Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • ismet Paşanın demokrasi politikası İsmet Paşa,kaabil olsa demokrasi hareketini,bir vakitler bütün dünyayı güldüren Rfinâ beyin liderliğinde icat edilen Müstakil Grupa benzetmek emelinde idi.J2-M|—îBıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • Dördüncü atom tecrübesi 1 Mayıs günü Amerikadö Nevada çölünde dördüncü defa atom bombası tecrübesi yapılmış,tır.Resimde-infilâktan sonra peyda olan atom bulutu görül,inektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • Fransanın yakın doğu siyaseti Beyrut,3 T.H.A)Orta ve Yakın Şarkta bulunan Fran-Isamn siyasî mümessilleri bugün Beyruttaki Fransız Elçiliğinde bir toplantı yapmışlar,dır.Bu toplantı,4 gün sürecek ve Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • Türkiye ile Arap âlemi arasında yakınlaşma Arap Birliği raporlarında "Ortaşark dâvasını ancak Türkiye halledebilir,deniyor Kahire 3 T.H.A.Arap Bir Bakam Alberto Artajo'nun ziyâliği Genel Sekreterliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • istanbulspor G.Sarayı,Beykoz j F.Bahçeyi 1 0 mağlûp ettiler DUn Mîthatpaşa stadyomnnda profesyonel üjr,maçlarına devam ediîmiştir.Dünkü maçlarda tstanbulpsor Galatasarayı 1-0,Beykoz da Fenerbahçeyi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • Beyoğlunda hiç yüzünden işlenen fecî bir cinayet Karadenizli bir genç kendisine şaka yapan bir garsonu üç el kurşunla vurup öldürdü İki gün evvel Bebekte islenen ve bir kamyon şoförünün ölümü ile neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • Adnan Menderesin başkanlığındaki n dönen heyetimiz coşkun tezahüratla karşılandı IHI Menderes dedi ki:"İki memleket arasındaki işbirliği,diğer sulhsever milletlerin de özliyeceği mükemmeliyete erişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • MİLLİYET bu sayısı ile üçüncü neşir yılına başlamış bulunmaktadır.Geride bıraktığımız iki yıl içinde doğru haber vermeğememleket dâvalarında doğru yolu göstermeğe ve bu arada çeşitli münderecâtı ile o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • Türk-Irak anlaşması Irak Bakanlar Kurulu anlaşmayı tasdik etti Bağdat,3 T.H.A.Türk Irak dostluk anlaşmasının üçüncü maddesine i tinadcn İrak Bakan lar Kurulu bu hafta Türk Irak kültür anlaşmasını tasd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • McGhee'nin Çukurovada tetkikleri Amerikan Büyükelçisi zirai gelişmemizden sitayişle bahsetti.İskenderun;3 T.K.A,Dün saat 21 de şehrimize gelen Amerikanın Ankara Büyük elçisi McGhee;bugün Antakyaya haı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • tf^V4k VUfaiMAİ i Bugün şehrimizde hara,u-mumiyetle açık geçflcek hava sıcaklığında mühim bir deği-wM siklik olmıyacaktır.V m i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • General Franko'nun kızı Markiz Artojo Mısın ziyareti tıraşında Kraliçe Nenman tarafından kabul edilmiştir.Resimde Markiz Artojo sağda)ve refakatindeki heyet.Kraliçe* Neriman solda)ile birlikte görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1952
  • ATİNA intibaları müzakerelerin bilançosu Başbakan Menderes'in baş-ı kanliğindaki Türk heyeti evvelki gün öğle üzeri Atina'dan hareket ederek dün saat üçte,halkın tâ Yeşilköy açıklarından başlayarak Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • KÜSPE PİYASASINDA GÖfitLEN DURGUNLUK Şen;imiz küspe piyasası son günlerde hayli durgunlaşmıştu\ihracatçılar da ihraç açıklannı kapatmış oldukları için piyasada her hangi bir haıekel görülmemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • Cemiyet FOLKLOR GEÇİDİ ic Millî Tüı;k Talebe Birliğinin tertiplediği Folklor resmi geçidi 5 mayıs pazartesi günü eski Eminönü Halkevinde yapılacaktır.GECE ir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • n bir karan Olgunluk imtihanını veren Öğretmen Okulu mezunları Üniversiteye girebilecek Uzun zamandan beri,O-ta Öğretmen Okulları mezunları,Üniversiteye kabul edilmeleri için,Millî Eğitim Bakanlığı ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • Mr.RUSSELL DORR ŞEHRİMİZDEN AYRILDI Pariste yeni bir vazifeye 1âyin edilen Kaı.ylıklı Güvenlik Teşkilâtı Türkiye temsi'cii Mr.Roussel Dorr ve bir hafta darı beri memleketimizde ınisa fir bulunan Atina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • BU YIL TAHAKKUK ETTİ-RİLEN GELİR VERGİSİ Defterdarlık tarafından yapı lan tasnif neticesi şehrimizde 92,431.114 litahk Gedv Vergisi tahakkuk ettiği anlaşılmıştır Bunun 40.351,132 ırası tahsil edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • ÇÜRÜĞE ÇIKARILACAK OLAN GEMİLER Denizcilik Bankası fon neye ti bir kısım gemilerin tekne ve makine muayenelerini bitirmiş bunlardan Tunç;Tayyar;Kemal;Söğüt vapuılaum çürüğe çıkarmaya karar vermiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • İKİ TAYİN Mezun bulunan Konservatuar Müdürü Yusuf Ziya Demirci nin yerine Konservatuarın yatılı kısım Müdürü Eşref Antikacı ve açık bulunan Eminor.ü Kaymakamlığ Belediye Müdür Muavinliğine de iktsat n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • GALATA RIHTIMININ TEHLİKELİ DURUMU Galata Yolcu Salonunun bulunduğu rıhtımın tedrici surette ç/lcmekto» olduğu yapılan muayeneler neticesin le anlaşılmıştır.Bu durum karşısında muhtemel bir tehlikeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI PROPAGANDA ÎÇÎN 40 BİN LİRA A V1 KİM Denizcilik Bankası dış hatlarda çalışan gemilerin rağbet bulmast bakımından reklâm işi ne ehemmiyet vermektedir.Bu hususun temini için Ban ka bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • KISA HABERLER ir Vazifeli bulunduğu hastahanede hastalara galiz küfürler savurarak hakaret eden bir cerrahi kliniği şefi hakkında Sağlık Bakanlığı müfettişi tarafından tahkikat yapılmaktadıric Millî E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • MAKALE «Ulus» un küstahlığı İsmail Milliyet)in 26 Nisan tarihli nüshasında çıkan Şükrü Paşa)başlıklı yayımda rahmetli Edirne müdâftinia bana bir nün not ettirdiği fecî bir ihanet macerasından bahsetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • POLİSTE ir Kirkor Hazıryan ve Araker Hazıryan adında iki kardeşin Devlet Ddmiryollau cer atelyesin den bir miktar bakır levha çaldıkları iddia olunmuş;tahkikata başlanmıştırir Unkapanında kahvecilik y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • Hic 4 MAYİS Hu.9 21 s Şaban Nisan I 1952 1371 i Pazar 13*8 VAK İT VASATI EZANI Güneş 4.54 946 Öğle 12.11 503 Ikındı 1603 855 Aksan ı 1908 1200 Yatsı 20.53 1.44 1 İmsak 2.58 7.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış fccıha 7 86.00 7.90.50 280.30 0.80 280,30 Fr Frangı 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.60 5.60 isveç Kr.54.12J50 54 12.50 Florin.73.68.40 73.68.40 0.44.80 0.01.876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • FIKRA Koca Neyzen 75 yaşında Bilmem doğru,bilmem hayal genişliğinin ona yakıştırdığı bir mazhariyet:O kendi eliyle deldiği neyini liflerken Papazın bağmdaki bülbüller susar ve namelerini dinlerlermiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • Sanayi odası Seçim komitesi yarından sonra yapılacak itirazları kabul etmiyecdk Müstakil Sanayi Odasının kurulması yolundaki hazırlık,lar devam etmektedir.4 üncü Vakıf Handa evvelce açrian ısanayici l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • HALKIN SESİ Açıkta nakledilen ölüler imzası mahfuz bir okuyucumuz 'bize gönderdiği mektupta diyor Eri;«Guraba hastanesi bildiği niz gibi iki kısımdır.Yukarı hastanenin gûsilhanesi yoktur.Burada ölenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • BALIKÇILIĞIMIZIN İNKİ-ŞAFI İÇİN ÇALIŞILIYOR Memleketimizde balıkçıhk sanayiinin inkişafı için Avrupa memleketlerine ismarlanmtş olan modern balıkçılık malzeme si peyder pey gelmeye başlamıştır.Bu malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • Emniyet Genel Müdürlüğü şeref albümü neşredecek Emniyet Teşkilâtında çalışan ve vazifelerinde üstün başarı gösteren memurların maddi ve manevi bakımlarda.taltifi için Emniyet Genel Müdürlüğü bazı kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • DÜN SABAH BELEDİYEDE BIK TOPLANTI YAPILDI Dün sabah Belediyede,Vali ve Belediye Reisinin Başkanlığtnda Belediye Reis Muavinle ri Fen;İmar ve Emlâk Müdür Ierinin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • 0BB9SB SSiBBBBIBB YARIN İLK İŞİNİZ Bankamızda 100 Liralık Bir hesap açtırmak olursa 30 HAZİRANDA 1000 ALTIN Kazanabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • Salıpazarında inşa edilecek tesisler Mütehassıslar hazırlanan inşaat projelerini yeniden gözden geçirecek İstanbul limanının genişle,turnesini temin için.Salıpazarında yeni bir liman inşasına karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1952
  • I Gelin der ki;yârelerim Göz göz olmuş akıyor Tohlor gelmiş bakıyor Sus ağlama aman senin gözün kör olur Ananı der ki:Nideyim benim göynüm yufkadır Aşağıdan gelir bir kanlı melek Yolunu yolsuza düşürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Mevlût Aziz möslekdaşımız Başh'fc NAKİYE DÖNMEZ'in' istirahatı ebediyesine tevdi!kırkıncı gününe râsthyan 5 r yıs pazartesi günü saat 14J0 Guraba Hasbahanesi Camii Mevlidi şŞrif okutulaeağtn» hemşirel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • İZCİLER VE YAVRUKURT-LAR KAMP KURACAKLAR Tatilin yaklaşması dolayısiy le şehrimiz okullarına mensup izci ve Yavrukurtların kamp hazırlıkları başlamıştır.Yavrukurtlar için kurulacak kampın yerini tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Fransa bütçesi Savunma masraflarına bu yıl 830 milyar frank tahsis edildi Paris,3 Nafen)Fransız hükümeti;savunma masratlan için 1952 bütçesinde 830 milyar frank ayırmış olduğunu bugün açıklamıştır.Böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • VEREM TEKÂMÜL KURSU SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLİYOR Taksimdeki Birleşmiş Millet ler Verem Tekâmül Kursu mütehassısı Doktor Etlen Eeıthet' nin mukavelesi sona ermiştir.Doktor,devir ve teslim işleıiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Sovyet Rusyada hayat ve Stalin Bir İngiliz gazetesinde Rusya ve Staline ait enteresan bir yazı çıktı Londra 3 Nafen)Kemsley gazetelerinin Moskova muhabiri Cyril Ray Sovyet başkentinden Londraya dönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Gtinde iki defa yıittiurttayan tavuklar Filistinden verilen bir habere göre oıâda yapılan tecrübe neticesinde Ligorn,Rod ve Plimut cinsi tavukların günde ilki defa yumurtlamaları temin edilmiş.Vaktile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Göz kamaştırıcı kafileyi seyreden Ebu Süfyar Abbasa:Resulûllah için zafer bir haktır.dec TEFRİKA No:L23 Çünkü onun idarede ve orduyu sevkde gösterdiği maharet,mühim noktaları tutmaktaki isabeti hariku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Jcparyada demokrasi Tokyo,3 Nafen)Japon,yada;demokratik rejimin tesisinin beşinci yıldönümü ve tu memleketin sulh andlaşmasına kavuşması münasebetiyle bugün yapılan törenlerde komünistler büyük ölçüde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • ç.esirgeme kurumunun YAPTIĞI YARDIMLAR Çocuk Esirgeme Kurumu Taksim Kolu tarafından çocuk haftası münasebetiyle bucak dahilindeki ilkokullarda mahrumiyet içinde okuyan;yardı.ma muhtaç 105 öğrenciye ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kimseyi Kimseyi beğenmiyenler vardır tabu.Onlar ruh doktorlarının konusu.Fakat biz,bir kimse için:Ha.gu mu?Ama kardeş o zaten kimseyi beğenmez ki.derken,bir parça,evet hiç değilse bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Piposunu sigara tablasının kenarma vurarak küllerini temizledi.Yeniden doldurdu,yaktı,bana doğru küçük bir duman bulutu gönderdi.Karımın bütün ahlâksızlıklarını,en ufak teferruatına kadar,bilirdim O b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Siyâsî icmal Hayır ve 9er âlemi arî Amerika,Japonya ile sulh ak tcd ibnesi için senelerce Rusların keyfi gelmesini bekledi.Moskova ise kabulü imkânsız şartlar ortaya atarak işi uzatmağa çalıştı.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • vıı ha «EV YILDA 600 YILDA 6 EV TALİHLİYE Her 100 liraya BİR KURA Numara*» ^r=en çok 10C0 lira)Hesaplarındaki kadar HER AY ÇEKİLİŞ BİR AY PARA İKRAMİYESİ BİR AY EV İKRAMİYESİ YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • İLKÖĞRETİM GENEL MÜ-İNCELEMELERİ Normal ve kimsesiz çocuklar için Yakacıkta bir yurt açılacağını evvelce bildirmiştik.Bu meneleyi incelemek üzeıe şenrimize gelmiş bulunan ilk öğre tim Umum Müdürü Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1952
  • Kızılay tesisleri Ankara,3 T.H.A.Türkiye Kızılay Derneği Gene' İda re Kurulu tarafından tasdik edilen ve daha evvel yapılmış olan iş programına göre,1952 yılında yurdun muhtelif yerlerinde muhtelif sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A BİR CİNAYET İÇİN 800 OLDURUL imamın katili bulunmayınca,sekiz yüzden [tiyan,uzun işkencelerden sonra top ye f^zla Arnavut hirirkûn idam ediim I Bir sabah,erken saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1952
  • 21 yaşında Texaslı bir kız olan Joaıme Garraen Amerikanın en iyi golf oyuncusu olarak vasıfland.nlmaktad.r.Jeanne Carmen daha önceleri vücudunun gfi zoliifiyle nmhitîndö tanıı'm^î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.05.1952
  • Kalburaltı takımlar Dünkü maçlar,doğrusu umulmadık galibiyetlerle sona erdi.Galatasaray ve Fenerbahçenin bire sıfır Istanbulspor ve Beykoza mağlûp olmalarının bence tek sebebi;rakiplerini azımsamaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1952
  • Vefayı yenebilecek mi Şampiyonluğu garantiye alan siyah-beyazlı'ar bugün rahat bir oyun çıkaracaklar Bugün yapılacak müsabakalarla profesyonel kümenin ikin;ci devre beşinci hafta lig maçları nihayete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1952
  • ]n gjlterenin en heyecanlı maçında Ne w Castle 1 Arsenal O New Castle takımı son dakikada attığı'golle bu seneki Kral kupasını kazandı Londra,3 Nafen)İngilteae bugün en heyecanlı ipor günlerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1952
  • l Davis Kupasında karşı karşıya gelen Türk ve isviçre tenisçileri dünkü maçlardan evvel yapılan seremonide DAVİS KUPASI MAÇLARI Davij Kupasının ilk tumuada Türkiye İsviçre millî te„ nis karşılaşmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1952
  • Büyükler Jtoçflklerin^ ün istaobulspor Galatasaray!Beykoz Fenerbahçeyi 1-0 yendi Beykozun 1-0 £alip geldiği maçta kaleci Hikmet bek Mehmet Ekerbiçer'in önünde bir Iıücıımu önlerken Dün Mithatpaşa Stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • Çek bir elense.Doldur bir çaprai.Göster kendini Yaşa be Ali.Tetik dur Yörük.Korkma be,var üstüne.Bir elense de sen çek.Kara Cemalle Yörük Alinin güreşi adam akıllı kızışmış ve sertleşmişti Birbirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • FARELER KÜÇÜK VE ÎNSANLAB Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin Ertudrtu Çarşamba günlerinden bağka hu?akşam sa«tt 21-de,Cuma tcdeba)Pazar matinesi saat 17-d«,Telefon:46276 SAHN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • Lokman Oek'm Dr.HA*"n CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 1030-12;öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul nivanyolu No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış V'-program 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler.İdare eden:Orhan Boıâr 13.40 Saz eserleri oyun havalan 14.00 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • ı aunyaııların gözüyle 1952 yılı Avrupa arabaları Amerikalılarda Avrupa otomobillerine karşı belirli bir alâka müşahede edilmektedir Bir çok otomobil yapıcıları Amerikalıların Avrupa yapısı arabalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yescr ö'lefon 42157 Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E C.Çarpanteı Tüıkçesi Fikret Adil Telefon:40409 Pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER 1-1 Trenler Gidecekler;7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana Kurtalar 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yataklı 20 50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • TEFRİKA No:223 Vann:SAMANCR.tL Sultan Murad,Mustafa Paşaya "Ben ölmedim,devlet işleri çığırından çıkamaz,dedi Efendimiz,haklısınız,hepsinin katledilmeleri icap eder Ancak bu bir haberdir,müsaadei seni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1952
  • WM;M;1 1 1 4 5 I 6 7 1 8 9 10 n 12 2 im.3 Bp| 4 J V ¦s 5 9 10 v r Î1 JH 121 Hazırlayan Sadi Borak SOLDAN SAÖA 1 İnsan santralı:Mebus 2 Çoğalma;Bağışlama;Babamın eşi 3 Tersi esâs hüküm iki'kelim&)4.Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • iliç Ali anlatıyor r Bas tarafı 1 incide)hale gelmiş bulunan halkın haleti rûlıiyesine kıymet vermediği için,aklınca halkın açıkladığı hoşnudsuzluğu ve bunun doğurduğu hareketleri muay yen bir hadde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Beyoğlunda işlenen fecî cinayet Bas tarafı 1 incide)Aralarında küçük bir aşinalık olduğu içini Muhiddin Bedri Kirala sataşmış,şef garson dâ mütekabilen Sen Laz mısın,kaz mısın?diyerek şakalaşmak istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • BİR GENÇ TABANCA tLE i İNTİHAR ETMEK İSTEDİ Dolapderede,Paşabakkal solmağında 31 numaralı evde otu ran ve Suat Adıguzel adında bir kadınla beraber yaşıyan 22 yaşlarında Namık Canaydm adında bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • ATINA İNTİBALARI {Başmakaleden devamV met,her iki devletin müşterek menfaatleri icabı olan Mericin ıslahı,balıkçılık meselesinin halli,telefon muhaberesinin kısa zamanda tesisi,seyahat lerin karşılıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • İngiltere Mısıra yeni tekliflerde bulundu DUn Kahirede iki devletin mümessilleri müşterek bir tebliğ yayınladılar Kahîre,3 T.H.A.4r Löhdradan Kahireye dönen-İngilterenin Kahire Büyükelçisi Ralph Steve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Rusyaya verilen Ulti matomların yekûnu Londra 3 T.H.A.Meraklı,haberler tophyan ve bunların koleksiyon ve istatistiklerini ya-pan Geo-rge Wollin âdında bir tarih öğretmeninin tesbit ettiğine göre.ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Yiyecek satın alınacaktır Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden Tahmini Tutarı Muvakkat Fiatı teminat İhale günü saat İhale şekli Cinsi Miktarı Lr.Kr Lr.Kr.i Ekmek X6000 Ad.30 4800 00 360 00 22.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Türkiye ile Baş tarafı 1 incide)raporlar gelmiştir.Arap Birliği resmî sözcülerinden biri bu raporlar hakkında verdiği beyanat ta demiştir "ki;«Türkiye,Atlantik Paktına da •Jhil ve-Batı âlemi ile arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR.LİGİNDEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Açık eksiltme ile 20 ton inek sütü satın alınacaktır.Eksiltmesi 21/5/1952 çarşamba günü saat 14,15 de Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Halkalıda sunî yağmur tecr ü b esi Ankara,3 T.H.A.Avru Pa ve Amerikada tatbik edilmekte olan sunî yağmur yağckr ma usulünden memleketimizin de istifade etmesi Tarım Bakanlığınca kararlaştırılmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Eisenhowerin seçim mücadelesi Avrupa müttefik kuvvetleri genel karaTgâhı 3 AP)Cumhuriyetçi Partisi genel kongresi açılmadan evvel General Eisenhower Amerikada iki veya en fazla üç konuşma yapacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • izmirde kız kaçırma r e k o r u ¦o Bir gün içinde dört kız kaçırma hâdisesi oldu îzmir,3 T.H.A.Son gün ilerde gerek şehrimizde gerek köylerde kız kaçırma hâdiselerinin artmakta olduğu görülmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Çelik ihtilâfı •ıs genişliyor Grevler sona ermekle beraber âli mahkemede şiddetli bir mücadele cereyan ediyor Vaşington,2 AP)Çelik İş çileri Sendikasının Başkanı Philip Murray;Başkan Truman'ın talebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Korede barış akti ümidlerı kayboldu Son günlerdeki nikbinlik havası dünkü toplantı île birdenbire ortadan kalktı Panmunjom,3 A.A.Ge çen ayın sonundan beıi ilk deıa olmak üzere müttefik di's-geie riyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Almanyanin Avrupa savunmasına iştiraki Amerika bu iştiraki sağlamak için dörtlü konferans aktini istiyor Paris,3 AP)Birleşik Amerika hükümeti İngiltere ve Fransaya müracaatla Almanya meselestini halle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Churchill iyimser görünüyor Başbakan harp tehlikesinin azalmış olduğunu söylüyor Londra,3 AP)Bu akşam yaptığı bir radyo konuşmasında Başbakan Churchill,dünyada bir harp tehlikesinin altı ay evveline n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • McGhee'nin tetkikleri Baş tarafı 1 incide)tıbalari hakkında aşağıdaki beyanatı vermiştir:•Tûrkiyede gördüğüm yakın alâka ve ziraatin inkişafı beni çok memnun etmiştir,Çu kurova ve Akdeniz şehirlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • 7 zorba bir kızı dağa kaçırdı Adana,3 T.H.A)Adananın Kılıçlı köyünde 7 zorba 19 yaşlarında bir kızı daha kaldırmışlardır.Kız,zorbalardan ikisi tarafından kirletilmiştir.Jandarmaların sıkı takibi netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • 36 ncı devre Yedek Subay namzetleri Birinci Ordu Teni il Bürosundan bildirildiğine göre,36 ncı döçem Yedek Subay Talim gâhlarına katılacak gençlerden istiyenlerin kendi paraladı iîe anünferit olarak A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1952
  • Atmadan dönen heyetimiz tezahüratla karşılandı Bas tarafı 1 incide)başkam Tümgeneral Suad Kuyaş.merkez komutanı Tuğgeneral Reşit Erkmen,deniz üssü komutanı Tuğamiral Tacettin Talayman.Yıldız motörü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.05.1952
  • j Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından s 1 Mevcut şartnamesine göre bir adet Fümige cihazı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmesi 20.6.952 cuma günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • Buhar kazanı alınacak istanbul Belemesi Karaağaç Me?baha Paçalıanesi için lüzumlu bir adet buhar kazanının 183G0 lira bedel çevresinde mubayaa ve montajı 21 mayıs 952 çarşamba günü saat 15 de istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • Sskele ve hela yaptırılacak Kınanada'da çarşı içinde mevcut yük iskelesi yerinde yeniden bir iskele ve yanına hela inşası 9201,61 lira keşfi çevresinde yaptırılmak üzere 32 mayıs 952 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • İst.Belediyesi ilânları ilk Okul binası onarımı Suadiye Taşmektep)ilkokulu binasına kat ilâvesi işçiliği keşfi olan 13.437.32 lira çevresinde 12 mayıs 952 pazartesi günü saat 14.30 da Divanyolunda Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • icra emri ilânı Zonguldak icra memurluğundan Zonguldakta Ereğli kömürleri isletmesi adına vekili Avukaf Cahit Gökçene 2.4.952 tarihine kadar faiziyle birlikte 1779 lira 61 kuruşj ödemeye borçlu İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.fiRiPİN» KULLANINIZ I Gripin O Baş,diş,adale,sinir,ağrılarına karşı ba« farı ile kullanılır.R Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • içme suyu tesisleri yaptırılacaktır üller Bankasından:1 Aşağıda isimleri,kogif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır Kasaba adı Boru Bankaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • Sır» No.İlçesi 1 izmit 2 izmit 3 izmit 4 Gölcük 5 Gölcük 6 Kandıra 7 8 a 9 10 11 12 13 14 15 Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı İzmit Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden Bölgesi Mevkii Asmaca Üçtep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan:1 Yeni mahallede yaptırılacak 143.659.29 lira keşif bedelli ilkokul binası inşaatı ve tesisat işi keşfi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:'Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı islerini idare eden.Paruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî ketaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın ayrı ayrı eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere 87 No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • ÛAZYAÛ/tLBi 24 Saatte Yalnız 1 litre gaz sarf eder Tam bir sessizlik ve sükunet içjrîde kafiyen bozulmadan,yıpranmadan,ilelebet imleyen babadan torüna kalacak yegâne',buz',dolabı. â w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • Kiralık depo veya iş yeri Uzun Çarşı caddesi Mercan vergi dairesi yanında,Tesbihçi sokak 80 m2 salon kiralıktır.Müracaat bitişikteki ev ve Uzun Çarşı No.283.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu İstiklal Cftü Parmakkapt Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • istanbul Dördüncü icra me-Bnırhığundan:952 2233 Mahcuz olup pahaya çevril,mes.ne karar verilen 600 lira kıymet'i Furtuno taş makinesi ile 400 lira kıymetinde Singer 6aıaç makinesi bulunduğu Galata Ku'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.05.1952
  • f»En yeni çeşid% İpekli YUnlü MANTOLUKLARI TAYYÖRLÜKLERİ ELBİSELİKLERİ en müsait şartlarla ayda 10 lira taksitle Selâhattin Karakaşlı Müessesesinden alabilırsıniz.Mahmutpaşa Kapalıca rşı kapısı yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan