Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Tun usta kargaşalık Tunus.21 AP)Poli Ba kuş'un Başbakanlık Dairesi kar şısmda gösterilerde bulunan halk kalabalığım dağıtmak için,havaya ateş etmiştir.Halk arasından üç bomba atılmışsa da bunlar infil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Şehir Meclisinin fevkalâde içtimai Dünkü toplantı a 1952 de mîllî,1953 da beynelmilel birer sergi açılması kararlaştı Şehir Meclisinde bir üye konuşurken Bazı önemli ve acele işleri müzakere etmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Harp zengini yetişmesine müsaade etmiyeceğiz,Bu söze rağmen mensuplar,himaye görenler derhal zengin olmaya başlamıştır,az zaman içinde Birinci Büyük Harp zenginlerine rahmet okutacak tarzda yürümeye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • „W—W^"«i 'inn»)1—I Akdeniz bölgesinin savunması O-Amiral Carney,Atlantik deniz kuvvetlerinin İngiltere donanmasiyle birleştirilmesini istiyor Vaşington,21 A.A.Atlantik Paktı Kuvvetleri Güney Avrupa Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Adliyede bir hâdise Dün Adliyede bir mevkuf,ken dişine haksızlık yapıldığı iddiasiyle koridordaki pencere camını kırmış ve intihar etmek için merdiven boşluğuna atılmak istemişse de polisler tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Eisenhowerin rahatsızlığı O-k Generalin ateşi düştü fakat bir gün daha istirahat etmesi lâzım Paris.21 AP)Atlantik Paktının Avrupadaki Kuvvetle ri Başkomutanı General Eisen bower birkaç günden beri ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Havacılık kongresi o-Heyetimiz yarın Madride hareket ediyor Ankara,21 Milliyet)3 mayısta Madritte toplanacak olan Beynelmilel Sivil Hav-acı lık Kongresinde memleketimi zi temsil etmek üzere T.H.K.Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Dün yakalanan dolandırıcı Müthiş bir dolandırıcı yakalandı Kendisine doktor,tüccar ve müteahhit süsü veren dolandırıcı altı ayda 50 bin lira dolandırmış Bir hafta evvel Kapahçarşıda bir dolandırıcılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • 35 inci devre yedek subaylar dün törenle orduya katıldılar Bu münasebetle şehrimizde ve Ankarada yapılan diploma tevzi töreni çok parlak oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • ^^mm m VV:İ':V V m* k;SSSS:V-SS:Dün Ankaraya dönen Cuınhurbaşkanı Celâl Bayar A nkara garında.Cumhurbaşkanı C.Bayar geden Ankaraya döndü Celâl Bayar Ankara garında binlerce vatandaşın coşkun sevgi tez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Suriye Devletreisi ve Albay Edip Çiçekli Anka raya geliyor Ankaradaki müzakereler sırasında Orfa Doğu meseleleri üzerinde durulacak Fevzi Selo başkanlığındaki heyetin Ankara temasları sonunda ticarî v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Türk-Elen dostluğu Dün şehrimizden ayrılan G\Bocaris Türk Elen dostluğundan sitayişle bahsetti Elen Enek Partisi ikinci başkanı Gl.Batsaris Paskalya münasebetiyle şehrimizde bulunan Yunan Maliye Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • 23 Nisan yarın kutlanacak Yarın,23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.Bayramın bu yıl şehrimizde daha parlak bir şekilde kutlanması için vilâyetçe gereken hazırlıklar tamamlanmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Mareşal Saunders gejjyor İngiliz Hava Mareşali ya nn Ankarada bekleniyor Ankara.21 Milliyet)Hava Kuvvetlerimizin misafiri olarak İngiltere Ha va Mareşali Saunders 23 ninan günü şehrimize gele çektir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • •t/toMk wVUimu Bugün şehrimizde bava.sabahleyin ûz bulutlu,öğleden sonra açık geçecek hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • Corinthians ilk maçını bugün yapıyor Cumartesi gtinü şehrimize geîen Corinthians takımı bugün ilk maçım Beşiktaş takımı ile Mithatpâşa Stadyomunda yapacaktır.Futbolun üstadı olarak tanınan Brezilya tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • lOrgeneral!JYamut dün] gece geldi;Bir müddet önce Fariste" Atlantik orduları başkomutanlığın daki toplantılara iştirak ettikten sonr'â İngiltereye giderek Büyük Britanya İmparatorluğu Kurmay Başkanı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1952
  • ingiliz Mısır resmî temasları dün başladı Hilâlî Paşa Hükümetinin idarî temizleme programı ile ilgili kararname yayınlandı Londra 21 THA.İngiltere Dışişleri Bakanı Mr.Edenle İngilterenön Kahire Büyüke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • *m m ı f m,m.n ı,w—MAKALE Dil şampiyonları İsmail Türk milletlerinin müşterek kültür dili» hakkında bundan dokuz sene evvel Ulus)gazetesinde çıkan etüdümün Dil Kurumunu nasıl küplere bindirdiğini ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • Piyasada durgunluk ve Son günlerde muhtelif yaban cı memleketlerin piyasalarında hissedilen malî buhran memleketimizde ve bu arada şehrimiz piyasasında da tesirini gös tcrmiştir.Bu buhranın yarattı ğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • M KMLERETİSÜZİ ZİYARET EDECEK OLAN MISIRLI GAZETECİLER Kahire ve İskenderiyude noş redilen on büyük Mısır gazete sinin başyazar ve yazı işleri müdürlerinden müteşekkil bir heyet bu hafta içinde memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • Hie.27 Recep 171 VAKÎT VASATI EZAMÎ Güneş 5.11 1015 Öğle 12.12 5.18 İkindi 16.00 9.06 Afcşam 18.56 12 00 Yatsı 20.35 1.4Ö imsak 3.20 8.25 22 NİSAN 1952 Salı ¦u 9 Nisan 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • Bundan tam altmış sekiz sene evvel.Tıbbiye mektebi talebeleri ve İstanbul münevverleri heyecan içindeydiler Sebep;Abdülhamidin müstebidane idare sine kargı gençlerin ayaklanması ve padişahı öldürüp hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr Frangı*,isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış lapan 89 00 280.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 30 0.01.876 9.73.90 7.91.O0 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • İLKOKULLARIN TATİLİ Şehrimiz ilkokullarında 1951 52 ders yılı 24 mayıs cumar tesi günü »ıona eı-ecek ve öğren ci-er.tatil devresine girecekler dir.İlkokulların son ınıf imli hanları da 2 haziran cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • MİRAÇ GECESt Dün gece mübarek Miraç cebiydi.Kandil münasebetiyle camilerden bir kısmı sabaha kî dar açık kalmış ve müslümaı iar geceyi ibâdetle geçirmişleı dir.Büyük camilerimizden biı kısmında da mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • EĞLENCE it;Millî Türk Talebe Birliği S mayıs pazartesi günü eski Eminönü Hâlkevinde.bütün illerin oyun ve saz ekinlerinin iştirakiyle bir «Folklor resmi geçidi» ter,tiplemiştif GEZt ic 23 nisan çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • KISA HABERLER if Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik.şehrimiz Eğitimini İlgilendiren bâzı mevzular üzerin de,ilgililerle temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Ankaraya gidecektirif Fen Fakültesi Tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • POLİSTE Sârryolyada bir yazma fabrikasında yangın çıkmış ve bina tamamen yanmıştır Hasarın bir hayli mühim olduğu bildirilmek.tedir.Bâkırköyde oturan Nazmi.Hayri ve Nihat adında üç kişi bir kavga sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • Yeni araba vapurları Denizcilik Bankası yeni vapurların çalışmasından memnun Dün bir sabah gazetesinde;yeni araba vapurlarının arıza yaptığı ve her seferinde ziyan ettiği hakkında neşredilen haber yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • KÖY AKŞAM OKULLARI Köylerde okuma,yazma bilmeyen vatandaşlara İlk tahsil derecev inde bilgi verilmesi için ihdas edilmesine karar verilen Köy Akşam Okulları gelecek ders yılı başından itibaren faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • RUJ KUTUSU İÇİNDE PIR-LANTA GETİREN ADAM Rebeka Narin admda bir kadının bundan bir müddet evvel Avrupa dönüşünde,Güm rük muayenesi yapılırken,ruj kutusunun içinde kıymetli bir pırlanta çıkmış ve kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • ERTUGRUL ADALININ MEKTUBU Şehir Meclisi üyesi Ertuğrul Adandan aldığımız bir mektupta İl Haysiyet Divanı tara fmdan kendisine hiçbir tebligat yapılmadığı;şahsına atfe dilen mektubun uydurma oidu ğu;He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • Gar-p bir mac era On beş yaşlarında bir kız 59 5 aşındaki sevgilisine kaçtı Dün sabah zabıtaya garip bir aşk macerası intikâl etmiş tir.Hâdisenin taöulâtı şöyledir:Sirkeci muhitinde ikâmet eden bir ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • BİR ADAM MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE DELİRDİ Kasımpaşada oturan Ha,an Pak adında biri pazar günü öğ leden sonra Küçukpazarda İKa met eden bir arkadaşına miöafir-iğe gitmiş ve kahve içer ken birdenbire de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • KÂÜITHANEDE İNŞA EDİ-LEN DİSPANSER YARDIM İSTİYOR Kâğıthaneliler tarafından mahallî Demokrat Parti teşki iâtımn da yardımı ile tesis edi len di «panser yarın törenle açı lacaktır.Dispanserin her türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • YENİ MOTORLU TRENİN TECRÜBE SEFERİ DÜN YAPILDI Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt bek,Devlet Demiryolları Birinci İşletme Müdürü ve oasın mensupları,yeni satın alınan motorlu trenlerden birisiyle dün sabah s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • CÖ¥ KAMYONU SATMAK İSTEYEN FİRMALAR ÇOĞALDI Belediye Temizlik İşleri Müdüriüğüne alınması kararlaştı nlan çöp kamyonları,arazözler ve sokakları sulayan;süpüren ve yıkayan kamyonlar satmak için 9 lirma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • HALKIN SESİ ispirtizma meraklısı bîr bayan İsminin mahfuz kalmasınırica eden bir Bayanın arzusu;«Gazetelerde ve bazı mec rnualarda ispirtizma vS man yetizma tecrübeleri hakkında bir çok şeyler okudum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • Şoför ehliyetlerinin geri alınma şekli Şehir Meclisi Kavanin komisyonu seyrüsefer Cılimat/ıamesinin 100 üncü maddesini tadil etti İl Genel Meclisi Kavanin ve Mülkiye Komisyonları Şoförler Cemiyeti müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1952
  • FIKRA Gene mi otmesele İki güreşçinin îsvcçte çıkardıkları mahut saat hâdisesinin yarattığı derin teessür hâlâ devam ederken ve ancalk bu iki güreşçinin ebodiyen minderden uzaklaşması ile bu ıstırap n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • Sağlam ve Emniyetli KİRALIK Kasalarımız En müsait şartlarla Emrinize amadedir O KB «NIK stahoııe Coo.45-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA İki yüz mahkûm dün Sanfran şişkodaki hapishanede isyan etmişler ve dört gardiyanı ellerine geçirmişlerdir.Mahkûmlar müdürü ve bir gazeteciyi görmek istediklerini ve gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • CİFTE SARAYLAR CİNA-YETtNİN FAİLt V AKALANIN Bundan bir buçuk sene evvei Çiftesaraylarda bir cinayet İslenmiş ve F»r 1ıke'nrii Vntm.ı ıdmda bir kadının baş.«m taşla ezmek suretiyle öldüren fcaatil fir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • et B islam Bi rliği Bir Suriye gazetesi siyasî Ra-3 elerle kurulacak birliğin muvalf al;olamıyacağını bildiriyor Şam,21 Nafen)Suriyenin tanınmış yorumcularından Taha E.ı Mudawar Al Ayyam gazetesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • i s v e ç t e komünizm Memleket dahilinde geniş bit kızıl casusluk şebekesi meydana çıkarıldı Stokholm,21 Nafen)Sim diye kadar İsveçde faaliyet gös termiş en geniş ve en tehlikeli casus şebeka inin iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • Nevada çö.iinde atom tecrübesi vanılıvor Bugün yapılacak tecrübeye askerî birlikler de iştirak edecek Las Vegas 21 Nufen)Yarın burada yapılacak büyük atom manevraları iğin bütün hazırlıkların ikmal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • Sahte Rus keşifleri Moskova radyosu Leonardo de Yinci'nin komünist olduğunu iddia ediyor Londra,21 Nafen)Sovyetler son zamanlarda «iki ke şifde» daha bulunmuşlardır.Sovyet gazeteleri büyük sanat kâr v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • Türk tütününden atom şekeri yapıldı Londra,21 Nafen)Ingilte rede bir laboratuarda «atom şekeri» imal etmeye mu vattan olunmuştur.Belirtildiğine {yöre,Türk tütünü ile imal edilen bu atom şekeri bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • KUMLUĞA OTURAN YUNAN VAPURU YÜZDÜRÜLDÜ Bundan bir müddet evvel Haydarpaşa açıklarında bir müsademe neticesi sığlığa otu ran Yunan bandıralı «Marpcsa» şilebi;İmroz tahlisiye gemisi tarafından yüzdüıülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • I HAZRETi MUHAMMEDİN SAMİU MFtİ TAH$V HAYAT Hazreti Muhammet çadırdan çıkınca elinde kılıç Ebu Eyyubu görünce şaşırmıştı TEFRİKA No:111 Feryat ve figan her taraftan yükselmeye çocuklar ağlamaya kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • KİLİSEDE HIRSIZLIK Narlıkapıda Ermeni kilisesinde dün bir hırsızlık olmuş;teberru edilen paraların buJun duğu çekmece kırılmak suretiyle içindekiler alınmıştır.Meç hul hırsızların aranmasına baş lanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • Siyasî İcmal Mısırlı gazetecilerin ziyareti Bir ajans haberine göre yakında Mısırın tanınmış gazetecilerinden on kişilik bir gurup Tüıkiyeye gelecek,Ankara,İstanbul ve Bursayı ziyaret edecek.devlet ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • Benim burada vazifem var Muhafızlık müfettişlik gibi bir şey.Yapacak iş olmadığı için tam istirahatteyim.Biraz Şişmanladım,göbek koyuverdim.Fazla değil,dedim.Her ramanki halin Yavaş yavaş inkişaf ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ufuklar mecmuası Dünkü yazımız,bir vesile ile.ı Bedri Rahmi Eyüboğlunun Şiirinde kalmıştı Üçüncü Teker,lek:«Böylesini hiç görmemiştim» diye başlıyor.Hani Mevlânâ da «Pek acayip bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • İstanbul Sargı i An karadan verilen bir habere Köre,İstanbul Sergisi bu sene de açdacakmış.Hattâ resmiküşat ve nutuklar günü tfe şimdiden tesbit edilmiş.21 hazıra» 11)52.Önümüzde ancak iki ay var.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • r* Son Model bir Mercury OTOMOBİLİNE Sahip olmak ümidi,emrinizi bekliyen Beyoğlu ajansımızda Açtıracağınız 150 liralık bir hesapla hakikat olabilir İHMAL ETMEYİNİZ.Her 150 üra için bir numara verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1952
  • KIZLARINI KÖTÜ YOLA SKVKEDEN ANANIN DURUŞMASI Neriman Kuşçu adında bir kadının Belma,Selma adındaki kızlarını sefalete sürükledi ği ve fuhşa teşvik iddiasiy'e mahkemeye verildiğini evvelce bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.04.1952
  • 1 Yedek Subay Okulunun 35 inci donem mezunlartnâ dün yurdun birçok yerlerinde törenle diploma tevzi edilmiştir Şehri mizde Q\p\oma\atını alan yedek "stihkâm asteğmenleri Taksim âoidesine bir çelenk ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1952
  • Son zamanlarda Amerikan film meraklılarının baş gözdesi mevkiine erişen güzel yıldız Marilyn Monroe,Kerth Andes ile birlikte renkli bir film çevirmiş ve çok muvaffak olmuştur.Marilynin vücut tenasübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Deli Petro oğlunu işkencelerle öldürtmüştü Petro,oğlu Aleksiyi hususî bir mahkemede idama mahkûm ettirdikten sonra hükmü infaz ettirmedi,işkence ile öldürttü Pais Çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.04.1952
  • Pazar günü muntazam bir şe kilde Mithatpaşa stadına çelip Fener Vefa maçını seyreden Corinthinslı futbolcular.Futbol artistleri Mithatpaşa Stadında CORINTHIANS ILK YAPIYOR miri'ı" ıi Brezilyalı futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1952
  • Profesyonel lig maçları Puan cetveli Takmılaı M.G.B.M.At.Ye.P» Beşiktaş 10 9 i Ü 24 5 ^3 Galatasaray 10 6 4 0 20 5 16 Fenerbahçe 10 7 2 1 22 10 16 Vefa 10 «t 2 5 17 18 8 Beykoz 10 1 ü 6 14 20 8 Istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1952
  • Edebiyat voleybol takımı Ba scno fakültelerarası voleybol maçları çok heyecanlı ve zevkli olmaktadır.Şimdiye kadar yaptıkları karşılaşmalarda ceuülmence oyunlariyle seyircilerin takdirlerini kazanan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1952
  • Hollandalı W i I kes ÎUlya liglerinin en kıymetli oyuncusu hie şüphe yok ki Hollandalı sağiç VViIkes'tir.Bugün fulyanın en beğendiği ecnebi oyuncu oian İnter'li Wilkes,Avrupanın en iyi sağiçi olarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1952
  • İHI Amerikalıların yeni olim niyat ümidi Iness.İtalyanların üstünlüğü kayboluyor Amerika diskte yeni 1952 olimpiyatlarında Amerikalı diksçi iNESS'in büyük bir muvaffakiyet sağlayacağı bekleniyor Diskt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1952
  • Faküttelerarası cömi final maçları Tıp Fakültesi dün Hukuku 1-0 yendi Tıplıiar oyunun bitmesine beş dakika kala Salimin ayağıyie galibiyeti elde ettiler Hukuku 1-0 mağlûp eden Tıp futbol takımı İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1952
  • t-Kısa Spor Haberleri Küçük wimbleden tenis Uırnu sı Romada yapılan ve küçük Wimbledon kupası diye vasıflandırılan tenis maçlarında Avustralyalı Sedgman rakibi Danimarkalı Nielsen Kurt'u ve Mısırlı Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • MM;M:I 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-2 3 4 5 6 7 8 9 ¦ıiJ 101 11 12 Hazırlayan Sadi Borak SOLDAN SAO A 1 «Sinede bir lâhza' aram eyle gel canım gibi geçme ey ruhu revan ömrü şitabanım gibi» diyen div
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • iBÜyÜK HÜKÜMDARI TEFRİKA No:211 Yuan:SAMANC1GİI-Allah ömürler versin sultanım.Bütün arzularımı fazlasiyle yerine getiriyorsunuz Kösem Sultanın sevinçten ağzı açık kalmıştı.Kendisini saptcdemiyerek Mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • Ne demek Kaptan,neye vermesinler.Sen istedikten sonra ben seni kendi elimle evlendiririm.Bu sırada Mitka güldü ve şöyle dedi:Delikanlı doğru söylüyor Kaptan.Bahusus artık sen nıüslüman da oldun.Sana k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • KÜÇÜK FARELER VE İNSANLAR PiyĞs 3 perde S Tablo 5Tazan J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de.Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-dö.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana Kurtalan 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18 30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspıesi yatâklO 20 50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • jr.LuKnıan Hekim Dt HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka hor gün sabah saat 10 30-12:Öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder.îstanbol I Divanvolu N v 104 I 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • Aslen Fransız olmasına rağmen Amerikalı olduğunu iddia eden Leslie Caron geçen yıl George Hormel II ile evlenmişti,Leslie şimdi Gene Kelly ile «An American in Paris Pariste bir Amerika» filmini çevirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kurustur Abon« şeraiti TUrkiye Harfe Lff Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Allı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4.90 9.00 İLAN FÎATLABl 2 ve S Uneii sayfanın saatimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13 30 Dans müziği Pl 13 45 Şarkılar 14,15 I öğle konseri Pl.14.45 Şar-1 kılar 18 20 Konuşma 18.30 Memleket havalan ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLAR Saat 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yûzan W.Somerest Maugham İurKçesi:V.Turhan Telefon 42157 o-Komedi Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeau Türkçesi;Reşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Adliyede bir hâdise l Baş tarafı birincide!duruşmanın başka güne bırakıldığını öğrenince,bağırıp çağırmaya başlamış,jandarmaların müdahalesine rağmen sağa.sola hücuma kalkmıştır.Bu arada pencere camla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • 23 Nisan Baş tarafı 1 incide)Beşiktaş Barbaros ve Fâtih Hava Şehitleri meydanları ile Kadıköy Fenerbahçe stadında törenler yapılacaktır.İlkokul öğrencileri,yavrukurtlar ile şehir ve askerî bandoların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Akdeniz savunması Bas tarafı birincide)kiye ve Yunanistan deniz birliklerinin bulunacağını,fakat înjçilterenin Akdenizdeki kuvvetlerinin aynı vaziyette olmıyacağını kaydetmektedir.Bununla beraber Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • 35 inci devre yedek subaylar orduya katıldılar 35 nci dönem süvari,istihkam ve uçaksavar okullarını muvaffakiyetle ikmal eden yedek subaylar dün merasimle diplomaları verilmiştir.Tuzladaki uçaksavar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • ingiliz-Mısır {Bas *nrâfı birincide)şı karşıya bulunuyor.Bir taraftan.Amerika.İngiliz hükümetini aradaki ihtilâfın halli hususunda bir kolaylık yapmağa taz yik etmekte olup diğer taraftan Sudan Valisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • ZAYl Yapı ve Kredi Bankası Aksaray Ajansında 3586 No lı hC-sâp cüzdanımı zayi etlim Yenisini çıakaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Davutpaşa îskelesi 27 numarada Mehmet Boynoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • ZAYİ Çorum ilinden almış olduğum nüfus tezkeremi ve Konya hususî muhasebeden aldığım bonservisimi zayi ettim.Yenilerini alacağımdan eskilerinin hült mü yoktur.Fâzlı Gürbü/er Çorum 1327
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • ZAYİ;Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden aldığım şebökemi kaybettim Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.7751 Vecdettin Benderli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • ZAYİ:Çamlıca Kız Lisesinden almış olduğum pasomu kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.I.C 189 Gülderen Sağıroğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Sahip w Başmuharriri Ali Had KASACAN Bu nü-iıada Yon İşlerini idare td» Faruk DEMİHTA* Basıldığı yer KUBÎ AIÇA re All Nad KARACAN Oteetedlik Kolektif Ortaklımı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden:Şehrimizde misafir olarak bulunan Brezilyanın Corintlıians takımı ile Galatasaray kulübümüz arasında 26.4.1952 tarihinde yapılacak üçüncü karşılaşmaya al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Yeni bir yaralı kafilesi Jııtluudia gemisiyle 75 gazimiz dün Yokohamadan yola çıktı Yokohama,21 AP)Birleşmiş Miıletıerin Koredetci Başkomutanı General Ridgway'le eşi bugün Danimarka ya ait «Jufcandia»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Eisenhowerin rahatsızlığı Baş tarafı 1 incide)dukça şiddetli bir ıföğuk algın lığından yatmakta olup bugün de yatağından çıkmiyacağı üğ renilmiştir.Cumrjrtesj ^fV den beri,hekimin tavsiyesiyle Marne L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Celâlettin Evren tahliye edildi Ankara.21 Milliyet)Tokat milletvekili Fevzi Çubuğu bıçakla yaralamaktan sanık Ce lâlettin Evrenin muhakemesi bu gün karara bağlanmıştır.Bi in diği gibi anık hakkında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Şehir Meclisi Baş tarafı 1 incide)muhakkûk isteniyorsa evvelce takarrür ettiği gibi Gülhane Par ki civarında anılması gerektiğini ifade etmiştir Bunun üzerine Ferdi öner demiştir ki;Gülhane Parkı saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Türk Elen Baş tarafı 1 incide)hine ve ne de Yunanistan lehine yapılmış değildir Bu hallerindost olarak birlikte yaşamak mecburiyetinde olan her iki milleti birbirinden ayıramaz.Türkiyeye hareketimden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Amerika seçimlerinin Avrupadaki tesirleri M.Faure:'Taft kazandığı takdirde uç türlü bir vaziyetle karşılaşacağız,dedi Ankara,21 Milliyet)Bir kaQ günden beri şehrimizde bulunan Fransız Milletvekili ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Öğrencilere gönderilen zararlı neşriyat Ankara.21 T.H.AJ Millî Eğitim Bakanlığı okul talebesine gelen mektupların açılıp &çılmamast mevzuunda,bütün okullara yeni bir tamim yapmıştır.Bu tamimde söyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Yugtfsiavyada/Rusya lehine casusluk yapan hariciyeciler Beîftrat,21 T.H.A)Bundan bir müddet evvel,Rusya lehine casusluk yaptıkları için tevkif edilen Hariciye Bakanlığına mensup 4 büyük memu run mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Bir öğretmene sarkıntılık İzmir.21 T.H.A.Konak önünde bir hâdise olmuş,bir kadın zorla koluna giımek iste yen erkeğin üzerine hücum ederek kendisiyle mücadele et mistir.Tepecikte 1468 no.h rokak ve 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • KaytteriUfc bir camr soywWn Kayseri.21 T.H.A.Yah yalı nahiyesinin Kocahacıli kö yü camii meçhul hırrızi'ar tara fından kapısı kırılmak sureuy le soyulmuştur.Hırsızlar,camiden balı,kilim gibi bütün eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Demirperde tâbirini Churchill bulmuş Londra,21 Nafen)«Demirperde* tâbirinin kimin tara fından bulunduğu bir münakaşa mevzuu olmuştur.Umumi yctle bu tâbirin,1946 senesinde Fulton nutkunda Churchill tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Bahreyn adası ihtilâfı İran fan adanın kendisine ait olduğunu ileri sürdü Tahran,21 AP)İran bugün Büyük Britanyayı,petrol den yana zengin Bahreyn'ce Basra Körfezindeki diğer ada larda «Kanunsuz müdaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Cumhurbaskanı C.Bayar Baş tarafı l incide)Vekili Orgeneral Şükrü Kanat lı generaller.Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarları,Emniyet Müdürü ve diğer mül kî ve askerî erkân tarafından karşılanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Nuri Yamut Baş tarafı 1 incide)Tacar,hava generali Tehin Arıbırrnu.kurmay albay Cemal Aydınalp.hâ,va kurmay yarbayı Sadi Atikkan refakat etmişlerdi.Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut ve refakatindeki 5sk5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Miiîhis bir dolandırıcı Baş tarafı 1 incide)mil Yîğitoğlu adında biri kuyumculuk yapan Nacioin 1500 lira değerindeki 6 tvriü altın bileziğini dolandırmıştı.Bu t^vbîl dolandırıclık Hâdiselerinin Pek ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • SULTANAHMET CEZAEVf GENİŞLETİLECEK Adalet Bakanlığı;Sultanahmet Cezaevindeki mahkûmlara mahsus hafltahaneyi genişletmiye karar vermiştir.Bu mak satla vâki davet üzerine İl Sağ lık Müdürü Dr.Abdüv^him
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan Mülkiyeti özel idareye ait Sakalar mahallesi kadastronun 205 ada 1 parselinde kayıtlı ahşap iki ev kapalı zarf usuliyle satılacaktır.Muhammen bedeli 30.UOU lira,geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı 1 incide)tirmiyeceğiz,buna müsaade etmiyeceğiz!Bu söze rağmen mensuplar,himaye görenler derhal Bangui olmaya başlamışlar,az zaman iğinde Birinci Büyük Harp zenginlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.04.1952
  • ZAYİ:İstanbul Emniyet 6.ğbden aldığım 1498 No.i araba plâkamı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin!hükmü yok tur.Süleyman Arat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • Beykoz Sulh Hukuk Yargıçlığmdan:952/1 Beykozun öğümce köyünden olup 4/10/1951 tarihinde vefat eden Hüseyin Türkün terekesi ne mahkememizce el konmug olduğundan müteveffada akacakları olan tarihi ilând
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • Menkul Satış İlânı Kadıköy İcra Memurluğundan 952/50 Bir borçtan dolayı mahcuz oi'up bu kere satılarak paraya çevrilmesine karar verilen bir aded boş lâmbalı Blaupunt marka radyonun birinci açık arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • Satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No,Cinsi Lira Lira t/ill-4905* Üsküdar,Sclâmi Ali mab.eski ve 750 56.25 yeni Selâmsız cad.esk;199 yeni 201ı taj İ 85 kapı sayılı 45 96 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından Bolu—Ankara,Devrek—Adapazarı arasında karşılıklı 2500 ton taşıma işi 40 mcı madde gereğince bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • Sivas Numune Hastahanesi Baş Tabibliğinden Geçici teminat Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedeli akçası Lira Ki,Lira lir.Lira Kr.Has ekmek 40000 kilo 43 17200 00 1290 00 Numune Hast'ahanesinin 952 yılı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • Şiddetli BAŞ ağrılarını GRiPiN süratle I teskin eder İP GRİPİN Yorgunluk ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.Romatizma ve lumbago sane» ve sızılarını dindirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabipliğinden:Muhammen Tutarı Muvakkat Teminatı CİNSİ Miktarı Lira Krs.Lira Krş;İhale tarihi Ampul Aminocardol 10 cc.310 Kutı:725.40)Su 11 atropin 10 23.20)Pernaemon Simpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • Istanbul lev azim AMİR-LİĞİNDEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Kapalı zarfla 18 ton süt ile 18 ton yoğurt satın alınacaktır,Sütün kilosu 50 kuruş,yoğurdun 60 kuruş olup teminatı 1485 uradır.Eksiltmesi 9/5/195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:1 Jandarma Dikimevi ihtiyacı için tahminen beher kiloları 14 liradan 574 kilo 8 katlı ve 191 kilo 6 katlı ve yine kilosu 14 lira 50 kuruştan 551 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın âyn ayn açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Edrne As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan