦Frank Furter ile görüşmüştÜT.Götüşme mevzuu içıklanma"mış olmakla beraber,müşahitlere göre 'Dışişleri Bakanı ile Dewey ve Frank Furter milletlerarası durumu gözden geçirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Sinopun Ayancık kazarand;m aldığım nüfus kâğıdı rai kaybettim.Yenisâni alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Muşlara oğlu 1927 dokumlu Emin Ekinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Sahte is'mii naz!şefi Baş tarafı 1 incide)harpten sonra Dr.Frato TÖchler ismini alarak,"karısı ile ikinci deîa evlenmiş ve bir fır matını bularak;ssçimlerda ken dj ani Alman Reich Partisinin;Mebusu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Kılıç Alinin anlattığı hatıralar münasebetiyle UÇ HAZİN VAKA [Tanınmış is adamlarından Sa nur Sami Draz.Kılıç Alinin İftiraları münasebetiyle ve bu hatıralarda nakledilen İsmet Pxışa Refilk Saydam kin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • İnönü Zonguldalcta Baş tarafı 1 incide)retiyûe iıtihsalâtın 3 4 milyon tona yükselmesini sağlamıştır.Bu analizman plânlarının tatbiki bittikten sonra istihsalâtı 10 mttyon tona yük.eiecektir.Zonguldak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Dikkat ve teyakkuz gerektir Başmakaleden devam'» Rusyudan Kâbeyc gönderilinekte,bunlar bütün medenî dünyanın iddiası hilâfına komünistlerin İslânıiyete,şartlarına ve ananelerine ne.kadar sadık oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • 1 Belediye Heclisinln "313 *a_ydı karariyle hemen bu-I günlerde şehir haricine 300 îfabrika çıkarılacaktır.iBenim I Haliçte deniz kenarında fabrika inşasına müsait 1500 ve I 3000 metrelik arsalarım sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Kılıç Âli anlatıyor Üçüncü kitap Baş taralı 1 incide)«Kıl:ç Ali Hatıralarını AnlafiUyor» adlı üç cildlik eserin jğimdrye kadar neşrini tamamriadığırnız birinci ve ikinci cild-İlerinin birincisinde Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.05.1952
  • Montgomery geldi Baş tarafı 1 incide)kez komutanının ellerini sıktı.Bandonun önünden geçerek ih-i tiram kıtasını,komutanlarının ellerini sıkarak ve her eri dikkatle süzerek aheste adımlarla teftiş etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.05.1952
  • I MUAYYEN ZAMANLARDAKİ I ŞANOLARA KARŞI ğ.C ^se*^ V Boş,dif,adale,sinir ağrılarına karjı son derece faydalıdır.Romatizma ve lumbogo oqrılannı teskin eden.Süratle hazmolur ve derhal tetirini gösterir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • Bayındırlık Bakan lığı Samsun Su işleri 8 inci Şube Mas mu udurlugunden Eksiltmeye konulan iş r 1 Osmancık yan dereleri ıslahı igi olup tahmin eaılen Keşii bedeli fiyat birimleri esası üzerinden 12500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden:1 işletmemizin Yusufeli bölgesi Lök ormanlarından istihsal ve Iligapor rampasında is tifte mevcut 550 adet karşılığı 327.977 metreküp çam tomruğu 1/6/]952 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • Dizel motorlu kamyonu alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden Teşkilâtımız ihtiyacı için 10 adet 3—4,5 adet 5—7 Fab« rika tonluk Diesel motorlu kamyon teklif,alma usulü ile satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • 3 Haziran çekilişinde 2 EV ve 30.500 liralık ikramiye 25 Ağustos 3 EV 46.000 3 Kasım 2 EV 32.500 29 Arahk 3 EV 43.500 Evlerin Veraset ve intikal vergisini Bankamız öder.Bir Tasarruf Hesabı Açtırınız.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • Bay ı nd iri ık Bakanlığından:Kefken adasında bir barınak inşası birim fiat ve teklif alması esas üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.1—Tahmin edilen keşif bedeli 1.800.000 lira geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • Ankara Doğumevi Baştabipliğinden 51 ufc ammen Geçici Ciı^l Miktarı 1« iyi iti Tutarı Teminatı Patlıcan 3000 Kg.40 Kr.1200.Ura Domates ıooo 40 1200.Taze Bamya 2000 65 1300.Karmbahar 1000 a 55 550.Kerev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • f-TUZLA'iÇMELEJtt-ı 15 Mayıs Perşembe sabahından itibaren hususî tren-I leri işliyerek Otel,Lokanta ve tam teşkilâtiyle zıyaretçile-I re açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa 3 Zh.Tuğ.Sa.Al.Ko.da satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—İtfaiye teşkilâtı için alınacak bir adet arazöz kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2—Muhammen bedeli 20.492)lira 50)kuruştur,3—Teminatı 1986)lira 94)kuurştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • îcme suyu tesisleri yaptırılacaktır iller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,kesil' bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır Kasaba adı Boru Bankac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Şehir dahili yolların tamirinde kullanılmak üzere alılacak dOO)bin adet parke taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 15.000)liıv.dır,3 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan