Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • 4jtov4kjettofaAMm Bugün şehrimizde hora;açıf.c geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Hasan Rıza adının sebep olduğu yanlışlıklar Millî biraderin D.D.Yollarına sattığı kömür Kömürlerin reddi Şartnameye uygun kömür değil,kömüre uygun şartname Z Kâlibi Umuminin hiddeti Bir yüzleştirme.[S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Beşiktaş Corinlhians'ı yendi Brezilyanın Corinthians takımı dün ilk maçım Beşiktaş takımı vlc yapmış ve 1-ft mağlûp olmuştu-Oyanını başından sonuna kadar cidden harikulade bir oyun çıkaran Beşiktaşlıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • ş#:#v-s Vorcester şehri mümessili Mİss Elen anahtarı Valiye verirken Vali ve Belediye Reisi Vorcester şehri Belediye mümessili şehrin sembolik anahtarını Gökaya hediye etti Şehrimizde bulunan Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Nazilli Bez Fabrikasında bir kızıl şebeke yakalandı Rusya hesabına çahşan 9 kişilik şebekede tehlikeli ajanlar bulunduğu meydana çıkarıldı İzmir 22 Milliyet)Nazilli Btez Fabrikasında,doğrudan doğruya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Bir kadın traktör altında can verdi Dün saat 17 sıralarında Beyâzıtta bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanması ile neticelenen fecî bir kaza olmuştur Giresundan buradaki basta kızını görmeye ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • 23 NİSAN n stanbulun işgali haberini alan Atatürk salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir Meclisin Ankarada toplanmasını temine karar vermişti.Memleket yalnız haricî düşmanların tazyikimi değil aynı zamanda İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Stafford Cripps öldü Stafford Cripps Londra 22 Nafen)İngiliz İsçi Hükümetinin Maliye Bakanlarınd&n Sir Stafford Cripps'in Sex:7 SU 7 d»)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Use mezunlarının yedek subaylıkları Millî Savunma Bakanı.lise olamıyacakları yolumlaki İzmir,22 Milliyet)Bugün Şehrimizden geçen Millî Savun ma Bakanı Hulusi Köymeıı açağıdaki beyanatı vermiştir:Asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Bay arm elçilere ziyafeti Ankara,22 A A.Cumhurbaşkanı ve Bayan Celâl Bayar bu ikşam saat 20.30 da Çankaya köşkünde Cumhuriyet hükümeti nezdinde akredite ecnebi büyük ve orta elçileri ile maslahatgüzar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Çanakkale D,P.il kongresinde Menderes'i verdiği mühim nutuk Başbakan Demokrat Partiden ayrılanların durumu ile C.H.R nin ümit bağladığı vâhimeleri teşrih etti M l ı M Ett i—Menderes dedi ki:Tek parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Millî Hâkimiyet Bayramı Türk Milletine kutlu olsun 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün yurdun her taraf nida olduğu gibi şehrimizde de parlak tezahüratla lutlanacak ve muhtelif semtlerde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1952
  • Atlantik Konseyi toplandı Konsey yeni başkomutanın tayini işini görüşecek Paris 22 A.A İlk defa olarak 28 nisan pazartesi günü Pariste toplanacak olan Kuzey Atlantik Konseyinin gündemin,deki başlıca m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • «I n j^-j W MAKALE Heceyi bilmiyen dil devrimcisi ismail Hami DANIŞMEND Dil Kurumunun yirmi yıllık tasfiyeciliğine hâkim olan zihniyet,bir ilim zihni.li değildir:Bunun en bariz delili,Dil devrimi)deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • Mle.23 NİSAN 1952 Çarşamba lu 28 171 10 Nisan 1348 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5 09 10.13 ÖğlS 12.12 5.17 İkindi 16.00 9.05 Aksam 18.57 12 00 Yatsı 20.36 140 İmsak 3.18 8.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve ETsham A.CIİ'!JpOfl.Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7 86.0ü 230 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44.80 0.01.876 9.73.90 7 90.50 280.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • tŞÇİ MÜMESSİLLERİ Devlet Demiryolu işçileri dün öğleden sonra Sirkecideki lokallerinde bir toplantı yapmış ve işçi mümessillerini seçmişterdir.Toplantı normal bir ha va içinde yapılmış ye seçimi Zeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • TÖREN it-Yarın saat 18 de Beyazıt Umumî kütüphanesinde yeniden tesis edilen Çocuk Kütüphanesi,nin açılış toıeni yapılacaktır GEZt if î.Ü.T.B.Türk Kimya Talebe Cemiyeti 1 Mayıs Bahar Bay ramı münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • FIKRA Polis mesleğinde teşebbüs kabiliyeti Teşebbüs ve sür'atli karrtr verme kabiliyeti her meslekte muvaffakiyete götüren birinci unsurdur.Hele zabıta mesleğinde.Çekinmeden söyliyebiliriz ki temayüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • Kaçak Sigaralar Son günlerde şehrimizdeki kaçak sigara satışları fazlalaştı Son günlerde gelirimizde,bilhassa Beyoğlu,semtindeki kaçak sigara satışları fazlalaşmış ve durumu gözden kaçırmı yan ilgüi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • YUNANLI KIZ TALEBELE-RİN TETKİK VE GEZİLERİ Bir müddettcnberi şehrimizde bulunan 75 Yunanlı kız talebeler şerefine dün jaat 27 de Beyoğ'U Kız Lisesinde bir çay verilmiştir.Misafir izciler bugün Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • DtJıS SAiSAH YAPILAN AKAMA TARAMA Emniyet Büdürlüğü İkinci Şube memur!an dün sabah şeh rin muhtelif semtlerinde,bilhassa Tahtakale ve Sebze Hali civarında bir arama tarama yapmışlardır.Neticede 14 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • Dün sabah toplanan Şehir Meclisi tarifelerin kaldırılmasına ait tutanağı reddetti II Genel Meclki,fevkalâde toplantılarının ikincisini dün e;t 10,15 te Ferzan Aras'ın başkanlığında yapmıştır.Geçen otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • HALKIN SESİ Lübnan korosu jt münasebetile İsminin mahfuz kalmasını istiyen bir okuyucumuz diyor ki;«Şehrimizi ziyaret eden Lüb nan Güzel Sanatlar Akademisinin yetmiş kişilik korosu Belediye Reisinin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • Topkapı Sarayı Meehu!hırsızlar sarayın kubbesindeki kurşunları çaldılar.Zaman zaman ev.türbe ve camilerden su borusu ve kurşun levhaları çalan hırsızlar ou defa işi azıtmış ve cüretlerini arttırarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • SİVİL HAVACILIK KONGRE SİNE İŞTİRAK EDECEK HEYETİMİZ 3 Mayısta ^Madritte toplanacak olan Beynelmilel Sivil Ha vacılık Kongresinde memleketimizi temsil etmek üzere,Türk Hava Kurumu Başkanı.Erzurum Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • TÜRK OCAKLARI KURUL-TAYI BUGÜN TOPLANIYOR Türk Ocakları Kurultayı bugün saat 15 de Saraçhanebaşın daki merkezinde 12 ocağın gön dereceği murahha iarın iştirakiyle toplanacaktır.Bu defa Kurultay çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • ZİRAAT BANKASININ TAH-VİLLERİ RAĞBET GÖRÜYOR Ziraat Bankasının piyasaya arzettiği 30 milyon üralık yüz de 5 faizli tahvillere karşı halk büyük bir alâka göstermiş ve tahvi'lerin büyük bir kısmı der ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • rlCARl T ODASINDA YARIN BİR TOPLANTI YAPILACAK Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odasında yarın dış ticaret rejimi hakkında bir toplantı yapılacaktır Bu.topiantıda ithalât mevzuları ve buna ait for malitcler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • FAKİR HASTALARA YAR-DIM CEMİYETİ KURULDU Memleketimizin hayırsever doktorlarının teşebbüsü ile şeh rimizdc 'Fakir Hastalara Yardım Cemiyeti» adı ue bir hayır cemiyeti kurulmuş ve dünden itibaren faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • Denizyolları kongresine Denizyolları İşletmesi Koope ratif Şirketi evvelki gün iki bin âzası bulunmasına rağmen ancak 180 üyenin iştirakiyle Galata Yolcu Salonunda yıllık kongrelerini yapmışlardır.Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • îsviçrede bize Mizan gazetesi başmuharriri Murat Bey iltihak etti;Ayrıca Prens Sabahattin ve kardeşi de Osmanlı ve Terakki gazetelerini çıkarıyordu.Bizim Fransâdan ihracımızı istiyen hükümetin bu karâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • DÜZCEDE D.P.KONGRELERİ Düzce,22 Milliyet)Günlerden beri devam etmekte olan D.P.ocak,bucak kongreleri bugün sona ermiştir.Bugün de son olarak yapılan Kışla bucak kongresi gece geç vakte kadar gayet kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • TJÜltJti jAı*ifciı*i)£Kl SAKALI ŞERİF ÇALLS Di Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube memurları garip bir hırsızltk hâdisesine clkoy muşlar,dır.Ü küdarda Teke camiinde bir mahfaza içinde bulunan ve Sultan İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • GALATADA KANLI BİR ARBEDE Galatada.Poli çıkmazında oturan Hulusi Akarca adında bı ji Yüksekkaidırimda oluran Mehmet Aydınla bir kadın me selesi yüzünden kavgaya tutuş muşlardır.Hâdise Hulusi ile Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • PİYANGO BUGÜN ÇEKİLİYOR MilH Piyango idaresinin 23 Nif-an Çocuk Bayramı münasebetiyle tertip ettiği piyangonun çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacaktır.Kacanan numaralar bu gece saat 23 de A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • YEDEK DENİZ SUBAYLARI DÜN DİPLOMALARINI ALDILAR Dün saat 16 da Heybeliada Deniz Harp Okulu ve Kolejinde Kasım 1951 girişli Deniz Ye dek Subay Okulu öğrencilerine törenle diplomaları dağıtılmıştır.Töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • KISA HABER LER ic 23 Nisan Çocuk Bayramı mü nasebetiyle Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik bugün saat 16 16.10 arasında İstanbul Radyosunda veli ve öğretmenlere hitap ederek çocuk terbiyesi mev zuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1952
  • POLİSTE Ortaköydeki Leh mezarlığının duvarlarındaki pirinç parmak îıkları çalan Hasan ve Mehmet adında iki kişi yakalanmış ve tevkif edilmişlerdir.¦ir Beyazıtta oturan Seyfettin Kıvrak âdında biri Sül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • Curtis hayretle bana bakıyordu.Çehresinden memnun olmadığını anlamak zor değildi.Büyük ümidlerle işe alındık tan bir müddet sonra elinden bir î?ey gelmiyeceği anlaşılan bir memurun kargısında âmirin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • Marciano nakavtla galip Providence Rhode Island)22 AP)Rocky Marciano,dün akşam,rakibi İtalyan boksörü Gino Buonvino'yu on raundluk bir maçın ikinci raundunda nakavt etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • Ankara GUneşspor boks takımı İstanbula geliyor Ankara,22 T.H.A)Ankara Güneşspor boks takımı İstanbul Boks İhtisas Kulübü tarai'mdan İstanbula davet edilnıiştir.Güncspor boks takımiyle İstanbul Boks İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • Amerikanın en zengin kadını öBdü Nevyork 22 Nafen)Amc rikanın üçüncü zengin kadını olan Florence Vandcrbüt 98 yaşında olduğu halde ölmüştür.Bu milyarder kadın hiç reklâm sevmez,gazetecilerle konuşmaz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • Türkistanda Rusların yaptıkları mezalim Öldürülen 5 milyon müslüman hakkında tahkikat açılması isteniyor Cenevre,22 Nafen)Millî Türkistan Birliği Komitesi,müslüman memleketlerin özel bir komisyon taşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • Katin faciası Amerikan Kongresinde şahitlerin dinlenilmesine devam ediliyor Frankfurt,22 A.A.*Ka tyn katliâmı» meselesi hakkında tahkikatta bulunan Amerikan Kongresi Komi iyonu dün,halen Pariste ikame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • Siyasî İcmal Yakın Şark'ın siyaset merkezi:Ankara Majeste Yunan Kralının ray ı ziyaret haberi alındıktan bir iki gün sonra Suriye Devlet Reisi Fevzi Selo ile hükümet* Keisi Edip Çiçekli'nin de hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Telgrafhane Yeditepe yayınlarının altıncısı Melih Cevdet'in,son şiirlerini bir araya topluyor.Adı,iste,Telgrafhane.Telgrafhane,aynı zamanda,kitaptaki şiirlerden sondan beşincinin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • üw£ Aşırı meslek aşkı On sekiz yasindeki bir İngiliz gazetecisi arkadaşlarını atlatmak için düşünmüş taşınmış,meslekten kimsenin beceremiyeceği bir şey yapmak hevesine* kapılmış.ZLmta vakalarına o bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • SÜMERBANK'IN 22.4.952 çekiUşende aşağıdaki tasarruf hesapları ikramiye kazanmışlardır Ankara Bahçeli Evlerdeki i Apartıman Katı istanbul'da Bahçekapı 216 No.lu hesap sahibi Neriman Öklü'ye çıkmıştır 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • HA ÎMOfliSAMİlf MATİZ TANSV Muhammet,sofraya getirilen zehirli kuzudan bir lokma koparıp ağzına etti TEFRİKA No:112 Hazreti Muhammed de,sık sık güzel hafiyenin odasında kalır,onu sevindirirdi.Safiye M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1952
  • İsrail Davis Kupasından çekildi Telaviv,22 AP)İsrail bu yıl Davis Kupası tenis turnuvasından çekilmiş olup,keyfiyeti turnuvanın Londradaki idare komitesine bildirmiştir.îs rail,ilk turda,mayısta Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.04.1952
  • 1 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yarnut Paris ve Londrûya yaptığı seyahatleri esnasında Büyük Britanya Genel kurmay Başkanı Mareşal Slim ile görüşmüştür 2 Geçen hafta içinde bir hava heyetimiz Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1952
  • tn S v i fe;1 Georgian Gwen Coldwell âdında 23 yaşında genç bir ku «World's Shapeliest leg Dünyanın en müthiş bacaklarına» sahip olmak şöhretini kazanmıştır.Resimde Gwen Coldwell'in mevzun bacaklan gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1952
  • ESKİ TÜRKLERİN UÇMA TECRÜBELERİ İnsanlısın bugünkü teknik seviyyesine ulaşmasında iki mühim âmil vardır:Biri tesadüf,biri de hayaldir.Tesadüfün en güzel tecellisi İngiliz âlimi Newton)un başına dü* şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.04.1952
  • iCORİNTHİANS'I GÖRDÜKTEN SONRAj Hey gidi Desportos Beşiktaş şaheser bir oyun göstererek haklı bîr takdir topladı Sulhi GARAN Brezilyanın Corinsthians'ı;t ilindi demiyeceğim amma.dün Beşiktaş karşısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1952
  • Futbolcaj^ şiktaş şaheser oyunla Corinthians® 1-0 yendi Brezilyanın Coıinthians takımı dün ilk maçını muazzam bir kalabalık önünde Mithatpaşa Stadyomundâ Beşiktaşâ kargı yaptı.Sahaya ilk evvelâ büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1952
  • Dünkü maçı seyredenler Dini yapılan Beşiktaş Corinthians 1-0)maçını seyredenlerin adedi 19.729 dur.Bu miktara yalnız bilet alıp turnikelerden geçenler dahildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1952
  • Lîsefır arasında yapılacak Atletizm müsabakaları 1 Galatasaray Lisesi Okul Spoı Yurdu taralında tertip edilen atletizm günü her yıl nisan ayının 3'üncü haftasında tekrar edilecektir.2 Bu yıl yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1952
  • Helsinki Olimpiyatlarına hazırlıklar Helsinki,22 f.H.A)19 temmuz 1952 tarihinden 3 ağustos 1952 tarihine kadar devam edecek olan 15 inci Olimpiyat Oyunlarına tertip komitesi tarafından yapılan hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1952
  • Robins *n Graziano maçı Geçen gün Ray Robinson'un Graziano'.u ikinci raundda nakavtla yenerek şampiyonluk unvan mu muhafaza ettiğini bildirmiştik.Yukardaki resimde Ray Sugar Robinson'u sağda)birinci r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1952
  • Corinthians bugün Fenerle oynuyor Sarı Lacivertlilerin bugün ne netice alacakları merakla beklenmektedir Bugün Corinthians ikinci oyunu karşısında 1-0 mağlûp maçını Fenerbahçe ile yapa-olan Brezilyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • BÜYÜK MİIKÜftlMR* TEFKİKA No:212 S SAMANCIGtt,Valide Kösem Sultanın yine bir şeytanlık düşündüğü halinden belli oluyordu ıakin işkence ile,saatlerce can çekişmek herhalde tahammül edilmez bir mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • 1 23456 7 8 9 10 1112!1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 ~5~i b_b_Hazirla/an baa.»orak ¦OLDAN SAGA 1 Gece kuşu;Bir pamuk cinsi 2 Sefarethane memuru;Ne sıcak ne soğuk 3 Eski harflerden birinin okunuşu;Kasabın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER ı m Trenler Gidecekler:7 20 Adapazarı lo'lO Konya Adana Kurtalan 14.40 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı 20.05 Anadolu Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • KÜÇÜK FARELER VE insanlar Piyös 3 perdo 6 Tablo Yazan J.Steinbeck SAHN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru» Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • İLKBAHAR MODASI İlkbahar modelleri 1 Ketenden yapılmış bir tayyör 2 Fransız emprimesinden yapılmış akşam elbisesi 3 Spor bir elbise.4 Klâsik bir döpiyes Bahar yaklaşırken bİTÇok kadınlar bu yeni mevsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • Bir Sanfransisko hikâyesi Si,Yvonne DeCaılo «Sân Francisco Story Bir San Francisco Hikâyesi» adlı filmiyle senenin en iyi kadın artisti unvanını kazanmıştır.Yukardaki resimde Yvonne De Carlo «Salome v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • Başpehlivanların çoğu başaltında,başaltılar da büyük ortada güreşecekler.Bu durum karşısında Ali pehlivan da büyük ortaya çıkmalıdır.Ben bu düşüncedeyim.Haklısın,fakat herhalde Yörük Ah de bunu biliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • RADYO istanbul rodyosu 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 İstanbul Şehir Bandosundan marşlarımız Pl)13,45 Oyun havaları 14 00 Radyo Salon Orkestrası İdare eden:Semih Argeşo 14.30 Şarkılar 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TİYATROLARI Saat 21 do Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE û/an W.Some* rest Maugham i V.Turhaa Telefon 42157 0-Komödi Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşit Bara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor r r Bag tarafı 1 incide)talkın sefalet,açlık,ekmek sıkıntısı vaziyetlerinden şikâyetlerini ve bu vesile ile ortalıkta cereyan eden dedikoduları samimî olarak anlatmaya başlar,îsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Millî Hâkimiyet bayramı Bos tarafı,1 incide)Saat 9.30 da Galatasaray lisesi bahçesinde toplanacak olan Beyoğlu ilçesi ilkokul talebeleri ve bando buradan hareketle Taksim meydanına gelecek ve yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Hıımez,DauthiUe'i mağlûp İti Paris,22 AP)24 yaıjında olan genç ve parlak Fransız boksörü Charles Humezı dun" akşam,15.000 seyirci önünde cereyan eden kanlı bir müsabaka sonunda,Palais dea Sports'da,ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Bir kadın traktör altında can verdi Baş tarafı 1 incide)yürüyen şoför Salâhattin SoyyL ğitin idare ettiği traktörün sadmeşine mâruz kalmışlardır.58 yaşlarında bulunan Samiye Larçinin beyni patlıyarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Atlantik Konseyi toplandı Baş tarafı 1 incide)perşembeye kadar Paris banliyö,sünde.Marne.La-Coquette'deki evinden çıkmıyâcâğı ve istirahat edeceği başkomutanlık genel karargâhı subaylarından öğrenilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Nazilli bez fabrikasında Baş tarafı 1 incide)da cereyan eden gizli konuşmaları dahi diktafona alınan 9 vatAn haininden mezkûr fabrika dokumacı ustası Ömer Karama"nın bundan bir müddet evvel,gizli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • C.Bayar,elçilere bir ziyafet verdi Baş tarafı 1 incide)ka,Finlandiya.Haşimî Ürdün.İs viçre,İsveç.Belçika Şili.Meksika.Suriye;Arjantin elçileri ve Romanya,Pakistan-Çekoslovakya.Irak;Avusturya;Fransa ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Truman ittiham ediliyor Başkanın çelik fabrikalarına el koymakla salâhiyetlerini aştığı ileri sürüldü Washington 22 T.H.A.Bugün Cumhuriyetçi üyelerden Robert Meal.Ayan Meclisine bir takrir vererâk,Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Mend)Bas tarcriı birincide)derin inkılâplar tahakkuk ettir di.Bu misal de gösterir ki bir partinin içinde tesanüdün mev cudiyeti.memleket idarecinde istikrarın temelini teşkil eder.Hakikî mânasiyie ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Stafford Cripps öldü Baş tarafı 1 incide)ölümü derin bir teessür uyandırmıştır.İlim adamı,hukukçu,sefir,maliyeci,devlet adamı olan Sir Stafford Cripps 62 yaşında olduğu halde Zürihde tedavi edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1952
  • Lise mezunları [Bas tarafı birincide\cek hiçpir mülâhaza varit olamaz.Lise mezunlarına yedek subaylık hakkı tanınmıyacaâı hakkında çıkan dedikodular ta mamen anılsızdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Utanbui Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda' cins ve miktarı yazılı sebzeler ayrı ayrı olmak üzere hizalarında yazılı gun ve saatlerde Selimiye As# Sa# Al# Ko.da açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Hîdro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-rlektrik tesiri için fennî şartnamece göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbrn alternato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • İ.E.T.T.İşletmelerinden 14000 metre santrifüj dökme boru ve parçaları 20100 metre tecritli çelik boru ve sifonları istanbul şebekesi için.19000 metre istanbul ve Anadolu şebekeleri brangmanları için ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Nad KARACAN Bu ntUhada Ycaa l«lerini idare «Um Faruk DEMÎHTAf Bamldıflı yer NURİ AKÇA T*.Ali Naci KARACAN OAıeUcilik KoMttU Ortaklımı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • BU MEMLEKETİN AMPULÜ Avrupanın en modern fabrikasında,en iyi malzeme ile imal edilen General Electric ampulleri,dayanma ve parlaklık bakımından piyasada satın alabileceğiniz EN ÜSTÜN AMPULDÜR,i Bol ış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası İstanbul Şubesinden 10479 Es.Hasso,ye.Perihan,Beyoğlu'nun Feriköy mahallesinin Hanımoğlu sokağında 1030 ada 7,28 parsel numaralı 210-50 metre kare mesahai sat« hiyeli taj 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası istanbul Şubesi Müdürlüğünden 26.5.952 tarihinde 2845 sayılı dosya No.sile satışa çıkarıldığı i'ân edilen gayrimenkulu satın alanlara bankamızca usullerimize göre ikrazda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Anna Kahafyan H.6321 hesap No.lı borç senedile Sandığımızdan istikraz etmiş olduğu «1000» bin liraya mukabil Fatih Samatya)Sancaktar Hayrettin maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı.kininli GRİPİN ba şan ile kullanılır.GRİPİN,baş,di$,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siya* tik tedavisinde faydalıdır.KİNİNLİ 1 v fm« 4 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Sarıyer Sulh Hukuk Hâkimliğinden:952/85 T.Büyükdere caddesinde 182 sayılı dükkânda kurukahvecilik ve tütüncülük yapmakta iken vefat eden Nuri Alkanm mezkûr dükkanındaki emvali ticariye ve eşyasile Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI 15 ton patates müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile 5 Mayıs 1952 pazartesi günü îaat 14 de Selimiye As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFI!S CEMAL Dahiliye* Mütehassısı Pazardan batka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Dlvarryohı No:104 J Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Bugün bütün müvezzilerden Resimli Türkiye'yi arayınız •o o ı.ıb(l anın Hava ı VE İMPARATORiÇE OJENi Tarih© uygun,zarif ve ciddt 8 renkli tablolarla RESİMLİ TÜRKİYE Gazetesinde Başladı:8 SAHİFE 10 KURU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Kapalı Eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 SİS"' Çocuk Hastahanesi Hariciye ve Doğum Klinikleri ve poliklinikleri binası 1 inci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahilî yollarda yapt.rıiacah makadam şose,asfalt kaplama ve mecra inşaatı kapah zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Muhammen bedel k^ii!bedeli 492908 lira 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8