Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Bugün şehrimizde hava açık g çecek hava sıcaklığında bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Atatürkün ölümünden önce Celâl Bayarın bir sözü Atatürk'ün ölümü halinde,Cumhurbaşkanının kim olacağı hakkındaki görüşmeler sırasında Celâl Bayar:Bir tek namzedimiz var,o da Inönüdür.de nişti.LIîu y ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Hayat pahalılığı ve Türkiyenin durumu İstatistiklere göre hayat pahalılığından en az müteessir olan memleket Türkiyedir Ankara 26 T.H.A.İkinci Cihan Harbinden sonra bâşlıyan ham madde darlığı ve fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Türk Tugayının evlâtlığı Korede Birleşmiş Milletler Kuvvetlerim?dahil bulunan Türk Birliği,resimde görülen Ayla adındaki Koreli küçük bir mülteci kızı evlât edinmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Corinthians G-Sarayı 1-0 yendi Corinthians takımı dün üçüncü karşılaşmasını Galatasarayla yapmış ve maçı 1-0 kazanmıştır.Resimde Brezilyalıların neticesiz kalan bir akını-görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • C.BAYAR'A TURUMANfN HEDİYESİ Başkan Truman Atlantik Paktının üçüjicü yıldönümü münasebetiyle çıkan pullardan bir koleksiyonu imza ederek Büyükelçi McGhee tarafından Celâl Ba yâra hediye etmiştir.Bu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • A.Byröade Türkiyeye gel i y o r Vaşington 26 USIS)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Yakındoğu,Güney Asya ve Afrika İşleri Yardımcısı Henry A.Byroade salı günü Yakın doğu ve Kuzey Afrika memleketlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Türk heyeti Yun Menderes,dün Pire ve Atinada muhteşem törenle karşılandı Halk,heyetimizi Pireden Atinaya kadar yol boyunca coşkun tezahüratla alkışladı Başbakan dün resmî ziyaretlerini yaptı ve gece b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Türk-Yunan muhtelit komisyonu mesaisini muvaffakiyetle bitirdi Varılan neticeler;1 Tütün ve üzüm ihracının arttırılması için tedbirler alınacak,2 Vize formaliteleri kalkacak,3—İki memleket milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu,Belediyecilik Kongresine' iştirak için Amerikâya hareket etmiştir Yazısı 7.de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Eisenhowerin yerine Ridgway mi getirildi Bir Fransız gazetesi Trumanın Başkomutanlığa Ridgeway'i seçtiğini bildirdi ParU\26 A.A.«Le Moni lan bir kaynaktan öğrenildiğlde» gazetesi bugünkü nüshasın ne g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • MAREŞAL SAUNDERS ISTANBULA GELDİ Atlantik Paktı orduları hava kuvvetleri Komutanı Mareşal Saunders,beraberinde Orgeneral Muzaffer Göksenin olduğu halde dün saat 13 te Devlet Havayollarına ait özel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Sınaî Kalkınma Bakasındaki isfalarm sebebi Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Umum Müdür Muavini ve Umumî Kâtibi Bülent Yazıcı bugün Banka İdare Heyetinin istifası etrafında T.H.A.ya aşağıdaki beyanatı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • Bir tacir karısını öldürdü Maktul hayatının korunması için Emniyete müracaat etmiş Öldürülen Lâtife EvveVki akşam saat 19 sıralarında Beyazıtta Fuatpaşa Caddesinde bir cinayet işienmiş ve Ahmet Zeki G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • R.Dorr yarın gidiyor Yardıın Heyeti Başkanlığına kimin tayin edileceği henüz belli değil Ankara,26 Tübaj)3 seneden beri memleketimizde Amerikan İktisadî İşbirliği Türkiye özel misyonu başkanlığını yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1952
  • irandaki ingiliz İran Adalet Divanının salâhiyetiz olduğunu iddia ediyor Lâ Haye.26 AP)İngiltere Milletlerarası Adalet divanından.İranın millileştirmiş olduğu Anglo Iranian Petrol Şirketrnin tam kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • Brezilyaya sipariş edilen kahveler yakında gelecek Piyasada bir kahve darlığı olduğu veya olacağı hu-«usunda birkaç günden beri dolaşmakta olan şayialar alâkalılar tarafından katî olarak yalanlan,makt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • ORTA ÖĞRETİM MÜESSESE LERt HAKKINDA ALINAN KARAR Orta öğretim müesseselerinde öğretime başlama ve son verme tarihleriyle imtihan tarih'erinin katiyetle bilinmesi için yönetmelikte bazı değişiklikler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • Hie.27 NİSAN 1952 Pazar «M.14 Nisan 1368 2 Şaban 1371 VAKİT VASATİ EZAKİ Giineg 5.04 10.03 öğle 12.12 5.12 İkindi 16.01 9.01 Aksam 19.01 12 00 Yatsı 20-42 1.42 İmsak 3.10 Ş10 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar fr Frangı bviçre Fr.Selçika Kr.Florla Lh«t ¦skoudes Acil»?7 86.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 10.01.876 9.73.90 spew.7.90.50 280.30 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • KONFERANS 28 Nisan Pazartesi günü sâ at 11 de Fen Fakültesi Konferans salonunda Atina Üniversitesi Rek törü Prof Moutoussis tarafından «Mikrop Harbi» mevzulu bir kon feıans verilecektir.Pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • Adapazarı şeker fabrikasına verilen imtiyaz Ankara,26 T.H.A.Adapazarıada kurulacak olan şeker fabrikası merkezine civar ilçelerde ve bu arada istanbul iünin Anadolu yakasında bu bölgenin şeker ihtiyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • FIKRA |Araba vapurlarındaki izdiham Bugünkü münakale sistemimle uaraba vapurları» bilhassa İstanbul için büyük bir ehemmiyeti haizdir.Boğazın iki yakasını birbirine bağlıyan bu tek vasıta,son seneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • m/v MAKALE Simsir farak İsmail Hami DANIŞMENT Amerika dünyanın örnek memleketi haline geldi:Birçok hususiyetleri taklid ediliyor,moda oluyor;hele bizde her şeyin ifratına gitmek illet haline geldiği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • İstanbul Belediyesi Konservatuan mevsimin son konserini 23 nisan 1952 salı günü saat 21 de Şehir komedi tiyatrosunda verdi.İleri Türk Musikisi Konservatuarının 15 günde bir radyoda yaptığı neşriyat da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • POLİSTE ¦jAr Şehrimizde intişâr eden Ça panoğlu ve Deve isimli mizah mecmuaları görülen lüzum üse rine Savcılıkça topıattınhruştr.¦fc Fenerde Panayot adında birine ait tuhafiyeci dükkânın da yangın çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • KISA HABERLER İsrail devletinin kuruluşu,nun yıldönümü senlilerinde bulunmak üzere İstanbul gaze tecılerinden bir heyet yarın Filistine hareket edecektir İr İ'.tanbul Konservatuarı ilmî kurul başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • Müessif bir hâdise Veremli bir hasta basdoktoru sandalye ile yaraladı Yedikule Verem HaUahanesinde müessif bir hâdise ojmuş tur.Uzun zamandan beri bu hastahanede tedavi görmekte olan Ahmet Alkaya adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • PARASİZ YATILI OKUYA-CAK TALEBELER 1952 53 öğretim yılında devlet hesabına l*se ve ortaokullarda 1250 öğrenci,parasız yatılı olarak okutulacaktır.Bunlardan yüzü nar?marnlu ve savaşta ölenlerin çocukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • FRANSAYA SATILAN MADEN KÖMÜRÜ Harice yapılmakta olan maden köt/ürü ihracatımıza devam edilmektedir.Geçen ay Fransaya 1 milyon 250 bin lira değerinde 27.500 ton maden kö mürü satılmıştır.Fransa yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • IHLAMUR İLKOKULUNDA BİR MÜSAMERE VERİLDİ 23 Nisan Çocuk Bayramı ve çocuk haftasını kutlamaK ü?ere dün Nişantaşı Ihlamur ilkokulunda bir müsamere verilmiştir.Müsamerede Mi'ılî Eğitim mensupları,cıvir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • TURİZM KURUMUNUN TFRTİP GEZİLER Türkiye Turizm Kurumunun tertip ettiği şehir gezilerinin üçüncüsü dün saat İS de Fatih külliyesinin ve civannm geiiL mesiyle yapılmıştır.Külliyeden ronra İskenderpaşa,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • ATİNA ÜNİVERSİTESİ BEK.TtlRTOTON KONFERANSI Şehrimizde misafir bulunan Atina Üniversitesi Rektörü Prof.Mottoufis.arın saat on birde Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda ¦mikrop harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • HALKIN SESİ Topkapı müzesi Pazartesi kapalı mı Göztepe Çiftehavuzlar cad desi 43 numarada emekli îzzet Şar yazıyor Topkapı Sarayı müzesinin pazardan maada hergün ziya retçilere ayık olduğu evvelce ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • Pamuk piyasası Durgun giden piyasanın mayıs ta canlanması bekleniyor îzmir ve Adana bölgelerin,den alınan haberlere göre;pa muk piyasası durgun bir durum arzetmektedir.Ancak bu durgunluğun mayıs ayı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • TATJL GÜNLERİNDE İŞLE-TİLECEK OTOBÜSLER I.E.TT,İdaresi,cumartesi,pa zar ve diğer tatil günlerinde Boğaziçine vuku bulan yolcu akını nı nazarı dikkate alarak yaz ayları zarfında bu hatlara zuhurat otob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • ÇİÇEK BAYRAMI İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR Her yıl tertip edilmesi mutad olan İstanbul Çiçek Bayramı,bu yaz da 24 Mayısta Gülhane Parkında yapılacaktır.Bayramın ge çen sânekilere nisbetle daha par lak geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • TEKSTİL VE ÖRME SANAYİİ İŞÇİLERİ Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Sendikası mümessilleri dün sabah Vali ve Belediye Reisini makamında ziyaret ederek kendilerini alâkadar eden ihtiyaçlar üzerinde görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • KÜÇÜK YÜK GEBÜLERINE DE TELSİZ KONULACAK Son zamanlarda vuku bulan deniz kazalarını nazarı dikkâte akan Ulaştırma Bakanlığı 1600 gros tonilatodan küçük olan yük gemilerine telsiz konulmasını uygun gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • KANADA'DAN GELEN HEYET DÜN ANKARAYA Evvelki gün îstanbula gelmiş olan Kanaca Milli Savunma Kolejine mensup 15 kişilik heyet dün sabah şehri ve müzelerj gez mislerdir.Saat 15 de uçakla Anka-raya hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • KAÇAK HAVAGAZI AKA YAN İŞÇİLER Vaniköyle Kuzkuncuk arasında kaçak havagazı yerini tesbit etmek için çalışan işçilör.telefon kablolarını tahrip etmişlerdir.Bu yüzden,dün geç vakte kadar istanbul Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • Halılarımıza karşı rağbet artıyor Fiatların yüksek olmasına rağmen Almanya ve Isviçreden mühim sipariş var Son zamanlarda halı Hatlarında hissedilir bir yük' eline kaydedilmiş ve buna rağmen iç ve dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • P.T.T.LEVAZIMATINDAN GÜMRÜK RESMİ ALINMIYACAK Ulaştırma Bakanlığı ile Güm rük ve Tekel Bakanlığı arasın da;T.T.T.levazimatmdan güm rük ret imi alınmaması 0 hususu incelenmekte idi.Bu mevzuda müsbet bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI Amerikada toplanacak olan Birleşmiş Milletler Belediye Başkanları toplantısına katıla cak olan Ankara Belediye Baş kanı dün sabah ekspreste Ankaradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • İŞ VE İSÇİ BULMA KURU-MUN MKMT.TR ALTNACAK iş ve İşçi Bulma Kurumu ba rem içi ve barem dışı memur alacaktır.Bunun İçin Ankara ve Istanbulda imtihan açılmıştır.İmtihan 3 mayısta Ankarada ve Istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1952
  • TEIUFt ETTİRİLEN HAZlNE AVUKATLARI İstanbul teşkilâtında çalışan Hazine avukatlarından dördü.Maliye Bakanlığı tarafından birer derece terfi ettirilmişler dir.Terfi ettirilen Hazine avukatları şunlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • Hitlerin doğum günü Hitlerin doğum gününü «Yeni Naziler» şefleri General Kemer'in emrilq tes'it etmişler.Bu merasime 20 bin kişi katılmış,nazarı dikkati çekmesin,Almanya nazilikten kurtulamıyacak denm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • Garip bir muhakeme Truman hükümeti yanlış bir karardan ötürü yargı-lanıyor_g Vaşington,25 AP)Birle şık Amerika hükümetinin çeiik sanayiine el koyması üzerine açılmış olan dâva sırasında bugün hâkim Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • İrlanda boksta Amerikayı maîr'fın etti Dublin,25 AP)Amerika,nm Chicago şehrinden gelmiş olan «Altın Eldiven» boks takı mı,bu gece burada;îrlânda takımı tarafından 6—4 mağ lûp edilmiştir.Fakat;sayı hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • P.T.T.isletmelerinin nakil vasıtaları yenileniyor Ankara,26 T.H.A.Ulaştırma Bakanlığı,P.T.T.işletmelerindeki nakil vasıtalarını yenilemeğe karar vermiş ve yeni sene bütçesinden tahsis olunan para ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • İhraç edilen bakliyattan şikâyetler var Ankara,26 TBA.Son zamanlarda dış piyasalara ihraç edilen bakliyatın dış itibarımızı bozacak derecede karışık olduğu görülmüştür.İhracatçı tarafından gönderilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • Mevlût Aziz meslekdaşımız Baş Hemşire N AKİ YE DÖNHEZEB'in istirahatı ebediyyesine tevdiini n kırkıncı gününe rastlayan 5 mayıs pazartesi günü saat 14.30 da Guraba Hastahanesi Camiinde Mevlûdu şerif o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • Adenauer suikastı Başbakana bomba paketi gönderen Von Halasz möebbed hapse mahkûm oldu Verden Almanya)25 AP Posta paketleri ile bombe gönderiğini itiraf etmiş olan Erich Von Halasz bugürî:Alman kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • Maruf Fransız heykeltraşı Francois Cogne öldü Paris 26 T.H.A)Champs Elysee meydanında George Celenceau'nun muazzam heykelini yapan dünyaca tanınmış meşhur Fransız heykeltraşı Francois Cogne,müptelâ ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • Sovyet Peyklerinde post kavgası başladı Komünist partisi i devirmek için gri Londra,26 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Sofyada es ki ve yeni komünistler arasında çok şiddetli bi r mücadele devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • 6ÖRE Nazillide komünist faaliyeti îzmirden alınan bir telgraf ta.evvelce de bâzı komünistlerin yakalandıkları Sümerbank Nazilli fabrikasmda Rusya hesabına casusluk eden yeni bir şebeke meyda na çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • HAZRET!MUHAMMEDİN %ty»l*SA*MKATIZ TİM* HAYATI*""^ "Ya Zeyd,müslüman ordusunun kumandanlığını ve bayrağını sana tevdi ediyorum,TEFRİKA No:116 Hendekte her yerde ölen bu sonradan Müslüman olan insanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Beş kavgadan ikincisi Birinci kavga Eski Yeni» üzerine kurulu.Bu ikinci kav ganin ise etiketi «Halk için» tâbiridir.Fakat aslında post karkasından ayrı bir şey değildir,nihayet nihay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • IV.NCI KISIM v I Mağazanın camlı büyük kapısının önünde sigaramı içerek dolaşıyordum.Saat beşte paydos ettiklerini söylemişlerdi.Beşi on geçiyordu.Bir sigara daha yaktım.Nöbetçi gibi kaldırım tepmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • A f r ik a d a Neo-Nazizmi Capetown şehrinde on bine yakın insan Malanı devirmek için miting yaptı Capetown 26 AP)Torch Commando tarafından tertip edilen bir toplantıda,on binlerce kişi kendilerinin,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M E R I K V 29 Martta sona eren sene içinde Birleşik Amerikada.28,692 ço cuk felci vakası müşahede edilmiştir.Geçen sene hastalananla rın sayısı 33.393 idi.İNGİLTERE Plumouth'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.04.1952
  • AtinaJan gelen ilk resimler Başbakan Adnan Mendere*» ve refakatinde Dışişleri Bakanı Prof.Fuad Köprülünün de dahil olduğu heyetimiz dün öğle üstü Ankara vapuriyie Pireye gitmişlerdir.Ankara vapuru gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1952
  • XT»n.Z^rr p İY ? ISOla delI'Al^nto» Çev.raıkten sonra rransız film stüdyo-«rioMSÎSim?07.1»»i«5-Silove 169 cm boyunda ve 63 kilodur Kalyan rkınm garip bir tezahürü olarak san saçlı mavi gözlü olan Sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Cromwell cumhuriyetçi iken bir müstebit oluvermişti» Askerlerle hücum ettiği parla montoyu kapatarak,kapısına "kiralıktır!Uvhası astıran Cronwe I,çok yaşayama ı Birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.04.1952
  • ıMairano basketbol!I kupası ı Takımımız!ikinci vaziyette Dünkü maçlarda Yunanistan Fransayı,Türkiye İsviçreyi mağlûp etti Milano,26 AP)Burada de vam etmekte olan milletlerarası basketbol turnuasında î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1952
  • Ankara bölgesi Olimpiyat seçmeleri Ankara,26 A.A.Ankara bölgesi Olimpiyat seçmelerine bugün 19 mayıs stadında Makabi Demirspor maçından evvel başlanmıştır.Müsabakalara yarın devam edilecektir.Müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1952
  • Makabi Demirspor'u dün 3 0 mağlûp etti İsrail şampiyonu dün Ankarada güzel bîr oyun çıkardı Ankara,26 A.A.Dört maç yapmak üzere şehrimize gelmiş olan İsraiün Makabi ta kmı bugün ikinci maçını 5000 kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1952
  • Corinthians bugün milli takım namzetleriyle son karşılaşmasını yapıyor EVluhtelif kadrosun herşeyden önce Şehrimizde yaptığı müsabakalaıdan ilkinde Beşiktaşa 1-0 mağlûp olan,ikincisinde Fenerbahçeyi 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1952
  • Dünkü sek sek Sulhi GARAN Brezilyanın Corinthiansı,üçüncü maçım da dün Galatasaray'a karşı yaptı ve tesadüfen attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.Bundan evvelki tenkid yazılarımda da tebarüz ettirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1952
  • VoBeybolde Tıbbiye erkekler)ile Hukuk kızlar)şampiyon oldular İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertiplediği fakültelerarası voleybol müsabakaları dün Eminönü Halkevi salonunda yapılan maçlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1952
  • Vefa kalecisi Mehmet iie sol bek Rahmi topu ıı/akiaştırırkırken Foto:Milliyet Sami önetmli)Dünkü yegâne lig maçında Vefa Emniyeti 2-1 mağlûp etti t ün Vefa,Emniyet günün yegâne profesyonel lig maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1952
  • Diskte yeni bir derece Philadelphia,25 AP)Halen Michigan Üniversitesinde bulunan ve üniversite takımın da ver alan İsveçli Olimpiyat yıldızı Roland Nilsson.bugün yapılan müsabakalarda diski 106 kadem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1952
  • Santrfor Gatoe ile?beraber topa çıkış yapan Muzaffer tehlikeyi uzaklaştırırken Sarı-kırmıalıt takımın "babası,dün oynamadı Corinthians 3 üncFiiiaçsnda Galatasarayı 1-0 ma Genç ve tecrübesiz elemanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adrea;Beyoğlu İstiklal Cad Parmakkapi Küçük İş Han No.66/1 J^IMIIIP.TMIIIW.IWİ.r'll II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • 12 3 456 7 9 9 lO 11 12!t 2 3 4 5 6 1 1 8 9 L_IQfflB J 11 J 2 I B Sadi Borak soldan saca t 1 Hazıra cihazımıza yarar:Akıtma eski terim)2 Adet:Şan 3 Gece eğlence yerlerinden:îçgüveysi;Gayri malûm ta-fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • KÜÇÜK FA M E LEB NE VE t W S AN LAB ı PiyÇs 3 perde 8 Tablo Yazan J.Steinbeck Sahneye koyan;Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam scrat 21-de,Cuma tefle,be)Pazar matinesi saat 17-de.Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • my Lukmun Hek'nn Dr.HAFH CEMAL Debilive Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat İD 30-13:öğle den sonra 14.3(1 17 de has-i ta kabul eder istanbul Divanyoiu No-104 ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtP TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE fâzan W.Somerest Maugham Türkçesi:V.Turhan Telefon 42157 o-Komedi Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre" Birabfiau Türkçesi:Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu Ekspres.18.30 Adapazarı 20 05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler t 6.25 Erzurum 8.30 Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • Bpli «ÜKlİlVmAH* D08ZHWCU MURADfa* HAKTİ TEFBİKA No:216 Yuan:SAMANCIGtL Su tan Muradın rengi ölü kadar sararmıştı.Gözlerinin çukura battığı farkediliyordu m Evet ama iyileşmiştir.Zira kendisini her va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13,00 Haberler 13.15 Küçük Orkestradan melodiler.İdare eden:Orhan Borar.13.40 Saz eserleri Oyun havaları 14.00 Orhan Avşar Tango Orkestrası 14.30 Şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • Duyduk duymadık demeyin,pehlivanlar meydana.MERAK.Aliyi tanıyan ve kendisinin büyük ortaya çıkmaya karar verdiğini öğrenmiş bulunan kimseler onu ortada göremeyince etraflarına bakınmaya ve söylenmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1952
  • 1952 senesi Amerikan araba modellerin deyenilikleri ^^viwfcv-Ufak ve ekonomik arabalar eenesi olarak vasıflandırılan 1952 senesi otomobil sanayiinde büyük yenilikler vücuda getirerek meraklılara çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bas tarafı 1 incide)ciddiyetini,memlekette yaratmak istedikleri havanın fena tesirlerini,aksülâmellerini bir türlü anlayamıyorlardı.Memleket buhranlı bir devir yaşıyordu.Mertlik,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazdı yiyecek maddeleri pazarlıkla 5.5.952 günü hizalarında yazılı saatîerde Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Sahip ve BaoawMaifal:AU Mad KASACAK Bu nttahata Tan îtlerini IdoM «dam Fanık DKMİBTA* Baaididi yer:MUBt ABCA t.AU Nad KM AT Ml i—ılıılfflı Ortakhfr Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Türk heyeti Atinada Baş tarafı birincide)Köprülü ve Orgeneral Kanatlı saat 17 de nekahat devresini geçirmekte bulunan Başbakan Flastiras'ın ikametgâhına giderek kart bırakmışlar ve müteakiben.Meclis B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • f İTHAL MALI 6 8 10 12 14 mm BETON DEMİRLERİMİZ GELMEKTEDİR Ayrıca İnşaat Malzemesinden ÇİMENTO FAYANS ÇİNKO LEVHA DEMİR BORU OLUKLU SAÇ ve her nevi Demir Saç Çeşitlerimiz ve Nalburiye Eşyası MEVCUT D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Eisenhower veda turuna başladı NATO komutanı «Yataktan kurtulduğuna çok memnun» olduğunu söylüyor Paris.26 AP)Atlantik îtti fakının Avrupa Orduları Başkomutanı General Eisenhower bugün Lüksemburg ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Eisenhowerin yerine Bas tarafı 1 incide)Teşkilâtına üye bulunan 34 memleket temsilcileri arasında halen yarı resmî müzakere ler cereyan etmektedir.Birleşik Amerikanın General Eisenhowerin haletini tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Japonya bağımsız bir devlet oluyor kuvvetlerinin Japonelerini açıkladı Ridgway,Amerikan yayı terkedecc Tokyo,26 AP)Japonyanın tam hükümranlığına sahip olma sı arifesinde bir konuşma yapmış olan Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Keşmir ihtilâfı hal yoluna giriyor Hindistan Parlamentosundaki komünistler bir beyanname yayınladılar Yeni Delhi,26 AP)Hindistandaki Komünist Partisi,Keşmir ihtilâfında şimdiye ka dar tutturduğu rotay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Bir tacir karısını öldürdü Bas taralı 1 incide)sene evvel henüz 18 yaşlarında bir kız olan Latifeyle evlenen sanık,bir sene önce geçimsizlik yüzünden karısından ayrılmış fakat r«on zamanlarda pişmanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Mos kovanın yeni iftira kampanyası Truman ve Achesoıı harp kundakçısı olarak vasıflandırılıyor Moskova 2G AP)Sovyet hükûmetuıin organı «Izvestia» bu günkü bir yazısında Cumhurbâşkanı Trumanla Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • A.Byroade geliyor Baş tarafı 1 incide)ligine tayin edilen Mr.George C.McGhec'nin yerine bu mevkie tâyin edilmiştir.Mr.Byroade bu seyahatte ken?ii dairesine ait bölgeler hakkında malûmat almak gayesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • İrandalci ingiliz hckları ı Bas tarafı birincide)İran.hükümet programının bir tatbiki mesabesinde olan.bu ted birin tamamen bk iç mesele olduğu yolundaki iddiasını tekrarlamıştır.ANKARADA DUYULAN MEMN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Türk-Yunan muhtelit komisyonu mesaisini bitirdi Baş tarafı 1 incide)dilmis bulunan Türk Yunan muhtelit komisyonu,1 nisandan 22 nisana kadar müzakere ettiği meselelerden bazılarını intaç etmiş ve komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Bakar yarımşaları istanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen Bahar Yarışmalarının birinci gün mü sabakalarında Avni Akgün uzun atlamada 7.35 metre ile yeni bir Türkiye rekoru tesis etmiş,İÛU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Sınaî Kalkınma Bankası Baş tarafı 1 incide)müzakeresi bittikten sonra îdare Heyeti Başkanı Cabir Selek,ibralarından dolayı ortaklara teşekkür etmiştir.Müteakiben de Cabir Selek,iş tutumunda herhangi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.04.1952
  • Benderlioğlu Amerikaya hareket etti Ankara Belediye Başkanı Belediyeciler Kongresine iştirak ediyor AnkarS 26 Milliyet Nevyorkta yapılacak Birleşik Amerika Belediye Başkanları yıllık konferansında bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • En zarif möbley en UstUn teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satış yerleri:Galata Tahir Han Te^:49449 Tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • Soğuk algınlığına karşı GRiPiN başarı ile kullanılır Rutubetli ve soğuk havalarda GRiPiN atmayı ihmal etmeyiniz.0 Baş,diş,adale,sinir ağrıların» süratle teskin eder.9 Bayanların muayyen zamanlar^ daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı 2 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazıh gün ve saatlerde Yassıviran 33 Tüm.Sat Al.Ko.da ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • GAZ VAÛtİttjŞLE^ 24 Saatte Yalnız 1 litrerazsarfeder i ^s ^1 Tam bir sessizlik':ye sükunet içinde kafiyen bozulmadan.'yıpr^nMa^an^iİelebeti.şİeyeh ba-M badaril toruna kalacak yegâne buzdolabı.Türkçe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • Kamyonet şasesi alınacak istanbul Defterdarlığından Muhammen kıymeti Teminatı Lira K.Lira K.7500 00 562 50 Şartnamesindeki evsafına göre bir adet kamyonel şasesi mubayaa işi.558-643 Yukarıda yazılı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan Mülkiyeti özel idareye ait Sakalar mahallesi kadastronun 205 ada 1 parselinde kayıtlı ahşap iki ev kapalı zarf usuliyla satılacaktır.Muhammen bedeli 30.000 lira,geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • Neşriyat W-Mt i Jİk SİYASET Türk Yunan dost luğuna tahsis edilen 61 inci sayası güzel bir kapak içerisinde çıkmıştım.Bu sayıdaki yazılar Başbakanımız Yunanistanda Sa clt Yumer)İstanbul Valisi ve Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • 5\VENiFAYDA SAĞLAYAN LÜKS Bin ÇAMAŞIR MAKİNESİ Çamaşırın yıkanma müddetini tayin eden OTOMATİK ZAMAN AYARI Harikulade ÇAMAŞIR SIKMA TERTİBATI Her parçanın ayrı ayrı yıkanmasını temin eden HUSUSİ MEKAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • wy 3 I.Si*t33 Hollywood artistlerinden Florence Mirf.s.Adrian Booth ve Virginia Gibson bir hastahanefle Koreden yaralı olarak Amerika^ dönen askerlere hizmet ederlerken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • BirJ^^m^dii^duları Shelly Winters kocası Gassman'dan ayrılıyor Yeni bir italyan artisti olan Alida Vallî de kocasından boşandı Sancın bir fırtına gibi olan aktris Shelly Winters,nişanlısı İtalyan Vitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1952
  • Yvonne'nın Jodl ile tanısına ve aşk sahnesi 11 San Francisco Story,Bir San Francisco hikâyesi Warner Bros Şirketi,Yvonuc dc Carlo'ya Joel Mc Crea ile birlikte yeni bir film çevirtmiştir.Bir San Franci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8