Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • Bugün şehı)n:*zde hava;sabahleyin çok bulutlu;öğleden sonra kısmen Cıcık geçecek ve ha va sıcaklığında fazla bir değişiklik olmıyacaktır.tiLM 91 k#ı^ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • Atatürk Başvekil Celâl Bayarla iftihar ediyordu Celâl Bayar Başvekâlete gelince Atatürkün en iyi ve ideal kaynağından ilham alarak büyük bir kudret ve anlayışla işe sarılmıştı ıBıı y zıları.ı iktibas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • istanbul Ticaret Odası seçimleri dün yapddı Hayri Gönen Başkanlığa,Hasan Derman İse başkanvekiiiiğine seçildiler Ticaret Odası seçimlerin de oylar tasnif edilirketa İstanbul Ticaret Odası Meclis Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • İzmirde kurula cglc yeni parti îzmir,29 Milliyet)Bay İstanbul gazetelerinin bugünkü nüshalarında C.H.P.iktidarının eski Bakanlarından Dr,Behçet Uz ve Münir Birselin şehrimizde «Vatan Partisi» İsimli s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • Samsun cezaevinden kaçan azılı kaatil Birkaç gün evvğl Samsunda bir cinayet işlenmiş ve Yusuf Mut adında biri 3 arkadaşının da yardımı ile Belediye Daimi Encümen üyelerinden' Necmiyi öldürmüştü.Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • D.P.Meclis!Grupu dün!toplandı;l 1 Toplantıda Orman Kanuf nu tasarısı müzakere edildi i Ankara,29 Milliyet)Demokrat Parti Medte Grupunun bugünkü toplantısında da Orman Kanunu tasarısı üzerinde görüşmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • Basketbol takımımız Milânodan döndü MÜanoda yapılan Beynelmilel Basket Turnuvasına iştirak eden Basketbol millî takımımız dün uçakla^etateto Foto:Milliyet Sami önemli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • İki artist biri birini dâva etti Ankara,29 Milliyet)Dev let Tiyatrosunda muvaffakiyet le temi ji edilmekte olan Cyrano de Berjerac'ın bir sahnesi de bugün Adliye koridorlarında oynanmıştır,4.Sulh Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • il Genel Meclisinde anlaşmazlık O-Eski Komisyon üyelerinin itirazını Şûrayı Devlet cevaplandırdı İl Genel Meclisi,bundan bir müddet evvel Mercan arsaları meselesi yüzünden Başkanlık divanı da dâhil ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • iki köy hal ki bîri birine jMrd i Bir kişi öldü,beş kişi ağır yaralı İzmir,29 Milliyet)Bayındırın Arslanlar koyu ile Ke malpaşanın Kamberler köyü arasında bu sabah t.ınir ihtilâfı yüzünden kavga çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • Kıymetli mütefekkirlerimizden Cafer Seydalımet Kırımer dün saat 17,oÜ da Marmara lokalinde İdeal nedir,idealimiz ne olmalıdır» mevzuunda tür kon* fe raim vermiştir.Konferans alâka ile dinlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • Mısır kralına suikast Veft taraftarı bir binbaşı bir ay önce Kral F o r u k 'u kasığından yaraladı Ne w-York,29 AP)NBC,National Broadcasting Company muhabirle rind en Mr.Dan Kurzman taralından bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • ALi NAG KARACAN ATiNADAN BiLDıRiYOR bir suarenin hikâyesi [Başbakana Atina seyahatimle refakat eden Ali Naci Karacan bildiriyor;ATİNA,28 y^ı tina'ya vardığımız cu-^^^nıartesi gününün akşamı Grande Bre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • Yunan Muhalefet lideri Papagosla mülakat Mareşal Papagos Yunan Hükümetinin haricî siyasetini tasvip ediyor Atina,29 [Hususi surette gönderdiğimiz Faruk Demirtaş telsizle bildiriyor] Yunanistanın sevil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1952
  • Atina müzakereleri tam görüş birliği içinde cereyan ediyor Atlantik Paktı Başkomutanlığı emrine verilecek Türk ve Yunan kuvvetlerinin miktarı tesbit edildi Menderes ve Köprülü dün Atina Üniversitesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • MAKALE j Eski Türk ordusunun 1 manevra üstünlüğü İsmail Hami DANİŞMENT Bir iki gün evvel Osmanlı ordusunda ilk manevralarıu III.Selim devrinde ya pılını.s olduğundan bahsevlen oiı-ya/ı okudum:O zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr Frangı îtviçre Fr.BelCİka Frtıveç Kr.Florin Liret Drahmi ¦ekoudee Acılıs 7 86.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 |0.01.876 9.73.90 apo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • Cemiyet GÖSTERİ İstanbul İlkokulları Yavrukurt gösterileri bugün saat 15 de Dolmabahçe Stadyomundâ yapılâcaktır SERGİ Yeniler Grupunun 20.Resim ve Fotoğraf Sergisi Cumartesi günü Taksim Fransız Konsol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • ÜSKÜDAR CEZAEVİNDE JSXENEN CİNAYET Bundan bir müddet evvel,Üsküdar Cezaevinde bir cinayet işlenmiş,katilden sabıkalı Ç&rkes İsmail adında bir mahkûm yine katilden sabıkalı Rahmi Koç ve arkadaşı Abdülk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • BİR AMERİKALI ALBAYIN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR Yeniköyde Kalender mevkiinde oturan ve Yıldız Harp Akademisi öğretmenlerinden olan Amerikalı Albay Hors'un jip otomobili evvelki gece meçhul hırsızlar tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • TEREL İŞÇİLERİ Tekel işçilerine âit hazırlanan yeni Ba:rem Kanununun 1 Mayıstan itibaren yürürlüğe girmesi münasebetiyle yeni bardrolarin hazırlığına başlanmıştır.Yeni Ba rem Kanununa göre işçi ücretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • EMİNÖNÜ KAYMAKAMI TALTİF EDİLDİ Eminönü Kaymakamı Mekki Keskin ve Kaymakam Muavini Faruk Cânıtez son aylarda vazifelerinde gösterdikleri başarıdan dolayı İçişleri Bakanlığınca takdirname ile taltif ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • VALİ GÖKAY YALOVADA İNCELEMELER YAPTI Vali ve Belediye Başkam Profesör Gök ay.Bakanlar Kurulu kararı ile fakir köylülere dağıtılacak araziyi mahallinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzene,dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • AMERİKALI PROFESÖR TARAFINDAN VERİLEN KONFERANS İstanbul öğretmenler Derneği nin teıtiplediği Amerikada öğretmen ve öğretmen derneTcleri)mevzulu konferans dün saıat 16 buçukta Eminönü Lokalinde Prf.Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • Rızılayın senelik kongresi Sağlık Bakanının bir asm:ile acildi Ankara,29 A.A.Başbakan Vekili Sağlık ve.Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Ustündağm Kızılay Kongresinde,Kızılayın tarihçemi;harpte ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • YUNANİSTANA TERTİP EDİLEN SEYAHAT Memleketimizle Yunanistan arasında seyahatler gün geçtikçe çoğalmaktadır.Bundan bir müddet evvel şehrimize gelen 800 Yu nanlı seyyâhaı mukabil şimdi de Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • St MRt KÎEN ÇEKİLMEYEN GAZETE VE DERGİLER Yabancı memleketlerden gelen l:itap,gazete ve mecmualara konan yeni gümrük vergisi sebebiyle 2 tona yakın kitap ve gazete gümrükten çekilememektedir.Bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • KÜTAHYALILARIN FOLKLOR GECESİ Kütahyadan Yetişenler Derneği 3 mayu cumartesi akşamı sat 21 den sabaha kadar devam etmek üzere Konak Otelinde bir Kütahya folklor gecesi tertip etmiştir.Kütaayalılar,kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • CAM PİYASASINDA HİSSE-DİLEN DURGUNLUK Cam piyasasında tam manisiyle bir durgunluk müşahede e» dilmektedir.İlgililer inşâat mevsiminin başlangıcı sayılan Hiziran ayından itibaren piyasanın gelişeceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • Emniyet Müdürü 15 şoförün ehliyetinin iade etti Belediye Şehir Meclisi son toplantılarından birinde mulı^ i telif seyrüsefer suçlarında:do!layı ehliyetleri alman şoförle-rin ehliyetnamelerinin bir def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • İsveçe gönderilen sigaralar beğenildi Bazı Avrupa ve Arap firmaları'acentelik almak için Tekele müracaat ettiler Tekel İdaresi tarafından imâl edilip İsveçe gönderilen vo ora da satışa çıkarılan İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • BE!OĞLUNDA YAPILAN BELEDİYE KONTROLLERİ Beyoğu mıntakasjnda son 15 gün içinde Belediye kontro'leri şiddeiiendirümiştir.Bu müddet zarfında 2214 esnaf ve müessese kontrol edilmiş;765 esnafa da Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI 1 DARK MECLİSİ »ÜN TOPLANDI Denizcilik Bankası idîre meclisi dün binasındaki Mec üs salonunda bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıda Bankanın iç meselelerine ait görüşmeler yapıl mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • Hie 30 Ru.5 NİSAN 17 Şaban 1952 Nisan 1371 Çarşamba 1348 VAK İT VASATİ EZAN!Güneş 5 60 9.56 Öğle 12.11 5.08 İkindi 16.02 8.59 Aksan ı 19.04 12,00 Yatsı 20.47 1.43 tmsak 3 05 8.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • KISA HABERLER ir Denizcilik Bankası sermaye sinin 245 milyon lirasına ait B grupu muvakkat hisse senetleri hazırlanmıştır.Bunlar yüz,bin,on bin,yüz bin ve 1 milyon liralık olmak üzeıe beş tertip üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • POLİSTE Sirkeci rıhtımına bağlı Po lonya bandıralı Levant vapurun,da çalışan Ali Dur adında bir isçinin ayaklarına cam dolu biı sandık düşmüştür.Bacağı ezilen Ali hastâhaneye kaldırılmıştır.Bakırköyün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • Hırsız bekçi Bukırküydeki hırsızlıkların mahalle bekçisi tarafından yapıldığı anlaşıldı Bir müddetten beri Bakırköy de sık sık ev ve gazino soyma hâdijeleri olmaktaydı.Bu devamlı hırsızlık hâdiselerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • İnsku,Adhye koridorlarında öyle vak'alara tesadüf ediyor ki;gülmek mi yoksa ağlamak mı icap ettiğini bir tür lü kestiremiyor.îşte sizlere bu kabil hâdfselere örnek olabilecek bir misal:Adiiyede,asliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • Sergi hazırlığı Mütehassıs profesör kurulacak sergiler hakkındaki görüşünü bildirdi 1952 ve 1933 yıllarında şehri mizde açılacak sergiler hakkın da görüşünden faydalanılmak üzere şehrimize davet edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1952
  • HALKIN SESİ Sulu yoğurtlar «ihtiyar bir hasta» imzâsiy le aldığımız melktupta deniliyor ki «Rahatsızım ve ihtiyarım.Bilhassa akşamları yoğurt yi yorum.Son zamanlarda küçük güveçlerle satılan yoğurt la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Siyasî icmal Başbakanın Yunanistan seyahati Sayın Başbakanın riyasetindeki Türk heyetinin Yunanistan seyahati komşu memleket halkının Türkiye hakkında sev gi ve samimiyet tezahürleri ara&uıda devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • insanın birkaç kemiğini birden parçalar.Hattâ canını cehenneme göndermesi de çok mümkündür.Karşımda duran rengi atmış,korkudan şaşırmış adama acıdım.Ara sıra blöf yapanlar olur ama herkes bundan hoşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Kapalı Eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Şişi,Çocuk Hastahanesi Hariciye ve Doğum Klinikleri ve poliklinikleri binası 1 inci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 ispatta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-olektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Istanbul S&iGar idaresinden Idarenu'zde çalışmak üzere iki desmatör ve iki teknisiyen alınacaktır,laliplerin 7.5.952 günüue kadar gerekli vesika ve bonservislerile müracaat etmeleri ilân olunur.6704)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • HAZRETİ MUHAMMEDİ fyym*SAHinnrfı tam HAYATI Hazreti Muhammed,ilci bir süvari kuvvetini acele TU KİKA No:119 Onlar kaçak değildirler.Allahın izniyle döğüştüler,yine onun izniyle çekildiler.Biz her zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • 1st.Belediyesi Hânları Bitüm Alınacak istanbul ili dahilindeki asfalt yorarın sürekli bakım ve tamir işlerinde kullanılmak iç/n lüzumlu 20Û ton bitüm 67.000 lira muhammen bedel çevresinde 8 mayu 952 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Von Paulus Ruslardan vazife aldı Kski Alman Mareşali komünist Almanlardan mütevekkil bir ordu kurmaya çalışıyor_Londra,29 Nafen)Stalingrad savaşı esna.onda Sovyet lere teslim oian General Von Seydlitz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Çekirge afetine karşı tedbir Amman.29 Nafen)Burada toplamın Türk.Ürdün.Mısır,hak,Suriye,Lübnan.Suudî Arabistan delegeleri bu memleketlerin çekirge âfetine karşı müşterek bk cephe teşkilini tavsiye etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • M EV LUT Aziz mesiekdaşımız Başhemşire Nakiye Dönmez'in istirahâti ebediyesme tevdiinin kırkıncı gününe rastlayan 5 Mayıs Pazartesi günü saat 14,30 da Guruba Hastahanesi Camiinde Mevlûdu Şerif okutula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • SAYIN BAYANLAR arasında tertip edilen ziynet Piyangosu BUGÜN ADANADA çekilecektir.BU KEŞİDEYE AİT İŞTİRAK NUMARALARI HER ZAMAN SERVİSLERİMİZDE GÖRÜLEBİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu,Birleşmiş Milletlerin NevyotÜctatki Daimî merkezinde toplanmıştır.Bu toplantıda,Türkiye de temsil edilmektedir.Türkiyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Almanyada çıkarılan^ Bura aran Adenauer'e lan ve gizli evrak Berlin',29 Nafen)Batı Aimanyada faaliyet halinde olan geniş bir casus şebekesinin ortaya çıkarıldığı açıklanmaktadır.Yabancı bir devlet hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Tepkili Rus uçakları Frankf urttan Berline gitmekte olan bir Fransız uçağına ateş açıldı Bonn,29 T.H.A.Frank,furttan Berline seyahat eden bir Fransız yolcu uçağma,iki Rus tepkiü avcı uçağı ateş açmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Garip bir ihtilaf Monako Prensliği ile Endonezya Cumhuriyeti arasında soğuk harp acildi Paris,29 Nafen)Monako Prensliği ile Endonezya Cumhuriyeti arasında iki buçuk seneden beri devam etmekte olan soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Japonlar sulh anlaşmasını kutlu or Tokyo,29 T.H.A.Japon halkı sulh andlaşma-ının meriye te girişini kutlamaktadır.Böylece Japonya bir kere da ha bağımsız bir millet mevkii,ne girmektedir.Bugün yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • Nişanlısını taba nca ile 8 yerinden vurcfu Ankara,29 T.H.A.Polatlıda Hidayet Meydanoi adın da bir adam uzun zamandan beri nişanl^U bulunduğu Ayşe Özkam kıskançlık yüzünden tabanca kurşunu ile sekiz ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1952
  • ööM Sunî kalb Amerika üniversitelerinde hamlanan suni kalble bir köpeğin «efksen dakika yaşatılmış olduğunu ajanslar haber verdiler.İlk tecrübe muvaffakiyetle netice verdiği için tetkiklere de vam ohı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.04.1952
  • Başbakan Adnan Menderes'in başkanlığında heyetimize Yunanistanda £Ü;terilen sev^i tezahürleri heJr gün biraz daha artmaktadır Yunan hükümet merkezinden en küçük kasabasına kadar her yerde «hoş Keldini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1952
  • Meşhur italyan yıldızı Silvana Ponianini «Çok »evilen kadın» filminin bir sahnesinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1952
  • Mfl IB—W—HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Mezhep kavgaları,insanları ateşte yaktırmıştı Hazreti Ömsrin İs?âmiyetâ kabul edişine hücum edenlere Âs Bin Vaîl Scfîirraâ şu cevabü vermişti:Bir adam kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.04.1952
  • Amerikalı atletlerin olimpiyat hazırlığı C.xU'i.'Aanin tanınmış atletlerinden u/un atlayıcı Willie âtee!Amerikada pistte atletizm karşılaşmalarına ve antren,manlanna bu mevsim henüz başlanmış olmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1952
  • İzmir spor muhitinden röporfafbr:1 RS1YAKA şampiyonluk yolunda İzmir kulüpleriyle röportaj serimize İzmirin en eski ekibi ve bu yılın şampiyonu Karşıya ka ile başlıyoruz.1912 yı'nnda kurulan Karşı,yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1952
  • Atinada yapılan Türkiye Yunanistan maçından evvel takım kaptanları hakemlerle biıîikfe.Yunanlılar Istan bulda yapacakları maça hazırlanıyorlar Mîllî ekipte Pencarapulos,Gulyos,Darîvas ve Bebis gibi şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1952
  • Corinthians maçlarının hâsılat miktarı 4 maçı 66,247 kişi seyretti,hasılat ise 195,014 lirayı buldu Corinthians takımının şehri-Beşiktaş maçı:mizde yaptığı 4 maçtan 195.014 19,729 seyirci 56.593 liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1952
  • ¦MMMhi ¦M%rıtrmımı mr+Mm Fransa basketbol şampiyonu:Villeurbanne lf)5t 52 senesi Fransa basketbol şampiyonluğunu L'A.S.Villeurbanne takımı kazanmıştır.Meşhur Fransız baskdtbolcusu Ândre Bul lie;'iü ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • TEFRİKA No:219 Yuan:SAMANCIGtL Kösem Sultan,ibrahimin mahbesine girip onunla konuşmak için çırpınıyordu Size somanız!dedi,minarenin kabahati neydi.Üçüncü biri hemen sıçradı;o salaie yakın duran küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • BULMACA 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 ıH 3 4 5 b 6 7 8 i 9 I 10 i 11 12 Hazırlayan Sadi Borak SOLDAN SAĞA 1 Ahean iki kelime)2 Gene almak üzere bırak iki 'kelim'.1)3 Serp;Belirti;Bir harfin okunuşu.4 E&k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • FAYDALI BİLGİ LgB Trenler Gidecekler:i 7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14,40 İskenderun 18,20 Anadolu Ekspres 18,30 Adapazarı 20.05 An!Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anado
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • MİLLİYET Hüjfaası.15 huruçtur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylak 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • â DOKTOR Hafice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edĞp Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapi Küçük îs Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bk nüshada Taaı tslerini idare eden Faruk DEMÎBTAŞ Basüdtgı yer NURt AKÇA t» Ali Naci KARACAN O&setecilik Kolektif Ortaküğrı Matbocnr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • Osmanlı Bankası î i â n Osmanlı Bar «ası Galata Merkezile,Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Yemiş ve Kadıköy Şubeleri Bahar' Bayramı münasebttile 1 Mayıs İ952 perşembe günü kapalı bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kataat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri pazarlıkla 2 mayıs 952 cuma günü saat 10,30 da Selimiye As.Sa.Al,Ko.da satın alınacaktır.'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • KÜÇÜK FARELER VE İnsanlar Piyes 3 perde 6 Tablo SAHNE Yazan:'J.Steinbeck Sahneye koyan;Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma tale'be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefim:102
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • RA D YO istanbul rcdyosu 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salom orkestrası konseri 13 45 Şarkılar Pl)14,15 Dans Müziği Pl)14,30 Türküler ve oyun havaları Pl)15,00 Kapanış.18,00 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • s o DUA Üç gündenberi devam eden tipi.halâ dinmemişti Kar köyün her tarafında metreyi geçmiş,yollar kapalı camlar ve saçaklar buzlu,yolla:da tek insan veya bir ayak izi bile yok!Ulu çınar ve ceviz ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • Menkul satış ilânı Idtanbul llkinci tcra Memurluğundan 952^76 Bir kısmı mahcuz ve diğer bir kısmı îcra ve iflâs Kanununun 26 ncı maddesi gereğince paraya çevrilmesine icra yargıçbğmca karar verilen bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • Artık davul ve zurnalar başpehlivanlık havasını vuruyor,pehlivanlar keyifle çırpınarak peşrev yapıyorlardı.Nihayet kapıştılar.O anca seyircilerin gözü kün deci Hasan pehlivanla Yörük Alinin üzerinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ tt*-TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesâri elefon 42157 o-Komödi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Cxossve E.C.Carpaıater Türkçesi Fikret Adil Telefon:4U4Ö9 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor milliyet SAYFA:ı Baş tarafı 1 incide)ttııştj.Ortaya attığı bu prensipe uygun olmak üzere ilk iş olarak Bayındırlık Vekâletince üç senede ikmal edilecek olan Adana ovasının irva ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.04.1952
  • Sayfa:MİLLİYET 30 NİSAN 1952 Müzikal filmlerin gördüğü büyük rağbet üzerine Hollywood'dâ güzel şarkı söyliyen sesleri tutulcrn artistlerin itibarı o kadar artmıştır kil |bu sanatkârlar bir araya geler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Sinema