Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Gl-Kanatlının Yunan askerlerine hitabesi Atina,1 Faruk Demirtaş bildiriyor)Türk heyetiyle erlikte seyahat eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı dün öğleden sonra Makedonya garnizonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Bir polis memurunun işlediği kanlı cinayet Mehmet Algın adında bir polis,tabanca ile bîr kişiyi öldürdü,diğerini de yaraladı Evvelki gece saat 24 ten son ra Bebekte bir cinayet işlenmiş ve Emniyet Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Israilin millî bayramı israil devletinin dördüncü yıldönümü münasebetiyle evvelki akşam israil Elçiliğinde bir kabul resmi tertip edilmiştir.Resimde suareye iştirak eden Başbakan Yardımclsı Samet Ağao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Celâl Bayara tevcih edilen fahrî üyelik Milletlerarası Halk Kredisi Konfederasyonu,Cumhurbaşkanım ittifakla fahri üyeliğe j-««çti Ankara,A.A.Milletler arası Halk Kredisi Konfederas yonu» Merkez Komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Libya müdafaa bakanı Türkiyeye geliyor Bihgazi,1 T.H.A.Bugün resmen açıklandığına göre,Libya devleti Müdafaa Bakanı,yanında askerî bir heyet olduğu halde Türkiyeyi ziyaret edecektir.Heyet,bu ziyaretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Bahar bayramı neşeli geçti 1 Mayıs Bahar Bayramı dün şehrimizde sevinç ve neş'e ile kutlanmıştır.Havanın kısmen kapalı ve serin olmasına rağmen halk yemekleriyle beraber muhtelir mesire yerlerine ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Tunus ihtilâfı askıda İhtilâfın Güvenlik Konseyi veya Birleşmiş Milletlerde müzakeresi meselesi halledilemedi Nevyork 1 AP)Tunus meselesinin Güvenlik Konseyinde mi yoksa Birleşmiş Milletler Genel topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Yardım sevenler defilesi Yardımseverler Derneği dün Ankarcdda güzel bir defile tertip etmişlerdir.Birçollc yeni modellerin teshir edildiği bu defilede bilhas »a beyaz tafta ve organtinden ya pılrms tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Dün yapılan mühim maçta!Beşiktaş Feneri 4-2 yendi Dün Mithatpaşa stadını dolduran muazzam bir kalabalık önünde Beşiktaş,Feherbahçeyi 4-2i 'mağlûp etmiştir.Siyah beyazlılar bu suretle lig şampiyonluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • ATİNADAKI MÜZAKERELER DUN GECE NİHAYETE E Başbakan General Plastiras Türk-Yunan işbirliğinin Avrupa kıtasında barışı sağlayacağını belirtti Müzakere neticelerini bildiren müşterek resmî tebliğ bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Musaddık'ın garip bir iddiası Iran Başbakanı yeni mebuslar arasında hırsız ve yankesiciler var,diyor Tahran,1 T.H.A.İran Başbakanı Musaddık,Mebu.sn Meclisine bugün gönderdiği bu mektupta,yeni seçilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Tevfik Rüştü Arasın kabahati ne idi?İsmet Paşa:RüştUye sık işi Allaha "Allah seni benden ayırmasın diye Tevfik sık iltifat etmesine rağmen zamanı gelince ayırdj bırakmadan kendisini doktordan i Bu y z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Türk İrak görüşmeleri Toplantılara katılan delegemiz muvakkaten geri döndü Bağdad.1 A.A.Irak pet-1 melere TÜTkiye adma iştirak e* rol hisselerinden Türkiyeye isa_den Türkiye Maliye Bakanlıgj bet âden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Konservatuarda kızıl bir şebeke meydana çıkarıldı Komünist propagandası yapmaktan zanlı üç talebe dün adliyeye teslim edildi İstanbul Belediyesi Konservatuarında evvelki gün komünizm propagandası yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • 4i*A k *t utowMii Y SNA Bugün şehrimizde hava,umumiyetle acık geçecek,hava sıcak ligi biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1952
  • Amerikan çelik ihtilâfı Federal yargıcın verdiği karar Truman lehine bozuldu Vaşington 1 AP)Birleşik Amerika Temyiz Mahkemesi,âli mahkemenin vermiş olduğu hükmün temyizine kadar,çelik fabrikalarının g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • MANİFATURA PİYASASIN-DA GÖRÜLEN CANLILIK Mevsim münasebetiyle manifatura piyasasında bir hareket kaydedilmiştir.Bilhassa kadınlara ait yünlü,ipekli ve keten kumaşlarda satış artmıştır.Bu arada erkek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • KISA HABERLER Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı İstanbul Ticaret Müdür lüğünde iki Müdür Muaviniiği vazifesi ihdan etmiş ve bun lardan birine;Belediye eski İktisat Müdürü Naim Öktem tâyin edilmiştirit Gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • POLİSTE İç Emniyet memurları Balatta eroin satan Fehmi ve Hasan adında iki kişiyi yakalamışlar dır.Yapılan arama sonunda sanıkların üzerinde yarım kilo eroin ei'e geçirilmiştir •fa Sultanahmette otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • BtU GECEKONDU NAHİYESİ KURULACAK Kazhçeşme ve Zeytinburnun diki gecekonduların 12 bini aşnııs bulunması dolayısiyle Vilâyet burada bir gecekondu nahiyesi kurulması için içişleri Bakanlığına müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • ıroa sigorta Istanbula gelen bir heyet bu mevzuda çalışmalara başladı Memleketimizde de diğer Avrupa milletlerinde okluğu gibi don;dolu;kuraklık ve feyezana karşı Ege;Çukurova ve Ka radeniz bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLÂTI TOPLANTISI Sağlık ve Sosyal Yardım Ba kanlığı Müsteşarı Dr.Nail Karabuda,evvelki £ün saat 14.45 de uqakla şehrimize gelmiştir.Şehrimizde bazı tetkiklerde bulunan müsteşar bu sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • 30 Haziran Keşidesine İştirak için hemen 100 Liralık BİR IİESAP AÇTIRINIZ BİRİNCİ 1000 ALTIN BU KEŞİDEMİN EN Bü V tiK İKRAMtYESİDİB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • Hasta akını Hastalıanelerdeki yatak sayısını arttırmak için imkânlar aranıyor Son günlerde Anadolunıuı muhtelif şehirlerinden Istanbula hasta akını başlamıştır.Bü yük bir kısmı fakir ve parasız olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • M.RUSSELL DORR'UN BASIN TOPLANTISI Dört yıldan beri memleketimizde Marshall Yardım Heyeti Başkanlığını yapmış olan Ortaelçi Mr.Russell Dorr,Kar şılıkh Yardım idaresinin Paris merkezine tayin edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT EDEN HASTALAR 1952 yılı basından bugüne kadar geçen dört ay zarfında İl Sağlık Müdürlüğüne* 4100 hasta müracaat etmiştir.Bunlar,hastalıklarına göre,muhtelif hastahanelere y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • MAKALE İlk meşrutiyet faciası İsmail Hami DANİŞMEND Siyasî propagandalarla klişe halim-getirdiği fikirler umumiyetle halk arasında birer tarihî hakikat ehemmiyetini alır ve hattâ bazau bunlar birer im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • LEVHA TENEKE DARLIĞI ÖNLENİYOR Piyasada levha teneke darlığı önlenmektedir.Birleşik Ameri kadan 3000 ton kadar levha tenekenin tahsis edil mesi,fiatlar üzerine tesir yap iniştir.Malların bir kısmı hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • Hie 2 Ru,7 MAYIS 19 Şaban 1952 Nisan 1371 Cuma 1348 VAI ÎT VASATİ EZANI Güneş 4.57 9.51 öğle 12,11 5.03 İkindi 16.03 8.56 Aksan ı 19.06 12.00 Vaisı 20.50 144 İmsak 3.02 7.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • Cemiyet SERGİ Maya Sanat Galerisinde Di mitro Moroyudis'in Resjm Sergisi 5 Mayısta açılacak ve 19 Mayısa "kadar devam edecektir.TOPLANTI ir îstanbulun beş yüzüncü ve müteakip fetih yıllarını kutlama d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • Elektrikli tren hatları o Şehrimiz banliyösünde de Şehrimiz banliyösünde de elektıikli tren işleyecek Mevcut istatistiklere güre;şehrimiz banliyösünde işleyen tren hatlarından ziyan ediimek tedir.Saiâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • Anormal çocukların eğitimi sağlanıyor Şehrimizde kimsesiz çocukları korumak maksadiyie barındırma yurtları açılacak Millî Eğitim Bakanlığı şehrimizde eğitimi zor çocukları ye tiştirmek için bir yurt a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • TARAŞIZ YATILI OKUYA-CAK TALEBELER 1952-953 öğretim yılında ücret ve giderleri devletçe verilmek üzere 1250 öğrenci parasız yatılı olarak okutulacaktır.Bu öğrenciler,müsabakada en iyi derece alanlar,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • KADEMELİ FİATLARLA Büyük ÇAMAŞIR HAFTASI MttYEB*:başlamıştır!Meselâ 3 adet alındığı takdirde 17.50 liralık bir gömleği 14.75 den alabilirsiniz.Bu satış yalnız 15 GÜN DEVAM EDECEKTİR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • HALKIN SESİ Meraklı bir okuyucunun suali Rizeli Ahmet Yokup Balyemez diyor ki;«Bizim memleketin arazisi müsait olmadığından halk vaktile Rusyâya*.Romanyayâ,hattâ Polonyaya kadar gider,orada çalışır,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • Nefesim daralmaya başladı,arkadan o kadar şiddetle itiyorlar ki kaburga kemiklerimin ciğerlerime battığını hissediyorum,hele en gerilerde kahverengi elbiseli şişman birisi var ki resmen adam eğiliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış S terli ng Dolar İT.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eakoudes Açılış 7 86.00 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 78.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • HAZRET!MUHAMMEDİN SAmumız taxw Hz.Peygamberin ordusu kendisine iltihak edenlerle birlikte süratle Mekkeye yaklaşıyordu TEFKİKA No:121 Fakat bu sefer kime kar şı ya Resulullah?Dedikleri zaman Hazreti P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • Tifonun beyanatı Mareşal üçüncü dünya harbine inanmadığını söylüyor BelgTad,1 Ap)Mareşal Tito bu akşam,kütle halinde imhaya imkân vfiren modern silâhların tekemmülü ile «Üçüncü Dünya Harbi tehlikesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • "Stalin hattı II Manevî demirperdenin yerini tutacak maddî bir hat inşa ediliyor Londa,1 Nafen)Kemsley gazetelerinin Berlin muhabirinin haber aldığına göre.Doğu Alman yadan Rus yüksek rütbeli su bayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • DENİZCİLİK BANKASININ BEĞENİLEN BİR KARARI Denizcilik Bankası,dış hatlarda yaz seferlerinin yaklaşması münasebetiyle Batı Akdeniz ve Doğu Güney Akdeniz hatlarında çalışacak gemiler için birer orkestra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • YUNAN ASKERÎ HEYETİ ŞEHRİMİZDEN AYRILDI Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Yunan Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanı,bir general,bir albay ve iki yarbaydan müteşekkil Yunan askerî heyeti istanbul K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • MEHMET ALÎ ALPSAR VAZİFESİNDE KALACAK Şehrimiz Emniyet Müdür Muavini Mehmet Âli Alpsar'm Ankara Emniyet Genel Müdür lüğü üçüncü daire başkanlığına naklen tayin edileceğini yazmıştık.Tayin kararı alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • TURİZM KURUMUNUN HAZIRLADIĞI GEZl Tüririye Turizm Kurumunun şehri tanıtmak ve bilhassa tarihî kıymeti haiz yerleri halka göstermek maksadiyle tertip ettiği sezilerden üçüncüsü yarın yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Büyük Transatlantik hava yol lan kumpanyaları,bugünden iti baren NevyoTk şehri ile Avrupânın başlıca büyük şehirleri arasında ucuz tarifeli seferler tatbik etmiye başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • Suriye gazeteleri Hükümet emriyle kapanmak tehlikesi geçiriyorlar Şam,1 Nafen)Suriyede si yâsî partileıc karşı alınan tedbirlerin şimdi de gazetelere karsı alınması düşünülmektedir.Hü kûmetin,mevcut g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • LİMANIN TEVSİİ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR İstanbul limanını tevsi etmek maksadiyle Salıpazarmda yapılacak yeni inşaat,eksiltmeye konmuş bulunmaktadır.Buraya on beş milyon lira sarfedilerek bir rıhtım,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • TARİFE HARİCİ PARA ALAN GAZİNOLAR Şehrımizdeki;bilhassa Beyoğlu semtindeki bazı lüks gazino ve eğlence yerlerinin halk tan,bu arada Istanbula gelen turistlerden,tarife harici fazla para aldıklarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • Komünist Von Paulus Bir Ajans telgrafı Doğu Almanyada bir komünist ordusu kurulduğunu,bunun başkumandanhğına Stalingrad kahramanı Mareşal Von Paulusun tayin edildiğini bildirmekte idi.Polis üniforması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • Kızılların 1 mayısta çıkardığı hâdiseler Avrupanın bazı başkentlerinde komünistler miting yaptılar Londra;1 A P.1 Mayıs Bayramı şenlikleri,nin ilk kargaşalık alâmeti Tok yoda görülmüştür.Komünistler,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • Bir sigara yaktım,Curtis'e ikram etmek istedim.Reddetti.Conrad geldi,bardaklarla tabakları aldı.Birkaç dakika son ra Eskişehir taşından yapılmış iğri bir pipo ile küçük bir çanak pipo tütünü getirdi.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • SUMERBANK 'm İkramiye Köşkü ^H ıı Tarabyada Denizin 150 metre yakınında asfalt üzerinde bulunan bu köşkün bir katj açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir,acele ediniz.SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1952
  • Monaco ve Endonezya Franscnın Alpes Maritimes vilâyeti sahilinde 1500 dönümlük bir arazi parçası vardır.Orta büyüklükte bir çiftlik kadar bir şöy.Burcsı müstakil Mıanaco prensliği,dir.Nüfusu da 23.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.05.1952
  • ¦4 Yunanistanda bulunan Başba kan Adnan Menderes ve refa katındekı heyet evvelki gün Selâniğe gitmiş ve Meçhul Asker anıtına çelenk koymuştur.2 Selâm'* Belediye Başkanı Baş bakan Adnan Menderes,Fuat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Diri diri kendisini tabuta koyduran hükümdar ^^HBI-11 İmparator cenaze merasimine okadar düşkündü ki nihayet sabredememiş kendi cenazesinide görmek hevesine düşmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1952
  • V\11 i Deniz uıevsiı SSÎÎiim^T?yakIa?ınası dolayisiyle Amerikan mayo fabrikalar,tarafından acılan mavo ftu/ellıgı müsabakasın,L,n„ Androvs adh Centuckly bir kız kazanındır.Resimde Linn 22 drenvs rekla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.05.1952
  • İskoç mîiiî futbol takıma Amarikayı mağîûp etti Glascow,l Ap)iskoç takım,Birieşik Amorika kar.futbol takımını dün bura-a Hampten Park Stcdyonıun.*a yapılan maç «onunda G 0 nağlûp etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.05.1952
  • V.Reha,kaleci Hikmet'in önünde topu ortalamaya çalınıyor.Faik Levon e Gündüz topu bekliyor Galatasaray Beykoz 0-0 berabere kaldı Sarı kırmızılı takım Beykozun mukavim ve canlı müdafaasını bir türlü ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.05.1952
  • H AKi&İLERLE KULÜPLER ARASINDAKİ İHTİLÂF HALLEDİLDİ o-Yabancı hakem Ç^ğırılmıyacak Merkep Hakem Komitesi çar Samba aksşamı Ankarada vaptiRi toplantı sonunda kulüplerın ısrarı üzerine celbedilen yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.05.1952
  • BU NASIL Laynsmen?Bir maça kaç oyuncu ile başlanılacağını ve kaç futbolcu kaldığı zaman tatil edileceğini bilmeyen,dünkü Galatasaray Beykoz karşılaşmasının lynsmeni Nezihi incili adındaki zatmüsabakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.05.1952
  • Adalet Kulübünün yeni idare heyeti Adalet kulübünün yıllık kon gresi hafta içinde kulüp merkezinde yapılmıştır.Çok hara retü ve samimî bir hava içer.•ande geçen kongre sonunda başkanlığa Atıf İi'men;i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.05.1952
  • Türkiye Isv'çre tenis karşılaşması 3,4 ve 5 mayısta karşılaşacağımız İsviçreli millî tenisçiler iki gündeuberi şehrimizde bu-Ilınmaktadırlar".İlk maçlarını cumartesi «ünü Tenis,Eskrim ve Dağcılık Kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.05.1952
  • Siyah-Beyazlılar dünkü maçı 4-2 kazandılar lig şampiyonluğunu Fenerbahçeyi yenerek garantiledi ı ^EBBİ^B~* Dünkü maçta Coşkun,Şevket ve Nusretin attıkları dört Beşiktaş golü de kafayla yapıldı ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.05.1952
  • Dünkü Fener maçından sonra Beşiktaş artık şampiyon SULHİT" GAİRAN Dünkü maç tahminimiz Kibi neticelendi.Sarı lacivertliler Corinthians'ın 6-1 lik mağlûbiyetinin üstüne bir sünger çekemediler ve Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.05.1952
  • Güreşçilerimiz bütün maçlarını kazandılar D.Spor güreş takımının Almanyadaki başarısı Münih,1 AP)Eskişehirin Doniini/^r Güreş Kulübü tarafından tenkil edilen tak:mdaki Türk güıeşçilari,Almanya seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18*20 Anadolu Ekspres 18,30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yatakl»)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güneş 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • Bergama Kermesinde sayın Cumhurbaşkanı,Asklepıou tiya trosunda iemsili seyrediyor rgama sermesi ikleri ve temsiller Bergama Kermesinde Askîeı ion'da efeler Arkeolojik kazılar 1878 de başlamış,Bergâman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • Neşriyat AFİYET GAZETESİ Afiyet gazetesi çıktı.No.91.Sağlam çocuk yetiştirmek,tehlikeli ses kısıklıklara,arka ve boyun ağrıları,şifıalı bir sebzemiz,bâzı zengin ler neden çok yaşamazlar?İlkbaharın ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • BUYU PORDU TEFKKA No:221 luu.SAMANCIGtL Sultan Murct hasta yatağından kalkıp içki âlemleri yapıyordu Derliğ;duyuldu,bu Şehzade Tbrahimin sesine benziyordu.Valde Arslanım» diye sokuldu.Bütün mahbesin u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.Hazırla/an Sadi Borak •OLDAN SACA 1 Hâtıraları memleket ça pında lâka uyandırdı;Birinci.2_Derviş sopası;Eski Hariciye Vekilimizin soyadı.3 Dola;Ço cukifen peşinden koşturur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • ŞOFÖRE KURSU OTO İLİP 11.1' OSM*NB£y.S*t1*NYOW$'.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Aben» şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42 00 81.00 A1U ayhk 22 50 43.00 Üg aylık 12.00 24.00 Bi*-ayılk 4.50 9.00 ÎLAN FİATLftRI JreS Uncll saylanın santimi 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • RADYO istanbul rcdyosu 12.57 Açılış ve program 13,00 Haberler.13,15 Türküler Pl)13.30 Karışık hafif müzik Pl)13.45 Şarkılar.14,15 Dans ve caz müziği Pl)14,45 Şarkılar Pl)15,00 Kapanış.18,00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1952
  • Şu bir saatlik güreş müddetince hasmı kendisine karşı fazla bir üstünlük gösterememişti.Arka arkaya iki defa çapraza girmek ve bir defa da dalmak istemiş,fakat Ali bunları kolaylıkla önlemesini bilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • KÜÇÜK FARELER VE İNSANLAR Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinböck Sahneye koyan:Muhsin Ertugru.Çarşamba günlerinden başka her akşam semt 21-de,Cuma terle be)Pazar matinesi saat 17-dö" Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • KAYIJP Bakırköy Nüfus Menıurluğundan aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.Yenisini alaca ğımdân eskisinin hükmü yoktur.930 doğumlu Muhtar oğlu Turhan Ay tul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Atinadaki müzakereler dün gece nihayete erdi Baş tarafı 1 incide)lanacaktır.Bu akşam Büyükelçiliğimizde tertip edilen yemekte Yunan Kralı ma.ieste Paul de hazır bulunacak ve Türk basın mensuplariyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Bir papazın sakalı zorla kesildi Adana,Hususî)Aslan ada Jan d'Arc Kliseu papazı Artin Köylüyan'ın zorla sasahnı kesen mütecavizlerden biri yakalanmış ve adalete teslim edilmistir.Henüz teyit 2dilmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Korede mütareke ümitleri Bugün yanılacak mütareke toplantısına büyük ehemmiyet atfediliyor Munsan,1 AP)Birleşmiş Milletler ve komüaist mütareke heyetleri yarın gayet mühim bir toplantı yapmaya karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Kocaeli köylerinde tavuklarda şap hastalığı başgösterdi İzmit,1 T.H.A.Kocaelinin bazı köylerinde tavuklara bir hastalık arız olmuş;biı hayli tavuğun telef olmasına sebep olan hastalığın mahiyeti henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Celâl Bayara fahri üyelik Baş tarafı 1 incide)ğımız eserlerimizle;mesaimizle alâkadar olan mümtaz şahsi,yetierin birinci safında sizi de görmekle bahtiyar ve müftehir olacağız» demektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Musaddık'ın iddiası Bas tarârfı birincide)rama »sebep olacaklarını beyan ederek,mes'ul komisycnlann bu yankesici ve dolandırıcı mil letvekilleri hakkında tahkikat açmasını istemiştir.Diğer taraftan;iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Bir polisin işlediği cinayet Baş tarafı 1 incide)Mehmet Algın Mecidiyeköy ün deki evine gitmek üzere şoiöı Şerafettin Bardağın idaresinde ki bir otomobile binmiştir.Bu sırada Kemal Akbulutia İbıahim H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Konservatuarda kızıl bir şebeke meydana çıkarıldı Baş tarafı 1 incide)ğında 28 numaralı evde oturan 152 numıatrâlı Adnan Şentürk olduğunu iddia etmiştir.Yazıların şekli üzerinde duran memurlar,bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Bir Relin,kayınpederini zehirleyerek öldürdü inegöl,1 T.H.A)Hacıkara köyünde oturan Zeliha Kutluer,58 yaşındaki kayınbirade ri Raşit Kutlueri zehirlemek suretiyle öldürmüştür.Zeliha,kayınpederinin ye:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • istanbul Sular idaresinden Şehir içinde bir sene zarfında ana boru döşeme veya çıkarma için yapılacak.Kazı işleri evvelce ilân edilen eksiltme müddeti 20/5/952 gününe kadar uzatılmıştır.Şartnamesi bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Sahip ve Baorauhömri JUİ Ma«İ KAAACJUT Bu mttaha&a Y«m İslerini IdOM «İM Faruk DIMİHTA* jm MUHİ ATÇA W JUİ Naci KJULACJUf «ftulııılİft MılıMM Ortakiıfe Matta»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Amerikan çelik ihtilâfı Baş tarafı birincidö)lamışlardır.Yalnız,Koreye yapılan askerî eevkiyatı sekteye uğratmamak maksadiyle,Kalif orniyadaki işçilere vazife başında kalmaları emri verildiğinden bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesâri leıefon 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E C Çarpan t er Türkçesi:Fikret Adil Telefon:404
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • anlatıyor Baş tarafı 1 incide)t e bilmiyen kalmamıştı.O halde nasıİ oluyor da ismet Paganın daha dün kendisine baş tacı eder gibi tavırlar takındığı bir arkadaşını,bir hamlede,palas pandıras kabinenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Tunus ihtilâfı {Bas tarafı 1 incide)1 A^.Tunus meselesini Gü venlik Konseyine aksettiren Arap ve Asya devletleri bloku temsilcileri bu sabah Birleşmiş Milletler merkezinde toplanacaklardır.Asva memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan Mülkiyeti özel idareye ait Sakalar mahallesi kadastronun 205 ada 1 parselinde kayıtlı ahşap iki ev kapalı zarf usuliyle satılacaktır.Muhammen bedeli 30.UÖ0 lira,geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Baldızını kaçıran müezzin Akhisar,1 T.H.A.Marma ra bucağı halkından Kemal Alpayın kızkardeşı bundan 12 sene evvel bucak camilerinden birinde müezzinlik yapan İsmail Saygın ile evlenmiş ve az zaman son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Amerikanın yeni yıl bütçesi hazırlanıyor Savunma Bakanı Lovett askerî bütçeyi tatminkâr bulmuyor Vaşington,1 A.A.Birleşik Amerikanın jl Temmuz 1952 den 30 Haziran 1953 e kadar olan devreye şamil gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Avrupanm müdâfâası meselesi_Amerika en geç üç hafta içiude bir anlaşmaya varılmasını istiyor Vaşingtön,1 AP)Birleşik Amerika,Batı Almanya,Fransa ve dieer Batı Avrupa hükümetlerine müracaatla Avrupa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1952
  • Türk Irak görüşmeleri Boş tarafı 1 incide)uçakla Ankaraya hareket etmiştir.Bu hususta Frânce Press ajansına demeçte bulunan Türkivenin Bağdad Orta Elçisi Apak,Cahit Kayranın hususî sebepler dolayısiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Baş,diş,adale,sinir ağrılarına karşı «on derece faydalıdır.Romatizma ve lumbago ağrı» larını teskin eden.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.*v Kininli 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • "Kemal Filîm,şirketinin ikinci eseri Son aldığımız haberlere göre,Kemal Film,önümüzdeki sezona yetişmek üzere Osman F.Seden'in senaryosunu hazır ladini «Kanun Namına» adlı filmi çevirmeye başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Bir rejisörümüz Dürt başı mamur bir insan olan Münir Hayri Egeli'nin,heykeltraş,ressam,piyes muharriri,sahne vazıı,gazeteci;öğretmen;idareci;şairlikten başka bir de film rejisörü oldu ğunu ve «Cem Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Holivut portreleri Bu yıl Akademi mü kâfatını ZsaZsa ka sanmıştır.Televizyon programlariyle BÖhret kazanan Zsa Zsa'yı bir radyo ko aıısmasına hazırlanırken görüyorsunuz.Yeni Greta Garbo olarak vasıfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • w* Ifollyuood'un hâla şöhretini kaybetmeyen yıldızı Marlene Dietrieh New-York'ta VVaklorf Astoria otelinde fertten bir ziyafette Jacques Selıoclleı e birlikte.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Beverl Hillg-fitilinde tanınmış Şrtist Loretta Young ve kocası Ton* Lewis dals edelerken.Loretta Young bu filmde «Paula» rolünü oynamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • mm.ÜMi ^jöz kh Georçe McReady,Fransız artisti Gaby Anure ile birlikte Franşada «The greeıı glove Yeşil eldiven» adlı bir film çevirmiştir.Filmde birçok antika heykel ve sanat eserleri de teşhir edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Hepimizin bilip sevdiği uzun saçlı,sarohglu.kalın sesli güzel yıldız Dorothy Lamour,son zamanlarda Bope Hope ve Bing Crosby ile beraber çevirdiği «yollu» Rio Yo'u,Zanzibar Yolu,Sinvapur Yolu,Fas Yolu)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Ayfer Feray'ın yeni filmi Aşağıda,ressam arkadaşımızın çizmiş olduğu krokide gördüğünüz artist Bayan izmirli Ayfer Feray'dır Bugüne kadar Izmirde çevir iniş olduğu «O adam kim?ve «Bergama sevdalıları»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Hollywood haberleri Hollyvvood'un gözbebeği 20 yaşındaki Etfzabeth Taylorun ikinef kocası İngiliz aktörü Michael Wilding M.G.M stüdyosu İle uzun vadeli bir konturat im zalamıştır.Karısının hatır için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • 195.1 yılının Greta Garbo'su olarak tanınan Ava Norrings bos 7aım;nlarnıd& Louis Armstrongun ca*t parçalarını dinlemekle geçiriyormuş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Jandarma Dikimevi ihtiyacı iğin tahminen beher kiloları 14 liradan 574 kilo 8 katlı ve 191 kilo 6 katlı ve yjne kilosu 14 lira 50 kuruştan 551 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • ilân Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Antalya Su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Yalvaç Gelendost çayı ıslahı ve Eğridir Yılanlı bataklığı kurutulması işi olu?3 tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Erzincan II inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan GirlevİK Hidroelektrik santralı 3 üncü kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif bede?i fiat birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Ekonomi' ve Ticaret Bak ant hep ıradan istanbul Dinin Eyüp ilçesine bağlı Cebeci köyünde kâin olup mekşufen devlete ait bulunan kuzeyi:Cebeci köyü çeşmesinden Mandıra tepesine doğru hat,doğusu Mandıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • Seyhan P-T.T.Bölge Baş Müdürlüğünden:1 Adanda otomatik Telefon Santral binası motor odasında yaptırılacak Transformatör postası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin keşif bedeli 1870
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 2 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran 33 Tüm.Sat Al.Ko.da iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1952
  • istanbul Belediyesinden Bina vergisi Arazi vergisi Temizleme,aydınlatma resmi:Kara tagıt araçları resmi Deniz taşıt araçları resmi Sandallardan alınacak resim Levha ilân resmi Tente,siper saçak resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8