Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Xt*kfîhi?U tuH Bugün şehrimizde hava geneolarak açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • KAM "Kazandığımız şerefleri eroin fıçıları üzerinde yıpratanlayız!İsmet Paşa bu Muharebe meydanlarında kazandığımız şeref cümlesini bir formül bilinde tekrarlamağı âdet etmişti [Bu yazıların iktibas h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Bir müddetten beri Ankarada tetkik ve temaslarda bulunan Mr tümgeneral ye iki albaydan müteşekkil Yunan askerî heyeti dün sabah şehrimize gelmişi ir.Besimde Yunan heyeti Orgeneral Şahap Gürlerİe bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Bayatların Hükümetin iktisadi sahadaki çalışma prensip ve niyetleri Cumhurbaşkanı Hükümetin yakından vâkıf olduğu prensiplerini Balıkesir^ve Bursalılara anlattı Hasara uğrayan bağlık bölgelerde bağcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Mısır israil ihtilâfı O-Gazze mıntakasmda askerî kuvvetler arasında sert çarpışmalar oldu Kahire,19 T.H.A.El Ahram gazete» dnin bugün verdiği bir habere göre;Gazze mıntakasmda Mısır İsrail kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • N.Yamut geliyor O-tngilteredeki temaslarını bitiren Genelkurmay Başkanımız yurda dönüyor Londra.19 Nafen)İngilteredeki temaslarını tamamla mış olan Türkiye Genelkurmay Başkam Orgeneral Nuri Yamut yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Atlantik Andlaşması merkez heyeti kuruldu Dışişleri Bakanlığı Kâtibi Umumisi Cevat Açıkalın'ın başkanlığında teşekkül eden heyet çalışmalarına başladı AnkaTa.19 A.A.Hariçte Atlantik andlaşması teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • M.P.il kongresinden bir görünüş Millet Partisi il kongresi dün toplandı Mustafa Kentli,Millet Partisinin İhtilâl metodu kullanmadığını söyledi Millet Partisi il kongresi dün saat 14.30 da eski Mulen R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Brezilya takımı dün geldi Wâ Şehrimizde 4 maç yapacak olan Brezilyanın Corinthians takımı 30 kişilik bir kafile halimlesdım sabah Yeşilköy hava alanına gelmişlerdir.İlk maçını sah günü yapacak olan Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Ölümle neticelenen bir kaza Ankara,19 Milliyet)Bu sabah şehrimizdeki Anıt Kabir insaflında bir amelenin ölümü ile neticelenen fecî bir kaza olmuştur.İbrahim adındaki bir amele,diğer bir arkadaşiyle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • On Mısır gazetecisi gelecek Mısır.n bellibaşlı gazetelerinin başyazarları memleketimizde bir hafta kalacaklar Kahire.19 T.H.A.Önümüzdeki çarşamba günü on büyük Mu ir gazetesinin basya zarlarından müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Şemsettin Günaltaym yersiz iftiralarına yerinde bir cevap AYIPTIR EFENDİLER Âmme vicdanı,namus ve şeref yağmacılığını istihdaf eden bu kabil politikacılığı affetmeyecektir,Ankara 19 Milliyet)Halk Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Bir Rus şilepi Erdemli tarama gemisine çarptı Kazaya sebebiyet veren gemi.Boğazdaki mania ağlarını da hasara uğrattı.Dün öğleden sonra Boğazda rama gemimize çarparak ciddi su mühim bir kaza olmuş ye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Bir havacılık şirketi üç tayyare getirtti "Türk kanadı,adıyla teşekkül eden mües essese çeşitli mevzularda çalışacak Dün Yeşilköyd gelen uçaklar Ankaıada «Tür Kanadı» adı,makta olan cıtma mücadelesi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1952
  • Alman İtalyan dostlu ğu İki memleket ara-i sında büyük çap-ta bîr ticaret anlaşj ması yapıldı Roma,19 T.H.A.İkinci Dünya Harbinden sonra,ilk defa olarak Garbî Almanya ile İtalya arasında büyük çapta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Ba *m f mm w t,I ir ururukçu yakalandı Solcu olarak tanınmış.Aziz Ne sinin 80 yaşındaki babası Abdülâziz Nesin üfürükçülük ve büyücülii'k yaptığı iddiasiyle dün yakalanmıştır.ihtiyarın;Beyazıtta;Derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • İHRAO EDİLECEK GIDA MADDELERİ KONTROL EDİLECEK Yabancı memleketlere ihraç edilen fasulya.mercimek ve nohut gibi gıda maddelerimizin alıcılara gösterilen numune ye uygun olmaması ve bu mal ların gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • tS :İ A KANIYOR îğ ve İşçi Bulma Müdürlüğünden:10 bobinci.8 sabit vargleci.4 pamuklu dokumacı.2 ipekli dokumacı.2 ambalâjcı.2 potio bağı dokumacı,2 bulaşıkçı,1 mürebbiye.1 fransızca bilen famdöşambr,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • TÖREN if Darüsşafaka Lisesinin kuru luşunun 79 uncu yıldönümü münasebetiyle bugün saat 10 da ofcul binâsındaı ân'ânevî pilâv günü yapılacak ve 30 senöyi dolduran hocaların jübilesi törenle kutlanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Kambiyo ve Esham Açılı;Sterling Dolar Fr Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7 39 00 280.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280.30 0.80 64.03 5.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Ya li o v a kaplıcaları Denizcilik Bankası Yalova tesislerini devralmaya karar verdi Denizcilik Bankası Genel Mü dür Yardımcısı Ulvi Yenal dün akşam Ankaraya gitmiştir.Uivi Yenal'ın Ankaraya gidi şi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • TÜRKİYE TURİZM VE OTO-MOBİL KULÜBÜNÜN DÜNKÜ TOPLANTISI Türkiye Turizm ve Otomobil Kulübünün 29 uncu umumî he yet toplantısı dün saat 15 de Kurumun Beyoğlundaki lokalinde yapılmıştır.Toplantıda Vali,tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • İŞÇİLER,MİTİNGDEN VAZGEÇTİLER Tekstil ve örme işçü'eri tara fından Taksimde yapılması ka rariaştırılan mitingi tertip eden heyet Vilâyete müracaat ederek müsaade istemiş;Vali de bu mevzuda kendileriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ANKARAYA GİDİYOR Mihî Eğitim Müdürü Muhit tin Akdik yarın akşam Ankaraya gidecektir.Bakanlık tarafından çağuıl mış olan Mil^î Eğitim Müdürü nün şehre ait muhtelif eğitim meseleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • PEKTEVNİYAL LİSESİN-DEN YETİŞENLER DERNE-ĞİNİN GECE EĞLENCESİ 22 nisan salı günü 'aat 20 de lisenin şube binasında bilgece eğlencesi tertip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Usküdarın imarına yakında başlanıyor Belediye,Şemsipaşa rıhtımını bir mesire yeri haline sokmaya kara* verdi.Belediye,Üsküdardaki Şemsipaşa rıhtımını bir ma ire ye ri haline sokmaya karar vermiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • HALKIN SESİ Bira bulunmuyor Yüksekkaldınmdâ Toton,ya salonu karşısında Hristo Lâbridis yazıyor;Ben daima bira içerim.Maalesef son günlerde bilhassa cumartesi akşamları,artık bira bulamaz oldum.Bakkall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Sümerbank'ınev ikramiyesi Sü/nerbank'm küçük cari hesap sahiplerine mahsus 1952 birinci ikramiye çekilişinde «5/3/952» Ankara'da Bahçelievlerdeki apartman katını kazanan Bahçekapı Ajansımız müşteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Belediyede n akiller Eski Temizlik İşleri Müdürü İtfaiye Müdürlüğüne getirildi Belediye Müdürleri arasında yapıian değişik ikler devam etmektedir.Son olarak eski Temizlik İşleri Müdürü Tevfık Himalaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • HASKOY ANTREPOLARI Ilasköy ve civarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığından alınıp Denizcilik Bankasına devredilmesi işi Maliye Bakanlığınca da tasvip edilmiştir.Bj mmtakada bulunan çatısız sekiz adet bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • ÜZÜM PİYASASI CANLANDI Üzüm piyasamız son günlerde pek durgun gitmekteydi.Bazı İngiliz ve Fransız firmaia rmın memleketimizden üzüm mubayaasında bulunmak üzere harekele geçmesi ve bu arada Tekel İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Hie.20 NİSAN 1952 Pazar a 7 Nisan 1368 25 Recep i 1 371 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 515 1020 Ogle 12.13 5 20 ikind.İÜ 00 î)08 Akşam 18.51 12.00 Yatsı 20,31 139 imsak 3 24 8 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • SAMSUN VAPURU İLK GELENLER Dün saat 15.30 da Güney Doğu Akdeniz seferinden dönen Samsun vapuru limana demir-I.mistir Gemide 390 Yunanlı turist Ve iki Mısırlı prenses bu Ilınmaktadır.Ayrıca dün saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Mart ayı içinde iki yüz kaçakçılık vak'ası oldu Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tarafından alınan tertibat neti eesnidi bilhassa güney bölgesin de mart ayı içinde 200 kaçak,çılık vak'a ı tesbit edilmiş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • mm,111» MAKALE Türk milletleri arasındoki dil ve yazı birliğinin bozulması ismail Hami DANIŞMEND Lisaniyat âlimleri bir dikle türemiş yeni kelimelere Neologisme)derler:Bu isim,yeni mefhumlar ifade ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • Batı Avrupanın müşterek müdâfaası ilkin Beneluks,sonra Atlantik ve nihayet Lizbon mukavele ve muahedelorile sağlanmıştı Fakat Avrupa hükümetleri arasında kurulması tasavvur olunan federasyona Büyük Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • KISA HABERLER Millî Tüık Talebe Birüğı,uzun senelerden beri üzerinae sik sık üuruıan ve yine Bıruğın gayretiyle ufak çapta tamir et tırıien Çanakkale Mehmetçik âbidesinin kahraman şehitleri mizin ölme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • POLİSTE ir Bir kız kaçırma dâvasında 2 nci Ağırcczada yalan şahadet te bulunduğu sabit olan.Ekrem Öztürk adında biri hakkında yine 2 nci Ağırcczada dâva açıj mıytu*.İr Galatada Tünel Caddesinde iki ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1952
  • HIDİV KÖŞKÜ OTEL OLA-RAK KİRAYA VERİLECEK Belediye Hidiv köşkünü yazlık olel olarak kiraya vermeği kararlaştırmıştır.Köşkü kiralamak üzere şimdiden yirmi ki si müracaat etmiştir.Belediye önümüzdeki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • 1000 Altın Piyangosunda.1 Müfteriye 1000 ALTIN Ayrıca 1 Müfteriye daha 1000 ALT,N Ayrıca 298 Müşteriye 100 er Altın 25 er 2 ser 1 er 1X2 ar vardır.BROŞİJR İSTEYİNİZ ve 100 LİRALIK BİK KÜÇÜK HESAPLA ŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • ve insanlara dair» Jolıii Steinbeck'in aynı isimli romanından çıkardığı bu üç perde altı tabloluk piyes Küçük Sahneıûn açılış temsili olmuştu.O gün bugündür tiyatıo sevenler arasında Küçük Sahne nin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Madam Dombrowsky bizi yalnız bırakmak için Samı da alarak salondan çıktı.Ayaklarımı oynatmağa ve hemen yak tığını sigarayı içmeğe başladım.Madam Feisal hâlâ şüpheli nazarlarla bana bakıyordu.Ne istiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Türkiyede okuyan Arap talebeleri Verilen malûmata göre Türkiye yüksek mekteple.inde Arap memleketlerinden gelmiş 267 talebe okumaktadır.Bunların 184 ü Iraklı,78 i Suriyeli,5 ı Ürdünlüdür.Misafir taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Kızılordu ile Bulgar işçileri arasında müsademe Münih,19 T.H.A.Hür Av rupa Radyosu)Bulgaristan dan gelen haberlere göre,Plev nede 6 ne işçi taburuna mensup işçilerle hudut kıtaları ara smda vuku bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtının gayesi Genel Sekreter Lort İsmay dün ilk basın toplantısını yaparak son kararları izah etti Paris,19 A.A.Kuzey At lantik Paktı Teşkilâtı Genel Sekreteri Lord İsmay bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • YENİ DIŞ TİCARET REJİME Kararnamesine göre liberasyon yolile ithal edilecek mallara ait 1Satıc;Iarile bağlantıları yapılmış olup henüz akreditifleri açılmıyan 2 Vesaiti Bankamıza gelecek veya gelmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • feü£££?Güzellikleri ile göz kamaştıran bir çok şehir ve memleket vardır,bazı memleketler de zenginlikleri ile meşhurdur.Fakat hastalıksız hiç bir memleket yoktur,ASPİRİN her yerde ağrıları giderir.ASP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Bulgaristan Yunanistanı protesto etti Bulgarlar,Yunanistanın hudutlarını ihlâl ettiğini B.Milletlere bildirdi Londra.19 AP)Londrâdan dinlenen Sofya radyosuna göre,Bulgaristan.Yunanistan tarafın,dan «B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Joan Bennett kocasiyle barışıyor Nevyork,19 AP)Tanınmış sinema artisti Joan Bennet dün akşam kocası Walter Wag ner'in uçakla Los Angeles hava alanına kendisini getirmiş olduğunu teyid,fakat ayrılırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Japoııyada bir milyon işçi greve edildi Tokyo,19 T.H.A.Japon hükümetinin yeni hazırladığı işçileri çalıştırma kanununu protesto etmek üzere,bir mil yon işçi greve davet edilmiştir.Hükümet erkânı bu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Bölgenin tebliği Beden Terbiyesi Istanbul Bölgesi Müdürlüğünden tebliğ edilmiştir 1 Profesyonel lig maçlarını idare etmekte olan bâzı futbol hakemlerinin Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • Siyasî İcmal İngliiz Mısır müzakereleri Londradan verilen malûmaa nazaran Mısır sefiri Dişileri Bakam Anthony Edeni ziaret ederek Mısır Başbakayimin bir mektubunu vermiş ve lükûmctinin İngiltere ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • I HAZBETi mUHAÜM IffipntSAMİH MF& TAHtV HAYAT I Hz.Muhammed Şarap için Cenabı haktan emir vardır.Katiyen içilmiyecek buyurdu TEFRİKA No:109 Müslümanlar kalelere saldırıyor,kaıpları zaptetmeye uğraşıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • B.B.C 23 nisan için bir toplantı tertip etti Londra,19 Nafen)İngiliz radyosu B.B.C)nin türkçe servis kolu,Londradaki Türk çocukları için 23 nisanda bir toplantı tertip etmiştir.Radyo idaresi,bu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1952
  • A Nükhet ŞARÖZ ile Nutret Softs COŞKUN evlendiler Beyoğlu:18/4/1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.04.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı dün İzmir,den Bahkesire gitmiş ve istasyonda büyülk bir vatandaş top-ulugunun hararetli tezahürleriyle karşılanmıştır.2Efgan Başbakanının gönderdi ği mektup elçi tarafından dün Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN M-RAKLİ BİR VAK'A ilk dünyâ harbinin casusu mata Kurşuna dizilirken tebessümünü kaybetmediği gibi,gözlerini de bağlatmamıştı.Bîr dansözken,bir casus day 3 öldür:Güzel değildi.Oldukça i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1952
  • #ar ş^ ¦^oito»».t.Cecile B De Mille'in Paramount hesabına çevirdiği «The Greatest Show On larth» filminde baç rolU oynayan Betty Hutton güzel bit cambaz kızı rolünü c anlandırmoMcdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.04.1952
  • Recep ve Hüseyin Istanbulspor kalecisi Sûlcymandan top almaya çalışıyorlar Dünkü profesyonel lig maçları Emniyeti 2-0 Dün İlk maçı.Beşiktaşla Istanbulspor;hakem Feridun Kılıcin idaresinde aşağıdaki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1952
  • Kof i 1 ede Ba Sjg za r ve ka leci bu i u n m uyo r Corinthians dün geldi Sabahleyin Yeşil köye inen Brezilyalı futbolcular dün bütün gün istirahat ettiler Brezilyanın Corinthians futbol takımı dün ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1952
  • Ankara hakem[erîmn idaresinde Bu gün Beykozla Kasım Bugün Mithatpaşa stadında yapılacak müsabalarla profesyonel kümenin üçüncü hafta lig maçları sona erecektir.Futbol Hakem Kulübünün verdiği karara uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1952
  • Dünkü tenis maçları Nazili v)Behbut rak1p1e~3.nl yendiler Dün yapılan Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü ile Yugoslav Partizan takımı arasındaki karşılaşmaların her ikisini de tenisçilerimiz kazanmışlardıri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1952
  • spor karşılaşmaları Kızlarda Hukuk Feni,erkeklerde Edebiyat Hukuku yendiler 1 tanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertiplediği Fakültelerarası voleybol maçlarına dün de Eminönü Halkevi ^por j salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.04.1952
  • Brezilya Uruguayı 4-2 yendi Brezilya Uruguay millî maçını Brezilyalılar 4 2 ka zanarak 1950 dünya kupasında ki mağlûbiyetlerinin revanşmı almış bulunmaktadırlar.Brezilya millî ekibi maça şu kadro ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • BİMÎK^ÜKÜMDÂR1 Br P&RDÜNCÛ* MtMAM/'MMTI TEFKİKA No:209 SAMANCIOtL Sultan Murat ayağı ile Silâhtar Paşanın kafasına vurarak kalk emrini verdi.Gözlerini büzerek karşısındakilere bakan Padişah,yumuşamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER MM-1-1-Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14 4!Semsim 18.20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Ya/aklı)20.50 Erzurum Gelecekler:*x 6.25 Erzurum 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • KÜÇÜK VE İNSANLAR PiyĞs 3 perdo 6 Tablo Yazan SAHNE J.Steinbück Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • 123 4S6 78 9 10 11 12 ^JHW ¦¦HB—mm-9ta-JEmmMâ^ tH_Ez_B_i=ı:Hv!111 İYİ ıı I II I Hazırlayan Sadi Borak SOLDAN SAOA 1 Memnu meyvanm ilk kurbanu» Şeffaftır;Bir rüzgâr.2 Haccac'ın karakteristik vasfı;Ba l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler.13.15 Küçük Orkestradan melodiler İdare eden;Orhan Borar 13.40 Saz eserleri vö oyun havaları.14.00 Faruk Akel ve arkadaşlarından dang mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • K A L CERRAHS Sanayi sahasında olduğu kadar tıp sahasında da doktorlarla eleie veren elektrik ve elektronikçiler çok kısa elektrikli dalgalardan istifade ederek birçok hastalıkların hdavisiııde ve teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • Krağmın yaptığı tahribat İzmir,19 T.H.A.Son kırağıdan zarar gören mıntakalâr Ziraat Bakanlığının mütehassıslarından müteşekkil bir heyet tarafından tesbit edilmiştir.Buna gö re;Ulucak yüzde 50.ören yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • DOKTOR Katice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İs Han No 66/1 i I «¦¦«MIHI İli I 111 Mi^^^Mld"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • ZAYİ:İstanbul Kız Lisesinden aldığım pasomu kaybet tim.Yenisini çıkaracağımdan eskisi hüküm üzdür.5 C.129 Sevil Başol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • Lokman Htîk'nn Dr.HAFİ".CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.istanbul Divanvoiu Nr :104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • Bunun düşünecek tarafı kaldı mı be artık Kaptan?Hay di peki de de bitsin bu iş.Bu hususta etraftakiler de ısrara başlamışlardı.Kaptan Petri müteredditti.Nihayet birden bire kararını vererek:Peki,kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ Pt-tt h TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yûzan W.Some,rest Maugham ı u r k ç e s i V.Turh?nı Telefon 42157 Kom&di Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andr6 Birabc-âUı Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Kaymakamlar arasında yeni nakiller Ankara.19 A.A.Tayin ve ve nakilleri yüksek tasdika iktiran £den Vali Muavini;Kaymakam ve Bakanlığa mensup diğer zevatın isimleri aşağıdadır Kocaeli vali muavini.Fahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Mısır İsrail ihtilâfı Baş tarafı birincide)mayınına çarparak.9 İsrail aı kerinin yaralanmasına sebep olmuştur.MISIK SEÇİMLERİ Kahire,19 A.A.Mısırda 18 mayısta yapılma sı mukarrer iken müddetsiz olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Koşu sahalarından uzaklaştırılan yarım kanlar Ankara,19 A.A.5883 sayılı kanunun 35 inci maddesi gereğince îzmirde yarış atlarını muayene eden mütehassıs veteriner heyet Binnaz,Ceylan tek,Arda,Bahtiyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Nuri Yamut geliyor Baş tarafı 1 incide)ve evvej» Amsterdama gidecek tir.Türkiye Genelkurma Başka m,İngilterede gördüğü husnükabulden çok memmtı V uğu nu belirtmiştir.Orgeneral Nuri Yamut burada kaidığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Ce!âl Ba] Ânkaraya Baş taralı 1 incide)büyük ehemmiyet verilmekte Vc bilhassa iptidaî maddesi memlekette yetişen sanayi ilk plânda göz önünde bulunmaktadır.Bunlar arasında ziraî en düstıi hem mühim bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • EUzabctli'in tacı çok ağır Londra,19 Nafen)Jngil terede hanedanın takdıgı St.Edward tacının çok ağır olma sı dol ay isiyle Kraliçe Eliza beth Il.'nin taç giyme merasi minde bir asırdan beri ilk defa o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Anadolu Kalesi Londra,19 Nafen)Manchester Guardian gazetesi «Anadolu kalesi» adı altında ya yınladığı bir makalede tarih boyunca Tüıkiyenin aşlığı merhaleleri kaydetmektedir.Anadoiuyu yakından tanıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Katyn faciasınla muhakememi Frankfurt.1» Nafen)Katyn ormanı faciaı ı muhakemesine iki gün sonra burada bakılacaktır.Sovyetler,10 but Polonyalı subayı Katyn ormanında katletmiş olmakla itham edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Benderlioğlu Amerikaya gidiyor Ankara,19 Milliyet)Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu,24 nisan perşem be günü şehrimizden tstanbula hareket edecektir Istanbuldan uçakla Londraya gidecek olaa Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Yargıç ve savcıla nn terfi süresi o-Adakt Bakanlığı ayırma meclisi genel kurulunca almankurar dün yayınlandı Ankara 9 Milliyet)Yargıç ve Savcıların terfi sûreleri hakkında Adalet Bakanlığı Ayırma Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Rus şilebi Bas tarafı 1 incide)mShiyeti ve tafsilâtı şöyledir Odesadan gelmekte olan «Omsk» isimli ve 3909 tonilâtoluk Rus şilepi normalden fazla bir süratle seyrederek Boğaza girmek istemiş ve mania
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor I Baş tarafı birincide J sini teskin için:«Bir damadın,bir evlâdın yaptığı her hangi bir kötülükte babasının ne günahı vardır?Dikenlere bağıra bağıra:«Evinin içinde olmasaydı,dediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Alman İtalyan dosluğu Baş tarafı 1 incide)ikinci Dünya Harbinin ileri ec len iki mihver devleti Almanya ile Japonya arasında yeniden diplomatik münasebetler kurulacağı bugün Japon Hariciyesinden bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • On Mısır gazetecisi Baş tarafı 1 incide)yet,Türkiyeye müteveccihen hareket edecektir.İçlerinden 3 tanesi de feshedilmiş bulunan Parlâmentoda üye olan heyet,Ankarada Baş bakan Adnan Menderesi ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • EDİP ÇİÇEKLİ DE GELİYOR Şam,19 T.H.A.înanriır kaynaklardan öğrenildiğine go re.Suriye Genelkurmay Başka nı* Albay Edip Çiçekli,mayısta Ankarayı ziyaret edecektir.Çiçekli,Türkiyede kaldığı müddetçe,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • EMİN KALAFATIN BEYANATI Ankara,19 T.H.A.Çanakkale milletvekili ve D.P.ge uel idare kurulu üyesi Emin Kalafat'm B.M.Meclisine verdiği sözlü soru ve bu münasebetle Şemsettin Günaltayın ce vabı,partilera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Yunan kızılları Casusluk suçundan 50 subay ve gedikli sürgün edikti Atina 19 AP)Atina bası mnın bir kısmı,bugün;Yunan hava kuvvetleri personeli ras yanında,bir komünist casud şebekesi meydana çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Ayıptır efendiler Baş tarafı 1 incide)bıroın neşrini rica ederim.1 Sümerbankla I960 sene» iğinde piyasa rayici fiat esasları üzerinden ve tamamen eşit hak ve şartlara tâbi olarak çekilmek üzere sene i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Eisenhower hastalandı General yapacağı ziyaretleri bir müddet geri bıraktı Paris,19 AP)Atlantik Müttefiklerinin Avrupadaki Kuvvetleri Başkomutanı Gene rai Eisenhower'in hastalandığı bildirilmiştir.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • E ir havacılık müessesesi Baş tarafı 1 incide)ne kendi bünyesi dahilinde İş tirak etmekc)Sıhhî hizmetlerin süratte ifasına çalışmak,d)Bilhassa köylü öğrenciler de havacılık fikrini uyandırmak için çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Atlantik andlaşması Bas.tarafı birincide)muştur Genelkurmay İkinci Baş teşekkül eden bir heyet kurullara ve refakatinde kara,deniz ve hava komutanlıkları kurmay başkanları,İktisadî İşbirliği Teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.04.1952
  • Millet Partisi Baş tarafı 1 incide)Üzün münakaşalardan sonra idare heyeti raporunun okun masından evvel,genel başkan Mustafa Kentli'ye söz verilmiş tir.Kürsüye gelen Kentü,M.P,ııin mücadele azmiyle de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.04.1952
  • gaz yaûi İle İsler!24 Saatte Yalnız 1 litre gaz sarfeder i Tam bir sessizlik ve sükûnet içinde kafiyen M bozulmadan,yıpranmadan,ilelebet işleyen* ba-İp badan toruna kalacak yegâne buz dolabı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • SİGORTA işini ihmal etmeyen Daima rahat ynşar NACİ KURTUL Sigorta Acenteliği Her nev'i Sigortaların)içir:daima emrinizdedir.t-v istanbul Iîtır« a Karaköy Hıdıroglu Han Kuzahan Telefon:41343 Telefon:2(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahilî yollarda yapt.nlacak makadam şose,asfalt kaplama ve mecra inşana kapah zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur I 2 Muhammen bedel kejif bedeli 492908 lira 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • f Lübnan Korosu Konserleri Beyoğlu Kızılay ilçe Şubesi menfâatine 21 ve 22 Nisan saat 21 30 da Melek Sinemasında istanbul Vali ve Belediye Reisi Ord# Prof.Dr.F# K# Gökay'ın himayelerinde Lübnan Korosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından Ş r.ıin muhtelif yerlerinde çöken lâğımların tamirinde kullanılmak üzere fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapaiı zarfla eksiltme suretile betona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KABACAN Bu ntUhada Tan Uierini idare Panik DEMİBTAS Basıldığı yer NURİ AKÇA ALİ Naci KABACAN QtoUdlik KoUktif Ortaklıdı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • MİLLİYET Murium II kuruttur Abone şeraiti Tttrkiye Hariç Lr.Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.0Q 24.00 Bir ayılk 459 900 ÎLAH FÎATLAR2 l ve 8 üncü sayfanın santimi 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Neşriyat KÜÇÜK DERGİ:Aylık fikir ve sanat dergisi.Bu isimde yeril bir mecmua çıkmıştır,içinde Sa bahattin Kudret,Başaran.Orhan M.Arıburnu,Avni Dökmeci,Faik Baysal,Kâmrân S.Yücenin şiirleri Tarık Buğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • OBB EV'Ierl Biliyor musunuz ki,TÜRkİYE İŞ BAN-KASI'nda tasarruf hesabı bulunan binlerce yurddaş arasında kazandığı ikramiyelerle tahsilini tamamlıyan genç ler,sermaye sahibi olan esnaf,köylerinde işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • En zarif möbie,en üstün teknik evsaf ve en tabif sesi ancak Radyolarında bulabilirisiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Sailf yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tepebaşı Alp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Lüleburgaz Belediyesinden:1 Eksiltmeye konulan iş Lüleburgaz Kervansarayı Güvercinliğinin onarım işi.2 Kesif tutarı 13999)lira 80)kuruştur.3 Eksiltme 5.5.1952 Pazartesi günü saat 15 de Lüleburgaz Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • İTekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 istanbul Bomonti fabrikası f*çı atelyesi ilâve ve tadil işi açık eksiltmeye konmuştur.2 Açık eksiltmesi 7.5.952 çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Sayın ithalât ve ihracatçılara İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından Yeni yürürlüğe girmiş bulunan dış ticaret rejimi kararnamesinin tatbikatı üzerinde ölçülerek fikir ve mütalâaları tesbit için 24/4/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat iiânfiarı 8000 kilo Yoğurt açık eksiltme ile 29.4.952 günü saat 15 de Yassıviran 33 Tüm.Sat.Al.Ko.da satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5600 Lira olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından:Güngör mahallesinde 362 sayıh sokakta yeniden âdi döşeme ve kanalizasyon yapılması işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince açık eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Izmir iSi Daimî Komisyonundan Efes Meryemana yolur.da yapılacak toprak tesviyesi işi 2.4.952 tarihinden itibaren 20 gvn müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 30.000,00 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN ASKERİ KITAAT İLANLARI 32 ton taze bakla kapan zarf la 6 Mayıs 1952 sail günü saat 15 de Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Ko,da ^atın alınacak,tır.Tahmin fıatı 18 kuruş olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Osmanlı Bankası ilan-Osmanlı Bankası Galata Mcfiıezne,Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Yemiş ve Kadıköy Şubeleri Mîllî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı münasebetile 22 Nisan 1332 Salı günü öğleden sonra ve 23 Nisan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Transformatör,Yüksek Tevettür yer altı Kablosu NGA izole tel alınacak Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesinden Dört adet Transformatör 2400 metre yüksek tevettür yer altı kablosu 50000 metre 4.milimetr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.04.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karsı;kininli GRİPİN ba şan ile kullanılır.GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siya* tik tedavisinde faydalıdır.KİNİNLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan