Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • tâ ¦f/tovA DnUatıu WüL H Bugün şehrimizde hara.genel 1 olaıûk acık geçecek,hava sıcak 1 ligi biraz daha artacaktır.m dm M' L m~ i t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • ATATÜRKUN HUSUSİYETLERİ HASTALIĞI SON GÜNLERİ JMUi SM.I 3 haziranda hatıralarını neşre başlı yarak olan Kılıç AH KILIÇ ALÎ HATIRALARI-NI ANLATIYOR» adını taşıyan ve üç cildden mürekkep!olaft muazzam v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Ankarada bir güreş kulübü kuruldu Millî güreşçilerimizden Yaşar Doğu,Ankarada bir güreş kulübü kurmuştur.Resimde bu münasebetle yapılan toplantıya iştirak eden Yaşar Doğu ve KÜreğse\erlerimiz görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Vergi tahsilatı artıyor O-Aylık tahsilat miktarı 142 milyona yükseldi Ankara.8 Milliye't} 952 yılı Mart ayına ait vergi tahsilatını göster&n rakamlar Mâliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır Bu raka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Dün yakalanan katil 15 gün evvel Malkara da 10 senelik karısı Zeliha'yı,Hasan isminde biriyle vannlıyan llıralıinı Kocabey,Hasan'ı bıçakla öldürerek kaçmıştı.Şehrimizde fanlun«u kalil diin Eminönü Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Antalya civarında altın madeni aranıyor Mütehassısların ifadesine göre buradan 20 ton altın istihsal edilebilecek Ankara,8 Milliyet)Antalya civarında AkalJj köyünde altın madeni işletilmesi için te şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • ORTAŞARK MESELELERİNE DAİR TURKIYENIN GORUŞU Mısır Ortaşark müdafaa biokuna girdiği takdirde bütün ihtilâf far halledilecektir Kahire,8 T.H.A.Kabirede çıkan Al Mısrî gazetesi bugün Türkiye Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • BenderİEoğlu Amerikada Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioglu,Belediyeciler Kongresine iştirak etmek özere Amerikaya gitmiştir.Resimde Atıf Benderliogln,New-York limanında Qaeen Mary transatlantiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Iran Şahı bir kaza atlattı o—Atı tarafından ciftelenen Şahın ayak bileği zedelendi Tahran,7 AP)«Ittılâat» gazetesi tarafından bildirildiği ne göre bir av sırasında Şahın atı kendisini çif fcelemiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • D.P.Mşclis Grupu içtimai Dünkü toplantıda Orman Kanunu tasarısı müzakere edildi Ankara,8 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 15 de toplanmıştır.Grupun bu toplantısında bundan önceki top ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Kore mütarekesine dairTrumanın beyanatı Başkan Ti uman harp esirlerinin zorıa iade edilmlyeceklerini teyit etti Vasington.U A.A.Başkan da Birleşmiş Milletler ısrar etmi-Truman dün Beyaz Sarayda ga-yec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Hüseyin Cahit aleyhine açılan dâva o-Ulus başmuharriri,seyahat için aldığı 50 bin liralık avansı kapamamış Ankara,8 Milliyet)Ulus gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın aleyhine Hazine tarafından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Bîr bavul kokain bulundu Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları mühim bir kokain kaçakçılığı hâdisesine el koymuş,tahkikata başlamışlardır.Hâdisenin mahiyeti ve tafsilâtı şudur:Yeşilköy hava meydanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1952
  • Beypazarı Demokrat Parti kongresinde Başbakan mühim bir hitabede bulundu Rakamların belagatı ile muhalefetin isnat ve iftiralarını cevaplandıran Menderes dedi ki:Onlara,kısa bir zamanda bir memleket n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • Hic 9 MAYIŞ Ru 14 26 Şaban 1371 1952 Cuma Nisan 1368 VAİ İT VASATI EZANI Günej 4 49 936 Öğle 12.10 4.57 ikindi ı 16.05 8.51 Aksan ı 19 14 12.00 Yatsı 21 00 1.47 İmsak 2 49 736
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • MAKALE Şükrü Paşa'nın tarihe intikal edecek izahatı İsmail Hami DANİŞMEND Milliyet)in 26 Nisan nüshasında çıkan Şükrü Paşa;başlıklı yazımda rahmetli Edirne müdafiinin i I adedine istinaden asşhur İtti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • TÜRK ELEN DOSTLUK CEMİYETİNİN TOPLANTISI Türk Elen Dostluk Cemiyeti,dün akşam saat 17.30 da Vilâyette bir toplantı yapmıştır.Vali Gökay'ın başkanlığındaki bu toplantıda muhtelif mevzular üzerinde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • POLİSTE Paşabahçede oturan Necatı Gürkan adında bir gencin ayni semtte oturan Sacide Şenel âdında bir kızı iğfal ederek kaçırdığı iddia edilmiş,tahkikata başlanmıştır Ayrıca Nebâhat adında bir kızı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • Bundan bir evvelki yazımda Bolşevik harp usulünden bahset miş ve bunun,düşmanın ilkin iç bünyesini zayıflatıp yıkmağı ve ordusunu ayartmağı hedef edinen haince bir metod olduğu,nu belirtmeğe çalışmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanı» Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Bakoudee Açılış 7.90.50 280 30 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 apoa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • KOKTEYL it Teknik Üniversite Talebe Birliği Arı Musiki Kulübünün ter tiplediği Kokteyl,Cumartesi günü saat 15 de T&rabya Konak otelinde verilecektir.SPOR BAYRAMI it Teknik Üniversite Talebe Birliği Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • Tarihî eserlerin korunması Ulucami ve diğer tari-'hî anıtların tamiri için' tahsisat ayrıldı Bursa,8 T.H.A.Bir kaç gündenberi şehrimizde tetkiklerde bulunan Vakıflar Genel Müdürü Orhan Çaplı,Türkiye A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • VALİNİN KONFERANSI Üniversitede Vali ve Belediye Reisi tarafından hazırlanan Asabiye vo Akliye konferanslarından sonuncusu dün verilmiştir.Fakülteler mensuplariyle öğ renciler tarafından büyük bir alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • BATI VE DOĞU AKDENİZ HATTI YAZ PROGRAMI Giresun vapuru yarın saat 14 te Doğu-Güney Akdenize hareket edecektir.Bu seferle kız programları sona erecek tir.14 mayıs çarşamba günü İskenderun vapuru yaz ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • Samsundan kaçan kaatil l»ir haftadır aranan Hamdi Yazıcı dün İzmitte yakalandı Samsunda Şehir Meclisi üyelerinden Necini adında bir zatı öldüren Hamdi Yazıcı adındaki kaaülin Samsun Cezaevinden firar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • Bir kürtaj iddiası Genç bir işçi kadın bir memur taralından iğfal edildiğini haber verdi Savcılık bir kürtaj ve iğfal hadisesine el koyarak tahkikata başlamıştır Aslen Geredeli olan Muazez adındaki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • İŞ BANKASI EYÜPTE BİR ŞUBE AÇTI iş Bankasının Eyüp ajansı,dün sabah saat 10.30 da törenle açılmıştır.Törende Vali,Eyüp Kaymakamı,D.P.il Başkanı,Şehir Meclisi üyeleri ve Banka ileri gelenleri hazır bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • K IS A HABERLER ir Karadeniz hattında askerî nakliyat dolayısiyle vukubulan izdihamı önlemek üzere Erzurum vapuru ilâve olarak Karadeniz iskelelerine uğratılmıştır Fazla yolcular ilâve postası ile nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • Okullarda imtihan günleri belli oldu Millî Eğitim Bakanlığı orta de recede umumî,meslekî ve teknik okulların 1952 yaz ve güz dönemi imtihanlarının tarihlerini okullara tebliğ etmiştir.Buna' göre ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • HU.KABZIMALLARI GELİR VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK İSTİYORLAR Meyva Halindeki kabzımal lar,in'jrjterek bir dilekçe ile Majiye Bakanlığına müracaat ederek Gelir Vergisinin kendilerine taallûk eden kısımlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • Tekel maddelerine karsı I hariçten rağbet arttı Tekel Genel Müdürlüğünden bildirildiğine göre,dış ve iç satışları 1952 başlangıcından sonra 4 ay içinde külliyetli miktarda artmıştır.Son aylar zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • şehrimizde yapılacak sitma mücadelesi Şehrimiz îl ve Belediye Sağlık Müdürlükleri,önümüzdeki vaz aylarında sivrisinek,kara sinek ve diğer haşeratm artmasını önlemek maksadiyle yeni Kararlar almışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1952
  • HALKIN SESİ Balık sulariyle ıslanan bir vatandasın şikâyeti İsim ve adresi mahfuz bir okuyucu diyor ki;Pangaltıda Haylayfın bulunduğu Ergenekon caddesinde asgari altı ile yedi balıkçı dükkânı vardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Şiylİi İcmal Akdeniz komutanlığı Birinci Dünya Harbinden evtci İngiltere Maltaya bir zırhlı göndeıdi mi Akdeniz devletleri telâşa düşer,buna neden lüzum görüldüğünü,her hangi bir memlekete karşı deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • C!NAYETLER?WEDIY ZABITA XOMAM m mtm ¦TIER2WE0|Y r ZABITA BOMAM m Tl I KİK A No:27 Burnumdan akan kanlar ağzıma doğru iniyordu.Dilimle yalamak istedim.Kapıdan ayrılmıyordum.Yüzünün karışık bir ifades
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • samiu mm tanw 1 ıı.ııı,Ömer Hazrvti Peygambere hayrandı.Ona:11E iz senin tırnağın bile olamayız,diyordu tM UtKA No:128 Ya Muhammed demişti,işittim ki be»i affetmişsin,cid den âlicenapsın biz yaptıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Bayındırlık Bakan lığı Samsun Su işleri 8 inci Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 Osmancık yan dereleri ıslahı işi olup tajımin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzeri ader.125000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden:Yeni Oö des ilçesinde yaptırılacak hükümet konağı irşaatı olup keşij hedeii üaı birimleri ©sası üzerinden 1^0942,55)liradır.2 Eksiltme 26.5.^52 taribiae rastlayan paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • S&hip ve RsışmvHıiuTiri:Ali Naci KARACAN Bu »ush*4a yaa işlerini i lare etfen;Faruk ©EMÎ8TAŞ BKtiMUf» y«r:WJ«t AKÇA ve Ali Naci KARACAM Gazetecilik Kolektif Ort«&WBi Matbaası l *ıı(Vnı* ıfı l*ı ıl*ı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Amerikan seçimleri Cumhuriyetçi Parti temmuz ayı içinde Başkanlık adayını seçecek Nevyork,8 A.A.Nev-York eyaleti Cumhuriyetçi ko mitesi başkanlık adayını seçmek üzere temmuz ayında genel olarak toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Kauınlararası bilardo şampiyonası Vaşington,8 A.A)Bilardo üç band kadm şampiyonlarından Japonyalı Mosake Katsura,aynı kategoride altı defa dünya şampiyonluğunu kazanmış oian San Francisco'lu VValker C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Everest'e çıkacak keşif heyetleri Yeni Delhi,8 A.A.Everest dağına çıkış tarihleri 1955 yılma kadar tutulmuş bulun maktadır.Filhakika Nepal hükümeti her yıl bir heyetin dağa tırmanmasına müsaade ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • EM—IHI I I I VEFAT istanbul Barosu Avukatlarından ve Demokrat Partinin faal azalarından Bay BARONYAN ani olarak dün hayata Közlerini yummuştur.Cenaze merasimi yarın 10 Mayıs 1952 Cumartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • I TÜRK TİCARET BANKASİ TARSUS ŞUBESİ BUGÜN AÇİLDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Sun'i yağmur tecrübesi Sun'î yağmur yağdırma makinesinin ilk tecrübesi dün Ayamama ile Değirmen arasındaki çayırlık mevkiinde yapılmıştır.Tecrübeyi,Halkalı Ziraat Okulu Müdürü,öğretmen îeri ve talebel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Türk Posta P u İlan Koma milletlerarası sergide pullarımız derece aldı Ankara,8 T.H.A.Geçen mart ayının son haftasında îtalyan Millî Olimpiyat Komitesi tarafından spor hareketlerini gösteren posta pul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Trieste ihtilâfı Yugoslav ve İtalyan gençleri arasında arbede oldu Viyana,8 A.A.Yugoslavya Eiçıai Victor Repiç'in Trieste hakkındaki konferan sından çıkıldığı sırada Yugoslav gençlerinden müteşekkil b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • 1 Mamul deri fithal hikâyesi Kunduracılarla deri fabrikatörleri arasında ihtilâf çık mis.Fabrikalar mamul deri ithalinin menedilmesini istiyorlarmış.Onlara göre imal ettikleri vidala ve köseleler itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Churchill kabinesinde değişiklik yapılacak Altı ayını dolduran kabinede şimdilik Uç bakan değiştirildi Londra 8 AP)Başbakan Winston Churchill,altı ayını doldurmuş olan Kabinesinde değişiklik yapacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1952
  • Tavuklarda veba hastalığı Kayseri,8 T.H.A.Şehrimizin bazı maıhallelerindeki tavuklarda salgın veba hastalığı çıkmıştır.Bu yüzden tavuklar arasında zayiat husule gelmektedir.Veteriner Müdürlüğü merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.05.1952
  • Calif arnİB'd* bahar mevsiminin gelmesi dolayısiyl* güzellik mUs alakaları Birdenbire Yukandaki resimde Kaya güzelliği müsabaöcasım kazanan Man Vmdson görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1952
  • |HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sadrâzam Ahmet Paşa saklanacak yer bulamamıştı Konak halkı Hacı Behrama:"Ne sorarsın dediler,paşa evinde ya!bir hoşça sakla,değilse,gittiği yere can sağlığı ile gits
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1952
  • 1 Çankırı tatbikatından sonra Ankaraya avdet eden Cummurbaşkanı garda kendisini kârşıhyanlar aıasında 2 Celâl Bayar,Orgeneral Şükrü Kanptlı ile birlikte tatbidati takip ediyor o-3Cumhurbaç{kanı Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.05.1952
  • Bursadaki kamp Millî ekibi temsil salâhiyeti vfrrilen Beşiktaş takımı dün Bursada kampa çekilmiştir Siyah Beyazlılar Bıırsaya yedek oyuncuları da dâhil tam kadro ile gitmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • ingiliz kadın atletleri hazırlanıyor İn«iiû kadın atletleri 1952 Helsinki Olimpiyatları için sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar.Bu arada İngiliz kadınlarının iyi dereceler alacağı umulmaktadır.Yukardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • W&m Millî futbol takımımı/Avnıuadaki en büyük galebesini kazanmak için Berlin stadında sahaya çıkarken kaldı ORKUYORUM Mühim olan kazanmak azminin ruhlarımıza naksedilmesidir;ve çocuklarımız her şeyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • Meşhur tenisçi Von Cramm sakatlandı Ahlfeld Almanya)8 AP)Alman tenis acı Gottfried von Cramm,bugün burada bir antrenman sırasında sağ kol adalelerinden birini zedelemiştir.Doktorlar kendisinin,gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • Tottcuham Racing'i 2-1 yendi Pariste Pare de Princes stadında Racing'le bir gece maçı yapan ingiliz Tottenham takına salımdan 2-1 galip ayrılmıştır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • Serbest güreş kamp seçmesi 10 Mayıs cumartesi günü Spor ve Sergi Sarayında A,B ve C milî takımları ile bunf'aıla müsabaka yaparak derece alan ısadatlar arasında saat 14,110 da başlayıp 3 gün devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • Bütün dünyada yapdan olimpiyat hazırlıkları Avusturyalılar 121 kişilik bir kafile hazırlıyorlar-Amerika güreş takımı tesbit edildi Avusturya Olimpiyat Komitesinden bildirildiğine göre;Avıarturya Helsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • Dür ya atrcılık birincilikleri 6 ile 16 temmuz arasında Oslo'da yapılacak olan dünya atıcılık birinciliklerint;24 mii-ete mensup 500 kadar at:eı katılacaktır.Arjantin;Finlandiya;Norveç ve İsveç;bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • i Millî takım sanîrhafı Ali İhsan Karayiğit 1948 senesinde Manisa Gençlik Külü bünde oynarken bugün memleketin en iyi futbolcularından biri olmuştur Bugünden itibaren «Günün Portresi» adı altında spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.05.1952
  • Antet ika güreş takıtnı Amerika güreş lakımı antrenörü,Helsinki'ye lakıma dahil her güreşenin,1948 Olimpiyatlarında «tereci alan Amerikalı iki gü.eşçi kadar kuvvetli olduklarını övlemiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • TEFRİKA No:228 Vamu:SAMANCIOtL Lütfedin Sultanım,merhamet buyurun,bu memleket sulh ve musalemet hasreti çekiyor Ben de o frenkleri istiyecektim dedi,söyle,terce içeri al.ibrahim ağa sallana,sallana çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • Hazırlayan Sadi Borak Soldan Sağa 1_Tahta adam;Sıvacının en mesabesindedir.2—îki harf:Ssf.3 Aktar.4—İsmi vâr cismi yok bir kuş;Kaba evet.5—Serik,Kist;Ele geçir 6—Musikide bir rnâkâm 7—Bir nevi Jcab;Rü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • PEHLİVAN M&-ÇETECİ YÖRÜK ALI k TEFRİKA No:80 Ali elde ettiği bu büyük zaferden dolayı hic de mağrur gözükmüyordu Aliyi tenkid edenler belki daha uzun müddet lâklakiyat yapıp,verip veriştireceklerdi.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul eder Adres;Beyoğlu istiklâl Cad Parmakkapt Küçük Ig Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • MİLLİYET Nüahaa* 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı ayhk 22,50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.ft0 9.00 İLAN FUTLAR!2 ve S üncü saylanın santimi 4 T.Lî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER i Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Âdâna 14.40 iskenderun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Anlcara Eks.Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekleri 6.25 Erzurum 8.30 Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Şehir dahili yolların tamirinde kullanılmak üzere alınacak 100)bin adet parke taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 15.000)liradır.3 Temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan:1 Yeni mahallede yaptırılacak 143.659.29 lira keşif bedelli ilkokul binası inşaatı ve tesisat işi keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kf.nuimiîşf.ur.2 ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • stanöui radyosu 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13 15 Tiirfcüler Pl.13.30 Karışık hafif müzik Pl.14.15 Dans ve caz müziği Pl 14 45 aŞrkılâr P;15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18.20 Fasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • 386 adet sac lşc\dolabı satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden Bu husustaki şartname 12.5.95/tarih ine kadar her gün satınalma servisinden temin edilebilir.6754)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • İSTANBUL EELEDİYESt ŞEHtn TİYATROLAHI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesâri elefon 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Carpanter Türkçesi Fikret Adil Telefon:40409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • SADÎ TEK TİYAT-«Bg^ IlOSU.MAKSİMDE %jŞy 10 mayıstan itiba-ren hor gece 21.30 lS.'Jr da pazar 16 dû V AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde Fiatlsr:150 100 75 Tel;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • Giyim eşyası alınacak Ankara Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz işçileri için sat m alınacak,aşağıda cins ve mıkdarı gösterilen,giyim eşyası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çılcarılmıştır.Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı İzmit Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden Sıra no.ilçesi Bölgesi Mevkii 1 izmit Asmaca Üçtepeler 2 izmit Asmaca Kayalıdağ 3 izni t Suadiye Pazarçayırj 4 Gölcük Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1952
  • ilan Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Antalya Su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Yalvaç Gelendost çayı ıslahı ve,Eğridir Yılanlı bataklığı kurutulması işi olup tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • Teklif isteme ilânı 1 Tagan deniz motörü için fenni evsaf ve şartnamesine göre komple iki adet dizel motörü satm alınacaktır.Bu makinelerin monte edilmesi satıcıya aittir.Fennî şartnamesi motor kaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • D.P.Meclis Grupu Bos tarafı 1 incide)duğu gibi hazırlanmakla olan Orman Kanunu tasarısı üzenn de müzakerelere devam edilmiştir.Tasarının ana ipleri hakkında salı günü karara varılmış olduğu i^in mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • Kore mütarekesine dair Baş tarafı 1 incide)3—Tarafsız mütareke kontrol komisyonu şu 4 memleket temsilcilerinden mürekep olacaktır;Komünistlerin seçtikleri Polonya ve Çekoslovakya ile müttefiklerin seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • İstanbul Dördüncü İcra Memuriuğundan 951/3304 Hacizli olup paraya' çevrilme sine karar verilen Pangaltı Eşref Efendi Caddesi Seğman sokak 6/1 de bulunan 178 lira de gerinde muhtelif menkulâtın 17/5/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • Başbakanın dünkü hitabesi Boş tarafı 1 incide)rinizin,bu mukaddes emanetlerinizin sabahlara kadar sandık başında bekçiliğini yaptınız.Beypazarl ılar,rey hırsızlarını namus mesabesinde tanıdıkları reyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • Kuzey Kore es Herinin isyanı Pusan,8 AP)Amerikan ordusu tarafından bugün bildirildiğine göre,Pusan civarında Koje adasında bir kampta bulunan komünist esirleri isyan ederek kamp komutanı olan Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 1900 ton odun kapalı zarfla fâtın alınacaktır.Muhammen •bedeli 72200 lira olup geçici te ıminatı 4860 liradır.Eksiltmesi 2/6/1952 günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 420 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosu 115 kuruştan tutarı 483,000 lira olup geçici teminatı 36225 liradır.Eksiltmesi 13/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • Köprülünün konuşması Ba« "tarafı 1 incide)adet;refah ve iulh içinde:yaşat inak istiyoruz.Takat buna mu kabil diğer cephede işleri karıştırmak;başka milletlerin işi ne karışmak;kabilse onjfiçi işgal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Üçüncü kitap Baş tarafı 1 incide)ilgası,Osmanlı hanedanının memleketten çıkarılması ve kurtuluş zaferine kadar cere-Van eden diğer hâdisat nakledilmekteydi.2 nci cildde Lozan sulhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • fstanbul İkinci İcra Memurluğundan:951/5578 Bir borçtan dolayı mahcuz ötüp satılmasına karar verilen bir aded Tauco marka komple freze makiıa&si,bir aded siyah masa telefon makinesi;2 aded dişbudak,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1952
  • Ortaşark me" seterine dair Bas tarafı 1 incide)sir'ın ana haklarına kavuşmak üzere giriştiği mücadeleye Tür kiyeniıı muhalefet ettiğini bildirmektedir Türk hükümeti bu hususta bir açıklama yapar mı?Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.05.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadm ayrı ayrı eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve,saatlerde Hoşdere 87 No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.05.1952
  • Yiyecek satın alınacaktır Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden Tahinini Tutarı Muvakkat Fiatı teminat İhale günü saat İhale şekli Cinsi Miktarı Lr.Kr Lr.Kr.Ekmek 16000 Ad.30 4800 00 360 00 22.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.05.1952
  • MAYISA KADAR mm T.C.ZİRAAT BANKALARINDA 150 LİRA* LIK VADESİZ VEYA 250 LİRALIK ÜÇ AV VADELİ BİR HESAP AÇTIRINIZ;30 HAZİ-RAN ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE,İSTANBULDA BAKIRKÖY ASFALTINDA.BODRUMLU,GARAJLI,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.05.1952
  • FARELER VE İNSANLAR Piyfis 3 perdft 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sanneye koyan:Muhsin Ertugru.Çarşamba günlerinden başka hwr ak|am saat 21-de.Cuma tal* be)Pazar matinesi saat 17-d« Telefon:4*276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.05.1952
  • Kocaeli Arif iye Köy Enstitüsü Müdürlüğünden C t N S î Miktarı Kilo Ekmeklik un &4Z86 Ra.Sığır eti Koyun eti Eritilmiş sade yağı Toz şok er Pilâvlık pirinç Kuru fasulye Kuru barbunya Patates Kuru soğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.05.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 14,17,21 Nisan tarihli Zafer,Milliyet,Akın ve D.izmir gazetelerinde 28.4.952 tarihinde yapılacağı ilân edilen 159.937,87 Türk lirası keşif bedelli Keçitoriu Kükürtleri işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.05.1952
  • traktör esua ^»jr^av/fc;Vst';ın;«4^JKmSRts {{j{tUj|i tv^;Lj-LTURK I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.05.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİGİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLANLARI Kapalı zarfla komisyonda mevcut keşif,resim ve şaıtnamesine göre Ankarıda telsiz personel bina inşaatı yaptfrila çaktır.İhalesi 24/5/1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.05.1952
  • ÇâLMU KOL UATİ $aâtf Ağır bir uyku,hâd bir unut kanlık,sizleri büyük zararlara sokabilir.Korkmağa lülum yok.Silâhınızı kolunuzdaki ikaz edici saatlerdir.Wİf^İ^M^-Türkiye Depozitleri;Gil Müesesesi VEHB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan