Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • ÇELİK Lâmbalı Alman Tonfunk RADYOLARI GELMİŞTİR Abdülkadir Memişoğlu Katırcıoğlu Han İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • «KILIÇ ALÎ HATIRALARI-NI ANLATIYOR» adını taşıyan ve üç cildden mürekkep olan muazzam ve tarihî eserin 3 üncü kitabını teşkil ve Atatürk'ün hususiyetlerini,hastalığını,son günlerini nakleden en merakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • işçileri tahrik edenler hakkında tahkikat açıldı Diğer taraftan Nihal Atsızın konuşması da Millî Eğitim Bakanlığınca t kibata mevzi» oîuyor Ankara,10 Milliyet)Bajfr işin henüz kendisine,intikali rans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • Erzurum vapuru Boğazda karaya oturdu g:y:v;v:g;x t;V'r-S' fİ:y v i ;ş:Şs;Sş V'v Ş1||1 »1 5?„V v-'S:Rûradenl* sefetrinden dönmekte olan Erzurum Tapum dün Anado lu Kavağı önlerinde karaya oturmuştur.Gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • jl yapılan sahtekârlık Demokrat İşçi Partisinin istidasın da ki üç imza aynı kim?e tarafından atılmış Demokrat îşçi Partisi Baş-ı mistir.Mecidiyoköyündt» yapıkanı Avukat Orhon Arsal,bir-lacak toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • KAPIYA!ünden,bugünden değil,daha Demokrat Partinin iktidara geçtiği ilk günlerden beri muhalefeti hazmedemiyen hazı çevrelerin memlekette hemen bir tahrik havası yaratmak ve eğer fırsat elverirse halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • Dün başlı yan güreş seçmelerimizi bir görünüp Yana 7 nd 1511116116)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • heyecana düşüren rajm Amiral Fechteler kendisine atfedilen raporu kaleme almadığını ileri s ü r d ü Paris,10,A.A.Le Monde gazetesi geçen İ8 ocak' tarihinde "Amerika donanması Kurmaybaşkanı Amiral Fech
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • Mareşal Montgomery bugün geliyor siyası Türk-Yunan işbirliğine,Yugoslavyanın da dahil olması için gerekli görüş teatileri yapılacak Bugün Ankarada beklenen Mareşal Montgomery Ankara.10 Milliyet)Ati-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • w Yakında Amerikaya dönecek olan General Eisenhower Danimarka Kralına veda ediyor.İngiltere Amiral Carney'in İngiltere Dışişleri Bakanlığının sözcüsü Türk ve Yünân kuvvetleri şimdilik hiç bir komutanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1952
  • im Esirlere esir düşen general Dodd'ıın Nevi York'tan radyo foto ile gelen resmi Esirlerin esiri kurtuldu 70 bin komünist esirinin bulunduğu kam pın sakinlerine bazı avantajlar tanındı Seouî;10 AP)Pus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • I **«II»VIWW ı m+MAKALE «İttihat ve Terakki»nin bozgunculuğu t İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda Operatör Cemil Paşa,Mâbeyn baş kâtibi Ali Fuad Bey,^eyiıüi İslâm Cemâlüddİa Efendi,Bahriye Nazırı Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • Fındık müstahsili zarardan kurtuluyor Ticaret ve Ekonomi Bakanlığınca bu serveki fındık mahsulünün müstahsili zarara sokacak fiatlârla satılmasını önlemek maksadıyla alınan tânzim mubayaa ı tesirini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • BERİ FİATLARI Küçük ve büyükbaş hayvan d ı isi piyasası durgunluğunu muhafaza etmektedir.İhracat da kesilmiş denecek kadar azal miştü".Bu sene tavşan derisi rekoltesi 400 500 bin ded ilup tanesi 50 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • 11 MAYİS 1952 Pazar VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.48 12.10 16.06 19.15 21.05 2.47 9.34 4.56 8.550 12.00 1.47 733
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • KISA HABERLER Mersin hâtûndaki yük ve yolcu postalarının eksiltilmesi üzerine yapılan şikâyetlĞri nazarı itibare alan Denizcilik Bankası idare meclisi Bakır şilebini bu hatta tahsis etmiştir.Bakır şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • Mısır'da,Elalemin'de.Alman General Feldmarchall'i Rommel'in kumandasındaki Alman İtalyan kuvvetlerinden mürekkep zırhlı ve motorlu çöl ordusunu yenerek Mısır'ı kuıtararak.Kuzey Afrika.İtalya ve Batı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanı* Sterling Dolar Fr.Fraup isviçre Fr.BelCİka Kr.Florin Liret Drahmi Kakouries Açılı» 7.90 00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 ı,o on 7.90.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • Sağlık teşkilâtında nakiller Sağlık Bakanlığı teşkilâtında yeniden bazı nakil ve tayinler yapılmıştır.Buna göre,Kütahya Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr.Hikmet Kıvanç'ın Çankırı Sağlık ve Sosyal Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • ÇİMENTO SIKINTISI KALMADI Yaz mevsimine girmiş olma miz dolayısiyie inşaat isterine hız verilmiştir.Buna muvazi olarak da çimento alım satım hararetlenmiştir,ithalât normal şekilde cereyan ettiği cihe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • TÖREN ir Şehrimiz en eski kız liseîerinden bulunan İstanbul Kız Liselerinin mezunlar günü bugün okul binasında yapılacaktır.İnas İdadisi,İstanbul Kız Sanat ve Bezmiâlem adlarıyla irfan hayatımızda güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • Hariçteki talebeler Öğrenci Müfettişi Cezmi Berktin geniş izahat verdi Millî Eğitim Bakanlığı.Amerika Öğrenci Müfettişi Cezmi Berktin,vazifesini bitirerek mem leketimize dönmüştür.Cezmi Berktin dün ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • KARADENİZDE FIRTINA DEVAM EDİYOR îkl günden beri Karadenizde yeniden şiddetli fırtınalar başlamıştır.Bu arada Çorum ge mî i Hopa ve Rize ile irtibat teminine imkân bulamıyarak Trabzona sığınmıştır.Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • Endonezyalı m isaf i rler Dost devlet adamları dün bazı ziyaretlerde* bulundular ŞehriımizdU misafir bulunan Endonzeya Cumhuriyeti eski Başbakanı ve Palâmento üyelerinden AbdU'trahman Bâsuydan ve Topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • ADANA VAPURUNDAKİ İNFİLAKTA KASIT GÖRÜLMtİYOR Adana vapurundaki infilâk hâdisesini aydınlatır mahiyette bir rapor henüz tanzim edilememekle beraber,Denizcilik Banka/o.Genel Müdür Yardım" cısı Ulvi Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • Köy teknik erleri yetiştirilecek Ankara,10 T.H.A)Köy yollarının da devlet yollan gibi devamlı bir tarzda bakım ve tamiri hakkındaki kararla ilgili olarak,Karayolları Genel Müdürlüğü,mevcut sürveyanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • HALKIN SESİ Balık yemeyen *yy/j şe hır Balıkçı Rıza Zıpkın diyor ki:«Son günlerde fazla lüfer tutulmağa başlandı.Bu yüz den fiyatlar da kepaze oldu Bir daha gördük ki balığın çok çıkması balıkçıya faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • Kaatil terzinin ilk duruşması dün yapddı Dinlenen şahitler öldürülen Fatmanın kocasını aldatığmı Şerif Topdemir adında bir ter] zinin,hakkında zina dâvası aç-tığı karısını Adliye binası önünde bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • POLİSTE Geyve 8 plâkalı kamyonun şoförü Ziya.şoför mahalline,içinde 422 ürâ bulunan ceketini bırakarak,kamyondan uzaklaşmış,bu arada sabıkalılardan Ethem isminde birisi pârâ ve eşyaları çalmışsa da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • 19 MAYIS BAYRAMI HAZIR.L1KLARI TAMAMLANDI 19 Mayıs Bayramı hazırlıkla rina devam edilmektedir.Tesbit edilen programa göre biri umumî prova mahiyetinde olmak üzere idman şenlikleri iki defada yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1952
  • ŞEHİR HATLARI YAZ TARÎFESÎ 10 HAZİRANDA BAŞLIYOR Denizcilik Bankası Şehir Hat lan işletmesi bu sene yaz prog ramlarına 10 haziranda başlamaya karar vermiştir.Buna ait program ve tarifeler hazırlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ UFUKLAR Ufuklar Mecmuâ'sının Mayıs 1952 tarihli dördüncü sayısı çıktı.Başsöz bu defa.Elhindî'nin bir fikir üzerine kurulmuş bulunuyor:Islâmm geniş ve ne kadar övülse boşa gitmiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Koy okulları 17 mayısta kapanıyor Ankara,10 T.H.A.Kasaba ve bucak ilkokulları,17 mayıs cumartesi günü kapanacaktır.Bu husustaki emir,ilgililere tebliğ edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • 10 bin baş damızlık Merinos koyunu Ankara,10 T.H.A.Merinos yetiştirme çiftliği bugüne kadar yetiştiriciye 15,580 baş koç ve 12,396 baş dişi koyun satmıştır.Halen devlet elinde 10,168 baş damızlık meri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Mîllî Türk Talebe Birliğinin yapacağı miting Yunanistanda Kıbrısm ilhakı içİD sapılan Türk gençlik ve milletinde büyük bir teessür yaratan miting hususunda görüşmek üzere fevkalâde içtimaa çağrılan Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Doris Day çirkin erkeklerle evlenecekmiş Nevyork,10 Nafen)Amerikan film artistlerinden Do ris Day bilhassa çirkin erkekleri sevdiğini açıklamıştır.Bu sinema artistine göre.güzel adainlar umumiyetle et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Meçhul hazine Bir İngiliz subayı hazine uğrun;ı malikânesinden oldu Londra,10 Nafen)Kuzey Devonda bir malikaneye sahip olan yüzbaşı P.B.Browne bir hazine peşinde koşmaktadır.Yüzbaşı Browne bu malikane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMKKİKA Hava Kuvvetleri Karargâhın dan bildirildiğine göre;mühim bir mide ameliyatı geçirmiş olan Hava Kurmay Başkanı Ge neral Hoyt Vandenbe» g'in sıhhî durumu memnuniyet verici d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • 6ÖM i!Türkiyede komünist propagandasına yer yoktur Dostlarımız Türkiyeden bahsederken daima «Komünizm propaganda ve cereyan larile bizar olmayan,bu g» hi güriSlltülüi.den uzakta müsterih bir memleket»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Trieste ihtilâfı yeni bir safhaya girdi İtalya ite İngîiiz-Anıerikan bölgeleri hakkında anlaşmaya varıldı Londra,10 Nafen)Triestenin İngiliz Amerikan işgalindeki bölgenin idaresi hususunda İtalya ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Almanyanm isti k bali Alınan şansölyesi Dr.Adeuauer barış andlaşmasından önce üçlerin toplanmasını teklif ediyor Bonn;9 AP)Batı Alman ya şansölyesi Dr.Konrad Ade nauer;bugün Aiman barış mu kavelesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Batı ve Doğu Almanyanın hazırlıkları Berimden verilen haberlere göre,Komünist Doğu Almanya hükümeti son günlerde harp hazırlığım artıran tedbirler almaktı,hududa mütemadiyen asker sevketinekte,taarruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Uçan daireler Arjantinde çekilen resimler Savunma Bakanlığı tarafından tetkik edilecek Rio de Janeiro,9 AP)«Dairio da Noite» gazetesi,Rio nun civarında çarşamba günü öğıeden sonra görülen ve fotoğraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • Millî Eğitimde terfiler Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında bazı terfiler yüksek tasdikten çıkmıştır.Birinci sınıf müfettişliğe,ikinci sınıf müfettişlerden Hasan Özbay ve Lûtfi Ercin;ikinçj sınıf müfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • NAYETLER2WE!HYÛ ®&Ym ZABITA BOMAHt 0 ¦TLEB2WE0İYa t ZABITA KOMAM TEFRİKA No:29 Yaktığım bir sigarayı içerken sözlerimin Al üzerinde ne tesir bıraktığım anlamağa çalışıyordum Epey sükûnet bulmuş gibiyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1952
  • HAZRETİ MUHAMMEDiN HAYATI Hazrfcti Muhammet taarruzu şafakla beraber yap m ak istiyordu,ortalıkla bir sükûn vardı.masını,birleşmesini hiç istemem.Bu sefer mukadder olduğuna göre bir an evvel işimi zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.05.1952
  • 4 19 mayıs uençıiK ısayramı spor gösterilerine hazırlanan Ankaralı genç kızlarımız hızla çalışmaktadırlar.Besimde spor öğretmeni,kızlarımızı çalıştırırken görülmektedir.o-O Kız öğrenciler 19 Mayıs sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1952
  • Barbara Nichols adlı bir rövü artisti hamile olması dolayısiyle beş aydan beri ayrı bulund &u sahne hayatına tekrar dönmüştür.Şimdi Barbara'nm Adolnlı isimli nur topu Ribl bir erkek evlâdı vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kara Mustafa Paşanın ölümü çarşı ortasında oldu Bostancı,Paşayı mührünü alıp bırakmıştı.Sultan İbrahim hiddete geldi:Nice ettin Tiz bre kâfir!Ya başı,ya başın!diye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.05.1952
  • Helsinki Olimpiyatlarına katılacak mili!güreş takımı elemanlarının seçimine dün saat 14 de Spor Sarayında başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1952
  • İkinci kümenin iki profesyoneli karşı Karşıya Adalet Beyoğluspor karşılaşıyor Önümüzdeki sene profesyonel kümeye ithal edilmesine ederasyonca kaıar verilen ikin ci küme A)grupu şampiyonu Beyoğlusporla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1952
  • Millî maç dolayısiyle Beşiktaş,G.Saray,F.Bahçe oynamıyor Vefa ile I Emniyet hariç diğer üc takımdan birinin galebesi o ekibi 4 Öncülüğe bir adım yaklaştıracak,diğer ikisi de ancak onu takip eden derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1952
  • İzmir kulüplerinden röportajlar DEMiRSPO İzmir'in bu en yeni kulübü kısa bir z-man içinde büyük başarı sağlamış bulunuyor mii.İ:izmir Demirsporu 1931 de ku rulmuş ve 1935 senesinde tescil edilmiş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1952
  • Fransa baskette galip Paris,Hususî)Çarşamba günü akşamı iki ayrı takım halinde Pâlais des Sports'da Finlandiya ve isviçre ile karşılaşan Fransa bu iki maçı da kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1952
  • işte Yunan takımı Sulhi GARAN Salahiyetli menbalai'dan haber aldıklarına inandığım,sözlerine güvenilir kimseler;16 mayısta bize karşı çıkacak Yunan millî takımının aşağıda isimlerini sıraladığım oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18 20 Anadolu ekspresi 18 30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20 50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Gelecekler:6.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1952
  • Menekşe çiçeği Her an,o anâ" kadar hatırımıza gelmiyebilen çeşitli hâdiselerle karşılaşmamız mümkündür.Hattâ çok elem verici olsa bile,hâdise ile apansızın başbaşa kal dığımızda ııziflecek.kederlenece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1952
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U LL 7" 3 4 5 6 7 3 9 10 11 J-1 Soldau Sağa 1—Gezinti veya eğlence mShalli iki kelime)2—İlâve;Son daki harfsiz sömür 3—Koğma;Bir nota;Sondaki harfsiz eski bir Türk devleti.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1952
  • BİMİK HÜKÜMDARI PÖRDİJNCO+MURA0m*Mfflt TJİFKİKA No:230 l'uu:SAMANC1GİL Valide Sultan eteklerini avuçlarının içine almış,sarayda eâlenec*k bir yer arıyordu Dişleri gittikçe kenetleniyor du:Söyle kızım!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1952
  • VEHMANCİiZ &TECİ Basbayağı olur.Zaten ben do buraya bu işi konuşmak,meseleyi halletmek için geldim.Tabiî şahsan değil.Hakem heyatl tarafından gönderildim.Şu anda iki arkadaş da Hasan pehlivanın yanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1952
  • RA D YO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış vS program.13.00 Haberler 13.15 Küçük or kestradân melodiler idare eden Orhan Borar 13.40 Saz eserleri Oyun havaları 14.30 Şarkıloar 15.00 Pazar konseri Pl.16.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Türk Ticaret Bankasının Tarsus Adana,10 Milliyet)Türk ı Ticaret Bankasının Tarsus Şu j besi dün törenle açıld'.İçel j Valisi Şakir Alp;Banka-j nm İdare Meclisi Roisi Ferit Nomer;İdare Meclisi azalan;U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Edirned casusu Hudut şehrimizde isteyen ajanlar suç Ankara,10 Milliyet)Bir müddet önce Bulgaristandan yurdumuza sokularak Ediı nede casusluk yaparken saç üstü yakalanan 6 caıus Askerî Siyasî Mahkemede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Miting dilekçesinde Baş tarafı 1 incide)setini tenkit ve işçi haklarını temin olarak gösterilmiştir.An cak;Emniyet Müdürlüğünde tetkik edilen beyannamede;toplantıyı tertip eden 3 kişilik heyetin imzal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • KIRIKKALE İŞÇİLERİ.KIZIL ŞEBEKEYİ TEL'İN ETTİ Kırıkkale,10 T.H.A.Na zillide meydana çıkarılan k zıl şebekeyi tel'in etmek maksadiyi'e bugün Kınkkalede İşçi Sendikaları mensupları taralın dan bir açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • işçileri tahrik edenler hakkında tahkikat Baş tarafı 1 incide)ma metninin elde mevcut olma dığını büdiı mistir.Diğer taraftan öğrendiğimize göre Milliyetçiler Derneği Baş kan ve üyelerinden olup balen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Üçün c ü Ic itap Baş tarafı 1 incide)«Kıhç Ali Hatıralarını Anlatıyor-adlı üç cildlik eserin şimdiye kadar neşrini tamamladığımız birinci ve ikinci cildlerinin birincisinde Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Avrupayı heyecana düşüren rapor Baş tarafı 1 incide)Amiral Fechteler tarafından ileri sürülen ve raporda zikrolunan mütalâa sırasında,stratejik bölge olarak Akdenizin durumu hatırlatıldıktan sonra i96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Türkiye serbest güreş seçmeleri Olimpiyat oyunlarına iştirak edecek olan serbest güreş millî ekibimizi seçmek üzere tertiplenen ve üç gün üç gece devam edecek olan seçme müsabakalarına dün saat 14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • İsmet İnönü Zong ulda kta Zonguldak,10 Milliyet)C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü maiyetindekilerin birlik te bu akşam Devrek yoliyle şehrimize gelmiştir.İnönü yarın Cumhuriyet Meydanında tertip olunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • %J İJÇ^ AMnin an [at ti ğ t hatıralar münasebetiyle UÇ HAZİN VAKA Tanınmış is adamlarından Sa i bur Sami Draz.Kılıç Âli'nin hâtı-1 râlan münaesbetiyle ve bu hâtıralarda nakledilen tsmet Pasa Bezik Say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Amiral Carney Bas tarafı 1 incide)deniz kuvvetlerinin,Akdeniz komutanlığına bir hal çaresi bulunan kadir,her türlü beynelmilel komutanlıktan âri olacakları yolunda bir karar vörilmis bulunduğunu söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Esirlerin esiri general Bas tarafı 1 incide)Bu hususta verilen malûmat 4a generalin maneviyatının iyi olduğu bildirilmektedir.Amerikan ordu sözcüsünün Lildirdi ğine göre General Dodd eoul'e gidecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Mareşal Montgomery bugün geliyor Baş tarafı 1 incide)arasında,halledileceği tabiî sayılmaktadır.Montgomery.Atlantik Paktı kuvvetlerinin eğitim işleriyle alâkâülr olduğu için memleketimizi ziyaret daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • BAŞKA KAPIYA!kete bağlılıkları bin tecrübeden geçmiş işçi kütlele rinin vatan huzur ve sükûnunun en büyük âmillerinden birini teşkil ettiğine samimiyetle kaniiz.Onun için,değil gözüpek,kolu kuvvetli y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşa gidi cins ve mıkdarı yazılî mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayn ayrı olmak üzere iskenderun As.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1952
  • Celâl Dora Izmirde bir konferans verdi izmir,10 T.H.A.Şehrimizde misafir olarak bulunan Kore kahramanlarından Albay Celal Dora,bugün saat 16 da Yüksek Ekonomi ve Ticaret 6kulunda Kore harp hâtıraları-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.05.1952
  • Alman 1952 Model Çelik lambalı Pilli ve Cereyanlı 'od&tef&c takdim ediyoruz Çanta Pilli ve Cereyanlı Pikaptı Tipi:Tip W.450 D.TONFUNK 'radyolarının numünelerile Anadoluda seyahatte olan SERVİS ARABAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Gebze Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu Müdürlüğünden:Miktarı Muh.Fiatı Geçici Tem.Eksiltmenin Cinsi Kilo Lira kr Sm.Lira Kr.Şekli Saati Koyun eti Dana eti 4500 3000 2 20 1 60 1170 00 Kapalı zarf 11.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • İSTANBUL CİDDE Uçak Seferleri şimdilik haftada 1 defa Beyoğlu İstiklâl caddesi 388/5 Tünel tarafı)E T A Enternasyonal turizm acentalığı İLHAN BAHAR ve SÜREYYA TÜRKER Kol.Ştl.Telefon:45048 Telgraf:ETAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Giyim eşyası alınacak Ankara Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden İ Bölgemiz işçileri için satın alınacak,aşağıda cins ve mıkdarı gösterilen,giyim eşyası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Cinsi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • BOŞ YERE.ZTIRAP* Grip»".bot*' *rt^an°° Vf/c/ey/yormaz Kİnİrilİ kalbi bozmaz.A.şaatara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 25/4/952 cuma günü saat 11 de yapılacağı ilân olunan İzmir Çamaltı tuzlası taşıt ve makineler hangarı inşaatı eksiltmesine talibi zu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • İLAN Malî bir"müessese istanbul ve Taşra Şubeleri için Ticaret Lisesi ve Yüksek Ticaret ve Ekonomi Mektebi mezunlarından olmak üzere memur alacaktıristeklilerin pulsuz bir dilekçe ile istanbul Posta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Teklif isteme ilânı 1 Tagari deniz motörü için fenni evsaf ve şartnamesine göre komple iki adet dizel motora 3atın alınacaktır.Bu makinelerin monte edilmesi satıcıya aittir.Fennî şartnamesi motor kapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • r—Dikkat.Dikkat.Dikkat.Haliçte Fabrika inşasına müsaadeli deniz kenarı arsalarımız satılıktır.Tel.83532 V İ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Tramvay abonman karneleri I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere beheri «10» yaprağı ihtiva eden Tramvay abonman karneleri ihdas edilmiştir.Fiatı:Birinci mevki 200 kuruş Jki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.İstanbul:Yeni Postahane karşısı.Beyoğlu:İstiklâl cad.No.339.Fevkalâde müsait şartlarla HUSUSÎ KİRALIK KASALAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFI1 CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 1030-12:öftle I den sonra 14.30 17 de has-I ta kabul eder.tstanbul Dlvanyolu No:104 ı|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • izmît Belediye Başkanlığından:1 Umum keşif bedeli 22242U lira İG kuruştan ibaret olan aşağıda isin^eri yazılı şehir dahili yollar inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Geçici teminat 1-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • b—i ı iı ı gMeaeoBMRi Türkiye Turizim Kurumunun EDİRNE GEZİSİ 18 Mayıs 1952 Pazar Hususi otobüslerle bir alinde gidiş dönüş Yerlerimiz mahduttur Şimdiden ayırtınız.Bu gezide hem bütün Trâkyayı,Edirney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • gaz YAöt İle İsler!24 Saatte Yalnız 1 litre gaz sarfeder j Tam bir sessizlik ve sükunet içinde kafiyen M bozulmadan,yıpranmadan,ilelebet işleyen ba-badan toruna kalacak yegâne buz dolabı.B y İr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Sarıyer İcra Memurluğundan 949/136 esas 952/3 satış Nazmiye Tepe;Fuat Tepe,Hamdike Tepe;Melpomeni;Meteo çocukları Dimitri;Niko ii;Pollini;Zafira;Dimitri;Anesti;Aleksandra;Arfstidi;Aristo;Evgeniya'nm ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci IÇARACAN Bu nüshada Yazı islerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;NURÎ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • Etîbank Genel Müdürlüğünden 14,17,21 Nisan tarihli Zafer,Milliyet,Akın ve D.izmir gazetelerinde 28.4.952 tarihinde yapılacağı ilân edilen 159.937,87 Türk lirası keşif bedelli KeriborJu Kükürtleri işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • M İL LIY E T U kuru«tur Abone şeraiti Türkiye Hortş j Kr Lr Ki.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 12.80 43.00 Üç aylık 2.00 24.00 Bir nyük 4.İ0 0.00 tLAN PtATUVBI t ve 8 ÜO«ü Boylanın semtimi 4 7* K»ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesârl jn.iefon 42157' Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Carpantcr Türkçesi Fikret Adil Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan