Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Montgomery,Wandenberg ve Alb.Çiçekli Ankaraya geliyor Mareşal Monfgomery'nin seyahati Akdeniz Komutanlığı ile ilgili görülüyor Suriye Devret Reisi ile Albay Çiçekli,Türk-Suriye dostluğunun kuvvetlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • ATİNA K^—I 'I II İntibaları Türkiyenin büyük kudret ve itibarı nP ürkiyenin ne muazzam bir kudret ve itibâr hazinesi olduğunu görebilmek için ona yakından değil,uzaktan bakmak lâzımdır.Bir dağın a-ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • İngiltere Mısır ihtilâfına dair Mısırın kararı Hilali Paşa ingiliz kuvvetlerinin Mısır'ı tahliye etmesini istedi Kahire,6 A.A.Bugün radyoda söylediği nutkunda Başbakan Hilâli Paşa,ingiliz kuvvetlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Millî takım namzetleri dün Corinthians'a 1 0 yenildi Millî takım namzetleri dün Corînthians'a 1-0 mağlûp ohnuş tur.Çok M Mr seyh-cinin takip ettiği dünkü maçta millî takım namzetleri bozuk ve dağınık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Atatürkten sonra etin kararı Halkın gösterdiği alenî hoşnut uzluk ve isyan tezahürlerine rağmen İsmet Paşa,memleketin kendisini artık reddettiğini,devirmek İstediğini bir türlü anlamak istemiyordu •20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Wİ Bugün şehrimizde hâvâ:umumiyetle açık geçecek,hora sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyûcaktır.İ I mh 35.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Cumhurbaşkanı C.Bayar Çankırıda Devlet Başkanı yarınki tatbikatta hazır bulunacak Ankara,6 T.H.A.Cumhurbaşkanı Celâ] Bayar yarın Çankırı Piyade Okulu ile oradaki askerî birliklerimizin yapacakları tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • D.P.Meclis Grupunun toplantısı o-951 yılma kadar ormanlarda kurulan köylerin muhafaza edilmesi kararlaştırıldı Ankara,6 Milliyet)D.P.Meclis Grupu bugün saat 10 da toplanmıştır.Evvelce de alınan karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Bir hesap meselesi o-Halk,Ciostermanville)şehrinin ismini Bukavu diye değiştirmek istiyor Clostermanville Belçika Kon gosu)6 AP)Bura halkı bu şehrin isminin değiştirilmesi İçin yıllardır uğraşmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Hazin ve garip aşk macerası o-Torun sahibi bir doktor,18 yaşında genç bir kıza âşık olmuş İzmir.6 Milliyet)izmir sosyetesi,son günlerde garip bir aşk hâdisesinin dedikodusu içinde çulkanmaktadır.65 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Olga dün dinlendi Muzaffer Kayalıbay dâvasında şahit olarak dinlenen yedi kişi hakkında,yalan beyanda bulunmak iddiasiyle kanunî muamele yapılmıştı.Evvelâ tevkif edilen,bilâhere kefalePe serbest bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Tepkili uçakla kırılan rekor Londra,6 Nafen)Dünya sivil havacılık tarihinde büyük »bir merhaleyi teşkil)eden İngiliz tepkili yolcu uçağı «Conıets dönüş yolculuğunu bugün tamamlamaktadır.Geçen haf.Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • izmir temizlik işçileri dün zam istiyerek grev yaptılar Polisin ihtarına rağmen işe başlamayı reddeden amelelerden otuzu mahkeme karariyle tevkif edildiler Grev yaptıkları îçîn haklarında tevkif karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Beş kişinin ölümüyle bifen otobüs kazası Bir kamyonla bir otobüs Lüleburgaz yolunda fecî bir şekilde çarpıştı Evvelki gün saat 20 sırala.kazası olmuştur.Lüleburgal rmda Lüleburgazda,şehrimiz-Kaymakamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • I» Akdeniz Komutanlığı meselesi Akdeniz komutanlığı meselesi üzerindeki müzakerelere dün de devam edilmiş ve bir karara varılamamıştır.Dünkü müzakereler sırasında Amerikayı Amiral W.M.Fe tekeler sağda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1952
  • Nihal Atsız hakkında bir sözlü soru verildi Dahilî rejimimiz ve dış politikamızla taban tabana zıt fikirler ihtiva eden l'onuşma hakkında hükûmetm ne düğtindüğü soruldu Ankara,6 Milliyet)Milliyetçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • MAKALE Ulus)un iftirası İsmail Hami DANİŞMEND ünkU yazımda Ulus)un üç hezeyanından bahsetmiş ve bunlardan birinin mahiyetini meydana çıkarmıştım Diğer ikisini bir kere daha hatırlatayım:Millî harekâlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • Hic 7 MAYIŞ m 12 24 Şaban 1952 Nisan 1371 Çarşamba 1348 VAB tT VASATI EZANI Güneş 4.51 9.40 12.10 5.00 İkind;1G04 8.53 Aksan ı 19 12 12.00 Yatsı 20 57 1.46 İmsak 5 553 4.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI KOOPERATİFİ İDARE MESLİSİ SEÇİMİ Denizcilik Bankası Kooperatifinin idare meclisi seçimi bun dan bir müddet önce yapılmış fakat reye iştirak eden 87 kişinin 2 bin âzalık bir kooperat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • ALTİN FUTLARI İLKSELİ YOR Şehrimiz borsasında altın fiatları yeniden bir ilerleme kaydetmiştir.Geçen hafta sonunda 5.53 olan külçe altının gramı dün 5.GÜ a kadar yükselmiş tir.Diğer taraftan,kalay fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • POLİSTE ^r Gedikpaşada oturan Haropİ3 adında biri yanlışlıkla ilâç yerine tentürdiyot içmiş:tedavi edilmek üzere Haseki Hastahanesine kaldırılmıştır.Kumkapıda oturan İffet Aker adında bir kadının tram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • HALKIN SESİ Otobüs isteyen semt Feriköyde Paşa mahal,leşinde Civelek sokak 50 numarada bakkal Mustafa Demirci diyor ki:«ŞĞhir etrafındaki bir çok köyler gördükleri yardım sa yesinde zamanla şehirle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • KISA HABERLER Avustralyalım Londra Yüksek Komiseri Sir Tomâs White dün Gümüşsüyü hastahanesini ziyaret etmiş ve bu arada Birinci Dünya Harbinde tedavi e-dildiği koğuşu da gezmiştir.Yük sek Komiser has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • Adana Vapuru Mütehassıslardan müteşekkil bir lıe.yet dün gemide bir keşif yaptı Adana vapurundaki infilâkın tahkikatına ehemmiyetle devam olunmaktadır.Dün tahrip maddeleri mütehassısı bir istihkâm sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • MİLLETLERARASI KADIN HUKUKÇULAR KONGRESİ Milletlerarası Kadın Hukukçular Kongresi bu yıl temmuz aymın iik haftasında istanbul da toplanacaktır.Bir çok milletlerin iştirak edeceği bu toplantıya memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • Ölümle netİcelenbtn taksi kazası Dün sabah Üsküdarda bir kişinin ölümiyle sona eren bir otomobil kazası olmuştur.Şoför Kenan Salık'ın idaresindeki 8497 sayılı taksi,Nuhkuyusu caddesinde Bahattin Özelc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • FES VE KÜLAHLA DOLA-ŞAN İKİ KİŞİ YAKALANDI Fatihte Defterzade fabrikasında oturan Lûtfi Karabacak adında biri dün başında,üzerinde yeşil sank bulunan bir fesle caddede gezerken yakalanmış ve hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • Klâsik strateji ve tabiye usullerinden bahsedecek değiliz.Filvaki Stalinin gençliğinde Rus Harp Akademisi ders ve konferanslarını takip ettiğini ve Bolşevik liderlerinin tanınmış büyük Alman sevkulcey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterline Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret drahmi Sftkoudes Acılı?7 86.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • istanbul gecesi 1 Ü.İktisat Fakültesi Gazetccilik Enstitüsü Talebe Derneği 8 Mayıs Perşembe akşamı Part Otel salonlarında «Eski İstanbul Gecesi» adıyla dekorlu ve kostümlü bir gece tertiple,mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • FIKRA Bir enstitünün verimsiz hâli Balıkçılığımızın inkişafı bakımından alınması gerekli tedbirlere bir kaç defa bu sütunlarda temas etmiştik.Bütün dünyada en çok kar getiren bir mevzu olarak ele alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • Usküdcmn imarı V7ali dün bir heyetle birlikte tlsküdara giderek tetkiklerde bulundu Vali ve Belediye Reisi dün sabah beraberinde Üsküdar Kaymakamı,Belediye Emlâk ve Fen işleri Müdürleri olduğu halde Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1952
  • Denizcilik Bankasının italyaya olan borcu DUıi ftalyadan dönen Mazhar Nedim Göknil temasları hakkında izahat verdi Denizcilik Bankasına İtalya hükümeti tarafından tahakkuk ettirilen 112 milyon liretli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • MİLLÎ PİYANGO BUGÜN ÇEKİLİYOR Millî Piyangonun 7 mayıs çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak;ikramiye ka zanan numaralar Ankara radypsiyle bu gece saat 23 de yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bilgi mecmuası 1 MAYIS 1952 tarihli 61 inci sayısı ile BİLGİ yedinci cildine başlıyor.Mecmuanın bu sayısı tam manâsıyla bir dil sayısıdır,işte başlıklar:Türk Dili Tecrübe Tahtası Olâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • YARIN AKŞAMA KADAR Bankamızda açtıracağınız 100 Liralık bir hesapla 30 HAZİRANDA 1000 Altın Sahibi olabilirsiniz BU KEŞİDEDE HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMEROSU VERİLİR Yeni Postahone Cad.45-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • HAZRET!PHAfflMEDiM fa* *SAMIHMT/Z TAHW On kişi müstesna olmak üzere Hz.Muhammed bütün Mekkeyi cffetmişti TEFRİKA NO:126 Bu hicrî senenin sekizinci yılının Ramazan ayının 22 inci cuma gününe tesadüf ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Çekoslovakyada garip bir kitap teşhiri Londra.6 Nafen)Pragdan Viyanâya bugün gelen bir habere göre,Sovyet propaganda kitaplarını satmakta olan bir kitapçı «Sovyet aleyhtarı propaganda» yapmakla suçlaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Siyasî İcmal İspanya ne yapmak istiyor?ispanya Dışişleri Bakanı.Yâr kın Şarkta bir seyahat yaptı,irat ettiği nutuklarda memleketinin Arap hükümetleriyle son derece dost olduğunu,ebediyyen de böyle kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • AMERİKALI PROFESÖRÜN VERDİGt KONFERANS Şehrimizde bulunan Amerikalı Prof.Ruphy dün Mahmutpaşa ilkokulunda «Öğretmen ve öğrenci» mevzulu bir konferans vermiştir.Konfe ransta şehrimiz öğretmenlerin den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikâda 70.000 elektrik işçisi grev ilân etmek tehdidinde bulunmaktadır.Elektrik işçileri Sendikası mü messiUeriyle elektrik şirketleri arasında cereyan etmektâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Dominik ile imzalanan dostluk anlaşması Taraflar arasında ticaret ve kültür anlaşmaları da imza edilecek Ankara.6 T.H.A.Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhuriyeti arasında imzalanan dostluk anlaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Sunî esneme müsabakası Komada bir Fransız 6 saat durmadan esnedi Roma,6 T.H.A.Bugün yapılan sun'î esneme müsabakasını,iştirak eden 80 kişi arasında Doubais Michel adında bir Fransız delikanlısı kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • İlkokullar sekiz seneye ÇIKARILACAK Millî Eğitim Bakanlığı,ilk öğretime ait bazı yeni kararlar almıştır.Liselerin dört yıla çıkarılmasından sonra,ilk okulların da sekiz seneye çıkarılması hususunda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Avrupanın Savunması Amerika,48 tonluk yeni tip bir tank gönderiyor New-York,6 Nafen)Batı Avrupa müdafaasını sağlamlaştırmak maksadiyle Birleşik Amerikanın en kuvvetli silâhlarından biri olan «M.47» ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • B.Milletler Teknik yardım mütehassısı Birleşmiş Milletler,6 A.A.Müteaddit milletlerarası be yetflere iştirak etmiş bulunan NevyoıTdu avukat Milton VVinn Birleşmiş Millet'er Teknik Yar dım Programı Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Böylelerine üstat denmez Sözüne güvendiğimiz bir zat anlattı.Hükümet merkezinde mevki sahibi bir şah siyetin verdiği ziyafete iki musikişinas da davetli imişler.Gümrüğü alınmış,sesi solmuş,devri geçmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Amerikan seçimlerine hazırlık Televizyonla yayınlanacak Kongre toplantılarında mavi ve pembe gömlek giyilecek Nevv-York,6 Nâfen)Birleşik Amerikanın en büyük iki partisi olan Demokrat ve Cumhuriyetçi p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Yeni bir ingiliz katapUltU Londra.6 Nafen)İngiliz teknisiyenleri tarafından hazırlanmış olan yeni katapült hakkında malûmat verilmektedir.Uçak gemilerinde' kullanılan ve her türlü havada:uçakların sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • u Mutfağı geçtikten sonra oldukça büyük bir salona girdim.Fena halde kokuyordu.Bir pencereyi açtım,kaldırdığım perde rüzgârla sallanmağa,sesler çıkarmağa başladı.Salonun büyük bir itina ile arandığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1952
  • Çakalı yiyen kedi Beyrut,6 Nafien)Lübnamn Zawait El Kam köyünde 15 kişiyi yaralayan ve halkı koifeu içinde evlerinde saklan,maya mecbur eden bir çakaim bir köy kedisi tarafından nihayet mağlûp edildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.05.1952
  • Mârie Flaseh güzeliğiyle olduğu kadar kollarının kuvvetiyle de temayül edan yeni bir gazino yıldızıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Evvelâ makbul,sonra maktul ibrahim Paşa Haydi benim vezirim,git yat,istirahatine bak.İnsaftan yarın sabah görüşürüz.Akşamın hayrından sathın şarri evlâdır,Kanunî Sult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.05.1952
  • Bugün G.Saray Corinthiansla,F.Bahçe Maeabi ile karşılaşıyor Bugün Mithatpaşa Stadında Galatac aray Corinthansla;Fenerbahçe de Maeabi ile karşılaşacaktır.Bundan evvelki maçta Galatasarayı 1 0 yenîn Cor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.05.1952
  • TERTİP ve BASKI istanbul bölgesinde hâlâ tek parti zaman ndan arta kalan nizamsızlık ve tahakküm zihniyeti mevcuttur İstanbul Bölgeselin hakemler ve hakem komitesi üzerinde yapmak istediği baskıya;Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.05.1952
  • Atletizm Hakemlerinin toplantısı Atletizm Hakem Komitesinden Hakem arkadaşlarla yapılan mutad aylık toplantı 8 mayıs 1952 perşembe günü saat 18 de bölgede yapılacaktır Arkadaşların teşrifleri rica olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.05.1952
  • Vefalı Galibin bir kızı oldu Vefa takımı kaptanı millî futbolcu Galip Haktanır'ın haf ta içinde bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Müjde tesmiye edilen nevzada uzun ömürler,ana ve babaya da saadetler di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.05.1952
  • Yakan topu N şartaş kazandı Dört haftadan beri yapıla-mıyan kız okulları 'yakantop müsabakalarının finali dün Beyoğlu Erkek Terzilik Okulu spor salonunda Orhan Kızıl tan in idaresinde oynandı Nişantaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.05.1952
  • DENEME Sulhi GARAN İG mayısta Yunanlılarla yapılacak milli müsabakaya hazırlık olmak üzere dün Corinthians karşısında denenen genç millî takımımız kendisinden beklenilen randımanı vermekten uzaktı Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.05.1952
  • izmir spor muhitinden röportajlar:2 İzmirin şöhretli ve eski kulübü:Altay Izmirin ev eski ve şöhretli kulüplerinden Altay'ın bu senelri kadrosuîzmir spor tarihinle büyük yer tutan ve en e ki maziye sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.05.1952
  • Corinlîıiuîis kalecisi Gilmar Şdvket'in önünde topu bloke ederken m namzetleri dün Corinthians'a 1 0 yenildi Mîllî takım namzetleri cok bozuk ve dağınık şekilde mağlubiyeti hakedercesine oynadı Brezil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • FARELER VE İNSANLAR Piyes 3 perd« 6 Tablo Yazan SAHN J.Steinbeclr Sanneye koyan:Muhsin Ertutfrtu Çarşamba günlerinden başka hwr akşam saat 21-de,Cuma talsbe)Pazar matinesi saat 17-dö Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8 30 Anadolu Eks.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • 386 adet sac işçi dolabı satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden Bu husustaki şartname 12.5.95a tarihine kadar her gün satmalma servisinden temin edilebilir.6754)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • Hastabakıcı Çeviren:Zîya G,Kürkçü Haı tabakıci Miss Linsey Mid way,saöahu karşı nöbetçi edasınm yanıncıakı küçu^:udaya alınan hastaya bakmak üzere hastahaneye çağırıldı.Bu küçük oda tehiike-i hastalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • MİLLİYET NUahası 15 kuruttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 8100 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bİr ayılk 4 50 9 00 İLÂN FİATL.'ini 2 t* S üncü sayfonır.¦antimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • a^ DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapt Küçük iş Han No.66/1 1 I »I.WW|,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • g-1-JİJüJ'fl Lokman Hek.lm Di.HAFİ",CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gQn sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de has-ta kabul eder.istanbul j Dlvanyoîu N v 104_[i fc(ll^H i IIIIM^W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • rTTOKVıfl 8 9 10 11 12 Hazırlayan Sadi Borak Soldaıı Sağa 1 İm ân;O'mamış;Bir sos yoloji terimi.2 İbadet edtn Eski terim)Tersi kuru soğuk,3 Tersi sıvacıya lâzımdır;Veziiâzamlık mevkii.4 Ne fesli sazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • TEFRİKA NO:226 Yazan:SAMANCIGİL Behram ağa Taşyafır Ağayı yerde upu zurt gördüm cellâtlar emir beklerdi Taşra memleketlerimizde de irademiz yerine getiriliyor mu?Herhalde Sultanım.Yalr.iZ Ispalatro gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • Mersin,Adana ve Civarı çiftçilerine Yeni ithal ettiğimiz 26 AZOTLU AMONÎUM NÎTRO SÜLFAT Kimyevî Gübresi Mersin Umumî Mağazalar T.A.Ş.Depolarında ancak Hazirana kadar muteber olmak üzere fevkalâde rekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ Ş F.İT t P TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesâıl Telefon 42157 o Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan;L Crossve-E.C.Carpanteı Türkçesi Fikret Adil Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseıi 13.45 Şarkılar Pl 14.15 Dans müziği Pl.14.30 Türküler ve oyun havalan Pl.15.00 Kâ panış.18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • Aynı zamanda yüzü kırışmış,alnında endişe ve can sıkıntısı ifade eden hatlar belir misti.Çünkü yine bir netice elde edememiş,zorlamasına karşı üstündeki delikanlı bana mısın bile dememişti.Kara Cemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1952
  • Sümerbank Bursa Merinos ve Hereke YünEü ve Halı Dokuma Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 952-953 senelerinde fabrikamıza gelecek tahminen 8000 ton kömürün motörden kamyona tabiiye ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Bir hesap meselesi Bas tarafı 1 incide)azaltmaya cebep olduğunu ileri sürerek buna delil olarak Clostermanville isminin yazılmasının «Bukavu» ya ııazai'an beş saniye daha uzun sürdüğünü bildir mişter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • D.P.Meclis Grupu iBas tarafı 1 incide)razide ziraat yapılıp yapılmaması uzun münakaşalara sebey olmaktaydı.Ormanlar İQİn deki arazinin köy olarak kullanılmasına müsaade edildiği takdirde etraftaki orm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Nihal Adsız Baş tarafı 1 incide)Nihal Atsız'm bugünkü sınır larımızı tanımayan dahilî rejimimiz ve dış politikamıza taban tabana zıd fikirleri ihtiva eden bu konuşmasının Millî Eğitim Bakanı Tevfik il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • C.Bayar Çarıkında Baş tarafı 1 incide)Bayar garda,13.M.îvl.Başkanı;Başbakan;Başbakan Yardımcısı,Bakanlar;milletvekilleri;Emniyet Müdürü,Merkez ve Garnizon ileri gedenleri ve kalabalık bir halk kütlesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Elektriğin insan üzerindeki tesiri Londra,6 Nafen)İlim adamları,elektrik cereyanına inmniar üzerindeki tesirini tet kik etmişler,fakat kaç voltluk cereyanın insanı öldürebileceği ni katî olarak tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Kimsesiz çocuklara yardım Ankara,6 Milliyet)Öğrendiğimize göre,Millî Eğitim Bakanlığı memleketimizde on bini aşan kimsesiz çocuklara yardım için Milletlerarası Çocuklara Yardım Fonu idare ku ruluna mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Ridgway Amerikaya gidiyor Tokyo,6 A.P)Birleşik Amerika Uzak Doğu Genel Ko mutanlığından bildirildiğine göre,General Matthevv B.Rird gway,lü mayıs günü saat 15 de Birleşik Amerikaya müteveccihen burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Hazin aşk macerası Baş tarafı 1 incide)da geçen ve tanıyanların ihtiyarın büyük aşkı)diye isimlendirdikleri bu enteresan aşk vak'asınm tafsilâtı şöyledir:Memleket çapında isim yapmış olan bir mütehass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Zonguldak Devlet Hastahanesî Baştabibliâînden Hastahanemizm 1952 yılı İhtiyaç:için muhammen bedeli 38274 lira 86 kuruş geçici teminatı 1371 lira tutarında olan muhtelif cins ilâç ve sıhhî malzeme kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden r 1 işletmemizin Aiadag bölgesi Karacasu istif yerinde mevcut 2713 adede denk S32.83Ü M3;Çam Sanayi odunu 20 parti halinde 29.4.1952 tarihinden itibaren 15 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Kral Faruk halifelik iddiasında Kahire.5 AP)El Eşref Müslüman tarikatının Muhammed sülâlesinden olduklarını iddia eden sâlikleri,bugün.Kral Faruk'un di Peygamber'in sülâlesinden olduğunu iddia etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Batı Almanyaya garanti veriliyor Avrupa ordusunu tc Almanyanın savunn Paris,6 AP)Avrupa ordusu hakkında anlaşmaya varıldıktan sonra Atlantik Paktı teşkilâtı Batı Almanyaya tam savunma garantisi verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Konya-Ankara yolunda fecî bir kamyon kazası 13 yaşında bir şoförün idare 50 öğrenciden ikisi öldü,diğcrleı Ankara.6 Milliyet)Konyâ Ankara yolunda fecî bir kamyon kazası,olmuştur.İçinde 50 talebe ve 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Suudî Arabistan ile petrol anlaşmazlığı Beyrut,6 AP)Suudi Arabistan hükümeti Amerikan Arap sermayesiyle kurulmuş «Aramco» petrol şirketinden almakta olduğu gelir payının artırılmasını talep etmiştir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Muzaffer Göker geldi o-Moskova elçimiz bugün Ankaraya gidiyor Ankara vapuru dün saat 16 da Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemi ile memleketimize dönen Moskova Büyükelçimiz Muzaffer Göker kendisi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Muhlis Ete Çukurova tüccarlariyle görüştü Adana,6 A.A.İki günden beri sentimizde bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Profesör Muhlid Ete bu sabah saat 10 da Çukurova Pamuk Ta rim Satış Kooperatifleri Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • anlatıyor Bctş tarafı 1 incide)girişti.İki parti arasında hakem rollerine kalkarak ve millet babası tavırları takınarak «12 temmuz beyannamesi» diye yüksek perdeden vaazlara girişti.Fakat bütün bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Olga dün dinlendi Baş tarafı 1 incide)alınmış,fakat sanık mevkiinde bulunan Muzaffer Kayahbay'm karısı Olga'nm verdiği adreste bulunamaması üzerine vaziyet zabıtaya bildirilmiş ve aranmam istenmişti.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Beş kişinin ölümü Baş tarafı 1 incide)6dâiı şöyledir:Bir müddet evve* şehrimizde bir seyahat acenten kuran Viron adında Rum bir vatandaş paskalya münasebetiyle Yunanistana bir seyahat tertip etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Eisenhower Romadan ayrıldı Roma,6 AP)Buradan Parise hareket etmeden evvel hava alanında yaptığı bir basın toplantısında vazifesinden ayrılmak üzere "bulunan NATO Genel Komutanı General Eisen hower ezc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Tepkili uçak Bas tarafı 1 incide)ta Londradan Güney Afrika ve Johannesburg'a rekor bir zamanda giden bu ilk tepkili yol cu uçağı dün tabah Johannesburgh hava alanından ayrılmış ve şimdi Londraya gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • IHDIRELLEZ DÜN NEŞ'E İÇİNDE KUTLANDI Dün Hıdırellezdi.Bu münasebetle halk,havanın güzel olmasından da istifade ederek kırlara,mesire yerlerine akın etmiş ve bu ananevi günü neşe içinde kutlamıştır.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • İzmir temizlik işçileri Baş tarafı 1 incide)leyi iş başı yapması için zorlam:şrır.Neticede işçiler ücretlerine zam kapılmadıkça ve Belediye Temizlik işleri Müdürünün kendilerine yaptığı muameleye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Ankarada yapılacak siyasî temaslar Baş tarafı 1 incide)bulunacak olan Çiçekli'nin Türk-Suıiye dostluğunu yeniden yaratmak için iyi tekliflerle geleceği belirtilmektedir.Bundan başka Amerika âyanından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1952
  • Iran,Kus eksperlere vze vermiyor Londra.6 Nafen)Kemsley gazetesinin Berlin'deki muhabirine görS,Doğu Almanyada Sovyetler tarafından toplanmış 700 petrol eksperi Kafkaslarda bir müddettenberi trûna gkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:"Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;NURÎ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı MatbaSsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:1 Konya iline bağlı Kadınhanı istasyonuna 47 kilometre mesafede bulunan Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak iki adet yatakhane binası inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Nar Belediye Başkanlığından 1 Nevşehir ilçesine bağlı Nar kasabasının elektrik projesinin yapılması için ihalece çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 1500 üra olup geçici teminat 112,5 liradır.3 ihale günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Etîbank Genel Müdürlüğünden 14,17.21 Nisan tarihli Zafer,Milliyet,Akın ve D.izmir ga* zetelerindo 28.4.952 tarihinde yapılacağı ilân edilen 159.937,87 Türk lirası keşif bedelli Keriboriu Kükürtleri iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Teklif isteme ilânı 1 Tagan deniz motörü için fennî evsaf ve şartnamesine göre komple iki adet dizel motörü satın alınacaktır.Bu makinelerin monte edilmesi satıcıya aittir.Fennî şartnamesi motöp kapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili Etlik,Keçiören,Mamak semtlerinde yaptırılacak stablize yol makadan şose mecra inşaatı işi kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 208
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Yenişehir mııılakasında inşa edilecek stabilize yol,makadam şose ve yağmur suyu mecrası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 392.499)lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Konya Yollar 3.Bölge M il d ü r I ü ğ ü n d e n Bölgemizin merkez ve şube atelyelerinde çalıştırılmak üzere imtihanla 1.inci sınıf 2 adet elektrikçi 1.înci sınıf 4 adet oto famircici 1.inci sınıf 2 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Satış ilânı Ciheti As.ce çürüğe çıkarılan 20 baş Hayvan 20 mayıs 952 salı günü Adapazarı Belediye Hayvan pazarında pazarlıkla satılacaktır.Taliplerin aynı gün saat 9 da pazar yerinde bulunmaları. 6639
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • 15 Lira Peşin ayda 10 lira taksitle ingiliz ipliğinden dokunmuş Desenli ve Gabardin Kumaşlardan birinci sınıf İsmarlama Elbise 115 Ura Salâhaddin Karakaşlı Müessesesi Mahmudpaşa Kapahçarşı kapısı yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadın ayrı ayrı eksiltmeleri kapalı zarfla hizalarında yazılı gün e' saatlerde Hoşdere 87 No.h As.Sa.Al.Ko.da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • istanbul ikinci icra Memur hısımdın:951/5481 Bir borçtan dolayı hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen Galatada Mumhane Caddesinde Gümüşhalk sokak No.8 de muhtelif kadın iskarpini birinci açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • istanbul Asliye 12 nci Hukuk Yargıçlığından;952/7 Müddei Fatma Deniz tarafın dan Eyüp,Akarçeşme,Sirkeci sokak No.26 da oturan kocası Hasan Karabacak aleyhine açtığı boşanma dâvasında Möddeialeyhin ikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • 19 HAZİRAN 1952 ÇEKİLİŞİ hem YUVA hem İRAT Çifte Havuzlarda İki Daireli APARTMAN'ın Tamamı Bu keşideye katılmak için en geg 20 Mayıs akşamına kadar 15 0)Liralık bir hesap ağılmış olmalıdır.Beher 150)L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • I MUAYYEN ZAMANLAMAK!SANCjLARA KARŞİ Baş,diş,adale,sinir ağrılarına karşı son derece faydalıdır.Romatizma ve lumbogo ağrılarını teskin eden.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.Kininli GRİP 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Giyim eşyası alınacak Ankara Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz işçileri için satın alınacak,aşağıda cins ve mıkdarı gösterilen,giyim eşyası kapalı zarf usulü ile eksiltjneye çıkarılmıştır.Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • ğm Amal,lı'ı'n h İbaj^BMMBBBa—EB«—BCaHH6^ TÜRKİYE İŞ BANKASI EYÜP AJANSI Yarın açılarak hizmetinize girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.05.1952
  • Ankara Doğumevi Baştabipliğinden Muk ammen Geçici Cinsi 'Miktarı I' »y atı Tutarı Teminatı Patlıcan 3000 Kg.40 Kr.1200.lira Domates oüü r;40 1200.Taze Bamya 2000 65 1300.Karnıbahar 1000 55 550.Kereviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan