Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • 'thifaiMu PSO H Bugün şehrimizde havo,a-I çık geçecek hava sıcaklığını muhafaza edecektir.bP Jft-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • jtmtiuct r„,KILIÇ ALİ ANLATIYOR AÎATvMü HUSUSİYETLERİ HASTALİĞİ SON GÖNLERİ Z HAZİRAN SALI «KILIÇ ALÎ HATIRALARI-NI ANLATIYOR» adını taşıyan ve üç cildden mürekkep olan muazzam ve tarihî eserin 3 ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Yalovadaki kaplıcalar Denizcilik Bankası kaplıcaların idaresini ettne alacak Yalova kaplıcalarının Denizcilik Bankasına devredilmesi hususunu temin etmek maksadıyle Ankaraya giden idare meclisi azalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Corinthians G.Sarayı 4-2 yendi Fener-Maccabi 11 berabere kaldı Dün şehrimiz canlı bir spor günü yaşamış ve iki ecnebi takım,Galatasaray ve Fenerbahçe ild karşılaşmıştır.Dünkü maçlarda Fenerbahçe Macca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Bayar Ç'aııkırıya hareketinden ünce vagonunda Çankırı tatbikatı sona erdi O-Cumhur boşkanı müşahede ettiği ilerlemelerden mem nuniyetini belirtti Çankırı 7 T.H.A.Bugün Piyade Okulunun.Cumhurbaşkanının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Montgomery Pazar günü geliyor FeiuıftareştUıa Ankarada kalacağı 4 günün programı hazırlandı Mareşal Montgomery Ankara 7 A.A)Feldmareşal Montgomery,11 mayıs 1952 pazar günü saat 18 de özel uçağı ile Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Bir amele arkadaşını öl dürdü Dün.Süleymaniye Taş teknelerde.Karamürsel dokuma fabrikasında bir cinayet işlenmiş,bir işçi arkadaşını yere düşürmek suretiyle ölümüne sebSp olmuştur.Fabrikada işçiler nö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • İnönü nün Kara deniz seyahati Ankara,7 Milliyet)Ç.H.P.genel başkanı İnönü bu hafta sonunda Karadeniz bölgesinde 15 gün sürecek bir seyahate çıkacaktır.İnönü cumartesi günü Ankaradan hareketle evvelâ Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Gl.Ridgway yaralılarımızı uğurladı Korede yaralanan 78 gazimi!Danimarka bandıralı Jutlanda vapuriyle anavatana hareket etmişlerdir.Resimde gazilerimize iyi yolculuklar dileyen General Ridgway'm elini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Akdeniz Komutanlığı ihtilâfı çok gergin bir_safhaya girdi İngiltere,bu komutanlığa bir Amerikalının tayin edilmesine katiyetle karşı koyacak Londra,7 A.A.Burada saJâhiyetlj çevrelerden katiyetle belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Yugoslav anayasası tadil ve ıslah ediliyor Yeni tasarıya göre Tito Cumhurbaşkanı Şura Başkanı ve Başkomutan olacak Belgrad 7 AA.Yugoslavyada yakında Başkanlık usulü ihdas edilecektir.Halen tetkik edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Verem savaşındaki yeni muvaffakiyetler Dünya Sağlık Teşkilâtı Verem Müşaviri elde edilen neticeleri izah etti Şehrimizden ayrılmakta o-bul Verem Savaş Derneğinin lan «Dünya Sağlık Teşkilâtı» Aıaspaşad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Yalçına verilen cevap Ankara,7 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü celsesinde Hüseyin Cahit Yalçın'm Ulus gazetesinde neşredilen «Bir vicdan meselesi» adlı makalesinde mevzuubahs edilen doğu ille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1952
  • Pil ^P?QCU_iyle İşçiler arasındaki tahriklere dair Samet Ağaoğlunun ifşaatı Başbakan Yardımcısı,işçileri tahrik edenler arasında Sosyalist Parti ile beraber muhalif partilerin bir kısım çevreleri ve O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • MAKALE öyle olmaz,böyle olur!İsmail Hami DANİŞMEND Aukarada hâlâ çıkıp duran Ulus)j;a«'tesi 28 nisan nüshasında beni milli harekâtın başında Muştala Kemal Paşanın yanımla!kaçıp Vahîdüddin ve Damat Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • Anadoluda yün kırkımı bu sene erken başladı Anadoluda havaların güzel gitmesi ve mevsimin de gelmei:i sebebiyle yün kırkımına b^şlanmıştr.Tiftik bölgelerinde ki kim fiatı 250 255 kuruştur.Güney Doğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • 1U53 BEYNELMİLEL GÜZEL L1K MÜSABAKASI ISTANBLLDA YAPILACAK Beynelmilel güzellik müsa bakalan organizatörleri birliği Piris şubesi mümessilleri şehrimize gelmişler ve dün Valiyi ziyaret etmişlerdir Org
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • SI M YAĞMUR YAĞDIR-MAK İÇİN TEŞEBBÜSE GEÇİLDİ Avrupa ve Amerikada tatbik edilmekte olan sun'î yağmur yağdırma usulünden memleketimizin de istifade etmesi Tarır.Bakanlığınca kararlaştırılmış ve bu maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • Hic 13 Şaban 1371 8 MAYIŞ 1952 Perşembe VAKÎT VASATI EZANI Güneş 4.50 9*38 öğle 12.10 5.00 İkindi 16.04 8.53 Akşam 19.13 12.00 Yatsı 20.59 e 46 imsak 251 7.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • KISA I ı HABERLER •it Son zamanlarda şehirde arkasına motor takılan bisikletlerin çoğaldığı görülmüştür.Bu gibi bisikletler motor takıldıktan sonra motosiklet evsafını almış olacakları için bunların m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • POLİSTE Kasımpaşâda,Mescit sokağında oturan Şerif adında bir silâh tamircisinin dükkânına tabancasını tamir et irmek için gelen Orhan adında biri,tabancasını kurcalarken ateş almış,içer deki müşterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • Sabahın erken saatlerinde veya gece geç vakitlerde hiç vapur iskelelerinde bulundunuz mu?Bence vapurla gidip gelmek mecburiyetinde olan iki tip insin vardır Bunlardan birincileri rahatlarına pek düşkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Fraujp İsviçre Fr.Belçika Fr.Uveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoudes Acılı;7 86.00 280 30 Ö.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 ip an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • TÖREN •4r Türkiye îş Bankası Eyüp Ajânsının açılış töreni bugün saat 10.30 da Eyüpte yapılacaktır.SERGİ X Bakırköy Kız Orta Sanat Okulu öğlencilerinin hazırladıkları muhtelif dişlerinden mürekkeo ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • Belediye tahvilât çıkarıyor Önümüzdeki yıllar içinde şeh rimizde yapılacak büyük tesisler için Belediyenin istikraz tahvilleri çıkarmak üzere alâkalılar nezdinde teşebbüse geçtiği bilinmektedir.Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • HASTAHANELERDE ÇALI-ŞAN DOKTORLAR Bazı sabah gazeteleri,şehrimiz Sağlık Müdürünün,hastahanelerdeki baremli doktorların saat 17 ye kadar çalışmaları için Vilâyete bir teklif yaptığım yazmaktadırlar.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • YUMURTA İHRACI Dün Mmtaka Ticaret Müdürlüğünde yumurta ihracatımızla ilgili mühim bir toplantı yapılmıştır.Ticaret Odası mümessilleriyle ihracatçılar Birliği Genel Sekreterinin ve ilgili ihracatçıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • Sergisi 2ü haziranda açılacak olan sergi için bir sirk ve lunapark getiriliyor 20 Haziranda açılacak elan üçüncü İstanbul SeSrgisi içm Bölge Sanayi Odasında hazır.İlıklara hız veıilmiştif.Bu seneki se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • ASKERÎ LİSELER 19 MAYIS GÖSTERİLERİNE HAZIRLANIYOR Her sene olduğu gibi bu sene de,19 mayıs bayramında yapılacak gösteriler için Kuleli Askerî Lisesi,Deniz Harp Okulu ve Deniz Koleji öğrencileri çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • BELEDİYE ŞEHİR TİYATRO LAKINA REJİSÖR ARIYOR Belediye,Şehir Tiyatrolarına rejisör aramağa devam etmek tedir.Bilindiği gibi,şehrimizde çalışmayı kabul eden beynelmilel şöhret sahibi bazı reiisör lerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • HALKIN SESİ Kuzu eti 260-360 Tophanede Karabaş mahallesinde Rıza Tuncelli yazıyor;Ben Taşralıyım Eti ve pi lâvı diğer yemeklere tercih ederim.Evin ihtiyacını Top haneden tedarik ediyorum.Kuzu etini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Millî Piyangonun 7 Mayıs 1952 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları,aşağıda bildiriyoruz;200.000 lira kazanan numara;348772 50 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1952
  • Seyrüsefer keşmekeşi Altıncı Şube Müdürü,Karaköydeki seyrüsefer dorumu hakkında izahat verdi Bir kaç gün önce Karaköydeki seyrüsefer durumunu ele alaiak bir yazı yazmıştık.Bu mevzuda 6.nci' Şube Mudür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • Bir yudum içmek istedim.Kokudan o kadar tiksindim ki midem kabul etmedi Yatak odasına girdim.Ayakkabı ve çoraplarımı değiştirdim,temiz bir bornozun kenariyle yüzümü sildim,saçlarımı taradım,elektrikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • Bugün Son Gündür AKŞAMA KADAR BANKAMIZDA AÇTIRACAĞINIZ BİR HESAPLA 1000 Altın Sahibi olabilirsiniz.ŞANS GELİYORUM DEMEZ,ONU ARAMAK LAZIMDIR.HEMEN BİR HESAP AÇTIRINIZ veya MEVCUT HESABINIZI ARTIBINIZ.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • Peyklerde aziller Macar Başbakan Yardımcısı lialıos.v'ınn bir kaç güne kadar azledilmesi bekleniyor Viyana,7 Nafen-Buraya gelen raporlara göre,Macar ko münist partisi genel sekreteri ve Başbakan Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • Mübarek Berat gecesi 9-10 mayıs 952 ve 14-15 Şabanı Şerif 1371 tarihine müsadif cuma akşamı cumartesi gecesi)mübarek Leylei Berat olduğu ilân olunuristanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • uom Vapurların fazla yolcu almaları derdi İstanbul Liman Reisliği va purlann tesbit edilen istiap hacminden fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol edecek emre muhalif hareket olunduğu anlaşılırsa kapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • Gn.Juin Mareşallığa terfi etti Paris,7 Nafen)Fransız hükümeti,General Juin'e mareşallik payesini vermiştir.Ma reşal Jain,Atlantik Paktı mer kez cephesi kara kuvvetleri başkomutanıdır ve aynı zamanda F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • MEVLİT Ordumuzun güzide Topgu Albayı MAZLUM ÖZLÜTUNA nın ölümünün 40 inci günü olması dûlayısiyle 8 mayıs 952 perşembe günü saat 13 de Karagümrük Vefa stadı karşısında 255 No.lu evimizde mevlidi şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • "Barış konferansı,Sovyetler şimdiden Pekinde 3 eni bir propaganda kampanyası açıyorlar Londra,7 Nafen)Sovyet lerin propaganda kanpanyalarım şiddetlendirmek maksadiyle hazırlıklar yaptıkları bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • Hilâfet hikâyesi Mısırda «Müslümanların en Şereflileri» namında bir tari kat varmış.Bunun mensupları kendilerinin Hazreti Peygamber sülâlesinden olduklarını id dia ederlermiş.Reisleri saraya gitmiş,hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerika ilim.adamlarından müteşekkil bir grup,yapmış oldukları çalışmalardan sonra radyo yayınlarında «feding» istasyon kaymasına mâni olacak bir keşifte bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • Gn.Eisenhower Taft mücadelesi hızlandı Senatör Taft şimdilik Eisenhowerden daha fazla delege kazandı Columbus Ohio)6 AP)Bugün,Ohio yoklama secinle,rinde yeniden dokuz delegeyi kazanmakla,Senatör Taft,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • HAZRETİ M0HAMİEDİN fa» usAMiHnm TAtm/HAYATİ Fahri Kâinat:"İnsanlar,hatalarını itiraf ettikleri müddetçe mazharı affolurlar.buyurdu TEFRİKA No:127 Kadınlarımızdan ve çocuklarımızdan himaye ve şefkatini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ «İlim politika âleti» Prof.M.Fuat Köprülü'nün Bilgi'deki değerli yazısı Anayasa işinde ilim nasıl politika âleti olarak kullanıldı?başlığını taşımaktadır.Köprülü,bugünkü dil keşmekeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1952
  • İşkence kdmpları Doğu Almanyadaki temerküz kamplarında Sovyetler işkence yapıyorlar LonJra,TfSftıfen)Alman,yanın Sovyet işgal bölgesinden gelen inanılır raporlara göre,Bautzcm temerküz kampında Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.05.1952
  • Gloria Dea adlı genç bir tngiliz kızı Bahar Kraliçeliği müsabakasını kaznmıştır.Resimde Gloria Doa'n-ii yapraklar arasında çekilen bit resmi görüimelktedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1952
  • m m wm.1 Cumhurbaşkanı Celâl Eayâı Çankında yapılan manevralarda hazır bulunmak üzere Ankaradân ayrılırken Başbakan Menderes,Meclis Başkanı Koraltan.Başbakan Yardımcısı Ağaoğlu ve diğer rical tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hem bir kalbi hem bir fetheden nmo&sır Benim sevgili Milham,bana bir ip uzat seni yakından göreyim.Odana çıkayım,boynuna sarılayım,kulağına aşkımı söylîyeyim,ne olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.05.1952
  • Corinthians gollerinden biri Galatasaray kalesine girerken Corinthians son maçında Galatasarayı 4-2 Tamamiyle kırmızılılar Corinthians dün son maçını Mithatpaşa stadında çok az bir kalabalık önünde Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1952
  • Maçların tenkidi Sulhi GARAN Dünkü oyuna ile haradolsun altıncı maçını tamamlayıp artık memlekftleı ine dönecek ol."vn Corinthians'hlar;Galatasaray la yaptıkları bu son oyunu kazanmak için;bir evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1952
  • Maçın 43 üncü dakikasında Maccabı'nin beraberlik solü Orhan ve Halûk'un şaşkın bakış lan arasında kaleye girerken israil'in Maccabi takımı şehrimizde FENERBAHÇE DUN MACCABİ İLE 1-1 BERABERE KALDI Îsra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1952
  • Greko Romen kamp seçmeleri 2-14 mayıs çarşamba günü saat 14.30 dan itibaren geceli gündüzlü olmak üzere Spor ve Sergi Sarayında 3 gün devam edecek greko-romen kamp seç melerine katılacak olan bölgeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.05.1952
  • Ilı güreş takımı kampına hazırlık Milli takım serbest güreş seçmelerine 10 Mayısta şehrimizde başlanacak Olimpiyata iştirak edecek ser 'besi ve greko-romen Türk millî takımı hazırlık kampı İçin mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • TEFRİKA No:227 ı;SAMANCIGtL Padişah,elinin tersi ile "çıkın!işareti yaptı,odada bulunanlar,büzülerek dışarı çıktılar.Peki efendi dedi,o halde?Şeyhülislâm;bir az ferahlamış bir tavırla konuştu:Orasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Soldan Sağa 1 Sıçrayarak ağ:Hiroşimarın korkunç kâbusu 2 Bir renk;inanan;Güzel 3 Yamyassı et;Titrek;Tersi sıfat takısı 4 Bir edat;Bir ajansın kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER "I Trenler Gidecekler: V.20 Adapazarı 10 10 Konya Âdâna 14.40 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekier:6.25 Erzurum 6 45 Güney 8.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • KAPATILAN MEYHANELER Daimî olarak yaralama ve katil hâdiselerine sahne olan iki meyhanenin kaymakamlık tarafından gösterilen lüzum üzerina kapatıldığı bilinmektedir.Vali Gökay,dün bu hususta şuniarı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • SADİ TEK Tl rosu,maksimde jfiBjr 10 mayıstan itiba-re" her gec£ 21.3C £y da pazar Ki dâ AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde Fiatlar;150 100 75 Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • KAYIP Galatasaray Lisesi Ortaköy şubesinden aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Üçüncü sınıf No.237 Tayfun Tezer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • Portreler Feld Mareşal Montgomery 4 mayıs 1945 akşamı Mareşal Lord Montgomery,Lueneburg Heath'deki genel karar gâlunda,Kuzey-Doğu Almanya,Holanda,Danimarka,Heligoland ve Friesian adalarında bulunan bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük îg Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.1330 Dans müziği M.13.45 Şarkılar 14.15 öğle konseri Pl.14 45 Şar-"kılar 1500 Kapanış.18.00 Açılış ve memleket havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • Lokman Hek'nn Dr.HAFİ" CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14 30.17 de has-i ta kabul eder.İstanbul I Pivanvolu No-]04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • Kaiın kafalılık yapma be,boy göstermeye çıkmadı ya elbet güreşmeye çıktı.Fakat buna sebep ne idi.Ödüi,ortaya konan kır kısrak.Kendisi öyle söylüyordu Tamam.Ali ilk defa büyük ortaya çıkacaktı.Fakat öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.05.1952
  • Sabah oluyor;Sabah oluyor güzelim,sabah.Herkes uykularının son nefesini alıyor.Işığı kısılan odamın,kapalı beyaz perdeleri sabahın dumanlı aydınlığına uyarak,çividî bir renge bürünüyor.Biz ise,bütün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • 41i anlatıyor Üçüncü kitap Baş tarafı 1 incide)2 nci cildde Loza nsulhundan itibaren ikinci Meclis seçimlerinden başlıyarak Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılâplar,Mec liste ve Ankarada cereyan eden Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Çankırı tatbikatı Baş tarafı 1 incide)hücuma kalkmışlar ve sis bomba lan,makineli tüfekler kullanılmıştır.Topçuateşi devam ederiken,piyadeler hedefe doğru ilerliyor,tanklar toplariyle âteş e-•derek pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Montgomery geliyor Bas i ara fi 1 incide)gince ziyaretlerde bulunacak,bazı askerî birlik ve müesseseler;görecek ve 15 mayıs 1952 perşembe günü sabahı uçakla memleketimizden ayrılacaktır.Roma,7 A.A.Atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Münich D.Yolları karması futbol takımı geliyor Ankara,7 T.H.A)Ankara Demirspor kulübünün davetlisi olan Münich Demiryolları karması futbol takımı 22 mayısta şehrimizde beklenmek tedir.Münich Demiryol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Yalovadaki kaplıcalar Baş tarafı 1 incide)dımcısı Ulvi Yenal kendisi ile konuşan bir arkadaşımıza Bu müessese zaten Bankamız tarafından kurulmuştur hükümetle bir anlaşmaya vaTdık,iş artık idare meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Hüseyin Cal verilen Baş tarafı 1 incide)Yardımcısı bunların ne suretle tedarik edildiğini anlattı.Devamla dedi ki:o Memlekette silâh arama işine çok esaslı bir şekilde ehemmiyel vermiş bulunmaktayız E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Futbol Hakem kulübü kongresi Futbol Hakem Kulübünün 1 mayıs günü yapılan fevkalâde toplantısında reisliğe Ulvi Yenal,umumî kâtipliğe Sulhi Garan,muhasebeciliğe Dr.Tarık Özerengin,veznedarlığı Dr.Hal i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Verem savaşı Baş tarafı 1 incide)i Dr.Etieune Berthert,Dünya Sağ^k Teşkilâtı ekibinin İstanbuldaki çalışmaları hakkında izahlarda bulunarak şöyle demiştir:Dünya Sağhk ekibinin çalışmaları hitam bulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Ağaoğlunun mühim ifşaatı Baş tarafı 1 incide)nin mencdilmesinden ibaret olmadığı anlaşılır.Mesele daha derindir,daha şümullüdür.Bu arzettiğim hâdiselerin yanı başında Meclisinizin nazarından kaçmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Inönünün seyahati Baş tarafı 1 incide)sun,Trabzon ve Rize'ye gidecektir.C.H.P.çevrelerinde bu seyahate büyük önem verilmektedir.İnönü'ye bu seyahatinde R Şemsettin Sirer,Atıf Topaloğlu,Kemali Beyazit,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • ispanyada açılan uzun burunlular sergisi Madrid,7 T.H.A)Burada çok garip bir «uzun burunlular sergisi açılmıştır.Bu sergide,dünyanın en uzun burunlu insanları teşhir edilmiştir.Jüri önünden Reçen uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Neşriyat YENİ NEŞRİYAT Dünden Yapraklar Dünden Yapraklar Nef'î-i zamanın yeni eteridir.Bu kitapta Ali Hadi Okan zengin tarihimizin tanınmış simalarından yirmi ikisini şiirle tasvir ve tahlU etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Amerikanın malî yardım progra mı Dışişleri Komisyonu tasarı üzerinden 1 milyarlık bir indirme yaptı Vaşington,7 A.A.Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu,yabancı memleketlere yardım programı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Vefa kulübünün tertiplediği basketbol maçları sona erdi Vefa kulübünün tertiplediği genç takımlar basketbol turnuası dün Vefa kulübünde yapılan maçlarla sona ermiştir.Dün Vefa,Darüşşafakayı 35-28,Moda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Akdeniz komutanlığı Baş tarafı 1 incide)ketin Akdenizdeki kuvvetlerini bizzat idare etmesine karar verildiğini söylemiştir.Hâlâ askıda kalan bu mesele,Atlantik Paktı ileri gelen askerî heyetinin üçjün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Aydında bir kadına tecavüz edildi Aydın 7 T.'H A,Şehrimize bağlı Ketenyeri köyünde Süleyman Cıvacı isminde bir şâhıs aynı köyden Fatma isminde bir kadım köy dışında tenha bir ye re götürerek zorla ırz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • K»)seride ölümle neticelenen iecî bir kaza oklu Kayseri 7 T.H.A.Şehrimizde 25 yaşlarında gene bir admm ölümü ile neticelenen bir seyrüsefer kazası olmuştur.Sıvastan şehjrimize gelmekle olan şoför Muza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Adana,d a ki infilâk hâdisesi Adana vapurundaki infilâk hâ disesi dün tekrar geç vakitlere kadar tetkik edilmiş fakat rapor henüz Genel Müdürlüğe 'verilmemiştir Vakanın birkaç yoldan tetkiki raporun g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.05.1952
  • Carney'in Selânikteki beyanatı O-Hiç bir kuvvet memleketi tarafından tasvip edilmeyen bir komutanlık emrine verilmeyecektir.Atina,7 A.A.Selânikte demeçte bulunan Atlantik Kuv vetleri Güney Avrupa Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.05.1952
  • Panayır ilânı Karacabey Belediyesinden 1 Damızlık ve kasaplık hayvanları ile şöhret bulan Karacabey ilçesi «ilk bn.har» hoyvan ve eşya panayırı 26 mayıs 1952 pazartesi günü Kocagöz mevkiinde açılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Ankara jandarma Satmalına Komisyonundan:Bir metresine 125 kuruş fiat tahmin edilen şartnamesiyle evsaf ve numunesine uygun 135.bin metre haki renk astarlık bez 20 mayıs 95j salı saat 15 de Ankara J.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden:1 işletmemizin Yusufeli bölgesi Lök ormanlarından istihsal ve Iligapor rampasında is tif te mevcut 550 adet karşılığı 327.977 metreküp çam tomruğu 1/5/3952 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Alman Menşeli n:A!C:ile ithal malı BETONARME ve BİLÛMUM PROFİL DEMİRLERİNİN ucuz ve müsait şartlarla satışına devam edilmektedir KOÇ TİCARET T.A.Ş.Fermeneciler No-90 Telefon 44760—62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • ilk Okul binası yaptırılacak istanbul Rumelilıisarmda yeniden yapılacak 3 sınıflı ilk' okul binasının 93.174,11 liralık keşfi çevresinde inşası istanbul Divanyolunda Belediye merkez binasında müteşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından:1 Sözleşme akdi tarihinden bir yıl müddetle Bolu Orman işletme Müdürlüğü Karacasu istif yerinden 750 M3 çara ve Gerede Orman işletme M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • ÎİIMİYE İŞ BANMASI EYÜP AJANS!Bugün açılmıştır,Emirlerinize amadedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Vidanjör alınacak istanbul şehrinin muhtelif yerlerindeki kanal ve foseptiklerin temizlenmesinde kullanılmak için lüzumlu 4 adet Vidanjör 140000 lira muhammen bedel çevresinde 26 mayıs 952 pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Çuval satışı Tekel Lîkör ve Kanyak Fabrikası Müdürlüğünden:Fabrikamızda mevcut takriben 3000 adet müstamel sağlam kalın şeker çuvalı 22 ırayıs 952 perşembe günü saat 15 de Mecidiyeköyündekı fabrika mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.W öltîPi KULLANINIZ!Gripin Baş,diş,adale,sinir,ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.O Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur.ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • KÜÇÜK FARELER VE İNSANLAR Piyes 3 perdo 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sanneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka hw akşam saat 21-de.Cuma tal«be)Pazar matinesi saat 17-d#.Telefon:40276 SAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • 0 I—Bürkiye îiriıim iıırımııun EDİRNE EZİSI 18 Mayıs 1952 Pazar Hususi otobüslerle bir günde gidiş dönüş Yerlerimiz mahduttur.Şimdiden ayırtınız.Bu gezide hem bütün Trakyayı,Edirneyi ve buralcrdaki es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • İYİ VH KUSURSUZ DİKİŞ ŞIK VE ZARİF GİYİNMENİN İLK ŞARTIDIR BU DA ANOAK EL VE AYAK DİKİŞ VE MİNERVA 3Ş MAKİNELERlYlE ELDE EDlLtR.JÜKKİri MUNHAVB İTHilArçHI MEHMET KAVALA İUUA.TAFI1K HAN i T«l.«M4f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • GAZ YAĞI İLE J$LE*,24 Saatte Yalnız 1 litre gaz sarîeder Tam bir sessizlik.ve sükunet içinde kafiyen bozulmadan,yıpranmadan,ilelebet işleyen ba-J| badan toruna kalacak yegâne buz dolabı.ııle işler;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Gebze Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu Müdürlüğünden:Miktarı Muh.Fiatı Geçici Tem.Eksiltmenin Cinsi Kilo Lira Kr.Sm.Lira Kr.Şekli Saati Koyun eti Dana eti 4500 3000 2 20 1 60 1170 00 Kapalı zarf 11.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;NURt AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESt ŞEHîn TtYATROLABI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesari Telefon 42157 t o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASİNDA Yazan:L Crossve E.C.Carpanteı Türkçesi Fikret Adil Telefon:404
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • MİLLİYET Nüshası lfi kuruttur Abone şeraiti TUridye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bk ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARZ 2 ve 3 üncil sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeleri Elazığ As.Sa.Al.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarf usuliyle 1500 ton muayyenat faslına ait maddele rin tahmil tahliyesi dahil Çanakkale Ezine;Ezine Geyikli mukabili ve Ezine merkez ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.05.1952
  • Kapalı eksiltme ilânı İst.Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Erenköy Kız Lis\si 2 nci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 493387)lira 97)kuruştur.Eksiltme 23.5.952 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan