Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Milli takım namzetleri Corinthiansla 1-1 berabere Brezilyanın Corinthians takımı don millî takım namzetleriyle gelirimizdeki son karşılaşmasını yaptı.Maç her iki takımın attığı birer golle 1—1 beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Türkiye Arnavutluk Yardımlaşma Derneği Yeni Derneğin ilk kongresi dün yapıldı ve Türk Arnavut dostluğu belirtildi Türk Arnavutluk Dostluk Komünist istilâsından sonra yurtlarından ayrılmak zorunda kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Feci bir cinayet Osman isminde bir makinist iki kişinin canına kıydı izmir,27 T.H.A.Şehrimizin Namazgah semtinde otu ran makinist Osman,dün gec,bir meydanede Abdullah isimi biri ile kavga etmiş ve ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • sonra yurtta esen hava Saracoğlunun hükümeti esnasında memlekette cereyan eden en mühim hâdise Varlık Vergisi hâdisesi oldu.Bu,Türkiyenin dünya çapındaki prestiji üzerinde bir leke teşkil etti 196*-Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Mareşa I Saunders dün gitti «Türk kava kuvvetleri NATO teşkilâtının en esaslı bir uzvu olacaktır.Dün şehrimizden ayrılan General Saunders Bir nıüddettenberi memleketinizde bulunan Atlantik Paktı Ordul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Macarların tütün mubayaası o-Macar heyeti 1951 mahsûlünden iki milyon dolarlık tütün alacak İzmir,27 T.H.A.Ege pi yasasından 1 milyon kilo tütün satın alan Macar heyetinin ya kında 1951 mahsulünden ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • DÜN BASILAN EROİN İMALÂTHANESİ Dün gece sabaha karşı Halatta büyük bir eroin imalâthanesi basılmıştır.Resimde suçlular ve eroin imaline mahsus âletler görülmeJktedir.Yazısı ikinci sayfadadır)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Pariste korkunç bir aile faciası Paris 27 T.H.A.Lyon eyaletinde bir kadın zina halinde yakaladlığı kocasını keserlS başını parçalamak suretiyle öldürmüştür.Kadın,bu cinayetini müteakip Devamı Sa;7 SU:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Ridgway'in Başkomutanlığa tâyini teklifini kabul ettik General Ridgway,Atlantik Orduları Başkomutanı olduktan sonra memleketimizi ziyaret edecektir Ankara,27 Milliyet)Atlantik Orduları Başkomutanlı ğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • H.Burguiba;Imuhakeme!edilecek* Fransızlar Tunus muhalefet liderini huzursuzluk mesulü olarak vasıflandırıyorlar.Tunus,27 Nafen)Tunusun en sevilen Milliyetçi lideri Haoip Bourguiba Fransız makamları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Bağdada giden heyetimiz Irok petrolleri gelirinden hissemize düşen yüzde onlar hakkında görüş* meler başladı Kahire,27 AP)Araş Ajansının Bağdattan bildir diğine göre Irak petrolleri gelirinden hissesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • r/te&'thifamm Bugün seh.uiu.ue üüvu,lmumiyelle açık geçecek,havû sıcaklığında önemli bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • A.Menderes'in Atina hitabesi Hudutlarımızın fevkmda bizleri kudretli ve âcil bir kuvvet birleştirmektedir:Hürriyet aşkı,Türkiye,müşterek menfaatlerini müdrik bütün sahildar memleketlerin Akdenize tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Son dakika Başbakanın Adalılara beyanatı Atina 27 Faruk Demirtaş telsizle bildiriyor)Başbakan Ve refakatindekiler birlikte bu sabah Atinadan Pireye geldiler.Yunan Deniz Harp Okulun da Sofokies Venizel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Japonya istiklâle kavuştu Bugünden itibaren Japonya bağımsız bir devlet oluyor Vaşington,27 AP)Yarın meriyete girecek olan Japon ba rış andlaşması bugün bazı kim seler tarafından gayet mükem mel bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Eisenhowerin veda turu NATO Başkomntaaı bugün Almunyanm üç işgal bölgesini teltiş için seyahate çıkacak Paris 27 A.A.Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı Başkomutanı General Eisenhower beraberinde eçi ve Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1952
  • Irana yapslacak Amerikan yardımı Sovyet basını Iran ile Amerika arasında yapılan anlaşmayı tasvip etmiyor basını bugün Birleşik Amerikayı îrana askerî yardımı zorla kabul ettirmekle itham,et mistir.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • îi 28 Ji NİSAN 15 Şaban ı950 Nisan '371 Pazartesi 3« VAKtT VASATİ EZANI Güneş 5.02 10.00 ö&Le 12.12 5.10 ikindi 16.02 9.00 Aksam 19.02 12.00 Yatsı 20.43 1.42 imsak 3 09 8.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • TOPLANTI ir Yapı işçileri Sendikası dün Eminönü Halkevinde bir toplantı yaparak.Sendika faaliyeti ile yeni çalışma programlarını gözden geçirmişler ve işçi yevmiyelerinin az olduğunu belirtmişlerdir Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret hmi Eakoudes «ı ılı;7 86.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0 01.876 9.73.90 pcwa 7 90.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • LAF ATTIĞI KIZI DÖVEN ZORBA Ramide Mahmudiye caddesinde oturan on altı yaşında Özden adında bir kız,Eyüpteeski Yemiş Cadda inden geçer,ken;helvacı Kemâl Yılmazın sarkıntılığına maruz kalmış ve mukabel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • Gulculugumuz süratle inkişaf ettirilecek Amerika ve Avrupa memleketleri giilyağı almak için teşebbüse geçtiler Gül mevsiminin yaklaşmış olması münasebetiy-e bau yabancı firmalar memleketimizden güiyağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • Şoförler sendikası İstanbul şoförleri bir sendika kurmaya karar verdiler İstanbul şoförleri aralarında birlik ve tesanüdü temin edecek bir sendika kurmaya karar vermiş ve bu hususta teşebbü.«geçmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • YAPAĞI PİYASASINDA GÖRÜLEN DURGUNLUK Yapağı piyasası son gikılerde oldukça durgun bir.durum arzetmektedir.İlgililerce,buna sebep olarak ihracâtın kesilmesi ile yerli fabrikaların mal almayı kısmen dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • Kazaları önlemek iç n alınan yeni tedbirler Yaz mevt iminin gelmesi münasebetiyle sayfiye yerleri De şehrimizin tehlikeli bazı bölgelerinde 6 ncı Şube Müdürlüğünce yeni tedbirler alınmaya başlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • TEKSTİL VE ÖRME İŞÇİLERİNİN KONGRESİ Tekstil ve Örme Sanayii işçileri Sendikası Beyoğlu Şubesinin yıllık kongresi dün saat 10.30 da Taksim Kristal Gazinosu salonunda yapılmıştır Kongreyi Sendika Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • ÇEKOSLOVAKYADAN İTHAL EDİLECEK EŞYALAR Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından alâkadar müesseselere gönderilen bir sirkülerde Çekoslovakyadan yapılacak itha lât hakkında şu talimat verilmektedir.Çeko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • ^w ı ir M^—y MAKALE Büyük güne doğru İsmail Hami DANİŞMENT Tuhaf bir şayia dolaşıyor ve bu şayia maatteessüf ikide bir gazetelere de aksediyor;hattâ o yolda makaleler bile yazılıyor.Güya İstanbul feth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • Ortadoğu ve Akdeniz savunmalarında Türk Yunan işbirliğinin büyük önemini,bu sayfalarda,birkaç defa belirtmeğe çalıştım.Bugün bir Türk Yunan mihverinin kurulmasını artık bir olup bitti sayabiliriz.Çünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • AYVANSARAYDA BİR EROİN İMALATHANESİ BASILDI Emniyet Müdürlüğünce Nazif Küçük adında bkinin Ayvansarayda Tokludere sokağındaki evinde eroin imal ettiği haber alınmıştır.Dün gece sabaha kaırşı alâkalı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • BELEDİYENİN KAKARINA RİAYET ETMİYEN KASAPLAR Belediye Daimî Encümeni 14 nisandan itibaren kuzu eti satışlarında baş ve ciğerin ayrû'masma karar vermişti.Bazı •kasapların bu karar hâlâ riayet etmediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • HALKIN SESİ Dolmuşlardan şikâyet Ojsmcrnbeyde telefon santralı karsısında Dündar Çaylı yazıyor;«Dolmuşlar,da otobüs gu bi şehrin normal bir nakil vasıtası halini alalı çok oluyor Fakat bir türlü bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • KÂR HADLERİNE AİT KARARNAME Kâr hadleri hakkındaki G44 sayılı kararnamenin kaldırılması için Ticaret Odasına yapı lan müracaatlar incelenmekte,dir.Bu mevzuda Belediyenin de fikri alınacak ve ona cöre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • Sadeyağı piyasası Urfa ve Diyarbakır yağlarının Snriyeye kaçırıldığı söyleniyor İstihsal mevsiminin başlamış olmasına rağmen sadeyağ fiat larındaki anormal yük* cliş devam etmektedir.Halen piyasada sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • Türk e ingiliz ticareti Londra 27 Nafen)ingiltere Ticaret Bakanlığı tarafından neşredilen ist fişliklere göre,Türkiyenin Ingilter.eye ihracatı yeniden azalmıştır.Bu senenin ilk ikfrı ayı içinde İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • KISA HABERLER tAt Millî âğitim Müdürlüğüne ait muhtelif müeı sese ve ckullarda ikâmet etmekte olan öğretmen ve memurların bu binaları derhal terk etmeleri hususu ilgililere gönderilen ye ni bir tamiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • POLİSTE İr Mercanda oturan Adviye Davulcu adında genç bir kadın birdenbire delirmiş ve sokakta oynamaya başlamıştır.Adviye Bakırköy Akıl Hastahane&hıe sevk edilmiştirir Yedikulede oturan Eı-kinazi adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1952
  • BİRLEŞMEYE KAKAR YEREN SENDİKALAR Şehrimizde mevcut on bir Tekel Sendikasının beş sendika halinde birleştirilmesinin işçiler menfaatine daha uygun olduğu görülmüştür Tekel işçi Sendikâlaırı Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • FRANSAYA SİPARİŞ KDİLKN StLOLAR Toprak Mahsulleri Ofisi bir müddet evvel Fransaya çolik »stilolar sipariş etmişti.Bu silolar gelmiş ve munayia mahadlerinde kurulmasına başlan mıştır.Bu siloların kapas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • TABANCA ÇEKEREK TEHDİT ETMÎŞ Şehremininde Millet Caddesinde 391 numarada oturan şoför Şükrü îrtiş adında biri zabı taya müracaat ederek aynı semtte Günaydın sokağında 15 numarada oturan Mustafa Kircin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • HAZRETİ fflUHAMMEDŞ ty^*SAMÎHMm TAfm/HAYÂTI "Muhammet ya zafer,ya şahadet.Bizim için yapacak başka bir şey kalmamıştır dedi.TEFRİKA NO:117 Cafer,Ebu Talibin oğlu,haz reti Alinin kardeşi idi Hazreti Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • BEYOĞLU AJANSIMIZDA 150 liraİBk bir hesap açtırmakîa Hem diğer ikramiye keşidelerin» Hem de yalnız Beyoğlu Ajansımız Mudilarine mahsus Lüks Mercury otomobili İkramiyesine iştirak etmiş olursunuz Para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Y E N İ n «YENİ» Ankarada çıkan aylık bir de.gidir.Ocak ayından beri çıkarmış Mayısta beşinci sayısını bekliyoruz,Bize 1 inci 3 üncü.4 üncü sayısı geldi.Bu üç sayıdan bir pâıça bahse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • Titrediğini gördüm ve fırsattan istifade ettim.Sol elimle sağ bileğine sertçe vurdum,kendimi yan tarafa atarken sağ elimle çehresine doğru müthiş bir yumruk savurdum tabanca yere düştü.Yumruk da sol g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • Perona suikast Iîir Arjantin gazetesi Gene rai Benson tarfından hükûmet darbesi hazırlandığı nı bildirdi_Buenos Aires,27 A.A.La Epoqua gazetesi heyecan verici başlıklar altında,Peronu ve kabine arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • Saç ve sakal kolleksiyonu yapan berber Londra,27 T.H.A.Geor ges Willis adında gayet zengin bir berber uzun bir dünya turuna çıkmış ve gezdiği yerler deki uzun saçlı kadınlarla uzun sakallı erkekleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • Eskişehir Adalet binası ilk okul olarak kullam acak Ankara,27 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığı,1951 1952 ders yılında inşasına karar verilen iİKokul binalarının inşaat hazırlıklarını tamamlamıştır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • İsviçre de istiskal ed il en ta n ı n mış Yahudi beste kârı Bern,27 T.ELA.Memelketinıizin de tanıdığı meşhur israil keman virtüozlarmdan Yahudi Menohin konser vermek üzere îsviçreye gitmiş,fa kat nede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • Siyasî İcmal Atina müzakereleri Sayın Başbakanın riyasetinde büyük bir Türk heyetinin Atiııayı ziyareti birçok tahminlere yoi açmaktadır.Şimdiye kadar Yakm Şark kuvvetleri komutanlığı,Türkiye,Yunanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • Diinyantn en pahalli filmi çevriliyor Nevyork,27 T.H.A.Uzuu süren bir Avrupa seyahatinden memleketlerinedönen ta nınınış dans kralı Yvette Chau vire ile meşhur sinema aktörü Louis Jourdan,Gene Kelly v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • Senatör Robert Taftın garip bir iddiası Cumhuriyetçi part Birleşmiş Milletleri Jefferson City Missouri)27 AP)Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi adayı olan Se natör Robert Taft bugün yaptığı bir konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • VALÎ GÖKAY YARIN YALOVAYA GİDECEK Vali ve Belediye Başkam Gökay yarın Yalovaya giderek orada Vilâyet ve Belediyeye ait işlerle meşgul olacaktır.Vali aynı gün akşamı şehre dö loma tevzi töreninde hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • ASMA KÖPRÜ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR Boğazın iki yakasını birleşti recek olan asma köprünün yerini tesbit için Bayındırdık Bakanlığı tarafından şehrimize gönderilen mutena&sıslar;çahş malarına devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • İspanyol siyaseti Gn.Franko Batılılara daha meyyal bir politika gütmiye başladı Londra,27 Nafen)îspanya Devlet Başkanı General Frankonun,Arap memlektlerinde yeni iktisadî dostluk ve kültür bağları kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • Muazzam bir yangın Bir eğlence yerinde çıkan yangında 11 bin mermi infilâk etti Londra,27 A.A.Manchester'in belli bash eğlence mahallelerinden biri olan Luna Parkta dün öğleden sonra büyük bir yangın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M EK t A Bahriye Harekât Başkanı Ami rai William Fechteler,General Eisenhower ile görüşmek ve İtalya,Pransa,İngiltere ve Hollandâyı ziyaret etmek maksâdiyle Avrupaya hareket etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1952
  • ÖÖİ?E I Roosevelt'in köpeği Roosevelt in meşhur siyah köpeği Fala ölmüş.Bu hayvan beş sene Rece gündüz elemlisinden ayrılmamış,her yerde onu takip etmişti.Birçok siyasî toplantılarda o da bulunmuş,sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1952
  • IAtinuda bulunan Başbakan Meüâeres ve Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü.Yunan Dışişleri Bakanlığında Baş bakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Yenizelofi ile görüşmelere baş laiDişin Atina Büyükelçimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1952
  • s .c B-ŞfM Wi\v mm n^?h1 v.'S&i'i\K£.î'f•jfe s* mM V t,'v P.SM İİI 'V-X?v- i ti r'-j Fransa Posta İdaresi,Bahar Bayramı münasebetiyle çıkaracağı hâtira pullarına «Bahar Kraliçesi» müsabakasında derce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1952
  • MANEVÎ HEKİMLİK Eski Yunan filozoflarından AntisUıenos'un umumiyetle kopuklar ve serserilerle düşüp kalkması bir gün tenkid edilmiş;filozof dostlarımın acı sözlerini sonuna kadar dinledikten sonra şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1952
  • Bölge Müdürünün keyfî hareketi nekadar sürecek Mithatpaşa Stadı çiftlik mi?Gazetecilik mesleği ile alâkalı olanlara,olmıyanlara,canının istediğine,ras£ geldiğine,dost ve ahbapla rina,imzalı birer kart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1952
  • i.spor dünkü maçta Kasımpaşayı 1-0 yendi Oyunun yegâne gol Istanbulsporlu Dün Mithatpaşa Stadında lstanbulsporla Kasımpaşa profesyonel ligdeki ikinci karşılaşmalarını yaptılar.Her iki takım Feridun Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1952
  • Boston Maraton yansı Bostonda yapılan beynelmilel maraton yarışını Guatemala^ı Flores kazanmıştır.42 km.192 metreyi 2 saat 31 dakika 53 saniyede kat'oden bu afetten sonra ikinciliği Amerikalı Drigales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1952
  • Amatör leg maçları Dün yapılan amatör lig maçlarında şu neticeler alınmıştır.Feriköy 3 Şişli 3 Topkapı 3 Rami 2 Bozkıut 1 Sultanselim 0 Taksim 1 Hasköy 1 iken Tâksimliler sahayı terketti.Küçükpazar 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1952
  • Milano şehrinde yapılan Aldo Mairâno Kupasında basketbol takımımız Yugoslavya,Fransa ve cumartesi günü de ttalyâya 47-33 yenilmiştir Yukardaki resimde Fransa Tuilxiye maçında Yılmazı İç Fransız oyuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1952
  • Milli takım namz&tlerl dünkü maçtan evveı:Ayaktakiler:Soldan sağa)A.thsan.Coşkun.Naci.Hakem.Vedii,Muzaffer.Turgay,tsfendiyâr.Oturanlar Soldan sağa)Nusret.Ahmet Nusret santrfor)Eşref Brezilyalı futbocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1952
  • Corinthiansin getirdiği kupayı Beşiktaş kazandı Bp55 Corinthians takımına karşı en iyi nğtice alaeak takıma verilecek olan Sao-Paulo valisinin gönderdiği kupayı Brezilya tcfcimmi 1 0 yenen Beşiktaşlıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1952
  • Dün yapılan atletizm bahar yarışmaları Dün Fenerbahçe Stadında bahar yarışmalarına devam edilmiş tir.Heyecanlı geçen ve çok muntazajn yapılan müsabakaların teknik sonuçlarını aşağıda bulacaksınız 1.KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.04.1952
  • Davis Kupası tenis karşılaşmalarına iştirak etmemiz memleketimiz için cidden bir kazanç oldu.Her sene muntazam bir şekilde beynelmilel turnuvalar tertipleyen Tenis-Eskrim-Dağcıhıc kulübünün Taksimdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • KUMARHANE HALİNE GETİRİLEN KAHVE Paşabahçede Beyaz Erguvan Caddesinde kahvecnik yapan Hüsnü Kayanın beher saat için 50 kuruş mano almak iurctiyle kahvehane ıinde kuma r oynattığı zabıtaca haber alınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • TEFRİKA NO:217 SAMANdGtL Korsanlar 15 gemi ile birleşerek,sahillerinden uzaklara Adriyatiğe doğru yollandılar Ilıca ederim!Memleket ve ıiiihet namına yalvarırım;âlemin sözüne uyup,içki ve eğlencelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • 1 2 4 •I 7 8 9 ıo| 11 *2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I011 12!1 Ç Hazırlayan So d Porak SOLDAN SAÛA TopralT altından çıkan nesneyi ait:Aruzdaki hatalardan 2 Sondaki harfsıa kani ol:Dinl va/ıfeye davet 3 Tahmin;K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER im ı-m* Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana* 14 40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18 30 Adapazarı 20 05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havaları Pl)13.30 Percy Faith orkestrasından karışık müzik Pl)13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • Yaşa Hasan pehlivan.Varol kündeci Maşallah deyin arslana be.Görelim o zaman kündelerini Hasan pehlivan.Kündeci Hasan cidden hey* betli bir adamdı.îki metreye yakın bir boyu,tam 120 okka gelen bir vücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • KÜÇÜK FA"vEEtE» İNSANLAR Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru-Çarşâmba günlerinden bağka her aksam saat 21-de,Cuma tale,bo)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276 SAHN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtR TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yazan W.Samerest Maugham T tu i v e s i V.Turhan Telefon 42157 0-Komedi Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yftzan Andre BirabĞau Türkçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • yanın en büyük revüsü *4t Cecil B.deMille hayatının son günlerinde beyaz perdeye birbirinden güzel filmler hediye etmektedir.Bir müddet ön ce Hedy Lamarr'a çevirttiği Samson ve Dalila filminden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • Constante Benett ailesi arasında Connie olarak ça&ırılmaktadır.Resimde Connie'nin en son filmlerinden bîr sahne görülmektedir Richard üenett'in Connie Benett Gilheri Roland ile 1943 yılma» evlen misti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1952
  • Var yok Sir Bale artisti olarak şöhret kazandıktan sonra filmler çeviren popüler Amerikan artisti Mitzi Gayor,Richard Coyle ile evienmiştir.Jt Bu yaz Finlandiyanın bas kenti Helsinki şehrinde yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Son dakika Baş tarafı 1 incide)nündtıı geçtiği her adada teza hüratla karşılandı.Specia ada sı açıklarında bayraklarla donatılmış 100 kadar motor vapurumuzu karşılamıya gelmişti.Heyetimiz adaya top at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Modern atom sığınaklar inşa ediliyor Francfurt 27 Nâfen)Buradaki bir firma",Avıupada «modern* dediği atom sığınağını inğa etmeye muvaffak olmuştur.Bu sığınak gayet sağlam ve kalın beton duvarlarla örü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Batı Almanya ile barış andtaşması Bonn,27 AP)Batı Almanya ile imzalanacak anlaşma için görüşmelere devam edilmektedir.Şansölye Adenauer ve Batı Almanya Maliye 3a kanı yarın üç müttefik yüksek komiseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Sovyetlerin Uzak Doğu siyasetinde yenili Ruslar şimdi Batıdan ziyade Japonlarla meşgul oluyorlar Londra,27 Nafen)Bir l mayı ı münasebetiyle Sovyet ba I sırımda intişar etmekte olan propaganda.sözleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Basra şehrinin istikbali Irak,Umanın kendilerine iadesini îngiltereden,istiyor Bağdat 27 A.A.Basra limanının İrâka devri için İrak hükümeti ile İngiliz Büyükelçisi arasında teati edilen mektuplar mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Eisenhowerin veda turu Bas taralı 1 incide)Mest a olduğu halde Lükse1 mburg Dukalığına yaptığı veda ziyaretinden bugün buraya dönmüştür.General Eisenhower Almanyadaki üç işgal bölgesinde üç gün sürece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Adnan Menderes'in Atina hitabesi Bas tarafı 1 incide)3'eti tehdide maruz kalan hür milletlerle kuvvetlerimizi birleştirmek istedik.Her türlü tecavüz emelleri besleyenlerin ce saretini kırmak suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • HAYDARPAŞA UMANI İnşası takarrür eden Hay* darpaşa limanı ve Salıpazari rıhtımı için hazırlıklara başlan mistir.Bu hususta Bayındırlık Bakanlığı tarafından Vilâyete gereken talimat verilmiştir.İn saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • ŞEHRİN ANA CADDELEBİ MUNTAZAMAN YIKANACAK Şehrin temizlik işlerini ısdelikle çalıştırılan temizlik ayapılmaktadır.Bu arada günlâh için Belediyece incelemeler melesinin İş Kanunu hükümle rine tâbi tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • HAKAÇ İSTEYEN İKİ KİŞİ YAKALANDI Fatihte Haydar mahallesinde Unkapanı Caddesinde 40 numarada oturan Hasan Berdimen adında biri zabıtaya müra caat ederek iki şansın kendilini tehdit ederek para istedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı 1 incide)Şükrü Beyin Refik Saydamdan sonra Başvekâlete gel mesi,dediğmiz gibi,memlekette âdeta bir bayram havası yaratmıştı.Herkes sevinç içinde,herkes artık herşeyin no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Türkiye Arnavutluk Bas tarafı 1 incide)nerali Cemal Armani yaptığı konuşmada ezcümle şunları söylemiştir:Büyük Türk demokrasisinin idarecilerini hürmetle selâmlarım.Türk ve Arnavut mil Jetleri beş ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • H.Burghiba Bas tarafı 1 incide)kedilmektedir.Bourguiba Ocak ayında Fransız makamları tarafından tevkif edilerek Tu nusun güneyindeki çölde bir temerküz kampında hapsedilmiştir.Fransız makamları son za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Kore semalarında hava muharebeleri Çetin bir hava savaşı neticesinde iki mig tipi uçak düşürüldü Seoul 27 AP)Beşinci hava kuvvetleri genel karargâhından bildirildiğine göre dün Kuzey Kore semalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Yeni Iran Meclisi Aç ildi Meclisin ilk içtimamda Baş bakan Musaddık bulunmadı Tahran 27 AP)İran Meclisinin 17 nci dönem toplantıları bugün yapılan büyük bir merasimle Şah tarafından açılmıştır.Bu müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Mareşal Saunders Bat tarfcfı birincide)etmiştir:Türkiyeye,NATO teşki lâtıııa işürakindenberi bu ilk ziyaretimdir.iyi görüşmeler yaptım.Savunma Bakam,Genelkurmay Başkanı ile bizzat hava* kuvvetlerinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Pariste aile t faciası Baş tarafı 1 incide)kocası ile birlikte yakaladığı kadını bağlıyarak mutfağa sürüklemiş burada he rtâTafı kapadıktan sonra havagazı muslağunu açmış ve kocasının metresini öl dür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Feci bir cinayet Bas tarafı 1 in tide)başını gişe ile yaralamıştır.Ab dulîahı oğlu Mehmet eve dönünce kanlar içinde görmüş,bu işi yapanın makinist Osman olduğunu anlayınca,babasının intikamım almak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • ŞEHRİMİZE GELECEK OLAN TURİSTLER İlgililerden aldığımız malûmata göre bahar ve yaz ayları içinde şehrimize Amerikadanbilhassa muhtelif Avrupa mem leketierinden pek çok turist ge lecektir.Bu hususta mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Üç günde üç kız kaçırma v a k a s ı Aydın 27 T.T.A.Son üç gün içinde ilimizde üç kız kaçırma vakası olmuştur.Cinenin Kah ramân köyünden Ali Nazlım •aynı köyden 18 yaşında Gülizarı;Karacasuyun Oeyre kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Bîr uçak gemi si Destroyerle çarpıştı Vaşington,27 AP)Ame rikan deniz kuvvetleri Atlantik donanmasına mensup Hobson destroyeri Atlantikte manevra yaparken gene Amerikan donanmasına mensup «Wasp» uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1952
  • Japonya istik lâle kavuştu ftas tarafı birincide] cek ve bölelikle Japonya tam bağımsızlığını yeniden elde etmiş olacaktır.Japonyanın savunma mesuliyetinin Amerika tarafından yüklenmesini temin eden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.04.1952
  • I İstanbul Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından CİNSİ Baskül Dikiş makinesi Halat Yapışkan macunu Miktarı 4 adet 1 54 Roda 2500 kilo Muvakkat teminatı 114.85.900.359.Lrtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:Açılmakta olan verem hastaneleriyle mevcut hastanelere bağlı bulunan verem pavyonları mütehassıslıkları ile Sağlık merkezlerine tabip alınacaktır.Taliplerin memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • istanbul Sular idaresinden Şehir içinde bir sene zarfında ana boru döşeme veya çıkarma için yapılacak.Kazı işleri evvelce ilân edilen eksiltme müddeti 20/5/952 gününe kadar uzatılmıştır.Şartnamesi bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • istanbul vali ve Belediye Başkanlığından:Kısıklıdaki Serasker Rızapaşa korosunun 1 Mayıs 1952 günü açılacağı ve bundan sonra da haftanın cumartesi günleri saat 13 den ve pazar günleri saat 8 den gurub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 50 ton sığa-eti kapah zarfla satın alınacaktır.Tahmin bedü lj 75.000 4ra olup geçici temina ti 5000 liradır,ihalesi 9 Mayıs 1952 günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • Rutubetli ve soğuk hava* larda GRİPİN almayı ihmal etmeyiniz.V Baş,diş,adale,sinir,roma* tizma,lumbago ağrılarına karşı son derece faydalıdır yf Bayanların muayyen za* manlardaki sancılarını fes* kin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Eksiltmeye konulan iş 1 Antalya Su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Kaş-Ovagelemiş lataklığı ıslâhı 1 inci kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Jandarma Dikimevi ihtiyacı için tahminen beher kiloları 14 liradan 574 kilo 8 katlı ve 191 kilo 6 katlı ve yine kilosu 14 lira 50 kuruştan 551 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • Seyhan P-T.T.Bölge Baş Müdürlüğünden:1 Adanda otomatik Telefon Santral binası motor odasında yaptırılacak Transformatör postası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin keşif bedeli 1870
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla aşağıda cins ve miktar:yazılı 7 kalem çıplak ha1 malzemeleri satın alınacaktır,ihalesi 8 Mayıs 1952 perşembe günü şart 11 de Ankara M.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • Sahip vo Baomuhönrirf AU Nad KABACAN Bu nüshada Tea Uierlnl idare «İM Faruk DEMİHTAf Baaüd«0ı yer NUttt AKÇA T* AU Nod KABACAN OoMt«dUk Kötekti* Ortaklımı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • AYDA I II Lira taksitle MERİNOS Hareke Gabardin Kumaşlarından birinci sınıf tımarlama elbise 150 liradır Salâhaddin Karakaşlı Müessesesi Mahmutpaşa:Kapalıçargı kapısı yanında No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • Neşriyat SİYASI İLİMLER MECMUASI Yirmi iki yıldanberi memleketimizin hukuk ve iktisat neşriyatı Bahâsında mühim bir mevki olan Siyâsi ilimler Mecmuasının 252 nci sayısı çıkmıştır.Bu nüshada aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • MİLLİYET NUshaat 15 kunttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24 00 Bir ay ilk 4 50 9 00 İLAN FİATLAB!2 7e 3 lineti sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • il»ttanbul*da Tarabya'da NKRAMlRVE EVUmI t-Biliyor musunuz ki,TÜRKİYE İŞ BAN-KASI'nda tasarruf hesabı bulunan binlerce yurddaş arasında kazandığı ikramiyelerle tahsilini tamamlıyan genç lor,sermaye sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren tc Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad.Par m ak kapı Küçük If Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • ftaaamaw—eg ı ı ag Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan baska her gtia aabah saat 1030-12 ogle den sonra 14.30 17 de hasta kabul adar.İstanbul Dlvanyolu No:104 j j i'T-fî—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.04.1952
  • [ilân Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Antalya Su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Yalvaç Gelendost çayı ıslahı ve Eğridir Yılanlı bataklığı kurutulması işi olup tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan